Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                28 Haziran 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-8919

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Haziran 2005 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un  vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      28 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-06-193-2005-525

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8919 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Haziran 2005 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI