10 Nisan 2005 PAZAR - Sayı : 25782
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2005/8612 Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in  Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-masına Dair Yönetmelik