8 Temmuz 2005 CUMA - Sayı : 25869
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5377 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM Kararı

857 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2005/9039 Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

2005/9057 Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2005/9058 Türkiye-Gürcistan Ulaştırma Karma Komisyonu 7. Toplantı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2005/9097 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Yapılan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/9061  4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2005/9071  Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Orman İşletme Müdürlüklerinin Kaldırılması Hakkında Karar

2005/9077  İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

—  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

—  Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gemi  ve  Su Araçlarının  İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

—  Türkiye  İş  Kurumu  Genel  Müdürlüğü  Personeli  Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği Yönetmeliği

—  Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği

—  Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği

—  Elektrik  Üretim  Anonim  Şirketi  Genel  Müdürlüğü  Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trafikte  Seyreden  Motorlu  Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik

 

İlke Kararı

—  12.01.1991 Tarihli ve 20753 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Sayıştay Genel Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Sayıştay Genel Kurulu İlke Kararı

 

Tebliğler

— Karaman Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (No: 2005/30)

— Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/12)

—  Tunus  Cumhuriyeti  Menşeli  Bazı  Tarım  Ürünleri  İthalatında  Tarife  Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar