Atama Kararları

             Başbakanlıktan:

          Karar Sayısı : 2005/6988

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Güvenlik İşleri Başkanlığına, Mehmet ÇAKIR’ın atanması,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 3056 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.

11 Nisan 2005

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

               Recep Tayyip ERDOĞAN                                                                                

                             Başbakan                                                                                     

—— • ——

             Başbakanlıktan:

          Karar Sayısı : 2005/6989

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine ÜmitUlvi CANİK’in atanması,

             657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.

11 Nisan 2005

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

               Recep Tayyip ERDOĞAN                                                                                

                             Başbakan                                                                                     

—— • ——

             Başbakanlıktan:

          Karar Sayısı : 2005/6990

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine,Daire Başkanı Nevzat GÖKÇINAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Başbakan yürütür.

11 Nisan 2005

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

               Recep Tayyip ERDOĞAN                                                                                

                             Başbakan