Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                 28 Haziran 2005

   B.02.0.PPG.0.12-305-8918

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Haziran 2005 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                             Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       28 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-06-192-2005-524

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8918 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Haziran 2005 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI