Bakanlar Kurulu Kararı

          Karar Sayısı : 2005/8531

             6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 26 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/2/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                           Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

                                                                                                                                                                             

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

C. ÇİÇEK

A. BABACAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

 

          Madde 1 — 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "Geçici Madde 4 — Bu Esaslar uyarınca pilot, helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonları ile uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacakların 2005 yılı sözleşme ücretleri, Esasların 3 üncü maddesinde belirtilen tavan ücretin iki katını (pilot pozisyonunda üç katını) geçmemek kaydıyla yeniden belirlenebilir."

             Madde 2 — Bu Esaslar, 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.