16 Haziran 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25847
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Ali BABACAN’a,Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

 

Atama Kararı

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

—  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hava Aracı Onaylayıcı Personel Yönetmeliği (SYH-66)

—  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

—  Emanet Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Muayene ve Kabul Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 

Tebliğler

—  Karma Yemlere Katılması ve Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/24)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 37)

—  Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinde Yer Alan Kayıt Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar ile Yükümlülüklere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)

—  Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 82)

—  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 18)

—  Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 26)

 

 

------------------------------------------

 

15 Haziran 2005 Tarihli ve 25846 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 13) (Tedavi Yardımı) yayımlanmıştır.