Atama Kararları

             Başbakanlıktan:

          Karar Sayısı : 2005/7180

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Taci BAYHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —  Bu Kararı Başbakan yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN

                              Başbakan

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7182

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli;

             Osmaniye İl Müftülüğüne, Bartın İl Müftüsü Zeki SARILAR'ın,

             Atanması,

             657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Prof. Dr. M. AYDIN

                              Başbakan                                                      Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7183

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

             Yalova İl Müftülüğüne, Trabzon İl Müftüsü Nuri GÜNEŞ'in,

             Bu suretle açılan,

             Trabzon İl Müftülüğüne, Kahramanmaraş İl Müftüsü Ahmet BULUT'un,

             Atanmaları,

             657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Prof. Dr. M. AYDIN

                              Başbakan                                                      Devlet Bakanı

—— • ——

             Milli Eğitim Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7187

             1 — Açık bulunan l inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel   Müdür  Yardımcılığına  Mehmet ÇAKIR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Doç. Dr. H. ÇELİK

                              Başbakan                                                  Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7188

             1 — Mardin Millî Eğitim Müdürü Mehmet Selim URAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Doç. Dr. H. ÇELİK

                              Başbakan                                                  Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7189

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Dr. Haluk İbrahim ÖZMEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                         B. YILDIRIM

                              Başbakan                                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7190

             1 —  Açık bulunan 1  inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Ali Rıza YÜCEULU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                         B. YILDIRIM

                              Başbakan                                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7191

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Ahmet YILDIRIM'ın atanması, 657  sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                         B. YILDIRIM

                              Başbakan                                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7192

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Trabzon Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Nurettin AYDIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                         B. YILDIRIM

                              Başbakan                                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7193

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Mustafa Celal TÜMER'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                         B. YILDIRIM

                              Başbakan                                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7194

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Ankara Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Mahmut ÖZEN'ın atanması, 657  sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile    2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                         B. YILDIRIM

                              Başbakan                                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7195

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Mehmet Nesip KEMALOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile  2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                         B. YILDIRIM

                              Başbakan                                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7197

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına,  Kemal TUNCER'in atanması,  657  sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —  Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                             A. KOÇ

                              Başbakan                                             Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7199

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Raif TOKEL'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi   ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —  Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                             A. KOÇ

                              Başbakan                                             Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7200

             1 —  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Zeki YILMAZ'ın atanması,  657  sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —  Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                             A. KOÇ

                              Başbakan                                             Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/7201

             1 —  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali Osman GÜL'ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451  sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 —  Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

21 Haziran 2005

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

                Recep Tayyip ERDOĞAN                                             A. KOÇ

                              Başbakan                                             Kültür ve Turizm Bakanı