Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Temmuz 2004

CUMA

Sayı : 25538

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7628 Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2004/7635 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Yönetmelikler

— Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

— Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

— Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 1/2/2004-30/6/2004 Tarihleri Arasında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

— 1/6/2004-30/6/2004 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararları

— Danıştay Yedinci Dairesine Ait 2 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7628

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 29/6/2004 tarihli ve 9837 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A.ŞENER

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M. H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

H.ÇELİK

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

CETVEL : 3

 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

SINIFI

UNVANI

KADRO ADEDİ

KADRO DERECESİ

DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

4

1

GİH

MÜFETTİŞ

1

2

1

GİH

MÜFETTİŞ

2

3

1

GİH

MÜFETTİŞ

4

5

2

GİH

MÜFETTİŞ

8

5

3

GİH

MÜFETTİŞ

1

6

3

GİH

KONTROLÖR

1

5

3

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

3

2

GİH

KÜTÜPHANECİ

5

2

1

GİH

KÜTÜPHANECİ

6

3

1

GİH

KÜTÜPHANECİ

1

5

3

GİH

KÜTÜPHANECİ

2

6

3

GİH

FOLK. ARAŞTIRMACISI

1

3

1

GİH

FOLK. ARAŞTIRMACISI

2

4

3

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

1

7

4

GİH

REHBER

1

6

5

GİH

MÜTERCİM

1

5

3

GİH

PROGRAMCI

1

7

4

GİH

KORUMA VE GÜV. ŞEFİ

1

5

3

GİH

ŞEF

5

4

3

GİH

ŞEF

2

5

3

GİH

ŞEF

5

5

4

GİH

ŞEF

1

6

4

GİH

ŞEF

4

6

5

GİH

ŞEF

1

7

5

GİH

ŞEF

1

7

6

GİH

MEMUR

29

6

5

GİH

MEMUR

7

7

5

GİH

MEMUR

5

7

6

GİH

MEMUR

2

8

5

GİH

MEMUR

6

8

6

GİH

MEMUR

1

8

7

GİH

MEMUR

2

9

6

GİH

MEMUR

2

9

7

GİH

MEMUR

1

9

8

GİH

MEMUR

1

10

7

GİH

MEMUR

1

10

8

GİH

MEMUR

2

10

9

GİH

MEMUR

1

11

10

GİH

MEMUR

1

12

9

GİH

AMBAR MEMURU

2

6

5

GİH

AMBAR MEMURU

1

8

6

GİH

AMBAR MEMURU

1

10

7

GİH

AMBAR MEMURU

1

10

9

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

6

5

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

7

5

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

7

6

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

8

5

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

2

9

7

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

10

7

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

3

10

8

GİH

DAKTİLOGRAF

2

6

5

GİH

DAKTİLOGRAF

2

7

5

GİH

DAKTİLOGRAF

2

8

7

GİH

DAKTİLOGRAF

2

9

7

GİH

DAKTİLOGRAF

3

10

8

GİH

DAKTİLOGRAF

2

11

9

GİH

DAKTİLOGRAF

1

12

8

GİH

DAKTİLOGRAF

1

12

10

GİH

SEKRETER

2

9

7

GİH

SEKRETER

1

11

9

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

3

4

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

8

5

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

5

4

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

6

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

4

6

5

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

2

7

5

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

9

6

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

9

7

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

2

4

3

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

3

5

3

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

1

5

4

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

3

6

5

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

1

7

3

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

4

7

5

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

1

8

4

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

2

8

5

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

2

8

6

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

1

9

7

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

2

10

8

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

1

11

9

GİH

ŞOFÖR

4

6

5

GİH

ŞOFÖR

3

7

6

GİH

ŞOFÖR

3

8

7

GİH

ŞOFÖR

2

10

9

GİH

ŞOFÖR

5

11

9

GİH

ŞOFÖR

1

12

10

GİH

ÇOCUK EĞİTİMCİSİ

1

5

3

SH

DAİRE TABİBİ

1

3

1

SH

HEMŞİRE

1

3

1

SH

HEMŞİRE

1

5

3

TH

ARKEOLOG

1

2

1

TH

ARKEOLOG

4

3

1

TH

ARKEOLOG

1

5

3

TH

ARKEOLOG

1

5

4

TH

ARKEOLOG

1

6

4

TH

ARKEOLOG

1

7

5

TH

ARKEOLOG

2

8

6

TH

MÜHENDİS

4

2

1

TH

MÜHENDİS

1

5

3

TH

MÜHENDİS

1

5

4

TH

MÜHENDİS

1

6

4

TH

MÜHENDİS

4

7

5

TH

MÜHENDİS

1

8

7

TH

MİMAR

3

5

3

TH

MİMAR

2

6

3

TH

MİMAR

1

6

5

TH

MİMAR

1

8

6

TH

ŞEHİR PLANCISI

1

2

1

TH

İSTATİSTİKÇİ

3

2

1

TH

İSTATİSTİKÇİ

1

5

3

TH

TEKNİSYEN

2

4

3

TH

TEKNİSYEN

1

5

4

TH

TEKNİSYEN

2

6

5

TH

TEKNİSYEN

1

7

4

TH

TEKNİSYEN

2

7

6

TH

TEKNİSYEN

2

8

7

TH

TEKNİSYEN

1

9

8

TH

TEKNİK RESSAM

1

5

3

TH

TEKNİK RESSAM

1

6

3

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

1

10

8

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

1

12

10

YH

HİZMETLİ

1

7

5

YH

HİZMETLİ

2

8

7

YH

HİZMETLİ

2

10

8

YH

HİZMETLİ

1

10

9

YH

HİZMETLİ

1

11

8

YH

HİZMETLİ

1

11

10

YH

HİZMETLİ

4

12

10

YH

HİZMETLİ

2

12

11

YH

HİZMETLİ

3

13

11

YH

AŞÇI

1

7

6

YH

AŞÇI

1

10

9

YH

KALORİFERCİ

1

6

5

YH

KALORİFERCİ

1

10

7

YH

KALORİFERCİ

1

11

10

YH

BEKÇİ

1

6

5

YH

BEKÇİ

1

8

7

YH

BEKÇİ

1

10

9

YH

BEKÇİ

1

11

10

YH

DAĞITICI

1

8

7

 

TOPLAM:

297

 

 

 

KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

CETVEL : 3

 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

SINIFI

UNVANI

KADRO ADEDİ

KADRO DERECESİ

DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ

GİH

KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

4

2

1

GİH

KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

3

3

1

GİH

KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

1

4

3

GİH

KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

4

5

4

GİH

MÜZE MÜDÜRÜ

1

3

1

GİH

KÜTÜPHANE MÜDÜR YRD.

1

2

1

GİH

KÜTÜPHANE MÜDÜR YRD.

1

3

1

GİH

KÜTÜPHANECİ

5

2

1

GİH

KÜTÜPHANECİ

45

3

1

H

KÜTÜPHANECİ

1

5

2

GİH

KÜTÜPHANECİ

4

6

3

GİH

FOLK.ARAŞTIRMACISI

2

2

1

GİH

FOLK. ARAŞTIRMACISI

1

6

3

GİH

FOLK.ARAŞTIRMACISI

9

8

6

GİH

FOLK.ARAŞTIRMACISI

1

8

7

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

1

2

1

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

2

3

1

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

1

5

3

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

2

6

3

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

3

6

4

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

1

7

5

GİH

FOTOĞRAFÇI

2

6

5

GİH

ŞEF

16

4

3

GİH

ŞEF

8

5

3

GİH

ŞEF

13

5

4

GİH

ŞEF

3

6

5

GİH

ŞEF

1

7

5

GİH

ŞEF

2

7

6

GİH

AYNİYAT SAYMANI

13

2

1

GİH

AYNİYAT SAYMANI

6

3

1

GİH

AYNİYAT SAYMANI

3

4

1

GİH

AYNİYAT SAYMANI

10

4

3

GİH

AYNİYAT SAYMANI

1

5

2

GİH

AYNİYAT SAYMANI

1

5

3

GİH

AYNİYAT SAYMANI

2

5

4

GİH

AYNİYAT SAYMANI

2

6

3

GİH

AYNİYAT SAYMANI

9

6

5

GİH

AYNİYAT SAYMANI

1

7

6

GİH

AYNİYAT SAYMANI

1

9

6

GİH

MEMUR

110

6

5

GİH

MEMUR

28

7

5

GİH

MEMUR

32

7

6

GİH

MEMUR

2

8

5

GİH

MEMUR

7

8

6

GİH

MEMUR

13

8

7

GİH

MEMUR

2

9

6

GİH

MEMUR

5

9

7

GİH

MEMUR

14

9

8

GİH

MEMUR

1

10

6

GİH

MEMUR

1

10

7

GİH

MEMUR

13

10

8

GİH

MEMUR

12

10

9

GİH

MEMUR

1

11

8

GİH

MEMUR

1

11

9

GİH

MEMUR

4

11

10

GİH

MEMUR

1

12

10

GİH

MEMUR

1

12

11

GİH

AMBAR MEMURU

7

6

5

GİH

AMBAR MEMURU

1

7

5

GİH

AMBAR MEMURU

2

7

6

GİH

AMBAR MEMURU

1

8

6

GİH

AMBAR MEMURU

2

9

8

GİH

AMBAR MEMURU

2

10

8

GİH

AMBAR MEMURU

3

10

9

GİH

AMBAR MEMURU

1

11

10

GİH

AMBAR MEMURU

1

12

10

GİH

ENFORMASYON MEMURU

8

6

5

GİH

ENFORMASYON MEMURU

2

7

5

GİH

ENFORMASYON MEMURU

10

7

6

GİH

ENFORMASYON MEMURU

1

8

6

GİH

ENFORMASYON MEMURU

3

8

7

GİH

ENFORMASYON MEMURU

1

9

6

GİH

ENFORMASYON MEMURU

5

9

8

GİH

ENFORMASYON MEMURU

3

10

9

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

31

6

5

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

14

7

5

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

26

7

6

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

2

8

5

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

8

6

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

12

8

7

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

9

6

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

11

9

7

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

6

9

8

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

2

10

6

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

2

10

7

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

27

10

8

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

4

10

9

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

11

7

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

4

11

8

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

6

11

9

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

12

11

10

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

12

8

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

12

9

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

1

12

10

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

11

12

11

GİH

DAKTİLOGRAF

24

6

5

GİH

DAKTİLOGRAF

3

7

5

GİH

DAKTİLOGRAF

14

7

6

GİH

DAKTİLOGRAF

1

8

5

GİH

DAKTİLOGRAF

2

8

6

GİH

DAKTİLOGRAF

3

8

7

GİH

DAKTİLOGRAF

1

9

6

GİH

DAKTİLOGRAF

1

9

7

GİH

DAKTİLOGRAF

6

9

8

GİH

DAKTİLOGRAF

4

10

9

GİH

DAKTİLOGRAF

1

11

10

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

6

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

7

4

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

3

9

6

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

2

10

7

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

10

8

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

4

5

3

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

1

6

5

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

1

7

5

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

1

9

6

GİH

ŞOFÖR

19

6

5

GİH

ŞOFÖR

4

7

5

GİH

ŞOFÖR

6

7

6

GİH

ŞOFÖR

2

8

6

GİH

ŞOFÖR

6

8

7

GİH

ŞOFÖR

2

9

7

GİH

ŞOFÖR

3

9

8

GİH

ŞOFÖR

2

10

8

GİH

ŞOFÖR

2

10

9

GİH

ŞOFÖR

3

11

9

GİH

ŞOFÖR

1

11

10

TH

ARKEOLOG

5

2

1

TH

ARKEOLOG

7

3

1

TH

ARKEOLOG

1

3

2

TH

ARKEOLOG

4

5

3

TH

ARKEOLOG

8

8

6

TH

ARKEOLOG

2

8

7

TH

MÜHENDİS

2

3

2

TH

MÜHENDİS

1

5

1

TH

MÜHENDİS

6

8

6

TH

MÜHENDİS

2

8

7

TH

MİMAR

4

2

1

TH

MİMAR

1

3

1

TH

MİMAR

1

5

2

TH

MİMAR

1

5

3

TH

MİMAR

1

6

3

TH

MİMAR

1

6

5

TH

MİMAR

1

7

5

TH

MİMAR

2

7

6

TH

MİMAR

20

8

6

TH

MİMAR

3

8

7

TH

ŞEHİR PLANCISI

1

6

5

TH

ŞEHİR PLANCISI

1

7

5

TH

ŞEHİR PLANCISI

1

8

4

TH

ŞEHİR PLANCISI

1

8

5

TH

ŞEHİR PLANCISI

5

8

6

TH

TEKNİKER

1

2

1

TH

TEKNİKER

2

3

2

TH

TEKNİSYEN

13

4

3

TH

TEKNİSYEN

4

5

3

TH

TEKNİSYEN

12

5

4

TH

TEKNİSYEN

1

6

3

TH

TEKNİSYEN

1

6

5

TH

TEKNİSYEN

1

7

6

TH

TEKNİSYEN

3

8

7

TH

TEKNİSYEN

1

9

4

TH

TEKNİSYEN

3

9

8

TH

TEKNİSYEN

1

10

7

TH

TEKNİSYEN

1

11

9

TH

TEKNİK RESSAM

2

4

3

TH

TEKNİK RESSAM

1

5

3

TH

TEKNİK RESSAM

2

6

5

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

7

6

5

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

2

8

7

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

1

10

9

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

1

11

8

YH

HİZMETLİ

50

6

5

YH

HİZMETLİ

8

7

5

YH

HİZMETLİ

63

7

6

YH

HİZMETLİ

1

8

5

YH

HİZMETLİ

5

8

6

YH

HİZMETLİ

20

8

7

YH

HİZMETLİ

2

9

6

YH

HİZMETLİ

1

9

7

YH

HİZMETLİ

18

9

8

YH

HİZMETLİ

4

10

8

YH

HİZMETLİ

4

10

9

YH

HİZMETLİ

1

11

8

YH

HİZMETLİ

5

11

9

YH

HİZMETLİ

15

11

10

YH

HİZMETLİ

4

12

10

YH

HİZMETLİ

4

12

11

YH

AŞÇI

1

6

5

YH

AŞÇI

1

8

6

YH

AŞÇI

1

12

11

YH

KALORİFERCİ

16

6

5

YH

KALORİFERCİ

4

7

5

YH

KALORİFERCİ

11

7

6

YH

KALORİFERCİ

2

8

6

YH

KALORİFERCİ

5

8

7

YH

KALORİFERCİ

2

9

7

YH

KALORİFERCİ

2

9

8

YH

KALORİFERCİ

2

10

9

YH

KALORİFERCİ

1

11

8

YH

KALORİFERCİ

1

11

9

YH

KALORİFERCİ

2

11

10

YH

KALORİFERCİ

5

12

10

YH

İTFAİYECİ

1

8

6

YH

İTFAİYECİ

2

8

7

YH

İTFAİYECİ

4

12

10

YH

BEKÇİ

26

6

5

YH

BEKÇİ

3

7

5

YH

BEKÇİ

41

7

6

YH

BEKÇİ

4

8

6

YH

BEKÇİ

38

8

7

YH

BEKÇİ

2

9

7

YH

BEKÇİ

19

9

8

YH

BEKÇİ

5

10

8

YH

BEKÇİ

31

10

9

YH

BEKÇİ

7

11

9

YH

BEKÇİ

28

11

10

YH

BEKÇİ

1

12

9

YH

BEKÇİ

9

12

10

YH

BEKÇİ

1

12

11

 

TOPLAM:  

1414

 

 

 

KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : D. SERMAYE

CETVEL : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

SINIFI

UNVANI

KADRO ADEDİ

KADRO DERECESİ

DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ

GİH

ŞEF

1

4

3

GİH

MEMUR

2

10

7

GİH

VEZNEDAR

1

5

4

GİH

VEZNEDAR

1

7

5

GİH

VEZNEDAR

1

8

7

GİH

ŞOFÖR

1

7

5

YH

HİZMETLİ

1

11

9

 

TOPLAM:

8

 

 

 

 

KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

CETVEL : 4

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

– A –

MEVCUT KADRONUN

– B –

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

KONTROLÖR

4

5

GİH

BAŞKONTROLÖR

1

7

GİH

KONTROLÖR

5

2

GİH

MÜFETTİŞ

5

19

GİH

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

8

5

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

6

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

3

6

GİH

UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)

1-12

18

GİH

UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)

3

10

GİH

ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞ)

1-13

52

GİH

UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)

5

8

GİH

MÜTERCİM

3

1

GİH

ARAŞTIRMACI

1

15

GİH

RAPORTÖR

6

1

GİH

ARAŞTIRMACI

2

13

GİH

PROGRAMCI

2

1

GİH

ARAŞTIRMACI

3

11

GİH

ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)

3-12

14

GİH

ARAŞTIRMACI

4

13

GİH

AMBAR MEMURU

5

1

GİH

MÜTERCİM

5

1

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

10

3

GİH

PROGRAMCI

3

1

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

5

2

GİH

ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)

3

14

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

7

2

GİH

MEMUR

5

5

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

8

3

GİH

MEMUR

6

1

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

5

2

GİH

MEMUR

10

13

GİH

VERİ HAZ.VE KON.İŞL.

9

1

GİH

DAKTİLOGRAF

5

2

TH

KİMYAGER

6

1

GİH

DAKTİLOGRAF

8

1

YH

HİZMETLİ

12

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

6

1

 

 

 

 

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

5

1

 

 

 

 

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

7

1

 

 

 

 

YH

HİZMETLİ

5

2

 

 

 

 

YH

HİZMETLİ

7

1

 

 

 

 

YH

HİZMETLİ

8

1

 

 

 

 

YH

KALORİFERCİ

12

1

 

 

 

 

YH

BEKÇİ

5

3

 

 

 

 

 

TOPLAM :

 

137

 

TOPLAM :

 

137

 

 

KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

CETVEL : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

– A –

MEVCUT KADRONUN

– B –

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

4

1

GİH

KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

2

1

GİH

UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)

3

1

GİH

UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)

1-12

3

GİH

UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)

5

2

GİH

ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞ)

1-13

22

GİH

ARAŞTIRMACI

1

13

GİH

ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)

3-12

5

GİH

ARAŞTIRMACI

2

3

GİH

AYNİYAT SAYMANI

3

1

GİH

ARAŞTIRMACI

3

5

GİH

MEMUR

9

3

GİH

ARAŞTIRMACI

4

1

GİH

MEMUR

10

8

GİH

ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)

3

4

GİH

KOR.VE GÜV.GÖREVLİSİ

11

6

GİH

ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)

5

1

GİH

DAKTİLOGRAF

9

1

GİH

AYNİYAT SAYMANI

5

1

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

3

1

GİH

MEMUR

5

8

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

5

1

GİH

MEMUR

6

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

9

4

GİH

DAKTİLOGRAF

5

4

TH

TEKNİKER

5

1

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

10

1

TH

TEKNİSYEN

10

1

TH

TEKNİKER

3

1

YH

HİZMETLİ

11

19

TH

TEKNİSYEN

3

1

YH

KALORİFERCİ

11

1

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

7

1

YH

BEKÇİ

11

12

YH

HİZMETLİ

5

8

 

 

 

 

YH

HİZMETLİ

6

6

 

 

 

 

YH

HİZMETLİ

7

7

 

 

 

 

YH

KALORİFERCİ

7

1

 

 

 

 

YH

BEKÇİ

5

12

 

 

 

 

YH

BEKÇİ

6

1

 

 

 

 

YH

BEKÇİ

7

5

 

 

 

 

 

TOPLAM:

 

90

 

TOPLAM :

 

 90

 

 

KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : YURTDIŞI

CETVEL : 4

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

– A –

MEVCUT KADRONUN

– B –

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

KÜLTÜR VE TAN. MÜŞA.

2

2

GİH

KÜL.VE TANIT ATAŞE Y

5

5

GİH

KÜL.VE TANIT.ATAŞE Y

4

3

 

 

 

 

 

TOPLAM :

 

5

 

TOPLAM :

 

 5

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7635

Ekli “Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 26/7/2004 tarihli ve 12310 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

A. BABACAN

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde l - 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Kararın değişik 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde l1 - Dağıtım şirketi ve bavı paylarının toplanı miktarı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Ürünler

Dağıtım Payı

Benzinler

12,00 uscent/lt

Motorinler

10,00 uscent/lt

Gazyağı

6,50 uscent/lt

Kalorifer Yakıtı

3.20 uscent/kg

Fuel-Oiller

3,50 uscent/kg

LPG (tüplü)

350.000 TL/kg

Yukarıda belirlenen dağıtım payları (fire, masraf, kâr) Tavan Fiyat dikkate alınarak akaryakıtın azami pompa ve LPG (tüplü) fiyatının belirlenmesine esas olan değerler olup, rekabet şartları içerisinde dağıtım şirketi ve bayi arasında paylaşımı yapılarak tavan fiyat değişiklik tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Resmî Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki ABD Doları döviz satış kurlarının son beş günlük basit aritmetik ortalamasıyla çarpılıp TL karşılığı olarak fiyata dahil edilir ve ikinci fiyat değişikliğine kadar aynı kalır. Bu paylar gerektiği hallerde yeniden belirlenir. Ayrıca rafineriler, dağıtım şirketleri bayilerine dağıtım şirketi adına rafinerilerden veya depolardan direkt ürün teslimatında kendi masrafları için bir pay talep edebilirler. LPG'nin otomobillerde otogaz olarak kullanılmasında dağıtım payı LPG (tüplü) için belirlenen miktarın % 60’ını geçemez. (Ürünün CİF veya FOB fiyatının açıklanmadığı günlerdeki kurlar beş günlük ortalamaya dahil edilmez.)"

Madde 2 - Bu Kararla değiştirilen 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Kararın değişik 11 inci maddesinde belirtilen ürünlerden Benzinler ve Motorinlerin dağıtım paylarına 30/9/2004 tarihinde saat 24.00'ten geçerli olmak üzere 0.5 uscent/litre ilave edilir.

Madde 3 - Bu Karar 31/7/2004 tarihinde saat 24:00'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girer

Madde 4 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, milletvekillerinin, Yasama Organı eski üyelerinin, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlerin; bunların bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile ana ve babalarının, ölenlerin hak sahibi dul ve yetimlerinin, ayakta veya yatarak tedavilerine ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, tedavi yardımı ve yol giderlerinin kimlere, hangi hallerde ve şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisince, nasıl ve ne şekilde sağlanacağı, hastalık halinde başvurma şekli ve yürütülecek işlemler ile bunlara ilişkin diğer konuları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik Anayasanın 124 üncü maddesi ile 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Hak Sahipleri: Milletvekillerini, Yasama Organı eski üyelerini, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenleri, bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları ile yaş, öğrenim durumu ve medeni halleri uyan çocuklarını, ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerini,

Tedavi: Muayene ve teşhis ile birlikte, hastanın ihtiyacına göre hastalığı ve nekaheti süresince hekim tarafından tıbbi yöntemlerin uygulanması ve bu süre içinde bakımının sağlanmasını,

Acil Tedavi: Tedavinin derhal müdahale gerektirmesini,

Kurum : Türkiye Büyük Millet Meclisini,

Resmi Sağlık Kurumu: Genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, belediyelere, il özel idarelerine ve Devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine bağlı yataklı veya yataksız tedavi kurumlarını,

Resmi Sağlık Kuruluşu: Sağlık ocağı, Hükümet, belediye ve kurum hekimliklerini,

Özel Sağlık Kurumu: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulmuş ve Sağlık Bakanlığının belirlediği tedavi standardına uygun, yetkili makamlar tarafından verilmiş izin (uygunluk) belgesine sahip, yataklı veya yataksız tedavi kurumları ile tedavi amacıyla hasta kabul eden ve Sağlık Bakanlığınca işletme müsaadesi verilmiş bulunan içmece ve kaplıcaları,

Özel Sağlık Kuruluşu: Poliklinik, klinik, dispanser, tıp merkezi, tanı ve tedavi merkezi ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren, yetkili makamlar tarafından verilmiş izin (uygunluk) belgesine sahip, ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşları ile serbest hekimliklerini (muayenehaneleri),

Yataklı Tedavi: Hastanın yataklı bir tedavi kurumunda yatırılarak tedavi edilmesini,

Ayakta Tedavi: Hastanın hekim tarafından kendi hizmet veya işyerinde yatırılmadan tedavi edilmesini,

Evde Tedavi: Hastanın tabip tarafından bulunduğu yerde tedavi edilmesini,

Sağlık Karnesi: Otokopi reçeteli sağlık karnesini,

Misyon Şefliği: Hak sahiplerinin tedavilerinin yapıldığı yabancı ülkelerdeki büyükelçilik, elçilik, daimi temsilcilik, başkonsolosluk ve konsolosluklarımızı,

Rayiç Bedel: Sağlık Bakanlığının, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün veya sağlıkla ilgili giderin yapıldığı ildeki ya da Ankara Ticaret Odasının belirlediği ve onayladığı fiyatı,

Fatura İnceleme: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumca ödenmesi gereken sağlık kurum ve kuruluşlarına ait tüm faturaların, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak suretiyle, ödemeye esas olmak üzere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ve esaslar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık onayı çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi hekimleri ve personeli tarafından incelenmesini,

ifade eder.

Tedavi ve Yol Giderlerinden Yararlanacak Olanlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte sağlanan tedavi ve yol giderlerinden;

a) Milletvekilleri ile Yasama Organı üyeliği ve dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenler,

b) (a) bendinde sayılanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları,

c) (a) bendinde sayılanların çocuklarından,

1) Yaşları 18, ortaöğrenim yapmakta ise 20, yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları (yüksek öğrenime devam eden 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları için, öğrenim yaptıkları okullardan, her öğrenim yılı için alınacak öğrenci belgelerinin, ilgililerce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir),

2) 18 yaşını doldurmakla birlikte herhangi bir işte çalışmayan, bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişiği bulunmayan ve evli olmayan kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan sağlık yardımı almayan malûl erkek çocukları,

d) Milletvekili iken ölenler ile Yasama Organı üyeliği veya dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerden ölenlerin hak sahibi dul ve yetimleri,

yararlanırlar.

Üvey ana ve baba, her ne şekilde olursa olsun tedavi yardımından yararlanamaz. Çalışamayacak derecede malûl olan erkek çocukların malûllük durumlarının, tam teşekküllü bir resmi sağlık kurumunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması şarttır.

Ancak, bakmakla yükümlü olma ve malûllük durumu ortadan kalkanlar için ilgililerce en geç 15 gün içinde yeni bir beyanname verilmesi zorunludur. Bu hükme uymayanların tespiti halinde haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yurt İçinde Tedavi

Madde 6 — Hak sahipleri, ayakta ve yatarak tedavileri maksadıyla; Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Merkezine veya doğrudan resmi ya da Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sağlık karnelerini ibraz etmek suretiyle başvurabilirler. Kurum ile sözleşme yapan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunmadığı yerlerdeki ve sözleşme yapılmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık faturaları, Kurum emsal sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Yurt Dışında Tedavi

Madde 7 — Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü resmi hakem hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen veya Sağlık Bakanlığınca tespit edilen hakem hastanenin sağlık kurulunca teyit edilen ve Sağlık Bakanlığınca onaylanan raporlara göre yurt içinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan hak sahipleri, tedavi için yurt dışına gönderilirler.

Bu şekilde yurt dışına gönderilen hak sahiplerinin yol ve tedavi giderleri ile bunların aynı usule göre yanlarında refakatçi bulundurulmasına lüzum görülenlerin harcırahları 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Bu madde esaslarına göre tedavi için yurt dışına gönderilenlerden kontrol maksadıyla tekrar gitmesi gerekenlerde, yeniden sağlık kurulu raporu aranır.

Birinci fıkra dışında herhangi bir sebeple yurt dışında bulunan hak sahiplerinin, hastalanmaları durumunda tedavi giderleri için bu Yönetmelikte öngörülen usullere uyulmak ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muayene, Tetkik -Tahlil, Müdahale-Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tarifesinde aynı tedavi için belirlenen tutar ile sınırlı olmak ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri dikkate alınmak şartıyla, Türkiye’de ve Türk Parası olarak Kurum tarafından ödenir.

Organ Nakli

Madde 8 — Tedavi ve yol giderlerinden yararlananların, yurt içinde veya yurt dışında hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde, her türlü tedavi giderleri ile 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Aşılanması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulunan kimselerin, bu Yönetmelik kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, bu işlemle ilgili tedavi giderleri, Kurumca aynen ödenir.

Doğum

Madde 9 — Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında doğum dolayısıyla gerçekleştirilen giderler Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği esasları dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum tarafından ödenir.

Tıbbi Tahlil, Tetkik ve Fizik Tedavi ile Akupunktur Tedavisi

Madde 10 — Hak sahiplerinin resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında şikayetleriyle ilgili olan ve yapılması tıbben gerekli ve zorunlu olduğu için yaptırılacak tıbbi tetkik, tahlil ve fizik tedavi giderleri bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Kurum tarafından ödenir. Özel sağlık kurum veya kuruluşlarında aynı hastalığa yönelik yapılan fizik tedavi bedelinin ödenebilmesi için önceki tedavi bitiminden itibaren en az 6 ay geçmiş olması gerekir. Ayrıca fizik tedavi ajan ve hareketlerinden en fazla 6 çeşit ve en çok 21 seans ödenir. Tedavinin 6 aydan önce başlatılabilmesi veya 21 seanstan daha uzun sürebilmesi için gerekçeli ve seans adetlerini belirtir hastane heyet raporunun alınması gerekir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tahlil ve tetkikler için, Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi birim fiyatlarının üzerinde ödeme yapılamaz.

Akupunktur tedavilerine ilişkin giderler ödenmez.

İçmece ve Kaplıca Tedavisi

Madde 11 — Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarının sağlık kurulları tarafından içmece ve kaplıcalarda tedavilerine gerek gösterilen hak sahipleri, Kuruma ait veya Maliye ve Sağlık bakanlıklarınca belirlenen içmece ve kaplıcalarda tedavi ettirilirler.

Bu şekilde içmece ve kaplıcalarda tedavi ettirilenlere Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ile buralarda görmüş oldukları tedavi giderleri ile raporlarında belirtilen gün sayısını aşmamak üzere banyo giriş ücretleri ödenir. Bunlara ayrıca yemek ve yatak ücreti ödenmez.

İlaç ve Kan Giderleri

Madde 12 — Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavi gören hastalar için ilgili doktor tarafından düzenlenecek otokopili reçeteye dayanılarak dışarıdan alınması gerekli olan ilaç, kan ve kan ürünleri anılan kurum ve kuruluşlar tarafından temin edilerek hastaya imza karşılığı verilir. Kan ve kan ürünlerinin bu kurum ve kuruluşlarca veya hasta tarafından özel şahıslardan temin edilmesi halinde tutarı, Kızılay Kan Bankası bedelleri üzerinden Kurum tarafından ödenir.

Hak sahibi hastalar için düzenlenen reçetelerdeki ilaçlar, Kurum ecza dolabından veya Kurum ile sözleşmesi bulunan eczanelerden temin edilir. Kurum ile sözleşmeli eczane bulunmayan yerlerdeki reçete faturaları emsal sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Ayakta sağlanan tedavilerde ilaç bedelinin % 80’i Kurumca, % 20’si hasta tarafından ödenir (Ancak emekli dul ve yetimler için bu oranlar % 90, % 10 olarak uygulanır).

İlaçlar; eczanelerden, reçete arkasına ilaçları alanın ad, soyad, hastaya yakınlık derecesi, telefon numarası ve imzası karşılığı verilir. Eczacı tarafından reçete, ilaç kupürleri ve faturadan oluşan evrak tanzim edilerek Kuruma gönderilir. Kurum tarafından eczaneye reçete bedeli Kurum iskontosu düşülerek ödenir. Hasta katılım payından muaf ilaçlar, sadece yatan hastalarda kullanıldığı halde bedelleri ödenecek ilaçlar, ayakta sağlık kurulu raporu ile verilebilecek ilaçlar ile bedelleri ödenmeyecek preparatlar konusunda Bütçe Uygulama Talimatı ilaç listeleri esas alınır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulu tarafından düzenlenen rapor ile belirlenen tüberküloz, kanser, kronik böbrek, kalp, şeker, astım, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında, kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan hayati önemi haiz oldukları Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı; bunun dışında kalan ilaçların bedelleri Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesinde Kurumca ödenir. Ayrıca diabetes mellitus (şeker) hastalarında kan şekeri ölçmekte kullanılan şeker ölçüm çubuklarına ait giderlerin (şeker ölçüm cihazı hariç) tıp fakültesi hastaneleri, Endokrin uzmanı bulunan özel hastaneler ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alınan "hastalığı ile ilgili ilaçları ömür boyu kullanması gereklidir" ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla Kurum tarafından ödenir.

Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ve sağlık kurulu raporunda belirtilen ilaçlar; bunların Sağlık Bakanlığı tarafından ithaline izin verilen ilaç olduğunun, özel mevzuat hükümlerine göre ilaç olarak kullanılabileceğinin ve bunların yurt içinde bulunmadığı hususlarının Sağlık Bakanlığınca onaylanması halinde yurt dışından sağlanabilir. Bu takdirde, söz konusu ilacın alındığını, bunun için ödenen bedeli gösterir fatura, ilaç kupürü veya kutusu eklenerek Kuruma verilmesi halinde bedelinin % 80’i, emekli, dul ve yetimler için % 90’ı Kurumca ödenir.

Ayakta tedavilere ait reçetelerde yazılan ilaç miktarları 5 kalem ve 3 aylık tedavi dozunu geçemez. Sağlık kurulu raporuna göre düzenlenen reçetelerde kullanılan ilaçlar da 6 aylık tedavi dozunu geçemez. Sağlık kurulu raporu kapsamında kullanılan ilaçlarda, Bütçe Uygulama Talimatındaki hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi esas alınır.

Enjeksiyon ve Aşı Giderleri

Madde 13 — Ayakta tedavi sırasında hastaya uygulanması gerekli görülen enjeksiyonlar resmi ve özel kurum veya kuruluşlarda veya dışarıda yetkili kimselere yaptırılabilir. Enjeksiyonun dışarıda yetkili kimseye yaptırılması halinde bu kimse tarafından verilen belge mukabilinde bedeli, Kurumca kendisine ödenir. Enjeksiyona esas reçetenin ilaç kupürlü fotokopisinin belgeye eklenmesi zorunludur.

Hayati önemi haiz olan kuduz ve tetanos immun aşıları ile gazlı gangren serumu, botulinismus serumu ve benzeri zehirlenmelerde kullanılan antidotlar hekim tarafından reçeteye yazıldığı, alerji aşıları ise sağlık kurulu raporu alındığı takdirde hasta katılım payı ilgililerce karşılanmak kaydıyla Kurumca ödenir.

Araç Giderleri

Madde 14 — Resmi sağlık kuruluşu tabiplerinin hastayı evde tedavi etmeleri halinde, kendilerine ayrılan bir araç yok ise, gidip döndüğü yer arasındaki taşıt ücreti Kurumca ödenir.

Derhal müdahaleyi gerektiren durumlarda hastanın sağlık kurum veya kuruluşlarına götürülmesi sırasında kullanılan ambulans ücreti ile hastalığın hayati tehlike veya risk arz etmesi halinde; hekim ücreti, acil vaka raporuna istinaden Kurum tarafından karşılanır.

Hastanın ambulans ile il dışına sevk edilmesi durumunda; teşhis veya tedavinin hastanın bulunduğu ilde yapılamadığı, sevk edilen ilin, sağlık kurumunun ve derhal müdahalenin gerekliliğini belirten acil vaka raporunun eklenmesi gerekir.

Tedavide Yatak Ayrılması

Madde 15 — Hak sahipleri, resmi ve özel sağlık kurumlarında özel oda bulunduğu takdirde bu odada, bulunmadığı takdirde birinci sınıf odada yatırılırlar.

Hak sahiplerinin süit odada yatırılmaları halinde doğacak fark kendileri tarafından ödenir.

Gözlem amaçlı yataklar için gündelik yatak ücreti ödenmez.

Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tedavi Giderleri

Madde 16 — Tedavi; resmi sağlık kurumu veya kuruluşları tarafından sağlandığı takdirde, sağlık kurumu veya kuruluşunca hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucu ödenmesi gereken ücretleri göstermek üzere fatura düzenlenerek Kuruma gönderilir. Fatura bedeli Kurum tarafından, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra sağlık kurumu veya kuruluşuna ödenir.

Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tedavi Giderleri

Madde 17 — Bu maddedeki hükümler Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının paket fiyat anlaşması dışında kalan ve Kurum ile sözleşmesi olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunmadığı yerlerdeki ve sözleşme yapılmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tedavi faturaları için geçerlidir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına hak sahiplerinin tedavi giderleri için, Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi birim fiyatları üzerinde ödeme yapılamaz.

Tedavi, özel sağlık kurumu veya kuruluşlarınca sağlandığı takdirde, hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucu ödenmesi gereken ücretleri göstermek üzere düzenlenecek fatura hastaya imzalattırılır ve bir nüshası kendisine verilir. Diğer nüshası, sağlık karnesinin kimlik bölümünün fotokopisi eklenerek Kuruma gönderilir. Fatura bedeli, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra, anlaşmalı kurum ve kuruluşlara sözleşme esaslarına göre, Kurum ile sözleşmesi bulunan kurum ve kuruluşların bulunmadığı yerlerdeki veya sözleşme yapılmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık faturaları Kurumca emsal sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenir.

Türk Tabipler Birliğinin fiyatlandırmadığı sağlık giderlerinin ücret tespitinde katma bütçeli üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde uygulanan birim fiyatlar emsal alınır.

Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca paket fiyat anlaşması dışında kalan tedavilerde yatan hastalara düzenlenecek fatura bedellerinin ödenebilmesi için; teşhis, tetkik ve tedaviyi içeren ayrıntılı epikriz, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, radyoloji tetkiklerinin istem ve sonuç raporları, hemşire tedavi formu, operasyonlarda kullanılan plak, vida, stent, balon gibi tek kullanımlık tıbbi cihaz ve malzemelerin operasyonda kullanıldığını belirtir doktor raporu, konsültasyon ve refakatçi gereklilik raporları, ameliyat notu, ambulans kullanılmışsa acil vaka raporunun fatura ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

Ayakta tedavi faturalarına; evde muayene yapılması veya cerrahi girişim yapılması durumlarında doktor raporu, ön tanı ve kısa klinik bilgileri içeren doktor istem belgesi, tetkik sonuç raporları, ambulans için acil vaka raporunun eklenmesi gerekir.

Paket fiyat anlaşması dışındaki tedavilerde; epikrizde, yatarak tedavi gören hastalara yapılan muayene, tetkik, tahlil, müdahale, ameliyat ve diğer tıbbi uygulamalarla bunların tarihlerinin, hastanın hastaneye yatış ve hastaneden çıkış tarihlerinin, varsa refakatçisinin gerekliliğine ilişkin raporun, ayakta tedavi gören hastaların muayene tarihleri ile muayenenin hangi uzmanlık alanında, gece ya da gündüz mü yapıldığının belirtilmesi zorunludur. Muayenenin hangi uzmanlık alanında, gece ya da gündüz mü yapıldığının belirtilmemesi halinde, muayenenin gündüz yapıldığı kabul edilerek buna göre ücret ödenir. Aksi halde fatura bedeli ödenmez. Yatak ücretleri Sağlık Bakanlığının özel hastaneler için belirlediği yatak ücreti üzerinden ödenir.

Ayakta veya yatarak tedavi gören ya da yoğun bakımda yatan hastalar için mükerrer hekim takibi ücreti adı altında hiçbir ücret ödenmez. Ancak, yatarak tedavi gören normal veya yoğun bakım hastalarının konsültasyon bedelleri konusunda günlük en fazla Türk Tabipler Birliğinin belirlediği aynı branş için sadece bir gündüz konsültasyon ücreti ödenir. Ayaktan tedavilerde konsültasyon bedeli yerine muayene ücreti ödenir.

Ameliyathane kullanım bedeli, Türk Tabipler Birliğinin asgari ücret tarifesinde yer alan operatör birimlerinin her ameliyat tipi için ekli (1) sayılı listede belirtilen oranlar üzerinden, tıbbi gaz kullanım bedeli ise ameliyathane kullanım bedelinin % 10’u oranında ödenir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından tedavi sırasında kullanılan Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen temel sarf malzemeleri fatura edilmez. Bunun dışında hastaya tedavi sırasında kullanılan genel ve tıbbi sarf malzemeleri Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün Protokol Fiyatları üzerinden faturada gösterilir. Tedavi kurumlarında bulunduğu süre içerisinde hastaya kullanılan ilaçların bedelleri, Sağlık Bakanlığının cari kupür ve adet fiyatları üzerinden fiyatlandırılarak fatura edilir.

Milletvekilleri ve yasama organı eski üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları zihinsel ve fiziksel geriliği, psikolojik rahatsızlığı olan çocuklarının; tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuna (bu raporun düzenlenmesinde, varsa çocuk sağlığı gelişimi ve eğitimi uzmanı, psikolog, özel eğitimci, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist, fizyoterapist, konuşma terapisti ve gerek görülen diğer meslek elemanlarının yazılı görüşünün alınması) dayanılarak, bünyesinde çocuk gelişimi ve eğitimcisi, psikolog, özel eğitimci, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist, fizyoterapist, konuşma terapisti bulunduran ve bu hususta eğitim verme yetki belgesine sahip olan özel eğitim merkezlerinde gelişim ve eğitimlerinin sağlanması karşılığında düzenlenecek fatura bedeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarifesi çerçevesinde hak sahibine veya ilgili kurum veya kuruluşa Kurumca ödenir.

Yurt Dışında Yapılan Tedavi Giderleri

Madde 18 — Yurt dışında sağlanan tedavi dolayısıyla yapılacak giderlerin ödenebilmesi için ne şekilde hareket edilmesi gerektiği, ne gibi belgelere lüzum görüldüğü, bu belgelerin nerelerden ne şekilde sağlanması lazım geldiği hususu; yabancı memleketlerden her birinde, o ülkeye şamil olmak ve mahalli usul göz önünde bulundurulmak suretiyle o memleketteki misyon şefliğince belirlenir. Tedavi giderlerine ilişkin harcama belgelerinin asılları, ilgili misyon şefliğince tasdik edildikten sonra, Türkçe’ye tercüme edilerek Kuruma ibraz edilir. Ödeme bu belgelere göre yapılır.

a) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yurt dışına tedavi maksadıyla gönderilecek hak sahiplerinin tedavi giderlerini karşılamak amacıyla 5000 (Beşbin) Amerikan Doları veya karşılığı döviz, o memleketteki misyon şefliğine transfer edilebilir. Bu miktarın ihtiyaca kafi gelmemesi halinde, tedavi giderlerinin kalan kısmının karşılanması için ek döviz transferi de yapılabilir. Tedaviden sonra, ilgili misyon şefliğince onaylanmış belgelere göre de mahsup işlemi gerçekleştirilir.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile bu maddenin (a) bendine istinaden yurt dışına gönderilenlerin tedavi giderlerinin (ulaşım, yevmiye ve yatacak yer ücreti hariç), % 96’sı Kurumca, % 4’ü ise hak sahibince karşılanır. Bu bende istinaden Kurumca yapılacak ödemelerde, tedavi giderlerinin tamamı dikkate alınır ve ilgili dış temsilciliklerimiz aracılığı ile ödenir. Hak sahibince karşılanması gereken miktar, döviz karşılığı olarak hesap edilir ve mevcut yasal mevzuata uygun olarak hesaplanan borcun Kuruma ödendiği tarihteki Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre Türkiye’de ve Türk Parası olarak; ayrıca, ödemedeki gecikmeden doğan yasal gecikme faizi de hak sahibinden tahsil olunur.

b) Sağlık kurulu raporu sonucu yurt dışına tedavi maksadıyla gönderilecek hak sahiplerine harcırah ve yol giderleri Harcırah Kanunu hükümlerine göre; hak sahiplerine refakat etmesinin zorunlu olduğu bir raporla tasdik edilen refakatçinin harcırah ve yol giderleri, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki esaslara göre ödenir.

c) (a) bendi dışında herhangi bir sebeple yurt dışına giden hak sahiplerinin yurt dışında hastalanmaları halinde, yurt dışında yapılan (acil müdahaleler hariç) tedavilerine ilişkin giderler, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasındaki esaslara göre ödenir.

Derhal tıbbi ve cerrahi müdahaleyi gerektiren acil hallerde, müdahaleyi yapan sağlık kurumu tarafından düzenlenerek misyon şefliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliğince acil olduğu onaylanmış belgelere dayalı tedavi giderlerinin % 70’i Kurum, % 30’u ise hak sahiplerince karşılanır. Bu durumda hastanın sağlık kurum ve kuruluşuna ilk başvurusundaki şikayet, fizik muayene bulguları ile yapılan tetkik ve tedavisini belirtir hekim raporunun faturaya eklenmesi zorunludur.

d) (a) bendi dışında herhangi bir nedenle yurt dışında bulunduğu sırada acil tedavi görenlerin, hekim raporuna istinaden, kontrol veya tedavi amacıyla tekrar yurt dışına gidebilmesi için her defasında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule uygun sağlık kurulu raporu aranır.

Tedavi maksadıyla gidilecek ülkeye, Türk Hava Yollarının uçak seferlerinin bulunması halinde, tercihen Türk Hava Yolları ile uçulur. Hak sahiplerine en fazla Türk Hava Yollarının ekonomik sınıf uçuş tarifesi üzerinden ödeme yapılır.

Başka Yerde Tedavi

Madde 19 — Hak sahiplerinin tedavi için bulundukları yerden başka yere gönderilmeleri halinde;

a) Gönderildiği yerde yataklı tedavi sağlanırsa;

1) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı,

2) Yolda geçen süreler için yevmiye,

3) Yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde tedavi kurumuna başvurulduğu tarihten, kabul işlemi sonuçlanıncaya kadar ve beş günü geçmemek üzere yevmiye,

b) Gönderildiği yerde ayakta tedavi sağlanırsa;

1) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı,

2) Yolda geçen süreler için yevmiye,

3) Tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye lüzum gösterildiği takdirde tedavi süresince yevmiye ve ikamet ettiği yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt aracı ücreti,

c) Gönderildiği yerde, tedavi edildiği tedavi kurumunca yatak sağlanıp yemek verilmediği takdirde;

1) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı,

2) Yolda geçen süreler için yevmiye,

3) Yatakta tedavi süresince 2/3 oranında yevmiye,

ödenir.

Hak sahiplerinin yol masrafı ve yevmiyeleri Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Ancak hastanın bulunduğu yer dışındaki başka bir yere acilen gönderilmesini gerektirecek ağır ve tehlikeli vakalarda, hastayı sevk eden sağlık kurum veya kuruluşunun raporunda, gidebileceği taşıt aracı belirtilmişse harcırah ve yol gideri buna göre ödenir.

Refakat

Madde 20 — Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun gerekçeli raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri refakat edebilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle Kurum tarafından ödenir. Ancak, özel sağlık kurumunda yatarak tedavi gören hastalara refakat edenlerin yatak ücreti, bu Yönetmeliğin 15 ve 17 nci maddelerinde belirtilen esaslara göre ödenir.

Hastanın tedavi edilmek üzere yurt içinde başka bir yere veya yurt dışına gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri refakat edebilir. Refakat eden kimseye Harcırah Kanununun hükümleri dairesinde tespit edilen miktarda yolluk ve gündelik verilir. Refakat edenin memur olması halinde yurt dışı gündeliği; işgal ettiği kadro derecesine göre, memur değilse aynı Kanunun 8 inci maddesine göre hesaplanarak ödenir.

Diş Hastalıklarının Tedavisi

Madde 21 — Diş ve çenelerin restoratif, cerrahi ve protetik tedavileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Merkezi Diş Kliniğinde yaptırılabileceği gibi, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında da yaptırılabilir.

Serbest diş hekimlerine ve özel sağlık kurumlarına yaptırılan tedaviler Türk Diş Hekimleri Birliği Asgari Fiyat Tarifesinde yazıldığı şekliyle ve hangi dişe, hangi çeneye ve ağız içinde hangi bölgeye ait olduğu açıkça belirtilerek fatura edilmelidir.

Alt ve üst çenede yapılan her türlü tedavileri gösteren periapikal veya panoramik radyografilerin faturaya eklenmesi zorunludur.

Hassas tutuculu protez yapıldığında hassas tutucu bedeli faturaya ilave edilir. Ancak hassas tutucuya ait laboratuvar faturasının fotokopisinin de doktor faturasına iliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca hassas tutuculu protezlerde hassas tutucu üzerine gelen bölümde kron işlemesi yapılırsa bunun bedeli ödenmez. Kuafaj tedavi bedeli ancak derin kavitelere uygulandığında ödenir.

Gömülü diş, kemik retansiyonlu gömülü diş, kist, flap, biomateryal uygulaması ve bunun gibi operasyonların, operasyon öncesi radyografi ile de belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ortodonti tedavilerinde; tedavi süresinin uzun ve tedavi aşamalarının çok sayıda olması nedeniyle ortodonti uzmanı, sadece yaptığı tedavileri (her aşama için ayrı) fatura edebilir.

Aynı faturada immediat protez ve tam (veya hareketli) protez, tedavi olarak belirtilemez. Ancak immediat protez tedavisinin üzerinden en az 4 ay geçmesi halinde tam (veya hareketli) protez tedavisi ayrıca fatura edilebilir.

Hareketli ve sabit protezlerde 2 yıldan önce protezin yenilenmesi durumunda, fatura bedeli, diş hekiminin protezi yenileme nedenlerini ayrıntılı bir rapor halinde fatura ile birlikte Kuruma sunması ve uygun bulunması halinde ödenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Merkezi Diş Kliniği dışında yaptırılan implantların ödemesi, implant tedavisinin zorunlu olduğunun üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşacak bir heyet tarafından karara bağlanması halinde, aşağıdaki endikasyonlarda bir kez yapılır:

1) Aşırı derecede resorbe olmuş alveol kemiklerinde, total protez fikse etmek amacıyla her çenede en fazla 2 silindirik implant.

2) Tek diş eksikliğinde.

3) Tek taraflı dişsiz sonlanan çenelerde, sabit protez yapılabilmesi için her çenede en fazla 3 adet silindirik implant.

Kemik içi dental implant uygulamalarında kullanılan malzemelere ait faturalar ise iki aşamada fatura edilir. Birinci aşamada; sadece kemik içi dental implantın cerrahi uygulamasında kullanılan implant gövdesi, kapatma vidası ve iyileşme başlığı fatura edilir. İkinci aşamada ise, kemik içi dental implantın protetik uygulamasına ait malzemeler fatura edilir. Hekimlerin demirbaş malzemesi olan kemik içi dental implant seti içinde yer alan deliciler (drill), anahtar (screew driver...) gibi malzemeler fatura edilemez.

Diş tedavisi sırasında; kullanılması zorunlu olsa bile, kıymetli madenlerle bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin seramik ve porselenlerin bedeli ödenmez. Yerine veneer kron akrilik ücreti kadar ödeme yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Merkezi Diş Kliniğinde yapılan porselen kron ve köprü bedelleri Kurumca ödenir.

Gözlük Giderleri

Madde 22 — Hak sahiplerinin resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarının göz hastalıkları uzmanları tarafından yapılan muayenelerine ilişkin ücret ile bunlar tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınan renkli ve renksiz gözlük camları ve çerçeve bedellerinin Başkanlık Divanınca tespit edilen tutarı kadarı, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra Kurum tarafından, bunu aşan kısmı ise ilgili tarafından ödenir.

Özel sağlık kurum veya kuruluşlarının göz hastalıkları uzmanlarınca yapılan muayenelere ilişkin giderler, Türk Tabipler Birliği Ücret Tarifesi üzerinden Kurum tarafından ödenir.

Keratokonus ile göz ameliyatı sonucuna bağlı olarak kullanılması sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen lens bedelleri hariç olmak üzere; göz tedavilerinde kullanılmasında kesin zorunluluk olduğu resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse bile, CONTAKT-LENS camlarına ait bedeller hiçbir şekilde ödenmez.

Gözlük camı ve çerçevesi için ödenecek azami miktar, her yıl Başkanlık Divanınca tespit edilir. Çerçeveler, iki yıl geçmeden yenilenemez. İki yıl geçse dahi, gözlük camı numarası değişmedikçe çerçeve bedeli ödenmez. Çeşitli gözlük camı kullanılmasına lüzum görüldüğünde her cam için ayrı bir çerçeve bedeli ödenir. Diyoptri değişikliği nedeniyle gözlük camları değiştirildiği takdirde reçeteye dayanılarak alınan yeni gözlük camları bedeli, süre söz konusu edilmeden Kurum tarafından ödenir.

Hatalı gözlük camı verilmesinin ya da reçeteye yazılan gözlük camı yerine farklı diyoptrili cam verilmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlardan camı veren gözlükçü sorumludur.

Puva tedavisinde kullanılması resmi sağlık kurulu raporu ile öngörülen puva camlar ile resmi sağlık kurulu raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla prizmatik ve teleskopik gözlük camları, varsa orijinal faturadaki fiyata bağlı kalınarak, fenni gözlükçü derneklerince belirlenecek rayici geçmeyecek şekilde ödenir.

- 5 D ve üzeri miyopi, + 3 D hipermetropi ve 2 D ve üzeri astigmatizma olgularının uzman hekim raporu ile belgelenmesi halinde bir kereye mahsus LASİK/LASEK tedavisi ödenir.

Hak sahiplerine düzenlenen reçetelerde, gözlük cam numaralarında çok sık aralıklarla düşme-yükselme görülürse, resmi sağlık kurumlarında yaptırılacak göz muayenesi sonucuna göre ödeme yapılır.

İşitme Cihazı ve Kalp Pilleri Giderleri

Madde 23 — a) İşitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün olduğu resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla sabit olanların aldıkları işitme cihazlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilen bedelleri ile cihazın bozulması halinde tamir ücretleri,

b) Yurt içinde ve yurt dışında takılacak kalp pillerinin bedelleri, gerekli fatura incelemesi ve fiyat tespiti yapıldıktan sonra rayiç bedeli üzerinden,

Kurumca ödenir.

İşitme cihazının yenilenebilmesi, en az 5 yıl geçmesi ve bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi halinde mümkündür. Bu şekilde yenilenen işitme cihazının bedeli, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra Kurum tarafından, (a) bendindeki esaslara göre ödenir.

İşitme cihazlarına ödenecek azami miktar, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca belirlenir.

Çeşitli Protez ve Ortez Bedelleri

Madde 24 — Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarının yetkili uzman hekimlerce gösterilen lüzum üzerine tedavi amacıyla kullanılan, gerek yurt içinde sağlanan ve gerekse yurt dışından getirilmesi zorunlu olan ortez ve protezlerin bedelleri Kurumca ödenir. Ancak, yurt dışından ithali zorunlu görülen organ protezleri bedellerinin ödenebilmesi için resmi sağlık kurulu raporu bulunması şarttır.

Protez, ortez ve diğer iyileştirici malzemeler, Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce belirlenen liste esas alınarak hastaya verilir.

Protez, ortez ve diğer iyileştirici malzeme bedellerinin ödenebilmesi için yetkili uzman hekim tarafından düzenlenen istem belgesinin ve hastaya hangi nedenle kullanıldığına ilişkin raporun faturaya eklenmesi şarttır.

Protez, ortez ve diğer iyileştirici malzemelerin tutarı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Protokol Fiyatları üzerinden ödenir. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Protokolünde yer almayan tıbbi malzemelerin ödenmesinde ilgili Ticaret Odası Rayiç Bedeli esas alınır.

Estetik Bakımdan Yaptırılan Müdahale Giderleri

Madde 25 — Estetik bakımdan yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin parası ödenmez. Ancak bir kaza, ameliyat veya konjenital nedenlerle oluşmuş arazların tedavisine yönelik olarak yapılacak uygulamaların bedeli, bu durumların resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenir.

Sağlık Karnesi ve Düzenlenmesi

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre verilen beyanname ile bildirilen hak sahiplerine birer sağlık karnesi verilir. Sağlık karnesi seri numaralı, muayene ve tedavi hakkından yararlananların kimliklerinin belirtilmesine, teşhis ile tedavi sonuçlarının ve ilaçların işlenmesine uygun olarak düzenlenir.

Hak sahiplerinin resimli sağlık karneleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tasdik edilir. Tasdik edilmemiş sağlık karneleri geçersizdir.

6 yaşından küçük çocuklar için fotoğraf şartı aranmaz.

Muayene ve Tedavilerin Sağlık Karnesine İşlenmesi

Madde 27 — Bu Yönetmelik gereğince, yapılan muayene ve tedaviler, verilen reçetelerde yazılan ilaçlar, gözlük, diş tedavi ve protezleri, işitme cihazı, konuşma cihazı, malûl araçları, vücut organ protezleri, kalp pili, yapay kemik protezleri ve benzeri çeşitli protezler ile iyileştirici malzemeler, hastanın hastaneye yatış ve hastaneden çıkış tarihlerinin, hekim tarafından konulan teşhis ve yapılan tedavi, resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca tarih belirtilerek sağlık karnelerine işlenir.

Sağlık durumu ile ilgili belgeler gizli olup, içindekiler ilgililerden başkasına açıklanamaz.

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri Bildirme

Madde 28 — Her milletvekili ile Yasama Organı eski üyesi ve dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenler, Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartları taşıyan bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini, ölenlerin dul ve yetimleri ise durumlarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür.

Beyannamede gösterilen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiğinde, 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenlenerek ilgili makama verilir.

Kurum tarafından beyannamelerin Yönetmelik hükümlerine uyup uymadığı araştırılır. Yanlış beyanda bulunanların tespiti halinde, haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır ve haksız yere alınan karne iptal edilir.

Sağlık Karnesini Gösterme Yükümlülüğü

Madde 29 — Tedavi yardımından yararlananlar yurt içinde tedavi için başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşlarına sağlık karnesini göstermekle yükümlüdür. Sağlık karnesinde bulunan reçeteler dışındaki reçetelere yazılmış ilaç, tıbbi malzeme bedelleri ödenmez.

Sağlık Karnesinin Yenilenmesi

Madde 30 — Kaybedilen veya herhangi bir nedenle kullanılamayacak duruma gelen sağlık karnelerinin yerine, ilgilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapacağı yazılı müracaatını takiben yenileri verilir.

Sağlık karnesinin kaçıncı defa ve ne sebeple verilmiş olduğu, karnenin üzerine işaret edilir.

Sağlık Karnesinin İptali ve Kötüye Kullanılması

Madde 31 — Herhangi bir sebeple milletvekili sıfatını kaybedenlerin ve dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin kendilerine ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait sağlık karneleri, Yasama Organı eski üyelerine ait sağlık karneleri ile değiştirilir.

Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyelerinin ve dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ölümleri halinde, kendilerine ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait sağlık karneleri iptal edilir. Bunların dul ve yetimlerine yeni sağlık karneleri verilir.

Sağlık karnelerinin hak sahiplerinden başka kimseler tarafından kullanılması veya muayene ve tedavi hakkı sona erdiği halde kullanılmasına devam olunması, genel hükümlere göre kovuşturmayı gerektirir.

Muayene ve tedavi hakkı sona erenlerin sağlık karnelerinin kendileri, ölenlerin sağlık karnelerinin de yakınları tarafından hakkın sona erdiği tarihten veya ölüm tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmesi zorunludur. Hak sahibine tedavi giderleri, ancak hakkın sona erdiği tarihe kadar ödenir.

Milletvekili ve hak sahipleri, resmî veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarına sağlık karnesi ile başvurmak, ilaç ve tıbbi malzemeleri sağlık karnesine yazdırmakla yükümlüdürler. Sağlık karnesinin sorumluluğu karne sahibine aittir.

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

Madde 32 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Protokol hükümleri veya gerek duyulduğunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliğinin konu ile ilgili görüşleri doğrultusunda uygulama yapılır.

Sağlık Kuruluşları ve Eczanelerle Sözleşme Yapma

Madde 33 — Bu Yönetmelikte yer alan esaslar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından belirlenecek sözleşme şartlarını kabul eden tüm resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerle sözleşme ve paket program yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 34 — Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine ve Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere; Bunların Eşlerine, Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları ile Ana ve Babalarına, Ölenlerin Dul ve Yetimlerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri ve bu hususta alınmış Başkanlık Divanı kararlarının tümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel sağlık kurum ve kuruluşlarına tedavi amacıyla başvurmuş olanların tedavilerine ilişkin giderlerin ödenmesinde eski yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce tedavi giderlerinin % 10’undan dolayı, yurt dışındaki tedavi kuruluşlarına borçlu bulundukları ve bu borçlarını bugüne kadar tasfiye etmedikleri, ilgili dış temsilciliklerimizce tespit olunan hak sahiplerinin işlemleri hakkında da değişik 18 inci madde hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmelikte öngörülen sözleşmeler; Yönetmelik değişikliğinin ilgili sağlık kurum ve kuruluşları ile hak sahiplerine duyurulması; gerekli beyanname örneklerinin hazırlanması ile ilgili işlemler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığı İdari Şube Müdürlüğü, Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü, Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliği tarafından birlikte yapılır.

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

1 Sayılı Liste

 

Ameliyathane Kullanım Bedeli

Ameliyat Tipi

Ameliyat Birimi

Uygulanacak Oran

Özellikli

900 üstü

% 50

Özel

500-899

% 50

Büyük

300-499

% 60

Orta

150-299

% 75

Küçük

0-149

% 100

—— • ——

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi yardımı, yol giderleri ve cenaze giderleri ile ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, tedavi yardımı ve yol giderleri ile cenaze masraflarının kimlere, hangi hallerde ve şartlarda, nasıl ve ne şekilde sağlanacağı, hastalık halinde başvurma şekli ve bunun üzerine ne şekilde işlem yürütüleceği hususlarını ve bunlara ilişkin diğer konuları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (F) fıkrası ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Memur: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı kadrolarında görev yapan kadrolu personeli,

Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertleri: Memurun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, ana, babası ile yaş, öğrenim durumu ve medeni halleri uyan çocuklarını, ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerini,

Tedavi: Muayene, teşhis ve tedaviyi,

Kurum: Türkiye Büyük Millet Meclisini,

Resmi Sağlık Kurumu: Genel ve Katma Bütçeli Dairelere, Kamu İktisadi Teşebbüslerine, özel idarelere, belediyelere ve tıp fakültelerine bağlı yataklı veya yataksız tedavi kurumlarını,

Resmi Sağlık Kuruluşu: Sağlık ocağı, Hükümet, belediye ve kurum hekimliklerini,

Özel Sağlık Kurumu: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulmuş ve Sağlık Bakanlığının belirlediği tedavi standardına uygun, yetkili makamlar tarafından verilmiş izin (uygunluk) belgesine sahip, yataklı veya yataksız tedavi kurumları ile tedavi amacıyla hasta kabul eden ve Sağlık Bakanlığınca işletme müsaadesi verilmiş bulunan içmece ve kaplıcaları,

Özel Sağlık Kuruluşu: Poliklinik, klinik, dispanser, tıp merkezi, tanı ve tedavi merkezi ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren, yetkili makamlar tarafından verilmiş izin (uygunluk) belgesine sahip, ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşları ile serbest hekimlikleri,

Yataklı Tedavi: Hastanın yataklı bir tedavi kurumunda yatırılarak tedavi edilmesini,

Ayakta Tedavi: Hekimlerin, hastayı kendilerine tahsis edilmiş hizmet veya işyerlerinde ve yatırmadan tedavi etmelerini,

Evde Tedavi: Hekimlerin, hastayı bulunduğu yerde (evinde, ikametgahında) tedavi etmelerini,

Acil Tedavi: Tedavinin, derhal ve en yakın sağlık kurumu veya kuruluşunda yapılmasını gerektirmesini,

Sağlık Karnesi: Otokopi reçeteli Sağlık karnesini,

Misyon Şefliği: O mahaldeki büyükelçilik, elçilik, daimi temsilcilik, başkonsolosluk ve konsolosluğu,

Rayiç Bedel: Sağlık Bakanlığının veya TC Emekli Sandığının veya sağlıkla ilgili giderin yapıldığı ildeki veya Ankara Ticaret Odasının belirlediği ve onayladığı fiyatı,

Fatura İnceleme: Bu Yönetmelikte Kurumca ödenmesi gereken, sağlık kurum ve kuruluşlarına ait tüm faturaların, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak ve ödemeye esas olmak üzere, bu Yönetmelik, ilgili mevzuat ve esaslar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Onayı çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi hekimleri ve personeli tarafından incelenmesini,

ifade eder.

Tedavi ve Yol Giderlerinden Yararlanacak Olanlar

Madde 5 — Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar şunlardır:

a) Yurt içinde:

1) Memur,

2) Memurun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi,

3) Memurun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan ana ve babası,

4) Memurun bakmakla yükümlü olduğu çocukları,

5) 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevlendirilen personelin kendisi.

b) Yurt dışında:

Kurum tarafından görevli olarak yurt dışına gönderilen memurlar.

Yukarıda (a) ve (b) bentlerine göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanların yurt içinde veya yurt dışında hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulunan kimselerin (Bu Yönetmeliğin kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın) bu işlemle ilgili tedavi giderleri de alıcı durumundaki hastanın kurumu tarafından aynen ödenir.

Görevli olarak Kurum tarafından yurt dışına gönderilen memurların yanlarında olan veya herhangi bir sebeple yurt dışında bulunan eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, babaları ve aile yardımına müstahak çocukları ile kanuni izinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden memurların yurt dışında yapılan tedavi giderleri, yurt dışında tedavi için, Yönetmelikte öngörülen usullere uyulmak ve Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Resmi Fiyat Tarifesinde aynı tedavi için belirlenen tutar ile sınırlı olmak şartıyla Türkiye’de ve Türk Parası olarak Kurumca ödenir.

Memurun bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının bu sıfatından dolayı tedavi ve yol giderlerinden yararlanabilmesi için memurun yardım etmemesi halinde muhtaç duruma düşmesi, her ne şekilde olursa olsun ücret karşılığı çalışmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamış olması gerekir.

Yurt Dışında Tedavinin Sağlanması

Madde 6 — Yurt dışında tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanların hastalanmaları halinde, tedavilerinin sağlanabilmesi için, tedaviye mahalli usule göre lüzum gösterilmiş olması gerekir.

Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmaması Hali

Madde 7 — Yurt içinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan memurlar ile bunların herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocukları; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Bakanlığınca tespit edilen tam teşekküllü hakem hastane tarafından teyit edilen ve bu bakanlıkça onaylanan raporlara göre tedavisi için yurt dışına gönderilirler.

Bu şekilde yurt dışına gönderilen memurların yol ve tedavi giderleri ile bunların ve aynı raporda belirtilmesi şartıyla yanlarında refakatçi bulunmasına lüzum görülenlerin harcırahları 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Kurumca ödenir.

Tedavi Usul ve Şartları

Madde 8 — Memurun, yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması halinde durum bağlı bulunduğu amirine duyurulur.

Bu duyurma üzerine;

a) Kurumun hekimi bulunduğu takdirde, hasta sevk kağıdı düzenlenerek hasta eliyle veya dairesince bu hekime gönderilir.

Hasta, hekime tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gider ve gerekiyorsa tedavisi orada yapılır. Hasta, hekime tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda değil ve acilen muayene ve tedavisi gerekli ise, hekim hastayı bulunduğu yerde görerek tedavisini yapar.

Hekimce lüzum görüldüğü takdirde hasta memur, o yerdeki resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşuna yollanır.

b) Kurumun hekimi olmadığı takdirde, hasta sevk kağıdı düzenlenerek hasta eliyle veya dairesince hastanın bulunduğu yere en yakın olan resmi hekime gönderilir.

Hasta, hekime tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda değil ve acilen muayene ve tedavisi gerekli ise, hekim hastayı bulunduğu yerde görerek tedavisini yapar.

Bu hekimlerce lüzum görüldüğü takdirde hasta Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, o yerdeki resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşuna gönderilerek tedavisi sağlanır.

Hasta memurun bulunduğu yerde resmi sağlık kuruluşu bulunmadığı ve ulaşım mümkün olmadığı takdirde, hastanın ilk tedavisinin; varsa serbest hekim tarafından, yoksa ilk yardım sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından sağlanması yoluna gidilir.

Hastanın, kurum hekimine, resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına, sağlık memuru, hemşire veya ebeye gönderilmesi işlemi hasta sevk kağıtlarıyla yapılır.

c) Diş tedavileri Yönetmelikte belirlenen çerçevede, kurum hekiminin havalesi ile resmi sağlık kurumu veya kuruluşlarında yaptırılacağı gibi aynı yolla özel sağlık kurumunda da yaptırılabilir.

Memurun Yurt İçinde, Görevinin Bulunduğu Yer Dışında Hastalanması Hali

Madde 9 — Memurun yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması halinde;

a) O yerde Kuruma ait birim var ve Kurumca hekim çalıştırılıyorsa, durum Kurumuna duyurulur. Bunun üzerine 8 inci maddenin (a) bendine göre işlem yürütülür.

b) O yerde Kurum birimi olmakla beraber ayrıca hekim çalıştırılmıyorsa, durum Kurumun o yerdeki amirine duyurulur. Bu duyurma üzerine 8 inci maddenin (b) bendine göre işlem yapılır.

c) O yerde Kuruma ait birim yok ise hasta sağlık karnesi ile o yerdeki resmi sağlık kurum ve kuruluşuna, yoksa özel sağlık kurum ve kuruluşuna başvurur. Tedavi gideri sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenir.

Hastanın Gönderildiği Resmi Sağlık Kurumunda Tedavinin Sağlanamaması Hali

Madde 10 —Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda tedavisine imkan olmadığı, sağlık kurumunun başhekimi veya yetkilisi tarafından yazılı olarak belirtilirse; hasta, aynı yerde istenilen tedaviyi sağlayabilecek başka bir resmi ya da özel sağlık kurumu veya kuruluşu, yoksa bunu sağlayabilecek en yakın resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşuna gönderilerek tedavisi sağlanır.

Tedavi Sonucunun Bildirilmesi

Madde 11 — Hasta memurun tedavisi resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşunca sağlandığı takdirde, hasta sevk kağıdı, tedaviyi yapan hekim tarafından doldurularak bir nüshası derhal Kuruma gönderilir.

Hastanın muayene ve tedavisinin serbest hekim tarafından yapılması veya ilk yardımın, sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından sağlanması halinde de yukarıdaki esaslar dairesinde işlem yürütülür. Ancak serbest hekimler tarafından doldurulacak hasta yollama kağıtlarının muteber addedilebilmesi için hekimin imzasının; sağlık memurunun, hemşire veya ebe tarafından doldurulacak hasta sevk kağıtlarının muteber addedilebilmeleri için de bunların o yerin bağlı bulunduğu sağlık ocağı veya hükümet tabipliğince onaylanması şarttır.

Hasta, sağlık kurumuna gönderildiği takdirde, hasta sevk kağıdı hasta ile ilgilenen hekimce doldurulur. Bunun bir nüshası (durumun, sağlık kuruluna intikal etmesi halinde sağlık kurulu raporu ile birlikte) Kuruma gönderilir.

Yurt Dışında Bulunanların Hastalanması Hali

Madde 12 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yurt dışına görevli gönderilen memurlar ile Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar en yakın misyon şefliğine başvurur. Bunun üzerine mahalli uygulamaya göre saptanan yöntem ve ilkeler ile tedavi yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde hastanın tedavisi yaptırılır.

Bulunulan yerdeki tıbbi olanaksızlıklar veya teknik nedenlerle tedavilerinin mümkün olmadığı belgelendirilen hastalar, gidiş-dönüş yol giderleri, yapılacak tedavi giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler ile hastalığın durumu da dikkate alınarak misyon şefliğince tedavi için yurda veya diğer bir ülkeye gönderilerek tedavilerinin yaptırılması yoluna gidilir. Bu durumda gidiş-dönüş yol giderleri aynen, yapılan tedavi giderlerine ait masraflar ise ibraz edilen ve misyon şefliğince onaylanan belgelere dayanılarak 5 inci maddenin (b) bendine göre Kurumca ilgililere ödenir.

Hastanın ilk başvurusundaki durumu, kesin teşhisin, uygulanan tedavinin ve tedaviden alınan sonucun, gerekiyorsa verilen istirahatin açıkça belirtildiği bir raporun, hastayı sevk eden misyon şefliğine bildirilmesi sağlanır.

Misyon şefliği; her ne şekilde olursa olsun tedavi ve yol giderlerinin ödenebilmesi için alınan rapor ile reçete ve benzeri belgelerin, yukarıdaki esaslar çerçevesinde alınmış ve bunların yetkili sağlık kurulları veya hekimler tarafından düzenlenmiş olduğunu tasdik ederek Kuruma bildirir.

Memurun Eşi ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Ana, Baba ve Çocuklarının Hastalanması Hali

Madde 13 — Memurun sağlık yardımından yararlanmayan eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde, Kurum hekimliğine sağlık karnesiyle müracaat edebilecekleri gibi doğrudan mahalli resmi sağlık kurum veya kuruluşlarına da başvurabilirler. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Merkezi dışında yaptırılacak diş ve göz hastalıklarının tedavileri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diğer tedavilerde hasta sevk kağıdı aranır.

Bu takdirde; reçete bedelleri ve tedavi masrafları, hasta tarafından ödenmiş ise memura, ödenmemiş ise ilgili sağlık kurum veya kuruluşuna ödenir.

Acil Vakalar

Madde 14 — Acil vakalarda, yukarıdaki maddelerde söz konusu edilen işlemlere başvurulmaksızın, hastanın gerekli tedavisi; hastanın bizzat kendisi veya hasta ile ilgili biri tarafından, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına veya buralara ulaşmasında hayati bir tehlike veya bir komplikasyon oluşabileceği durumlarda zaman kaybetmeksizin en yakın özel sağlık kurum veya kuruluşuna yaptırılır. Bu takdirde tedavi masraflarının ödenebilmesi için ilgili hekim ya da özel sağlık kurum veya kuruluşunun vereceği acil vaka raporunun ve diğer belgelerin Kurum hekimince ivedilikle incelenerek tasdiki gerekir.

Bu hallerde ayrıca vasıta ücreti de ödenir.

Raporların Düzenlenmesi

Madde 15 — Tedavi sonucunda düzenlenen raporlar;

a) Tek hekim tarafından verilmiş ise, hastalığın esas arazının, teşhisinin, seyrinin, muhtemel akıbetinin, yapılan ve tavsiye edilen tedavinin,

b) Sağlık kurulu tarafından verilmiş ise, hastalığın esas arazının, teşhisinin, seyrinin, muhtemel akıbetinin, yapılan ve tavsiye edilen tedavinin, her ihtisas dalına ait bulgularla, gerekli laboratuvar tetkik sonuçlarının,

açıkça yazılması zorunludur.

Sağlık Durumu Dolayısıyla Naklen Tayinin Gerekli Olduğu Hallerde Düzenlenecek Rapor

Madde 16 — Memurun bir yerden başka bir yere naklen tayinini gerektirecek sağlık kurulu raporlarında, 15 inci maddenin (b) bendinde belirtilen hususlarla birlikte nakli gerektiren hastalık bulguları ve laboratuvar tetkik sonuçlarının açıkça yazılması ve bu bulgulara göre hastanın hangi özelliklere sahip sağlık kurumu bulunan veya hangi iklim ve coğrafi şartların hakim olduğu bir yere nakli hususundaki kararın mucip sebeplerinin belirtilmesi zorunludur.

Kaplıca, İçmece ve Fizik Tedaviyi Öngören Raporlar

Madde 17 — Kaplıca, içmece tedavisi için (mekanik tedavi, her türlü şifalı su ve çamur tedavileri ile benzeri diğer tedaviler) gerekli olan sağlık kurulu raporlarında, 15 inci maddenin (b) bendinde belirtilen hususlarla birlikte hastalığın mahiyetine ve mevcut bulgulara göre memurun ve 5 inci maddede belirtilen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin; tedavisi için gerekli seans adetleri ile ne çeşit kaplıca, içmece ve fizik tedaviye muhtaç olduklarının ve bu tedavinin sağlanabileceği yerlerle, kurum ve kuruluşların nereler olduğunun gerekçeli nedenleri ile birlikte açıkça yazılması zorunludur. Fizik tedavi için fizik tedavi ajan ve modalitelerinin seans ve çeşitlerini belirten ayrıntılı uzman hekim raporu gerekir. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında aynı hastalığın tedavisine yönelik 6 aydan önce fizik tedavi yapılmaz. Tedavi süresi en çok 21 seans ve 6 çeşittir. Daha uzun süre gerektiren tedaviler için resmi sağlık kurulu raporu gerekir.

Resmi Sağlık Kuruluşlarında Tedavi Giderleri

Madde 18 — Tedavi resmi sağlık kuruluşlarınca sağlandığı takdirde; hekimin, hastanın almasını gerekli gördüğü ilaçlar, Kurumca sağlanıyorsa hastaya imza karşılığında verilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliğinde düzenlenen reçeteler dışındaki resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının düzenlediği otokopili reçeteler ile acil kapsamındaki muayenelere ait düzenlenen otokopili reçetelerdeki ilaçlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi ecza dolabından veya sözleşmeli eczanelerden temin edilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baştabipliğinde yazılan reçetelerdeki ilaçlar Kurum ecza dolabından sağlanır. Ecza dolabında bulunmayan ilaçlar Kurum eczacısının eczanede bulunmadığına dair onayı ile reçete arkasına ilaçları alanın ad, soyad, hastaya yakınlık derecesi, telefon numarası ve imzası karşılığı sözleşmeli eczanelerden bedel ödenmeden alınır. Eczacı tarafından reçete ilaç kupürleri ve faturadan oluşan evrak tanzim edilerek Kuruma gönderilir. Reçete bedeli, Kurum tarafından eczaneye gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra Kurum iskontosu düşülerek ödenir. Ayakta veya meskende sağlanan tedavilerde % 20 hasta katılım payı, ilgili kişinin maaşından Kurumca kesilir.

Bu mümkün olmadığı takdirde herhangi bir eczaneden reçetede yazılı ilaçlar, hasta tarafından bedeli ödenerek alınır. İlaç alınan yerin yetkilisi tarafından, reçetedeki ilaçların verildiği ve tutarının ne olduğunu gösterir bir fatura ile ilaç kupürleri reçeteye yapıştırılarak bedelinin alındığı eczacı tarafından tasdik edilir. Bu fatura veya kupürlü reçete tutarının, resmi sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde veya sağlık kurulu raporlu ilaçlarda tamamı, ayakta veya meskende sağlanan tedavilerde % 80’i Kurumca, % 20’si ise hasta tarafından ödenir.

Hastanede yatan veya raporlu hastalar dışındaki hastaların sağlık karnelerine ilaçlar, Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine göre yazılır.

Ancak, resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı Kurumca ödenir. Ayrıca, diabetes mellitus (şeker) hastalarının kan şekeri ölçmekte kullanılan şeker ölçüm çubuklarına ait giderlerin (şeker ölçüm cihazı hariç) tıp fakültesi hastaneleri, endokrin uzmanı bulunan özel hastaneler ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla Kurumca ödenir.

Yurt içinde sağlanması mümkün olmayan ve sağlık kurulu raporuyla istenen ilaçlar; bunların Sağlık Bakanlığı tarafından ithaline izin verilen ilaç olduğunun, özel mevzuat hükümlerine göre ilaç olarak kullanılabileceğinin ve bunların yurt içinde bulunmadığı hususlarının Sağlık Bakanlığınca onaylanması halinde yurt dışından getirtilebilir. Bu takdirde, söz konusu ilaçla ilgili fatura veya belge Kuruma verilmek suretiyle bedeli tahsil edilir.

Resmi sağlık kuruluşlarınca yapılan ayakta veya evde tedavi sırasında hastalara uygulanması gerekli görülen enjeksiyonların bu kuruluşlarca yapılması sağlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde enjeksiyonlar dışarıdaki yetkili kimselere yaptırılır. Enjeksiyon yapan kişiden alınan fatura ve ilacın alınmasını sağlayan kupür iliştirilmiş reçeteye dayanılarak yapılmış olan masraf, Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine göre Kurumdan alınır.

Resmi sağlık kuruluşları hekimlerinin hastayı evde tedavi etmeleri halinde; kendilerine ayrılmış araç yoksa, gidip döndüğü yer arasındaki taşıt aracı ücretleri Kurumca ödenir.

Resmi sağlık kurum veya kuruluşlarında yapılmadığının, raporla belgelendirilmesi kaydıyla, özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yaptırılan her türlü tetkik (Nükleer tıp ve radyolojik tetkik ve araştırmalar dahil), tahlil ve testlerin ücretleri Bütçe Uygulama Talimatına göre Kurumca ödenir.

Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında, ayakta veya yatarak yapılan her türlü muayene, teşhis, tahlil, tetkik ve tedavi giderleri, Bütçe Kanununa göre her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı gereğince Kurumca ödenir.

Resmi Sağlık Kurumlarında Tedavi Giderleri

Madde 19 — Tedavi resmi sağlık kurumlarında sağlandığı takdirde, hastadan hiçbir surette para alınmaz. Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan özel muayene ücreti farkı hasta tarafından ödenmiş ise, ödeme memura yapılır. Hastaneye ödenen ücret ile bu fark toplamı, varsa sözleşme veya paket fiyat anlaşmasındaki, yoksa Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesindeki muayene fiyatı üzerinde olamaz.

Sağlık kurumunca, hastanın tedavisine ilişkin fatura düzenlenerek Kuruma gönderilir ve bedeli gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra ödenir.

İlacın sağlık kurumunca sağlanamaması veya enjeksiyonun sağlık kurumunca yapılmaması gibi hallerde bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre işlem yürütülür.

Tedavide Yatak Ayrılması

Madde 20 — Resmi sağlık kurumlarından yatakları üç sınıfa ayrılmış olanlarda tedavi edilen memurlardan;

a) 1-4 üncü kadro derecesindekiler birinci sınıf,

b) 5-10 uncu kadro derecesindekiler ikinci sınıf,

c) 11-15 inci kadro derecesindekiler üçüncü sınıf ,

Yatakları iki sınıfa ayrılmış olanlarda tedavi edilen memurlardan;

a) 1-4 üncü kadro derecesindekiler birinci,

b) 5-15 inci kadro derecesindekiler ikinci sınıf,

yataklarda yatırılırlar.

Sağlık kurumunda lüks oda bulunduğu takdirde 1 inci ve 2 nci derece kadrolardaki memurlar bu odalarda yatırılır.

Yatak sınıfında yer bulunmadığı ve tedavinin gecikmesinde sakınca bulunduğu takdirde memur, daha üst sınıf yatakta yatırılır. Memurun 5 inci maddede belirtilen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin resmi sağlık kurumlarında yatakta tedavileri gerektiğinde, bunlar için de memurun durumu asıl alınmak koşuluyla işlem yapılır.

Özel Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarında Tedavi Giderleri

Madde 21 — Tedavi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile sözleşmesi olan özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca sağlandığı takdirde, ayakta veya yatarak yapılan her türlü muayene, tetkik, tahlil ve tedavi giderleri kurum veya kuruluşla yapılmış sözleşmeye ve varsa paket fiyat anlaşması hükümlerine göre ödenir. Tedavi, sözleşmesi olmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılmış ise, emsal sözleşme veya paket fiyat anlaşması fiyatlarının üzerinde ödeme yapılmaz. Tedavi gideri hasta tarafından yapılmış ise ödeme memura yapılır.

Fiziksel ve zihinsel özürlü çocukların, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık kurulu raporuna istinaden yapılan bireysel ve grup özel tedavi giderleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Tarifesine göre; hak sahiplerinden organ nakline gerek görülenlerin ve kronik böbrek hastası olanların tedavi giderleri, en çok Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesinin % 50’si üzerinden, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra Kurumca ödenir.

Tedavi, özel sağlık kurumu veya kuruluşlarınca sağlandığı takdirde, düzenlenecek fatura hastaya imzalattırılarak bir nüshası kendisine verilir. Diğer nüshası, sağlık karnesinin kimlik bölümünün fotokopisi eklenerek Kuruma gönderilir. Fatura bedeli, gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra, anlaşmalı kurum ve kuruluşlara sözleşme esaslarına göre ödenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca paket fiyat anlaşması dışında kalan tedavilerde, yatan hastalara düzenlenecek fatura bedellerinin ödenebilmesi için; teşhis ile yapılan tetkik ve tedaviyi içeren ayrıntılı epikriz, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, radyoloji tetkiklerinin istem ve sonuç raporları, hemşire tedavi formu, operasyonlarda kullanılan plak, vida, stent, balon gibi tek kullanımlık tıbbi cihaz ve malzemelerin operasyonda kullanıldığını belirtir hekim raporu, konsültasyon ve refakatçi gereklilik raporları, ameliyat notu ve ambulans kullanılmışsa acil vaka raporunun fatura ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

Ayakta tedavi faturalarına; evde muayene veya cerrahi müdahale yapılması halinde, ön tanı ve kısa klinik bilgileri içeren hekim raporu, istem belgesi, tetkik sonuç raporları, ambulans için acil vaka raporunun eklenmesi gerekir.

Paket fiyat anlaşması dışındaki yatarak tedavilere ait epikrizde; hastalara yapılan muayene, tetkik- tahlil, müdahale-ameliyat ve diğer tıbbi uygulamalarla bunların tarihlerinin, hastanın hastaneye yatış ve hastaneden çıkış tarihlerinin, varsa refakatçisinin gerekliliğine ilişkin raporun, ayakta tedavi gören hastaların muayene tarihleri ile muayenenin hangi uzmanlık alanında, gece ya da gündüz mü yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

Ayakta veya yatarak tedavi gören ya da yoğun bakımda yatan hastalar için mükerrer hekim takibi ücreti adı altında hiçbir ücret ödenmez. Ancak, yatarak tedavi gören normal veya yoğun bakım hastalarının konsültasyon bedelleri konusunda günlük en çok Türk Tabipler Birliğinin belirlediği sadece bir gündüz konsültasyon ücreti ödenir. Ayakta tedavilerde konsültasyon bedeli yerine muayene ücreti ödenir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından tedavi sırasında kullanılan Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen temel sarf malzemeleri fatura edilmez. Bunun dışında hastaya tedavi sırasında kullanılan genel ve tıbbi sarf malzemeleri Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Protokol Fiyatları üzerinden fatura edilebilir.

Hastanın alması gerekli görülen ilaçların yazılması, temini ve bedellerinin ödenmesi hususlarında Yönetmeliğin 18 inci madde hükümleri uygulanır.

Sağlık Memuru, Hemşire veya Ebe Tarafından İlk Sağlık Yardımı ve Bakımının Yapılması Hali

Madde 22 — Sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından ilk yardım ve bakımının yapılması halinde, hastaya kullanılması gerekli ilaçlar, hasta tarafından sağlanır. İlaçlara lüzum gösteren belgenin eklendiği fatura bedeli; ilgiliye gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra Kurumca ödenir.

Acil Vakalarda Tedavi Giderleri

Madde 23 — Vakanın acil olması nedeniyle gerekli başvurma ve yollama işlemleri yaptırılmadan tedavi sağlandığı takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesi için;

a) Lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde tamamlanması,

b) Bu tedavi, hastanın resmi sağlık kurum ve kuruluşuna ulaşmasında zaman kaybından dolayı hayati bir tehlike veya komplikasyon oluşabilecek acil ve derhal müdahalenin gerekmesi nedeniyle özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılmışsa, hastaya ilk müdahaleyi yapan hekim tarafından; hastanın ilk müracaatındaki şikayet, fizik muayene bulgularıyla yapılan tetkik ve tedaviyi içeren ve vakanın acil nitelikte olduğunun belirtildiği raporla belgelendirilmesi,

gerekir.

Bu rapor ve diğer belgeler Kurum tarafından gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra, emsal sözleşme veya paket fiyat anlaşması fiyatları üzerinden Kurumca ödenir.

Gerekli işlem ve belgeler tamamlanmadan yapılmış olan giderlerin bedeli, bunların tamamlanmasından sonra, Kurumca ödenir.

Başka Yerde Tedavi Giderleri

Madde 24 — Hasta memurun tedavi için bulunduğu yerden başka yere gönderilmesi halinde;

a) Gönderildiği yerde yataklı tedavi sağlanırsa;

1) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı ile zaruri giderler,

2) Yolda geçen süreler için yevmiye,

3) Yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde, tedavi kurumuna başvurulduğu tarihten, kabul işlemi sonuçlanıncaya kadar ve beş günü geçmemek üzere yevmiye,

b) Gönderildiği yerde ayakta tedavi sağlanırsa;

1) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı ile zaruri giderler,

2) Yolda geçen süreler için yevmiye,

3) Tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye lüzum gösterildiği takdirde tedavi süresince yevmiye ve ikamet ettiği yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt aracı ücreti,

c) Gönderildiği yerdeki tedavi kurumunca yatak sağlanıp yemek verilmediği takdirde;

1) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı ile zaruri giderler,

2) Yolda geçen süreler için yevmiye,

3) Yatakta tedavi süresince 2/3 oranında yevmiye,

ödenir.

Yol masrafı ile yevmiyeler Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Ancak, hastayı sevk eden sağlık kurumu veya kuruluşunca hastanın durumu göz önüne alınarak hangi taşıt aracı ile ve bu aracın hangi mevkiinde gitmesi gerektiği belirtilmişse ödeme buna göre yapılır.

Memurun, sağlık yardımından yararlanmayan eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarının bulundukları yerden başka yere gönderilerek tedavi ettirilmeleri halinde de aynı şekilde işlem yapılır. Bunlara yol masrafları ile yevmiyeleri ilgili memurun kanuni yol masrafı ve yevmiyesi üzerinden hesaplanır.

Eşlik Etme Zorunluluğu

Madde 25 — Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu, tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle Yönetmelik hükümlerince Kurumca ödenir. Hasta, özel sağlık kurumunda tedavi edilir ve giderler hasta tarafından bu sağlık kurumuna ödenirse, alınacak fatura ve belgeler Kuruma verilerek bedeli Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınır.

Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu, hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de, Kurumca Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ve yevmiye verilir. Hasta bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince belirli bir araç ile gönderiliyorsa, eşlik edenin yollukları da aynı madde hükümleri uyarınca ödenir.

İçmece ve Kaplıca Tedavisi Giderleri

Madde 26 — Sağlık kurulları tarafından içmece ve kaplıcalarda tedavilerine lüzum gösterilenler, Maliye ve Sağlık bakanlıkları tarafından tespit edilerek tüm kurumlara gönderilen listede mevcut içmece ve kaplıcalardan birisinde tedavi ettirilirler.

Tedavi, bu sağlık kurullarınca içmece ve kaplıcanın listedeki yeri belirtilmiş ise orada, belirtilmemiş ise listede bulunanlardan memurun görevinin bulunduğu yere en yakın içmece ve kaplıcada sağlanır.

İçmece ve kaplıca tedavilerine tam teşekküllü resmi hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek rapor ile gerek görülenlere, Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayrıca yatak ve yemek parası ödenmez.

Yurt Dışında Tedavi ile İlgili Gider Belgeleri

Madde 27 — Yurt dışında sağlanan tedavi dolayısıyla yapılan giderlerin ödenebilmesi için; ne gibi belgelere gerek bulunduğu, bu belgelerin nerelerden ve ne şekilde sağlanacağı, yabancı ülkelerden her birinde, o ülkeyi kapsamak ve yerel uygulama göz önünde bulundurulmak üzere, o ülkedeki misyon şefliğince belirlenmesi ve onaylanması gerekir. Onaylanan belgelere dayalı olmak kaydıyla ödeme Kurumca yapılır.

a) Yurt dışında tedaviye gönderilmesi sağlık raporuyla önerilmiş memurlar ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları kimselere yurt dışında yapılacak tedavileri için usulüne uygun avans verilir. Tedavilerini müteakip yurda dönüşlerinde, kendilerinden misyon şefliğince tasdikli belgeler alınarak bu belgeler tutarı ile gidiş-dönüş yol giderlerine ait mahsup işlemi yapılır. Yapılan giderlerin % 4’ü memur tarafından karşılanır.

b) Gerekliliği belgelendirilen hallerde refakatçiye Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ve yol giderleri ödenir.

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca görevli olarak yurt dışına gönderilen memur ile bu sebeple yurt dışında bulunan 5 inci maddede belirtilen kanunen bakmakla mükellef olduğu kimseler ile kanuni izinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden memurların gitmiş oldukları memlekette resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında (acil müdahale hariç) yaptırmış olduğu muayene ve tedavi giderleri, 5 inci maddede belirtilen şekilde ödenir.

Acil müdahale ile ilgili tedavi giderlerini havi belgelerden misyon şefliğince tasdiki yapılmış olanların % 70’i Kurumca ödenir.

Tedavi giderleri misyon şefliğince ödenmişse, Kurumca ilgili misyon şefliğine gerekli ödeme yapılır.

Diş Hastalıkları Tedavi Giderleri

Madde 28 — Diş ve çenelerin restoratif, cerrahi ve protetik tedavileri (diş radyografileri, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi, sabit ve hareketli protezler ve benzeri) Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Merkezi Diş Kliniğinde yaptırılır.

Ancak:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Merkezi Diş Kliniğinde yapılması mümkün olmayan tedavilerden ortodontik vakalar, resmi veya sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşlarının ortodonti uzmanlarına, diğer tedaviler ise, resmi sağlık kurumlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Diş Kliniğinin sevki suretiyle yaptırılır.

b) Personelin Ankara dışında ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu kimseler, sağlık karneleri ile doğrudan resmi sağlık kurumlarına başvurarak tedavisini yaptırır. Tedavisinin resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında herhangi bir nedenle mümkün olmadığı raporla belgelendirilmesi halinde özel sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilir ve tedavileri yaptırılır.

Ayrıca, gece ve tatil günleri ile personel ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Ankara dışında bulunduğu zamanlarda;

1) Ağrıyan azami iki dişin çekimi, sinirinin alınması veya kuafaj yapımı veya bunların dolgusu,

2) Ağrıyan ve çekilmesine veya yeniden tedavisine lüzum görülmesi halinde ve diş bir köprü ayağında bulunduğu takdirde, sadece köprünün sökümü ile bu dişin çekimi, tedavisi veya dolgusu,

3) Çekim sonrası meydana gelen kanama,

gibi acil hallerde, hastanın tedavisi, resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yaptırılır. Bu takdirde tedavi giderleri, acil vaka raporuna istinaden ödenir.

Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlanan her türlü tedavi ve yapım ücretleri gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra Kurumca ödenir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlanan tedavi ve yapım ücretleri ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerekli fatura incelemesi yapıldıktan sonra, emsal sözleşme fiyatları üzerinden Kurumca ödenir.

Ortodontik tedavilerinin ödenmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenen kurallar esas alınır.

Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan porselen veya altın ve benzeri kıymetli alaşımlar için veneer kron akrilik ücreti kadar ödeme yapılır. Ancak Kurum Diş Kliniğinde yapılan porselen protez bedelleri Kurumca ödenir. Kemik içi implant bedelleri ödenmez.

Hareketli ve sabit protezlerin iki yıldan önce yenilenebilmesi ise, bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun raporla belgelendirilmesi halinde mümkündür.

Doğum Giderleri

Madde 29 — Memurlardan çocuğu dünyaya gelenler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesi gereğince yapılan doğum yardımından başka, resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında doğum dolayısıyla yapılan her türlü giderler Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurumca ödenir.

Gözlük Giderleri

Madde 30 — Memurlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, ana, baba ve çocuklarının göz hastalıklarıyla ilgili muayene ve tedavilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Merkezinde yapılması esastır. Ancak, Baştabiplikçe sevk edilmesi halinde göz tedavileri resmi veya sözleşmeli özel sağlık kurumunca yapılır.

Göz hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınan renkli ve renksiz gözlük camları ile çerçeve bedelleri Kurumca ödenir.

Çeşitli gözlük camı kullanılmasına lüzum görüldüğünde her cam için ayrı bir çerçeve bedeli Kurumca ödenir.

Ödenecek cam ve çerçeve bedelleri her yıl Başkanlık Divanınca tespit edilir. Bu miktarların üzerinde cam ve çerçeve bedeli ödenmez. Gözlük çerçevesi iki yılı geçmeden yenilenemez.

Ancak sağlık zarureti görülmesi dolayısıyla gözlük camları değiştirildiği takdirde, reçeteye dayanılarak alınan yeni gözlük camları bedeli süre söz konusu edilmeden Kurumca ödenir.

Puva tedavisinde kullanılması resmi sağlık kurulu raporu ile öngörülen puva camlar ile resmi sağlık kurulu raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla prizmatik ve teleskopik gözlük camları, varsa orijinal faturadaki fiyata bağlı kalınarak, fenni gözlükçü derneklerince belirlenecek rayici geçmeyecek şekilde ödenir.

-5 D ve üzeri miyopi, +3 D hipermetropi ve 2 D ve üzeri astigmatizma olgularının uzman hekim raporu ile belgelenmesi halinde bir kereye mahsus LASİK/LASEK tedavisi ödenir.

Hak sahiplerine düzenlenen reçetelerde, gözlük cam numaralarında çok sık aralıklarla düşme-yükselme görülürse, resmi sağlık kurumlarında yaptırılacak göz muayenesi sonucuna göre ödeme yapılır.

İşitme Cihazı Giderleri

Madde 31 — İşitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün olduğu, resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla sabit olanların aldıkları işitme cihazlarının bedelleri, her yıl Başkanlık Divanınca tespit edilir. İşitme cihazı için bu miktarın üzerinde bedel ödenmez. Ayrıca cihazın bozulması halinde, şayet garanti dışında ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilen miktar üzerinden tamir ücreti Kurumca ödenir.

İşitme cihazının yenilenebilmesi, en az beş yıl geçmesi ve bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun resmi sağlık kurumunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde mümkündür.

Bu şekilde yenilenen işitme cihazının bedeli tespit edilen miktarı geçmemek üzere Kurumca ödenir.

Çeşitli Ortez ve Protez Giderleri

Madde 32 — Sağlık kurumları veya kuruluşlarının yetkili uzmanlarınca gösterilen lüzum üzerine, gerek yurt içinden sağlanan, gerekse yurt dışından getirilmesi zorunlu olan ortez ve protezler ile vücut organ protezleri ve tekerlekli sandalye bedelleri Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Protokol Fiyatları üzerinden Kurumca ödenir. Ancak, yurt dışından ithali zorunlu görülen organ protezleri ile tekerlekli sandalye bedellerinin ödenebilmesi için resmi sağlık kurulu raporu bulunması şarttır.

Maliye ve Sağlık bakanlıklarınca belirlenen protez listesi esas alınır. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Protokolünde yer almayan malzemelerin ödenmesinde rayiç bedel ödenir.

Protezin yenilenebilmesi, bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun yukarıdaki esaslar çerçevesinde raporla belgelendirilmesi halinde mümkündür.

Estetik Bakımından Yapılan Müdahale Giderleri

Madde 33 — Estetik bakımdan yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin parası ödenmez. Ancak bir kaza, ameliyat veya konjenital nedenlerle oluşmuş arazların tedavisine yönelik olarak yapılacak uygulamaların bedeli, bu durumların resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde Yönetmelik hükümlerine göre ödenir.

Sağlık Karnesine İşleme

Madde 34 — Bu Yönetmelik gereğince sağlanan ilaçlar, diş protezleri, gözlük camı ve çerçevesi, işitme cihazı, çeşitli ortez ve protezler, ilgili şahsın sağlık karnesine alındıkları tarih belirtilmek suretiyle ilgili birimce işlenir.

Sağlık Karnesi ve Düzenlenmesi

Madde 35 — 4 üncü maddede belirtilen kimselere birer sağlık karnesi verilir. Sağlık karnesi, seri numaralı, tedavi hakkından yararlananların kimliklerinin ve teşhis ile yapılan tedavinin işlenmesine uygun otokopi reçeteli olarak düzenlenir.

İlgililerin resimli sağlık karneleri Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğünce tasdik edilir. Tasdik edilmemiş sağlık karneleri geçersizdir.

6 yaşından küçük çocuklar için fotoğraf şartı aranmaz.

Sağlık Dosyası

Madde 36 — Her memur için, Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğünce biri memura, diğeri bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait olmak üzere iki sağlık dosyası tutulur.

Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri ile ilgili bütün belgeler bu sağlık dosyalarında saklanır.

Sağlık durumu ile ilgili belgeler gizli olup, içindekiler ilgililerden başkasına açıklanamaz.

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri Bildirme

Madde 37 — Her memur, tedavi yardımından yararlanabilecek çalışmayan eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür.

Beyannamede gösterilen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiğinde memur 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenleyerek ilgili birime verir.

Karı ve kocanın her ikisinin de memur olması halinde aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklar anne veya babadan yalnız biri tarafından düzenlenecek beyannamede, boşanma ve ayrılık vukuunda ise, mahkeme çocuğun velayetini hangi tarafa vermişse; çocuk, onun tarafından düzenlenecek beyannamede gösterilir.

Kurum tarafından beyannamelerin Yönetmelik hükümlerine uyup uymadığı araştırılır. Yanlış beyanda bulunanların tespiti halinde haklarında genel hükümlere ve Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır ve haksız yere alınan karne iptal edilir.

Sağlık Karnesini Gösterme Yükümlülüğü

Madde 38 — Karne sahibi yurt içinde tedavi için başvurduğu resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına sağlık karnesini göstermek ve ilaçlar ile 34 üncü maddede belirtilen tıbbi malzemeleri, reçeteli sağlık karnesine yazdırmakla yükümlüdür.

Sağlık Karnesinin Yenilenmesi

Madde 39 — Sayfaları dolan veya kaybedilen sağlık karnelerinin yerine, ilgili birime yapılan yazılı müracaat üzerine yenileri verilir.

Bu durumda eski sağlık karnesinde veya sağlık dosyasında bulunan, şahsın sağlık durumu ile ilgili olarak bilinmesi zorunlu görülen hususlar ve verilmiş sıhhi cihazlara ait kayıtlar yeni karneye işlenir.

Sağlık karnesinin kaçıncı defa ve ne sebeple verilmiş olduğu karnenin üzerine işaret edilir.

Başka kurumdan Türkiye Büyük Millet Meclisine atananlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisinden diğer kurumlara gidenlerin sağlık karneleri ilgili birimlerce istenir veya ilgili kuruluşa gönderilir.

Sağlık Karnesinin İptali

Madde 40 — Memurun herhangi bir sebeple Devlet memuru sıfatını kaybetmesi halinde kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait sağlık karneleri; bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin bu hakkı kaybetmesi halinde ise ona ait sağlık karnesi, Kurumca iptal edilir.

Cenaze Giderleri Kapsamı ve Ödenmesi

Madde 41 — Memurların ölümleri halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakli dahil) Kurumca ödenir. Kurum tarafından görevli olarak gönderilen veya bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak tedavi görmek üzere yurt dışına gönderilmiş olanlar ile kanuni izinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden memurlardan ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderler Kurumca ödenir.

Cenaze giderleri, ölüm olayının oluştuğu yerde, mezar bedeli ve ölünün gömülmesine ilişkin olarak yapılan giderleri kapsar.

Çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları için başkaca bir ödeme yapılmaz.

Cenaze, memurun hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurum ve kuruluşunca kaldırılmış ise, buna ilişkin giderler gösterilecek faturaya dayanılarak yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde ilgili kuruma ödenir.

Cenazenin Kurumca kaldırılması durumunda, görevi yerine getirenlerin yaptıkları giderler, fatura, senet ve belgelere dayalı olarak yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde Kurumca karşılanır.

Cenaze, ölenin yakınları tarafından kaldırılmış ise, bunların yaptıkları giderler de, gösterecekleri belgelere dayalı olarak yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde kendilerine Kurumca ödenir.

Memurun, öldüğü yerden, başka bir yere nakli yakınlarınca istenildiği takdirde, gömüleceği yerdeki cenaze giderleri ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre yerinde tahnit yapma olanağı varsa yapılacak tahnit gideri ve zorunlu nakil ücreti, belediyece onaylanan fatura üzerinden Kurumca ödenir.

Memurlardan yurt dışında ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için yapılacak zorunlu giderler ile ölünün tahniti ve yurtta gömüleceği yere kadar normal ve zorunlu nakil giderlerinin ödenebilmesi için; yurt dışı giderlerine ait belgelerin mahallin misyon şefliğince, yurt içindeki zorunlu gider belgelerinin ise mahallin belediyesince tasdiki gerekir.

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

Madde 42 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik ve Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Bütçe Uygulama Talimatları uygulanır.

Sağlık Kuruluşları ve Eczanelerle Sözleşme Yapma

Madde 43 — Bu Yönetmelikte yer alan esaslar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından belirlenecek sözleşme şartlarını kabul eden tüm resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerle sözleşme ve paket program yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 44 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Eşleri ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları, Ana ve Babaları Tedavi Yardımı ve Memurların Cenaze Giderleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Emekli Personel

Madde 45 — Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrolarından emekli olan personel, muayene ve tetkikler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Merkezinden yararlanır.

Geçici Madde 1 — Yürürlükten kaldırılan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Eşleri ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları, Ana ve Babaları Tedavi Yardımı ve Memurların Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 19 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde, özel hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlananlardan, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra yatarak tedavisi devam edenlerin, tedavi giderlerinin ödenmesinde eski uygulamaya devam edilir.

Yürürlük

Madde 45 — Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip ambalajların üretimi,

b) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi,

c) Öncelikle ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması,

d) Ambalaj atıklarının yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve bununla ilgili prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, kullanılan malzemeye (plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri) ve kaynağına (evsel, endüstriyel, ticari, işyeri) bakılmaksızın ülke içinde piyasaya sürülen bütün ambalajları ve ambalaj atıklarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanununun 1, 3, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Ambalaj: Her türlü ürünün, tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış tüm ürünleri,

Satış Ambalajı (Birincil Ambalaj): Herhangi bir ürünü tüketiciye veya nihai kullanıcıya ulaştırmak amacıyla satış noktasında sunulan, bir satış birimi olarak tanımlanan ve ürünle birlikte satın alınan ambalajı,

Dış Ambalaj (İkincil Ambalaj): Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden olmayan ambalajı,

Nakliye Ambalajı (Üçüncül Ambalaj): Satış veya dış ambalajın taşıma ve depolama işlemleri sırasında zarar görmesini önlemek; ürünün üreticiden satıcıya nakliyesi sırasında taşımayı kolaylaştırmak ve depolama işlemlerini sağlamak amacıyla kullanılan ambalajı (karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolunda kullanılan konteynırları kapsamaz),

Kompozit: Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajı,

Ambalaj Atığı: Piyasaya sürülen ürünlerin tüketimi sonucu oluşan satış, dış ve nakliye ambalajlarının bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda toplanması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması gereken ekonomik değere sahip atıklarını,

Ambalaj Atıkları Yönetimi: Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ve benzeri işlemlerin tümünü,

Ambalaj Atıkları Yönetimi Planı: Ambalaj atıkları yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar ile bu çalışmaların kimler tarafından nasıl ve ne zaman yapılacağını gösteren detaylı eylem planını,

Önleme: Ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, çevreye verdiği zararın, temiz ürün ve teknolojiler kullanılarak, nitelik ve nicelik olarak azaltılmasını,

Tekrar Kullanım: Ambalajın kendi yaşam döngüsü içinde tekrar kullanımının imkansız olacağı zamana kadar, toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan yeniden doldurulması veya aynı şekli ile aynı amaç için kullanım ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılmasını,

Geri Dönüşüm: Ambalaj atıklarının bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için yeniden işlenmesini (organik geri dönüşüm dahil ancak enerji geri kazanımı hariç olmak üzere),

Geri Kazanım: Tekrar kullanım ve geri dönüşümü kapsayan, ambalaj atıklarının, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle bazı işlemlerden geçirilmek suretiyle geri dönüştürülmesini, yakılarak enerji elde edilmesini ve tekrar kullanılmasını,

Maddesel Geri Kazanım: Ambalaj atıklarının herhangi bir kimyasal ve biyolojik işleme tabi tutulmadan sadece fiziksel işlemlerden geçirilmek suretiyle (hammadde olarak) ekonomiye tekrar kazandırılmasını,

Enerji Geri Kazanımı: Yanabilir özellikte olan ambalaj atıklarının, ısı geri kazanımı amacıyla tek başına veya diğer atıklarla birlikte doğrudan yakılarak enerji üretiminde kullanılmasını,

Organik Geri Dönüşüm: Ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü bir şekilde mikroorganizmalar aracılığıyla kompost veya metan gazı elde edilecek şekilde oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılmasını,

Geri Kazanım Tesisi: Toplama-ayırma, geri dönüşüm, geri kazanım, kompost, yakma tesisi gibi ambalaj atıklarının çevreye verdikleri zararı azaltmak veya bu atıklardan yararlanmak amacı ile kurulan tesisleri,

Toplama ve Ayırma: Ambalaj atıklarının toplanması ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrılmasını,

Toplama ve Ayırma Tesisi: Ambalaj atıklarının toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı tesisi,

Geri Dönüşüm Tesisi: Ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulan tesisi,

Ön Lisans: Ambalaj atıklarını toplayıp ayırmak veya geri dönüştürmek amacıyla faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak tesislerin projelerinin çevre ve insan sağlığına uygunluğunu gösteren belgeyi,

Geçici Çalışma İzni: Ön lisans verilen tesislerin işletme aşamasında Yönetmelik esaslarına uygun çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlığın denetimi altında faaliyet göstereceği süreyi belirten belgeyi,

Lisans: Geçici çalışma izni verilen toplama-ayırma ve geri dönüşüm tesislerinin, konu ile ilgili yeterli uzman ve teknik imkanlara sahip olduğunu, çevre ve insan sağlığı açısından her türlü önlemleri aldığını gösteren belgeyi,

Bertaraf: Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve zararsız hale getirilmesi işlemlerini,

Ekonomik İşletmeler: Ambalaj üreticilerini ve piyasaya sürenleri,

Hedef: Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajların ağırlık olarak geri kazanılması gereken miktarının, piyasaya sunulan miktarına oranını,

Ambalaj Üreticisi: Ambalaj malzemesi ve ambalajın kendisini üretenler ile ambalajın doğrudan üretildiği ürünü piyasaya sürenlere tedarik edenleri veya bu ürünleri ithal edenleri,

Piyasaya Süren: Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlara dolum yapmak ve/veya bu ambalajlarla paketlemek suretiyle piyasaya arz etmek üzere ürün üreten, iyileştiren, adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve /veya ithalatçıyı,

Piyasaya Arz: Ambalajlanmış ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

Yetkilendirilmiş Kuruluş: Bu Yönetmelikte belirtilen geri kazanım hedeflerini ekonomik işletmeler adına yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe haiz kuruluşları,

Satış Noktası: Toptan ve/veya perakende olarak ambalajlı ürünlerin satışını yapan ikiyüz metrekareden büyük kapalı alana sahip mağaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satış yerlerini,

Geri Kazanılabilir Ambalaj Sembolü: Birbirini takip eden üç adet dairesel ok işaretinden oluşan sembolü (Ek-3),

Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu: Ambalaj üreticilerinin Bakanlığa yapacakları bildirimlerde kullanacakları formu (Ek-4),

Piyasaya Süren Müracaat Formu: Piyasaya sürenlerin Bakanlığa yapacakları bildirimlerde kullanacakları formu (Ek-5),

Ambalaj Komisyonu: Ambalaj atıklarının geri kazanılması ile ilgili uygulamaları değerlendirmek üzere Bakanlığın başkanlığında ilgili taraflardan oluşan komisyonu,

ifade eder.

Genel İlkeler

Madde 5 — Ambalaj atıklarının yönetimine ait ilkeler:

a) Ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar; çevreye verdiği zararın, temiz ürün ve teknolojiler kullanılarak, nitelik ve nicelik olarak azaltılması esastır.

b) Ambalaj üreticileri; ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve geri kazanıma uygun şekilde üretmek, bu üretimi 14 üncü maddede belirtilen ağır metal muhtevaları ile ilgili sınır değerlere ve Ek-1’de verilen temel koşullara uygun şekilde yapmakla yükümlüdürler.

c) Ambalajların üretim aşamasında üreticiler; dolumu veya paketlenmesi aşamasında piyasaya sürenler tarafından işaretlenmesi zorunludur.

d) Tek yönlü ambalaj kullanımının ve bunların atıklarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla, öncelikle tekrar kullanıma uygun ambalajlar tercih edilir.

e) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır.

f) Ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile kurum ve kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

g) Ambalaj atıklarının kaynağında en aza indirilmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması esastır.

h) Tüketiciler; ambalaj atıklarını kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve toplama sistemine uygun olarak hazır etmekle yükümlüdürler.

ı) Sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması esastır.

j) Ürünlerini ambalajlayarak piyasaya sürenler; bu ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler.

k) Ambalaj atıklarının neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan dolayı ekonomik işletmeler sorumludurlar.

l) Ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamalar; bu atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Bakanlığın Görev ve Yetkileri

Madde 6 — Bakanlık;

a) Ambalaj atıklarının toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin program ve politikaları saptamak, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, idari tedbirler almak, gerekirse tebliğler yayımlamak ve gerekli denetimleri yapmak,

b) Ambalaj atıklarının genel ve malzeme bazında geri dönüşüm ve/veya geri kazanım hedeflerini belirlemek,

c) Bu Yönetmelik ile yükümlülük verilen ekonomik işletmeler adına toplama, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarını yapacak olan kurum ve kuruluşların yetkilendirme esaslarını belirlemek, bu amaçla yapılacak başvuruları değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda yetki vermek, yetki verilen kuruluşları denetlemek, bu Yönetmeliğe ve yetkilendirme esaslarına aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamak ve gerekirse yetkiyi iptal etmek,

d) Geri kazanım tesislerine ön lisans, geçici çalışma izni ve lisans vermek, lisansı yenilemek, faaliyetlerini denetlemek, ilgili yönetmeliklere aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamak ve gerekirse, geçici çalışma iznini ve lisansı iptal etmek,

e) Piyasaya sürülen ambalajların üzerine yazılmak üzere kod numarası vermek,

f) Gerektiğinde Ambalaj Komisyonunu toplamak, Komisyona başkanlık yapmak ve sekreterya işlerini yürütmek,

g) Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerin Bakanlığa sunmakla yükümlü olduğu belgeleri incelemek,

h) Geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmekle,

yükümlüdür.

Mülki Amirlerce Alınacak Tedbirler

Madde 7 — Mahallin en büyük mülki amiri;

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için belediyeler, ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla,

b) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ekonomik işletmeler ile geri kazanım tesislerini tespit ederek Bakanlığa bildirmekle,

c) Geçici çalışma izni veya lisans verilen geri kazanım tesislerinin faaliyetlerini izlemek, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla,

d) Kurulacak geri kazanım tesisleri ile ilgili başvuruları Bakanlığa göndermekle,

e) Ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlarla birlikte geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmekle,

ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirler

Madde 8 — Mahalli idarelerce alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

a) İl özel idareleri;

1) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından hazırlanacak ambalaj atıkları yönetim planını onaylar.

2) Bakanlıktan geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

b) Belediyeler;

1) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte, ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak ve/veya hazırlatmak ve bu amaçla oluşturulacak planların onaylanmasını,

2) Ambalaj atıklarını ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte kaynağında ayrı toplatılması veya toplattırılmasını,

3) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaların desteklenmesini,

4) Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesislerin kurulması, kurdurulması veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanılmasını,

5) Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirlerin alınmasını,

6) Ambalaj atıklarını düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını,

7) Ayrı toplama çalışmaları ile ilgili bilgilerin her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesini,

8) Bakanlıktan geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını,

sağlar.

Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri

Madde 9 — Ambalaj üreticileri;

a) Ambalajın tasarım aşamasından başlayarak, kullanım ve kullanım sonrasında en az atık üretecek ve çevreye en az zarar verecek şekilde ambalaj üretmekle,

b) Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla,

c) Ambalajın üretimi sırasında, 14 üncü maddede belirtilen değerler ile temel koşulları (Ek-1) sağlamakla,

d) Ambalajların üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü (Ek-3) ile ambalajın cinsine ait numara ve kısaltmayı (Ek-2) bulundurmakla,

e) Ürettikleri ambalajları piyasaya sürenler adına, bu Yönetmelikteki hedefler doğrultusunda toplamak, geri dönüştürmek ve geri kazanmak; buna yönelik tedbirleri almak, toplama ve geri kazanım sistemini kurmak veya kurdurmak, bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamak ve bu işlemleri belgelemekle,

f) Bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ambalajlar hakkında Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu (Ek-4) doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle,

yükümlüdürler.

Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri

Madde 10 — Piyasaya sürenler;

a) Ürünlerinin ambalajlanması sırasında, ürünün kullanımı sonrası en az atık üretecek ve geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik olacak ambalajları kullanmakla,

b) Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajları tercih etmekle,

c) Piyasaya sürdükleri ürünlerin ambalaj atıklarını, bu Yönetmelikteki hedefler doğrultusunda geri toplamak, tekrar kullanmak, geri dönüştürmek ve geri kazanmak; buna yönelik tedbirleri almak, toplama ve geri kazanım sistemini kurmak veya kurdurmak, bu işlemleri belgelemek ve bu faaliyetleri içeren ambalaj atıkları yönetim planını Bakanlığa sunmakla,

d) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda belediyeler ile işbirliği yapmak ve koordinasyonlu çalışmakla,

e) Ambalaj atıklarının toplanması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla,

f) Piyasaya sürülen ambalajların etiketlerinin üzerinde, geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile Bakanlıkça verilen kod numarasını veya dahil oldukları yetkilendirilmiş kuruluşa ait sembolü bulundurmakla,

g) Bakanlığın belirlediği hedeflere ulaşmak amacıyla, geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile çalışmakla,

h) Bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ürünler hakkında Piyasaya Süren Müracaat Formunu (Ek-5) doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle,

yükümlüdürler.

Satış Noktalarının Yükümlülükleri

Madde 11 — Satış noktaları;

a) Ambalaj atıklarının geri kazanılmasını sağlamak için atıkların son tüketiciden ayrı toplanmasını ve türlerine göre tasnifini sağlamak üzere toplama noktaları oluşturmakla,

b) Ambalaj atıklarının toplanması ve toplanan malzemelerin geri kazanımını sağlamak üzere ilgili belediyeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile çalışmakla,

c) Üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile Bakanlığın verdiği kod numarası veya dahil oldukları yetkilendirilmiş kuruluşa ait sembolü taşımayan ambalajlı ürünleri satmamakla,

yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ambalajın Üretimine İlişkin Hükümler

Önleme

Madde 12 — Ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar; çevreye verdiği zararın, temiz ürün ve teknolojiler kullanılarak, nitelik ve nicelik olarak azaltılması esastır. Bu amaçla gerek üretilecek ambalajların yapısındaki ağır metal muhtevaları, gerekse de ambalajın birim ağırlığı, ambalajın fonksiyonunu bozmayacak, gerekli sağlık, temizlik ve güvenlik düzeyini olumsuz etkilemeyecek şekilde en aza indirilecektir.

Temel Koşullar

Madde 13 — Ambalaj üreticileri ambalajları, tekrar kullanılabilecek, geri dönüştürülebilecek, geri kazanılabilecek ve bu işlemleri kapsayan yönetim ve bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlamak ve üretmekle yükümlüdürler.

Alternatifi olmayan ambalajlar dışında, geri dönüşümü ve geri kazanılması teknik olarak mümkün olmayan ambalajların üretilmesi, piyasaya sürülmesi ve ithali yasaktır.

Yurt içinde üretilecek ve kullanılacak ambalajlar ile ithal edilecek ambalajların Ek-1’de belirtilen temel koşullara uymaları zorunludur.

Ağır Metal Konsantrasyonları

Madde 14 — Ambalaj hammaddesi üreticileri, yardımcı madde üreticileri ile cam dışındaki ambalaj üreticileri, ürettikleri ambalajlarda veya ambalaj türevlerinde bulunabilecek kurşun, civa, kadmiyum, artı altı değerlikli krom miktarı yoğunluklarının toplamı, Yönetmeliğin yayımını takip eden iki yıl içinde ağırlık olarak ikiyüzelli ppm, üç yıl içinde de yüz ppm’i aşmayacak şekilde gerekli tedbirleri alacaklardır.

Cam ambalaj üretiminde ise, her bir cam fırını için ayrı ayrı bakılmak kaydı ile, temsili örneklerde ardışık oniki ay süre içinde yapılan toplam ağır metal analizlerinin aylık ortalamaları ikiyüz ppm sınırını aşamaz.

Bu zorunluluk, yüksek kurşunlu veya kurşunlu kristal camdan yapılmış ürünler için geçerli değildir.

Ambalajların Üretim Aşamasında İşaretlenmesi

Madde 15 — Ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ambalajların üretimleri sırasında işaretlenmesi zorunludur.

Ambalaj üreticileri, ürettikleri ambalajların üzerinde, geri kazanılabilir ambalaj sembolü (Ek-3) ile ambalajın cinsini belirten kısaltma ve malzeme cinsine ait numarayı bulundurmak zorundadır. Sembolün merkezine ambalajın üretildiği malzemenin cinsini temsil eden numara, altına da büyük harfler ile malzeme cinsini temsil eden kısaltma yazılır.

Kullanılacak olan numaralama sistemi, plastikler için birden ondokuza; kağıt ve karton için yirmiden otuzdokuza; metaller için kırktan kırkdokuza; ahşap için elliden ellidokuza; tekstiller için altmıştan altmışdokuza; cam için yetmişden yetmişdokuza; kompozitler için ise seksenden doksandokuza kadar verilen numara ve kısaltmalardan oluşur (Ek-2).

İşaretleme, ambalajın üzerinde; kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldığı takdirde bile kalıcı ve dayanıklı olacak, işaretlemenin teknik nedenlerden dolayı ambalajın üzerinde yapılamaması durumunda piyasaya süren tarafından etiket üzerinde yapılacaktır.

Ambalaj Üreticilerinin Bildirim Zorunluluğu

Madde 16 — Ambalaj üreticileri, Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu (Ek-4) doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Ambalaj üreticileri bu formda bir önceki yıl üretilen ambalajların cinsi, üretim ve satış miktarları ile satış yapılan firmalara ait bilgileri belirtirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü ve Geri Kazanımı

Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Sorumluluğu

Madde 17 — Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlara dolum yapmak veya bu ambalajlarla paketlemek suretiyle piyasaya arz etmek üzere ürün üreten; adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiler ile üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciler veya ithalatçılar, bu Yönetmelikte tanımlanan satış, dış ve nakliye ambalajlarını, 18 inci maddede belirtilen hedefler doğrultusunda geri toplamak, geri kazanmak ve bu işlemleri Bakanlığa belgelemekle yükümlüdürler.

Piyasaya sürenler adına, ambalaj üreticileri de bir sistem kurarak ambalaj atıklarının geri kazanım sorumluluğunu üstlenebilirler. Bu sisteme dahil olan ambalaj üreticileri ve piyasaya sürenler geri kazanım hedeflerinin tutturulmasından müşterek olarak sorumludurlar.

Bu Yönetmelik ile sorumluluk verilen ekonomik işletmeler, geri kazanım hedeflerinin yerine getirilmesi, bunlara yönelik gerekli harcamaların karşılanması, eğitim ve ilgili diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için bir araya gelerek kâr amacı taşımayan tüzel kişiliğe haiz bir yapı oluşturabilirler. Tüzel kişiliğe haiz yapının Bakanlıkça yetkilendirilmesini müteakiben, bu yapıyla sözleşme yapan ve yapıya karşı yükümlülüklerini yerine getiren ve harcamalara katılan ekonomik işletmeler, toplama ve geri kazanım yükümlülüklerini bu kuruluşa devredebilirler. Bu sisteme dahil olan yetkilendirilmiş kuruluşlar ve ekonomik işletmeler geri kazanım hedeflerinin tutturulmasından müşterek olarak sorumludurlar.

Bu Yönetmelik ile sorumluluk verilen ve yukarıda belirtilen ekonomik işletmeler ile yetkilendirilmiş kuruluşlar, geri kazanım hedeflerinin yerine getirilmesi sırasında geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleriyle çalışmak ve bu tesisleri kullanmak zorundadırlar.

Ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik olarak; belediyeler, satış noktaları, geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile sözleşmeler yapabilirler.

Geri Kazanım Hedefleri

Madde 18 — Bu Yönetmeliğin uygulamaya girdiği tarihten itibaren on yıl içinde, sorumlu ekonomik işletmeler ambalaj atıklarının ağırlık itibari ile en az % 60’ını geri kazanmakla yükümlüdürler.

Bu genel hedef ve aynı zaman süresi içinde ambalaj atıklarının ağırlık olarak, yıllar itibari ile geri kazanım oranları aşağıda belirtilmektedir.

 

Geri Kazanım Oranları(%)

Ambalajın Cinsi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cam

32

35

37

40

43

45

48

52

56

60

Plastik

32

35

37

40

43

45

48

52

56

60

Metal

30

33

35

38

42

45

48

52

56

60

Kağıt/Karton

20

30

35

38

42

45

48

52

56

60

Kompozit*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Kompozit ambalajların geri kazanımında; birim ambalajın bileşiminde bulunan ve ağırlıkça en fazla miktarı oluşturan malzemenin cinsine ait oran esas alınır.

Geri kazanım oranlarının belirlenmesinde 2006 yılı sonuna kadar geri toplama miktarları, 2007 yılından itibaren ise toplanan ambalaj atıklarının hammadde olarak üretim sürecine sokulmaya hazır hale getirilmiş net miktarları esas alınır.

Yetki Verilecek Kuruluşlarda Aranacak Özellikler

Madde 19 — Bakanlıkça yetki verilecek kuruluşların, temsil ettikleri ekonomik işletmelerin piyasaya sürdüğü ambalaj miktarının toplam üretim içindeki payının en az yüzde otuz veya tüm malzeme türlerini içermek şartıyla her malzeme türü için en az yüzde yirmi veya tek malzeme türü için ise en az yüzde otuz olması zorunludur.

Yetki verilecek kuruluşlarda aranacak kurumsal, teknik ve mali özellikler ile buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yetki Verilen Kuruluşların Denetimi ve Yetki İptali

Madde 20 — Bakanlık, ekonomik işletmeler adına geri dönüşüm ve geri kazanım için izin ve yetki verdiği kuruluşların çalışmalarını denetler; toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri ile miktarlarını izler. Yetki verilen kuruluş, malzeme türlerine göre gerçekleşen toplama ve geri kazanım miktarlarını Bakanlıkça belirlenecek dönemlerde Bakanlığa bildirir. Yetki verilen kuruluş yetki alabilme koşullarını yitirirse veya yükümlülüklerini yerine getirmediği anlaşılırsa, Bakanlık en fazla altı aylık bir süre vererek yükümlülüklerini yerine getirmesini ihtar eder ve durumu üyesi olan ekonomik işletmelere bildirir. Verilen süre sonunda yetki alabilme koşulları yeniden kazanılmamış ve/veya yükümlülükler yerine getirilmemiş ise, Bakanlık verdiği izin ve yetkiyi iptal eder ve yükümlülükler ilgili ekonomik işletmeler tarafından yerine getirilir.

Zorunlu Depozito Uygulaması

Madde 21 — Bu Yönetmelik ile sorumluluk verilen ve 17 nci maddede belirtilen ekonomik işletmeler, 18 inci maddede belirtilen geri kazanım oranlarını sağlayamamaları durumunda; takip eden ilk yılda o yıl için uygulanan geri kazanım hedeflerine ilaveten, eksik kalan oranları yüzde on fazlasıyla geri kazanırlar. Ekonomik işletmeler bu yılda da öngörülen hedeflere ulaşamadıkları takdirde, takip eden yılda zorunlu depozito uygulamasına geçirilirler. Bu işletmeler, o yıl için belirlenen geri kazanım oranlarını sağlamaları halinde, depozitosuz geri kazanım uygulamasına dönerler. Geri kazanım oranlarının bir kez daha sağlanamaması durumunda beş yıl süre ile depozito uygulamasına tabi olurlar.

Birden fazla ambalaj cinsi kullanan işletmeler, geri kazanım yükümlülüğünü yerine getirmedikleri ambalaj türü için depozito uygulamasına geçerler. Depozito satışın her aşamasında geçerlidir. Depozito bedeli, boş ambalajları geri getirenlere satıcılar tarafından ödenir. Toplanan boş ambalajların satış noktaları ve piyasaya sürenler tarafından geri alınması zorunludur.

Ambalajların Piyasaya Sürenler Tarafından İşaretlenmesi

Madde 22 — Ambalajların kullanım sonucu oluşan atıklarının, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak toplama ve geri kazanım sistemine dahil olduğunun belirtilmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla, ürünlerin etiketlerinin piyasaya sürenler tarafından işaretlenmesi zorunludur.

Piyasaya sürenler, etiketlerin üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü (Ek-3) ile Bakanlığın verdiği kod numarasını veya yetkilendirilmiş kuruluşun sembolünü bulundurmak zorundadır. Piyasaya süren işletme, kullandığı ambalajların atıklarını kendi imkanları ile toplayacak ve geri kazanacak ise Bakanlığın verdiği kod numarasını bu sembolün altında bulundurmakla; işletme Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir toplama ve geri kazanım sistemine dahil ise bu sisteme ait sembolü ürününün etiketinde bulundurmak zorundadır.

Ambalaj üreticisi tarafından üretim sırasında yapılması gereken işaretlemenin, teknik nedenlerden dolayı yapılamaması durumunda, ambalajın cinsini belirten kısaltma ve bu cinse ait numara piyasaya süren tarafından etiket üzerinde belirtilir.

İşaretleme etikette yapılır, kolayca görülebilir, okunabilir, ambalaj açıldığı takdirde bile kalıcı ve dayanıklı olur. Kullanılan etiketler, geri kazanımı olumsuz etkilemeyecek malzemeden üretilir ve yapıştırılır.

Üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile Bakanlığın verdiği kod numarası veya dahil oldukları toplama ve geri kazanım sistemine ait sembolü taşımayan ambalajların ve ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaktır. Aksine hareket eden ambalaj üreticileri ve/veya piyasaya sürenler bu Yönetmelik hükümlerine göre müteselsil olarak sorumludurlar.

Bildirim Zorunluluğu

Madde 23 — Ambalajlanmış ürünleri piyasaya sürenler, Piyasaya Süren Müracaat Formunu (Ek-5) doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Piyasaya sürenler, bu müracaat formunda bir önceki yıl üretilen, dolumu veya paketlemesi yapılan veya dolu olarak ithal edilen ürünler ile bunların ambalajlarının cins, üretim ve satış miktarlarını bildirmek, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, tekrar kullanılması, geri dönüşümü, geri kazanımı veya bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi, belge, plan ve projeleri içeren ambalaj atıkları yönetim planını Bakanlığa beyan ve ibraz etmekle yükümlüdürler. Bakanlık gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir.

Geri dönüşüm ve geri kazanım yükümlülüklerini, Bakanlıkça yetki verilen bir kuruluş aracılığıyla yerine getiren ekonomik işletmeler üretim ve satış bilgilerini bu kuruluşa düzenli olarak bildirmekle yükümlüdürler. Yetki verilen kuruluş geri dönüşüm ve geri kazanım amacıyla sözleşme yaptığı ekonomik işletmelerin üretim ve satış miktarları ile ilgili verilerini toplam olarak Bakanlığa bildirir.

Belgelendirme Zorunluluğu

Madde 24 — Ekonomik işletmeler toplama, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım ile ilgili olarak yaptıkları çalışmaları kapsayan bilgi ve belgeleri her yıl Şubat ayı sonu itibariyle Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Bu amaçla istenecek belgeler Bakanlık tarafından belirlenir.

Ekonomik işletmeler adına toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım yükümlülüğünü üstlenen yetkilendirilmiş kuruluşların belgelendirmeleri ise yetki verme esas ve kriterleri çerçevesinde belirlenir.

Bildirim ve Belgelendirmelerin Doğruluğu

Madde 25 — Bakanlık, yapılan bildirim ve belgelendirmeleri inceler ve çalışmaları denetler. Bu bildirimin ve belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde işletmeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrılması

Madde 26 —Ambalaj atıkları, çevreye zarar vermeden bertaraflarının sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması, katı atık depo sahalarından azami istifade edilmesi ve ekonomiye katkıda bulunulması amacıyla oluştukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilir ve toplanır.

Tüketicilerin Ayrı Biriktirme Zorunluluğu

Madde 27 — Tüketiciler, kullanılan malzemeye (plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri) ve oluştuğu kaynağa (evsel, endüstriyel, ticari, işyeri) bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve belediyenin ya da yetkili kuruluşların istediği şekilde toplama sistemine verilmek üzere hazır etmekle yükümlüdürler.

Apartman ve site yönetimleri tarafından, ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve belediyenin ya da yetkili kuruluşların istediği şekilde toplama sistemine verilmesi konusunda gerekli tedbirler alınır.

Okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, şehirler arası otobüs terminalleri, havayolu terminalleri, demiryolu istasyonları, limanlar, sağlık kuruluşları, spor salonları, iş ve alışveriş merkezleri ile stadyumlar gibi tüketici trafiğinin yoğun olduğu ve yüksek miktarlarda ambalaj atığı oluşan yerlerde de bu atıkların ayrı toplanmasına yönelik olarak ilgili yönetimler tarafından gerekli tedbirler alınır.

Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge yönetimleri tarafından bu atıkların ayrı toplanmasına yönelik tedbirler alınır.

Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan turistik tesis işletmeleri de tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve yetkili kuruluşların istediği şekilde toplama sistemine verilmek üzere hazır etmekle yükümlüdürler.

Sağlık kuruluşları dışında evlerde tüketilen farmasotik ürünler ve ilaçların ambalajları da kontamine olmamaları şartıyla diğer ambalaj atıkları ile birlikte ayrı toplanırlar.

Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanma Zorunluluğu

Madde 28 — İl belediye mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri; il belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri mücavir alan sınırları dışında kalan ilçelerde ilçe ve belde belediyeleri; büyükşehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediyeleri, tüketim sonucu oluşan evsel ve ticari kaynaklı ambalaj atıklarının ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, geçici çalışma izni veya lisans almış firmalarla birlikte kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve/veya sağlatmak; ambalaj atıklarını evsel atık toplama araçlarına almamak; bununla ilgili tedbirleri almak ve gerekirse yaptırım uygulamakla yükümlüdürler.

Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, ambalaj atıklarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak kaynağında ayrı toplanması, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında koordinasyonun sağlanması ve bu doğrultuda yönlendirici kararlar alınmasına yönelik gerekli tedbirleri alırlar.

Belediyeler, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte ambalaj atıkları yönetim planını hazırlarlar.

Belediyeler, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda, bu Yönetmelik ile geri kazanım yükümlülüğü verilen ekonomik işletmeler veya bu işletmeler adına geri kazanım yükümlülüğünü üstlenen yetkilendirilmiş kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu işbirliğinin hukuki, teknik ve mali yönleri belediyeler ile ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılacak sözleşmeler ile belirlenir.

Ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar, bu sözleşmeler çerçevesinde belediyeler tarafından ayrı toplanan veya toplattırılan ambalaj atıklarını geri almakla veya aldırmakla yükümlüdürler.

Kaynağında ayrı toplama çalışmalarının belediyeler tarafından doğrudan yapılamaması durumunda bu atıklar, belediyenin izni dahilinde ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar veya geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım işletmeleri tarafından yapılan ve yürütülen organizasyonlar ile toplanır ve ekonomiye kazandırılır.

Yönetmelik kapsamındaki ambalaj atıklarının katı atık düzenli depolama sahalarına kabulü ve depolanması yasaktır.

Belediyeler, geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile ambalaj atıklarını toplayan ve geri kazanan diğer kişi ve kuruluşlara çalışmalarında yardımcı olur ve toplu olarak birlikte çalışabilecekleri uygun çalışma alanlarını gösterir. Bu alanlar belediye imar planları üzerinde belirtilir, işaretlenir ve altyapı hizmetleri öncelikle yapılır.

Ambalaj Atıklarının Satış Noktalarında Ayrı Biriktirilmesi

Madde 29 — İkiyüz metrekareden büyük kapalı alana sahip toptan ve/veya perakende olarak ambalajlı ürünlerin satışını yapan mağaza, market, süpermarket, hipermarket ve alışveriş merkezleri ile benzeri satış noktaları bu ambalaj atıklarının geri kazanılmasını sağlamak için atıkların son tüketiciden ayrı toplanmasını ve türlerine göre tasnifini sağlamak üzere toplama noktaları oluşturmakla, toplanan malzemelerin geri kazanımını sağlamak üzere ilgili belediyeler, geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ve/veya yetki verilen kuruluşlar ile çalışmak veya anlaşmalar yapmakla yükümlüdürler.

Satış noktaları, plastik poşet kullanımını en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Ulusal standartlara uygun olmayan plastik poşetlerin üretilmesi yasaktır.

Dış Ambalajların Ayrı Toplanması

Madde 30 — Ürünleri dış ambalajlar içerisinde satışa sunanlar, bunları tüketiciye verirken çıkartmak veya bunların alıcı tarafından satış yerinde veya satış yerine ait olan bir alanda çıkarılması ve ücretsiz olarak iade imkanını hazırlamak zorundadır.

Ürünlerin dış ambalajlarının satıcısı tarafından çıkarılmadığı hallerde, kasa çıkışında herkesin okuyabileceği bir yer ve şekilde, ambalajların alıcı tarafından satış yerinde veya buraya ait bir alanda çıkarılabilme ve bırakılma imkanının bulunduğuna dair bir ibareye yer verilmesi zorunludur.

Satıcı, satış yerinde veya buraya ait olan bir alanda tüketicinin üründen arındıracağı dış ambalaj malzemesini bırakabileceği, konteyner ve benzerlerini, müşterinin kolayca görebileceği ve ulaşabileceği yerlere yerleştirmek zorundadır. Bunu yaparken ambalajları kullanılan malzemelerine göre sınıflandırarak ayrı ayrı gruplar halinde hizmete koyması gerekmektedir.

Satıcı, ambalajları, yeniden kullanılmaları veya malzeme olarak değerlendirilmeleri amacıyla evsel atıkların toplama sisteminin dışındaki ayrı toplama sistemlerine teslim etmek zorundadır.

Ürünleri dış ambalajlar içinde satın alan tüketiciler, dış ambalaj atıklarını, diğer ambalaj atıkları ile birlikte kaynağında ayrı toplama sistemine verilmek üzere hazır etmek veya 29 uncu maddede açıklandığı şekilde satış noktalarında bulunan ayrı toplama noktalarına getirmek zorundadır.

Ayrı Toplama Sistemleri

Madde 31 — Ayrı toplama sistemleri, bölgenin demografik, coğrafik ve sosyo-ekonomik yapısına göre uygun şekilde belirlenir ve uygulanır.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik her türlü ekipman mavi renkli olacak; sadece cam ambalaj atıklarının ayrı toplanması için kullanılan kumbaraların rengi yeşil ve/veya beyaz olacaktır. Başta ambalaj atıkları ayrı toplama poşetleri ve kumbaralar olmak üzere bu ekipmanların üstünde ayrı toplanacak ambalaj atıkları ile atılmayacak atık türleri şekil ve yazı ile açık olarak belirtilecektir. Ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasında kullanılacak araçların üzerinde ambalaj atığı toplama aracı ifadesi bulunacak, ayrı toplanacak ambalaj atıkları ile atılmayacak atık türleri yazı ile belirtilecek ve şekil ile gösterilecektir. Bu yazı ve şekiller kolayca okunabilecek ve anlaşılabilecek boyutlarda olacaktır.

Nakliye Ambalajlarının Ayrı Toplanması

Madde 32 — Piyasaya sürenler, nakliye ambalajlarını kullanımdan sonra geri almak ve yeni bir kullanıma veya malzemenin yeniden değerlendirilmesine imkan vermek üzere ayrı olarak toplamak zorundadır.

Toplanan Ambalaj Atıklarının Geri Kazanılması

Madde 33 — Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim, depolanacak atık miktarının azaltılması ve ekonomik değer yaratılması amacıyla ambalaj atıklarının geri kazanılması ve yeniden üretim sürecine sokulması zorunludur.

Tüketicileri Bilgilendirme

Madde 34 — Bu Yönetmelik ile sorumluluk verilen ekonomik işletmeler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar, tüketicileri, ambalaj atıklarının iade, toplanma ve geri kazanım sistemleri; bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konularındaki rolleri ile piyasada mevcut ambalaj malzemeleri üzerindeki işaretlemelerin anlamları başta olmak üzere; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdürler.

Eğitim

Madde 35 — Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri, belediyeler, ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, satış noktaları ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması ile buna yönelik olarak uygulanan sistemler hakkında tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmek ve duyarlılığı geliştirmek üzere eğitim çalışmaları yürütmek, koordine etmek veya bu amaçla yapılan çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak zorundadırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Tesislerine Ön Lisans ve Lisans Verilmesi

Ön Lisans Verilmesi

Madde 36 — Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalaj atıklarını geri kazanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlığa başvurarak ön lisans ve lisans almak zorundadırlar.

Ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla faaliyet göstermek ve tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvururlar.

Ön lisans başvurularında Ek-6’da belirtilen bilgi ve belgeler ile bunlara ilave olarak geri kazanım tesisleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi ile bunlara ilişkin ÇED Raporu veya ÇED Ön Araştırması Raporunun bulunması zorunludur. Bu çerçevede Bakanlık proje ile diğer bilgi ve belgeleri inceler, uygun görmesi halinde projeye ön lisans verir.

Ön lisans verilen işletme için, en geç bir yıl içerisinde lisans müracaatında bulunulur. Bu süre içinde Bakanlığa başvurmayan işletmelerin almış oldukları ön lisans geçersiz sayılır.

Geçici Çalışma İzni ve Lisans Verilmesi

Madde 37 — Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla faaliyet göstermek ve tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. Lisans alma aşamasında Ek-7’de belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

Ön lisans verilen tesisin projesine uygun olarak yapıldığının Bakanlıkça yerinde tespit edilmesinden sonra tesisin işletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla bir yılı geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise geçici çalışma izni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlığın denetimi altında faaliyet gösterir. Verilen süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir, ancak verilen geçici çalışma izni sürelerinin toplamı bir yılı geçemez.

Tesisin geçici çalışma izni süresince ön lisansta belirtilen işletme şartlarını sağlayamaması ve eksikliklerini tamamlayamaması halinde, durum düzeltilinceye kadar faaliyeti durdurulur.

Geçici çalışma izni verilen tesisin bu süre içinde gerekli işletme şartlarını sağlayabildiğine karar verilmesi, gerekli çevresel tedbirlerin ve idari izinlerin alındığının tespit edilmesi ve işletme planının değerlendirilip uygun bulunması halinde tesise Bakanlıkça lisans verilir. Bu lisans üç yıl süreyle geçerlidir, gerekli durumlarda şartlı verilebilir. Lisans hiç bir şekilde devredilemez. Lisans süresinin bitiminde, tesis şartları taşımaya devam ediyorsa lisans sahibi, lisansı yenilemek üzere Bakanlığa başvurur.

Bakanlık geçici çalışma izni ve lisans verdiği tesisleri, ilgili valiliğe bildirir, valilikler de il özel idareleri ve belediyelere bildirir.

Lisansın İptali

Madde 38 — Bakanlıkça yapılan denetimlerde tesisin lisansa uygun olarak çalıştırılmadığı, mevzuatta istenen şartların yerine getirilmediği, ilgili verilerin düzenli olarak kaydedilmediğinin ve gönderilmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre bir ay ile bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse, tespit edilen aksaklığın türüne göre 2872 sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda işlem yapılır. Faaliyeti geçici olarak durdurulan tesisin bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen tesis yeniden lisans almak isterse bu Yönetmeliğin 36 ve 37 nci maddelerine göre tekrar Bakanlığa başvurur.

Bakanlık lisansını iptal ettiği tesisleri, ilgili valiliğe bildirir, valilikler de il özel idareleri ve belediyelere bildirir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Ambalaj Komisyonu

Madde 39 — Ambalaj Komisyonu Bakanlık temsilcisinin başkanlığında, yetkilendirilmiş kuruluşlar, bir önceki yıl için en yüksek geri kazanım oranını sağlayan iki ekonomik işletme, bir önceki yıl için kaynağında ayrı toplama çalışmasında en yüksek miktarda ambalajı toplayan iki büyükşehir belediyesi, iki il belediyesi, iki ilçe belediyesi, bir ilk kademe belediyesi ile lisans almış iki geri kazanım tesisi ve Bakanlığın uygun göreceği diğer kurum veya kuruluş temsilcilerinden oluşur.

Ambalaj Komisyonu, bu Yönetmeliğin kapsadığı ambalaj atıklarının geri kazanılması ile ilgili uygulamaları değerlendirmek üzere ilgili taraflarla yılda en az bir defa toplanır. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda ilgili komisyon üyelerini toplantıya çağırabilir. Ambalaj komisyonunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Ayrı Bertaraf Edilmesi Gereken Ambalaj Atıkları

Madde 40 — 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki maddeler ve müstahzarlar, 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar ve 27/8/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar ile kontamine olmuş ambalajlar bu Yönetmelik kapsamı dışında olup, bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Denetim

Madde 41 — Bu Yönetmelik kapsamına giren bütün faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir.

Yaptırım

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında; Çevre Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen cezai işlemler uygulanır.

Düzenleme Yetkisi

Madde 43 — Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Geçici Madde 1 — 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre verilen lisanslar, lisans sürelerinin bitimine kadar geçerlidir.

Geçici Madde 2 — Yıllık olarak piyasaya sürdüğü ambalaj miktarı üçbin kilogramdan az olan işletmeler 2010, ikibin kilogramdan az olan işletmeler 2012, bin kilogramdan az olan işletmeler ise 2015 yılına kadar geri kazanım zorunluluğu dışında tutulurlar. Ancak bu işletmelerin Ek-5’de yer alan piyasaya süren müracaat formunu doldurmak ve Bakanlığa bildirimde bulunma yükümlülüğü devam eder.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmelik ile yükümlülük verilen sorumlu kurum veya kuruluşlar 1/1/2005 tarihine kadar, ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamakla yükümlüdürler.

Yürürlük

Madde 44 — Bu Yönetmelik 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin 30/9/1999 tarihli ve 23832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik eki “B-TAŞRATEŞKİLATI” bölümünde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

“ B- TAŞRA TEŞKİLATI

 

 

Sicil Verilecek

1. Sicil Amiri

2. Sicil Amiri

3. Sicil Amiri

3-

Okullar

 

a)

Anaokulu ve İlköğretim Okulu Müdürü

 

 

1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

İl Millî Eğitim Müdürü

 

 

2) Merkez İlçede

Bağlı Olduğu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

 

b)

Anaokulu ve İlköğretim Okulu Müdürü Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı ve Öğretmeni

 

 

1) İlçede

Okul Müdürü

İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

 

 

2) Merkez İlçede

Okul Müdürü

Bağlı Olduğu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürü

"

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararları

Danıştay Yedinci Dairesinden:

Esas No : 2004/1456

Karar No : 2004/1715

Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı

Davacı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

Vekili : Av. S.Handan Beden

Atatürk Bulvarı 1.Blok 7/B Fatih/İSTANBUL

Karşı Taraf: Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü İSTANBUL

İstemin Özeti: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ait araçlar nedeniyle ödenen motorlu taşıtlar vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan davada; davanın kısmen kabulüyle motorlu taşıtlar vergisinin iadesine, faiz isteminin ise reddine ilişkin İstanbul Altıncı Vergi Mahkemesinin tek hakimle verdiği 4.7.2003 gün ve E: 2003/391; K: 2003/2247 sayılı kararını onayan ve davacı kurumdan 10.100.000.- lira karar harcı alınmasına hükmeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 4.3.2004 gün ve E: 2003/5081; K: 2004/856 sayılı kararının karar harcına ilişkin hüküm fıkrasının; anılan Kurumun her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu belirtilerek kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Bülent Seyitdanlıoğlu'nun Düşüncesi: 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 23'üncü maddesinin (c) fıkrasında, Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilamlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlandığından, Bölge İdare Mahkemesi kararının davacı Kurumdan karar harcı alınmasına ilişkin hüküm fıkrasının kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Başsavcısı Harun Çetintemel'in Düşüncesi: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca, adlarına kayıtlı araçlar nedeniyle, 2003 yılının birinci dönemi için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemi ile açılan davayı kısmen kabul ederek; motorlu taşıtlar vergisinin iadesi, yasal faiz isteminin ise reddi yolundaki İstanbul Altıncı Vergi Mahkemesinin tek hakimle verilen 4.7.2003 günlü ve E: 2003/391, K: 2003/2247 sayılı kararını yapılan itiraz üzerine onayan ve ayrıca 10.100.000 lira karar harcı alınmasına hükmeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 4.3.2004 günlü ve E: 2003/5081, K: 2004/856 sayılı kararının, Kurumun her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu belirtilerek, karar harcı yönünden kanun yararına bozulması istemi üzerine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi hükmü çerçevesinde konu incelendi.

492 sayılı Harçlar Kanununun "Vergi yargısı harçları" ile ilgili üçüncü kısmında yer alan "Mevzu" başlıklı 52'nci maddesinde, vergi yargısı işlemlerinden bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanların vergi yargısı harçlarına tabi olduğu, 53'üncü maddesinde de, vergi yargısı harçlarının harca mevzu olan işlemlerden dolayı vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştaya başvuranlar tarafından ödeneceği belirtilmiş, 125'inci maddesinde ise, bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı açıklanmıştır.

Diğer yandan, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 23'üncü maddesinin c fıkrasında, Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilamlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda değinilen yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; Sosyal Sigortalar Kurumunun bizzat açtığı ve tarafı olduğu davalarda yargı harçlarından muaf olduğu sonucuna ulaşıldığından, İstanbul Bölge İdare Mahkemesince verilen söz konusu kararda aleyhine karar harcına hükmedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 4.3.2004 günlü ve E: 2003/5081, K: 2004/856 sayılı kararının karar harcı yönünden 2575 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Konuyu temyizen Yüksek Dairenizin takdir ve kararına saygı ile sunarım.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

492 sayılı Harçlar Kanununun "Vergi yargısı harçları" başlıklı üçüncü kısmında yer alan "Mevzu" başlıklı 52'nci maddesinde, vergi yargısı işlemlerinden bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanların, vergi yargısı harçlarına tabi olduğu; 53'üncü maddesinde, vergi yargısı harçlarının, harca mevzu olan işlemlerden dolayı vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştaya başvuranlar tarafından ödeneceği hükümleri yer almış; aynı Kanunun 125'inci maddesinde ise, bu Kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan; temyiz konusu bölge idare mahkemesi kararının verildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 23'üncü maddesinin (c) fıkrasında ise, Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilamlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının, temyiz konusu bölge idare mahkemesi kararı ile hüküm altına alınan yargı harcından muaf olduğu anlaşıldığından; bölge idare mahkemesi kararının, anılan Kurum aleyhine karar harcına hükmedilmesine ilişkin hüküm fıkrasında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulüne; İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 4.3.2004 gün ve E: 2003/5081; K: 2004/856 sayılı kararının karar harcına ilişkin hüküm fıkrasının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi uyarınca, hükmü sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına; kararın birer suretinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve bu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 10.6.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Danıştay Yedinci Dairesinden:

Esas No : 2004/1455

Karar No : 2004/1716

Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı

Davacı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

Vekili : Av. S.Handan Beden

Atatürk Bulvarı 1.Blok 7/B Fatih/İSTANBUL

Karşı Taraf: Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü İSTANBUL

İstemin Özeti: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ait araçlar nedeniyle ödenen motorlu taşıtlar vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle açılan davada; davanın kısmen kabulüyle motorlu taşıtlar vergisinin iadesine, faiz isteminin ise reddine ilişkin İstanbul Altıncı Vergi Mahkemesinin tek hakimle verdiği 4.7.2003 gün ve E:2003/392; K:2003/2248 sayılı kararını onayan ve davacı kurumdan 10.100.000.- lira karar harcı alınmasına hükmeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 4.3.2004 gün ve E:2003/5085; K:2004/862 sayılı kararının karar harcına ilişkin hüküm fıkrasının; anılan Kurumun her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu belirtilerek kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Bülent Seyitdanlıoğlu'nun Düşüncesi: 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 23'üncü maddesinin (c) fıkrasında, Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilamlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlandığından, Bölge İdare Mahkemesi kararının davacı Kurumdan karar harcı alınmasına ilişkin hüküm fıkrasının kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Başsavcısı Harun Çetintemel'in Düşüncesi: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca, adlarına kayıtlı araçlar nedeniyle, 2003 yılının birinci dönemi için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemi ile açılan davayı kısmen kabul ederek; motorlu taşıtlar vergisinin iadesi, yasal faiz isteminin ise reddi yolundaki İstanbul Altıncı Vergi Mahkemesinin tek hakimle verilen 4.7.2003 günlü ve E:2003/392, K:2003/2248 sayılı kararını yapılan itiraz üzerine onayan ve ayrıca 10.100.000 lira karar harcı alınmasına hükmeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 4.3.2004 günlü ve E:2003/5085, K:2004/862 sayılı kararının, Kurumun her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu belirtilerek, karar harcı yönünden kanun yararına bozulması istemi üzerine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi hükmü çerçevesinde konu incelendi.

492 sayılı Harçlar Kanununun "Vergi yargısı harçları" ile ilgili üçüncü kısmında yer alan "Mevzu" başlıklı 52'nci maddesinde, vergi yargısı işlemlerinden bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanların vergi yargısı harçlarına tabi olduğu, 53'üncü maddesinde de, vergi yargısı harçlarının harca mevzu olan işlemlerden dolayı vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştaya başvuranlar tarafından ödeneceği belirtilmiş, 125'inci maddesinde ise, bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı açıklanmıştır.

Diğer yandan, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 23'üncü maddesinin c fıkrasında, Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilamlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda değinilen yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; Sosyal Sigortalar Kurumunun bizzat açtığı ve tarafı olduğu davalarda yargı harçlarından muaf olduğu sonucuna ulaşıldığından, İstanbul Bölge İdare Mahkemesince verilen söz konusu kararda aleyhine karar harcına hükmedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 4.3.2004 günlü ve E:2003/5085, K:2004/862 sayılı kararının karar harcı yönünden 2575 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Konuyu temyizen Yüksek Dairenizin takdir ve kararına saygı ile sunarım.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

492 sayılı Harçlar Kanununun "Vergi yargısı harçları" başlıklı üçüncü kısmında yer alan "Mevzu" başlıklı 52'nci maddesinde, vergi yargısı işlemlerinden bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanların, vergi yargısı harçlarına tabi olduğu; 53'üncü maddesinde, vergi yargısı harçlarının, harca mevzu olan işlemlerden dolayı vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştaya başvuranlar tarafından ödeneceği hükümleri yer almış; aynı Kanunun 125'inci maddesinde ise, bu Kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan; temyiz konusu bölge idare mahkemesi kararının verildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 23'üncü maddesinin (c) fıkrasında ise, Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilamlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının, temyiz konusu bölge idare mahkemesi kararı ile hüküm altına alınan yargı harcından muaf olduğu anlaşıldığından; bölge idare mahkemesi kararının, anılan Kurum aleyhine karar harcına hükmedilmesine ilişkin hüküm fıkrasında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulüne; İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 4.3.2004 gün ve E:2003/5085; K:2004/862 sayılı kararının karar harcına ilişkin hüküm fıkrasının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi uyarınca, hükmü sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına; kararın birer suretinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve bu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 10.6.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sayfa Başı