Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              27 Haziran 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-8770

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Dışişleri Bakanları Konferansı’na katılmak üzere; 27 Haziran 2005 tarihinde Yemen Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    27 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-06-189-2005-517

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 27 Haziran 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8770 sayılı yazınız.

             İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Dışişleri Bakanları Konferansı’na katılmak üzere, 27 Haziran 2005 tarihinde Yemen Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI