24 Nisan 2005 PAZAR - Sayı : 25795
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/8675     Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

2005/8702   Bakanlık Müşaviri,Büyükelçi Mustafa Uğur ERGUN’un,Yeni Zelanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanmasına Dair Karar

—  Başbakanlık, Adalet, Millî Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

—  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Radyo-Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğ

—  Türkiye Kayak ve Kızak Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2003/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi),K: 2005/1 Sayılı Kararı