Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                               28 Haziran 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-8916

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Haziran 2005 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     28 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-06/A-21-2005-522

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8916 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Haziran 2005 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI