Tebliğ

Denizcilik Müsteşarlığından:

Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Yer Alan

Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin

Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ

(2005/2)

Madde 1 — 2/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8  inci maddesi uyarınca AB direktifi kapsamındaki standartlardan TSE tarafından uyumlaştırılmış olanların listesi EK-1’de belirtilmiştir.

Yürürlük

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

                 EK-1

 

 

 

Standartlar ve Referans Numaraları

 

1

 

TS 7787 EN ISO 8099   

Küçük Tekneler – Tuvalet atıkları alıkoyma sistemleri 

 

2

 

TS EN ISO 8469   
Küçük Tekne – Ateşe dayanıksız yakıt hortumları 

 

3

 

TS EN ISO 8469/A1   
Küçük Tekne – Ateşe dayanıksız yakıt hortumları tadil 1 

 

4

 

TS EN ISO 8665   
Küçük Tekne – Deniz motorları ve sistemleri - güç ölçümleri ve beyanları 

 

5

 

TS EN ISO 8665/A1   
Küçük Tekne – Deniz motorları ve sistemleri - güç ölçümleri ve beyanları tadil 1 

 

6

 

TS EN ISO 8666   
Küçük Tekne – Temel veriler 

 

7

 

TS EN ISO 8847  
Küçük Tekne – Dümen donanımı - Kablo ve makara sistemleri

 

8

 

TS EN ISO 8849   

Küçük Tekne – Elektrikle çalışan doğru akım sintine pompaları

 

9

 

TS EN ISO 9093-1   
Küçük Tekne – Tekne yüzeyine takılan deniz tipi vanalar ve bağlantı parçaları - Bölüm 1: Metalik 

 

10

 

TS EN ISO 9093-2   
Küçük Tekne – Tekne yüzeyine takılan  deniz tipi vanalar ve bağlantı parçaları – Bölüm 2 : Metalik olmayan 

 

11

 

TS EN ISO 9094-1   
Küçük Tekne – Yangına karşı koruma – Bölüm 1: Gövde uzunluğu 15 m’ye (15 m dâhil) kadar olan tekneler 

 

12

 

TS EN ISO 9094-2   

Küçük Tekne –Yangına karşı korunma - Gövde uzunluğu 15 m'nin üzerinde olan tekne 

 

13

 

TS EN ISO 9097   
Küçük Tekne – Elektrikli vantilatörler 

 

14

 

TS 9465 EN ISO 7840  

Hortumlar – Yakıt  hortumları - Küçük teknelerde kullanılan - Ateşe dayanıklı 

 

15

 

TS 9465 EN ISO 7840/A1   
Hortumlar – Yakıt  hortumları -Küçük teknelerde kullanılan -Ateşe dayanıklı tadil 1 

 

16

 

TS EN ISO 10087   

Küçük Tekne – Teknenin tanımlanması - Kodlama sistemi 

 

17

 

TS EN ISO 10088   

Küçük Tekne – Kalıcı olarak yerleştirilen yakıt sistemleri ve sabit yakıt tankları 

 

18

 

TS EN ISO 10133   
Küçük Tekne – Elektrik Sistemleri - Çok Düşük Doğru Akım Tesisatları 

 

19

 

TS EN ISO 10239   

Küçük Tekne – Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan sistemler 

 

20

 

TS EN ISO 10592   

Küçük Tekneler - Hidrolik dümen sistemleri 

 

21

 

TS EN ISO 11105   
Küçük Tekne – Benzinli motor ve/veya benzin tankı (deposu) bölmesinin havalandırılması 

 

22

 

TS EN ISO 11547   
Küçük Tekne – Vitese takılı durumda çalıştırmanın önlenmesi 

 

23

 

TS EN ISO 11591   
Küçük Tekne – Motor tahrikli - Dümen konumundan görüş alanı 

 

24

 

TS EN ISO 11592   
Küçük Tekne – Gövde uzunluğu 8 m’den daha kısa olan - Azami itme güç değerinin belirlenmesi 

 

25

 

TS EN ISO 11812   
Küçük Tekne – Su geçirmez ve hızla su tahliye eden dümen odaları 

 

26

 

TS EN ISO 12215-1   
Küçük Tekne – Tekne yapımı ve ahşap gövde elemanları - Bölüm 1: Malzemeler, termoset reçineler, cam elyafı (cam yünü) takviyeli, referans tabaka 

 

 

 

27

 

TS EN ISO 12215-2   
Küçük Tekne – Tekne yapımı ve ahşap gövde elemanları - Bölüm 2 : Malzemeler : Sandviç yapı için iç malzemeler, koruma amaçlı kaplama malzemeleri 

 

 

 

28

 

TS EN ISO 12215-3   

Küçük Tekne – Tekne yapımı ve ahşap gövde elemanları - Bölüm 3 : Malzemeler : Çelik, alüminyum alaşımları, ahşap, diğer malzemeler 

 

29

 

TS EN ISO 12215-4   
Küçük Tekne – Tekne yapımı ve ahşap gövde elemanları - Bölüm 4: İmâl yeri ve imalât 

 

30

 

TS EN ISO 12216   
Küçük Tekne – Pencereler, lumbozlar, kapaklar, kör kapaklar ve kapılar - Dayanım ve su geçirmezlik kuralları 

 

31

 

TS EN ISO 12217-1   

Küçük Tekne – Denge ve yüzebilirlik değerlendirmesi ve sınıflandırılması - Bölüm 1 : Gövde boyu 6 m veya daha uzun olan gezinti amaçlı olmayan botlar 

 

32

 

TS EN ISO 12217-2   

Küçük tekne – Denge ve yüzebilirlik değerlendirmesi ve sınıflandırılması - Bölüm 2: Gövde boyu 6 m veya daha uzun olan gezinti amaçlı botlar 

 

33

 

TS EN ISO 12217-3   
Küçük Tekne – Denge ve yüzebilirlik değerlendirmesi ve sınıflandırılması - Bölüm 3: gövde boyu 6 m.'den az olan botlar 

 

34

 

TS EN ISO 13297   
Küçük Tekne – Elektrik sistemleri - alternatif akım tesisatları 

 

35

 

TS EN ISO 13590   

Küçük Tekne – Kişisel tekne - Kontrol ve sistem tesisatı kuralları

 

36

 

TS EN ISO 13929   
Küçük Tekne – Dümen dişlisi - Dişliye bağlı sistemler 

 

37

 

TS EN ISO 14509   
Küçük Tekne – Motorlu gezi teknelerinden havaya yayılan sesin ölçülmesi 

 

38

 

TS EN ISO 14895   
Küçük Tekne – Sıvı yakıtla çalışan mutfak ocakları 

 

39

 

TS EN ISO 14946   

Küçük Tekne – Azamî yük kapasitesi 

 

40

 

TS EN ISO 15083   
Küçük Tekne – Sintine suyu pompalama sistemleri 

 

41

 

TS EN ISO 15084   
Küçük Tekne – Demirleme, şamandıraya bağlama ve yedeğe alıp çekme - Bağlama noktaları 

 

42

 

TS EN ISO 15085   
Küçük Tekne- Denize Düşmeyi Önleme ve Kurtarma

 

43

 

TS EN ISO 15584   
Küçük Tekne- İçten takmalı benzinle çalışan motorlar- Motora bağlanan yakıt ve elektrik ile ilgili parçalar 

 

 

 

44

 

TS EN ISO 16147   
Küçük tekne – İçten takmalı dizel motorlar – Motora monte edilmiş yakıt ve elektrik sistemi bileşenleri 

 

45

 

TS EN 28846   
Küçük Tekne – Elektrikli Cihazlar - Alev alabilir gazların tutuşmasına karşı koruma 

 

46

 

TS EN 28848   
Küçük Tekne – Uzaktan kumandalı sistemler 

 

47

 

TS EN 29775   

Küçük Tekne – 15 KW ila 40 KW gücündeki, tekli, dıştan takma motorlar için uzaktan kumandalı (tel halat kontrollü ) dümen sistemleri 

 

48

 

TS EN 60092-507   
Gemilerde Elektrik Tesisatı – Bölüm 507: Gezinti gemileri