Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Eylül 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25570

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/7696 Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2004/7697 Türk-Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyon Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2004/7704 Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Konsolosluk Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7762 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği Arasında İmzalanan, “Kent Habitatının İyileştirilmesi/İzmir, Karşıyaka Belediyesi Kent Ormancılığı/Bitkilendirme Planı” Adlı Projeye Dair Nihai Revizyon Belgesi ile Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2004/7712 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması,Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme’nin Beyanlar ve Çekinceler ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7740 285 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

2004/7753 İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— ABD'ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ

— Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki 18 Kasım 1977 Tarihli ve 68 Sayılı Genel Kurulu Kararı'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 167)

— Aydın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 94-96)

— Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)

— Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6-7)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2004/7696

25 Haziran 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/7/2004 tarihli ve EİGY/289315 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7697

19 Mayıs 2004 tarihinde Cidde’de imzalanan ekli “Türk-Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyon Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 1/7/2004 tarihli ve İEGY/251570 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M. V.GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7704

11 Nisan 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5211 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 20/7/2004 tarihli ve KOKD/297543 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti;

dostluğa ve işbirliğine dayalı ikili ilişkilerini konsolosluk ve hukuki konularda geliştirmek ve güçlendirmek arzusundan esinlenerek,

Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti arasında tesis edilen konsolosluk ilişkilerinin diğer alanlardaki işbirliğinin de geliştirilmesine yardımcı olacağından emin olarak,

Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti’nin 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk İlişkilerini Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’ne Taraf olduklarını hatırda tutarak,

İki ülke arasındaki konsolosluk konularını düzenlemek arzusuyla,

işbu Konsolosluk Anlaşması’nın aktolunmasını kararlaştırmışlar ve aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7762

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 9/10/2003 tarihinde imzalanan TUR/97/008 sayılı ve “Kent Habitatının İyileştirilmesi/İzmir, Karşıyaka Belediyesi Kent Ormancılığı/Bitkilendirme Planı” adlı projeye dair ilişik nihai revizyon belgesi ile ekinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/8/2004 tarihli ve ÇEGY/331066 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2004/7712

Türkiye tarafından 27 Eylül 2001 tarihinde imzalanan ve 16/6/2004 tarihli ve 5191 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik “Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme”nin ekli beyanlar ve çekinceler ile birlikte onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 23/7/2004 tarihli ve AKGY/307711 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7740

Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 285 kişinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 4/8/2004 tarihli ve 34805 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25 inci maddesinin (a), (ç) ve (d) bentlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Ağustos 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-11990

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Ağustos 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Ağustos 2004

B.01.0.KKB.01-06-244-2004-946

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Ağustos 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11990 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Ağustos 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Ağustos 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-11991

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Eylül 2004 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Ağustos 2004

B.01.0.KKB.01-06-245-2004-947

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Ağustos 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11991 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Eylül 2004 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Karar Sayısı : 2004/7753

Ekli “İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 30/6/2004 tarihli ve 29001 sayılı yazısı üzerine, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M.AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

B.ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C.ÇİÇEK

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K.UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,

Kurum: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Fon: İşsizlik Sigortası Fonunu,

Ücret Garanti Fonu: 4857 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre oluşturulan fonu,

Fonun portföy değeri: Fon portföyünde yer alan Devlet borçlanma senetleri, ters repo işlemleri, mevduat ve yatırım fonlarının değerini,

Fon kaynakları: Fon portföy değerinin yatırıma hazır bir şekilde elde bulunan tutarı toplamını,

Yatırım araçları: Fon kaynaklarının değerlendirileceği Devlet borçlanma senetleri, ters repo işlemleri, mevduat ve yatırım fonlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fonun Gelir ve Giderleri, Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Denetim, İzleme ve Periyodik Raporlar

Fonun gelir ve giderleri

Madde 4 — Fonun gelir ve giderleri aşağıda sıralanan kalemlerden meydana gelir:

a) Fonun gelirleri;

1) İşsizlik sigortası primleri,

2) Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar,

3) Fonun açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılar,

4) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler,

5) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlar.

b) Fonun giderleri;

1) Sigortalı işsizlere verilen ödenekler,

2) Hastalık ve analık sigortası primleri,

3) Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderleri,

4) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderleri,

5) 4857 sayılı İş Kanunu gereği, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamından % 1 olarak ayrılan Ücret Garanti Fonu miktarı.

Fonun yönetimi, Fon kaynaklarının değerlendirilmesi ve saklanması

Madde 5 — Fon, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde Kurum tarafından işletilir ve yönetilir.

Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Fon kaynaklarının değerlendirilmesini sağlar.

a) Genel esaslar:

1) Fon kaynaklarının piyasa şartlarında değerlendirilmesi esastır.

2) Fon kaynakları, riskin dağıtılması esası ve Fonun aktüeryal dengeleri dikkate alınmak suretiyle yönetilir. Bu çerçevede, piyasa koşulları, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve Fonun nakit akış durumu dikkate alınır.

3) Fon portföyünde yer alan varlıklar, Fon giderlerini karşılamak amacıyla, yatırımların vadesi ve getiri durumları dikkate alınarak mümkün olan en az getiri kaybı ile nakde dönüştürülür.

4) Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Mevduat, ters repo ve Devlet borçlanma senetlerinde, anaparaya günlük olarak faiz tahakkuk ettirilir. Yatırım fonlarına anapara ile ilan edilen günlük değer arasındaki fark tahakkuk ettirilir. Ödünç verilen kıymetler portföydeymiş gibi değerlenmeye devam eder. Ödünç gelirleri tahsil edildiği anda portföye dahil edilir.

b) Yatırım araçları:

1) Devlet borçlanma senetleri

Fon kaynakları Hazine Müsteşarlığının iç ve dış borçlanma programı çerçevesinde, ihale, halka arz ve benzeri yöntemlerle ihraç edilen Devlet borçlanma senetlerine yatırılabilir.

Fon, doğrudan ihale yöntemiyle ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini, her ihraçta oluşan ortalama faizden alır. Ayrıca, Fon, Devlet iç borçlanma senetlerinin alım satımını, bankalar aracılığıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tahvil ve bono piyasasından da yapabilir.

Fon, dış borçlanma programı çerçevesinde ihraç edilen Devlet tahvillerinin alım ve satımını bankalar aracılığı ile yapabilir.

2) Ters repo işlemleri

Fon, ters repo işlemlerini doğrudan veya bankalar aracılığıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde yapabilir.

3) Mevduat

Fon kaynaklarının bankalar nezdinde açtırılacak Türk Lirası ve döviz mevduat hesaplarında değerlendirilmesinde, Türkiye Bankalar Birliğince ilan edilen bir önceki yıl sonu bilançolarındaki aktif büyüklüklerine göre ilk on sırada bulunan ticaret bankalarından faiz oranlarına ilişkin teklifler alınır ve mevduatın hangi bankada değerlendirileceğine karar verilir.

4) Yatırım fonları

Fon kaynakları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre oluşturulan yatırım fonu katılma belgeleri vasıtasıyla değerlendirilebilir.

c) Fon portföyüne ilişkin diğer işlemler:

1) Repo işlemleri

Fon, repo işlemlerini doğrudan bankalarla veya bankalar aracılığıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde yapabilir.

2) Ödünç menkul kıymet işlemleri

Fon, portföyündeki Devlet iç borçlanma senetlerini bankalara veya bankalar aracılığı ile ödünç piyasasında gelir elde etmek amacı ile ödünç verebilir.

d) Fon portföyünün saklanması:

Menkul kıymetler, Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilmiş olan merkezi saklama kuruluşlarında saklanır.

e) Portföy sınırları:

1) Tek bir banka nezdinde tutulacak Türk Lirası ve döviz mevduat tutarı, Fonun portföy değerinin % 5'ini geçemez.

2) Yatırım fonu katılma belgelerinin toplam değeri Fon portföy değerinin %10'unu; her halükarda tek bir kurucu tarafından kurulan yatırım fonu katılma belgelerinin toplam değeri ise Fon portföy değerinin % 3'ünü geçemez.

3) Portföydeki Devlet iç borçlanma senetlerinin en fazla %25'i ödünç verilebilir. Ödünç verme işlemi en fazla doksan işgünü süre ile yapılabilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen kıymetlerin nominal tutarı ile ödünç işleminden elde edilecek gelirler toplamının en az %100'ü tutarında nakit veya Devlet iç borçlanma senetlerinin teminat olarak Fon adına saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminatın piyasa değerinin, ödünç verilen kıymetlerin nominal tutarı ile ödünç işleminden elde edilecek gelirler toplamının %100'ünün altına düşmesi halinde teminatın %100'e tamamlanması sağlanır.

4) Portföy sınırlamalarına ilişkin oranlar ay sonları itibarıyla kontrol edilir. Söz konusu oranların hesabında, mevduat ve yatırım fonu katılma belgeleri tutarlarının ay içinde yatırımda kaldığı gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın, ödünç verilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ise ay içinde ödünç verildikleri gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın aylık ortalamaları esas alınır. Portföy sınırının aşılması halinde, takip eden ayın ilk on günü içinde düzeltilir.

f) Ücret Garanti Fonu:

Ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumundan aktarılan işsizlik sigortası primlerinin işveren payından, aylık olarak % 1 oranında Ücret Garanti Fonu ayrılır. Ücret Garanti Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Denetim izleme ve periyodik raporlar

Madde 6 — Fon, Sayıştay'ın vize ve tesciline tabi değildir. Sayıştay tarafından denetlenir. Yönetim Kurulu, Fonun gelir ve giderlerini üçer aylık dönemler halinde 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli mali müşavirlere denetlettirerek denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlar. Yılın son üç aylık dönemine ilişkin olanı Fonun aktüeryal denge yönünden de denetimini kapsayacak şekilde yapılır.

Aylık bazda Fonun mali tablolarının düzenlenmesinden, belge, kayıt ve defter düzeninin takibinden Kurum sorumludur. Fonun portföyündeki yatırım araçlarının hareketleri ve performanslarına ilişkin bilgileri içeren aylık ve yıllık raporlar İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır.

a) Aylık rapor

Aylık rapor, Fon portföy araçlarının ay içerisindeki performansına ilişkin bilgiler ve Fonun aylık durumuna ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

b) Yıllık rapor

Fonun yıllık faaliyetleri ile bilançosu, Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının hareketleri ve performansları ile mevduatta değerlendirilen Fon kaynaklarının performanslarını içerecek şekilde hazırlanır. Fon hesap dönemi takvim yılıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim hizmeti satın alınması

Madde 7 — Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiş yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kuruluşlardan hizmet satın alınabilir.

İstisna akdi ile hizmet alımı

Madde 8 — Fon, konusunda en az üç yıl deneyimli yerli veya yabancı en fazla on uzmandan istisna akdi çerçevesinde yararlanabilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 9 — 24/8/2000 tarihli ve 2000/1212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşsizlik Sigortası Fonu Yönetim Kurulunun Çalışmasına ve Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Dışişleri Bakanlığından:

ABD’ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ

Amaç 

Madde 1 - Amerika Birleşik Devletleri Makamları tarafından Türkiye’ye ithal ve buradan ihraç olunacak askeri malzeme, teçhizat, ikmal maddeleri ve eşyalarının (bundan sonra “Destek Hamulesi” diye anılacaktır) giriş/çıkış ve ülke içi nakil işlemlerinin yürütülmesinde aşağıdaki usuller uygulanacaktır.

Kapsam

Madde 2 - ABD destek hamulesinin giriş ve çıkış işlemlerinde Türk mevzuatına ve 6375 sayılı Kanunla tasdik olunan 19 Haziran 1951 tarihli “Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme”ye (NATO-SOFA) uyulacaktır.

Genel Hususlar

Madde 3 - ABD gemi ve uçakları ile Türkiye’ye getirilecek ve buradan götürülecek destek hamulesinin giriş ve çıkışı aşağıdaki deniz ve hava limanlarından yapılacaktır.

a) Deniz Limanları:

1) İstanbul

2) İzmir

3) İskenderun

4) Yumurtalık

5) Antalya

6) Aksaz/Karaağaç

7) Ağalar (sadece mühimmat için)

b) Hava Limanları:

1) Esenboğa (Ankara)

2) Atatürk (İstanbul)

3) Çiğli (İzmir)

4) İncirlik (Adana)

5) Antalya

6) Aksaz/Dalaman (Muğla)

c) Antalya ve Aksaz/Dalaman havaalanlarını, ABD Deniz Kuvvetlerine mensup gemilerin Antalya ve Aksaz /Karaağaç Limanlarını ziyaretleri ile irtibatlı olarak, sadece bu gemilerin destek uçaklarınca kullanılmasına izin verilebilir.

Madde 4 - İthal/İhraç ve ülke içi nakil ile tevzie ait usuller aşağıda açıklanmıştır.

a) Ön müsaadeyi gerektirenler:

1) Silah, mühimmat ve Ana teçhizat kalemlerinin ithali ve Türkiye dahilinde daimi olarak nakil ve tevzii ile hizmet araçları ve jeneratörlerin ithali.

2) Gizli mahiyetteki silah, mühimmat, teçhizat ve malzemenin ithal, ihraç ve bunların ülke içi nakil ve tevzii.

b) Ön bildirim gerektirenler:

1) Silah, mühimmat ve ana teçhizat kalemlerinin Türkiye’den ihracı, Genelkurmay Başkanlığına/Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (KRDAE),

2) Ana teçhizat kalemlerinin bakım ve onarım maksadıyla tesisler/istasyonlar arası nakli ise, Tesis Komutanına /İstasyon Müdürüne,

bilgi verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

c) Manifesto ibrazını gerektirenler :

ABD Hükümetine ait teçhizat ile kuvvet, sivil unsur ve yakınlarının istimaline mahsus makul miktarda yiyecek maddeleri, ikmal maddeleri ve diğer eşyanın (ev eşyası ve şahsi oto dahil) ithal ve ihracı ile hizmet araçları ve jeneratörlerin ihracı. (Genelkurmay Başkanlığı/KRDAE ve ABD Savunma İşbirliği Ofisi Başkanlığı-ODC/ABD Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Teknik Uygulamalar Merkezi-AFTAC arasında yapılan yazılı mutabakat uyarınca, tesise, SAS mevkiine veya Belbaşı Sismik Araştırma İstasyonu’na -bundan sonra İstasyon diye anılacaktır- girişinden sonra Türk Komutana/İstasyon Müdürüne özet listesi verilmesi gereken malzeme ve teçhizat da bu kategoriye dahildir.)

Uygulama, Görev Yetki ve Sorumluluklar

Madde 5 - Her türlü malzeme ve teçhizatın ithal/ihraç ve ülke içi nakil ve tevzii aşağıda açıklandığı gibi yapılır.

a) Her türlü malzeme ve teçhizatın ithal/ihraç ve ülke içi nakil ve tevziinde, ÖN MÜSAADE ve ÖN BİLDİRİM için örneği ekte bulunan BEYANNAME kullanılır.

1) ODC/AFTAC tarafından 6 nüsha (İstasyon için 5 nüsha) olarak tanzim edilen beyannameler; bizzat ODC/AFTAC Başkanı veya yetkili kılındığı ve imza örneği daha önce bildirilen bir subay/görevli tarafından imzalanarak ithal/ihraç veya naklin yapılacağı tarihten en az 20 gün (İstasyon için 3 gün) önce Genelkurmay Başkanlığına/KRDAE’ye gönderilir. Ayrıca, alakalı olan her tesis veya ABD’nin Türkiye’deki Askeri Kuruluşu (bundan sonra “tesis/birlik” diye anılacaktır) için birer nüsha beyanname ilave edilir. (Tesis/birlikler arası nakillerde, beyanname nüsha sayısı 11’e kadar çıkabilir.)

2) Genelkurmay ilgili “J” Başkanlığı tarafından, bu beyannamelere ilişkin olarak, diğer ilgili “J” Başkanlıkları ile koordine edilerek, Genelkurmay Başkanlığının görüşü saptanır.

3) Genelkurmay Başkanlığınca/KRDAE’nce talep uygun görüldüğü takdirde beyannameler (ithali/ihracı veya ülke içi nakli uygundur) şeklinde onaylanarak:

(a) 1 nüsha isteği yapan ODC)/AFTAC’a,

(b) 2 nüsha ait olduğu gümrük kapısına,

(c) 1 nüsha hamulenin ait olduğu veya nakil edileceği Tesis/Birlik Türk Komutanlığına/İstasyon Müdürlüğüne,

(d) 1 nüsha Tesis/Birliğin bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir,

(e) 1 nüsha Genelkurmay Başkanlığında/KRDAE’de kalır.

4) Genelkurmay Başkanlığı’nca/KRDAE’nce talep uygun görülmediği takdirde beyannameye (ithali/ihracı veya ülke içi nakli uygun değildir) şerhi düşülerek, beyanname ODC/AFTAC’a iade edilir.

5) Gümrük Kapısı ilgilileri, kendilerine gönderilen onaylanmış beyannameleri, gümrüğe gelmiş olan hamule ile karşılaştırıp kontrol etmek suretiyle gümrük işlemlerini yaparlar. Hamulenin gümrükten geçmesi halinde, beyannamelerden bir nüshasını, hamulenin gümrükten geçtiğini belirten mutat işaretleri koyarak, ABD’nin görevli personeline verirler. ABD’nin görevli personeli, hamulenin gümrükten geçmiş olduğunu, ellerindeki işaretli nüshayı ilgili Tesis/Birlik Türk Komutanlıklarına/İstasyon Müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle girişlerde beyanda bulunurlar.

6) Beyannamelerde yazılı hamulenin gümrük kapısındaki teşhis ve kontrolünde gümrük makamları, müşkülatla karşılaştıklarında aşağıdaki Komutanlıklardan/İstasyon Müdürlüğünden birer uzman subayın/personelin yardımını talep edebilirler:

(a) Havaalanlarında:

(1) Esenboğa Meydanı için Hv. K. K.lığı/Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi Müdürlüğü,

(2) İncirlik Meydanı için 10’uncu Tanker Üs K.lığı,

(3) Atatürk Meydanı için Hv. H. Ok. K.lığı/KRDAE,

(4) Çiğli Meydanı için 2 nci Ana Jet Üs ve Uçş. Ok. K.lığı,

(5) Antalya Meydanı için Antalya Meydan K.lığı,

(6) Aksaz/Dalaman Meydanı için Dalaman Meydan K.lığı,

Bu Komutanlıklar/KRDAE, önceden bu maksatla görevlendirme yapacaklardır.

(b) Limanlarda :

(1) İstanbul Limanı için Büyükdere, Haydarpaşa Ulş. Terminal Birlik K.lığı veya KRDAE,

(2) İzmir Limanı için Ulş. Terminal K.lığı (HİLAL),

(3) İskenderun Limanı için, Ulş. Terminal Birlik K.lığı,

(4) Yumurtalık Limanı için, İncirlik Tesis K.lığı,

(5) Antalya Limanı için, Antalya Deniz K.lığı,

(6) Aksaz/Karaağaç Limanı için, Aksaz Üs K.lığı.

b) Gizli mahiyette silah, mühimmat, teçhizat ve malzemenin ithal, ihraç ve ülke içi

nakil ve tevziinde de aynı usuller uygulanır.

1) Gizli mahiyette silah, mühimmat, teçhizat ve malzemenin ithal/ihraç, ülke içi nakil ve tevzii için ODC; silah ve mühimmat ile teçhizat ana kalemlerinin ithalinde olduğu gibi ekteki örneğe uygun 8 adet beyannameyi en az 20 gün önceden gizli gizlilik dereceli bir yazıyla Genelkurmay Başkanlığı’na gönderir. Gönderilen beyannamelerden 4 adedinde detaylı bilgi bulunmaz ve sadece “GİZLİ HAMULE” kaydı düşülür. (Bu beyannameler Gümrük Müsteşarlığının ilgili birimlerine bu şekilde gönderilir.)

2) Genelkurmay ilgili “J” Başkanlığınca, bahse konu beyannameler için gizli mahiyette teçhizat ve malzemenin özelliğine göre diğer ilgili “J” Başkanlıklarıyla koordine edilir ve bu suretle Genelkurmay Başkanlığının görüşü saptanır.

3) Gizlilik dereceli hamulenin ithal ve ihraç işlemlerinin (gümrük kontrolünden muaf olarak) süratle yapılabilmesi için Genelkurmay Başkanlığı, bu maddenin a) bendinin 6)’ncı alt bendinde kayıtlı Komutanlıklara ve hamulenin özelliğine göre ilgili Tesis/Birlik Türk Komutanlıklarına tahkik için gerekli emri vererek teçhizat veya malzemenin ithal veya ihracını sağlar.

c) “Ön Bildirim” gerektirenler:

Aynı usuller uygulanır ve aynı beyanname formu kullanılır.

1) Ön Bildirim Beyannamesi; “Ön Müsaade Beyannamesi”ne benzer şekilde hazırlanarak ODC/AFTAC tarafından 6 nüsha (İstasyon için halinde ihracın yapılacağı tarihten makul bir süre, tercihen 20 gün evvel Genelkurmay Başkanlığına/KRDAE’ne gönderilir. (Alakalı olan Tesis/Birlik Komutanlıkları/İstasyon Müdürlüğü için birer nüsha ilave edilir.)

2) Talep Genelkurmay “J” Başkanlığınca/KRDAE’nce işleme alınır ve bu malzemeye ihtiyaç olup olmadığı saptandıktan sonra ön bildirim beyannamelerinden;

(a) 2 nüsha isteği yapan ODC)/AFTAC’a,

(b) 1 nüsha ait olduğu gümrük kapısına,

(c) 1 nüsha hamulenin ait olduğu Tesis/Birlik Türk Komutanlığına/İstasyon Müdürlüğüne,

(d) 1 nüsha ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek ihraç sağlanır,

(e) 1 nüsha Genelkurmay Başkanlığı’nda/KRDAE’nde kalır.

d) Manifesto ibrazını gerektirenler:

ABD Kuvvetine ait teçhizat ile kuvvet, sivil unsur ve yakınlarının istimaline mahsus makul miktarda yiyecek maddeleri, ikmal maddeleri ve diğer eşyanın (ev eşyası ve şahsi oto dahil) ithal ve ihracı:

1) Bu hamulenin ithali giriş gümrük kapısında gümrük ilgililerince Türk Gümrük mevzuatına uygun olarak manifesto girişi ile ve gümrük kontrolü yapılarak gerçekleştirilir.

2) Bu kategori hamuleden (ev eşyası ve şahsi oto hariç) Tesis Komutanına/İstasyon Müdürüne, tesise girişten sonra özet bilgi vermek için liste halinde ibraz edilmesi gereken,

- Uçak yedek parçaları/bakım ikmal maddeleri,

- Petrol, yağ, hidrolik yakıt,

- Muhabere onarım parçaları/ikmal maddeleri,

- Taşıt onarım parçaları/ikmal maddeleri,

- Kantin malzemeleri,

- İstihkam inşaat malzemeleri/ikmal maddeleri,

- Büro mefruşatı,

- İdari malzemeler/ikmal maddeleri,

konusunda, Genelkurmay Başkanlığı/KRDAE ile ODC/AFTAC arasında sağlanan yazılı mutabakata göre uygulama ve işlem yapılır.

3) Türkiye’den ihraç edilecek benzer hamule ile hizmet araçları ve jeneratörlerin gümrük işlemleri de Gümrük Kapısında gümrük ilgililerince Türk Gümrük mevzuatına uygun olarak, manifesto çıkışı ile ve gümrük kontrolü yapılarak gerçekleştirilir.

Yürürlüğe Girme ve Yürürlükten Kaldırma

Madde 6 - İşbu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğin yürürlüğe girişiyle, Dışişleri Bakanlığının 10 Ağustos 1995 tarih ve 22370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ABD’ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılır.

 

Ek

ÖRNEK

 

ABD Destek Hamulesinin (Manifestoya Tabi Malzeme Hariç)

İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil, Tevzi ve Mübadelesi İçin

Ön Müsaade/Ön Bildirim Beyannamesi

  

OPS No:

Tarih:

TDA/BRTR No:

 

1. Konusu

:

2. Türkiye’deki İlk ve Nihai Varış/Çıkış Yerleri

:

3. Programlanan Sevk Tarihi

:

4. Ulaştırma Vasıtaları

:

5. Cins ve Miktarı ile İlgili Ayrıntılı Bilgiler

: (Beyannamenin altına bakınız)

6. Genel Maksadı

:

Bu Beyannamede gösterilen malzemenin yukarıda belirtilen yerlerde ve maksatlarla

kullanılacağı taahhüt olunarak müsaade talep edildiği arzolunur.

ODC/AFTAC Namına

7. Genelkurmay Başkanlığı’nın/KRDAE’nin değerlendirmesi:

Bu Beyannamede belirtilen teçhizat ve malzemenin ithali/ihracı ve Ülke İçi Nakli Genelkurmay Başkanlığı/KRDAE tarafından uygun görülmüştür / görülmemiştir.

Genelkurmay Başkanı/KRDAE Namına

8. Gümrük Makamlarınca Yapılan İşlemler:

Beyannamede cins ve miktarı belirtilen teçhizat ve malzemenin …………………….. Gümrüğünün ……………… gün ve …………..sayılı Beyannamesi ile İthal/İhraç işlemi yapılmıştır.

Muayene Memuru

İdare Amiri

 

Not: İthali/İhracı veya Ülke İçi Nakli, Tevzii ve Mübadelesi İstenilen Silah/Mühimmat, her ana teçhizat kalemi, gizli mahiyetteki malzeme hizmet araçları ve jeneratörler için aşağıdaki bilgiler verilecektir.

1. Silah, Mühimmat veya Malzeme ve Teçhizatın Adı ve Cinsi:

2. İthali/İhracı veya Nakli, Tevzii ve Mübadelesi İstenen Kalemlerin Parça Adedi ve Ağırlığı:

3. Silah/Mühimmat veya Malzeme ve Teçhizatla İlgili Bilgiler:

a) Kadrosu :

b) Mevcudu :

c) Mevcut ve silah ve mühimmatla kapasite artışı yapacaktır / yapmayacaktır.

d) İthal/İhraç veya ülke içi nakil, tevzii ve mübadelesi istenen miktar:

e) Org. Code Numarası :

f) DODIC/Noun :

g) Lüzumlu ilave bilgiler :

—— • ——

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğü'nden:

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkındaki 18 Kasım 1977 Tarihli ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı

Karar No: 167

27 Ağustos 2004

Madde 1 — Basında fikren veya bedenen çalışanlara verilecek borç para ve yapılacak yardımlarla ilgili 68 sayılı Genel Kurul Kararı’nın:

a) Değişik 10 uncu maddesindeki 600.000.000,- lira olan borç para miktarı 720.000.000,- lira,

b) Değişik 19 uncu maddesindeki 500.000.000,- lira olan muhtaçlık yardımı 600.000.000,- lira,

c) Değişik 20 nci maddesindeki 1.500.000.000,- lira olan ölüm yardımı 1.800.000.000,- lira

olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 — Bu Genel Kurul Kararı’nın 1 inci maddesinin (a) ve (c) bendleri 01 Eylül 2004, (b) bendi ise 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

—— • ——

Aydın Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 02/07/2004-11/08/2004

Karar No : 94 -96

Çevre ve Orman Bakanlığının 27/04/2004 tarih 3888-21363 sayılı, Hava Kirliliği Kontrolü konusundaki 2004/4 No’lu Genelgesinde ilimizin, hava kirliliğinin ikinci derecede yoğun olduğu iller grubunda yer aldığı belirtilmektedir.

İlimizde 2004-2005 kış sezonunda yakıtlar ve yakma sistemlerinden kaynaklanabilecek hava kirliliğinin önlenebilmesi için, 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği", 02/11/1986 tarih ve 16269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" ve Çevre ve Orman Bakanlığının 27/04/2004 tarih 3888-21363 sayılı, Hava Kirliliği Kontrolü konusundaki 2004/4 No’ lu Genelgesi ile 2004-2005 kış sezonunda uygulanmak üzere, ilimiz sınırları içinde kullanılacak yakıtlar ve yakma sistemleri ile ilgili olarak;

Madde 1 — İlimiz Sınırları İçerisinde Kullanımına İzin Verilen Yakıt Türleri ve Özellikleri

Kömür

a) Isınma amaçlı yerli kömürlerin aşağıdaki özellikleri taşıması,

Isınma Amaçlı Yerli Kömürlerde Aranan Özellikler

Alt Isıl Değer (Orijinalde)

: min. 3500 (- 200 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

: max. % 2,3 max

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. % 10 tolerans)

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde, toplam kükürt oranı en az 3500 Kcal/kg olması durumunda, daha üst kalori için her 1000 Kcal/kg başına % 0,2 değerini geçmemesi,

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömürlerin kullanılması ve bu sistemlerde aşağıda sayılan şartların sağlanmış olması;

(1) Hava kirliliğinin azaltılması ve hava-yakıt oranının optimum koşullarda olmasını sağlayarak tam yanmanın gerçekleştirilmesi için bu sistemlerin otomotik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmaları,

(2) İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde bu sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ehil kişilerce yakılması,

(3) Bu yakma sistemleri için Türk Standartları Enstitüsünden Yeterlik Belgesi alınmış olması,

(4) Stokerli sistemlerin kullanıldığı binalarda sıkı denetimlerin yapılması ve filtre kullanılması,

b) Isınma amaçlı ithal kömürlerin aşağıdaki özellikleri taşıması,

Isınma Amaçlı İthal Kömürlerde Aranan Özellikler

Alt Isıl Değer (Orijinalde)

: En az 6200 kcal/kg (- 400 kcal/kg tolerans)

Kükürt (Kuru Bazda)

: % 0,9 ( max)

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: % 12-18 (+ % 1 tolerans)

Toplam Nem (Orijinalde)

: % 10 (max)

Kül (Kuru Bazda)

: % 14 (max) (+ % 1 tolerans)

Şişme İndeksi

: 1 (max)

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. % 10 tolerans)

Kül oranı max. % 14+ 2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olması,

c) Sanayi amaçlı ithal kömürlerin aşağıdaki özellikleri taşıması

Sanayi Amaçlı İthal Kömürlerin Aranan Özellikler

Alt Isıl Değer (Orijinalde)

: min. 6000 kcal/ kg (- 500 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

: max. % 1(+ % 0.1 tolerans)

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: max. % 36 (+ % 1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

d) Sanayi amaçlı yerli kömürlerin aşağıdaki özellikleri taşıması

Emisyon İznine Tabi olan/Olmayan Tesislerde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki hüküm ve sınırlara uygun faaliyet gösterilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uygun yakma teknolojisine sahip olduğunun belgelenmesi, emisyon izni almış olması ve/veya emisyon ölçüm raporunu Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) sunmuş olması ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile sanayi tesislerinde her boyutta (toz) dahil yerli kömür kullanılmasına izin verilmesi,

Sanayicilerin tesislerinde kullanacağı kömür özelliklerini Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bildirmeleri,

Tozumayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanmadan kullanımına izin verilmesi,

e) Briket Kömür

Briket Kömürlerin, TS 12055 "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uymasının yanı sıra, ayrıca aşağıdaki özellikleri sağlaması,

Briket Kömürlerde Aranan Özellikler

ÖZELLİK

SINIF 1

SINIF2

Alt Isıl Değer(1) (kcal/kg), en az

5000

4000

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla

0.8

1,0

şme sağlamlığı (%), m/m, en az

90

80

Aşınma sağlamlığı (%), m/m, en az

75

65

Kırılma sağlamlığı

 

 

Yastık veya yumurta şeklindeki briketlerde (Kgf), en az

80

60

Tabanı düzgün geometrik şekilli briketlerde

 

 

(Kg/cm2) en az

130

100

Suya Dayanım (2) (%), en az

70

70

Isıl Verimi (%), en az

75

75

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

8

12

(1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan)biriket bazındadır.

(2) Su geçirmez torbalar içinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz

TSE’ den sınıfına göre Uygunluk Belgesi almış ve tesisin bulunduğu ilin Valilik Makamı (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’ ndan alınmış Satış İzin Belgesi bulunan torbalanmış Briket kömürlerin ilimizde kullanılmasına müsaade edilmesi,

Briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş herhangi bir bağlayıcı kullanılmayıp, bağlayıcı olarak melas, nişasta ve/veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş insan ve çevre sağlığına zararlı olmayan benzer maddeler kullanılması,

Madde 2 — Fuel-oil

Yaklaşık % 3,5 kükürt (S) içeren 6 No’lu fuel-oil’in, İlimiz sınırları içerisinde ısınma ve sanayi tesislerinde ısınma ve üretim amaçlı olarak kullanılmasının yasaklanması, bunun yerine ısınma amaçlı olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen ve en fazla % 1,5 kükürt (S) içeren TÜPRAŞ 615 Kalorifer Yakıtının kullanılması,

TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 No’lu Fuel-oilin, kükürtdioksit emisyonunu Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilmesi,

Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından izin alınarak ithal edilen fuel-oilin kullanılması, bu yakıtın anma ısıl gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanılması halinde, yanma verimi açısından akışkanlığın artırılması amacı ile ön ısıtma yapılması,

Madde 3 — Petrokok

"İthal Kömür" adı altında yüksek oranda kükürt içeren ve Mülga Çevre Bakanlığı’ nın 13/01/1995 tarih ve 1995/1 sayılı Genelge ve 23/11/1995 tarih ve 1995/10 sayılı Genelgeleri ile yasaklanan petrol kokunun ısınma amaçlı kullanılmasının önlenmesi,

Bu yakıtın, sanayi amaçlı ithal edilen ve sadece çimento ve modern teknoloji ile donatılmış kireç fabrikalarında kullanılması, bunların haricinde kullanılmasına izin verilmeyen kalsine edilmemiş petrol kokunun diğer sanayi tesislerinde kullanımın yasaklanması,

İlimiz sınırları içerisinde kullanımına izin verilecek yakıtların özellikleri yanında;

a) İlimizde ısınma amaçlı soba ve kazanlarda kullanılmasına izin verilen kaliteli kömürlerin temini, kaçak kömür kullanılmasının önüne geçilmesi, kömür üreticisi ve satıcısının bilinmesi, denetlenmenin etkili uygulanması, kömürlerin açıkta satışının önlenmesi, kömürlerin taşınması, doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını ve bu işlemlerde oluşacak tozumayı önlemek açısından ithal ve yerli kömürlerin torbalanarak satışa sunulması,

b) Torbalamanın kömürün çıkarıldığı yerde yapılması,

c) Meskün mahal içerisinde torbalamanın yapılmasına izin verilmemesi,

d) Yerli ve ithal kömür satıcı ve pazarlamacılarınca sadece izinli kömürlerin satılması,

e) Pazarlamacıların, ithalatçıdan torbalı kömür satın almaları ve ithalatçılarında pazarlamacı ve vatandaşa torbalı kömür satmaları,

f) Tüketiciler, okullar ve resmi kurumlar tarafından, kararda belirtilen özellikteki yakıtların kullanılması, binaların denetimi esnasında kullanılan kömüre ait Valiliğimizce verilmiş izin belgesi ile fatura ve/veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi, kantar fişinin denetim elemanlarına ibraz edilmesi,

g) Isınma amaçlı olarak diğer alternatif yakıtların (LPG, Motorin, Gazyağı ve Elektrik Enerjisi gibi) kullanımının teşvik edilmesi,

Madde 4 — İlimiz Sınırları İçerisinde Kullanımına İzin Verilecek Kömürler İçin Alınması Gereken Belgeler

İlimiz sınırları içerisindeki kömür ocaklarında üretilen kömürler için "Uygunluk Belgesi", Valiliğimizce Uygunluk Belgesi verilmiş, kırma, eleme, yıkama gibi zenginleştirilme işlemlerine tabi tutularak torbalama ve satışının yapılması istenen kömürler için, ayrıca TSE’den uygunluk belgesi almış ve ilimiz sınırları içerisinde torbalama ve satışının yapılması istenen briket kömürler için "torbalama ve satış izin belgesi", ilimiz sınırları dışında üretimi ve torbalanması yapıldıktan sonra ilimiz sınırları içerisinde satışının yapılması istenen kömürler (yerli, ithal, briket) için "satış izin belgesi" nin verilmesi,

a) Uygunluk Belgesi

"Uygunluk Belgesi" alınması için ocak sahibi tarafından Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bir dilekçe ile müracaat edilmesi,

(1) Firma adı, adresi, irtibat telefonu, fax numarası, kömürün çıkarıldığı ocağın ve tesisin adres bilgilerinin de yer aldığı müracaat dilekçesi,

(2) İlgili meslek kuruluşundan alınma Ticaret Sicil Kaydına havi faaliyet belgesi (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) veya Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,

(3) Belgeleri imzalamaya yetkili personel tarafından hazırlanmış noterden tasdikli Taahhütname Belgesi,

(4) Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış ve 2004 yılında vergi mükellefi olduğunu gösterir belge aslı yada tasdikli sureti,

(5) Torbalanacak kömüre ait yeni tarihli Analiz Raporunun sunulması,

b) Torbalama ve Satış İzin Belgesi

İlimiz sınırları içerisinde üretimi yapılan ve Uygunluk Belgesi almış olan kömürlerin kırma, eleme, yıkama gibi zenginleştirilme işlemlerine tabi tutularak torbalama ve satışını yapan işletmelerce Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bir dilekçe ile müracaat edilmesi,

(1) Firma adı, adresi, irtibat telefonu, fax numarası, kömürün temin edildiği ocağın ve tesisin adres bilgilerinin de yer aldığı müracaat dilekçesi,

(2) İlgili meslek kuruluşundan alınma Ticaret Sicil Kaydına havi faaliyet belgesi (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) veya Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,

(3) Belgeleri imzalamaya yetkili personel tarafından hazırlanmış noterden tasdikli Taahhütname Belgesi,

(4) Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış ve 2004 yılında vergi mükellefi olduğunu gösterir belge aslı yada tasdikli sureti,

(5) Torbalanacak kömüre ait 2004-2005 Yılına ait Uygunluk Belgesi,

(6) Briket kömür için, üretecekleri briket kömür türünü, kullandıkları kömür tozunun cinsini, özelliklerini, kullanılan bağlayıcı türünü (Melas ve Nişasta), varsa bağlayıcı için ilgili firma ile yapılan sözleşmenin onaylı örneği,

(7) Briket Kömür için TSE’den alınmış Uygunluk Belgesi’nin “Aslı Gibidir” onaylı veya Noter tasdikli bir örneğinin dilekçeye eklenmesi,

(8) Torbalama Tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgiler (tesis için alınmış izin yada ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması v.b.),

(9) Yerli kömürler için torbalanacak kömüre ait Fatura (veya Proforma Fatura), irsaliye, kantar fişi vs. birer örneği, ithal kömür için ise, Çevre ve Orman Bakanlığınca verilmiş Kontrol Belgesinin “Aslı Gibidir” onaylı veya Noter tasdikli bir örneğinin sunulması,

c) Satış İzin Belgesi

İlimiz sınırları dışında üretimi ve torbalanması yapılmış ve ilimiz sınırları içerisinde satışının yapılması istenen kömürlerin ticaretini yapan işletmelerce Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bir dilekçe ile müracaat edilmesi,

(1) Firma adı, adresi, irtibat telefonu, fax numarası, kömürün temin edildiği ocağın ve tesisin adres bilgilerinin de yer aldığı müracaat dilekçesi,

(2) Belgeleri imzalamaya yetkili personel tarafından hazırlanmış noterden tasdikli Taahhütname Belgesi,

(3) Satışı yapılmak istenen yakıta ait Fatura (veya Proforma Fatura), irsaliye, kantar fişi vs. birer örneği,

(4) Satışı yapılması istenilen yerli ve briket kömürlerin 2004-2005 yılına ait olmak üzere,

kömürün üretildiği ve torbalandığı ilin Valiliği tarafından verilmiş Uygunluk Belgesi ve Torbalama ve Satış İzin Belgesi veya Satış İzin Belgesi, ithal kömürler için Bakanlığımızca verilmiş Kontrol Belgesinin “Aslı Gibidir” onaylı veya Noter tasdikli bir örneğinin sunulması,

Valiliğimizce, kömürlerine Uygunluk, Torbalama ve Satış İzin Belgesi veya Satış İzin Belgesi verilen firma veya şahısların isimlerinin Bakanlığımıza bildirilmesi,

Yukarıda sayılan belgeleri alan yerli ve ithal kömür satıcılarının, satış yaptıkları bayii isimlerini, olası değişikliklerle birlikte Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) belge alımı/değişiklik tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde bildirmeleri,

İlimizde üretim yapan kömür üreticilerinin ve ithalatçı firmaların, kömür üretiminin ve ithalatının ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu olması,

2003-2004 kış sezonu için verilmiş belgelerin, bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçersiz sayılması ve bu karar doğrultusunda verilen "Uygunluk Belgesi", "Torbalama ve Satış İzin Belgesi" ve "Satış İzin Belgesi" nin ise 2005-2006 kış sezonu için alınacak yakıtlarla ilgili Mahalli Çevre Kurulu Kararı’ nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçerli olması,

Madde 5 — Kömür Numunelerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Uygunluk Belgesi almak üzere kararda belirtilen belgelerle Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) ulaşan müracaatların değerlendirilmesi veya denetim amaçlı olarak üretim yapan ocaklar, torbalama tesisleri, ithalatçılara ait depolar, ithal ve yerli kömür satış yerleri ile apartmanlardan alınacak kömür numunelerinin;

Analiz ücretini, kömür ithalatçıları, üreticileri ve satıcıları tarafından ödenmek üzere, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarınca, numune alma esaslarına göre mühürlenerek alınması, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı veya Bakanlığımızca uygunluğu kabul edilen laboratuvarlardan herhangi birine analizleri yaptırılmak üzere yetkilisine teslim edilmesi,

Sadece Uygunluk Belgesi almak için yapılan müracaatlarda, alınan kömür numunesinin analiz sonuçlarının, kararda belirtilen özellikleri sağlamaması durumunda firmanın talebi doğrultusunda numune alma işleminin yinelenmesi,

Söz konusu analiz sonuçlarının, belirtilen özellikleri sağlaması halinde ilgili firmaya Uygunluk Belgesinin verilmesi, Uygunluk Belgesi üzerinde kömürün kaçıncı derecede kirli illerde kullanımına izin verileceğinin belirtilmesi,

İlimiz sınırları dışındaki üretimi yapılan yerli ve briket kömürler için, eğer bağlı olduğu ilin Hava Kirlilik Yoğunluğu Birinci Derecede (Kayseri, Karaman, Kütahya, Tekirdağ, Yozgat, Diyarbakır, Erzurum, Denizli, Karabük, Edirne, Zonguldak, Samsun, Isparta, Ağrı ve Bayburt) ve İkinci Derecede (Adıyaman, Afyon, Ankara, Balıkesir, Burdur, Bursa, Bursa (Orhangazi), Çanakkale, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde (Bor), Sakarya, Sivas ve Uşak) kirli iller sınıfında ise bağlı bulundukları Valilikler (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından verilen Uygunluk Belgesinin Valiliğimizce de (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) geçerli sayılması, üçüncü derecede kirli iller (diğer iller) sınıfında yer alan Valiliklerce verilen uygunluk belgelerinin üzerinde, "1. ve 2. derecede kirli illerde kullanılabilir" ifadesi yer almıyor ise, bu kömürlerin ilimiz sınırları içerisinde yakılmasına izin verilebilmesi için söz konusu kömürlerin üretiminin, torbalanma işleminin gerçekleştirildiği ilin Valiliğince 2. derecede kirli illerde yakılmasında sakınca bulunmamaktadır yazısının Valiliğimize sunulmasını müteakip Valiliğimizce (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) "Satış İzin Belgesi" düzenlenerek söz konusu kömürlerin ilimiz sınırları içerisinde satışına izin verilmesi,

Madde 6 — Kömür Torbalarının Üzerinde Yer Alması Gereken Bilgiler:

Isınma amaçlı soba ve kazanlarda kullanılmasına izin verilen kaliteli kömürlerin temini, kaçak kömür kullanımının önüne geçilmesi, kömür üreticisi ve satıcısının bilinmesi, denetlenmenin etkili uygulanması, kömürlerin açıkta satışının önlenmesi, kömürlerin taşınması, doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını ve bu işlemlerde oluşacak tozumayı önlemek açısından en az eleme işlemine tabi tutulduktan sonra torbalanarak, satışa sunulacak ithal ve yerli kömür torbalarının üzerinde aşağıda belirtilen bilgilerin yer alması;

a) Yerli Kömür torbası üzerinde;

-- Uygunluk Belgesi alan Üretici Firmanın Adı,

-- Uygunluk Belgesi alan Satıcı Firma Adı,

-- Kömürün Menşei/cinsi

-- Kömürün Özellikleri:

Alt Isıl değer

Toplam Kükürt Değeri

Nem

Boyut

Diğer Özellikler

-- Ağırlık

-- Kaçıncı Derecede İllerde Kullanılacağı

-- Uygunluk Belgesini Veren Valilik

-- Yakılacak yakma sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

-- Torbalayan Firma Adı

-- Adres, Tel, Faks, E-mail

b) İthal Kömür torbası üzerinde;

-- İthal Eden Firma Adı,

-- Satıcı Firma Adı,

-- Kömürün Menşei/cinsi

-- Kömürün Özellikleri:

Alt Isıl değer

Kükürt Değeri

Uçucu Madde

Nem

Boyut

Diğer Özellikler

-- Ağırlık

-- Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Alınan Kontrol Belgesi Sayısı

-- Yakılacak Yakma Sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

-- Torbalayan Firma Adı

-- Adres, Tel, Faks, E-mail

Madde 7 —Soba ve Kalorifer Kazanları ile İlgili Olarak:

- Soba ve kalorifer kazanlarının TSE standartlarına uygun olması,

- Sobaların, yakıt tüketimini % 25-30 oranında azalttığı için üstten yakmalı sistem olmasına dikkat edilmesi,

- Soba ve kalorifer kazanlarında, plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların yakılmasının yasaklanması,

- Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması için "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları"nın açılması, bu kapsamda kalorifer yakımı ile kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için "Ateşçi Belgesi" verilmesi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi,

- Yakıt kullanan bacasız ısıtıcıların kapalı alanda ısınma amaçlı kullanımının önlenmesi,

- Kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakım ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi, bacaların periyodik olarak temizliğinin yapılması,

- Bacaların ve sobaların temizliğinin kış gelmeden önce yapılmış olması,

Madde 8 — Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri

a) Dış ortam sıcaklığı, gece ve gündüz 15 0C’nin üzerinde olduğu günlerde, kalorifer ve sobaların yakılmaması,

b) Kalorifer ve sobaların; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda ise 20 0C’den yukarıda olmayacak şekilde yakılması,

c) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferlerin sabah saat 10:00’ dan sonra ve akşam en geç saat 16:00’dan önce yakılması,

d) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 0C’dan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılması,

Madde 9 — Isı Yalıtımı

14/6/1999 tarih ve 23725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" standardı 14/6/ 2000 tarihinde mecburi standart olarak yürürlüğe girmiştir. Bu standardın ve 8/5/2000 tarihinde yayımlanan "Isı Yalıtım Yönetmeliği" ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarih ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin" uygulanması için, binaların ruhsatlandırma aşamasında ve daha sonra, ilgili ruhsat mercilerince standartta ve yönetmeliklerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi,

Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması,

Madde 10 — Halkın Bilgilendirilmesi

a) Merkezde, halkımızın, hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi için, halkın bilgilendirilmesi,

b) Halkı bilgilendirme çalışmalarının ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmesi,

c) Merkezde, halkın duyarlılığının arttırılması için aylık "Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçlarının" Valiliğimiz Basın Hakla İlişkiler Müdürlüğü vasıtası ile ilan panosunda ve mahalli basın yolu ile duyurulmasının sağlanması,

d) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde, öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi,

Madde 11 — Denetim

a) Valiliğimize bildirimde bulunan sanayi tesislerinde kullanılacak açık kömürleri taşıyan ve işletmeye ait kömürün Valiliğimizce verilen izin belgesini ibraz eden araçların dışında, açık kömür taşıyan araçların ilimiz sınırları içerisine girişinin önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması,

b) Kaçak kömür satışının engellenmesi amacı ile depoların ve satış yerlerinin, mücavir alan sınırları içerisinde İlgili Belediye Başkanlığı elemanları, mücavir alan sınırları dışarısında ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarınca denetlenmesi,

c) Merkezde, merkezi yakma sistemli binalarda, izinsiz yakıtların kullanımın önlenmesi, kazan dairelerinin havalandırma ve temizlik durumunun denetlenmesi, kalorifercilerin ateşçi belgelerinin olup olmadığının tespiti, kazan temizliği, yangın söndürme ekipmanlarının denetlenmesi, stokerli sisteme sahip binalarda, kararda belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi amacı ile, Belediye Başkanlığı elemanlarınca gerekli denetimlerin yapılması, söz konusu binalarda kullanılan kömürlerin, gerekli satış izinleri verilmiş kömüre ait torba üzerinde belirtilen özellikleri taşımadığı yönündeki şüpheli durumlarda, denetim amaçlı kömür numunelerinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı elemanlarından oluşan ekip tarafından alınması,

d) Sanayi tesislerinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanları tarafından denetlenmesi, gerekli olduğu takdirde diğer kurum ve kuruluşlardan yardım alınması,

e) Alınan bu kararın İlçelerde Kaymakamlık koordinasyonu marifetiyle uygulanması,

f) Kullanılan soba ve kalorifer kazanlarının TSE standartlarına uygunluğu yönündeki gerekli denetimlerin İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılması,

g) İlimiz sınırları içerisindeki tüketicilerin de kararda belirtilen hususlara uyması,

Madde 12 — Cezai İşlemler

a) Denetim amaçlı en az üç torbadan alınan kömür numunelerinin analiz sonucu ortalamasının, satış izin belgesi verilmiş olan kömüre ait torba üzerindeki belirtilen özellikleri sağlamaması durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulanması, ikinci defa en az üç torbadan alınan analiz sonucu ortalamasının uygun çıkmaması durumunda ise kömür üreticisi, ithalatçısı ve/veya satıcılarının izin belgelerinin iptal edilmesi, analiz bedellerinin kömür üreticisi, ithalatçısı ve/veya satıcılarından alınması ve vatandaşa yansıtılmaması,

b) Valiliğimizce ceza verilen ve/veya satış izin belgesi iptal edilmiş kömür üreticisi, ithalatçısı ve/veya satıcıların isimleri, adresleri ve markalarının Bakanlığımıza bildirilmesi,

- Bu kararda belirtilen kurallara ve yasaklara riayet etmeyenlere;

(1) 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8 inci madde hükümlerinin,

(2) 19/11/1984 tarih ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerinin,

(3) 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" "Yapılacak Kontroller Ateşçilere ve İşverenlere Uygulanacak Cezalar" başlıklı 9 uncu madde hükümlerinin,

(4) 1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili madde hükümlerinin uygulanması,

c) Bu kararda belirtilen özellikleri sağlamayan kömürlerin İlimiz sınırları içerisinde satışı, pazarlaması, torbalaması ve ithalatının yapıldığının tespit edilmesi halinde satıcı, pazarlayıcı, torbalama tesis sahibi, ithalatçı veya tüketicilere 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesi gereğince aynı kanunun 20 nci maddesinin (a) bendinin, suçun tekrarı halinde yine aynı kanunun 23 üncü maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve kömürün il sınırları dışına çıkarılması,

Ayrıca, kararda belirtilenlere riayet etmeyenler hakkında, idari para cezası yanında, idareye muhalefet nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereğince işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 13 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14 — Bu Kararı Aydın Valisi yürütür.

—— • ——

Balıkesir Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 01/06/2004

Karar No : 2004/06

İlimizde hava kalitesinin korunması, hava kirliliğinin önlenmesi ve enerji ekonomisinin sağlanmasına yönelik olarak 2004-2005 yılları kış dönemi için yürütülecek olan tedbir ve uygulamalar aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

Madde 1 — Amaç

İlgili mevzuatlar gereği 2004-2005 yılları kış dönemi ve bu kapsamda bir sonraki dönem için Mahalli Çevre Kurul kararı yürürlüğe girinceye kadar ilimizdeki hava kalitesinin korunması, hava kirliliğinin önlenmesi ve enerji ekonomisinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamaktır.

Madde 2 — Kapsam

Bu Karar, Genel Esaslar, Yakıt Özellikleri, Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyon Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esaslar, Yakıtların Üretimi, Pazarlanması ya da Torbalanması ile İlgili Esaslar, Katı ve Sıvı Yakıtların Tüketimi ile İlgili Esaslar, Denetim, Koordinasyon ve Uygulanacak Yasal İşlemlere ilişkin bölümleri kapsar.

Madde 3 — Genel Esaslar

a) İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak pazarlanan yerli kömürlerin ocak işletmelerinde, ithal kömürlerin ise gümrük işlemlerinin yapıldığı İl ya da İlçelerde bulunan ana depolarında torbalandıktan sonra, nihai satış noktalarında satışa sunulmasına, kömür üreticilerinin ürettikleri kömür için bu kurul kararı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve bu kapsamda yeniden karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere; Balıkesir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uygunluk belgesi almalarına ve yeniden taahhütname vermelerine,

b) Balıkesir ili sınırları dahilinde kurulması planlanan torbalama tesisleri için yetkili makamdan (Belediye sınırları içerisinde Belediye Başkanlıkları, Belediye sınırları dışında Mahallin en büyük mülki amirlikleri) ruhsat alınmasına ve Balıkesir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden satış uygunluk belgesi almalarına ve yeniden taahhütname vermelerine

c) İlimiz sınırları dahilinde belediye sınırları içinde kömür satışı, fuel-oil satışı yapan tüm firmaların bu kurul kararı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve bu kapsamda yeniden karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere; belediye sınırları içinde belediye başkanlıklarından, belediye sınırları dışında mahallin en büyük mülki amirliklerinden satış uygunluk belgesi almalarına ve yeniden taahhütname vermelerine,

d) İlimiz sınırları içerisinde kömür satışı, kömür torbalaması yapan satış uygunluk belgesi bulunan firmaların uygunluk belgesi alan kömür üreticilerinden aldıkları torbalı kömürleri satmasına, uygunluk belgesi bulunmayan kömürlerin satışının tespiti halinde satış uygunluk belgesinin iptal edilmesine,

e) Ocak işletmeleri ve gümrük işlemlerinin yapıldığı il ya da ilçelerde bulunan torbalama tesisleri haricindeki torbalama tesislerine, daha önce torbalanmak üzere alınmış açık kömürlerin torbalanarak satışa hazır hale getirilmesi için 01/08/2004 tarihine kadar süre verilmesine,

f) İlimiz sınırları dahilinde kömür pazarlaması, kömür torbalaması, fuel-oil pazarlaması yapan tüm firmaların bu faaliyetlerinden vazgeçmeleri halinde Balıkesir il sınırları dahilinde bu faaliyetlerini yürütmeyeceklerine dair noter tasdikli taahhütnameyi Balıkesir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, İlimiz sınırları dahilinde kömür satışı yapan firmaların bu faaliyetlerinden vazgeçmeleri halinde bu faaliyetlerini yürütmeyeceklerine dair noter tasdikli taahhütnameyi Belediye sınırları içinde Belediye Başkanlıklarına, Belediye sınırları dışında en büyük mülki idare amirliklerine vermelerine,

g) İthal kömür satışı yapacak firmaların noter tasdikli taahhütname dışında ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak olan kontrol belgesini de vermelerine,

h) Torbalanan tüm kömürlerin Mahalli Çevre Kurul Kararında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda pazarlama zincirinde yer alan üretici, torbalayıcı ve satıcı firmaların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

i) Kirada olanlar hariç olmak üzere tüm resmi dairelerde, yakma sistemlerinin kaliteli yakıt (jeotermal, doğalgaz, LPG, sıvı, elektrik) kullanımı sağlanacak şekilde dönüştürülmesine, İlimizde doğal gaz hattının geçtiği yerlerdeki konutlarda, işyerlerinde,sanayide ve resmi dairelerde doğalgaz kullanımının teşvik edilmesine,

j) Isınma ve sanayi amaçlı olarak kullanılacak katı ve sıvı yakıtların bu kurul kararı ile belirlenmiş olan özellikleri taşımasına, bunun dışında ısınma amaçlı toz kömürü, kok kömürü, petrokok ve 6 no’lu fuel-oil ile ısınma ve sanayi amaçlı plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların bahçe sokak, cadde gibi açık alanlarda ve soba ve kalorifer kazanlarında yakılmasının yasaklanmasına,

k) İlimizde, pirinanın ısınma amaçlı kullanımının yasaklanmasına,

l) Resmi kurumlarca kullanılacak yakıtların, noter tasdikli taahhütname veren firmalardan alınmasına, ihale şartnamesinin bu hususu içerecek şekilde düzenlenmesine,

m) İlimiz sınırları dahilinde Çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarının Çevre Bakanlığının 13/1/1995 tarih ve 1995/1 sayılı genelge ile 23/11/1995 tarih ve 1995/10 sayılı genelgeye istinaden sanayi amaçlı olarak petrokok kullanabilmelerine,

n) Sanayi tesislerinde toz kömür kullanılabilmesi için; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin "İzne Tabi Tesisler Listesi" başlıklı Ek-8’de yer alan tesislerden emisyon izni bulunmayanların 31/10/2004'e kadar emisyon iznine esas belgelerle müracaatı kaydıyla toz kömür kullanım talebinin emisyon izni vermeye yetkili merci Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce) tarafından değerlendirilmesine,

o) Isınma ve enerji eldesi amaçlı kullanılan tüm kazanları yakanların ateşçi ehliyet belgesine sahip olmalarına, bu konuda yetkili Kalorifer ateşçi kurslarının Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenmesine,

ö) İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Kömür Analiz Laboratuvarında kömür analizlerinin yapılmasına (boyut analizi dahil), Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Referans Merkezi, 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi SAGEM Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı laboratuvarlarının referans laboratuvarı olarak kabul edilerek bu laboratuvarlara ait analiz sonuçlarının değerlendirmeye alınmasına,

p) Denetimler esnasında alınan kömür numunelerinden asıl ve istek numunelerdeki parametrelerin farklılık göstermesi halinde, belediye sınırları içerisinde belediye başkanlıklarınca/belediye sınırları dışında İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce şahit numunenin Çevre Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderilmesi için 10 günlük süre verilmesine,

r) Briket kömür için bu kurul kararı ile belirlenen parametreler ve özelliklere göre analiz yapabilecek kurum veya kuruluş laboratuvarlarında analiz yapılmasına,

s) Sıvı yakıt analizlerinin bu yakıtları analiz etme yeterliliğine sahip kurum veya kuruluş laboratuvarlarında analiz yapılmasına,

t) Stokerli sistemler (cebri yüklemeli fanlı) de; Hava kirliliğinin azaltılması ve hava-yakıt oranının optimum koşullarda olmasını sağlayarak tam yanmanın gerçekleştirilmesi için otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmaları, İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde bu sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ehil kişilerce yakılması, bu yakma sistemleri için Türk Standartları Enstitüsünden Yeterlilik Belgesi alınmış olması, Stokerli sistemlerin kullanıldığı binalarda sıkı denetimlerin yapılması ve filtre kullanılması ve hava kalitesinin düzenli olarak izlenmesi kaydı ve koşulu ile, Çevre ve Orman Bakanlığının 2004/4 sayılı Genelgesinde belirtilen ve ısınma amaçlı kullanılmasına izin verilen ithal ve yerli (illerin kirlilik derecesine göre belirlenen) kömür özelliğini sağlayan ve piyasada fındık tabir edilen 10-18 mm çapındaki elenmiş ve yıkanmış kömürlerin torbalanarak stokerli sistemlerde kullanılmasına,

Madde 4 — Yakıt Özellikleri Katı Yakıtlarda:

a) Isınma amaçlı yerli kömür kullanımında

Balıkesir il sınırları içinde, ısınma amaçlı yerli kömür kullanılan kaloriferli veya sobalı konutlar ile işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan yerli kömürlerin kullanılmasına,

1 Alt Isıl Değer (orijinalde)

4000 Kcal/Kg

-200 Kcal/Kg tolerans

En az

2 Toplam Kükürt

% 2

Kuru bazda

En çok

3 Boyut

18-150 mm

18 mm altı max %10 tolerans 150 mm üstü %10 tolerans

Değerleri arasında

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde toplam kükürt oranları hava kirliliği sınıflandırmasında birinci derece illerde en az 4000 kcal/kg olması durumunda, daha üst Kalori için her 1000 kcal/kg başına satışa sunulan bazda % 0,1 değerini geçmeyecektir.

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

b) Isınma amaçlı ithal kömür kullanımında

Balıkesir il sınırları içinde, ısınma amaçlı ithal kömür kullanan kaloriferli veya sobalı konut ya da işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan ithal kömürlerin kullanılmasına,

1 Alt Isıl Değer

6200 Kcal/Kg

(orijinalde) –400 Kcal/Kg tolerans

En az

2 Kükürt

% 0.9

(Kuru Bazda)

En çok

3 Uçucu Madde

% 12-28

(Kuru Bazda) (+ 1 tolerans)

Değerleri arasında

4 Toplam Nem

% 10

(orijinalde)

En fazla

5 Boyut

18-150 mm

18 mm altı max %10 tolerans 150 mm üstü %10 tolerans

Değerleri arasında

6 Kül

% 14

(kuru bazda) (+1 tolerans)

En fazla

7 Şişme indeksi

1

 

En fazla

Eğer kül oranı %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olabilir. Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

c) Sanayi amaçlı ithal kömür kullanımında

Balıkesir il sınırları içinde sanayi amaçlı ithal kömür kullanan tesislerde aşağıdaki özellikleri taşıyan ithal kömürlerin kullanılmasına,

1 Alt Isıl Değer

6000 Kcal/Kg

(orijinalde) (- 500 kcal/ kg tolerans)

En az

2 Toplam Kükürt

% 1

(Kuru Bazda) (+ % 0,1)

En çok

3 Uçucu Madde

% 36

(Kuru Bazda) (+ % 1 tolerans)

Değerleri arasında

4 Boyut

0-50 mm

 

Değerleri arasında

d) Isınma Amaçlı Briket Kömür Kullanımında

Yerli veya ithal linyit kömürlerin yanı sıra briket kömürün kullanılması halinde ise; TS 12055 no’lu "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uygun briket kömürlerin kullanılmasına,

Özellik

Sınıf 1

Sınıf 2

Alt Isı Değeri(1) [kcal/kg] en az

5000

4000

Baca gazına geçen kükürt oranı [%], m/m, en fazla

0,8

1,0

Düşme sağlamlığı (%) m/m, en az

90

80

Aşınma sağlamlığı (%) m/m, en az

75

65

Kırılma sağlamlığı

Yastık ve yumurta şeklindeki briketlerde (kgf), en az

80

60

Tabanı düzgün geometrik şekilli briketlerde (kg/cm2), en az

130

100

Suya dayanım(2) (%), en az

70

70

Isıl verimi (%), en az

75

75

Duman emisyon oranı (g/kg), en fazla

8

12

1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Bağlayıcı madde olarak petrol türevi olmayan nişasta, melas v.s. kullanılacaktır.

e) Sanayi amaçlı Prina kullanımında

Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 16/4/2003 tarih, 1415-5633 sayılı 2003/4 nolu genelgesinde belirtilen hükümler çerçevesinde pirina yakıt olarak kullanılacaktır.

Sıvı Yakıtlarda:

(1) Belediyelerin mücavir alanı içinde ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen %1.5 kükürt içeren TÜPRAŞ 615 Kalorifer yakıtının kullanılmasına,

(2) Meskun mahal içerisinde (belediye sınırları içinde) bulunan ve emisyon izni olmayan sanayi tesislerinde 6 no’lu fuel oil’in kış sezonunda (Ekim-Mart) yasaklanmasına, TÜPRAŞ tarafından üretilen ağırlıkça %1,5 kükürt içeren kalorifer yakıtının kullanılmasına,

Madde 5 — Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyon Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esaslar

İl sınırları dahilinde motorlu kara taşıtlarının egzoz gazlarının yarattığı hava kirliliğinin önüne geçmek ve hava kirliliğinin kontrol altına alınması amacıyla 08/07/2003 tarih ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Orman Bakanlığı’nın "Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ"in 12 nci maddesi gereğince 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine göre İl Emniyet Müdürlüğü (Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü)’ne bağlı Trafik Ekiplerince çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ve gürültü çıkaran taşıtların, uygun duruma getirilmesinin sağlanması ve uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde, taşıtların trafikten men edilmesine,

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde taşıtlara ait egzoz emisyon pulunun bulunmadığının tespiti halinde, sözkonusu taşıtların ruhsat bilgilerinin aylık olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesine.

Madde 6 — Yakıtların Üretimi, Satışı-Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar

a) Katı Yakıtların Üretimi, Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar.

(1) Balıkesir İli sınırları içinde kömür maden ocağı işleten tüm firmalar kömür satışı ile ilgili uygunluk belgesi alabilmek için İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek, mühürlü olarak şahit numunelerini menşeinde örnekleme metodu ile aldırmalarına, maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere alınan numune analizlerinin Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Çevre Referans Laboratuvarı, 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi SAGEM Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı laboratuvarlarının referans laboratuvarında yaptırılmasına,

(2) Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlaması halinde ilgili firmaya numunenin alındığı ocak için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından uygunluk belgesi verilmesine, uygunluk belgesi bulunmayan firmaların kömürlerin niteliği uygun olsa dahi Balıkesir İl sınırları içinde satışına izin verilmemesine,

(3) Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlamaması durumunda, firma tarafından talep edildiği takdirde numune alınması işinin bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlanmasına,

(4) İthal kömür için Çevre ve Orman Bakanlığından ithal izni alan firmaların, noter onaylı olmak kaydıyla gerekli evraklarını (Bakanlık yazısı ve ekleri, kontrol belgesi, proforma faturası, analiz sertifikası, uluslar arası gözetim firmalarınca numunesi alınan kömüre ait MTA analiz raporu, gümrük giriş beyannamesi) vererek "Kömür satış uygunluk belgesi" ni Belediye sınırları içinde Belediye Başkanlıklarından, Belediye sınırları dışında İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden almalarına,

(5) Kömür torbalama tesisleri için satış uygunluk belgesi müracaatın değerlendirilmesinde; kömür torbalama tesisi ve/veya kömür deposu (insan gücü ile torbalanan) bulunma şartının getirilmesine, torbalama tesisi bulunmayıp mevcut torbalama tesislerini kullanarak fason torbalama yaptırmak isteyen firmaların kömür deposunun bulunması ve depo mülkiyetine ait belgenin ibraz edilmesine; yapılacak denetimlerde fason kömür torbalaması yaptıran firma ile irtibat sağlanamadığında fason kömür torbalaması yapan firma ile yaptıran firmanın müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

(6) İlimiz sınırları dahilinde bulunan kömür ocaklarının; torbalama tesislerinde bulunan mevcut boş kömür torbalarının üzerine ilave bilgilerin eklenerek 1/9/2004 tarihine kadar kullanılmasına, 1/9/2004 tarihinden itibaren 2004/4 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan kömür torba örneğinin kullanılmasına,

(7) 1/9/2004 tarihinden itibaren +30 parça kömürün beyaz torbada, +18 lavvar kömürün kırmızı torbada, fındık kömürün yeşil torbada satışa sunulmasına,

(8) Çevre ve Orman Bakanlığından ithalat izni alan ithal kömürler ve ilgili kurumlarca onaylanmış briket kömürlerin de torbalanarak satılmasına,

(9) Yerli kömür üreticileri, ürettikleri (açıkta sanayi tesislerine verilen) ve torbaladıkları; ayrıca kömür torbalama tesisleri torbaladıkları, kömürlerin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılmalarına,

(10) İthalatçı firmaların ithalatın ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılmalarına,

(11) Her kış sezonu için verilecek olan uygunluk ve satış uygunluk belgelerinin, takip eden Mayıs ayının sonuna kadar geçerli olacağına,

(12) Balıkesir İl sınırlarında "Uygunluk Belgesi" ve "Satış Uygunluk Belgesi" bulunmayan kömürlerin satılmasına izin verilmeyeceğine,

(13) İl sınırları dahilinde pazarlama veya nihai tüketiciye doğrudan satış amacıyla getirilecek olan her parti kömürün, Belediye Başkanlıklarınca yeri tespit edilen kontrol istasyonunda kontrol ettirilmesine ve kömüre ait belgelerin (sevk irsaliyesi veya fatura) ibraz edilmesine, denetim ekipleri tarafından kömüre ait sevk irsaliyesi veya faturasına KONTROL EDİLMİŞTİR kaşesinin bastırılmasına aksi halde KONTROL EDİLMİŞTİR kaşesi basılmayan veya belgesiz ya da eksik belgeli kömürlere ait SATIŞ UYGUNLUK BELGESİNİN iptal edilmesine,

(14) İlimize satış, pazarlama amacıyla getirilen, Uygunluk Belgesi olmayan kaçak kömürlerin, İl Jandarma Komutanlığınca İl sınırları dışına çıkarılmasının sağlanmasına (İlimiz sınırları dışındaki illere sevk edilen ve transit geçen kömürler hariç)

(15) İl sınırları içerisinde kömür torbalaması yapmak isteyen tüm firmaların İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, noter tasdikli taahhütname vermelerine,

(16) İl sınırları içerisinde kömür satış bayilerinin Belediye sınırları içinde Belediye Başkanlıklarına, Belediye sınırları dışında mahallin en büyük mülki amirliklerine noter tasdikli taahhütname vermelerine,

(17) İlimiz sınırları dahilinde kömür ocaklarının "kömür uygunluk belgesi" ve kömür torbalaması yapan firmaların "satış uygunluk belgesi" almak üzere, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verecekleri dilekçe ile başvuruda bulunmalarına, "kömür uygunluk belgesi" ve "kömür satış uygunluk belgesi" başvuru dilekçesinde firma adı, adresi, irtibat telefonu ve kömürün temin edildiği ocağın ve tesisin yer almasına,

b) Sıvı Yakıtların Satışı ve Pazarlanması ile ilgili Esaslar

İl sınırları içerisinde fuel-oil satıcılarının Belediye Başkanlıklarına taahhütname vermelerine ve bu taahhütnamede aşağıdaki hususların yer almasına;

(1) Denetim ekipleri tarafından denetim sırasında numune alınması halinde, alınan numunenin ilgili laboratuvarda analiz edilmesini ve buna ilişkin her türlü masrafı karşılayacağını,

(2) Bu kurul kararlarında özellikleri belirtilen sıvı yakıt dışında, uygun özellikte olmayan sıvı yakıt satışının tespit edilmesi halinde, il sınırları dışına gönderilmesini kabul edeceğini,

(3) Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz fuel-oil satacağı, sevk edecekleri her parti fuel-oil için tüketiciye sevk irsaliyesi veya fatura ile yakıt analiz raporunu vereceğini, aksi halde belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki fuel-oilin il sınırları dışına gönderilmesini kabul edeceğini,

(4) Yapılan analiz sonucunda, Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özellikleri taşımadığı belirlenen fuel-oilden dolayı sorumlu olacağını,

(5) Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilmiş olan fuel-oil özellikleri dışında, fuel-oil satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde Satıcı veya Pazarlayıcıya;

– 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci bendi gereğince ve aynı kanunun 20 nci Maddesinin (a) bendi uyarınca, idari para cezası uygulanmasını ve fuel-oil’in şehir dışına çıkarılmasını,

– Fiilin ikinci defa tekrarı halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 23 üncü maddesi gereğince idari para cezası uygulanması ile birlikte fuel-oil’in il dışına çıkarılmasını,

– Fiilin üçüncü defa tekrarı halinde açılma ruhsatı ya da çalışma ruhsatı veren yetkili merci tarafından çalışmasının durdurulmasını

kabul ve taahhüt etmelerine,

Madde 7 — Katı ve Sıvı Yakıtların Tüketimi İle İlgili Esaslar

a) Tüketicilerin denetimler sırasında denetim ekibine; yakıta ait sevk irsaliyesini veya faturayı, yakıt analiz raporunu, uygunluk belgesini, Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünden veya Belediye Başkanlığınca yetkilendirilmiş özel firmalardan alacakları baca temizlik belgesi ve yakma kazanını işleten ateşçinin ehliyet belgesini ibraz etmekle yükümlü olmalarına,

b) Yakma kazanlarında Mahalli Çevre Kurul kararı ile belirlenen özellikleri taşıyan yakıt kullanılmasına ve bu kurul kararlarında yer alan hususlara uyulmasına bunun dışında kömür torbalarının yakılmamasına ve uygun olmayan yanıcı diğer maddelerin toz kömürü, kok kömürü, petrokok ve 6 no’lu fuel-oil ile ısınma ve sanayi amaçlı plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların bahçe sokak, cadde gibi açık alanlarda ve soba ve kalorifer kazanlarında yakılmamasına,

c) Tüketicilerin yakıtlarını, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığından uygunluk belgesi ve satış uygunluk belgesi alan firmalardan almalarına, bunun dışındaki firmalardan yakıt satın almamalarına, yapılacak denetimlerde kurul kararıyla belirlenen özelliklere uygun olmayan yakıt tespit edilmesi halinde, yakıtın satın alma kararını veren bina yöneticiliğinin sorumlu tutulmasına,

d) 3/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" hükümlerine göre ateşçi işverenlerinin, kalorifer kazanı ya da sanayi kazanı işletme ehliyet belgesine haiz ateşçileri ateşçilikle görevlendirmesine, bunun dışında ateşçi ehliyet belgesi olmayanların kesinlikle ateşçi olarak görevlendirilmemesine,

e) Bir ateşçinin bir binada en fazla 2 (İki) kazan veya toplam daire sayısı 20’yi geçmeyecek şekilde bir veya birden fazla binada kalorifer kazanı yakabilmesine, aksi takdirde işyeri sahibi kurum amiri veya bina yöneticiliğinin ve ateşçinin sorumlu tutulmasına,

f) Tüm konut ve işyerlerine ait bacaların 31/10/2004 tarihine kadar Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğüne veya Belediye Başkanlığınca yetkilendirilmiş özel firmalara temizlettirilmesine ve buna ilişkin belgelerin denetimler sırasında ibraz edilmesine,

g) Tüm konut ve işyeri kalorifer kazanlarının ve tesisatının işletme bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasına, TSE standartlarına uygun olan ve yakıtı en yüksek verimle yakabilen soba ve yakma kazanlarının kullanılmasına,

h) Kalorifer kazanlarının nasıl yakılacağına dair, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesi"nin kazan dairesinde, bulundurulmasına ve bu talimatnamede belirtilen bütün hususlara titizlikle uyulmasına,

i) Dış ortam sıcaklığının 150C ve daha altında olması durumunda; kalorifer ve sobaların, işyerlerinde iç ortam sıcaklığının 180C, konutlarda ise 20 0C ’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

j) Hastaneler yatılı ve gündüzlü okullarda, öğrenci yurtlarında, kreşlerde, terminallerde, kolluk binalarında, sıvı yakıt kullanan spor tesisleri ve otellerde kalorifer veya sobaların iç ortam sıcaklığı 20 0C ’den yukarı olmamak üzere yakılmasına,

k) Kalorifer kazanlarının zorunlu olmadıkça söndürülmeyerek uyutulmasına, uyutulmuş kazanların ilk işletme saatlerinin sabah 05-06 arası olmasına, sönen kazanların ilk yakma saatinin ise gece 24-01 saatleri arasında olmasına, (gerek görülmesi halinde kış dönemi içerisinde yakma saatleri meteorolojik özelliklere ve hava kirlilik durumuna göre Valilikçe yeniden belirlenebilecek ve basın yoluyla duyurulacaktır.),

l) Yakıtın ateşçi tarafından yakma talimatnamesine göre yakılmasına ve bunun sağlanması için ateşçi işvereninin gözetim ve denetiminde bulunmasına,

m) Tüm ısıtma tesislerinin periyodik bakımlarının, ayar ve tamirlerinin, işveren ve tesisatı yapan veya bu konuda uzman olan ehliyetli kişiler veya firmalar arasında yapılacak yazılı anlaşmalar ile düzenli duruma getirilmesine,

n) Ateşçi işverenlerinin ateşçileri, kazan dairelerinde, yakıt depolarında veya ocak gazlarının sızabileceği yerlerde yatırmamasına ve barındırmamasına,

Madde 8 — Uygulanacak Mevzuat ve Cezai İşlemler

Bu kararda belirtilen kurallara ve yasaklara riayet etmeyenlere

a) Satıcı, Pazarlayıcı, Nakliyeci, Torbalama Tesislerinde yapılan denetimde;

– Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenen yakıt özellikleri dışında yakıt satışı, pazarlaması, torbalaması yapıldığının, ibraz edilen yakıt analiz raporundan veya numune alınarak analiz edilmesi sonucunda tespit edilmesi halinde, yetkili merci tarafından Satıcı, Pazarlayıcı veya Torbalama Tesis sahibine;

(1) 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci bendi gereğince ve aynı kanunun 20 nci maddesinin (a) bendi uyarınca idari para cezası verilmesine ve kömürün il dışına çıkarılmasına,

(2) Fiilin ikinci defa tekrarı halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 23 üncü maddesi gereğince idari para cezası verilmesine ve kömürün il dışına çıkarılmasına,

(3) Fiilin üçüncü defa tekrarı halinde açılma ruhsatı ya da çalışma ruhsatı veren yetkili merci tarafından çalışmasının durdurulmasına,

b) Kaloriferli konut ve işyerlerinde ilk defa yapılan denetimde;

(1) Denetim tutanağında "ibraz edilecek belgeler" bölümünde yer alan belgelerde eksiklik olduğunun tespiti halinde, denetim tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde eksik olduğu tespit edilen belgelerin denetime yetkili merciye ibraz edilmesine, söz konusu belgelerden ateşçi ehliyet belgesi, baca temizlik belgesinin süresinde ibraz edilmemesi halinde Belediye Başkanlığınca, fatura veya sevk irsaliyesinin süresinde ibraz edilmemesi halinde Balıkesir Defterdarlığınca, yakıt analiz raporunun süresinde ibraz edilmemesi halinde ise, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce cezai işlem uygulanmasına,

(2) Denetim tutanağında "uyulması istenen kaideler" bölümünde yer alan;

– İbraz edilmesi gereken yakıt analiz raporundaki yakıt özelliklerinin bu kurul kararıyla belirlenen özelliklere aykırı olduğu,

– Uygun olmayan yakıt (plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri, çöp gibi atıkların vs. ) kullanıldığı,

– Satın alınmış olan yakıtın Belediye Başkanlığına noter tasdikli taahhütname veren firmalardan alınmadığı fiillerinden herhangi biri tespit edilmişse ayrıca bildirim yapılmayarak Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından cezai işlem uygulanmasına,

Denetim tutanağında "uyulması istenen kaide"ler bölümünde yer alan;

– Yakma talimatnamesine uyulmadığı,

– Yakma işleminin dış ortam sıcaklığına uygun olarak yapılmadığı,

– Ateşçinin bir binada en fazla 2 (iki) kazan veya toplam daire sayısı 20’yi geçmeyecek şekilde bir veya birden fazla binada kalorifer kazanı yaktığı,

– Yakma talimatnamesinin bulundurulmadığı,

fiillerinden herhangi biri tespit edilmişse denetime yetkili merci tarafından bildirim yapılarak tespiti yapılan aykırılık ya da ihlalin 10 (on) gün süre verilerek giderilmesinin istenmesine,

Verilen süre sonunda yapılacak denetimde daha önce tespit edilen aykırılık ya da ihlalin giderilmediğinin tespiti halinde ayrıca bildirim yapılmayarak Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre hukuki işlem yapılması için Valilikçe yargı merciine bildirilmesine,

c) Sanayi tesislerinde yapılacak ilk denetimde;

Denetim tutanağında "ibraz edilecek belgeler" bölümünde yer alan;

• Belgelerde eksiklik olduğunun tespiti halinde denetim tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde, eksik olduğu tespit edilen belgelerin denetime yetkili merciye ibraz edilmesine, söz konusu belgelerin süresinde ibraz edilmemesi halinde ise Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre hukuki işlem yapılması için yargı merciine bildirilmesine,

d) İlimizden başka bir ile gitmek üzere transit geçecek açık kömür veya tozumaya neden olacak malzeme yüklü kamyonların, branda ile örtülü olmasına, brandasız kamyonların geçişlerinin Bölge Trafik Müdürlüğünce engellenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 9 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 — Bu Kararı Balıkesir Valisi yürütür.

—— • ——

Çorum Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 27/05/2004 –25/06/2004

Karar No : 2004/6-7

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, 27/05/2004-25/06/2004 tarihlerinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 — İlimizde Isınma Amaçlı Kullanılacak Katı Yakıt Özellikleri ve Diğer Kurallar

Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2004 tarih ve 3888-21363 sayılı 2004/4 nolu Genelgesinde, İlimiz hava kirliliğinin Birinci Derecede yoğun olduğu II.Grup iller kapsamında değerlendirilmiş olup, sözkonusu Genelge doğrultusunda 2004-2005 yılı kış sezonunda; 30/03/2004 tarih ve 2004/4 sayılı İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 2’de kabul edilen kömür özelliklerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine,

a) Isınma amaçlı yerli kömür kullanımı: İlimiz sınırları içinde, ısınma amaçlı olarak kaloriferli veya sobalı konutlar ile, işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan yerli kömürlerin kullanılmasına,

ALT ISIL DEĞERİ

4000 kcal/kg

(orijinalde) (-200 kcal/kg tolerans)

(min) En az

TOPLAM KÜKÜRT

% 2

(Kuru bazda)

(max) En çok

BOYUT

18-150 mm

18 mm altı ve 150 mm üstü için max % 10 Tolerans

Değerleri arasında

b) Genelge doğrultusunda yapılan diğer değişiklikler ise;

- Torbalardaki her kömür parçası belirlenen özellikleri sağlamak zorunda olup, en az üç torbadan alınan birinci analiz sonucunun ortalamasının uygun çıkmaması durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulanması ve ikinci defa en az üç torbadan alınan analiz sonucu ortalamasının uygun çıkmaması durumunda ise, kömür üreticileri, ithalatçıları ve/veya satıcıların izin belgelerinin iptal edilmesine,

c) Yerli Kömürlerde

- Yerli kömür torbası üzerinde; kömürü üreten ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, faks ve e-maili, kömürün hava kirliliği açısından kaçıncı derece illerde kullanılacağı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, alt ısıl değer ve diğer özellikler) uygunluk ve satış izni veren Valiliğin yazı sayısının yazılmasına,

- İlimiz dışındaki illerden çıkarılan yerli kömürler için, yerli kömürün çıkarıldığı ilin Valiliğinden alınan kömür uygunluk ve satış izin belgelerinin istenmesine, ayrıca Valiliğimizce izin belgesi düzenlenmemesi ve Ek-1’ de verilen taahhütnamenin noter onaylı olmak kaydıyla Müdürlüğümüze verilmesine,

- Bu firmalara ait kömürlerden her ay numune alınarak, her ay kömürlerden alınan toplam numune sayısına ilişkin olarak belirlenen analiz ücretlerinin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı T.C. Ziraat Bankası Çorum Şubesi nezdindeki 1516939 nolu hesabına yatırılması ve analiz ücreti bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

d) İthal Kömürlerde

- İthal kömür torbası üzerinde; kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, faks ve e-maili, Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış Kontrol Belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül, ve uçucu oranı, alt ısıl değer ve boyutu) yazılmasına,

e) Briket Kömürlerde

- Sadece briket kömürlerde geçerli olmak üzere sınıfına göre öncelikle TSE’den Uygunluk Belgesi almış ve tesisin bulunduğu yerdeki, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden satış izin belgesi alınan ve torbalanmış briket kömürlerin, İlimizde kullanılması ve Ek-1’ de verilen taahhütnamenin noter onaylı olmak kaydıyla Müdürlüğümüze verilmesine,

- Briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş herhangi bir bağlayıcı kullanılmayıp, bağlayıcı olarak melas-nişasta ve/veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş insan ve çevre sağlığına zararlı olmayan benzer maddeler kullanılmasına,

- TSE’den Uygunluk Belgesi ile tesisin bulunduğu yerdeki İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden satış izin belgesi alınan ve torbalanmış briket kömürlerin satışını yapacak firmalara ait briket kömürlerden her ay numune alınarak, her ay kömürlerden alınan, toplam numune sayısına ilişkin olarak belirlenen analiz ücretlerinin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı T.C. Ziraat Bankası Çorum Şubesi nezdindeki 1516939 nolu hesabına yatırılması ve analiz ücreti bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine,

İthal Kömür Torba Örneğinin;

İTHAL EDEN FİRMA ADI

SATICI FİRMA ADI

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Alt Isıl Değer (Kalori Değeri)

Kükürt Değeri

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

Toplam Nem (Orijinalde)

Kül (Kuru Bazda)

Boyut

Ağırlık

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN ALINAN

KONTROL BELGESİ SAYISI:

Yakılacak yakma sistemleri: Soba/Kalorifer

"Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır"

Torbalayan Firma Adı:

Adres:, Tel:, Faks:, E-mail:

Şeklinde düzenlenmesine;

f) Motorlu Taşıtlar:

- 8/7/2003 tarih ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de "Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ" de belirlenen esaslar göz önüne alınarak, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının kontrolü için denetimlerin yapılmasına,

- Egzozundan siyah duman atan, istiap haddinin üstünde yolcu ve yük taşıyan ve yağ yakan motorlu taşıtların trafikte denetlenerek, kurallara uymayan taşıt sahipleri için cezai müeyyidelerin uygulanmasına ve gerektiği hallerde trafikten men edilmesine,

Madde 2 — İlimizde Isınma Amaçlı Kullanılacak Yakıt Özellikleri ve Diğer Kurallar:

Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 27/04/2004 tarih ve 3888-21363 sayılı 2004/4 nolu Hava Kirliliği Kontrolü Genelgesi doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Doğalgaz

25/02/2004 tarih ve 2004/2 sayılı İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararı "Madde 2 - Doğalgaz Çalışmalarının Değerlendirilmesi" başlığı altında kabul edilen kararın, konutlarda, işyerlerinde ve sanayide doğalgaz kullanımının özendirilmesi şeklinde düzenlenmesine,

Madde 3 — İthal Kömürler

Isınma amaçlı ithal kömür kullanımı: Çorum il sınırları içinde, ısınma amaçlı olarak kaloriferli veya sobalı konutlar ile işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan ithal kömürlerin kullanılmasına,

Alt Isıl Değer (orijinalde)

: En az 6200 kcal/kg (- 400 kcal /kg tolerans)

Kükürt (kuru bazda)

: % 0.9 (max.)

Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 12-28 (+1 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde)

: % 10 (max.)

Kül (kuru bazda )

: %14 (max) (+1 tolerans)*

Şişme İndeksi

: 1 (max)

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

* Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

Madde 4-Yerli Kömürler

27/05/2004 tarih ve 2004/6 sayılı İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında kabul edilen Kararın; İlimiz dışındaki illerden çıkarılan yerli kömürler için, yerli kömürün çıkarıldığı ilin Valiliğinden kömürlere uygunluk belgesinin alınması, satış izin belgesinin ise, uygunluk belgesi dikkate alınarak Valiliğimizce düzenlenmesi şeklinde değiştirilmesine,

Yerli Kömür Torba Örneğinin;

BELGE ALAN

ÜRETİCİ FİRMA ADI:

SATICI FİRMA ADI :

KÖMÜR MENŞEİ/CİNSİ

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ :

Alt Isıl Değer (Kalori Değeri)

Toplam Kükürt Değeri:

Nem:

Boyut:

Diğer Özellikler:

AĞIRLIK

KAÇINCI DERECE İLLERDE KULLANILACAĞI

UYGUNLUK BELGESİNİ VEREN VALİLİK

Yakılacak yakma sistemleri: Soba / Kalorifer

"Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır"

Torbalayan Firma Adı:

Adres:, Tel:, Faks:, E-mail:

Şeklinde düzenlenmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 5 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 — Bu Kararı Çorum Valisi yürütür.

 

EK-1 : Çorum İli Sınırları Dışında Çıkarılan Yerli Kömürler ile Briket Kömürler için Bulunduğu İlin Valiliğinden "Kömür Uygunluk ve Satış İzin Belgesi" Alan ve Çorum İli Sınırları İçinde Kömür Satacak Firmalar için Taahhütname Örneği:

1- 27/05/2004 tarih ve 2004/6 sayılı Çorum Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile bundan sonraki Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uyacağımı,

2- Çorum ili sınırları içerisinde 2004/6 sayılı Mahalli Çevre Kurulu’nda kabul edilen özellikteki kömürleri otomatik paketleme tesisi ile sadece torbalar halinde satışa sunacağımı, torbaların 25 – 40 kg’lık laminel çuval olacağını,

3- Çorum ili sınırları içinde satışa sunacağım,

.................................... kömürünü, ....................... renkte torba ve ..................... marka ile, .................................... kömürünü, ....................... renkte torba ve ..................... marka ile, ..................................... kömürünü, ........................ renkte torba ve ........................ marka ile,

satışa sunacağımı,

4- Çorum ili sınırları içinde satılacak kömür torbaları üzerinde "Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır" ibarelerini yazacağımı, firmamın adını, adresini ve telefonunun açık olarak yazıldığı "torba tanıtım kartını" monte edeceğimi,

5- Kömürlerin doldurulacağı torbalar üzerine; kömürlerin özelliklerini, üretici firma adını, takribi ağırlığını, % olarak kükürt ve kcal olarak kalori değeri ile briket kömürler için bağlayıcı madde cinsini ve kırılma mukavemetlerini kolayca okunacak şekilde yazacağımı,

6- Üretim tarihini ve seri numarasını kolayca okunacak şekilde etiket üzerine yazacağımı,

7- Çevre şikayetlerinin değerlendirildiği "Alo 181 Çevre" hattını okunacak şekilde torba üzerine yazacağımı,

8- Kömür satışı yapılacak tesiste karışımın homojen olması için otomatik olarak eleme, torbalama ve tartı sistemi olacağını,

9- Briket kömürde kullanılacak kömürlerin kalorisini (kcal) ve ebatlarını (mm) olarak yazacağımı,

10- Briket kömür imalatında bağlayıcı madde olarak resmi kurum laboratuvarlarından alınan analiz sonuçlarına göre kanserojen madde olmadığı ispatlanmış bağlayıcı maddeleri kullanacağımı ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildireceğimi,

11- İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne her ayın 5’i ile 10’u arasında bir önceki ayın sevk programını (Yakıt satılan yerin ismi ve miktarını belirten listeyi) eksiksiz olarak vereceğimi, sevk programını eksik bildirmem halinde 2004/6 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

12- Çorum ili sınırları içinde sadece ruhsatlı mahrukatçılara ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden (Mahalli Çevre Kurulundan) izin alan pazarlamacılara kömür satışı yapacağımı, doğrudan tüketiciye satış yapmayacağımı,

13- Sevk edilecek her parti kömür için, bayii ve tüketiciye verilmek üzere kantar fişi (kantar fişinde yakıt tonajı ile birlikte torba adedi de belirtilecektir.), sevk irsaliyesi ve kömür menşei belgesini ilgililere vermek üzere üç nüsha olarak hazırlayacağımı,

14- Kömür menşei belgesinde ruhsat sahibi veya işletmecinin adını, adresini, telefon ve faks numarasını, araç sürücüsünün adı, ünvanı, nakliye şirketi ünvanı, aracın plaka nosu, kömüre ait bilgiler ile kömürün satıldığı firma adı ve kömür sevkiyatı yapılan yerin adını yazacağımı,

15- Kalitesiz kömürlerden dolayı tüketicinin göreceği zararı karşılayacağımı, zararı karşılamadıkça "Kömür Uygunluk ve Satış İzin Belge"min askıya alınıp, kömür sevkiyatımın durdurulmasını kabul edeceğimi,

16- Üretim yerinden, depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden ve tüketiciden alınan numunelerin analiz sonucunun olumsuz çıkması halinde 2004/6 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararının ilgili maddelerindeki müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

17- Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere uygun olmayan kömür gönderilmesinin tespiti halinde, sözkonusu kömürleri taşıma masrafı ile birlikte geri alacağımı,

18- Satışa arz ettiğim kömürlerin analizleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce belirlenen miktar üzerinden ödemeyi yapacağımı, kendi isteğim üzerine şahit numunenin çalışılması durumunda, analiz ücreti olarak ayrıca belirlenen miktarı ödemeyi kabulleneceğimi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne her an için numune verebileceğimi ve numune alınırken zorluk göstermeyeceğimi,

19- Mahrukatçılardan ve tüketiciden alınan numune analiz bedellerini karşılayacağımı,

20- Kendi adıma veya mahrukatçı esnafına yaptığım torbadan doğacak her türlü yaptırıma razı olacağımı,

21- Torba ağızlarının dikimi esnasında firmanın antetli kağıdını da birlikte dikeceğimi ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü kömür ekibine torbayla birlikte bir örneğini vereceğimi, torbanın başkaları tarafından tekrar kullanılmasını önlemek için başka tedbirler alacağımı,

22- Yerli kömür ve briket kömür ile ilgili her biri için ayrı olmak üzere yakma kılavuzlarını hazırlayıp, tüketici ve bayilere vereceğimi,

23- Kömürleri torbalarken, üzerinde belirtilen kömür cinsine uygun kömürleri dolduracağımı, karışım olması halinde 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"un ilgili maddeleri ile Çevre Kanunu uyarınca uygulanacak yasal yaptırımı kabul edeceğimi,

24- Çorum ili sınırları içerisine ısınma ve sanayi amaçlı yapılacak kömür sevkiyatında, yakıt girişlerini Kömür Kontrol Noktasından yapacağımı,

25- Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için Çorum Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak peşinen kabul edeceğimi,

Not : Bu taahhütnameyi kendi adına özelliklere uygun kömür üretimi yapmak isteyen üretici (fason üretici) ile tesis sahibi firma karşılıklı imzalayacaktır.

Taahhüt ederim.

 

 

Firma Ünvanı:

 

Yetkili İmza:

 

Tarih:

Firma Adresi:

Firmanın Bağlı Olduğu Vergi Dairesinin Adı:

Firmanın Vergi Sicil Numarası:

Sayfa Başı