Atama Kararları

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6818

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu DışPolitika Danışma Kurulu Üyeliklerine;

— Büyükelçi Ömür ORHUN’un,

—Büyükelçi Ömer ZEYTİNOĞLU’nun,

2. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine,

— Büyükelçi Berhan EKİNCİ’nin,

— Büyükelçi Necati UTKAN’ın,

— Büyükelçi Metin ÖRNEKOL’un,

— Büyükelçi Mehmet Nuri EZEN’in,

—  Büyükelçi Metin GÖKER’in,

— Büyükelçi Sevinç DALYANOĞLU’nun,

— Büyükelçi İlhan YİĞİTBAŞIOĞLU’nun,

— Büyükelçi Ufuk Tevfik OKYAYUZ’un,

— Büyükelçi Candan AZER’in,

— Büyükelçi Hurşit Aydın ŞAHİNBAŞ’ın,

— Büyükelçi Ali Vural ÖKTEM’in,

— Büyükelçi Mehmet BahattinGÜRSÖZ’ün,

— Büyükelçi İnci TÜMAY’ın,

— Büyükelçi Mehmet Murat OĞUZ’un,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

   3. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                   19 Ocak 2005

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

               Recep Tayyip ERDOĞAN                                   A. GÜL                                

                             Başbakan                    Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

          Karar Sayısı : 2005/6819

             1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ahmet Hüsrev ÖZKARA’nın atanması,

             657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 — Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

                                                                   19 Ocak 2005

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

               Recep Tayyip ERDOĞAN                                  O. PEPE                              

                             Başbakan                                   Çevre ve Orman Bakanı