Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                            4 Şubat 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-1424

                                          CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Şubat 2005 tarihinden itibaren Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                                   4 Şubat 2005

   B.01.0.KKB.01-06-25-2005-68

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4 Şubat 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1424 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2005 tarihinden itibaren Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                            Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                             CUMHURBAŞKANI