Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: (2005/15)

 

MADDE 1- 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek 1) sayılı listeden 8536.69.90.00.18 gümrük tarife istatistik pozisyonu  çıkarılmıştır.

 

MADDE 2- Aynı Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listeden, 8204.11.00.00.00, 8204.12.00.00.00 ve 8204.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının karşısında yer alan “TS ISO 2725-2 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar- Bölüm 2: Makine ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“Darbeli”)-Boyutlar” standardı çıkarılmıştır.

 

MADDE 3- Aynı Tebliğ eki (Ek 1) listede bulunan aşağıdaki maddeler bu listeden çıkartılarak aynı Tebliğ eki (Ek 3) sayılı listeye ilave edilmiştir.

 

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

3926.90.99.80.19

Diğerleri

868

 

 

3540

Yağ Keçeleri - (Sentetik Kauçuk Manşetli)

 

Önyapımlı Betonarme Kanalet Sızdırmazlık Contaları

”

MADDE 4- Aynı Tebliğ eki (Ek 2) listede bulunan aşağıdaki maddeler bu listeden çıkartılarak aynı Tebliğ eki (Ek 3) sayılı listeye ilave edilmiştir.

 

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

8485.90.80.00.11

Yağ sızdırmazlık halkaları (yağ keçeleri)

868

Yağ Keçeleri-(Sentetik Kauçuk Manşetli)

”

 

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.