Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      8 Nisan 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-4538

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Nisan 2005 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad  TÜZMEN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın  vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                 Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                             8 Nisan 2005

  B.01.0.KKB.01-06-99-2005-270

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 8 Nisan 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4538 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Nisan 2005 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                       Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI