Yönetmelik

Akdeniz Üniversitesinden:

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 17/1/1997 tarihli ve 22880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, "Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             " c) Enstitüye bağlı programlarda açılmış olan her ders için başarı notu, dönem sonu sınav notudur. Sınavlar sözlü, yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, yüksek lisans programlarında 65 veya daha yukarı, doktora programlarında 75 veya daha yukarı not almış olmak gerekir. Sınavlar ve başarı notu 100 üzerinden aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

 

 

 

Not Durum Çizelgesi

Başarı Notu

              Sembol

Yüksek Lisans

Doktora

100

Puan

Tek

Harf

 

Çift Harf

4’lük

Puan

 

Değerlendirme

 

4’lük Puan

 

Değerlendirme

90-100

A+

AA

4.00

Pekiyi

4.00

Pekiyi

85-89

A

BA

3.50

Pekiyi

3.50

İyi

80-84

A-

BB

3.00

İyi

3.00

Orta

75-79

B

CB

2.50

İyi

2.50

Orta

70-74

B-

CC

2.00

Orta

2.00

Başarısız

65-69

C

DC

1.50

Orta

1.50

Başarısız

60-64

-C

DD

1.00

Başarısız

1.00

Başarısız

50-59

D

FD

0.50

Başarısız

0.50

Başarısız

0-49

F

FF

0.00

Başarısız

0.00

Başarısız

 

Diğer durumlar aşağıdaki şekilde kodlanır:

               

DİĞER TANIMLAR

F1

Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremez.

F2

Dönem sonu sınavına girmedi.

Ö

Özür

K

Kaldı

TG

Tez çalışması başarılı

TY

Tez çalışması başarısız

SG

Seminer çalışması başarılı

SY

Seminer çalışması başarısız

 

             Sınav sonuçları sınav dönemini takiben bir hafta içinde anabilim dalı başkanlıkları aracılığı ile Enstitüye iletilir ve Enstitü tarafından ilan edilir."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.