Bakanlar Kurulu Kararı

             Karar Sayısı : 2005/9063

             Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Ahlat Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 27/5/2005 tarihli ve 12262 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                           Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

M. V.GÖNÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B.ATALAY

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

B. ATALAY

Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K.UNAKITAN

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

F. N.ÖZAK

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı