9 Şubat 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25722
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2005/8427  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Akdedilen Gençlik Programı “Ülke Merkezli Faaliyetler Hakkında Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Tüzük

2004/8404   At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğü

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

—  Motorlu Araçlar ve Römorkların Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2001/43/AT ile Değişik 92/23/AT)

—  Belirli Motorlu Araç Sınıflarının ve Römorklarının Frenleme Düzenekleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2002/78/AT ile Değişik 71/320/AT)

—  Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği

—  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

—  Sulak Alanlar Tebliği (No: 4)