Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                28 Haziran 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-8917

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Haziran 2005 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                             Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      28 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-06-191-2005-523

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8917 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Haziran 2005 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI