Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                             4 Şubat 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-1425

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Şubat 2005 tarihinden itibaren Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                        Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                                   4 Şubat 2005

   B.01.0.KKB.01-06-26-2005-69

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4 Şubat 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1425 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2005 tarihinden itibaren Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                             Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI