28 Nisan 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25799
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararları

844  Milletvekili Lojmanlarında Mustafa Güngör'ün Öldürülmesinin Aydınlatılması ve Sorumluların Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

845   Ağrı Milletvekili Cemal Kaya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düştüğüne İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2005/8688  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koru-ma ve Karantina Alanında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2005/8697  Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

—  Hopa Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tuzla Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Yönetmeliği

—  Dumlupınar  Üniversitesi  Sağlık  Hizmetleri  Eğitim  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğ

—  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ