13 Nisan 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25785
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/8661 Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2005/8671 İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

—  Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Vekili Sadık YAKUT, Yurt Dışından Döndüğü Tarihten İtibaren de TBMM Başkanı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

—  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Ana Statü

—  Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü

 

Tebliğler

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/16)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/17)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/44 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/118 (5272 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/8 Sayılı Kararı

 

 

NOT: 12 Nisan 2005 Tarihli ve 25784 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; 2005/8627 sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.