Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                18 Temmuz 2005

  B.02.0.PPG.0.12-305-10042

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Temmuz 2005 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim

                                                                                                                                                   Mehmet Ali ŞAHİN

                                                                                                                                                          Başbakan V.

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       18 Temmuz 2005

B.01.0.KKB.01-06-208-2005-597

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18 Temmuz 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10042 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Temmuz 2005 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI