Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                18 Temmuz 2005

   B.02.0.PPG.0.12-305-9996

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Temmuz 2005 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekalet etmesini yüksek  tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                   Mehmet Ali ŞAHİN

                                                                                                                                                          Başbakan V.

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       18 Temmuz 2005

B.01.0.KKB.01-06-207-2005-596

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18 Temmuz 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9996 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Temmuz 2005 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI