TBMM Kararı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının

Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddialarının Araştırılarak

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla

Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna

Üye Seçimine İlişkin Karar

 

             Karar No: 852                                                                                                  Karar Tarihi: 28/6/2005

             Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/251) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 28/6/2005 tarihli 120 nci Birleşiminde ve Komisyonun 29/6/2005 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

             Başkan              Cemal Yılmaz DEMİR           Samsun                 AK Parti

             Başkanvekili     Murat YILDIRIM                  Çorum                    AK Parti

             Sözcü                Alim TUNÇ                            Uşak                      AK Parti

             Katip                 Mehmet YÜKSEKTEPE       Denizli                   AK Parti

             Üye                    Yakup KEPENEK                  Ankara                  CHP

             Üye                    Mustafa ÖZYURT                Bursa                     CHP

             Üye                    Rıtvan KÖYBAŞI                  Nevşehir               AK Parti

             Üye                    Enver YILMAZ                     Ordu                      AK Parti

             Üye                    Erol Aslan CEBECİ               Sakarya                 AK Parti

             Üye                    İlyas Sezai ÖNDER               Samsun                 CHP

             Üye                    Öner ERGENÇ                       Siirt                        AK Parti

             Üye                    Nurettin SÖZEN                    Sivas                      CHP