Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              27 Haziran 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-8771

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Türk-Yunan İş Konseyi Ortak Toplantısı”na katılmak üzere; 28 Haziran 2005 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    27 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-06-190-2005-518

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 27 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8771 sayılı yazınız.

             “Türk-Yunan İş Konseyi Ortak Toplantısı”na katılmak üzere, 28 Haziran 2005 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI