Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                            4 Şubat 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-1423

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Şubat 2005 tarihinden itibaren Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                                   4 Şubat 2005

   B.01.0.KKB.01-06-24-2005-67

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4 Şubat 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1423 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2005 tarihinden itibaren Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                            Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                             CUMHURBAŞKANI