Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                28 Haziran 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-8920

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Haziran 2005 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      28 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-06-194-2005-526

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8920 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Haziran 2005 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI