Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: (2005/30)

 

 

MADDE 1- 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek I) sayılı listeden Ek I’de belirtilen maddeler çıkarılmıştır.

 

MADDE 2- Aynı Tebliğ eki (Ek II) sayılı listeden Ek II’de belirtilen maddeler çıkarılmıştır.

 

MADDE 3- Aynı Tebliğ eki (Ek III) sayılı listeden Ek III’de belirtilen maddeler çıkarılmıştır.

                                                          

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

                MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek I

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

3306.10.00.00.00

Diş macunları veya tozları

3922

Diş macunu

3605.00.00.00.00

Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

TS 3778 EN 1783

Kibritler-performans özellikleri, emniyet ve sınıflandırma

8207.50.30.00.00

Duvarcılığa mahsus matkaplar

62

Matkaplar-helisel-alaşımlı takım çeliği veya sert metal uçlu

8207.50.70.00.00

 

8207.50.90.00.00

İş gören kısımları diğer maddelerden

Diğerleri

62

Matkaplar-helisel-alaşımlı takım çeliği veya sert metal uçlu

 

8207.60.10.00.00

 

 

 

8207.60.30.00.11

8207.60.30.00.19

8207.60.50.00.00

İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar

Adi metallerden

Diğerleri

Diğerleri

78

Raybalar

8207.70.10.00.00

 

8207.70.31.00.11

 

8207.70.31.00.12

 

 

8207.70.35.00.11

 

8207.70.35.00.12

 

 

8207.70.35.00.19

8207.70.38.00.11

 

8207.70.38.00.12

 

 

8207.70.38.00.19

İş gören kısımları sermetlerden

Adi metallerden olanlar

Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar

Adi metallerden olanlar

Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar

Diğerleri

Adi metallerden olanlar

Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar

Diğerleri

78

 

 

 

303

Raybalar

 

 

 

Freze bıçakları-metal işlemede kullanılan

8207.90.99.00.00

Diğerleri

9570

Civata ve somunlar için montaj takımları-kare başlı, altıgen uçlu uzatma parçaları-güç tahrikli lokma anahtarı için

8529.10.20.00.00

Motorlu araçlara veya cihazlara veya portatif cihazlara monte edilebilen   teleskopik veya kamçı                                                             tipi antenler

6057

 

 

 

 

 

 

 

Yönetmelik

 

6056

Antenler-oto radyo antenleri

 

 

 

 

 

 

 

Radyo ve tv alıcı cihazlarının standartlarına ait yönetmelik

Antenler-taşınabilir radyo ve televizyon alıcılarında kullanılan teleskopik antenler

8529.10.39.00.00

Diğerleri

6053

 

 

 

Yönetmelik

Antenler 30 mhz-1000 mhz-frekans bölgesinde ses ve televizyon yayınlarını almakta kullanılan harici antenler

Radyo ve tv alıcı cihazlarının standartlarına ait yönetmelik

8529.10.40.00.00

Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte edilmişler dahil)

6055

 

 

 

 

6056

 

 

Yönetmelik

Antenler-30 mhz-1000 mhz frekans bölgesinde ses ve televizyon yayınlarını almakta kullanılan dahili antenler

 

Antenler-taşınabilir radyo ve televizyon alıcılarında kullanılan teleskopik antenler

Radyo ve tv alıcı cihazlarının standartlarına ait yönetmelik

9405.91.90.90.11

Lüks lambası camları

5814

Lüks lambası camları

9504.40.00.00.00

Oyun kağıtları

5600

Oyun (iskambil) kağıtları

 

 

 

Ek II

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

3401.11.00.90.00

3401.20.10.00.00

 

 

3401.20.90.10.00

 

 

3401.20.90.90.11

3401.20.90.90.19

Diğerleri

İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar

Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar

Sıvı sabunlar

Diğerleri

54

Sabun

3402.20.90.00.15

Sabun içerenler

518

Sentetik deterjanlar

3402.20.90.00.16

Sabun içermeyenler

518

 

4495

Sentetik deterjanlar

 

Mekanik temizleme tozu

3402.90.90.00.15

3402.90.90.00.16

Sabun içerenler

Sabun içermeyenler

518

Sentetik deterjanlar

 

3405.40.00.00.00

Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları

4495

Mekanik temizleme tozu

4808.10.00.00.00

Oluklu kağıt ve kartonlar (perfore edilmiş olsun olmasın)

1119

Oluklu mukavvalar

4817.10.00.00.00

 

4817.20.00.00.00

 

 

 

4817.30.00.00.00

Zarflar

 

Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve                 haberleşme kartları

Kağıt veya kartondan kutular, poşetler ve benzeri diğer zarflar  içine takım halinde yerleştirilmiş                    olanlar

6488

 

 

Zarflar, kartlar ve yazışma kağıtları (zarfsız postalanabilen)

 

 

4820.10.90.00.11

Okul defterleri

4544

Okul defterleri

6804.21.00.00.11

 

6804.21.00.00.12

6804.21.00.00.19

6804.22.12.00.00

6804.22.18.00.00

6804.22.30.00.00

 

6804.22.50.00.00

6804.22.90.00.00

6804.23.00.00.11

6804.23.00.00.12

 

6804.23.00.00.19

6804.30.00.00.11

 

 

6804.30.00.00.19

Bileği taşları

 

Matkap uçları

Diğerleri

Takviye edilmemiş

Takviye edilmiş

Seramikten veya silikattan

Diğer maddelerden

Diğerleri

Matkap uçları

Traş bıçakları için bileme taşları

Diğerleri

Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar

Diğerleri

TS 291-1 ISO 525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşlama taşları - genel özellikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7315.11.10.00.00

 

 

 

7315.11.90.00.11

 

7315.12.00.00.11

Bisiklet ve motosikletler için transmisyon zincirleri

Transmisyon zincirleri

Transmisyon zincirleri

 

2755

Zincirler ve zincir dişlileri-güç iletimi için-burçlu, hassas, kısa adımlı

8205.30.00.00.00

 

Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler

531

Keski kalemleri ahşap işlerinde kullanılan

8409.91.00.00.12

 

Silindir kafaları ve silindir gömlekleri

482

İçten yanmalı motorlar-dökme demir silindir gömlekleri

8409.91.00.00.13

 

Pistonlar, piston segmanları

1143

Segmanlar (taşıt motorları pistonları için)

8432.90.00.00.16

 

Pulluk uç demirleri

 

1137

 

368

Uç demirleri (traktörle kullanılan kulaklı pulluklar için)

Tarım makinaları - diskler

8432.90.00.00.19

Diğerleri

3890

Çapa ayakları (traktörler için)

8544.60.10.10.19

 

 

 

Diğerleri

4341

 

 

TS IEC 60502-1

 

 

 

 

 

 

 

TS IEC 60502-2

 

 

 

 

 

 

 

TS IEC 60502-4

Televizyon alıcılarında kullanılan yüksek gerilim bağlantı kablosu-alev geciktiren yalıtkanlı

Kablolar – beyan gerilimleri 1 kv’dan (um=1,2 kv) 30 kv’a (um=36 kv) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları bölüm 1: beyan gerilimleri 1 kv (um=1,2 kv) ve 3 kv (um=3,6 kv) olan kablolar

Kablolar – beyan gerilimleri 1 kv’dan (um=1,2 kv) 30 kv’a (um=36 kv) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları bölüm 2: beyan gerilimleri 6 kv’dan (um=7,2 kv) 30 kv (um=36 kv)’a kadar olan kablolar

Kablolar – beyan gerilimleri 1 kv’dan (um=1,2 kv) 30 kv’a (um=36 kv) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları bölüm 4: beyan gerilimleri 6 kv’dan (um=7,2 kv) 30 kv (um=36 kv)’a kadar olan kabloların yardımcı donanımları için deney özellikleri

 

 

Ek III

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

1404.10.00.10.00

Kına

5342

Kına (öğütülmüş)

2828.90.00.10.11

Sodyum hipoklorit (Javel suyu)

5682

Sodyum hipoklorit (sanayide ve çamaşır suyu olarak kullanılan)

4403.10.00.19.11

Çam

1109

Soyma kaplamalık çam tomruğu

4403.10.00.19.12

4403.10.00.19.13

Ladin

Göknar

51

 

Kereste-ladin ve köknar keresteleri (genel amaçlar için)

 

4403.10.00.99.12

Göknar

51

Kereste-ladin ve köknar keresteleri (genel amaçlar için)

4403.10.00.99.13

Çam

1109

Soyma kaplamalık çam tomruğu

4403.10.00.99.14

Ladin

51

Kereste-ladin ve köknar keresteleri (genel amaçlar için)

4403.10.00.99.15

Kavak

1067

Kibritlik kavak tomruğu

4403.10.00.99.16

Kayın

1002

Soyma kaplamalık kayın tomruğu

4403.10.00.99.17

Meşe

276

Kerestelik meşe tomruğu

4403.20.99.19.11

Göknar

51

Kereste-ladin ve köknar keresteleri (genel amaçlar için)

4403.20.99.19.15

Diğer çamlar

1109

Soyma kaplamalık çam tomruğu

4403.91.10.00.00

Kerestelik tomruk

276

Kerestelik meşe tomruğu

4403.91.90.10.00

4403.91.90.20.00

Yuvarlak meşe

Kare şeklinde kabaca yontulmuş meşe

276

 

Kerestelik meşe tomruğu

 

4403.92.90.10.00

4403.92.90.20.00

Yuvarlak kayın

Kare şeklinde kabaca yontulmuş kayın

1002

 

Soyma kaplamalık kayın tomruğu

 

4403.99.10.10.00

4403.99.10.20.00

Yuvarlak kavak

Kare şeklinde kabaca yontulmuş kavak

1067

 

Kibritlik kavak tomruğu

 

4403.99.95.10.11

 

 

4403.99.95.10.12

İğne yapraklı ağaçlardan kağıtlık odun

Geniş yapraklı ağaçlardan kağıtlık odun

1015

 

Odun-selüloz ve mekanik odun hamuru üretiminde kullanılan

 

4403.99.95.30.11

 

 

4403.99.95.30.12

İğne yapraklı ağaçlardan maden direkleri

Geniş yapraklı ağaçlardan maden direkleri

540

 

Ağaç maden direkleri

 

4404.10.00.00.00

4404.20.00.00.00

İğne yapraklılar

Geniş yapraklılar

1215

 

Ağaç, sırık ve çubuklar

 

4407.10.15.10.14

 

4407.10.15.10.15

4407.10.98.90.13

4407.10.98.90.14

Göknar

 

Ladin

Göknar

Ladin

51

 

 

 

Kereste-ladin ve köknar keresteleri (genel amaçlar için)

 

 

 

4418.90.90.90.19

Diğerleri

TS EN 386

Yapıştırılmış lamine ahşap performans ve asgari imalât şartları

7320.10.11.00.00

Levha yaylar ve bunların yaprakları

1441

Yaylar (basınca çalışan) silindirik, helisel-yuvarlak çubuktan sıcak sarılmış

7320.10.19.00.00

Diğerleri

1443

Yaylar - disk biçimli - çelik

7320.10.90.00.00

Diğerleri

TS 2288 ISO 683-14

Alaşımlı çelikler, otomat çelikleri-ısıl işlem uygulanabilir kısım 14-yay çelikleri-sıcak  haddelenmiş, sertleştirilmiş ve menevişlenmiş

7320.20.20.00.00

 

Sıcak işlenmiş

 

1441

 

 

TS 2288 ISO 683-14

Yaylar (basınca çalışan) silindirik, helisel-yuvarlak çubuktan sıcak sarılmış

Alaşımlı çelikler, otomat çelikleri-ısıl işlem uygulanabilir kısım 14-yay çelikleri-sıcak  haddelenmiş, sertleştirilmiş ve menevişlenmiş

7320.20.81.00.00

 

Basma yaylar

 

1440

 

 

TS 2288 ISO 683-14

Yaylar (basınca çalışan) silindirik, helisel-yuvarlak telden soğuk sarılmış

Alaşımlı çelikler, otomat çelikleri-ısıl işlem uygulanabilir kısım 14-yay çelikleri-sıcak  haddelenmiş, sertleştirilmiş ve menevişlenmiş

7320.20.85.00.00

 

Çekme yaylar

 

1442

 

 

TS 2288 ISO 683-14

Yaylar (çekmeye çalışan) silindirik, helisel-yuvarlak telden soğuk sarılmış

Alaşımlı çelikler, otomat çelikleri-ısıl işlem uygulanabilir kısım 14-yay çelikleri-sıcak  haddelenmiş, sertleştirilmiş ve menevişlenmiş

7320.20.89.00.00

 

 

 

7320.90.10.00.00

7320.90.30.00.00

Diğerleri

 

 

 

Yassı spiral yaylar

Disk yaylar

TS 2288 ISO 683-14

 

 

Alaşımlı çelikler, otomat çelikleri-ısıl işlem uygulanabilir kısım 14-yay çelikleri-sıcak  haddelenmiş, sertleştirilmiş ve menevişlenmiş

 

7320.90.90.00.00

 

 

Diğerleri

 

 

1440

 

 

1443

TS 2288 ISO 683-14

Yaylar (basınca çalışan) silindirik, helisel-yuvarlak telden soğuk sarılmış

Yaylar-disk biçimli-çelik

Alaşımlı çelikler, otomat çelikleri-ısıl işlem uygulanabilir kısım 14-yay çelikleri-sıcak  haddelenmiş, sertleştirilmiş ve menevişlenmiş

7326.90.98.00.00

Diğerleri

12091

Hortum kelepçeleri-sonsuz vidalı, çelik

7416.00.00.00.00

 

 

 

Bakır yaylar

 

 

 

1440

 

 

1441

 

 

1442

 

 

11772

Yaylar (basınca çalışan) silindirik, helisel-yuvarlak telden soğuk sarılmış

Yaylar (basınca çalışan) silindirik, helisel-yuvarlak çubuktan sıcak sarılmış

Yaylar (çekmeye çalışan) silindirik, helisel-yuvarlak telden soğuk sarılmış

Karayolu taşıtları-jant balans ağırlıkları-tespit yayları (hafif alaşımlı döküm jantlar ve çelik jantlar için)