Yönetmelik

Akdeniz Üniversitesinden:

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 17/1/1997 tarihli ve 22880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Yapılan sınav değerlendirmelerinde elde edilen sonuca göre öğrenciye aşağıdaki notlardan biri verilir:

 

 

 

 

Başarı

Notu

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

Sembol

 

          4’lük Sist.

 

Sembol

 

         4’lük Sist.

 

Tek Harf

 

Çift Harf

 

Katsayısı

 

Derecesi

Başarı

Notu

 

Tek Harf

 

Çift Harf

 

Katsayısı

 

Derecesi

90-100

A+

AA

4.00

Pekiyi

90-100

A+

AA

4.00

Pekiyi

85-89

A

BA

3.50

Pekiyi

85-89

A

BA

3.50

İyi

80-84

A-

BB

3.00

İyi

80-84

A-

BB

3.00

Orta

75-79

B

CB

2.50

İyi

75-79

B

CB

2.50

Orta

70-74

B-

CC

2.00

Orta

0-74

F

FF

0.00

Başarısız

65-69

C

DC

1.50

Orta

 

 

 

 

 

0-64

F

FF

0.00

Başarısız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Başarı değerlendirilirken devamsızlık, sınava girmeme, seminer, tez çalışması ve kredisiz dersler ile ilgili olarak aşağıdaki semboller kullanılabilir:

            

             F1  =    Devamsızlık nedeniyle ara ve final sınavına girme hakkı yok,

             F2  =    Final sınavına girmedi,

             G   =    Geçer (Kredisiz ders, seminer ve çalışmalar için başarılı olanlara verilir),

             Ö   =    Özür (Yılsonu sınavına girmeye hak kazandığı halde, hastalık veya başka bir nedenle sınavına giremeyen ve özrü ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye verilir),

             K   =    Kaldı (Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir),

             SG =    Seminer çalışması başarılı,

             SY  =    Seminer çalışması yetersiz,

             TG =    Tez çalışması başarılı,

             TY =    Tez çalışması yetersiz."

 

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.