15 Temmuz 2005 CUMA - Sayı : 25876
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5395  Çocuk Koruma Kanunu

5396  Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

5399  Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5400  Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

2005/9070  Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

— Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

— Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Sertifikalı Tohumluk ve Fidan Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (No: 2005/37)

— Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/38)

— 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2005 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2005 Yılı Haziran Ayına Ait  Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri