Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                     4 Şubat 2005

    B.02.0.PPG.0.12-305-1421

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Şubat 2005 tarihinden itibaren Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti’ne gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                Başbakan

                                      —————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                            4 Şubat 2005

  B.01.0.KKB.01-06/A-3-2005-70

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4 Şubat 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1421 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 2005 tarihinden itibaren Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI