Yönetmelik

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 30/12/2002 tarihli ve 24979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ek listesine Baş Huk. Danışmanlığında Görevli Diğer Personel satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

             "Basın ve Hlk. İlşk. Dan.Gör.Diğer.Personel     Bas.ve Halk. İlşk.Danışmanı Başkan"

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.