8 Şubat 2005 SALI - Sayı : 25721
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5289  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

5291 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Lübnan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5292 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5293 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5294 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moğolistan Gıda ve Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5295 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5296 Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin  Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun

5297 Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5298 Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5299 Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/8434 Merkezi Konya İli, Ilgın İlçesinde Bulunan “Ilgın Hizmet Birliği”nin Adının “Ilgın İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2005/8441 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

Atama Kararı

2005/8431 Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçisi Celalettin KART’ın Merkeze Atanması Hakkında Karar

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Karar

 

Yönetmelikler

2005/8411 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anayasa Mahkemesi Personelinin Görevde Yükselmelerine İlişkin Yönetmelik

 

Tebliğler

— Orman ve Park-Bahçe Ağaçları, Ağaççıkları ve Çalıları Fidanı Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2005/1)

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2005/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/2, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili)  K: 2004/1 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/3, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili)  K: 2004/2 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/4, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili)  K: 2004/3 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/5, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili)  K: 2004/4 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/6, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili)  K: 2004/5 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/7, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili)  K: 2004/6 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/8, (Siyasi Parti Kapatma ile İlgili)  K: 2004/7 Sayılı Kararı

 

Yargıtay Kararı

— Yargıtay Başkanlar Kurulunun 2005/1 Sayılı Kararı