Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                 11 Nisan 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-4611

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Nisan 2005 tarihinde Belçika’ya giden Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                           Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                         Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       11 Nisan 2005

B.01.0.KKB.01-06-100-2005-271

 

BAŞBAKANLIĞA

 

             İLGİ : 11 Nisan 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4611 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Nisan 2005 tarihinde Belçika’ya giden Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI