Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                            4 Şubat 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-1422

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Şubat 2005 tarihinden itibaren Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                                   4 Şubat 2005

   B.01.0.KKB.01-06-23-2005-66

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4 Şubat 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1422 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2005 tarihinden itibaren Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün  vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                            Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                             CUMHURBAŞKANI