Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Haziran 2004

CUMA

Sayı : 25496

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7448 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Atama Kararları

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

Vatandaşlık Kararı

— 3161 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği

— Türk Patent Enstitüsünde Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

Tebliğler

— 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yaz Okulu-Tezsiz Yüksek Lisans Programları) (Sıra No: 11)

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2004/34)

— Antalya İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/2)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/29 (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili), K: 2004/43 Sayılı Kararı

DÜZELTME (Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile Değişik 98/70/AT) ile İlgili


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7448

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 10/6/2004 tarihli ve 2004/32 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

     

Başbakan V.

     

A. GÜL

A. ŞENER

C. ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

DevletBakanı

A. BABACAN

H. ÇELİK

G. AKŞİT

A. BABACAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 08.06.2004/ 04

Hınıs Hâkimliğine, Yedisu Hâkimi 17384 Mazhar CEYLAN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 17387 Mustafa Kemal TÜFENK,

Pendik Hâkimliğine, Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 17687 Ahmet GENÇ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 17784 Teoman METE,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı 17926 Tevfik Tunç ONAT,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı 17944 Ferit SUNAN,

Beyoğlu Hâkimliğine, Bursa Ticaret Mahkemesi Başkanı 18050 Turan ÖZKAN,

Bağcılar Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi 18537 Yunus DERTLİ,

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 19094 Abdurrahman YILANCI,

Eyüp Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 19110 Erden KARAYILMAZ,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 19238 Mehmet Yaşar ARSLAN,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Karapürçek Cumhuriyet Savcısı 19359 Ahmet ÇAKAR,

Tuzla Cumhuriyet Savcılığına, Beykoz Cumhuriyet Savcısı 19383 Ömer Faruk GAMZELİ,

Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kadıköy Hâkimi 19405 Nihat KÖSEOĞLU,

Eskişehir Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 19410 Tayfur AKÇALI,

Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Hayrabolu Hâkimi 19475 Cihat EREN,

Zonguldak Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 19730 Adil TEMELLİ,

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 19792 Lütfi Sabri KONDU,

Samsun Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 19956 Ömer KILINÇ,

Bursa Hâkimliğine, Konya Hâkimi 19960 Nazım ÖZSOY,

Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 20144 Mehmet Zeki AKSU,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 20150 Ömer Faruk ALPSAN,

Zonguldak Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 20275 Ahmet UĞURLU,

Eyüp Hâkimliğine, Adalar Hâkimi 20382 Edibe Ayşegül ÖGAT,

Kırıkkale Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 20388 Gül ÜNAL,

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20461 Nevin YAŞAR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı 20621 Cihan DEMİRCAN,

Develi Hâkimliğine, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20627 Salih AYTEKİN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 20640 Erkan TAŞAR,

Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 20646 Mehmet Ali KUTCA,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı 20651 Mehmet TUCUK,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 20681 Hasan Hüseyin GÜNAY,

Mudanya Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 20704 Erkan ARIKANTÜRK,

Zile Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20707 Nazmi ÇELİK,

İstanbul Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 20735 Sinan ÇELAKIL,

Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Orhangazi Hâkimi 20757 Mehmet Fatih MAŞRABACI,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 20771 Şener ARSAL,

Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı 20811 Selim ULAŞ,

Zeytinburnu Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı 20815 Mustafa GÜLSOY,

Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 20864 Metin UZUN,

Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Konya Cumhuriyet Savcısı 20867 Mehmet DEMİR,

Malatya Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 20891 Kâmil ALDIRMAZ,

Üsküdar Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 20905 Selahattin ULUSOY,

Kadıköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Kadıköy Hâkimi 20919 Bilgi YILMAZ,

Isparta Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 20966 Hasan Yaşar OKTAY,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 20992 Hacı Hüseyin GÜLEÇYÜZ,

Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Küçükçekmece Hâkimi 20999 Harun GÜNEY,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 21004 Mehmet OCAK,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 21027 Müjdat SARAÇ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 21128 Bülent KAVUZLU,

Üsküdar Hâkimliğine, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 21164 Nizamettin AYHAN,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı 21165 Mevlüt Kaya AYTAÇ,

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı 21185 Mehmet Erdal KÖKER,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri 21284 Mehmet Önder KABASAKAL,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 21285 Enver ÖZÇELİK,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 21305 Mehmet Metin ASLAN,

İstanbul Hâkimliğine, Gaziosmanpaşa Hâkimi 21313 Selâhattin TOĞUŞ,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 21365 Kamil EKİNCİ,

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Sungurlu Hâkimi 21559 Mustafa KILIÇ,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 21561 Ahmet HEKİMOĞLU,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Adana Hâkimi 21563 Ercan KAYA,

Eyüp Hâkimliğine, Eyüp İnfaz Hâkimi 21662 Ferit ALTIN,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Konya Cumhuriyet Başsavcısı 21746 Zafer SİPAHİ,

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 21755 Coşkun MUTLUER,

İzmir Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 21785 İbrahim ALTITAŞ,

Antalya Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 21797 Ömer Faruk BALABAN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 21807 Yalçın KARTOPU,

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 21861 Aykın ÖZER,

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Amasya Hâkimi 21903 Ramazan YILDIRIM,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı 21932 İbrahim GÜRSES,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 21986 Turgut UYSAL,

Beyoğlu Hâkimliğine, Şişli Hâkimi 21989 Elmas GÜNER,

Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Konya Hâkimi 22002 Ali ÖZTÜRK,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Savcısı 22007 Ali GÜNGÖR,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 22020 İbrahim KOZAN,

Kırıkkale Hâkimliğine, Adalet Başmüfettişi 22021 Fahri YILDIRIM,

yükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı 22067 Mustafa ÖZDEMİR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 22090 Tevfik AYDIN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili 22480 Nasuh AKÇA,

Bakırköy Hâkimliğine, Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 22482 Ahmet Mevlüt YILDIRIM,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 22495 Mustafa YILMAZ,

Bakırköy Hâkimliğine, Yalova Hâkimi 22500 Nusret TURSUN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Gönen Cumhuriyet Savcısı 22516 Esen AY,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 22524 Aydın ŞENER,

Beyoğlu Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 22529 Hasan AYDIN,

Uşak Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 22559 Hasan ÜNAL,

Tuzla Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 22800 Bayram ALBAYRAK,

Ankara Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 22805 Sadi SARIYILDIZ,

Van Hâkimliğine, İncirliova Hâkimi 22824 İhsan COŞKUN,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 22870 Sabri AYDIN,

Mersin Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 22899 Mehmet KAHRAMAN,

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı 22923 Ahmet KARAYİĞİT,

Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı 22966 Hayrettin UYSAL,

Afyon Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 23015 Kazim ÖZBEK,

Bakırköy Hâkimliğine, Kayseri Hakimi 23016 Nurcan GÜRSES,

İzmir Hâkimliğine, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 23027 Adem BASMACI,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 23046 Mükremin YIKILMAZ,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 23062 Mustafa PİROĞLU,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 23069 Sami UÇAR,

Üsküdar Hâkimliğine, Şişli Hâkimi 23128 Hamza AYDIN,

Kadıköy Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 23132 Gülden Filiz TÜYSÜZ,

Van Hâkimliğine, Ayrancı Hâkimi 23133 Ersen YÜCEL,

Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 23606 Mehmet GÜNEŞGÖRMEZ,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 23653 Ramazan ÇEVİK,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 23654 Metin HELVACI,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 23655 Abdullah CANBAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 23672 Ramazan Ufuk BÜYÜK,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 23688 Mustafa Şevki ÇELİK,

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Yayladere Hâkimi 23695 İshak KUTLUAY,

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 23696 Hüseyin ÇETİN,

Zonguldak Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 23711 Hüseyin KALSEN,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 23743 Fevzi GÖKBUDAK,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 23785 Hüseyin FİDANBOY,

İstanbul Hâkimliğine, Adana İnfaz Hâkimi 23810 Teyfik Süha MUTLU,

Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Mersin Cumhuriyet Savcısı 23825 Davut TELLİ,

Akçaabat Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 23852 Ömer YÜKSEL,

Kars Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 23875 Ruhsar YAZAR,

Üsküdar Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 23879 Ruhiye Ruh KIRBAŞ,

Fatih Hâkimliğine, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 23885 Yalçın YURDASİPER,

Ağrı Hâkimliğine, Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 23909 Ali YENİCELİ,

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Develi Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 23911 Abdulvahap MALAY,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 23945 Ahmet KILIÇ,

Isparta Hâkimliğine, Karşıyaka Hâkimi 24024 Veysel GÜLTAŞ,

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 24054 Mehmet AĞAÇ,

Beykoz Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 24165 Ali Haydar KARAİBRAHİMOĞLU,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı 24172 Yaşar Özer BÖLÜKBAŞI,

Erzurum Hâkimliğine, Yalova Hâkimi 24276 Yusuf CANTEPE,

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı 24363 Hamdi Ünal KARABEYOĞLU,

İzmir Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 24375 Mehmet Kankılıç OKAYER,

Bağcılar Hâkimliğine, Adalar Hâkimi 24401 Ülker KİRAZCI,

Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Alaşehir Cumhuriyet Savcısı 24430 Mümin Kemal ADALI,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 24458 Haluk GÖRGÜ,

Adana Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 24461 Ahmet Münir ALTIPARMAK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 24482 Hayri KILIÇ,

Üsküdar Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 24489 Abdüllâtif TÜZÜN,

Eyüp Hâkimliğine, Konya Hâkimi 24503 Necla ASLAN,

Tuzla Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 24565 Rifat Nadir UYSAL,

Çankırı Cumhuriyet Savcılığına, Ardahan Cumhuriyet Savcısı 24579 Mehmet ÇÖMÜK,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 24586 Nurettin KÜDÜR,

Erzurum Hâkimliğine, Gaziosmanpaşa Hâkimi 24599 Tevfik CANER,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 24632 Abdurrahman GÜNDOĞAN,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 24633 Hasan ÖZDEMİR,

Eskişehir Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 24641 Ahmet DAMAR,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 24674 Enes SEVGİ,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 24705 Kemal ARAT,

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı 24738 Osman TOPÇU,

Uzunköprü Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 24763 Nurettin AKDAĞLI,

Afyon Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 24773 Musa Selman ÜNSAL,

Keşan Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24777 Sevim YÜKSELOĞLU,

Fatih Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi 24781 Fuat YEMİŞKEN,

Kocaeli Hâkimliğine, Bolu Hâkimi 24795 Recep AKARTAŞ,

Bakırköy Hâkimliğine, Babaeski Hâkimi 24820 Nejat ÖZBEK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Foça Hâkimi 24886 Salim KARACA,

Bodrum Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 24950 Nur SOYKUT,

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 25134 Satı ATEŞEL,

İstanbul Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 25259 Telat AYDIN,

Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 25281 Ömer GÜNDOĞDU,

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 25285 Nurdane AŞIK,

İstanbul Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 25414 Hasan YALÇINTAŞ,

Fethiye Hâkimliğine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili 25455 Hakkı KAVAS,

Eskişehir Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 25460 Rasim MANAV,

Ankara Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 25465 Serdar ARIKAN,

Van Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Görele Hâkimi 25470 Ahmet KANCAN,

Mersin Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 25479 Neziha ÖZÜPEK,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili 25540 Abdulgani KUBİLAY,

Zonguldak Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 25542 Mesut BARTAL,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri 25596 Mustafa Yılmaz SAĞLAM,

İstanbul Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 25645 İsmail Hakkı YOLMAZ,

Üsküdar Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi 25696 Burhan KARALOĞLU,

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 25745 Ali KARA,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 25960 Ali GÜLLÜ,

Zeytinburnu Hâkimliğine, Adalet Müfettişi 25963 Erdal SÜMBÜL,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 25991 Edip GÜNDEM,

Tuzla Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 25998 Özen UYSAL,

Kütahya Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 26026 Abdurrahman YILMAZ,

İzmir Çocuk Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 26055 Hüseyin TAŞKIN,

Beykoz Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 26065 Şaziye Taciser BEKTAŞ,

Fatih Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 26080 Şükran YILDIZ,

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Dinar Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 26094 Mustafa GÜNGÖR,

Dörtyol Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Çanakkale) Cumhuriyet Savcısı 26102 Faruk Yıldırım ERMERAK,

Adana Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 26120 Ahmet Yücel ULUTÜRK,

Konya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 26138 Ruhi EKİCİ,

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı 26143 Şinasi İŞCAN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 26152 Ömer Gürsel ÖZGENCİL,

Van Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erzincan Hâkimi 26186 Rüstem GİRGİN,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 26215 Ateş Hasan SÖZEN,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 26232 Mehmet Salih SOL,

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Sincan Cumhuriyet Başsavcısı 26235 Ahmet BERKE,

Trabzon Çocuk Mahkemesi Üyeliğine, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 26272 Muzaffer SAY,

Kocaeli Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 26490 Mehmet Ruhi BÜYÜKKALKAN,

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 26507 İbrahim ÖZYURT,

Uşak Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 27264 Erkan ALPÖĞÜNÇ,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 27551 Atilâ AKBEY,

Çankırı Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 27582 Tuncay KARA,

İstanbul Hâkimliğine, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 27599 Rıza ŞAHİN,

Fatih Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 27639 Gönül AKBEY,

İnebolu Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 27662 Mehmet Nizamettin HAZNEDAR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 27665 Ali Tuğrul YALÇINKAYA,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 27687 Nuriye Nur ALGAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Adana Hâkimi 27726 Coşkun YILDIRIM,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 27731 Alaaddin ATAKAN,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 27732 Fatma TEKİN,

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 27740 İsmail Hakkı ÇAVUŞOĞLU,

Kocaeli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 27744 Gülay ÖZTÜRK,

Bakırköy Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 27753 Ali Coşkun AKTEMUR,

Ankara Çocuk Mahkemesi Üyeliğine, Adana Hâkimi 27780 Nilgün CEYLAN,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Afyon Cumhuriyet Savcısı 27788 Metin KURT,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Menemen Cumhuriyet Savcısı 27791 Kazım YILDIZ,

Eyüp Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı 27829 Işık KESKİN ÖZBAY,

İstanbul Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 27901 Ayten SÖZEN,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 27930 Fatma ŞEKER,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 27996 Mustafa AKIN,

Menemen Hâkimliğine, Konya Hâkimi 28005 Hüseyin Emin ERTEM,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı 28006 Nadir ÖZKARDAŞ,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 28085 Beşir AĞÇALI,

Sincan Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 28138 Sibel LUŞ,

Ankara Hâkimliğine, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 28144 Özden GÜLER,

Sincan Cumhuriyet Başsavcılığına, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı 28151 Erkan BOYACI,

Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 28160 Birdane ŞİMŞEK,

Bolu Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 28164 Nesrin CANBAZOĞLU,

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı 28204 Faruk ÇALIŞKAN,

Trabzon Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 28209 Leyla KUNDAKÇI,

Manisa Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 28262 Figen EREN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 28270 Zeki TÜRER,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 28274 Ahmet Şinasi ÖZERCAN,

Uşak Hâkimliğine, Çankırı Hâkimi 28282 Mehmet Kâmil GÜNAY,

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekili 28357 İsmail KURT,

Muğla Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 28429 Ali Sinan ÖZER,

Ankara Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 28532 Nilgün Zehra (ÜNALAN) CANLI,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 28883 Mehmet Ata ATAPEK,

Ağrı Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 29091 Özkan GÜREŞ,

Manisa Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 29101 Nüvit EREN,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 29122 Hüsnü ÇETİN,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Sultanbeyli Cumhuriyet Savcısı 29125 Adnan Raşit YILMAZ,

Çankırı Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 29126 Veciha BAŞKESEN,

Bolu Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 29214 Çetin CANBAZOĞLU,

Nazilli Hâkimliğine, Van Hâkimi 29259 Ahmet SÜZER,

İstanbul Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 29272 Belma AYDIN,

Erzurum Hâkimliğine, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 29281 Mehmet TİFTİKÇİ,

Ankara Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 29290 Ayhan ARISOY,

Sincan Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 29313 Sevgi BOYACI,

Kütahya Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 29338 Asaf Mahmut ÖTEYAKA,

İzmir Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 29353 Emine ZİGEN,

Denizli Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 29368 Tamer BİNGÖL,

Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 29373 Zeki KANER,

Batman Hâkimliğine, Uzunköprü Hâkimi 29416 Abdurrahman SÖNMEZ,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 29475 Zaim ASAT,

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı 29492 Mehmet YURTSEVEN,

Ankara Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 29543 Necdet Yakup AKOĞUZ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 29658 Cemal DÖNMEZ,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 29846 Nejdet EVREN,

Muğla Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 29853 Halil GÜNER,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı 29855 Bilal GÜNDÜZ,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı 29888 Ali HACIİBRAHİMOĞLU,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı 29890 Rıza AKBAL,

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı 29891 Engin YETİK,

Antalya Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 29909 Zeki GÖZÜTOK,

Zeytinburnu Hâkimliğine, Gebze Hâkimi 29910 Metin KAYNAR,

Bursa Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 29943 Mustafa YÜCE,

Edirne Hâkimliğine, Sandıklı Hâkimi 29958 Mehmet Tan YILDIZ,

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı 29967 Kazım ARAPOĞLU,

Ümraniye Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 29979 Mehmet Nejat YİĞİT,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı 29980 Ali Temel ÜNAL,

Ankara Hâkimliğine, Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29991 Mehmet Tuğrul TÜRKSOY,

Trabzon Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 29993 Dursun TAHMAZ,

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29996 Cengiz TOSYALIOĞLU,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 30022 Mustafa CAYMAZ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 30050 Ali KARABULUT,

İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi 30061 Özcan ORAL,

Kadıköy Hâkimliğine, Sultanbeyli Hâkimi 30062 Muzaffer ULUÇ,

Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Gürün Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 30063 Zehni AKSU,

Urla Hâkimliğine, Kınık Hâkimi 30137 Alev MENTEŞ,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30139 Verda ÇİÇEKLİ,

İzmir Hâkimliğine, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30146 İhsan ERGİN,

Ankara Hâkimliğine, Elmadağ Hâkimi 30156 Zeynep ÖKSÜZOĞLU,

Kocaeli Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 30246 Birol BAY,

Saray (Tekirdağ) Hâkimliğine, Aydıncık (Yozgat) Hâkimi 30287 Dilek TUNABOYLU ERTÜRK,

Bakırköy Hâkimliğine, Çanakkale Hâkimi 30383 Tülay YILMAZ,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 30406 Mithat İLBEYOĞLU,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 30437 Orhan PATAT,

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 30581 Selçuk GÖKTEN,

Üsküdar Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 30582 Mahmut AKKOYUN,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 30588 Tacettin KALE,

Afyon Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Başmüfettişi 30626 Mustafa ÇOLAK,

Adana Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 30635 Enver MERCAN,

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı 30647 Mehmet Siyami BAŞOK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 30648 İsmail KANTAŞ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Müfettişi 30661 Ünal İZGİ,

Söke Hâkimliğine, Karataş Hâkimi 30673 Şafak ALBAYRAK,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Araklı Hâkimi 30675 Mustafa YÖRÜSÜN,

Konya Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 30687 Yusuf KUZU,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 30702 Adem ALBAYRAK,

Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı 30704 Mehmet Fatih ÖZDEMİR,

Ümraniye Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 30719 Emine YİĞİT,

Tokat Hâkimliğine, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 30743 Sabri AYYILDIZ,

Bingöl Cumhuriyet Savcılığına, Soma Cumhuriyet Savcısı 30752 Serdal NAYIR,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Aydın Cumhuriyet Savcısı 30760 Erdal POYRAZ,

Ankara Hâkimliğine, Kızılcahamam Hâkimi 30772 Mahmut COŞKUN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gönen Cumhuriyet Savcısı 30776 Nazmi Gürsel AKDARMA,

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı 30778 İsmet ACAR,

Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Hâkimi 30837 Hava AYKURT ÖZBAY,

Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 30839 Faruk KAYMAK,

Afyon Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 30841 Seyit PEKER,

Sakarya Hâkimliğine, Köyceğiz Hâkimi 30846 Abdulkadir ARASAN,

Samsun Hâkimliğine, Adana Hâkimi 30864 Bülent KÖKSAL,

Kozan Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 30878 Mustafa GÖKAY,

Kayseri Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 30885 Güzin Meltem BAŞOK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Müfettişi 30894 Erol TATAR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 30906 Özkan KOÇ,

Ankara Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 30912 Hikmet ONAT,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 30914 Ali ÖZGÜNDÜZ,

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı 30917 Mustafa Kemal SEMERCİOĞLU,

Ankara Hâkimliğine, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 30925 Muzaffer GÜRKANLI,

Eyüp Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 30930 Hülya ÖZSOY,

Gaziantep Hâkimliğine, Köyceğiz Hâkimi 30936 Ahmet KARABULUT,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Savcısı 30951 İbrahim DEMİRCİOĞLU,

Çankırı Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 30974 Atnan BAŞKESEN,

Bakırköy Hâkimliğine, Çanakkale Hâkimi 30994 Mehmet YILMAZ,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Fatsa Cumhuriyet Savcısı 30995 Hikmet AKYOL,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı 31038 Hüsnü SARIKAYA,

İstanbul Hâkimliğine, Çankırı Hâkimi 31065 Ahmet Hakan YİĞİTBAŞI,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı 31080 Okan ÖZSOY,

Ankara Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 31108 Necla İPEK,

İzmir Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 31109 Önder BAYRAK,

Ankara Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 30112 Emine ÜNAL,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Alaşehir Cumhuriyet Savcısı 31156 Orhun SEZER,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 31304 İbrahim Can DEMİRCİOĞLU,

Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 31402 Şakire Gülgün ÖZPINAR,

Konya Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 31403 Gülümser ATEŞ,

Silivri Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 31414 Öznur YETİK,

Çanakkale Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 31416 Hülya ÖNEL,

Kayseri Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 31418 Berrin YAZGI KOÇASLAN,

Adana Hâkimliğine, İznik Hâkimi 31422 Nuray KÜÇÜK,

Adana Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 31438 Gülfer ABDULHAKİMOĞULLARI,

Adana Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 31455 Ekrem Ali GÖRAR,

Elazığ Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 31468 Faruk KIRMACI,

Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 31482 Kenan HASDEMİR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 31494 Erol GÜNGÖR,

Ankara Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 31496 Çetin DURAK,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 31499 Süleyman ÖZKÖK,

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Didim Cumhuriyet Savcısı 31508 Mehmet ÇİL,

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Kars Cumhuriyet Başsavcısı 31521 Ferhat KAPICI,

Gebze Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 31524 Cengiz ERTEN,

Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 31532 Hüseyin SERTER,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 31535 Hilmi TEMİZ,

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Van Hâkimi 31545 Kazım DOĞUER,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Orhangazi Cumhuriyet Savcısı 31548 İlhami TUNCER,

İstanbul Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 31555 Mehmet Faik SABAN,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 31575 Şerafettin ÖZDEMİR,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 31583 Halil İbrahim KUŞ,

Tekirdağ Hâkimliğine, Burhaniye Hâkimi 31603 İbrahim YILDIZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 31611 Haluk OKUL,

Malatya Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 31617 Mehmet ÇELİK,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Sinop Cumhuriyet Savcısı 31618 Bülent ELVER,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 31620 Şenol ÖNAL,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 32002 Feyzullah VAROL,

İzmir Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 32157 Leyla SEZER,

Ankara Hâkimliğine, Elmadağ Hâkimi 32165 İlknur ARSLAN,

Şişli Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 32166 Belgin KUŞ,

Denizli Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 32173 Teslime SARIHAN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, İncirliova Cumhuriyet Savcısı 32180 Murat AVCI,

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı 32181 Nihat ALTUNOK,

Kütahya Hâkimliğine, Gerede Hâkimi 32185 İsmail KÖKSAL,

Kütahya Hâkimliğine, Erdek Hâkimi 32188 Önder İrfan YORGANCILAR,

İzmir Hâkimliğine, Köyceğiz Hâkimi 32190 Orhan ÇALIŞKAN,

Afyon Hâkimliğine, Ortaca Hâkimi 32191 Ömer BERBER,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 32202 Hüseyin TOPÇUOĞLU,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Körfez Cumhuriyet Savcısı 32204 Cihan ŞAHİN,

Bursa Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 32205 Mehmet Faik ATEŞ,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Sapanca Cumhuriyet Savcısı 32207 Sezai DUMAN,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 32210 Levent ÖZYURT,

Üsküdar Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 32220 Ali ALÇIK,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 32221 Gökalp KÖKÇÜ,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Karataş Cumhuriyet Savcısı 32224 Mehmet CABAOĞLU,

Samsun Hâkimliğine, Batman Hâkimi 32229 Mehmet Ali YILDIZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Ayvalık Hâkimi 32234 İlmettin DİRİL,

Isparta Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 32239 Davut YILDIRIM,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Çayeli Cumhuriyet Savcısı 32242 Erdal YÜCEL,

Antalya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 32244 Kadir SARICALAR,

Kayseri Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 32247 Rafet EMRE,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 32248 Ekrem BEREKETBULUR,

Muğla Hâkimliğine, Babaeski Hâkimi 32250 Mustafa ÖZTÜRK,

Sakarya Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 32257 Gürcan AKINCI,

Elazığ Hâkimliğine, Pazar (Rize) Hâkimi 32270 Malik GÜMÜŞ,

Muğla Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 32279 Mehmet KAYA,

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı 32281 Fevzi ARGIÇ,

Sakarya Hâkimliğine, Söke Hâkimi 32283 Kâmil BAĞBOZAN,

Konya Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 32289 Hüseyin TUZTAŞ,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, İznik Cumhuriyet Savcısı 32300 Mehmet GÜNCAN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Seferihisar Cumhuriyet Savcısı 32309 Ergün SABAN,

Bursa Hâkimliğine, Körfez Hâkimi 32310 Recep ÖZDEMİR,

Edirne Hâkimliğine, İnebolu Hâkimi 32317 Mithat ÇELİKEL,

Gaziantep Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 32321 Hasan ÖZGÜN,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 32328 Muhittin YILDIRIM,

İzmir Hâkimliğine, Tekkeköy Hâkimi 32333 Mehmet ÖZCAN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 32335 Abdurrahman KOÇASLAN,

Kocaeli Hâkimliğine, Hendek Hâkimi 32336 Gürsel DİKEN,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 32339 Mevlüt AMBARKÜTÜK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Of Hâkimi 32340 Bayram Hüseyin TAŞKIN,

Zeytinburnu Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 32342 Mehmet Ali ALPCAN,

Kırıkkale Hâkimliğine, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32346 Hüsnü ÇALMUK,

Sakarya Hâkimliğine, Söğütlü Hâkimi 32350 Halil SAYAN,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Didim Cumhuriyet Savcısı 32355 Emin AYDİNÇ,

Germencik Cumhuriyet Savcılığına, Ekinözü Cumhuriyet Savcısı 32360 Ertan ÖZBEK,

Bolu Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 32372 Süleyman YILDIRIM,

Yalova Hâkimliğine, Bayındır Hâkimi 32377 Ali Naki CEYLAN,

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı 32379 Cevat BARUTÇU,

Bursa Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 32380 Yahya COŞGUNOĞLU,

Gaziantep Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 32381 Ali ÖZKAYA,

Ankara Hâkimliğine, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32382 Yusuf Ziya ARICAN,

Afyon Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 32386 Mehmet Salih ÇAKMAK,

Sincan Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi 32393 İbrahim ÇATALKAYA,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 32394 Mustafa Kemal GÜL,

Bursa Hâkimliğine, Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32395 Fedai CANATAN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Bartın Cumhuriyet Savcısı 32402 Hüseyin HİSLİ,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 32403 Ufuk DERİNÖZ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 32423 Levent SAVAŞ,

Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 32427 Abdulaziz TAYLANHAN,

Kadıköy Hâkimliğine, Çatalca Hâkimi 32428 Niyazi DENİZ,

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına, Foça Cumhuriyet Başsavcısı 32429 Berkant KARAKAYA,

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı 32431 Kadir YILMAZ,

Bursa Hâkimliğine, Vakfıkebir Hâkimi 32434 Mükerrem TEKİNTÜRK,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 32435 Derman CÖNK,

Adalar Hâkimliğine, Tire Hâkimi 32438 Mustafa Can KORKARER,

İzmir Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 32442 Mustafa ÇOKKEÇECİ,

Adana Hâkimliğine, Sürmene Hâkimi 32447 İbrahim GÜRKAN,

Zonguldak Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 32452 Zafer KURTOĞLU,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı 32453 Kenan KARABEYESER,

Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32460 Mehmet Ali DEMİREZİCİ,

Erzurum Hâkimliğine, Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32471 Ergün ERCAN,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 32487 Feyzi ÖZTÜRK,

Adana Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 32489 Recayi KAYA,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 32493 Caner ERGÖZ,

Ankara Hâkimliğine, Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32497 Hüseyin KARAMANOĞLU,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Dinar Cumhuriyet Başsavcısı 32502 Kadri Tayfun YAMANARSLAN,

Osmaniye Hâkimliğine, Görele Hâkimi 32503 İbrahim ÇELENK,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 32632 Yılmaz KOÇER,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı 32634 İsmail DALAN,

Menemen Cumhuriyet Savcılığına, Karacabey Cumhuriyet Savcısı 32637 Kemal ÇAKIR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 32800 Metin ÖZBEYLİ,

Muğla Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 32865 Sedat BAŞARAN,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 32871 Altan AYDOĞAN,

Kartal Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 32878 Ahmet Ata UZUNER,

Karayazı Cumhuriyet Savcılığına, Yedisu Cumhuriyet Savcısı 32880 Fikret SÜNBÜL,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Develi Cumhuriyet Başsavcısı 32883 Şükrü Cüneyt HAMDOVALI,

Van Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 33187 Nalan KAYAALP,

Çubuk Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 33194 Neslihan ŞENER TAMÖZ,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Şile Cumhuriyet Savcısı 33208 Ali GÜNGÖR,

Van Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Giresun Hâkimi 33220 Yusuf KARA,

Konya Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 33224 Yahya MEMİŞ,

Dinar Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 33230 Mehmet ALTAŞ,

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ceyhan Hâkimi 33232 Nezihi Uğur ŞANLI,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 33233 Abdulgafur GÜNDOĞDU,

Menderes Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 33235 Çetin CESUR,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Gerze Cumhuriyet Savcısı 33240 Ali KUZU,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Rize Hâkimi 33241 Kenan ÇETİN,

Sakarya Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 33245 Şükrü ONAT TEKİNALP,

Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Dörtyol Hâkimi 33258 Ogün MADEN,

Sultanbeyli Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 33272 Dilek GÖKKOYUN,

Üsküdar Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 33275 Orkide TÜRKOĞLU,

İstanbul Hâkimliğine, Çankırı Hâkimi 33280 Gül YİĞİTBAŞI,

Erzurum Hâkimliğine, Tekkeköy Hâkimi 33283 Ayşe ERKAN,

Muğla Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 33287 Fulya BAŞARAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 33292 Aysel VATANSEVER,

Bakırköy Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 33296 Güler METİN,

Eskişehir Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 33299 Selma ELVER,

Polatlı Hâkimliğine, Kalecik Hâkimi 33304 Osman PARLAK,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Vakfıkebir Cumhuriyet Savcısı 33308 İzzettin NAMAL,

Eskişehir Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 33315 Ayhan YILMAZ,

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33319 Sadık ÖZKAN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı 33320 Ahmet GÜVEN,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Pozantı Cumhuriyet Savcısı 33324 Cumali KARAKÜTÜK,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Pehlivanköy Cumhuriyet Savcısı 33325 Yener YILDIRIM,

Muğla Cumhuriyet Savcılığına, Avanos Cumhuriyet Savcısı 33332 Abdulkadir EROL,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Sarıkaya Hâkimi 33333 Aydın IŞIK,

Aliağa Cumhuriyet Savcılığına, İkizce Cumhuriyet Savcısı 33349 Cevdet AYDEMİR,

Kırıkkale Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 33351 Ahmet YENER,

Şişli Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 33355 Ali Can APAYDIN,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 33361 Ümüt CEYHAN,

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gürün Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33367 Bekir AKKALE,

Kocaeli Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 33377 Rüstem ERYILMAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 33388 Ragıp Ali METİN,

Sincan Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 33396 Salih SÖNMEZ,

Uşak Hâkimliğine, Bulancak Hâkimi 33412 Halil İbrahim BAKIRTAŞ,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Uzunköprü Hâkimi 33415 Mustafa ÇÜRÜK,

Ankara Hâkimliğine, Körfez Hâkimi 33418 Adem ASLAN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 33427 Mustafa SARIÇAM,

Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 33431 Uğur GÖKKOYUN,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcısı 33441 Ahmet KARAKAYA,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Babaeski Cumhuriyet Savcısı 33450 Kadir GÜLCÜ,

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kırşehir Hâkimi 33454 Mustafa ÇAĞATAY,

İzmir Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 33455 Sevgi TÜRER,

Kastamonu Hâkimliğine, Bolvadin Hâkimi 33462 Necat YEŞİLALİOĞLU,

Edirne Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 33477 Murat ÇIRAKOĞLU,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 33485 Mustafa Ramazan GÜNAYDIN,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 33496 Adem TAŞLI,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Of Cumhuriyet Savcısı 33497 Mahmut Celal MUSAOĞLU,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 33498 Taner AKPINAR,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 33499 Mehmet TAMÖZ,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Hendek Cumhuriyet Savcısı 33501 Ali ÇAKMAK,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 33505 Alper Şevket ATİKALİOĞLU,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı 33518 Tansel ÜNAL,

İstanbul Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 33521 Oktay AÇAR,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Urla Hâkimi 33544 Mahmut DEVECİOĞLU,

Trabzon Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 33546 Sıddık Ercan UĞURDAN,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 33555 Ali CEYLAN,

İzmir Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 33557 Nevzat DEMİR,

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 33568 Fehmi YILMAZ,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Şarkışla Cumhuriyet Savcısı 33574 Ömer DOĞRUÖZ,

Şişli Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 33579 Aydın ŞEN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Karacabey Cumhuriyet Savcısı 33581 Yalçın KURT,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 33790 Aykut ALKAN,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 33794 Güven YILDIZ,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Orhangazi Cumhuriyet Savcısı 33833 Rahmi ALTUNTOP,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 33851 Eren YENİCE,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Nevşehir Hâkimi 33853 Seyhan AKSAR ORKUN,

Erzurum Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 33876 Ayşe HİSLİ,

Yalova Hâkimliğine, Orhangazi Hâkimi 33884 Münüre TUNCER,

Erzincan Hâkimliğine, Elmadağ Hakimi 33896 Nurşen DURMUŞ,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 33900 Gülay KANDEMİR,

Erzurum Hâkimliğine, İnebolu Hâkimi 33902 Nuray YILMAZ,

Üsküdar Hâkimliğine, Karamürsel Hâkimi 33905 Zuhal Ayhan AFFAK,

Tunceli Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 33914 Ayşegül AKSU,

Ümraniye Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 33918 Zeynep Hülya DERİNÖZ,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 33933 Ayten AKTUĞ,

Akçaabat Hâkimliğine, Yunak Hâkimi 33936 Emine ERTEMLİ,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 33963 Mehmet BAYHAN,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 33980 Mahmut AYDIN,

Bursa Hâkimliğine, Van Hâkimi 33983 Mehtap YILMAZ,

Şişli Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 33999 Nuray APAYDIN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Terme Cumhuriyet Savcısı 34001 Serdar AYTEN,

Hatay Hâkimliğine, Özvatan Hâkimi 34006 Mehmet Zeki ÖNDER,

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34008 Dursun BÜYÜKBAŞ,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 34015 Ekrem TÜRKOĞLU,

Bozüyük Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 34017 Nimet ÖZKAVALCI,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 34022 İbrahim Halil ÇİFTÇİ,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 34024 Mehmet Can AKYOL,

Menemen Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 34026 Ali ÇELİK,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Tosya Cumhuriyet Savcısı 34028 Faruk SARIOĞLU,

Kadıköy Hâkimliğine, Bayat (Çorum) Hâkimi 34029 Süleyman ÖZTÜRK,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Rize Hâkimi 34033 Hatice AKPINAR,

Bakırköy Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 34035 Sadiye AKDARMA,

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı 34043 Enis Yavuz YILDIRIM,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 34082 Kasım İLİMOĞLU,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Bitlis Cumhuriyet Savcısı 34097 Muzaffer COŞKUN,

Sakarya Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 34102 Mehmet YOYLU,

Çankırı Cumhuriyet Savcılığına, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı 34103 İdris AKSOY,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Domaniç Cumhuriyet Savcısı 34109 Birol ORMAN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Sinop Cumhuriyet Savcısı 34112 Celal BUDAK,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Dörtyol Cumhuriyet Savcısı 34119 Yakup ALICI,

Üsküdar Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 34120 Musa GÜLNAR,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Gökçebey Cumhuriyet Savcısı 34122 Fikri Aziz NİKSARLI,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Yerköy Cumhuriyet Savcısı 34129 İrfan POLAT,

Samsun Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 34136 Mehmet FETTAHOĞLU,

Sincan Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 34143 İlker KOÇYİĞİT,

Rize Hâkimliğine, Çal Hâkimi 34152 Ali İhsan DEMİREL,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Bahçe Cumhuriyet Savcısı 34158 Erol TASLAK,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 34159 Mehmet KULAKSIZ,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 34170 Erol SÜMER,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 34177 Metin DEMİRTAŞ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Bozüyük Cumhuriyet Savcısı 34195 Faruk GEYİK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 34207 Celalettin EDECAN,

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 34209 Akif Celalettin ŞİMŞEK,

Eskişehir Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 34220 Hakkı AYDOĞAN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Karataş Cumhuriyet Savcısı 34230 Galip AŞIK,

Akçaabat Cumhuriyet Savcılığına, Manyas Cumhuriyet Savcısı 34233 Ahmet Murat DERME,

Tarsus Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 34246 Murathan ŞAHİN,

Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Gürün Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 34251 Ahmet TURGUT,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Gerze Cumhuriyet Savcısı 34258 Mahmut BAYBUĞA,

Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 34264 Murat BULUT,

Çorum Hâkimliğine, İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34265 Ömer KÜÇÜKYURT,

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 34272 Mehmet ADEMOĞLU,

Kırşehir Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 34282 Hamza YALÇINKAYA,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, İmamoğlu Cumhuriyet Savcısı 34283 Celal AVAR,

Zeytinburnu Cumhuriyet Savcılığına, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı 34287 Cihan KANSIZ,

Mersin Hâkimliğine, Ulukışla Hâkimi 34295 Yavuz Mehmet ŞAHAN,

Adana Hâkimliğine, Pütürge Hâkimi 34300 Erdem ŞİMŞEK,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 34302 Bülent ELMAS,

Bodrum Hâkimliğine, Bahçe Hâkimi 34320 Metin ÇELİK,

İstanbul Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 34324 Fatih KAPAN,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Lâdik Cumhuriyet Savcısı 34335 Fatih Mehmet ÖZTÜRK,

Of Hâkimliğine, Manyas Hâkimi 34351 Mesut CUMURCU,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Kozaklı Cumhuriyet Savcısı 34352 Kadir GÜNÜÇ,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 34355 Ender KESKİN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Kuyucak Cumhuriyet Savcısı 34368 Muhammet Zeki BAYRAKTAR,

İstanbul Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 34380 Hilmi ŞEKER,

Sivas Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 34384 Mehmet Fatih TEZCAN,

Malatya Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 34392 Yusuf KAYA,

Kartal Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 34398 Muharrem SARIKAYA,

Kırşehir Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 34400 Ömer Nasuh ŞAHİN,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Kale (Antalya) Cumhuriyet Savcısı 34407 Ahmet KÜÇÜKPINAR,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 34422 Savaş KIRBAŞ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 34423 Bülent KANTARCI,

Sakarya Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 34432 Burhanettin ESENKAR,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Akköy Cumhuriyet Savcısı 34433 Hacı ÇAM,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Beypazarı Cumhuriyet Savcısı 34434 Veli DALGALI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 34439 Çavuş ASAN,

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Gürün Cumhuriyet Savcısı 34450 Mehmet KALKAN,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Söke Hâkimi 34462 Orhan GÖDEL,

İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sungurlu Hâkimi 34464 Halit Selçuk ÖZBEN,

Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Divriği Cumhuriyet Savcısı 34474 Türkay TÜRKLER,

Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Korkuteli Hâkimi 34487 Abdullah CİVE,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Elmadağ Cumhuriyet Savcısı 34492 Ahmet Fethi TOPTAŞ,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Bozüyük Cumhuriyet Savcısı 34499 İsmail KAYA,

Konya Hâkimliğine, Biga Hâkimi 34504 Emin RUSUM,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Felâhiye Cumhuriyet Savcısı 34526 Necmi Uğur KAMBER,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 34585 Şükran DEDEAĞAOĞLU,

Ankara Hâkimliğine, Beypazarı Hâkimi 34610 İlhan KARA,

İzmir Hâkimliğine, Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34643 Niyazi ERDOĞAN,

Gaziantep Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 34652 Murat KARAHİSAR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 34654 Sami TETİK,

Korkuteli Hâkimliğine, Mazıdağı Hâkimi 34664 Ali GEDİK,

Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Güroymak Cumhuriyet Savcısı 34666 Sinan KADIOĞLU,

Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Erdek Cumhuriyet Savcısı 34667 Özgür Katip KAYA,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Turhal Cumhuriyet Savcısı 34669 Bülent ÖZER,

Çanakkale Hâkimliğine, Beydağ Hâkimi 34758 Mustafa DAL,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 34759 Salim ÇEVİK,

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığına, Akyurt Cumhuriyet Savcısı 34762 İsa FİDAN,

Bursa Hâkimliğine, Karataş Hâkimi 34763 Mehmet Adnan HACIKASIMOĞLU,

Söke Hâkimliğine, Gölpazarı Hâkimi 34764 Hasan ATEŞ,

Mersin Hâkimliğine, Banaz Hâkimi 34775 Ahmet KİRİŞ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Çankırı Cumhuriyet Savcısı 34809 Mehmet ÖZEL,

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı 34810 Turhan TURUNÇ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 34812 Mustafa TURHAN,

Tokat Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 34815 Rüstem ÖZBEK,

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı 34816 Ahmet SOYTÜRK,

Denizli Hâkimliğine, Akçakoca Hâkimi 34827 Cevdet EKİZOĞLU,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Ulus Cumhuriyet Savcısı 34840 Mehmet Erdal BOZKAYA,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Yapraklı Cumhuriyet Savcısı 34850 Cengiz Cem KARAKAŞLI,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Araç Cumhuriyet Savcısı 34866 Sedat ÖZEN,

Rize Hâkimliğine, Digor Hâkimi 34868 Mustafa YALÇIN,

Keskin Cumhuriyet Savcılığına, Samsat Cumhuriyet Savcısı 34874 Salih ÇİMEN,

Rize Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 34878 Ahmet FINDIK,

Fatih Cumhuriyet Savcılığına, Pehlivanköy Cumhuriyet Savcısı 34879 Sadık GÜLYAZ,

Osmaniye Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 34882 Mehlika ÇAKIROĞLU TEKİN,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı 34887 Refik Hakan BAŞVERDİ,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı 34896 Mahmut Tansel TÜFEKÇİ,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı 34897 Gökçen TUNÇER,

Körfez Cumhuriyet Savcılığına, Orta Cumhuriyet Savcısı 34898 Emine Şahan ÖĞÜŞ,

Kayseri Hâkimliğine, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 34900 Süleyman KÖKSALDI,

Antalya Hâkimliğine, Sorgun Hâkimi 34902 Emine TABAR,

Bitlis Cumhuriyet Savcılığına, Pütürge Cumhuriyet Savcısı 34909 Osman SARI,

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hakkâri Hâkimi 34915 Ahmet BADALI,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Pınarbaşı (Kayseri) Cumhuriyet Savcısı 34917 Banu ÖZENÇ İSLİM,

Giresun Hâkimliğine, Alaplı Hâkimi 34934 Cafer POLAT,

Sinop Cumhuriyet Savcılığına, Akyurt Cumhuriyet Savcısı 34945 Mustafa KARAMIK,

Sungurlu Hâkimliğine, Şarkikaraağaç Hâkimi 34946 Mahmut AKTÜRK,

Aydın Hâkimliğine, Avanos Hâkimi 34955 Canan SEÇGİN,

Zonguldak Hâkimliğine, Acıpayam Hâkimi 34959 İzzettin DUMAN,

Karamürsel Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 34965 İsmail KÖKTEN,

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34966 Ahmet ŞANVERDİ,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Turhal Cumhuriyet Savcısı 34974 Haluk TEKİN,

İncirliova Cumhuriyet Savcılığına, Erciş Cumhuriyet Savcısı 34975 Bülent GÜMÜŞ,

İstanbul Hâkimliğine, Yeşilova Hâkimi 34978 Beyhan GÜLER,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Bozdoğan Cumhuriyet Savcısı 34981 Mesut ÖZTÜRK,

Ceyhan Hâkimliğine, Savaştepe Hâkimi 34982 Çiğdem KURUTAN,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Arhavi Cumhuriyet Savcısı 34990 Mustafa Haluk BAYDİLLİ,

Rize Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 34998 Ünal YALÇINKAYA,

Ödemiş Hâkimliğine, Çekerek Hâkimi 34999 Özden DOĞAN,

Sinop Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 35000 Köksal ÖZKAPU,

Gerede Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 35002 İsmail YILDIRIM,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı 35003 Mehmet Ali KARAASLAN,

Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Türkoğlu Hâkimi 35006 Fikret KARAÇORLU,

Elmadağ Hâkimliğine, Adalet Müfettişi 35009 Mustafa KARA,

Antalya Hâkimliğine, Simav Hâkimi 35010 Hakan SİL,

Rize Hâkimliğine, Çal Hâkimi 35012 Hatice DEMİREL,

Köyceğiz Hâkimliğine, Sütçüler Hâkimi 35013 Orhan ÖZDEMİR,

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığına, Serik Cumhuriyet Savcısı 35014 Adem KUL,

İstanbul Hâkimliğine, Tavşanlı Hâkimi 35019 Necat EDE,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Hopa Cumhuriyet Savcısı 35020 Arif ULUSOY,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Çamaş Cumhuriyet Savcısı 35022 Serhan EROĞLU,

Sürmene Hâkimliğine, Orhaneli Hâkimi 35023 Aydın TEKDOĞAN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Lalapaşa Cumhuriyet Savcısı 35024 Hasan Hüseyin SORMAZ,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı 35030 Ali ÇAĞIR,

İkizce Cumhuriyet Savcılığına, Demirözü Cumhuriyet Savcısı 35033 Recep KORKMAZ,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Erbaa Cumhuriyet Savcısı 35034 Basri TAŞ,

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına, Akyazı Cumhuriyet Savcısı 35035 Hüseyin AKSU,

Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığına, 19 Mayıs Cumhuriyet Savcısı 35039 Sıttık TEMÜR,

Çarşamba Hâkimliğine, Ulus Hâkimi 35040 Mehmet Rahmi AKÖNER,

Bucak Hâkimliğine, Tosya Hâkimi 35041 Hüseyin PALTA,

Salihli Hâkimliğine, Saray (Tekirdağ) Hâkimi 35043 Ayşe KAPLAN,

Sivrihisar Hâkimliğine, Selendi Hâkimi 35047 Ertan KIYAK,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Bucak Cumhuriyet Savcısı 35049 Cevat ÖZCAN,

Adalar Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 35050 Mehmet Halit TEKİŞ,

Karacabey Cumhuriyet Savcılığına, Hakkâri Cumhuriyet Savcısı 35052 Vahittin AYGÜN,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Midyat Cumhuriyet Savcısı 35053 Erdal KURUÇAY,

Denizli Hâkimliğine, Akköy Hâkimi 35063 Gülşen HEYBET,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Düzköy Hâkimi 35068 Doğan ŞAHİN,

Çardak Cumhuriyet Savcılığına, Korgan Cumhuriyet Savcısı 35069 Sait KARA,

Sakarya Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 35070 Selma Nilhan TEKİNALP,

Görele Cumhuriyet Savcılığına, Yeniçağa Cumhuriyet Savcısı 35072 Orhan UZUN,

Elazığ Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 35073 Günal AKYOL,

Mudanya Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 35076 Sefa BİLAK,

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığına, Akdağmadeni Cumhuriyet Savcısı 35078 Sinan TAŞKIN,

İstanbul Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 35080 Şevkiye KAPAN,

Bafra Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 35087 Mustafa DURAN,

Amasya Cumhuriyet Savcılığına, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı 35089 Salih Zeki YILMAZ,

Gönen Cumhuriyet Savcılığına, Bucak Cumhuriyet Savcısı 35091 Hüseyin ÖZ,

Havza Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 35092 Dilek ÖZTÜRK,

Ümraniye Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 35094 Gülen AKYÜREK,

Uzunköprü Hâkimliğine, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35095 Sıddıka ASRAV,

Karacabey Hâkimliğine, Oltu Hâkimi 35098 Nesrin ASLAN,

Erzurum Hâkimliğine, Şereflikoçhisar Hâkimi 35100 Gündüz GÜNEŞ,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Bor Cumhuriyet Savcısı 35112 Nevzat SARGIN,

Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Beyşehir Cumhuriyet Savcısı 35120 Halil İbrahim AKKAN,

Kırklareli Hâkimliğine, Alpu Hâkimi 35130 Yasemin AKGÜL,

Gönen Cumhuriyet Savcılığına, Türkoğlu Cumhuriyet Savcısı 35136 Fuat TEKİN,

Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına, Daday Cumhuriyet Savcısı 35142 Altan ŞAHİN,

Eyüp Cumhuriyet Savcılığına, Karaisalı Cumhuriyet Savcısı 35144 Abdullah YURTSEVER,

Çardak Cumhuriyet Savcılığına, Emirgazi Cumhuriyet Savcısı 35145 Mehmet Ferhat DEMİR,

Yenişehir Cumhuriyet Savcılığına, Tatvan Cumhuriyet Savcısı 35146 Ersoy ÜLGER,

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığına, Bünyan Cumhuriyet Savcısı 35147 Hüseyin KIZILKAYA,

Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı 35152 Hakan YÜKSEL,

Akçaabat Hâkimliğine, Manyas Hâkimi 35156 Arzu DERME,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eğirdir Hâkimi 35159 Süleyman KUL,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Germencik Cumhuriyet Savcısı 35161 Pircan Barut EMRE,

İstanbul Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 35172 Songül AÇAR,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Avanos Cumhuriyet Savcısı 35176 Uğur SEÇGİN,

Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Andırın Cumhuriyet Savcısı 35180 İsmet Ayhan KORKMAZ,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 35189 Aydın ÇEVİK,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Kaş Cumhuriyet Savcısı 35191 Güler ÖZMEN,

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Çamaş Hâkimi 35192 Ayhan IŞIK,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Orta Cumhuriyet Savcısı 35195 Ufuk Abbas ULUTÜRK,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Kocaali Cumhuriyet Savcısı 35199 Ahmet PALALI,

Çankırı Cumhuriyet Savcılığına, Çay Cumhuriyet Savcısı 35203 Alpay ÖZBEK,

Karahallı Hâkimliğine, Muradiye Hâkimi 35214 Meral İZGİ,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Havsa Cumhuriyet Savcısı 35219 Emine AVCIOĞLU,

Of Cumhuriyet Savcılığına, Atabey Cumhuriyet Savcısı 35220 Müfit YILMAZ,

Kepsut Hâkimliğine, Cizre Hâkimi 35221 Nezahat SAYAN,

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sarıkamış Hâkimi 35223 Nadir ÖZSOY,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı 35225 Esat PENPE,

Körfez Hâkimliğine, Mecitözü Hâkimi 35226 Şuayip KILIÇARSLAN,

Ergani Hâkimliğine, Maden Hâkimi 35228 Gül Melek SUBAŞI,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Sorgun Cumhuriyet Savcısı 35238 Adnan TABAR,

Hatay Hâkimliğine, Bor Hâkimi 35241 Murat YÜCEL,

Keşap Cumhuriyet Savcılığına, İbradı Cumhuriyet Savcısı 35242 Aytekin CENİKLİ,

Avanos Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 35248 Hatice İlkay PAMUK,

Avanos Cumhuriyet Savcılığına, Elmalı Cumhuriyet Savcısı 35249 Hayrettin PAMUK,

Konya Hâkimliğine, Karapınar Hâkimi 35251 Yaşar AKKOYUN,

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Sarayköy Cumhuriyet Savcısı 35252 Muhammet DOĞRAMACI,

Sakarya Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 35260 Hakan ÖZER,

Bursa Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 35265 Elif EFE CANATAN,

Soma Cumhuriyet Savcılığına, Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı 35266 İsmail KARTEPER,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı 35269 Ayşe SARIYAR,

İstanbul Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 35271 Mehtap ORHAN KORKMAZ,

Kartal Hâkimliğine, Korkuteli Hâkimi 35272 Şermin BAŞVERDİ,

Gaziantep Hâkimliğine, Bozkurt (Denizli) Hâkimi 35273 Ayşe Gülay KEÇELİ,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Susurluk Hâkimi 35274 Ramazan ACAR,

Elmadağ Hâkimliğine, Delice Hâkimi 35277 Ayşe GEREM,

Erdek Cumhuriyet Savcılığına, Aydıncık (Mersin) Cumhuriyet Savcısı 35280 Bayram KÖROĞLU,

Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Yerköy Cumhuriyet Savcısı 35281 Faik ATEŞ,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Sincanlı Cumhuriyet Savcısı 35283 İbrahim GÜL,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Savaştepe Cumhuriyet Savcısı 35284 Talat KURUTAN,

Kemer (Antalya) Cumhuriyet Savcılığına, Tatvan Cumhuriyet Savcısı 35286 Erkan GÖZKAYA,

Dörtyol Hâkimliğine, Erzin Hâkimi 35287 Bedia ARIKAN,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Gülağaç Cumhuriyet Savcısı 35288 Mustafa Kemal YILMAZ,

Iğdır Hâkimliğine, Bigadiç Cumhuriyet Savcısı 35291 Yasemin YOLDAŞ KİRAZ,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Eflâni Cumhuriyet Savcısı 35293 Nuri ŞENGÜN,

İstanbul Hâkimliğine, Eğirdir Hâkimi 35294 Göksal KAYAPINAR,

Söke Cumhuriyet Savcılığına, Emirdağ Cumhuriyet Savcısı 35301 Rahmi TAN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcısı 35302 Yeter GÜMÜŞ,

Menderes Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 35305 Sema KAYGUSUZ,

Sakarya Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 35307 Buket AKINCI,

Bakırköy Hâkimliğine, Taşköprü Hâkimi 35311 Aysel ÇAKIR,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Yığılca Cumhuriyet Savcısı 35314 Bülent YILDIZ,

Malatya Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 35317 Mehmet Salih YILDIRIM,

Ayvalık Hâkimliğine, Hassa Hâkimi 35330 Fikran AZKIN,

Beyoğlu Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 35334 Gülseren KALDIRIM,

İstanbul Hâkimliğine, Perşembe Hâkimi 35335 Bülent AKASMA,

Susurluk Hâkimliğine, Ağaçören Hâkimi 35337 Ercan DOĞAN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Kula Cumhuriyet Savcısı 35338 Necmi ŞAHDALAMAN,

Sürmene Hâkimliğine, Sivrihisar Hâkimi 35343 İsmail ŞENGÜL,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Çarşıbaşı Cumhuriyet Savcısı 35353 Hakan TEKİN,

Kırklareli Hâkimliğine, Altınekin Hâkimi 35354 Alparslan KESKİN,

Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Dörtdivan Cumhuriyet Savcısı 35375 Abdülkadir BAŞARI,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Kepsut Cumhuriyet Savcısı 35441 Mustafa ERDAL,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilova Cumhuriyet Savcısı 35442 İsmail GÜLER,

Vakfıkebir Cumhuriyet Savcılığına, Çeltikçi Cumhuriyet Savcısı 35475 Serkan ATA,

Üsküdar Hâkimliğine, İnhisar Hâkimi 35476 Mehdi KOMŞUL,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı 35481 Uğur BAŞAR,

Ula Hâkimliğine, Kavaklıdere Hakimi 35483 Murat UĞUR,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı 35484 Türkan YABANCI,

Seydişehir Hâkimliğine, Kalkandere Hâkimi 35485 Selahattin AYDIN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı 35491 Nejat ÇAKIR,

Tokat Hâkimliğine, Hüyük Hakimi 35493 Murat KOLLAR,

Denizli Hâkimliğine, Honaz Hâkimi 35762 Meral KAYAŞ,

Bucak Cumhuriyet Savcılığına, Bünyan Cumhuriyet Savcısı 35821 Haydar KILINÇ,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Alaçam Cumhuriyet Savcısı 35823 Çelebi ÖZCAN,

Beydağ Hâkimliğine, Dodurga Hâkimi 35826 Nazım DURMAZ,

Gerze Hâkimliğine, Tonya Hâkimi 35828 Arif TIRIL,

Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Doğubayazıt Hâkimi 35833 İbrahim Ahmet PEKDUR,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Alpu Cumhuriyet Savcısı 35836 Mehmet YILMAZ,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Bigadiç Cumhuriyet Savcısı 35837 Zekeriya ÖZ,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Beyşehir Hâkimi 35839 Ramazan ALTUNBEY,

Kumluca Cumhuriyet Savcılığına, Gökçebey Cumhuriyet Savcısı 35840 Musa ÜNEL,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Karapınar Cumhuriyet Savcısı 35841 Esin SOLMAZ,

Bucak Cumhuriyet Savcılığına, Bayramiç Cumhuriyet Savcısı 35846 Metin BAŞARAN,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Ayvacık (Samsun) Cumhuriyet Savcısı 35851 Baki ÇALIŞKAN,

Eskişehir Hâkimliğine, Araban Hâkimi 35852 Erdal ÖNCÜ,

Türkoğlu Hâkimliğine, Domaniç Hâkimi 35853 Hazar Turan ALİM,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Kurucaşile Cumhuriyet Savcısı 35879 Selim ÇORBACIOĞLU,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Yenipazar (Bilecik) Cumhuriyet Savcısı 35883 Ömer AKINCI,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Kumru Hâkimi 35885 İsmail BULUN,

İstanbul Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 35886 Filiz YILDIZ,

Ayaş Hâkimliğine, Başyayla Hâkimi 35888 Ali SAYDAM,

Rize Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 35889 Zeynep HASDEMİR,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Yahyalı Cumhuriyet Savcısı 35890 Cihan YILDIZ,

Antalya Hâkimliğine, Simav Hâkimi 35891 Sevda SİL,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı 35892 Murat AKKURT,

Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gümüşhane Hâkimi 35893 Gökçe YILDIRIM,

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 35897 Halil ÖZEN,

Seyitgazi Hâkimliğine, Göle Hâkimi 35900 Ayşin FİLİKÇİ,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Eskil Hâkimi 35901 Ayhan DOĞAN,

Çorlu Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 35902 Hatice ÇETİNGÜL,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Göynücek Cumhuriyet Savcısı 35904 İsmail TOPÇUOĞLU,

Kızılcahamam Hâkimliğine, Beyşehir Hâkimi 35905 Alper Yükselen BİKİRLİ,

Milâs Hâkimliğine, Hüyük Hakimi 35906 Ayhan ÇOLAK,

Çayeli Hâkimliğine, Ahmetli Hâkimi 35910 Ümit Selçuk DOĞAN,

Artvin Hâkimliğine, Akıncılar Hâkimi 35912 Fatih Birkan GÜNER,

Eyüp Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 35915 Ferhat ACAR,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Datça Hâkimi 35916 Suat ARSLAN,

Körfez Cumhuriyet Savcılığına, Sütçüler Cumhuriyet Savcısı 35918 Musa SAÇMA,

Ayvalık Hâkimliğine, Hassa Hâkimi 35921 Haluk AZKIN,

Kadirli Hâkimliğine, Kozaklı Hâkimi 35922 Mustafa ÖZGÜR,

Mardin Hâkimliğine, Çay Hâkimi 35923 Sevcan KOKU,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Turhal Cumhuriyet Savcısı 35924 Murat Şadan BAŞ,

Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı 35925 Murad KAYA,

Ümraniye Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 35930 Erol AKYÜREK,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Palu Cumhuriyet Savcısı 35932 Güven ÖZTÜRK,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eğirdir Cumhuriyet Savcısı 35934 İbrahim KAYAPINAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Atabey Hâkimi 35938 Derya ALAYBEYOĞLU,

Beypazarı Cumhuriyet Savcılığına, Haymana Cumhuriyet Savcısı 35939 Rahmi DÖNMEZ,

Tire Hâkimliğine, Aslanapa Hâkimi 35944 Sevilay SAĞIR,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Kavak Cumhuriyet Savcısı 35946 Taner ŞİMBİL,

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına, Çan Cumhuriyet Savcısı 35947 Uğur YİĞİTBİLEK,

Ümraniye Hâkimliğine, Tosya Hâkimi 35963 Mayde SARIOĞLU,

Bucak Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilyurt (Malatya) Cumhuriyet Savcısı 35965 Uğur ZORLU,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı 35975 Rafet YAVAŞ,

Manyas Hâkimliğine, Çınar Hâkimi 35976 Figen ERCAN,

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sütçüler Hâkimi 35978 Yalçın ÇEBİŞ,

Edremit Hâkimliğine, Çameli Hâkimi 35980 Sevgi KANYILMAZ,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Saraydüzü Cumhuriyet Savcısı 35981 Mehmet TOGAY,

Bozüyük Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 35986 Hülya ÖZKAVALCI,

Gemlik Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 35988 Nigar BOZAN,

Babaeski Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 35991 Neşe KARA,

Selçuk Hâkimliğine, Kıbrısçık Hâkimi 35992 Bahar ÖKMEN,

Alanya Hâkimliğine, Türkoğlu Hâkimi 35996 Fatma Dilek KARAÇORLU,

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına, Kumluca Cumhuriyet Savcısı 35999 Orhan ÇETİNGÜL,

Adana Hâkimliğine, Yerköy Hâkimi 36002 Nazan POLAT,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcısı 36003 Sertaç KAPLAN,

Ortaca Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 36004 Haki ÖNCÜ,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilyurt (Tokat) Cumhuriyet Savcısı 36013 Murat ÇANCI,

Şebinkarahisar Hâkimliğine, Pütürge Hâkimi 36015 Halil SOĞUKSU,

Kars Cumhuriyet Başsavcılığına, Gürün Cumhuriyet Başsavcısı 36016 İsmet ÖZKORUL,

Sinop Cumhuriyet Savcılığına, Senirkent Cumhuriyet Savcısı 36023 Ümit ŞAHİNER,

Malatya Hâkimliğine, Battalgazi Hâkimi 36024 Nazan YILMAZ,

Arapkir Cumhuriyet Savcılığına, Susurluk Cumhuriyet Savcısı 36028 Mehmet ÇİVRİL,

Boyabat Hâkimliğine, Balya Hâkimi 36034 Ayşe Neşe GÜL,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Dereli Hâkimi 36035 Hakan İSKENDEROĞLU,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Evren Cumhuriyet Savcısı 36036 Reşit YILDIRIM,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, İnönü Cumhuriyet Savcısı 36037 İrfan SARICI,

Dörtyol Hâkimliğine, Taşköprü Hâkimi 36038 Mehmet ARI,

Bünyan Cumhuriyet Savcılığına, Besni Cumhuriyet Savcısı 36039 Naim Babür ALAYBEYOĞLU,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Şırnak Cumhuriyet Savcısı 36040 Boğaç BAŞOĞLU,

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Karapürçek Cumhuriyet Savcısı 36041 İsmail LALE,

İznik Cumhuriyet Savcılığına, Mut Cumhuriyet Savcısı 36044 Oya AKDEMİR,

Silifke Hâkimliğine, Pozantı Hâkimi 36045 Ayşegül BEKİROĞLU,

Karacabey Cumhuriyet Savcılığına, Araklı Cumhuriyet Savcısı 36046 Kubilay ERYİĞİT,

Kartal Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 36047 Neslihan ABOŞOĞLU,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Gediz Cumhuriyet Savcısı 36048 Yılmaz ABOŞOĞLU,

Akhisar Hâkimliğine, Beyşehir Hâkimi 36049 Ünzüle AKKAN,

Çorlu Hâkimliğine, Sarıcakaya Hâkimi 36052 Aydan İMAMOĞLU,

Sarayköy Cumhuriyet Savcılığına, Serinhisar Cumhuriyet Savcısı 36054 Şakir YILMAZ,

Didim Cumhuriyet Savcılığına, Demirözü Cumhuriyet Savcısı 36057 Mehmet Ali ETHEMOĞLU,

Akseki Hâkimliğine, Damal Hâkimi 36059 Kadri ATALAY,

Kalecik Hâkimliğine, Çavdarhisar Hâkimi 36060 Muharrem BARUT,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Artvin Cumhuriyet Savcısı 36062 Erkan OKAN,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Emirgazi Cumhuriyet Savcısı 36063 Murathan BACARA,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Hüyük Cumhuriyet Savcısı 36064 Hakan KUZU,

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığına, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı 36066 Ayhan DEMİR,

Adana Hâkimliğine, Ulubey (Uşak) Hâkimi 36067 Asuman ULAŞ,

İstanbul Hâkimliğine, Tavşanlı Hâkimi 36068 Çiğdem EDE,

Erdemli Hâkimliğine, Orta Hâkimi 36070 Aydın MENGÜLLÜOĞLU,

Akseki Cumhuriyet Savcılığına, Yalıhüyük Cumhuriyet Savcısı 36073 Necla AVCI GİRİTLİ,

Tekkeköy Hâkimliğine, Pehlivanköy Hâkimi 36074 Çiğdem KARAARSLAN,

Van Hâkimliğine, Amasra Hâkimi 36082 Ali Şükran DURAK,

Bergama Hâkimliğine, Yenipazar (Aydın) Hâkimi 36083 Serpil BULANIK,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gördes Cumhuriyet Savcısı 36084 Ali ŞAFAK,

Bodrum Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 36085 Emine DEMİRBİLEK,

Marmaris Hâkimliğine, Salıpazarı Hâkimi 36088 Mehmet Ali MERİÇ,

İznik Hâkimliğine, Düziçi Hâkimi 36089 Kayhan KARABULUT,

Marmaris Hâkimliğine, Muş Hâkimi 36090 Ayşe GÜVEN,

Nevşehir Hâkimliğine, Gördes Hâkimi 36091 Pınar ŞAFAK,

İskenderun Hâkimliğine, Aksu Hâkimi 36096 Mehmet KARABABA,

Gölcük Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 36100 Aziz ÇAĞLAR,

Akhisar Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 36103 Ragıp KARATEPE,

Akyazı Hâkimliğine, Darende Hâkimi 36104 Davut VARLI,

Gediz Hâkimliğine, Pazaryeri Hâkimi 36107 Mehmet AYAN,

Zile Hâkimliğine, Karamanlı Hâkimi 36109 Yüksel CANAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 36112 Doğan KORKMAZ,

Adana Hâkimliğine, Çobanlar Hâkimi 36113 Ülkü GÖK,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 36115 Emine TERZİ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Seben Cumhuriyet Savcısı 36117 Ercan BAŞARAN,

Yalova Hâkimliğine, Köşk Hâkimi 36120 Hülya CANPOLAT,

Foça Cumhuriyet Savcılığına, Delice Cumhuriyet Savcısı 36123 Murat İRCAL,

Çavdır Hâkimliğine, Pınarbaşı (Kastamonu) Hâkimi 36126 Derviş ERYILDIRIM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İncesu Hâkimi 36127 Şenol TUTUŞ,

Sungurlu Hâkimliğine, Uluborlu Hâkimi 36129 Mahmut GÜNAY,

Burdur Hâkimliğine, İyidere Hâkimi 36130 İbrahim İLHAN,

Keşan Hâkimliğine, Sarıkaya Hâkimi 36395 İlker ÇETİN,

Hatay Hâkimliğine, Palu Hâkimi 36396 Suzan Seval KOÇDAĞ ÖZTÜRK,

Merzifon Hâkimliğine, Adilcevaz Hâkimi 36398 Yaşar VAROĞLU,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Çamardı Hâkimi 36460 Turgay ATEŞ,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Bozova Cumhuriyet Savcısı 36465 Orhan GÜLDİKER,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Hopa Cumhuriyet Savcısı 36568 Necip TOPUZ,

Kırşehir Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 36569 Cihan KART,

Adıyaman Hâkimliğine, Osmancık Hâkimi 36573 Fatma ŞAHİN,

İzmir Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 36639 Nuri Alpar ARSLAN,

Gebze Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 36640 Şükran ALAGÖZ,

Kuşadası Hâkimliğine, Muş Hâkimi 36671 Nihat POSTACI,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 36810 Bilal BAYRAKTAR,

Silifke Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 36811 Dilek TOSUN,

Beypazarı Cumhuriyet Savcılığına, Boyabat Cumhuriyet Savcısı 36814 Ahmet Hamdi KAYA,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Keskin Cumhuriyet Savcısı 36816 Hacı Aykut AYDIN,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı 36818 Gündoğan ÖZTÜRK,

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına, Yahyalı Cumhuriyet Savcısı 36819 Hüsnü ALDEMİR,

Kozan Hâkimliğine, Susurluk Hâkimi 36820 Berrin KANAGÖL YEŞİLYURT,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Mucur Cumhuriyet Savcısı 36821 Adnan BABADAĞ,

Ayaş Cumhuriyet Savcılığına, Cide Cumhuriyet Savcısı 36828 İsmail KAYA,

Kayseri Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 36832 Mustafa KILINÇ,

Görele Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 36833 Zeynel DAŞLIÇAY,

Terme Cumhuriyet Savcılığına, Germencik Cumhuriyet Savcısı 36834 Turan GÜZELOĞLU,

Muradiye Hâkimliğine, Mesudiye Hâkimi 36835 Cevdet BAK,

Balıkesir Hâkimliğine, Çarşıbaşı Hâkimi 36840 Hülya TEKİN,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı 36841 Nevzat ÜSTÜN,

Seferihisar Cumhuriyet Savcılığına, Erzin Cumhuriyet Savcısı 36843 Mehmet ŞAHİN,

Bartın Hâkimliğine, Sarıgöl Hâkimi 36846 Hüseyin Gazi ÇAĞ,

Hayrabolu Hâkimliğine, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 36847 Selçuk KAYA,

Emet Cumhuriyet Savcılığına, Azdavay Cumhuriyet Savcısı 36851 Mehmet CANDAR,

Demirköy Cumhuriyet Savcılığına, Akıncılar Cumhuriyet Savcısı 36854 Sedat YILDIRIM,

Kartal Hâkimliğine, Çatak Hâkimi 36860 Latif Kadir KAYA,

Düzce Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 36862 Refika Nurgül ÜNAL,

Çeşme Cumhuriyet Savcılığına, Selendi Cumhuriyet Savcısı 36866 Uğur HADİMLİ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Senirkent Cumhuriyet Savcısı 36869 Cahit ERDİL,

Niğde Hâkimliğine, Kovancılar Hâkimi 36871 Emine Arzu KISA ÖZDEMİR,

Şişli Hâkimliğine, Lâpseki Hâkimi 36876 Tülay ESEN,

Akhisar Hâkimliğine, Enez Hâkimi 36881 Gülçin SÜER,

Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, Bor Cumhuriyet Savcısı 36885 Mehmet ÖNER,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Beypazarı Cumhuriyet Savcısı 36887 Ahmet BARTAN,

İstanbul Hâkimliğine, Mucur Hâkimi 36889 Hülya BABADAĞ,

Mersin Hâkimliğine, Kepsut Hâkimi 36890 Dilek ERDAL,

Cumayeri Hâkimliğine, Sincanlı Hâkimi 36892 Reşit KAÇAR,

Ünye Hâkimliğine, Mecitözü Hâkimi 36893 Mehmet Ali AYKUN,

Malatya Hâkimliğine, İvrindi Hâkimi 36898 Nermin EROL,

Tekkeköy Cumhuriyet Savcılığına, Aksu Cumhuriyet Savcısı 36900 Taner TUTUMLU,

Turhal Cumhuriyet Savcılığına, Piraziz Cumhuriyet Savcısı 36901 Sezer BİNAY,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Tefenni Cumhuriyet Savcısı 36904 Arif Ramazan GÜR,

Fatsa Cumhuriyet Savcılığına, Demirköy Cumhuriyet Savcısı 36905 Gürkan SEVTEKİN,

Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Banaz Cumhuriyet Savcısı 36906 Mecit GÜRSOY,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Espiye Cumhuriyet Savcısı 36908 Mehmet Salim NEBİOĞLU,

Merzifon Cumhuriyet Savcılığına, Kınık Cumhuriyet Savcısı 36909 Ayhan BOZLAK,

Kale (Antalya) Cumhuriyet Savcılığına, Güdül Cumhuriyet Savcısı 36919 Ali KARABULUT,

Akçaabat Hâkimliğine, Cihanbeyli Hâkimi 36920 Gülen ARSLAN DUYMAZ,

Foça Cumhuriyet Savcılığına, Vize Cumhuriyet Savcısı 36921 Celal KARA,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Uluborlu Cumhuriyet Savcısı 36922 Mustafa DEMİR,

Serik Cumhuriyet Savcılığına, Enez Cumhuriyet Savcısı 36924 Nihat TAŞKIN,

Gemlik Hâkimliğine, Gökçebey Hâkimi 36925 Yıldız KANDEMİR,

Kocaeli Hâkimliğine, Azdavay Hâkimi 36930 Bedri KESMEZ,

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığına, Nazımiye Cumhuriyet Savcısı 36931 Salih GÜNDEŞ,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Safranbolu Cumhuriyet Savcısı 36932 Bülent KALEMCİ,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Gördes Cumhuriyet Savcısı 36933 Mehmet Beşir GÜVEN,

Bor Hâkimliğine, Gevaş Hâkimi 36936 Aysel HELVACI,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Eskil Cumhuriyet Savcısı 36937 İsmail GÖKTÜRK,

Bucak Hâkimliğine, Sivrihisar Hâkimi 36942 Durmuş KARA,

Foça Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 36944 Neslihan DEMİRCİOĞLU,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Arsin Cumhuriyet Savcısı 36945 Ekrem DİNÇER,

Çaycuma Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 36946 Nilgün GÜLDALI,

Çankırı Hâkimliğine, Boztepe Hâkimi 36948 Ahmet ULUTAŞ,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı 36949 Ahmet Anıl GÜNGÖR,

Sapanca Cumhuriyet Savcılığına, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı 36950 Mahmut Yalçın ARI,

Eskişehir Hâkimliğine, Ürgüp Hâkimi 36954 Şerife AYKIN,

Didim Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı 36955 Namık Kemal SALTIK,

Torbalı Hâkimliğine, Andırın Hâkimi 36956 Demet BAŞAK KORKMAZ,

Çankırı Hâkimliğine, Seben Hâkimi 36957 Gönül DEMİRCİ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Acıpayam Cumhuriyet Savcısı 36959 Celal ORAK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarayköy Hâkimi 36960 Mustafa DEMİREZ,

Ayvacık (Çanakkale) Hâkimliğine, Çiftlik Hâkimi 36964 Suat ÖZCANLI,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Delice Cumhuriyet Savcısı 36965 Alpaslan KARABAY,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Kale (Denizli) Cumhuriyet Savcısı 36970 Faruk BİLDİRİCİ,

Görele Hâkimliğine, Keban Hâkimi 36972 Tevfik BALSOY,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Banaz Cumhuriyet Savcısı 36975 Memet DORAN,

Çorlu Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 36981 Çiğdem ŞAŞMAZ,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Çan Hâkimi 36982 Fatma Arzu ALDEMİR BOLOVA,

Bolu Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 36986 Lalehan SEMERCİOĞLU,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Bozova Hâkimi 36990 Filiz GÜLDİKER,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Yenişehir Cumhuriyet Savcısı 36991 Vekil ÖZTÜRK,

Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Ardahan Cumhuriyet Savcısı 36995 Bülent DEMİRBİLEK,

Menderes Hâkimliğine, Dinar Hâkimi 36998 Meliha YAMANARSLAN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Cumhuriyet Savcısı 36999 İsa Hakan KANYILMAZ,

Torbalı Hâkimliğine, Saruhanlı Hâkimi 37000 Filiz TURAN,

Foça Hâkimliğine, Gökçeada Hâkimi 37001 Berrin BALCAN UYGUN,

Dinar Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Doğanyurt Hâkimi 37002 Mehmet GÜLTEKİN,

Bergama Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 37003 Mehtap BOZCA,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Buharkent Cumhuriyet Savcısı 37005 Ayhan YILMAZ,

Manavgat Hâkimliğine, Bozkurt (Kastamonu) Hâkimi 37008 Nejla YÜCEL TOKLU,

Pınarbaşı (Kayseri) Cumhuriyet Savcılığına, Bozcaada Cumhuriyet Savcısı 37009 Davut DAĞ,

Kiraz Hâkimliğine, Kabadüz Hâkimi 37016 Aziz SAĞIR,

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığına, Akseki Cumhuriyet Savcısı 37017 Ahmet KUTLUBAY,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı 37018 Muhsin YILDIZ,

Tavas Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 37019 Mustafa KUTLU,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcısı 37021 Erkan YILMAZ,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Çobanlar Cumhuriyet Savcısı 37028 Hasan EPİK,

Elazığ Hâkimliğine, Bünyan Hâkimi 37029 Salman TAN,

Kozan Cumhuriyet Savcılığına, Karpuzlu Cumhuriyet Savcısı 37030 Abbas TEMİZ,

Altınözü Cumhuriyet Savcılığına, Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı 37031 Ahmet YATKIN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Araç Cumhuriyet Savcısı 37033 Hakan OKTAY,

Batman Hâkimliğine, Oğuzeli Hâkimi 37034 Filiz AKTAŞ ILKAZ,

Hatay Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 37035 Mehmet Muhsin TURHAN,

Osmaniye Hâkimliğine, Kale (Antalya) Hâkimi 37037 Arzu EŞBAH KÜÇÜKPINAR,

Amasya Hâkimliğine, Boğazkale Hakimi 37038 Adil AYGÜN,

Çorlu Hâkimliğine, Eynesil Hâkimi 37039 Akın KOCABIÇAK,

Bafra Hâkimliğine, Kalkandere Hakimi 37046 Özlem AKSOY,

Burhaniye Hâkimliğine, Derebucak Hâkimi 37048 Nurettin DİN,

Körfez Hâkimliğine, Köşk Hâkimi 37049 Namık Kemal YAŞAR,

Mersin Hâkimliğine, Ulukışla Hâkimi 37051 Kadriye ŞAHAN,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 37052 Cemil UZUN,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Bahçe Cumhuriyet Savcısı 37053 Mustafa YAKAR,

Soma Cumhuriyet Savcılığına, Battalgazi Cumhuriyet Savcısı 37054 Sinan KARAKUŞ,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Seydiler Cumhuriyet Savcısı 37062 Raif BIKMAZ,

Nazilli Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi 37064 Ayla ÜNAL,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Osmancık Cumhuriyet Savcısı 37075 İsmail ŞAHİN,

Erzincan Hâkimliğine, Acıgöl Hâkimi 37079 Halil İbrahim KORKMAZ,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 37080 Bilge BOZCA,

İncirliova Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Savcısı 37090 Yavuz YILMAZ,

Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Eruh Cumhuriyet Savcısı 37091 Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA,

Yalvaç Hâkimliğine, Gürgentepe Hâkimi 37093 Mine ELMASULU,

İnebolu Hâkimliğine, Altınözü Hâkimi 37095 Cangül SAZAK,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Mecitözü Cumhuriyet Savcısı 37096 Talip KARAKUŞ,

Dörtyol Cumhuriyet Savcılığına, Aydıncık (Mersin) Cumhuriyet Savcısı 37097 Ekrem ŞAKAR,

Milâs Hâkimliğine, Domaniç Hâkimi 37098 Çiğdem SİSLİGÜN,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Başsavcılığına, Ayaş Cumhuriyet Savcısı 37100 Altan ÜNLÜ,

Gerede Hâkimliğine, Develi Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 37102 Sevil ZENCİR,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Mut Hâkimi 37103 Ahmet ALKAN,

Silivri Hâkimliğine, Pozantı Hâkimi 37106 Aysun ONGUN,

Geyve Hâkimliğine, İnönü Hâkimi 37107 Gülcan ALP,

Sarayönü Hâkimliğine, İncesu Hâkimi 37108 Neziha ARIK,

Sinop Cumhuriyet Savcılığına, Gülyalı Cumhuriyet Savcısı 37109 İbrahim ATASU,

Serik Cumhuriyet Savcılığına, Karacasu Cumhuriyet Savcısı 37112 Halil İbrahim PURAN,

Çanakkale Hâkimliğine, Lâpseki Hâkimi 37117 Sevgi IŞIK,

Havran Cumhuriyet Savcılığına, Piraziz Cumhuriyet Savcısı 37118 Mustafa ÇİÇEK,

İncirliova Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 37119 Hatice GÜMÜŞ,

Çanakkale Hâkimliğine, Muş Hâkimi 37121 Hülya PERÇİN,

Alaşehir Hâkimliğine, Daday Hâkimi 37126 Rukiye ŞAHİN,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Yavuzeli Cumhuriyet Savcısı 37143 Şeyhmus ŞAT,

Salihli Hâkimliğine, Niksar Hâkimi 37144 Ergün AYER,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Baklan Cumhuriyet Savcısı 37150 Sefa ERTUNÇ,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Simav Cumhuriyet Savcısı 37157 Ünal BİNGÜL,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Keşap Cumhuriyet Savcısı 37158 Ertuğrul SARIYAR,

Didim Cumhuriyet Başsavcılığına, Bayat (Afyon) Cumhuriyet Savcısı 37159 İlker ÇETİN,

Emirdağ Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi 37160 Murat GÖKÇEL,

Çatalca Hâkimliğine, İmamoğlu Hâkimi 37161 Abdullah KAYA,

Amasya Hâkimliğine, Alaçam Hâkimi 37162 Ali ERBIYIK,

Erdemli Cumhuriyet Savcılığına, Arsin Cumhuriyet Savcısı 37163 Mehmet ÇITANAK,

Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Tonya Cumhuriyet Savcısı 37165 Mehmet Emin ERTEM,

Ermenek Cumhuriyet Savcılığına, Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı 37168 Ömer TETİK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 37170 Süleyman MORTAŞ,

Manavgat Hâkimliğine, Keskin Hâkimi 37173 Emel Mehtap AYDIN,

Devrek Cumhuriyet Savcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Savcısı 37174 Seyfullah ASLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ahlat Hâkimi 37176 Fatma HAKVERDİ,

Orhangazi Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 37180 Zelal ERGİN ÇUĞUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eflâni Hâkimi 37182 Ali İhsan YILMAZ,

Hendek Cumhuriyet Savcılığına, Ahmetli Cumhuriyet Savcısı 37183 Cengiz GÜLER,

Edremit Hâkimliğine, Yağlıdere Hâkimi 37185 Halime AYDIN,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Bozyazı Cumhuriyet Savcısı 37186 Serdar GÜR,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı 37188 Lütfi GÜNER,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Lalapaşa Cumhuriyet Savcısı 37189 Mahmut Kaan YÜKSEL,

Şile Cumhuriyet Savcılığına, Kargı Cumhuriyet Savcısı 37192 Metin ATEŞ,

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığına, Balya Cumhuriyet Savcısı 37196 Abdullah Fuat KOCATEPE,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Maçka Cumhuriyet Savcısı 37198 Cemil BALCILAR,

Alaşehir Hâkimliğine, Cide Hâkimi 37202 Hülya DEMİRCİ,

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Espiye Hâkimi 37210 İsmail GÖKÇE,

Çankırı Hâkimliğine, Şereflikoçhisar Hâkimi 37214 Rana AKSOY,

Dörtyol Hâkimliğine, Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 37216 Gülüzar KAHRAMAN,

Çorum Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 37217 Zeynep SAĞLAM ÖZCAN,

Silifke Cumhuriyet Savcılığına, Bucak Cumhuriyet Savcısı 37218 İbrahim Hakan TOSUN,

Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Divriği Cumhuriyet Savcısı 37219 Orhan KORKMAZ,

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığına, Köşk Cumhuriyet Savcısı 37220 Bayram ERTAŞ,

Yenice (Çanakkale) Cumhuriyet Savcılığına, Kemah Cumhuriyet Savcısı 37221 Mukaddem GEZER,

Bingöl Hâkimliğine, Karlıova Hâkimi 37222 Mustafa BOZ,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Nurdağı Cumhuriyet Savcısı 37224 Celalettin KARANFİL,

Amasya Cumhuriyet Savcılığına, Emirdağ Hâkimi 37227 Doğan BAYRAM,

Kadışehri Cumhuriyet Savcılığına, Refahiye Cumhuriyet Savcısı 37230 Sinan COŞAR,

Şırnak Hâkimliğine, Tuzlukçu Hâkimi 37232 Ömer GÜLMÜŞ,

Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Akpınar Cumhuriyet Savcısı 37233 Mustafa LOKMAN,

Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına, Darende Cumhuriyet Savcısı 37234 Nuri Veysel EREN,

Kağızman Cumhuriyet Savcılığına, Çeltik Cumhuriyet Savcısı 37237 Mustafa EŞER,

Akşehir Hâkimliğine, Nurdağı Hâkimi 37238 Filiz ÇELİK KARANFİL,

Çorlu Hâkimliğine, Tavas Hâkimi 37240 Celal KOÇ,

Eynesil Cumhuriyet Savcılığına, Uludere Cumhuriyet Savcısı 37241 Ersel ERTÜRK,

Bartın Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 37243 Mehmet Engin KORKMAZ,

Tunceli Hâkimliğine, Düzköy Hâkimi 37244 Murat SEKMEN,

Maçka Cumhuriyet Savcılığına, Adaklı Cumhuriyet Savcısı 37245 Ali İhsan GÜLDEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 37249 Selda KURTULUŞ,

Düzce Hâkimliğine, Havza Hâkimi 37253 Alev ÖZCAN,

Uzunköprü Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 37254 Ayşe YAVAŞ TAŞKIN,

Gerede Hâkimliğine, Niksar Hâkimi 37258 Faruk DEMİRKOL,

Tekkeköy Hâkimliğine, Emet Hâkimi 37261 Tamer BULAM,

Ağrı Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 37263 Tamer ARİFOĞLU,

Körfez Cumhuriyet Savcılığına, Eynesil Cumhuriyet Savcısı 37265 Aydın ÖZDEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çerkeş Hâkimi 37269 İbrahim POLAT,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Karacasu Hâkimi 37271 Neslihan DİNÇ,

Köyceğiz Hâkimliğine, Kaman Hâkimi 37272 Hakan ORUÇ,

Kumluca Cumhuriyet Savcılığına, Mesudiye Cumhuriyet Savcısı 37273 Bülent BOZKURT,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 37274 Şeniz ÜNLÜ,

Pasinler Hâkimliğine, Başmakçı Hâkimi 37280 Mehmet TÜFEKÇİBAŞI,

Anamur Hâkimliğine, Sarıoğlan Hâkimi 37282 Nayim DURAK,

Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına, Yenipazar (Aydın) Cumhuriyet Savcısı 37283 Eyyüp MUTLU,

Niğde Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 37285 Ayşe Şule YILDIRIM,

Karataş Hâkimliğine, Şaphane Hâkimi 37287 Hüseyin Yaşar ÖZYAVUZ,

Osmaniye Hâkimliğine, Kurucaşile Hâkimi 37288 Fatma ÇORBACIOĞLU,

Bünyan Hâkimliğine, Özvatan Hâkimi 37292 Pelin BULUT,

Samandağ Hâkimliğine, Göksun Hâkimi 37293 Arif ALEMDAR,

Pasinler Hâkimliğine, Tortum Hâkimi 37294 Mustafa KARATAY,

Bodrum Hâkimliğine, Bahçe Hâkimi 37295 Rukiye ÇELİK,

Orhangazi Hâkimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi 37296 Asuman ÖZDEMİR,

Gördes Cumhuriyet Savcılığına, Çobanlar Cumhuriyet Savcısı 37298 Muhittin BAYIRKÖYLÜ,

Çayeli Cumhuriyet Savcılığına, Pazar (Tokat) Cumhuriyet Savcısı 37301 Muhammet SAVRAN,

Sivaslı Hâkimliğine, Bayat (Afyon) Hâkimi 37306 Ramazan AKYOL,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Harmancık Cumhuriyet Savcısı 37314 Orhan OZAN,

Of Hâkimliğine, Akdağmadeni Hâkimi 37315 Yunus SÜER,

Meriç Cumhuriyet Savcılığına, Ağlı Cumhuriyet Savcısı 37317 Ercan ÖZALTUNBULAK,

Germencik Hâkimliğine, Nusaybin Hâkimi 37319 Perihan DOĞAN,

Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 37321 Olcay ALİCANOĞLU,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Başmakçı Cumhuriyet Savcısı 37323 Muhittin BUYRUK,

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Çekerek Cumhuriyet Savcısı 37324 Cevdet DOĞAN,

Bulancak Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 37325 Zehra BOZ,

Fethiye Cumhuriyet Savcılığına, Kumru Cumhuriyet Savcısı 37330 Canay ALDEMİR,

Sungurlu Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 37331 Hatice ÖZEN,

Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına, Cide Cumhuriyet Savcısı 37334 Tuncay DEMİRCİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Buldan Hâkimi 37336 Hasan BİLGİN,

Sinop Cumhuriyet Savcılığına, Taşkent Cumhuriyet Savcısı 37338 Mücahit ERCAN,

Ağrı Hâkimliğine, Doğanşehir Hâkimi 37339 Osman KAYA,

Sürmene Hâkimliğine, Dinar Hâkimi 37342 Tülin ERTUĞRUL ÖZKAN,

Sarıgöl Hâkimliğine, Doğanşehir Hâkimi 37344 Suzan Ece ERTÜRKMEN,

Erdek Hâkimliğine, Göksun Hâkimi 37346 Mustafa ÇALIŞKAN,

Vakfıkebir Hâkimliğine, Çeltikçi Hâkimi 37349 Gönül YABANCI ATA,

Batman Hâkimliğine, Yenifakılı Hâkimi 37351 Ali KÜÇÜKOĞULLARI,

Nazilli Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 37352 Pembe KOCAOĞLU,

Midyat Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 37353 Burhan YAZ,

Pasinler Hâkimliğine, Babadağ Hâkimi 37356 Ali Rıza TARHAN,

Görele Hâkimliğine, Yeniçağa Hâkimi 37358 Zühal GÖRMEZ UZUN,

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Köprüköy Cumhuriyet Savcısı 37359 Mesut GENÇTÜRK,

Kestel Hâkimliğine, Gürsu Hâkimi 37362 Ayşıl KULALI,

Burdur Hâkimliğine, Bitlis Hâkimi 37367 Nazmiye COŞKUN,

İskenderun Hâkimliğine, Çavdır Hâkimi 37370 Ayşe ESMER,

Havza Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 37372 Ali ÖZTÜRK,

Terme Hâkimliğine, Serinhisar Hakimi 37375 Müzeyyen BAYÇELİK,

Safranbolu Hâkimliğine, Zara Hâkimi 37378 Hadi ÇAĞDIR,

Karacabey Cumhuriyet Savcılığına, Oltu Cumhuriyet Savcısı 37381 Hüseyin ASLAN,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Şarkışla Cumhuriyet Savcısı 37386 Uğur ÖZTEKİN,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Çeltikçi Cumhuriyet Savcısı 37389 Mehmet ALYAPRAK,

Beyşehir Hâkimliğine, Darende Hâkimi 37392 Rahime EREN,

Mustafakemalpaşa Hâkimliğine, Sultandağı Hâkimi 37393 Müslüm GÜNEŞ,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Eynesil Hâkimi 37394 İbrahim BALKAN,

Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığına, Suşehri Cumhuriyet Savcısı 37395 Yaşar Sadık TAŞKIN,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, İhsangazi Cumhuriyet Savcısı 37396 Veysi BÜYÜKKILIÇ,

Tavşanlı Hâkimliğine, Kavak Cumhuriyet Savcısı 37397 Önder KANYILMAZ,

Eruh Cumhuriyet Savcılığına, Çaykara Cumhuriyet Savcısı 37400 Mendires ARICAN,

Gölcük Hâkimliğine, Çatalzeytin Hâkimi 37402 Nermin KAZANCI,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Balya Cumhuriyet Savcısı 37405 Hayrettin AKKAYA,

Köyceğiz Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 37406 Yücel VAROL,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Kurucaşile Cumhuriyet Savcısı 37408 Ali ÇAM,

Mut Cumhuriyet Savcılığına, Göynücek Cumhuriyet Savcısı 37410 Mahmut SAVAŞÇI,

Yozgat Hâkimliğine, Pazar (Tokat) Hâkimi 37411 Ali ERTAN,

Şile Hâkimliğine, Kargı Hâkimi 37412 İlksen KIRAL ATEŞ,

Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığına, Babadağ Cumhuriyet Savcısı 37413 Ali ÇOBAN,

Orhangazi Hâkimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi 37416 Ömer Faruk ÖZDEMİR,

Dikili Hâkimliğine, Serinhisar Hâkimi 37459 Figen BOY,

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığına, Midyat Cumhuriyet Savcısı 37463 Şenol ÇUĞUN,

Biga Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 37468 Deniz SUN,

Alanya Hâkimliğine, Balya Hâkimi 37469 Selma ÖNCAN,

Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığına, Şaphane Cumhuriyet Savcısı 37470 Ahmet GENÇ,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Alpu Cumhuriyet Savcısı 37472 İmdat AKGÜL,

Silivri Hâkimliğine, Meriç Hâkimi 37473 Semra EKİNCİ,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Hafik Cumhuriyet Savcısı 37482 Ali Alper SAYLAN,

Yenişehir Cumhuriyet Savcılığına, Güzelyurt Cumhuriyet Savcısı 37485 Sabri ONAY,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Dörtdivan Cumhuriyet Savcısı 37487 Zülfikar TEKİRDAĞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eğirdir Hâkimi 37489 Deyiş CESUR,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Havza Cumhuriyet Savcısı 37490 Mehmet ÖZCAN,

Bozüyük Hâkimliğine, Sivaslı Hâkimi 37491 Ayhan PALAZ,

Torbalı Hâkimliğine, Salıpazarı Hâkimi 37492 Ömer BOZKURT,

Muş Hâkimliğine, Çaykara Cumhuriyet Savcısı 37493 Feridun BECERİKLİ,

Çayeli Hâkimliğine, Kale (Malatya) Hâkimi 37496 Serdar DEMİR,

Seydişehir Hâkimliğine, Kangal Hâkimi 37500 Raziye Meral ÖZDEMİR,

Rize Hâkimliğine, Kozaklı Hâkimi 37501 Sıdıka AYDIN GÜNÜÇ,

Alaplı Hâkimliğine, Arapkir Hâkimi 37502 Hatice TEKDEMİR KESLER,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Küre Cumhuriyet Savcısı 37503 Mehmet Sabri KILIÇ,

Körfez Hâkimliğine, Alaca Hâkimi 37504 Süleyman Murat KAYA,

Patnos Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyahşi Cumhuriyet Savcısı 37506 Mustafa DURMUŞ,

Kadışehri Cumhuriyet Savcılığına, İmranlı Cumhuriyet Savcısı 37509 Hasan YILDIRIM,

Vakfıkebir Hâkimliğine, Mihalıççık Hâkimi 37511 Melih HANÇAR,

Gölcük Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 37515 Meral KÖMÜRCÜ ÇAĞLAR,

Niksar Hâkimliğine, Kovancılar Hâkimi 37516 Abdullah YEŞEREN,

Kırşehir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37519 Filiz İSLAMOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çiçekdağı Cumhuriyet Savcısı 37520 Mustafa DEMİREL,

Gerze Cumhuriyet Savcılığına, Kiğı Cumhuriyet Savcısı 37526 Oğuzhan Atamtürk UYAR,

Hopa Cumhuriyet Savcılığına, Lice Cumhuriyet Savcısı 37532 Ali BAHADIR,

Aydıncık (Mersin) Cumhuriyet Savcılığına, Bekilli Cumhuriyet Savcısı 37534 Hasan CUMBUL,

Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Aydıntepe Cumhuriyet Savcısı 37536 Abdulaziz TAŞ,

Finike Cumhuriyet Savcılığına, Sivrice Cumhuriyet Savcısı 37537 Savaş DÜZGÜN,

Bahçe Cumhuriyet Savcılığına, Sincik Cumhuriyet Savcısı 37539 İrfan SERT,

Dörtyol Hâkimliğine, Aksu Hâkimi 37547 Selma EKER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yeşilhisar Hâkimi 37550 Mustafa ARINMIŞ,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Meriç Cumhuriyet Savcısı 37553 Mehmet Akif EKİNCİ,

Kuşadası Hâkimliğine, Muş Hâkimi 37555 Selma POSTACI,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Yapraklı Cumhuriyet Savcısı 37557 Haydar Yüksel PEK,

Akçakoca Hâkimliğine, Beşiri Hâkimi 37559 Cevdet ÖZCAN,

Aksaray Hâkimliğine, Tomarza Hâkimi 37562 Selma BAYDAR,

Gemlik Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 37564 Yıldırım BOZAN,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Aslanapa Cumhuriyet Savcısı 37565 Ramazan HANÇER,

Genç Cumhuriyet Savcılığına, Kabataş Cumhuriyet Savcısı 37566 Cengiz KAPUSUZ,

Dörtyol Hâkimliğine, Yenice (Çanakkale) Hâkimi 37567 Pervin GÖK ERMERAK,

Pasinler Cumhuriyet Savcılığına, Aşkale Cumhuriyet Savcısı 37576 Bülent KARAKAYA,

Çifteler Cumhuriyet Savcılığına, Karaisalı Cumhuriyet Savcısı 37584 Onur OĞUZER,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Çamardı Cumhuriyet Savcısı 37585 Ali Osman CENGİZ,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Birecik Cumhuriyet Savcısı 37589 İsmail KOCAOĞLU,

Bakırköy Hâkimliğine, Merzifon Hâkimi 37594 Adnan DÖKMETAŞ,

Bakırköy Hâkimliğine, Merzifon Hâkimi 37595 Semra DÖKMETAŞ,

Biga Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 37610 Hüseyin SUN,

Tokat Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 37655 Nazif KAÇAK,

Babaeski Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 37656 Cafer Güven KARA,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, İhsangazi Cumhuriyet Savcısı 37657 Canfer CAN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Pazarlar Cumhuriyet Savcısı 37659 Mustafa YILMAZ,

Marmaris Hâkimliğine, Muş Hâkimi 37661 Murat GÜVEN,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Karamanlı Cumhuriyet Savcısı 37666 Ahmet Hamdi YILMAZOK,

Adıyaman Hâkimliğine, Karpuzlu Hâkimi 37667 Hamza DEMİR,

Van Hâkimliğine, Sarıyahşi Hâkimi 37675 Kasım BAYBUĞA,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı 37680 Hakan PEKTAŞ,

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Gölmarmara Cumhuriyet Savcısı 37681 Abdurrahman ÜŞENMEZ,

Batman Hâkimliğine, Oğuzeli Hâkimi 37690 Murat ILKAZ,

Kadirli Hâkimliğine, Derik Hâkimi 37932 Mehmet YÜKSEK,

Akçakoca Hâkimliğine, Arguvan Hâkimi 37938 Gülseren ÖKDEMİR,

Düziçi Hâkimliğine, Çaldıran Hâkimi 37939 Hacı Ali ALAY,

Ayaş Hâkimliğine, Akçakent Hâkimi 37941 Ali Yüksel ÖZMEN,

Ezine Hâkimliğine, Köprübaşı (Trabzon) Hâkimi 37942 Mevlüt GÜLBUDAK,

Osmancık Cumhuriyet Savcılığına, Keles Cumhuriyet Savcısı 37943 İlhan YALÇINKARA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hacıbektaş Hâkimi 37944 Mustafa ARTUÇ,

Beyşehir Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 37946 Yunus YILMAZ,

Gümüşhane Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 37949 Zülbiye ALİCANOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mihalıççık Hâkimi 37951 Yeşim SAYILDI,

Tosya Hâkimliğine, İhsaniye Cumhuriyet Savcısı 37957 Ali Oğuz ŞAHİN,

Mudanya Hâkimliğine, Gülyalı Hâkimi 37958 Mehmet ÖZYALÇIN,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzlar Cumhuriyet Savcısı 37961 Ergül YILMAZ,

Saruhanlı Hâkimliğine, Muradiye Hâkimi 37963 Alp Aziz BACAK,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Artvin Cumhuriyet Savcısı 38063 Aydın TORLAK,

Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığına, Gürsu Cumhuriyet Savcısı 38065 Şaban YILMAZ,

Dargeçit Cumhuriyet Savcılığına, Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı 38070 Yakup ÖZDEMİR,

Genç Hâkimliğine, Kofçaz Hâkimi 38071 Yusuf GÖRÜR,

Serik Hâkimliğine, Enez Hâkimi 38075 Hafize TAŞKIN,

Çermik Cumhuriyet Savcılığına, Bayat (Afyon) Cumhuriyet Savcısı 38076 Ömer Fatih TAZE,

Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına, Türkoğlu Cumhuriyet Savcısı 38077 Veli SAN,

Bafra Hâkimliğine, Adilcevaz Hâkimi 38078 Temel BİRİNCİ,

Yerköy Cumhuriyet Savcılığına, Hocalar Cumhuriyet Savcısı 38079 Ertan KUNT,

Beşiri Hâkimliğine, Pazar (Tokat) Hâkimi 38082 Meltem BOLKAR TAŞÇI,

Germencik Cumhuriyet Savcılığına, Nusaybin Cumhuriyet Savcısı 38086 Özden DOĞAN,

Siirt Hâkimliğine, Kâzımkarabekir Hâkimi 38088 Elmas DOĞAN,

Tokat Hâkimliğine, Pozantı Hâkimi 38089 Figen ULU KARAKÜTÜK,

Bahçe Cumhuriyet Savcılığına, Altunhisar Cumhuriyet Savcısı 38090 Süleyman KESGİN,

Akçaabat Hâkimliğine, Yunak Hâkimi 38091 Murat ERTEMLİ,

Korkuteli Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi 38092 Hakan TAT,

Kınık Hâkimliğine, Ardanuç Hâkimi 38095 Ertan YETİŞİR,

Taşköprü Cumhuriyet Savcılığına, Başmakçı Cumhuriyet Savcısı 38096 Ersin AKDERE,

Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığına, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı 38098 Rifat ERTÜRKMEN,

Yeşilova Cumhuriyet Savcılığına, Eğil Cumhuriyet Savcısı 38100 Cemal DUMAN,

Simav Cumhuriyet Savcılığına, Baykan Cumhuriyet Savcısı 38103 Mete ERCOŞGUN,

Yunak Cumhuriyet Savcılığına, Yayladağı Cumhuriyet Savcısı 38104 Kemal AYAZ,

Cide Hâkimliğine, Adaklı Hâkimi 38110 Kemal KURT,

Darende Hâkimliğine, Saray (Van) Hâkimi 38111 Ender KÖSE,

Turhal Cumhuriyet Savcılığına, Kadışehri Cumhuriyet Savcısı 38117 Ömer Faruk YURDAGÜL,

Gördes Cumhuriyet Savcılığına, Çaybaşı Cumhuriyet Savcısı 38118 Aziz Yaşar YETKİNOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yağlıdere Hâkimi 38119 Abdulkadir GÜLTEKİN,

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Doğanyurt Cumhuriyet Savcısı 38120 Ercan DEVRİM,

Eğil Cumhuriyet Savcılığına, Erfelek Cumhuriyet Savcısı 38121 Hasan KAYA,

Araban Hâkimliğine, Gürgentepe Hâkimi 38123 Bülent YILMAZ,

Cide Cumhuriyet Savcılığına, Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı 38124 Orhan ELBEYLİ,

Sivas Hâkimliğine, Ulaş Hâkimi 38129 Kadriye ÇATAL,

Kuyucak Hâkimliğine, Nazımiye Hâkimi 38130 Kayhan YILDIRIM,

Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı 38134 Cem FENTOĞLU,

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Çiçekdağı Cumhuriyet Savcısı 38135 Hakan Yaşar ÜRÜN,

Tekman Hâkimliğine, Çamlıyayla Hâkimi 38138 Ali BELEN,

Derik Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıyayla Cumhuriyet Savcısı 38139 Doğan GEDİK,

Sapanca Hâkimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi 38140 Özlem GÜRİDE ARI,

Gürün Cumhuriyet Savcılığına, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı 38142 Fahri İNCE,

Ayvalık Hâkimliğine, Felâhiye Hâkimi 38148 Esma Melike KAMBER,

Hani Cumhuriyet Savcılığına, Kıbrısçık Cumhuriyet Savcısı 38149 Hüseyin Erkan ÖZKURT,

Orhangazi Hâkimliğine, Dumlupınar Hâkimi 38150 Dilek ÇELİKTAŞ,

Hozat Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 38151 Çetin SÖNMEZ,

Domaniç Cumhuriyet Savcılığına, İdil Cumhuriyet Savcısı 38152 Yaşar ŞEN,

Taşova Cumhuriyet Savcılığına, Altınözü Cumhuriyet Savcısı 38153 Levent SÖKAL,

Niğde Hâkimliğine, Artvin Hâkimi 38155 Nuran TORLAK,

Amasya Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi 38156 Emine ÖZDEMİR BAYRAM,

Balâ Hâkimliğine, Kadışehri Hâkimi 38158 Fuat PEMBEÇİÇEK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 38162 Cem Volkan ACAR,

Tunceli Hâkimliğine, Pazarlar Hâkimi 38164 Yadigar KARTAL,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Ahmetli Cumhuriyet Savcısı 38167 Cem SAĞDIÇ,

Sivas Hâkimliğine, Hafik Hâkimi 38169 Tümay DOĞRU MAY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Aslanapa Hâkimi 38173 Ayşe BARUTCU,

Silivri Hâkimliğine, Yumurtalık Hâkimi 38175 Sabri Lider ŞENGÜL,

Kızıltepe Hâkimliğine, Çiftlik Hâkimi 38176 Ercan İÇMEN,

Çatalzeytin Cumhuriyet Savcılığına, Tonya Cumhuriyet Savcısı 38181 Ayhan ÇELİK,

Sungurlu Hâkimliğine, Zara Hâkimi 38184 Ali AVCI,

Susurluk Hâkimliğine, Sason Hâkimi 38186 Murat KOPER,

Bor Cumhuriyet Savcılığına, Gevaş Cumhuriyet Savcısı 38187 Ercan HELVACI,

Şuhut Hâkimliğine, Emirgazi Hâkimi 38188 Cengiz SAYILGAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çumra Hâkimi 38190 Ahmet DEVECİ,

Yunak Cumhuriyet Savcılığına, Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı 38192 Erhan SAĞLAM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Balâ Hâkimi 38193 Hacı Ahmet AKBABA,

Yeşilova Hâkimliğine, Çıldır Hâkimi 38194 Kemal VARAN,

Çumra Hâkimliğine, Halfeti Hâkimi 38196 Mustafa Taner UYAR,

Datça Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi 38197 Fatih AKSOY,

Kumluca Hâkimliğine, Selim Hâkimi 38198 Abdurrahman YILMAZ,

Gölcük Cumhuriyet Savcılığına, Karahallı Cumhuriyet Savcısı 38201 Bora ALPAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Patnos Cumhuriyet Savcısı 38202 Celalettin EKİNCİ,

Cizre Cumhuriyet Savcılığına, Güzelyurt Cumhuriyet Savcısı 38203 Mehmet BERK,

Avanos Cumhuriyet Savcılığına, Yavuzeli Cumhuriyet Savcısı 38205 Olcay AKSOY,

Sarıveliler Hâkimliğine, Aşkale Hâkimi 38207 Mehmet Emin ÖZER,

Uluborlu Hâkimliğine, İdil Hâkimi 38208 Yahya AYYILDIZ,

Lice Hâkimliğine, Şalpazarı Hâkimi 38209 İbrahim UYANIK,

Küre Cumhuriyet Savcılığına, Karayazı Cumhuriyet Savcısı 38213 Cüneyt Gülabi VURUCU,

Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Özalp Hâkimi 38215 Ümit AVCI,

Cide Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 38218 Ali KILIÇ,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Durağan Cumhuriyet Savcısı 38219 Akın KARAKAŞ,

Keles Cumhuriyet Savcılığına, Çatalpınar Cumhuriyet Savcısı 38222 Hüseyin GÜMÜŞ,

Çine Cumhuriyet Savcılığına, Şefaatli Cumhuriyet Savcısı 38223 Hakan ATASOY,

Aybastı Hâkimliğine, Arapkir Hâkimi 38226 Ali ÇETİN,

Sarayönü Cumhuriyet Savcılığına, Uludere Cumhuriyet Savcısı 38227 İbrahim HATAL,

Silvan Cumhuriyet Savcılığına, Sulusaray Cumhuriyet Savcısı 38228 Erdoğan BAYRAKTAR,

Manyas Cumhuriyet Savcılığına, Çınar Cumhuriyet Savcısı 38231 Mustafa ERCAN,

Hayrabolu Hâkimliğine, Ceylânpınar Hakimi 38236 Ayşenur ELİBOL,

Taşköprü Hâkimliğine, Başmakçı Hâkimi 38237 Funda DOĞAN AKDERE,

Havsa Hâkimliğine, Dörtdivan Hâkimi 38238 Leyla YILMAZ,

Beypazarı Hâkimliğine, Günyüzü Hâkimi 38239 Serpil COŞKUN BAYAZIT,

Şaphane Cumhuriyet Savcılığına, Acıgöl Cumhuriyet Savcısı 38240 Ergün TOKGÖZ,

Uluborlu Cumhuriyet Savcılığına, Çatak Cumhuriyet Savcısı 38241 Fettah ÇAVUŞ,

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Eskipazar Cumhuriyet Savcısı 38242 Rafet KALYONCU,

Tarsus Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 38245 Aysun BAŞAR,

Susurluk Cumhuriyet Savcılığına, Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı 38248 Özkan Levent TAŞKOPARAN,

Sorgun Hâkimliğine, Maden Hâkimi 38250 Elif YALÇIN DERELİ,

Sivaslı Cumhuriyet Savcılığına, Pasinler Cumhuriyet Savcısı 38255 Ramazan ÇETİN,

Siirt Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 38257 Süheyla YILDIRIM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Hâkimi 38258 Hülya ERİM DALASLAN,

Tosya Hâkimliğine, İhsaniye Hâkimi 38260 Ferdağ ÖZAYDIN ŞAHİN,

Eskil Cumhuriyet Savcılığına, Susuz Cumhuriyet Savcısı 38261 Hikmet ŞENTÜRK,

Ardahan Hâkimliğine, Bozova Hâkimi 38263 Sema USTA ASLAN,

Elbistan Hâkimliğine, Tonya Hâkimi 38264 Sermin ERTEM,

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığına, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 38265 İrfan IRMAK,

Alanya Hâkimliğine, Sincanlı Hâkimi 38267 Aynur TEKİN GÜL,

Kıbrısçık Cumhuriyet Savcılığına, Nurhak Cumhuriyet Savcısı 38269 Adem ÖZCAN,

Tunceli Hâkimliğine, Çaykara Hâkimi 38274 Nebahat BAYSAL GÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 38275 Nuray YILMAZ AKDOĞAN,

Taşova Hâkimliğine, Altınözü Hâkimi 38277 İlknur SÖKAL,

Tunceli Hâkimliğine, Kangal Hâkimi 38278 Sema BAHÇECİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İhsaniye Hâkimi 38285 Ramazan ÖZCAN,

Mardin Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 38286 Nazan ÖZER,

Hendek Hâkimliğine, Karapürçek Hâkimi 38288 Salih CANTÜRK,

Akyazı Cumhuriyet Savcılığına, Nazımiye Cumhuriyet Savcısı 38289 Naci ÇALIŞKAN,

Çardak Hâkimliğine, Altunhisar Hâkimi 38290 Bayram AYDOĞDU,

Mucur Cumhuriyet Savcılığına, Aşkale Cumhuriyet Savcısı 38291 Cenk Akın AKSAKAL,

İliç Cumhuriyet Savcılığına, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı 38293 Mehmet ÇAKIR,

Arsin Cumhuriyet Savcılığına, Dodurga Cumhuriyet Savcısı 38294 Mehmet ARAN,

Derik Hâkimliğine, Alucra Hâkimi 38295 Mustafa ŞEN,

Balâ Hâkimliğine, Ceylânpınar Hâkimi 38296 Yaşar Sevim DURMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 38299 İlknur ACAR,

Mucur Hâkimliğine, Aşkale Hâkimi 38300 Neslihan AKSAKAL,

Vezirköprü Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 38302 Neveser IRMAK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Refahiye Hâkimi 38303 Hakan MACAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarıcakaya Hâkimi 38305 Sevinç EREN BAYRİ,

Hanak Hâkimliğine, Çekerek Hâkimi 38306 Mehtap ŞİŞMAN,

Osmaneli Cumhuriyet Savcılığına, Akkuş Cumhuriyet Savcısı 38308 Salih TÜRKYILMAZ,

Ahlat Cumhuriyet Savcılığına, Köse Cumhuriyet Savcısı 38310 Taner KAYA,

Çamlıyayla Cumhuriyet Savcılığına, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı 38312 Yaşar BOYRAZ,

Bismil Hâkimliğine, Seydiler Hâkimi 38314 Aynur MUTLU ALTIN,

Savaştepe Cumhuriyet Savcılığına, Meriç Cumhuriyet Savcısı 38315 Tunç CANTAYMAZ,

Devrek Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 38316 Semanur YILDIRIM ASLAN,

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38382 Halit UYSAL,

Adıyaman Hâkimliğine, Bolvadin Hâkimi 38397 Zübeyde ARGIÇ,

Gölcük Hâkimliğine, Karahallı Hâkimi 38424 Gülay BEKAR ALPAN,

Çekerek Hâkimliğine, Altınyayla (Sivas) Hâkimi 38428 Sabahattin SARIDOĞAN,

Kurşunlu Hâkimliğine, Uludere Hâkimi 38429 Taner ATALAY,

Şereflikoçhisar Hâkimliğine, Çiçekdağı Hâkimi 38433 Özgül ÖZKAN ÜRÜN,

Kofçaz Cumhuriyet Savcılığına, İscehisar Cumhuriyet Savcısı 38437 Ercan KARAKUŞ,

Vezirköprü Hâkimliğine, Yenişarbademli Hâkimi 38470 Mehmet ERASLAN,

Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Yenişarbademli Cumhuriyet Savcısı 38473 Zafer ŞAHİN,

Hakkâri Hâkimliğine, Demirköy Hâkimi 38474 Eray DOĞAN,

Şebinkarahisar Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 38475 Engin NALBANT,

Sarayköy Hâkimliğine, Yapraklı Hâkimi 38477 Cemal LEVENT,

Giresun Hâkimliğine, Hanönü Hâkimi 38479 Zafer YARAR,

Alaçam Hâkimliğine, Çavdarhisar Hâkimi 38480 Zikrullah ÖZBAĞ,

Ortaköy (Aksaray) Hâkimliğine, Çarşıbaşı Hâkimi 38481 Zekeriya YAVUZ,

Hendek Hâkimliğine, Pasinler Hâkimi 38482 Hasan MAZIBAŞ,

İskilip Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 38483 Ali KAYA,

Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına, Ulaş Cumhuriyet Savcısı 38485 Yaşar Sami BÖLÜKBAŞI,

Söke Hâkimliğine, Yeniçağa Hâkimi 38488 Gültekin İPTEŞ,

Şırnak Hâkimliğine, Piraziz Hâkimi 38490 Mustafa Özgür ERGENÇ,

Yüksekova Hâkimliğine, Bayat (Çorum) Hâkimi 38495 Cüneyt KARADEMİR,

Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına, Kangal Cumhuriyet Savcısı 38498 Özcan ÖZDEMİR,

Maden Cumhuriyet Savcılığına, Çeltik Cumhuriyet Savcısı 38499 Hasan CANDAN,

Nizip Cumhuriyet Savcılığına, Özvatan Cumhuriyet Savcısı 38502 Ramazan YALDIZKAYA,

İnegöl Hâkimliğine, Büyükorhan Hâkimi 38503 Yücel KAMA,

Polatlı Hâkimliğine, Çiçekdağı Hâkimi 38505 İpek AKSU PESEK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kumlu Hâkimi 38508 Cemil GEDİKLİ,

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı 38511 Ayhan AKTUĞ,

Turhal Hâkimliğine, Piraziz Hâkimi 38512 Şule BİNAY,

Kırıkhan Hâkimliğine, Posof Hâkimi 38514 Ahmet Altuğ PAMUK,

Bozkurt (Kastamonu) Hâkimliğine, Hozat Hâkimi 38516 Fuat USLU,

Siirt Hâkimliğine, Yayladağı Hâkimi 38517 Derya SAMURLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Alacakaya Cumhuriyet Savcısı 38528 Mehmet ÖZGÜR,

Hendek Hâkimliğine, Çeltikçi Hâkimi 38535 Tarık BİNGÖL,

Hüyük Hâkimliğine, Aydıntepe Hâkimi 38536 Bülent SELİM,

Şirvan Cumhuriyet Savcılığına, İkizce Cumhuriyet Savcısı 38538 Talat AKBAŞ,

Alaşehir Cumhuriyet Savcılığına, Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı 38540 Ali GÖREL,

Bozova Hâkimliğine, Türkeli Hakimi 38543 Yusuf LEYLA,

Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Altınyayla (Burdur) Cumhuriyet Savcısı 38552 İsmail ALAGÖZ,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Akçakent Cumhuriyet Savcısı 38553 Alpaslan KORKMAZ,

Karaburun Hâkimliğine, Gülağaç Hâkimi 38554 Nejdet COŞKUN,

Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Akören Cumhuriyet Savcısı 38555 Burhanettin ÜNÜVAR,

Senirkent Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı 38556 Burhan GELGÖR,

Midyat Hâkimliğine, Tufanbeyli Hâkimi 38558 Semih Serkan ERTAN,

Afşin Cumhuriyet Savcılığına, Eşme Cumhuriyet Savcısı 38560 Bekir TOPRAK,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Babadağ Cumhuriyet Savcısı 38561 Soner KAYA,

Kale (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına, Nusaybin Cumhuriyet Savcısı 38562 Mehmet DEMİREL,

Köyceğiz Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 38570 Sibel VAROL,

Sincan Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 38583 Hatice Zerrin GÜRKANLI,

Sultanbeyli Hâkimliğine, Pehlivanköy Hâkimi 38585 Tülay GAYRET,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 38587 Berrin HOŞLAN,

Bucak Hâkimliğine, Küre Hâkimi 38589 Yakan YAMAÇ,

Eyüp Hâkimliğine, Marmara Hâkimi 38597 Gülhan KITAY,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Kırıkhan Hâkimi 38600 Esma DAĞDAŞ,

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Osmancık Hâkimi 38602 Ayda SÖNMEZ,

Ümraniye Hâkimliğine, Akçakoca Hâkimi 38606 Nazan GÜÇKAN,

Pendik Hâkimliğine, Düziçi Hâkimi 38611 Fatma ORUÇ,

Muğla Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 38612 Arzu Kadriye YURTSEVEN,

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına, Büyükorhan Cumhuriyet Savcısı 38625 Faruk SÖKER,

Ermenek Hâkimliğine, Sarıoğlan Hâkimi 38633 Jale TETİK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı 38639 Selçuk SAYILDI,

Çaycuma Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 38649 Ayhan GÜLDALI,

Sorgun Cumhuriyet Savcılığına, Maden Cumhuriyet Savcısı 38650 Ali DERELİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bozova Hâkimi 38656 Selda ÖZER,

Cumayeri Cumhuriyet Savcılığına, Kızılırmak Cumhuriyet Savcısı 38657 Naki ÖZDEMİR,

Mihalıççık Hâkimliğine, Patnos Hâkimi 38658 Mutlu SIZIROĞLU,

İmamoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Tercan Cumhuriyet Savcısı 38659 Mustafa Şinasi KOÇ,

Terme Cumhuriyet Savcılığına, Erciş Cumhuriyet Savcısı 38660 Mustafa SEYMEN,

Demirci Hâkimliğine, Tufanbeyli Hâkimi 38662 Selçuk AY,

Osmancık Hâkimliğine, Ardanuç Hâkimi 38667 Fatma (UÇUK) KEÇELİ,

Çiftlik Hâkimliğine, Kurtalan Hakimi 38669 Erdoğan DEMİRTAŞ,

Eceabat Hâkimliğine, Halfeti Hâkimi 38671 Mustafa KOŞUM,

Savaştepe Hâkimliğine, Hanak Hâkimi 38672 Nedim AKALIN,

Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığına, Diyadin Cumhuriyet Savcısı 38674 Seyithan ÖZTÜRK,

Çay Cumhuriyet Savcılığına, Kovancılar Cumhuriyet Savcısı 38679 Mustafa TİRYAKİ,

Kovancılar Cumhuriyet Savcılığına, Sütçüler Cumhuriyet Savcısı 38680 Hakan ERGİN,

Acıpayam Hâkimliğine, Kavaklıdere Hakimi 38681 Fatma KÜÇÜKKELEŞ,

Seyitgazi Cumhuriyet Savcılığına, Espiye Cumhuriyet Savcısı 38684 Nevzat KÜRTÜR,

Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığına, Şenkaya Cumhuriyet Savcısı 38685 Adnan ÖZCAN,

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Aybastı Cumhuriyet Savcısı 38687 Osman İlter DOĞAN,

Reyhanlı Hâkimliğine, Çamardı Hâkimi 38688 Zişan İNANICI KOÇAK,

Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, Bozkır Cumhuriyet Savcısı 38689 Rasim İsa BİLGEN,

Araklı Cumhuriyet Savcılığına, Kovancılar Cumhuriyet Savcısı 38691 Mustafa ÖKSÜZ,

Acıpayam Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilyurt (Tokat) Cumhuriyet Savcısı 38692 Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU,

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Bozcaada Cumhuriyet Savcısı 38693 Fahrettin Kemal YERLİ,

Arhavi Cumhuriyet Savcılığına, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı 38695 Emrullah İSKENDEROĞLU,

Lâpseki Hâkimliğine, Samsat Hâkimi 38696 Özlem PAMUK EDİS,

Palu Cumhuriyet Savcılığına, Ayrancı Cumhuriyet Savcısı 38699 Bülent YENİGÜN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Balâ Hâkimi 38700 Sultan Semiha GÖKER,

Kadınhanı Cumhuriyet Savcılığına, Çaldıran Cumhuriyet Savcısı 38701 Bilal YILDIZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ovacık (Karabük) Hâkimi 38703 Hüseyin ŞAHİN,

İpsala Cumhuriyet Savcılığına, Hamur Cumhuriyet Savcısı 38704 Kerem UÇKAN,

Tarsus Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 38705 Ayla YALÇINÖZ ŞAHİN,

19 Mayıs Cumhuriyet Savcılığına, Çekerek Cumhuriyet Savcısı 38709 Ayhan MEMÜK,

Eğirdir Cumhuriyet Savcılığına, Yazıhan Cumhuriyet Savcısı 38711 Mustafa GÜMÜŞ,

Lâdik Cumhuriyet Savcılığına, Hilvan Cumhuriyet Savcısı 38712 Yıldırım ÖZGÜR,

Kale (Antalya) Cumhuriyet Savcılığına, Tuzluca Cumhuriyet Savcısı 38713 Yusuf ERASLAN,

Gördes Hâkimliğine, Çobanlar Hâkimi 38716 İsmihan BAYIRKÖYLÜ,

Gazipaşa Hâkimliğine, Bulanık Cumhuriyet Savcısı 38718 Mehmet SATILMIŞ,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Han Hâkimi 38719 Selahaddin MENTEŞ,

Ömerli Cumhuriyet Savcılığına, Ulaş Cumhuriyet Savcısı 38720 Yılmaz KABASAKAL,

Manyas Hâkimliğine, Kemer (Burdur) Hâkimi 38721 Şenay DAĞOĞLU,

Gümüşhane Hâkimliğine, Pertek Hâkimi 38722 Esin ÇULHA,

Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı 38723 Ayhan AKYOL,

Karaisalı Hâkimliğine, Solhan Hâkimi 38725 Hayriye ÇELİKER,

Gerze Cumhuriyet Savcılığına, Derik Cumhuriyet Savcısı 38727 Hüseyin KAPLAN,

Viranşehir Hâkimliğine, Çatalzeytin Hâkimi 38728 Kadir GEZİCİ,

Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Pazaryolu Cumhuriyet Savcısı 38730 Alpaslan IŞIN,

Pozantı Hâkimliğine, Çayıralan Hâkimi 38732 Ömerhan YILBAŞ,

Zara Cumhuriyet Savcılığına, Kofçaz Cumhuriyet Savcısı 38733 Nurettin İPEK,

Kınık Cumhuriyet Savcılığına, Sivaslı Cumhuriyet Savcısı 38734 Fehmi AŞGUN,

Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığına, Silvan Cumhuriyet Savcısı 38736 Rasim KARAKULLUKÇU,

Erbaa Cumhuriyet Savcılığına, Hani Cumhuriyet Savcısı 38738 Ercan GÜMÜŞ,

Eceabat Hâkimliğine, Kadışehri Hâkimi 38739 Şengül GÜLTEKİN,

Mecitözü Hâkimliğine, Şavşat Hâkimi 38741 Deniz ÇİMEN AKYILDIZ,

Vezirköprü Hâkimliğine, Derik Hâkimi 38743 Yıldız ÇAKIR,

Akdağmadeni Cumhuriyet Savcılığına, Sultandağı Cumhuriyet Savcısı 38744 İrfan DEMİREL,

Karasu Hâkimliğine, Devrekâni Hâkimi 38745 Aylin ARISÜT,

Dinar Hâkimliğine, Ayvacık (Samsun) Hâkimi 38747 Ataün KIRCA,

Arsin Cumhuriyet Savcılığına, Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı 38748 Metin SARIHAN,

İvrindi Hâkimliğine, İyidere Hâkimi 38750 Ismahan AKKUŞ,

Dursunbey Cumhuriyet Savcılığına, Horasan Cumhuriyet Savcısı 38752 Yunus Nadir KOLUKISA,

Banaz Cumhuriyet Savcılığına, Akçakale Cumhuriyet Savcısı 38753 Mehmet Ali KURT,

Göksun Hâkimliğine, Genç Hâkimi 38755 Necdet YÜKSEL,

Gölmarmara Cumhuriyet Savcılığına, Mazgirt Cumhuriyet Savcısı 38756 Ünsal DEMİRCİ,

Mut Hâkimliğine, Göynücek Hâkimi 38757 Sabiha SAVAŞÇI,

Sultanhisar Hâkimliğine, Kemaliye Hâkimi 38758 Mustafa ÇETİN,

Kestel Hâkimliğine, Gürsu Hâkimi 38759 Seval ERGÖK,

İncesu Hâkimliğine, Akkışla Hâkimi 38760 Şenay DEMİREL,

Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına, Çelikhan Cumhuriyet Savcısı 38761 Can Şükrü GENÇKAN,

Marmara Cumhuriyet Savcılığına, Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı 38766 Zafer TEKİR,

Çan Hâkimliğine, Göle Hâkimi 38767 Hatice ÇAKIRBAY ÇİMEN,

Şaphane Hâkimliğine, Kumlu Hâkimi 38772 Adnan ÖZDEMİR,

Emirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Korkut Cumhuriyet Savcısı 38773 Serhan KESMEZ,

Çerkeş Cumhuriyet Savcılığına, Günyüzü Cumhuriyet Savcısı 38780 Hasan GÖNEN,

Orhaneli Cumhuriyet Savcılığına, Artova Cumhuriyet Savcısı 38781 Mesut CİHANGİR,

Pertek Cumhuriyet Savcılığına, Akıncılar Cumhuriyet Savcısı 38782 Hünkar Ersen KIRLANGIÇ,

Bor Cumhuriyet Savcılığına, Palu Cumhuriyet Savcısı 38786 Ayhan GÖKALP,

Hassa Hâkimliğine, Çağlayancerit Hâkimi 38788 Mehmet ESEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tefenni Hâkimi 38789 Zarife İLHAN,

Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığına, Akkışla Cumhuriyet Savcısı 38797 Muammer TAŞAN,

İmamoğlu Hâkimliğine, Beylikova Hâkimi 38800 Mustafa Tarık ŞENTUNA,

Kuyucak Cumhuriyet Savcılığına, Nurhak Cumhuriyet Savcısı 38803 İbrahim Halil DAĞLI,

Yenipazar (Aydın) Hâkimliğine, Susuz Hâkimi 38804 Turhan BALKAN,

Senirkent Cumhuriyet Savcılığına, Tutak Cumhuriyet Savcısı 38805 Mustafa USLU,

Ağlasun Hâkimliğine, Hilvan Hâkimi 38806 Halil İbrahim KÜTÜK,

Çivril Hâkimliğine, İdil Hâkimi 38807 Raziye DEMİRCİ,

Yeşilyurt (Malatya) Cumhuriyet Savcılığına, Kale (Malatya) Cumhuriyet Savcısı 38808 Hasan KARAGÖZ,

Korkuteli Hâkimliğine, Akkışla Hâkimi 38809 Sema PEHLİVAN,

Hopa Hâkimliğine, Çamardı Hâkimi 38810 Ramazan DOĞAN,

Çamardı Cumhuriyet Savcılığına, Nusaybin Cumhuriyet Savcısı 38811 Mehmet Fatih TAŞ,

Marmara Hâkimliğine, Kabadüz Hâkimi 38813 Necmiye ÇATAL,

Gökçeada Hâkimliğine, Hadim Hâkimi 38817 Atila KARATOY,

Bozyazı Cumhuriyet Savcılığına, Muradiye Cumhuriyet Savcısı 38818 Ahmet TOPALFAKIOĞLU,

İpsala Cumhuriyet Savcılığına, Keban Cumhuriyet Savcısı 38819 Osman OZAN,

Kavak Hâkimliğine, Alacakaya Hâkimi 38821 Hasan POLAT,

Akyazı Hâkimliğine, Muradiye Hâkimi 38823 Ayşe SATAN,

Germencik Hâkimliğine, Gevaş Hâkimi 38825 Mübeccel ERDOĞAN,

Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 38826 Nazife KAYA,

Elbistan Hâkimliğine, Kuluncak Hâkimi 38827 Günay ŞAHİN,

Karataş Cumhuriyet Savcılığına, Güneysınır Cumhuriyet Savcısı 38828 Mehmet ARIKAN,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Kâzımkarabekir Cumhuriyet Savcısı 38832 Mehmet Selim KİRAZ,

Ardahan Cumhuriyet Savcılığına, Bozova Cumhuriyet Savcısı 38833 Metin ASLAN,

Yumurtalık Cumhuriyet Savcılığına, Çıldır Cumhuriyet Savcısı 38844 Yaşar SÜNTAR,

Espiye Cumhuriyet Savcılığına, Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcısı 38845 Ümit DEMİRCİ,

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Domaniç Cumhuriyet Savcısı 38846 Gürkan ÜNAL,

Vize Cumhuriyet Savcılığına, Çermik Cumhuriyet Savcısı 38847 Sıddık İLGAR,

Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığına, Özalp Cumhuriyet Savcısı 38848 Alparslan BAYRAKTAR,

Bozdoğan Cumhuriyet Savcılığına, Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı 38849 Raşit ERDEN,

Yenipazar (Aydın) Cumhuriyet Savcılığına, Hanak Cumhuriyet Savcısı 38850 Ali ÇETİN,

Maçka Cumhuriyet Savcılığına, Feke Cumhuriyet Savcısı 38852 Nebi KURTGÖZ,

Emirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Hamur Cumhuriyet Savcısı 38853 Mehmet DEMİREL,

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığına, Kargı Cumhuriyet Savcısı 38854 Şenol TURAN,

Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına, Aralık Cumhuriyet Savcısı 38855 Seyfettin YİĞİT,

Bünyan Cumhuriyet Savcılığına, Kiğı Cumhuriyet Savcısı 38856 Mustafa DOĞAN,

Kale (Antalya) Hâkimliğine, Karakoçan Hâkimi 38858 Uğur KÖKER,

Aydıncık (Mersin) Cumhuriyet Savcılığına, Erfelek Cumhuriyet Savcısı 38859 Selahittin DURGUN,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Kumlu Cumhuriyet Savcısı 38860 Adem ÖNAY,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Eskipazar Cumhuriyet Savcısı 38865 Dursun YÜZER,

Çan Cumhuriyet Savcılığına, Göle Cumhuriyet Savcısı 38900 Murat ÇİMEN,

Boyabat Hâkimliğine, Çayırlı Hâkimi 38901 Murat İŞLEYEN,

Demirci Hâkimliğine, Alpu Hâkimi 38910 Cem Reşit EYÜPOĞLU,

Aşkale Hâkimliğine, Güzelyurt Hâkimi 38957 Fatih SARIKAYA,

Samandağ Cumhuriyet Savcılığına, Tomarza Cumhuriyet Savcısı 38998 İsmet AFŞAR,

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığına, Çermik Cumhuriyet Savcısı 38999 Soner UYGUR,

Karacasu Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 39463 İsmail ÖZTEMİZ,

Kağızman Hâkimliğine, Üzümlü Hakimi 39465 Murat YILDIZ,

Dicle Cumhuriyet Savcılığına, Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı 39466 Zeki GÜNGÖR,

Emet Hâkimliğine, Aydıntepe Hâkimi 39467 Bayram DEMİREL,

Pozantı Hâkimliğine, Bayat (Çorum) Hâkimi 39468 Serap SÖZEN ÇOLAK,

Muratlı Hâkimliğine, Günyüzü Hâkimi 39472 Önder KARAVAİZOĞLU,

Pertek Hâkimliğine, Narman Hâkimi 39473 Harun GÖKDAĞ,

Pertek Hâkimliğine, Yenifakılı Hâkimi 39474 Murat AKPINAR,

Çayıralan Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 39475 İlhan KÖSE,

Midyat Cumhuriyet Savcılığına, Ayrancı Cumhuriyet Savcısı 39477 Gürcan ERKAN,

Develi Hâkimliğine, Köse Hâkimi 39478 Abdullah ALACAHAN,

Yerköy Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 39479 Beyhan GÖK BERBER,

Muradiye Cumhuriyet Savcılığına, Serinhisar Cumhuriyet Savcısı 39483 Haydar ERSÖZOĞLU,

Özalp Cumhuriyet Savcılığına, Kale (Denizli) Cumhuriyet Savcısı 39486 Ahmet YIKILMAZ,

Arguvan Cumhuriyet Savcılığına, Doğanyurt Cumhuriyet Savcısı 39487 İlhan OCAK,

Akdağmadeni Hâkimliğine, Saraykent Hâkimi 39489 Kasım ÇİÇEK,

Kurucaşile Cumhuriyet Savcılığına, Adaklı Cumhuriyet Savcısı 39490 Vedat YİĞİT,

Mecitözü Cumhuriyet Savcılığına, İmranlı Cumhuriyet Savcısı 39491 Yüksel FAZLA,

Çamlıdere Cumhuriyet Savcılığına, Çağlayancerit Cumhuriyet Savcısı 39493 Seyfullah ÇAKMAK,

Çüngüş Cumhuriyet Savcılığına, İnhisar Cumhuriyet Savcısı 39500 İsmail Savaş YÜKSEL,

Orta Hâkimliğine, Şenpazar Hâkimi 39501 İlyas PEHLİVAN,

Delice Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 39502 İbrahim TEMİR,

Afşin Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 39503 Emine Selda TOPRAK,

Çerkeş Hâkimliğine, Çüngüş Cumhuriyet Savcısı 39505 Davut BEDİR,

Gümüşhane Hâkimliğine, Mutki Hâkimi 39506 İlknur UÇKAN,

Birecik Cumhuriyet Savcılığına, Torul Cumhuriyet Savcısı 39515 Ümit BENLİ,

Kavak Cumhuriyet Savcılığına, Lâçin Cumhuriyet Savcısı 39516 Sevgi DAVDAV,

Karaburun Cumhuriyet Savcılığına, Şemdinli Cumhuriyet Savcısı 39519 Hasan KAÇTI,

Suşehri Cumhuriyet Savcılığına, Saraykent Cumhuriyet Savcısı 39524 Özcan PEHLİVAN,

Göksun Cumhuriyet Savcılığına, Karamanlı Cumhuriyet Savcısı 39525 Üzeyfe BALCILAR,

Şarkışla Cumhuriyet Savcılığına, Savur Cumhuriyet Savcısı 39528 Ahmet ÖZGÜNGÖR,

Ilgaz Cumhuriyet Savcılığına, Ardanuç Cumhuriyet Savcısı 39529 Cemil AKDENİZ,

Şabanözü Hâkimliğine, Lice Hâkimi 39530 Meral KAYA,

Tefenni Hâkimliğine, Hizan Hâkimi 39532 Behram ARSLANBAY,

Kadışehri Hâkimliğine, Kağızman Hâkimi 39533 Gültekin Remzi YÜKSEL,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Kocaköy Cumhuriyet Savcısı 39539 Recai ŞAHİN,

Banaz Cumhuriyet Savcılığına, Altınyayla (Sivas) Cumhuriyet Savcısı 39540 Namık AYAN,

Sorgun Cumhuriyet Savcılığına, Gölova Cumhuriyet Savcısı 39542 Ayten İLKER,

Espiye Hâkimliğine, Hizan Hâkimi 39545 Nutullah SUBAŞI,

Güdül Cumhuriyet Savcılığına, Aydıncık (Yozgat) Cumhuriyet Savcısı 39546 Serdar GÖÇER,

Çameli Hâkimliğine, Adaklı Hâkimi 39548 Bilal POLAT,

Osmancık Cumhuriyet Savcılığına, Karaçoban Cumhuriyet Savcısı 39549 Zafer DUR,

İhsaniye Cumhuriyet Savcılığına, Dicle Cumhuriyet Savcısı 39552 Doğan Bülent BELLİ,

Gümüşhane Hâkimliğine, Kurucaşile Hâkimi 39553 Cengiz SERT,

Keşap Cumhuriyet Savcılığına, Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı 39554 Mehmet VELİCAN,

Ulus Cumhuriyet Savcılığına, Otlukbeli Cumhuriyet Savcısı 39555 Selahattin GÜNEY,

Fındıklı Cumhuriyet Savcılığına, Beylikova Cumhuriyet Savcısı 39556 Gültekin POLAT,

Kovancılar Cumhuriyet Savcılığına, Akkışla Cumhuriyet Savcısı 39557 Ümit SADE,

İmamoğlu Hâkimliğine, Taşlıçay Hâkimi 39560 Yusuf DEMİREL,

Gelendost Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 39561 Mustafa SARIGEDİK,

Kovancılar Hâkimliğine, Kabataş Hakimi 39562 Sadettin AVCI,

Osmancık Hâkimliğine, Sarıyahşi Hâkimi 39563 Bircan FIRAT,

Hilvan Cumhuriyet Savcılığına, Alucra Cumhuriyet Savcısı 39564 Yılmaz AKINCI,

Adilcevaz Cumhuriyet Savcılığına, Şiran Cumhuriyet Savcısı 39568 Osman AKINCI,

Azdavay Hâkimliğine, Gölova Hâkimi 39576 Murat YAVUZ,

Çerkezköy Hâkimliğine, Aralık Hâkimi 39577 Hakan DEDE,

Muradiye Cumhuriyet Savcılığına, Kızılırmak Cumhuriyet Savcısı 39578 Hasan KOL,

Hafik Cumhuriyet Savcılığına, Doğanyol Cumhuriyet Savcısı 39580 Feridun KABADAYI,

Kızıltepe Hâkimliğine, Güzelyurt Hâkimi 39582 Ahmet ŞANSAL,

Devrekâni Hâkimliğine, İspir Hâkimi 39585 Mehmet GÜVEN,

Mudurnu Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 39588 Selma Rahşan TAKÇI,

Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcılığına, Kemer (Burdur) Cumhuriyet Savcısı 39589 Mehmet ATEŞ,

Haymana Cumhuriyet Savcılığına, Nurdağı Cumhuriyet Savcısı 39594 Mehmet KAYA,

Darende Hâkimliğine, Çaybaşı Hâkimi 39595 Edip Utku ÖZKAN,

Çavdır Hâkimliğine, Demirözü Hâkimi 39596 Alper MOLLAOĞLU,

Şenkaya Cumhuriyet Savcılığına, Hüyük Cumhuriyet Savcısı 39597 Osman Nuri GÜLER,

Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı 39606 Hakan TURAL,

Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Çağlayancerit Cumhuriyet Savcısı 39608 Malik KARSLIOĞLU,

Gökçebey Cumhuriyet Savcılığına, Kumlu Cumhuriyet Savcısı 39612 Ahmet BEYTAR,

Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığına, Tut Cumhuriyet Savcısı 39613 Mustafa SIRLI,

Altınözü Hâkimliğine, Çaldıran Hâkimi 39616 Mustafa AKBAŞ,

Gevaş Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 39617 Ersan ERDEM,

Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcılığına, Kürtün Cumhuriyet Savcısı 39620 Uğur ÖZCAN,

Korgan Cumhuriyet Savcılığına, Sincik Cumhuriyet Savcısı 39621 Ali EVCİMEN,

Gevaş Hâkimliğine, Çatalpınar Hâkimi 39624 Asım YÜCETAŞ,

Çaldıran Cumhuriyet Savcılığına, Demirköy Cumhuriyet Savcısı 39625 Mehmet YAZICI,

Eflâni Hâkimliğine, Savur Hâkimi 39626 Ali ÖZEL,

Ulaş Hâkimliğine, Kürtün Hâkimi 39633 Hakan MAVİ,

Bünyan Hâkimliğine, Yeşilhisar Hâkimi 39634 Burhan UYKUN,

Karasu Hâkimliğine, Demirköy Hâkimi 39636 Hayati YILMAZ,

Türkeli Cumhuriyet Savcılığına, Kalkandere Cumhuriyet Savcısı 39641 Osman MERMER,

Beylikova Cumhuriyet Savcılığına, Solhan Cumhuriyet Savcısı 39643 Mehmet Hanifi YILDIRIM,

Devrekâni Hâkimliğine, İbradı Hâkimi 39644 Cafer AŞIK,

Türkoğlu Hâkimliğine, Çamlıyayla Hâkimi 39645 Nazmi NECİPOĞLU,

Gölköy Hâkimliğine, Doğanşar Hâkimi 39646 Bayram ARSLAN,

Eleşkirt Cumhuriyet Savcılığına, Hasköy Cumhuriyet Savcısı 39648 Murat NECCAROĞLU,

Silvan Cumhuriyet Savcılığına, Düzköy Cumhuriyet Savcısı 39654 Alparslan TUFAN,

Dicle Cumhuriyet Savcılığına, Hafik Cumhuriyet Savcısı 39656 Burhanettin GÜL,

Niksar Cumhuriyet Savcılığına, Ahlat Cumhuriyet Savcısı 39657 Münüre KOYUNCU SUBAŞI,

Ulukışla Hâkimliğine, Şavşat Hâkimi 39658 Orhan YAVUZ,

Orhaneli Hâkimliğine, Eruh Hâkimi 39659 Ali İhsan ÇAMURLU,

Patnos Hâkimliğine, Emirgazi Hâkimi 39660 Yaşar KILINÇ,

Dalaman Hâkimliğine, Pertek Hâkimi 39661 Nesrin KOCADEMİR,

Gölköy Hâkimliğine, Çamoluk Hâkimi 39664 Ferhat SAYALI,

Tavşanlı Hâkimliğine, Kavak Hâkimi 39668 Zühal KANYILMAZ,

Kofçaz Hâkimliğine, Aybastı Hâkimi 39670 Yusuf DOĞAN,

Sütçüler Cumhuriyet Savcılığına, Torul Cumhuriyet Savcısı 39672 Mustafa CEVHER,

Nurhak Cumhuriyet Savcılığına, Üzümlü Cumhuriyet Savcısı 39675 Abdurrahim ALAN,

Kaynarca Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzlar Cumhuriyet Savcısı 39676 Sedat GÜRGEN,

Sivrice Cumhuriyet Savcılığına, Yayladere Cumhuriyet Savcısı 39677 Hüseyin ÇOBAN,

Amasra Hâkimliğine, Karakeçili Cumhuriyet Savcısı 39682 Şerife Aysun MUTAFOĞLU,

Harran Hâkimliğine, Güneysınır Hâkimi 39684 Ümit POLAT,

Şırnak Cumhuriyet Savcılığına, Beyağaç Cumhuriyet Savcısı 39685 Salim DURAN,

Sarıoğlan Cumhuriyet Savcılığına, Damal Cumhuriyet Savcısı 39687 Zeki YALÇIN,

Emirdağ Hâkimliğine, Pazarlar Hâkimi 39688 Cengiz SARI,

Ahlat Hâkimliğine, Kızılırmak Hâkimi 39690 İsmail SEZGİN,

Taşköprü Hâkimliğine, Ortaköy (Çorum) Hâkimi 39692 Metin KIZILTAŞ,

Sarıkamış Hâkimliğine, Gelendost Hâkimi 39693 Erol KARAASLAN,

Zara Hâkimliğine, Sarıveliler Hâkimi 39696 Osman Burhaneddin TOPRAK,

Çal Hâkimliğine, Tomarza Hâkimi 39698 Ahmet BULUT,

Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Arpaçay Cumhuriyet Savcısı 39700 Osman ŞANAL,

Hazro Cumhuriyet Savcılığına, Çandır Cumhuriyet Savcısı 39701 Suat ECİT,

Çal Hâkimliğine, Tomarza Hâkimi 39702 Türkan BULUT,

Kıbrısçık Hâkimliğine, Gerger Hâkimi 39704 Melik KAHRAMAN,

Suruç Hâkimliğine, Taşkent Hâkimi 39705 Mevlüt YILMAZ,

Çıldır Cumhuriyet Savcılığına, Reşadiye Cumhuriyet Savcısı 39710 Mustafa ÖZMEN,

Düziçi Hâkimliğine, Başçiftlik Hâkimi 39712 Adem ÖZDEMİR,

Kula Cumhuriyet Savcılığına, Kozluk Cumhuriyet Savcısı 39713 Vahit KAYADUMAN,

Pozantı Hâkimliğine, Beyağaç Hâkimi 39714 Ahmet Selçuk VAROL,

Bor Cumhuriyet Savcılığına, Arpaçay Cumhuriyet Savcısı 39715 Mehmet SEVİNÇ,

Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığına, Dargeçit Cumhuriyet Savcısı 39717 Fuzuli AYDOĞDU,

Doğanşehir Hâkimliğine, Altınyayla (Burdur) Hâkimi 39721 Özgür AKBEL SERTBAŞ,

Bozova Cumhuriyet Savcılığına, Yenifakılı Cumhuriyet Savcısı 39725 Hüseyin ALAYBAY,

Ulukışla Hâkimliğine, Karlıova Hâkimi 39727 Kenan AKGÜN,

Gürgentepe Hâkimliğine, Akıncılar Hâkimi 39728 Murat SARIYILDIZ,

Kale (Denizli) Hâkimliğine, Alacakaya Hâkimi 39729 Hüseyin PEKŞEN,

Gümüşhane Hâkimliğine, Köprüköy Hâkimi 39730 Hikmet ŞEN,

Banaz Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 39734 Vedat ÖRER,

Salıpazarı Hâkimliğine, İbradı Hâkimi 39735 Eşref AKSU,

Arapkir Hâkimliğine, Boztepe Hâkimi 39736 İzzet AKSOY,

Cide Cumhuriyet Savcılığına, Şemdinli Hâkimi 39737 Turgut ÇAKIR,

Akkuş Cumhuriyet Savcılığına, Taşkent Cumhuriyet Savcısı 39738 Birol IŞIK,

Silvan Hâkimliğine, Karakeçili Hâkimi 39739 Hüsnü YILDIRIM,

Kulu Hâkimliğine, Pazaryolu Hâkimi 39741 Zafer ÖZER,

Emirdağ Hâkimliğine, Selim Hâkimi 39742 Fahreddin HASDEMİR,

Çayıralan Hâkimliğine, Korkut Hâkimi 39745 Mustafa GERS,

Pütürge Cumhuriyet Savcılığına, Çamoluk Cumhuriyet Savcısı 39746 Murat İNAM,

Baykan Cumhuriyet Savcılığına, Bozkır Cumhuriyet Savcısı 39747 Mehmet ARSLAN,

Alaçam Cumhuriyet Savcılığına, Dereli Cumhuriyet Savcısı 39748 Özlem ŞİMŞEK ÇAVUŞ,

Solhan Hâkimliğine, Çekerek Hâkimi 39749 Hikmet ERDOĞAN,

Taşköprü Cumhuriyet Savcılığına, Uzundere Cumhuriyet Savcısı 39750 Derya KARSLIOĞLU,

Kurucaşile Hâkimliğine, Hasköy Hâkimi 39751 Serkan DEMİRBAŞ,

Bigadiç Cumhuriyet Savcılığına, Damal Cumhuriyet Savcısı 39752 Serhat ÇETİNKAYA,

Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına, Karaçoban Cumhuriyet Savcısı 39754 Bekir GENCER,

Orta Cumhuriyet Savcılığına, Ortaköy (Çorum) Cumhuriyet Savcısı 39758 Güneş OKUR,

Tercan Cumhuriyet Savcılığına, Arıcak Cumhuriyet Savcısı 39760 Hasan YILMAZ,

Ardanuç Cumhuriyet Savcılığına, Pertek Cumhuriyet Savcısı 39763 İhsan ÖZSOY,

Kiğı Cumhuriyet Savcılığına, Kabadüz Cumhuriyet Savcısı 39764 Mustafa ÖZDEN,

Mihalgazi Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 39770 Nurullah ÇINAR,

Sultanhisar Cumhuriyet Savcılığına, Çatalzeytin Cumhuriyet Savcısı 39771 Sıddık AYDIN,

Göle Cumhuriyet Savcılığına, Ağaçören Cumhuriyet Savcısı 39773 Fatih ÖZKUL,

Şereflikoçhisar Hâkimliğine, Araban Hâkimi 39774 Mehmet KÖYLÜ,

Çınar Hâkimliğine, Varto Hâkimi 39777 Oktay TABUR,

Hadim Hâkimliğine, Çamoluk Hâkimi 39778 Ertan AYDIN,

Karataş Cumhuriyet Savcılığına, Çüngüş Cumhuriyet Savcısı 39781 Mehmet KÖKLÜ,

Şefaatli Cumhuriyet Savcılığına, Arıcak Cumhuriyet Savcısı 39782 Ender KARADENİZ,

Çal Hâkimliğine, Doğanşar Hâkimi 39784 İlyas KARAKAYA,

Niksar Cumhuriyet Savcılığına, Gülnar Cumhuriyet Savcısı 39787 Hasan CAN,

Honaz Hâkimliğine, Buharkent Hâkimi 39789 Yıldıray KAYIR,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Saraykent Hâkimi 39790 Tayfun GÖNENÇ,

Domaniç Hâkimliğine, Saraydüzü Hâkimi 39795 Ercan AYDEMİR,

Susurluk Hâkimliğine, Doğanhisar Hâkimi 39799 Leyla TAŞKOPARAN,

Ulus Hâkimliğine, Derik Hâkimi 39800 Ali Efendi PEKSAK,

Akçakale Cumhuriyet Savcılığına, Şaphane Cumhuriyet Savcısı 39804 Mesut Erdinç BAYHAN,

Uluborlu Hâkimliğine, Doğanyurt Hâkimi 39805 Salih AY,

Şereflikoçhisar Hâkimliğine, Pasinler Hâkimi 39809 Ömer Adil KÜÇÜK,

Darende Cumhuriyet Savcılığına, Çandır Cumhuriyet Savcısı 39810 Necmettin İLHAN,

Kırkağaç Hâkimliğine, Hanak Hâkimi 39811 Abdullah BİLGİÇ,

Çumra Hâkimliğine, Oğuzeli Hâkimi 39813 Sadrettin SARIKAYA,

Palu Hâkimliğine, Karakeçili Hâkimi 39814 Nazan Esma SOMAK,

Sultanhisar Hâkimliğine, Silvan Cumhuriyet Savcısı 39815 Şennur AKSU ÇALIK,

Gürpınar Hâkimliğine, Akören Hâkimi 39816 Tekin KARACA,

Eflâni Hâkimliğine, Sincik Hâkimi 39818 Ahmet MADEN,

Bozkır Cumhuriyet Savcılığına, Acıgöl Cumhuriyet Savcısı 39820 Ramazan AKIN,

Avanos Hâkimliğine, Yavuzeli Hâkimi 39821 Ayşe AKSOY,

Doğanhisar Hâkimliğine, Tosya Hâkimi 39822 Serhat METEOĞLU,

Andırın Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 39823 Sinan AKDOĞAN,

Ceylânpınar Cumhuriyet Savcılığına, Pınarbaşı (Kastamonu) Cumhuriyet Savcısı 39824 Harun CEYLAN,

Eynesil Cumhuriyet Savcılığına, Şenpazar Cumhuriyet Savcısı 39825 Harun MERT,

Erbaa Hâkimliğine, Yapraklı Hakimi 39826 Levent ŞAHİN,

Beylikova Hâkimliğine, Karayazı Hâkimi 39827 Mehmet Ali ÖZCAN,

Gürpınar Cumhuriyet Savcılığına, Hanönü Cumhuriyet Savcısı 39828 Hüseyin AKÇAY,

Gölpazarı Hâkimliğine, Hamur Hâkimi 39831 Servet KORKMAZ,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Altınözü Hâkimi 39834 Emirşah BAŞTOĞ,

Şuhut Cumhuriyet Savcılığına, Hani Cumhuriyet Savcısı 39837 Zafer KILINÇ,

Yayladağı Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcısı 39843 Gökhan ELMALI,

Artova Cumhuriyet Savcılığına, Kürtün Cumhuriyet Savcısı 39847 Mehmet ÖKMEN,

Keskin Cumhuriyet Savcılığına, Harran Cumhuriyet Savcısı 39848 Ali ÇALIK,

Mudurnu Cumhuriyet Savcılığına, Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı 39852 Aziz TAKÇI,

Turhal Hâkimliğine, Güney Hâkimi 39857 Kenan ŞENLİK,

Tomarza Cumhuriyet Savcılığına, Ekinözü Cumhuriyet Savcısı 39859 Semih ÖZTÜRK,

Divriği Hâkimliğine, Karamanlı Hâkimi 39860 İbrahim DURAK,

Gördes Hâkimliğine, Ağlı Hâkimi 39862 Hasan ÜNAL,

Artvin Cumhuriyet Savcılığına, Genç Cumhuriyet Savcısı 39863 Şevket HAZAR,

Çamardı Hâkimliğine, Çağlayancerit Hâkimi 39874 Yavuz KOÇ,

Göynücek Cumhuriyet Savcılığına, Doğanşar Cumhuriyet Savcısı 39876 Sezai ÖZTÜRK,

Şalpazarı Hâkimliğine, Mecitözü Hâkimi 39880 Birol BİLEN,

Susuz Hâkimliğine, Şefaatli Hâkimi 39882 Talip AYDIN,

Şemdinli Cumhuriyet Savcılığına, Eskil Cumhuriyet Savcısı 39885 Gürsel ORER,

Şiran Cumhuriyet Savcılığına, Darende Cumhuriyet Savcısı 39886 Mine SOYLU İZMİR,

Doğanşehir Hâkimliğine, Damal Hâkimi 39887 Müzeyyen YILDIRIMOĞLU,

Akçadağ Hâkimliğine, Oğuzlar Hâkimi 39888 Kenan TÜRKMEN,

Anamur Hâkimliğine, Altınyayla (Sivas) Hâkimi 39892 Ali ÖZTÜRKMEN,

Iğdır Hâkimliğine, Keşap Cumhuriyet Savcısı 39894 Osman DOĞAN,

Nizip Hâkimliğine, Patnos Hâkimi 39896 İbrahim KAYA,

Taşköprü Hâkimliğine, Derebucak Hâkimi 39897 Salih TAŞ,

Nurhak Hâkimliğine, Yunak Hâkimi 39901 Necati TÜRKMEN,

Hüyük Hâkimliğine, Yeşilyurt (Tokat) Hâkimi 39902 Canel RÜZGAR,

Sultanhisar Cumhuriyet Savcılığına, Silvan Hâkimi 39904 Halil ÇALIK,

Turhal Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı 39906 Tugay TARIMCI,

Keskin Hâkimliğine, Harran Hâkimi 39907 Gül ŞEKER ÇALIK,

Araban Hâkimliğine, Kâzımkarabekir Hâkimi 39911 İbrahim ÜNAL,

Alaplı Cumhuriyet Savcılığına, Arapkir Cumhuriyet Savcısı 39912 Osman KESLER,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Hocalar Cumhuriyet Savcısı 39914 Uğur UZUN,

Nurdağı Cumhuriyet Savcılığına, Hasköy Cumhuriyet Savcısı 39915 Mehmet SEVİM,

Tatvan Cumhuriyet Savcılığına, Tut Cumhuriyet Savcısı 39916 Erdal ŞENOL,

Çerkezköy Hâkimliğine, Kemer (Burdur) Hâkimi 39920 Mehmet BELEÇ,

Seben Cumhuriyet Savcılığına, Şavşat Cumhuriyet Savcısı 39922 Handan TÜRKEŞ BALCI,

Daday Cumhuriyet Savcılığına, Uğurludağ Cumhuriyet Savcısı 39930 Süleyman DURMAZ,

Artova Hâkimliğine, Arıcak Hâkimi 39931 Remzi BULUT,

Kalkandere Hâkimliğine, Otlukbeli Hâkimi 39932 Yüksel KARAKUŞ,

Hopa Hâkimliğine, Bekilli Hâkimi 39936 Süreyya SAYGIN,

Ulaş Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 39941 İsmail BÜYÜKGÜMÜŞ,

Karapınar Hâkimliğine, Kâhta Cumhuriyet Savcısı 39943 Vildan (KILIÇ) ÖZCAN,

Ömerli Hâkimliğine, Dörtdivan Hâkimi 39949 Bilge OLCAR,

Ulubey (Uşak) Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 39950 Yıldıray ÖĞÜT,

Çameli Cumhuriyet Savcılığına, Karayazı Cumhuriyet Savcısı 39953 Şeref GÜRKAN,

Türkoğlu Hâkimliğine, Uzundere Hâkimi 39954 Serdar MUTTA,

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Araban Cumhuriyet Savcısı 39956 Hüseyin GÜL,

Boyabat Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 39958 Ruhigül AYDINER,

Yalvaç Hâkimliğine, Aydıncık (Yozgat) Hâkimi 39962 Salih ÖZDEN,

Manyas Hâkimliğine, Erfelek Hakimi 39964 Aydın TEZCAN,

Bozdoğan Hâkimliğine, Büyükorhan Hâkimi 39966 Ömer Özgür ERCAN,

Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Arguvan Cumhuriyet Savcısı 39968 Mehmet BADEM,

Refahiye Cumhuriyet Savcılığına, Köprübaşı (Trabzon) Cumhuriyet Savcısı 39969 Zekeriya ŞEN,

Felâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Eruh Cumhuriyet Savcısı 39970 Niyazi YAR,

Horasan Hâkimliğine, Güneysınır Hâkimi 39972 Sinan EKİCİ,

Uludere Cumhuriyet Savcılığına, Altıntaş Cumhuriyet Savcısı 39975 Cemalettin UÇAR,

Karasu Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 39977 Ramazan KIRTAY,

İslâhiye Hâkimliğine, Beşikdüzü Hâkimi 39979 Fatma TÜRKER,

Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına, Muradiye Cumhuriyet Savcısı 39980 Seda YÜKSEL,

Borçka Cumhuriyet Savcılığına, Şenpazar Cumhuriyet Savcısı 39982 İdris ÜNAL,

İhsaniye Cumhuriyet Savcılığına, Kale (Malatya) Cumhuriyet Savcısı 39984 Mikail ÇELİK,

Eğil Cumhuriyet Savcılığına, Seben Cumhuriyet Savcısı 39985 Habib Hüdai YALÇINTAŞ,

Karataş Hâkimliğine, Divriği Hâkimi 39989 Fatih AKÇAY,

Bozyazı Hâkimliğine, Eldivan Hâkimi 39992 Mehmet ARI,

Akpınar Cumhuriyet Savcılığına, Köprüköy Cumhuriyet Savcısı 39994 Mustafa YILDIRIM,

Dazkırı Cumhuriyet Savcılığına, Dargeçit Cumhuriyet Savcısı 39997 Ulvi KARDEŞ,

Acıpayam Hâkimliğine, Göksun Hâkimi 39998 Suna YEŞİL KÜÇÜK,

Çerkezköy Hâkimliğine, Doğanyol Hâkimi 40000 Mehmet ÇEKİÇ,

Beyşehir Hâkimliğine, Doğanşehir Hâkimi 40002 Özlem Hülya TURAL,

Kula Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Cumhuriyet Savcısı 40003 Tuncay ALPER,

Niksar Hâkimliğine, Ahlat Hâkimi 40006 Atilla SUBAŞI,

Araç Cumhuriyet Savcılığına, Yağlıdere Cumhuriyet Savcısı 40008 Celalettin APA,

Erfelek Hâkimliğine, Baykan Hâkimi 40012 Muammer ÇALIK,

Orta Hâkimliğine, Ovacık (Tunceli) Hâkimi 40013 Durmuş KARAÇALI,

Elmalı Cumhuriyet Savcılığına, Aydıncık (Yozgat) Cumhuriyet Savcısı 40015 İsmail UÇAR,

Çamardı Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 40016 Mehmet Ali ÇOLAK,

Sındırgı Hâkimliğine, Eğil Hâkimi 40021 Dursun YILMAZ,

Daday Hâkimliğine, Tekman Hâkimi 40023 İsmail MALAY,

Turhal Hâkimliğine, Türkeli Hâkimi 40025 İhsan AKGÜL,

Derinkuyu Hâkimliğine, Ekinözü Hâkimi 40026 Mehmet ERDOĞAN,

19 Mayıs Hâkimliğine, Kürtün Hâkimi 40029 Kazım KAHYAOĞLU,

Köprübaşı (Manisa) Cumhuriyet Savcılığına, Çukurca Cumhuriyet Savcısı 40034 Mehmet YAMAN,

Susuz Cumhuriyet Savcılığına, Türkeli Cumhuriyet Savcısı 40036 Fatma ARIKAN,

Dazkırı Hâkimliğine, Uzundere Hâkimi 40041 Mustafa YILMAZ,

Gürpınar Cumhuriyet Savcılığına, Yenifakılı Cumhuriyet Savcısı 40043 Sait Ramazan TİYEK,

Yığılca Cumhuriyet Savcılığına, Kemaliye Cumhuriyet Savcısı 40044 Ali ORHAN,

Erfelek Hâkimliğine, Varto Hâkimi 40047 Yusuf SEVİMLİ,

Altunhisar Cumhuriyet Savcılığına, Lâçin Cumhuriyet Savcısı 40048 Habib KORKMAZ,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Köprübaşı (Trabzon) Hâkimi 40049 Muammer TÜZÜVCÜ,

Boyabat Cumhuriyet Savcılığına, Akçakale Cumhuriyet Savcısı 40050 Ömer Faruk AYDINER,

Göle Hâkimliğine, Hocalar Hâkimi 40051 Volkan KOÇTEPE,

Altınözü Hâkimliğine, Pazaryolu Hâkimi 40053 Bülent DALKIRAN,

Oğuzeli Hâkimliğine, Söğütlü Hâkimi 40054 Mustafa BAŞER,

Çekerek Hâkimliğine, Mazgirt Hâkimi 40056 Sadettin KEPENEK,

Güney Hâkimliğine, Karaçoban Hâkimi 40058 Yemliha KARAKOÇ,

Gerger Cumhuriyet Savcılığına, Yunak Cumhuriyet Savcısı 40060 Faik ERSÖZ,

Çiçekdağı Cumhuriyet Savcılığına, Altınyayla (Sivas) Cumhuriyet Savcısı 40061 Nihat KAYA,

Şarkikaraağaç Hâkimliğine, Karpuzlu Hâkimi 40066 Mustafa AK,

Nurhak Hâkimliğine, Akören Hâkimi 40067 Şimşek KÜYÜK,

Yeşilhisar Hâkimliğine, Seyitgazi Hâkimi 40068 Ömür AKIN,

Gökçebey Hâkimliğine, Karaçoban Hâkimi 40069 Dursun Ali GÜNDOĞDU,

Darende Hâkimliğine, Şavşat Hâkimi 40070 Hülya ESKİÇIRAK,

İncesu Cumhuriyet Savcılığına, Ardanuç Cumhuriyet Savcısı 40073 Faruk SALMAN,

Savur Hâkimliğine, Akçadağ Hâkimi 40074 Mehmet SARI,

Keban Cumhuriyet Savcılığına, Aladağ Cumhuriyet Savcısı 40077 Mustafa TARSUSLU,

Torul Cumhuriyet Savcılığına, Posof Cumhuriyet Savcısı 40078 Orhan Nihat ÜNSAL,

İscehisar Cumhuriyet Savcılığına, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı 40082 İlyas YAVUZ,

Tunceli Cumhuriyet Savcılığına, Beyağaç Cumhuriyet Savcısı 40084 Halil SEZGİN,

Mihalıççık Cumhuriyet Savcılığına, Türkeli Cumhuriyet Savcısı 40085 Hasan GÜNDÜZ,

Havsa Cumhuriyet Savcılığına, Kadışehri Cumhuriyet Savcısı 40086 Medeni EFE,

Yavuzeli Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı 40087 Ahmet Fatih AĞCA,

Kozaklı Cumhuriyet Savcılığına, Başçiftlik Cumhuriyet Savcısı 40088 Serkan Mirac GÖBEKLİ,

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına, Samsat Cumhuriyet Savcısı 40090 Nurhüda AYDIN,

Eleşkirt Hâkimliğine, Altınyayla (Burdur) Hâkimi 40092 Mustafa TOSUN,

Kozaklı Hâkimliğine, Ekinözü Hâkimi 40095 Ahmet BİLGİLİ,

Patnos Hâkimliğine, Kabataş Hâkimi 40097 Mehmet ASANOĞLU,

Gölova Cumhuriyet Savcılığına, Hassa Cumhuriyet Savcısı 40100 Ahmet YAVUZ,

Acıpayam Cumhuriyet Savcılığına, Göksun Cumhuriyet Savcısı 40101 Bekir KÜÇÜK,

Nurdağı Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi 40104 Mehmet Emin MENTEŞ,

Domaniç Hâkimliğine, Sincik Hâkimi 40105 Abdullah ÖZER,

Sütçüler Cumhuriyet Savcılığına, Eynesil Cumhuriyet Savcısı 40111 Murat BÜTE,

Göksun Hâkimliğine, Kocaköy Hâkimi 40135 Gökçen ERSAN,

Yunak Hâkimliğine, İmamoğlu Hâkimi 40138 İbrahim ÖNEKER,

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Suruç Cumhuriyet Savcısı 40139 Miktat BAŞARAN,

Artova Hâkimliğine, Tut Hâkimi 40140 Fevzi KELEŞ,

Kocaali Cumhuriyet Savcılığına, İliç Cumhuriyet Savcısı 40144 Fedai TURAN,

Havza Hâkimliğine, Kulp Hâkimi 40146 Aşır AKBIYIK,

İslâhiye Hâkimliğine, Kavak Hakimi 40152 Sabri ALCA,

Kumru Hâkimliğine, Yeşilyurt (Tokat) Hâkimi 40153 Hacı Mustafa YAZICI,

Muş Hâkimliğine, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 40155 Mustafa AKGÜL,

Pazarcık Hâkimliğine, Gülnar Hâkimi 40157 Volkan SEVTEKİN,

Kovancılar Hâkimliğine, Çaybaşı Hâkimi 40160 Menderes METİN,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Keles Hâkimi 40162 Ayşe Sümeyra ULUSU,

Karahallı Cumhuriyet Savcılığına, Çamoluk Cumhuriyet Savcısı 40165 Hafız Yüksel ÜNAL,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Boğazkale Cumhuriyet Savcısı 40168 Nurettin TOKLU,

Yumurtalık Hâkimliğine, Akçadağ Hâkimi 40169 Habib ATASOY,

Pütürge Hâkimliğine, Kızılırmak Hâkimi 40170 Hakan OYAR,

Sındırgı Hâkimliğine, Köse Hâkimi 40173 Seda AKMEŞE,

Kırkağaç Hâkimliğine, Çermik Hâkimi 40175 Pınar VARDAR UYGUR,

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına, Keles Cumhuriyet Savcısı 40176 Nihat ULUSU,

İmranlı Hâkimliğine, Doğanyol Hâkimi 40177 Halide KARAMAN,

Kargı Cumhuriyet Savcılığına, Düzköy Cumhuriyet Savcısı 40179 Ramazan ÖKSÜZ,

Gürpınar Hâkimliğine, Saraydüzü Hâkimi 40181 Bekir YILDIZ,

Samandağ Hâkimliğine, Kovancılar Hâkimi 40185 Salih AŞKIN,

Ardanuç Hâkimliğine, Şalpazarı Hâkimi 40186 İsmet Ertuğrul GEREDE,

İmranlı Hâkimliğine, Çardak Hâkimi 40190 Altan ÖZÇELİK,

Çermik Hâkimliğine, Kale (Antalya) Hâkimi 40195 Timuçin DEDEOĞLU,

Şavşat Hâkimliğine, Mustafakemalpaşa Hâkimi 40199 Baki TONBAK,

Gökçebey Hâkimliğine, Lâpseki Hâkimi 40200 Ömer Faruk TÜFEK,

Erzin Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı 40201 Mahmut AYDOĞDU,

Altınözü Cumhuriyet Savcılığına, Kocaköy Cumhuriyet Savcısı 40203 İsa ALTIN,

Muş Hâkimliğine, Çaykara Hâkimi 40206 Özgül BECERİKLİ,

Alucra Hâkimliğine, Kırkağaç Hâkimi 40207 Utku ERCAN,

Çifteler Hâkimliğine, Karaisalı Hâkimi 40211 Nuray OĞUZER,

Yenice (Çanakkale) Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 40212 Mustafa KARAKAŞ,

Dereli Hâkimliğine, Hasköy Hâkimi 40214 Muhammet KARACA,

Kocaali Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 40215 Hayrettin KISA,

Sarıkaya Hâkimliğine, İspir Hâkimi 40216 Mevhibe Başıraz GİRİFTİNOĞLU,

Yazıhan Cumhuriyet Savcılığına, Başyayla Cumhuriyet Savcısı 40217 İzzet ŞENSİZOĞLU,

Arapkir Hâkimliğine, Çandır Hâkimi 40225 Hatice KÖSE,

Tosya Cumhuriyet Savcılığına, Saraykent Cumhuriyet Savcısı 40226 Mehmet Murat DALKUŞ,

İyidere Hâkimliğine, Battalgazi Hâkimi 40229 Orhan TAŞDEMİR,

Silvan Hâkimliğine, Taşkent Hâkimi 40230 Hüseyin TURAN,

Keban Cumhuriyet Savcılığına, Bozüyük Cumhuriyet Savcısı 40231 Mehmet Ali UYSAL,

Emirdağ Hâkimliğine, Seydiler Hâkimi 40232 İbrahim Dursun ÇEKİÇ,

Şarkikaraağaç Hâkimliğine, Tut Hâkimi 40233 Abdullah BÖRKLÜCE,

Durağan Hâkimliğine, Arıcak Hâkimi 40234 Rifat İNANÇ,

Bayat (Çorum) Hâkimliğine, Nurhak Hâkimi 40237 Muharrem KARADAĞ,

Erzin Hâkimliğine, Şenpazar Hâkimi 40241 Murat BOYLU,

Pozantı Cumhuriyet Savcılığına, Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcısı 40246 İsmail ÇOLAK,

Kale (Antalya) Hâkimliğine, Saray (Van) Hâkimi 40249 Kemal SUBAŞI,

Aşkale Hâkimliğine, Çandır Hâkimi 40253 Mehmet Ali KONUK,

Kumluca Hâkimliğine, Gökçebey Hâkimi 40258 Meral ÜNEL,

Boyabat Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 40261 Alper TAŞKIRAN,

Çardak Hâkimliğine, Hamur Hâkimi 40262 Cuma ÖZTÜRK,

Tosya Hâkimliğine, Ayrancı Hâkimi 40263 Ahmet DÖNMEZ,

Anamur Hâkimliğine, Babadağ Hâkimi 40264 İbrahim ALTINKAYNAK,

Turhal Hâkimliğine, Olur Hâkimi 40265 Yılmaz PARILTI,

İslâhiye Hâkimliğine, Kavak Hakimi 40268 Füsun ALCA,

Siverek Hâkimliğine, Şenpazar Hâkimi 40274 Murat ÇOLAK,

Siverek Hâkimliğine, Çamaş Hâkimi 40296 Kadir KURU,

Seydişehir Hâkimliğine, Eflâni Hâkimi 40299 Yunus ALKAÇ,

İscehisar Hâkimliğine, Yayladere Hâkimi 40303 Halil ÖKDEM,

Feke Cumhuriyet Savcılığına, Büyükorhan Cumhuriyet Savcısı 40305 Fatih AÇIL,

Karakoçan Cumhuriyet Savcılığına, Han Cumhuriyet Savcısı 40314 Mustafa YAĞIZ,

Kulu Hâkimliğine, Samsat Hâkimi 40315 Cumhur ŞENGÜL,

Bozkır Cumhuriyet Savcılığına, Alacakaya Cumhuriyet Savcısı 40327 Kenan YILDIRIM,

Çivril Hâkimliğine, Mihalgazi Hâkimi 40329 Durmuş ÖZCAN,

Birecik Hâkimliğine, Torul Hâkimi 40336 Yasemin BENLİ,

Halfeti Hâkimliğine, Gelendost Hâkimi 40342 Lütfi TÜRK,

Gülnar Cumhuriyet Savcılığına, Dumlupınar Cumhuriyet Savcısı 40349 Mikail ÖZDEMİR,

Ermenek Hâkimliğine, Eldivan Hâkimi 40352 Yunus TUĞLU,

Akçakoca Hâkimliğine, Harmancık Hâkimi 40358 Aynur MERTOĞLU,

Kangal Hâkimliğine, Çeltik Hâkimi 40359 Cengiz DÖKÜNLÜ,

Göynücek Hâkimliğine, Çatalpınar Hâkimi 40391 Zeki YILDIRIM,

Yayladağı Cumhuriyet Savcılığına, Aydıntepe Cumhuriyet Savcısı 40447 Recep ERDEM,

Dalaman Hâkimliğine, Pertek Hâkimi 40448 Ahmet Önder KOCADEMİR,

Çatalzeytin Hâkimliğine, Köprüköy Hâkimi 40449 Metin ULUSAL,

Kulu Hâkimliğine, Beyağaç Hâkimi 40739 Adnan KORKMAZ,

Zara Hâkimliğine, Hisarcık Hakimi 40745 Osman TONTA,

Bahçe Hâkimliğine, Buharkent Hâkimi 40747 Hasan AKDOĞAN,

Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Korkut Cumhuriyet Savcısı 40750 Mustafa OĞAN,

Mecitözü Cumhuriyet Savcılığına, Hekimhan Cumhuriyet Savcısı 40751 Atilla RAHİMİ,

Alaçam Cumhuriyet Savcılığına, Köse Cumhuriyet Savcısı 40753 Musa YÜCEL,

Bozyazı Hâkimliğine, Silvan Hâkimi 40757 İsa YALI,

Gemerek Hâkimliğine, Çeltik Hâkimi 40759 Aydın KARABIYIK,

Aralık Hâkimliğine, Söke Hâkimi 40761 Mehmet ÖKMEN,

Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığına, Marmara Cumhuriyet Savcısı 40762 Osman ÖZDAMAR,

Halfeti Hâkimliğine, Bozkır Hâkimi 40764 Ferhat GÜVEN,

Başkale Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 40766 İlhan ACAR,

Çekerek Hâkimliğine, Dörtdivan Hâkimi 40767 Doğan AĞIRMAN,

Horasan Cumhuriyet Savcılığına, Çatalpınar Cumhuriyet Savcısı 40768 Ramazan DİNÇ,

Salıpazarı Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 40770 Mehmet TEKMEN,

Hassa Cumhuriyet Savcılığına, Görele Hâkimi 40772 Sedat BAYRAK,

Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Savcılığına, Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı 40773 Ahmet Hakan ÖZDEMİR,

Karayazı Hâkimliğine, Cihanbeyli Cumhuriyet Savcısı 40774 İbrahim ÖZBEK,

Mazgirt Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 40776 Ulvi KARAŞAHİN,

Kurtalan Cumhuriyet Savcılığına, Aydın Cumhuriyet Savcısı 40777 Mehmet ÖZEL,

Çermik Hâkimliğine, Muğla Hâkimi 40778 Recep EŞİM,

Domaniç Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 40779 Mehmet ŞAHİN,

Kâhta Hâkimliğine, Dazkırı Hâkimi 40780 Nursal SUNAY,

Muş Hâkimliğine, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 40781 Züriyet AKGÜL,

Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcılığına, Acıpayam Cumhuriyet Savcısı 40782 Özcan ÖZBEY,

Viranşehir Hâkimliğine, Üzümlü Hâkimi 40783 Mustafa ŞENEL,

Besni Hâkimliğine, Dinar Hâkimi 40784 Ömer ÖKSÜZ,

Orta Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 40785 Yasemin ÖZTÜRK ÇALIŞAL,

Kadirli Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 40788 Pınar BAŞARAN,

Divriği Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40789 Mustafa ÇELENK,

Eynesil Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 40790 İbrahim KOLCU,

Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığına, Çal Cumhuriyet Savcısı 40791 Çiğdem ÖNGEÇ,

Muradiye Hâkimliğine, Köprübaşı (Manisa) Hâkimi 40792 Yahya PASLI,

Şavşat Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40795 Mustafa ZEYBEK,

Baykan Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 40796 Ahmet YILDIZELİ,

Şabanözü Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 40797 Fatma Betül İNAL GEVEN,

Ulubey (Ordu) Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 40799 Kerim KELEŞ,

Oltu Hâkimliğine, Durağan Hâkimi 40801 Rukiye KARAKAŞ,

Altunhisar Hâkimliğine, Kale (Malatya) Hâkimi 40802 Ali ÇETİN,

Güney Cumhuriyet Savcılığına, Şırnak Cumhuriyet Savcısı 40803 Serkan EROL,

Yunak Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 40804 Kemal AKSAKAL,

Çamlıyayla Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 40806 Salih DOĞAN,

Kuluncak Hâkimliğine, Pınarbaşı (Kastamonu) Hâkimi 40808 Cuma AFŞAR,

Adilcevaz Hâkimliğine, Geyve Hâkimi 40809 Salim KÜÇÜK,

Göynücek Cumhuriyet Savcılığına, Hacıbektaş Cumhuriyet Savcısı 40810 Nihat KARPINAR,

Torul Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 40811 Şuayıp ARSLAN,

Şavşat Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 40813 Orhan AYDIN,

Çaldıran Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 40815 Nimet AKBABA,

Çiftlik Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 40816 Mehmet UĞURLU,

Karapınar Cumhuriyet Savcılığına, Kâhta Hâkimi 40817 Lütfullah Sami ÖZCAN,

Yıldızeli Cumhuriyet Savcılığına, Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı 40818 Ali EĞRİ,

Olur Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 40820 Kemal KARANFİL,

Koyulhisar Hâkimliğine, Çal Hâkimi 40821 Bülent ÖZTOP,

Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına, Sarayönü Cumhuriyet Savcısı 40822 Zafer ASKER,

Patnos Cumhuriyet Savcılığına, Trabzon Cumhuriyet Savcısı 40823 İsmail POLAT,

İyidere Hâkimliğine, Bolvadin Hâkimi 40824 İsmail AKSEL,

Aşkale Cumhuriyet Savcılığına, Sinop Cumhuriyet Savcısı 40826 Mehmet Ali ŞELLİ,

Çamardı Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 40827 Fethiye HAKGEÇİRMEZ ÇOLAK,

Tufanbeyli Hâkimliğine, İmranlı Hâkimi 40828 Onur TEKER,

Sütçüler Hâkimliğine, Koyulhisar Hâkimi 40829 Nahit GEZGİN,

Iğdır Hâkimliğine, Keşap Hâkimi 40830 Ayşe DOĞAN,

Diyadin Cumhuriyet Savcılığına, Soma Cumhuriyet Savcısı 40832 Ramazan AKYILDIZ,

Çamlıhemşin Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 40833 Deniz CABBAROĞLU,

Orta Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 40834 Mesut ÇALIŞKAN,

Alaplı Hâkimliğine, Acıgöl Hâkimi 40835 Kutlu YAMAN,

Kumru Cumhuriyet Savcılığına, Çifteler Cumhuriyet Savcısı 40836 Vural BALCI,

Silopi Cumhuriyet Savcılığına, Dörtyol Cumhuriyet Savcısı 40837 Bilgin BAKIR,

Marmara Ereğlisi Hâkimliğine, Yıldızeli Hâkimi 40838 Filiz ÖZDEMİR,

Güroymak Cumhuriyet Savcılığına, Köprübaşı (Manisa) Cumhuriyet Savcısı 40839 Hüseyin TUNCEL,

Tavas Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 40841 Suzan YALÇIN KUTLU,

Iğdır Hâkimliğine, Derinkuyu Hâkimi 40842 Vedat YALÇIN,

Lice Cumhuriyet Savcılığına, Manisa Cumhuriyet Savcısı 40843 Mustafa Orhan BAĞÇALIK,

Beşikdüzü Hâkimliğine, Eleşkirt Hâkimi 40846 Yılmaz ÇINAR,

Mihalgazi Hâkimliğine, Han Hâkimi 40847 Gökhan AK,

Hekimhan Cumhuriyet Savcılığına, Suşehri Cumhuriyet Savcısı 40848 Bayram BAYAR,

Kurucaşile Hâkimliğine, Hınıs Hâkimi 40849 Seyfettin MERMERCİ,

Tomarza Hâkimliğine, Uzunköprü Hâkimi 40850 Mustafa Ümit ÇOKRAK,

Çermik Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 40851 Hüseyin KOÇASLAN,

Siverek Hâkimliğine, Yenipazar (Bilecik) Hâkimi 40852 Şamil KOÇ,

Gediz Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 40853 Ümit ARSLAN,

Kozluk Cumhuriyet Savcılığına, Terme Cumhuriyet Savcısı 40856 Mevlüt YALÇIN,

Şalpazarı Cumhuriyet Savcılığına, Havran Cumhuriyet Savcısı 40857 Musa TAŞKIN,

Çiçekdağı Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi 40858 Engin BEDİR,

Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Sarız Cumhuriyet Savcısı 40859 Hakan KARAGÖZ,

Gülnar Hâkimliğine, Ardeşen Hâkimi 40860 Abdulkadir ERGÜL,

Ovacık (Tunceli) Hâkimliğine, Kalkandere Hâkimi 40863 Atıf MOĞULKOÇ,

Gölyaka Hâkimliğine, Pasinler Hâkimi 40866 Meryem ESİRGEMEZ,

Eskil Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 40868 Yakup DOKGÖZ,

Tekman Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 40869 Abdurrahman GÜN,

Yahyalı Cumhuriyet Savcılığına, Pertek Cumhuriyet Savcısı 40870 Ahmet ALTUN,

Durağan Hâkimliğine, Muratlı Hâkimi 40871 Faruk FİDAN,

Bahçe Hâkimliğine, Beyşehir Hâkimi 40874 Hasan ÖZCAN,

Eskipazar Cumhuriyet Savcılığına, Samandağ Cumhuriyet Savcısı 40875 Ali PEHLİVANOĞLU,

Hafik Hâkimliğine, Vakfıkebir Hâkimi 40876 Ahmet AVCI,

Tomarza Hâkimliğine, Gördes Hâkimi 40877 Bünyamin ESEN,

Yusufeli Cumhuriyet Savcılığına, Dazkırı Cumhuriyet Savcısı 40878 Ahmet KAR,

Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Çaybaşı Cumhuriyet Savcısı 40881 Mehmet BAYRAM,

Devrek Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi 40883 Merih BALKAYA,

Yenice (Karabük) Hâkimliğine, Kabadüz Cumhuriyet Savcısı 40884 Kenan ARSLANBOĞAN,

Sarıgöl Hâkimliğine, Korkut Hâkimi 40885 Necla DOĞAN,

Kale (Denizli) Hâkimliğine, Van Hâkimi 40886 Berna DÖNMEZ ÇİNGİL,

İdil Cumhuriyet Savcılığına, Kabataş Cumhuriyet Savcısı 40887 Yasin ARSLAN,

Akçakale Hâkimliğine, Karamürsel Hâkimi 40888 Vehbi AVCI,

Kemah Cumhuriyet Savcılığına, Kula Cumhuriyet Savcısı 40889 Nevzat BULUT,

Uludere Cumhuriyet Savcılığına, Kofçaz Cumhuriyet Savcısı 40890 Erdal YERDELEN,

Seben Hâkimliğine, Şarkîkaraağaç Hâkimi 40891 Şahinder GÜNDÜZ,

Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 40893 Recep BENLİ,

Kurşunlu Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı 40894 Metin Kaan BARAN,

Felâhiye Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 40898 Kamil YİĞİT,

Güneysu Cumhuriyet Savcılığına, Karaburun Cumhuriyet Savcısı 40899 Halük GEDİKLİ,

Hekimhan Hâkimliğine, Van Hâkimi 40900 Mustafa ŞAHİN,

Mutki Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 40901 Yılmaz ŞENGÜL,

Hüyük Cumhuriyet Savcılığına, Afşin Cumhuriyet Savcısı 40903 Sefa SUNA,

Çaykara Hâkimliğine, Gerede Hâkimi 40906 Şaban KAZDAL,

Reşadiye Cumhuriyet Savcılığına, Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı 40907 Erdal ARAZ,

Kurşunlu Cumhuriyet Savcılığına, Görele Cumhuriyet Savcısı 40908 İbrahim KESKİN,

Nusaybin Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 40909 Hafize BENLİ,

Hakkâri Hâkimliğine, Karabük Hakimi 40910 Yeter Sibel TURAN,

Çelikhan Cumhuriyet Savcılığına, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı 40911 Uğurhan KUŞ,

Kozaklı Hâkimliğine, Datça Hâkimi 40912 Erdoğan SARAÇ,

Oğuzeli Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 40913 Ayşe BOLAÇ YALÇIN,

Dargeçit Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40914 Suat ALACA,

Güroymak Hâkimliğine, Biga Hâkimi 40915 Mecnun TÜRKER,

İhsaniye Hâkimliğine, Keçiborlu Hâkimi 40916 Filiz TÜRKAY,

Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığına, İkizdere Cumhuriyet Savcısı 40917 Olcay ERGE,

Bayburt Hâkimliğine, Demirözü Hâkimi 40918 Selda Devrim YILDIRIM,

Ulubey (Uşak) Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 40919 Veysel ASLAN,

Çınar Cumhuriyet Savcılığına, Manisa Cumhuriyet Savcısı 40920 Erdinç SEV,

Kâhta Hâkimliğine, Dodurga Hâkimi 40922 Servet SAĞLAM,

Kurtalan Hâkimliğine, Mengen Hâkimi 40923 Metin KÜÇÜK,

Kavak Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 40925 Alaadtin AKDERE,

Tutak Hâkimliğine, Orhangazi Hâkimi 40926 Murat SAZAK,

Ulaş Hâkimliğine, Çardak Hâkimi 40927 Murat KORKMAZ,

Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcılığına, Tuzlukçu Cumhuriyet Savcısı 40929 Yaşar ARDAL,

Altıntaş Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 40930 Osman COŞKUN,

Patnos Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 40931 Yasemin POLAT,

Siirt Hâkimliğine, Ulubey (Uşak) Hâkimi 40932 Murat KAHRAMAN,

Hassa Hâkimliğine, Boğazkale Hâkimi 40933 Bülent KOÇ,

Ağlasun Hâkimliğine, Seyitgazi Hâkimi 40934 Hatice ÖZKAN,

Mutki Hâkimliğine, Bozkurt (Denizli) Cumhuriyet Savcısı 40936 Uğur Güçlü ALTINTAŞ,

Selim Hâkimliğine, Gölyaka Hâkimi 40937 Ali Murat ERKOÇ,

Maden Hâkimliğine, Dörtyol Hâkimi 40938 Ahmet ALBAYRAK,

Saimbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Üzümlü Cumhuriyet Savcısı 40939 Levent KAYA,

Taşlıçay Hâkimliğine, Almus Hâkimi 40940 Hakan TÜRKÖN,

Karaisalı Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 40941 Bilal GÜMÜŞ,

Nazımiye Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 40942 Celal PEKER,

Devrek Cumhuriyet Savcılığına, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı 40943 Seyit Gazi BALKAYA,

Altınözü Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 40944 Mesut BİLEN,

Türkeli Hâkimliğine, Batman Hâkimi 40945 Kerim COŞKUN,

Karaisalı Cumhuriyet Savcılığına, Kumluca Cumhuriyet Savcısı 40948 Aladdin DEMİR,

Çat Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 40949 Mustafa ALKAN,

Karakoçan Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 40950 Numan ACAR,

Eğirdir Hâkimliğine, Gülağaç Hâkimi 40951 Arzu KARAKAYA,

Eğirdir Cumhuriyet Savcılığına, Gülağaç Cumhuriyet Savcısı 40952 Murat KARAKAYA,

Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına, Dodurga Cumhuriyet Savcısı 40954 Seçil SÜALP,

Arpaçay Hâkimliğine, Araç Hâkimi 40957 Abuzer YAZICIOĞLU,

Şavşat Hâkimliğine, Mudurnu Hâkimi 40959 Tayfun YAVUZ,

Tomarza Hâkimliğine, Eceabat Hâkimi 40960 Selçuk ALTUN,

Durağan Cumhuriyet Savcılığına, Çardak Cumhuriyet Savcısı 40963 Erdal DENİZLİ,

Şemdinli Hâkimliğine, Kozan Cumhuriyet Savcısı 40964 Süleyman Yüksel YAVAŞ,

Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığına, Aydın Cumhuriyet Savcısı 40965 Murat ÖZCAN,

Ahlat Hâkimliğine, Selçuk Hâkimi 40966 Yunus ÖNAL,

Arguvan Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 40967 Funda KÖSE,

Nizip Hâkimliğine, Patnos Hâkimi 40969 Hilal KAYA,

Şarkışla Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 40970 Ramazan ÖZER,

Çekerek Hâkimliğine, Balya Hâkimi 40972 Mustafa ÇALIŞKAN,

Tuzluca Hâkimliğine, Gerede Hâkimi 40973 Halil YÜKSEL,

İspir Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 40975 Hakan ÖZDEŞ,

Çüngüş Hâkimliğine, İznik Hâkimi 40977 Alime DEMİRKAN BAYEZİT,

Savaştepe Hâkimliğine, Kocaköy Hâkimi 40978 Veli ÖZTÜRK,

Harran Cumhuriyet Savcılığına, Ağlasun Cumhuriyet Savcısı 40979 Gökhan KANGAL,

Çaykara Cumhuriyet Savcılığına, Sultanhisar Cumhuriyet Savcısı 40980 Meltem ADAŞIROĞLU,

Ardanuç Cumhuriyet Savcılığına, Zara Cumhuriyet Savcısı 40981 Emin Kamil ÖZALP,

Andırın Cumhuriyet Savcılığına, Boyabat Hâkimi 40982 Mehmet Nadir YAĞCI,

Şefaatli Cumhuriyet Savcılığına, Kaynarca Cumhuriyet Savcısı 40983 Hasan DÖNMEZ,

Ovacık (Karabük) Hâkimliğine, Karakoçan Hâkimi 40985 Gürdal ERGÜN,

Silopi Hâkimliğine, Dörtyol Hâkimi 40986 Serpil BAKIR,

Kadışehri Hâkimliğine, Yenice (Çanakkale) Hâkimi 40987 Tûba Yaprak GÜNAY,

Aşkale Hâkimliğine, Rize Hâkimi 40991 Namık GENEL,

Oğuzeli Cumhuriyet Savcılığına, Hakkâri Cumhuriyet Savcısı 40992 Ali YALÇIN,

Araklı Hâkimliğine, Zara Hâkimi 40993 Turhan KÖK,

Kulp Hâkimliğine, Gürsu Hâkimi 40995 Caner EROKTAY,

Akpınar Hâkimliğine, Boztepe Hâkimi 40996 Afife KELEŞ,

Hakkâri Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi 40998 Figen BİÇKİN,

Siverek Hâkimliğine, Kangal Hâkimi 40999 Muhsin YATAĞAN,

Hekimhan Hâkimliğine, Akçakoca Hâkimi 41000 Mehmet Beyhan SEÇKİN,

Siirt Hâkimliğine, Hocalar Hâkimi 41001 Yeşim UZUN,

Özalp Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 41004 İbrahim LORASDAĞI,

Köprübaşı (Manisa) Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 41005 Hasan GELİR,

Tufanbeyli Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 41006 Abdullah TANRIVERDİ,

Beydağ Cumhuriyet Savcılığına, Bekilli Cumhuriyet Savcısı 41007 İsmail Hakkı İNCEKARA,

Şaphane Cumhuriyet Savcılığına, Patnos Cumhuriyet Savcısı 41010 Cengiz ÖNER,

Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına, Karacabey Cumhuriyet Savcısı 41011 Mustafa GÜNER,

Malazgirt Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 41012 Nevzat YÖRÜK,

Özalp Hâkimliğine, Bozkurt (Denizli) Hâkimi 41014 Oğuzhan TÜRKOĞLU,

Meriç Hâkimliğine, Akdağmadeni Hâkimi 41015 Savaş ÇELİK,

Bolvadin Hâkimliğine, Türkoğlu Hâkimi 41016 Cihan SAN,

Demirköy Hâkimliğine, Zile Hâkimi 41017 Arif KULAÇ,

Tunceli Hâkimliğine, Şuhut Hâkimi 41018 Murat ERDİL,

Boyabat Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 41021 Pınar TAŞKIRAN,

Gökçebey Cumhuriyet Savcılığına, Kale (Antalya) Cumhuriyet Savcısı 41022 Muharrem ÇETİN,

Cihanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 41023 Adnan DEMİR,

Doğanhisar Cumhuriyet Savcılığına, Devrek Cumhuriyet Savcısı 41025 Tamer ÜNÜVAR,

Digor Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 41026 Mahmut MAVİ,

Divriği Cumhuriyet Savcılığına, Küre Cumhuriyet Savcısı 41027 Semih AKGÜN,

Güney Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 41028 Muharrem Zeki ÖZCAN,

Derik Hâkimliğine, Bozkurt (Denizli) Hâkimi 41029 Fatih AYKAÇ,

Kağızman Cumhuriyet Savcılığına, Merzifon Cumhuriyet Savcısı 41030 Osman ÇETİNKAYA,

Eşme Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Hâkimi 41031 Mehmet KURT,

Tonya Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 41032 Mahmut KÖSE,

Mazgirt Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 41033 Mehmet DUMAN,

Tercan Hâkimliğine, Rize Hâkimi 41034 Şamil SEVİNÇ,

Kofçaz Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 41035 Zafer HAZAR,

Erfelek Cumhuriyet Savcılığına, Söğütlü Cumhuriyet Savcısı 41036 Tolga YAMALI,

Altıntaş Hâkimliğine, Erfelek Hâkimi 41037 Cemalettin ŞAHAN,

Suşehri Cumhuriyet Savcılığına, Çine Cumhuriyet Savcısı 41038 İlhami CEYHAN,

Delice Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 41039 İrfan YILDIZ,

Kadışehri Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 41040 Cemil Kürşat TÜRKMEN,

Varto Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 41041 Arif KAPKARA,

Şalpazarı Cumhuriyet Savcılığına, İpsala Cumhuriyet Savcısı 41042 Resul KÖSE,

Yüksekova Hâkimliğine, Doğanhisar Hâkimi 41043 Kenan GÜNEY,

Darende Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 41044 Oğuzhan KIR,

Şırnak Hâkimliğine, Ayvalık Hâkimi 41045 Yasemin PAYAM YILMAZ,

Araç Hâkimliğine, Yapraklı Hakimi 41046 İhsan SARTIK,

Selim Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Hâkimi 41047 Savaş UYSAL,

Çayırlı Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 41048 Bilal UYSAL,

Sarıkaya Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 41049 Kemal ÇIRPI,

Sarıkaya Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 41050 İsmigül ÇIRPI,

Sütçüler Hâkimliğine, İkizce Hâkimi 41051 Mehmet KÖSE,

Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Savcısı 41054 Mehmet IŞIK,

Hakkâri Hâkimliğine, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 41055 Hatice TÜLÜOĞLU BAŞTUGAN,

Ceylânpınar Hâkimliğine, Hendek Hâkimi 41056 Ersagun Yavuz ERYILDIZ,

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı 41058 Maruf TÜRKER,

Ortaköy (Çorum) Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 41059 Yusuf BULUT,

Selendi Hâkimliğine, Kaynarca Hâkimi 41061 Harun YILDIZ,

Karacasu Cumhuriyet Savcılığına, Ula Hâkimi 41062 Adnan TOSUN,

Susuz Hâkimliğine, Ağaçören Hâkimi 41063 Yakup MECİT,

Çiçekdağı Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 41064 Hulusi Tahir İLGENLİ,

Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 41065 Hüseyin GÖREN,

Yayladağı Hâkimliğine, Gerze Hâkimi 41067 Ali Osman SAMSA,

Korkuteli Hâkimliğine, Selim Hâkimi 41068 Seher ÇINAR DEMİREKİN,

Arpaçay Cumhuriyet Savcılığına, Keşan Cumhuriyet Savcısı 41069 Orhan IRMAK,

Akçadağ Hâkimliğine, Uğurludağ Hâkimi 41071 Zülfikar ALTINYÜZÜK,

Şefaatli Hâkimliğine, Kepsut Hâkimi 41074 Serhat BULUT,

Ulaş Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 41077 Sadi DOĞAN,

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına, Dicle Cumhuriyet Savcısı 41080 Murat DİZLE,

Doğanşehir Hâkimliğine, Çayeli Hâkimi 41081 Yusuf ÖZGAN,

Karataş Hâkimliğine, Divriği Hâkimi 41082 Suzan AKÇAY,

Hilvan Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi 41083 Nedim ACU,

Kiğı Hâkimliğine, Yalova Hâkimi 41084 Mustafa DİBA,

Çukurca Cumhuriyet Savcılığına, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcısı 41085 Cahit GÜLEN,

Araban Hâkimliğine, Akçakent Hâkimi 41086 Ali ACAR,

Dicle Hâkimliğine, Serik Hâkimi 41087 Adnan BUDAK,

Eskipazar Cumhuriyet Savcılığına, Bor Cumhuriyet Savcısı 41088 Sırrı YÜCEL,

Yunak Hâkimliğine, İskilip Hâkimi 41090 Murat GÖKSU,

Karlıova Cumhuriyet Savcılığına, Afyon Cumhuriyet Savcısı 41092 Ramazan ARTUN,

İkizce Hâkimliğine, Cumayeri Hâkimi 41094 Hüseyin ÇELEBİ,

Kadirli Hâkimliğine, Horasan Hâkimi 41095 Ahmet ŞEKER,

Eruh Hâkimliğine, Bahçe Hâkimi 41096 Uğur ÖZENİR,

Savur Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 41097 Murat İLHAN,

Banaz Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 41098 Fatma Betül ÖRER,

Yeşilhisar Hâkimliğine, 19 Mayıs Hâkimi 41102 Muhittin ÖZDEMİR,

Doğanhisar Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 41104 Erdoğan GÜLEÇ,

Erfelek Cumhuriyet Savcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Savcısı 41106 Selda SAYGI,

Sultandağı Hâkimliğine, Mucur Hâkimi 41107 Emel BİLGİN ÇELEBİ,

Kepsut Cumhuriyet Savcılığına, Cizre Cumhuriyet Savcısı 41108 Mehmet Ali SAYAN,

Akdağmadeni Hâkimliğine, Cide Hâkimi 41109 Ahmet Cahit İYİLİKLİ,

İhsaniye Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 41110 Olcay GÜL,

Solhan Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 41111 Murat YİĞİTER,

Kavak Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 41114 Duygu KARAKAŞ,

Suşehri Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 41115 Bekir ÇAĞLAR,

Yavuzeli Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 41117 Ünver ÖZGÜL,

Çiçekdağı Cumhuriyet Savcılığına, Kadınhanı Cumhuriyet Savcısı 41118 Murat ÜZÜM,

Çayıralan Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 41119 Erol BAŞKÖK,

Bayat (Çorum) Hâkimliğine, Bor Hâkimi 41120 Saime CAN,

Besni Cumhuriyet Savcılığına, Beydağ Cumhuriyet Savcısı 41121 Ayşe Gül ERSEN,

Siverek Hâkimliğine, Saimbeyli Hâkimi 41122 Cengiz ATAŞ,

Kargı Cumhuriyet Savcılığına, Buharkent Cumhuriyet Savcısı 41123 Aylin KIZILDERE,

Kavak Hâkimliğine, Hazro Hâkimi 41125 Murat GÜLER,

Yenice (Çanakkale) Hâkimliğine, Cizre Cumhuriyet Savcısı 41126 Rıfat TURANLI,

Kozaklı Hâkimliğine, Mihalıççık Hâkimi 41127 Celalettin ÇETİN,

Kovancılar Hâkimliğine, Of Hâkimi 41128 Osman YILMAZ,

Bayat (Çorum) Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 41130 Hasan GÜNGÖR,

Almus Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 41131 Ertuğrul AYAR,

Bismil Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi 41132 Mahmut ÇEKİÇ,

Yahyalı Hâkimliğine, Hopa Hâkimi 41133 Feramuz TEKBIYIK,

Eskil Cumhuriyet Savcılığına, Cumayeri Cumhuriyet Savcısı 41134 Bülent CAN,

Espiye Cumhuriyet Savcılığına, Arapkir Cumhuriyet Savcısı 41136 Abdullah NAZSIZ,

Muradiye Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 41147 Erkan İLBAY,

Elbistan Hâkimliğine, Mesudiye Hâkimi 41149 Abdullah KÜTÜK,

Sarıoğlan Hâkimliğine, Uluborlu Hâkimi 41150 Abdullah KÖKSAL,

Kangal Hâkimliğine, Baklan Hâkimi 41164 Muammer YOKUŞ,

Yerköy Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 41359 Mehmet Ersin BERBER,

Delice Cumhuriyet Savcılığına, Anamur Cumhuriyet Savcısı 41365 Faruk MERT,

Hüyük Cumhuriyet Savcılığına, Devrek Cumhuriyet Savcısı 41366 Oğuz KARABUĞA,

Lâpseki Hâkimliğine, Silvan Hâkimi 41368 Ercan ARSLAN,

Bozova Hâkimliğine, Karaburun Hâkimi 41369 Ahmet ÇAMOĞLU,

Hanak Hâkimliğine, Terme Hâkimi 41371 Metin TANCI,

Saray (Van) Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 41372 Gökhan ŞİMŞEK,

Çaykara Hâkimliğine, Bigadiç Hâkimi 41373 Faruk AYDIN,

Sarıkamış Hâkimliğine, Karataş Hâkimi 41374 Müdai KIRICI,

Uludere Hâkimliğine, Vakfıkebir Hâkimi 41375 İsmail YOĞURTÇU,

Posof Cumhuriyet Savcılığına, İhsaniye Cumhuriyet Savcısı 41376 Halil ÜNAL,

Tonya Hâkimliğine, Akseki Hâkimi 41377 Fahrettin DÜZALAN,

Türkeli Hâkimliğine, Kuyucak Hâkimi 41378 Adem ARSLAN,

Kalkandere Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 41384 Mahmut AYDOĞMUŞ,

Kargı Hâkimliğine, Ulukışla Hâkimi 41385 Dr.Mustafa TAŞKIN,

Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığına, Şuhut Cumhuriyet Savcısı 41387 Gökhan SERTÖZ,

Sincanlı Hâkimliğine, Taşköprü Hâkimi 41388 Behçet AŞILAR,

Tunceli Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı 41392 Sedat ERTAŞKIN,

Ardanuç Hâkimliğine, Hafik Hâkimi 41393 Mustafa SÖYLER,

Şuhut Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 41394 Mehmet Fatih ATALAY,

Çayıralan Cumhuriyet Savcılığına, Dursunbey Cumhuriyet Savcısı 41395 İbrahim ÇETİN,

Malazgirt Hâkimliğine, Konya Hâkimi 41398 Şenol TAŞ,

Gülnar Hâkimliğine, Savaştepe Hâkimi 41400 Mustafa Dinçer ŞENTÜRK,

Beşiri Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 41401 Hakan GÜLTEKİN,

Silvan Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 41402 Ünal ÖZTÜRK,

Dinar Hâkimliğine, Mazgirt Hâkimi 41403 Özcan ALTAŞ,

Aybastı Cumhuriyet Savcılığına, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı 41404 Uğur KOÇ,

Bozkır Hâkimliğine, Hınıs Hâkimi 41405 Kadir KARAKOÇ,

Kağızman Hâkimliğine, Safranbolu Hâkimi 41406 İsa KARAKOÇ,

Kurucaşile Cumhuriyet Savcılığına, Dinar Cumhuriyet Savcısı 41408 Bünyamin GÜR,

Gürgentepe Hâkimliğine, Manyas Hâkimi 41410 Muhittin PARLAK,

Ceylânpınar Hâkimliğine, Sarıgöl Hâkimi 41411 Ogün Ahmet TEPE,

Zara Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 41412 Alaettin ÇAMBEL,

Sincanlı Hâkimliğine, 19 Mayıs Hâkimi 41413 Halit ÇAVUŞ,

Yayladağı Hâkimliğine, Sürmene Hâkimi 41415 Aytekin ÖZANLI,

Pazarcık Cumhuriyet Savcılığına, Yunak Cumhuriyet Savcısı 41416 Nizamettin ÇALIŞKAN,

Midyat Cumhuriyet Savcılığına, Kağızman Cumhuriyet Savcısı 41417 Nizamettin TOPRAK,

Hizan Hâkimliğine, Gökçebey Hâkimi 41429 Mehmet AKBAL,

Çüngüş Cumhuriyet Savcılığına, Güneysu Cumhuriyet Savcısı 41430 Abdülkerim ÇALIŞKAN,

Germencik Hâkimliğine, Buharkent Hâkimi 41431 Meral KIDIŞ BOZ,

Göksun Hâkimliğine, Ahmetli Hâkimi 41432 Yıldırım ŞAFAK,

Bozova Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 41433 Murat UYAR,

Çatak Hâkimliğine, Hisarcık Hâkimi 41434 Ali ALTINTAŞ,

Kale (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına, Bolvadin Cumhuriyet Savcısı 41435 Hüseyin YAYLA,

Şalpazarı Hâkimliğine, Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi 41437 Barış Rauf SAKALLI,

Pazaryeri Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 41441 Fatih KURT,

Mesudiye Hâkimliğine, Avanos Hâkimi 41442 Ahmet Erkan DEVECİ,

Karlıova Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 41443 Mehmet YAVAŞ,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 41444 Ökkeş ARSLAN,

Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına, Selim Cumhuriyet Savcısı 41445 Ramazan DEMİREKİN,

Yığılca Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 41448 Yavuz YILMAZ,

Iğdır Hâkimliğine, Mihalgazi Hâkimi 41449 Saim NERGİZ,

Mazgirt Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 41450 Neşet UÇAKCIOĞLU,

rkeli Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 41451 Tuncay ÇOBAN,

Şabanözü Hâkimliğine, Evren Hâkimi 41460 Hava KANDEMİR,

Horasan Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 41463 Erdoğan YÜCEL,

Narman Hâkimliğine, Afyon Hâkimi 41465 Hüseyin KILIÇ,

Çaldıran Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 41478 Mehmet Hanifi YALÇINKAYA,

Arapkir Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 41480 Mustafa Kemâl ARGİN,

Çekerek Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 41481 Tayar ÖĞMEN,

Küre Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi 41482 Yusuf DİKEÇ,

İspir Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 41483 Ömer SOLMAZ,

Suruç Hâkimliğine, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı 41484 İbrahim AY,

Tortum Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 41529 Şadan Erdem GÜZEL,

Silopi Cumhuriyet Savcılığına, Yayladağı Cumhuriyet Savcısı 41540 Kenan KAÇAR,

Silopi Hâkimliğine, Yayladağı Hâkimi 41541 Sultan KAÇAR,

Gelendost Hâkimliğine, Develi Hâkimi 41727 Özlem ÖZKAN,

Erciş Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 41818 Bülent CANSU,

Gemerek Hâkimliğine, Yalıhüyük Hâkimi 41823 Adem ÖZDEMİR,

Yahyalı Cumhuriyet Savcılığına, Eğil Cumhuriyet Savcısı 41827 Sinan TEMEL,

Kalkandere Cumhuriyet Savcılığına, Boğazkale Cumhuriyet Savcısı 41829 Halil İbrahim AKTEPE,

Nazımiye Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 41830 Murat ÇETİNKAYA,

Hanak Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 41831 Muzaffer ŞAKAR,

Hani Cumhuriyet Savcılığına, Güney Cumhuriyet Savcısı 41838 Selahattin DOĞAN,

Çaykara Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 41840 Ali OKUMUŞ,

Pertek Hâkimliğine, Lâçin Hâkimi 41844 Osman ÇAĞUN,

Mazgirt Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 41845 Cengiz ALTİN,

Salıpazarı Cumhuriyet Savcılığına, Şefaatli Cumhuriyet Savcısı 41847 Ahmet Hamdi ÇELİK,

Tonya Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 41848 Hakan ÖNCEL,

Hazro Hâkimliğine, Artova Hâkimi 41854 Egemen KÖYLÜOĞLU,

İdil Hâkimliğine, Çameli Hâkimi 41855 Murat AZAKLI,

Çınar Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 41862 Şerife KIRBIYIK KARAKAYA,

Eğil Hâkimliğine, Artova Hâkimi 41863 Abbas ERDÖL,

Simav Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 41871 Aydın AKSU,

Çıldır Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 41872 Ahmet GÜNDÜZ,

Ortaköy (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına, Ömerli Cumhuriyet Savcısı 41873 Ahmet KARA,

Sarıoğlan Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 41883 Ahmet GÖZTAŞ,

Ağlasun Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 41886 Abdullah Metin TOROS,

Şırnak Cumhuriyet Savcılığına, Ayvalık Hâkimi 41890 Tuncay YILMAZ,

Suruç Cumhuriyet Savcılığına, Körfez Cumhuriyet Savcısı 41893 Doğan KAYA,

Aralık Hâkimliğine, Ahırlı Hâkimi 41895 Kazım SIR,

Kelkit Hâkimliğine, Eceabat Hâkimi 41897 Taner AKINCI,

Dargeçit Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 41898 Halil İbrahim ÇİFTÇİ,

Seydişehir Hâkimliğine, Van Hâkimi 41899 Yıldız GÖREN,

Sultandağı Cumhuriyet Savcılığına, Pervari Cumhuriyet Savcısı 41900 Recep ALTUN,

Mazıdağı Hâkimliğine, Şaphane Hâkimi 41904 Mehmet AĞIR,

Bigadiç Cumhuriyet Savcılığına, Hazro Cumhuriyet Savcısı 41908 Emin Emre EKİNCİ,

Karlıova Hâkimliğine, Yığılca Hâkimi 41913 Erhan İNAL,

Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 41918 Mustafa YİĞİTSOY,

Simav Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 41921 Ayşegül (DURAL) AKSU,

Cihanbeyli Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 41928 Yasemin DÖNMEZ DEMİR,

Eleşkirt Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 41930 Nevzat AKBİLEK,

Pertek Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı 41931 Yusuf İLTAR,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Dicle Hâkimi 41933 Betül ÇELİK DİZLE,

Erfelek Cumhuriyet Savcılığına, Yağlıdere Cumhuriyet Savcısı 41935 Mustafa DEDE,

Eflâni Cumhuriyet Savcılığına, Eldivan Cumhuriyet Savcısı 41939 Musa ERİŞ,

Midyat Hâkimliğine, Kağızman Hâkimi 41940 Ümit TOPRAK,

Kangal Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 41942 Benan ALKAN,

Torul Hâkimliğine, Acıpayam Hâkimi 41951 Mustafa ARSLAN,

Gediz Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 41954 Kevser DURSUN ARSLAN,

Erciş Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 41957 Evrim CANSU,

Sincanlı Cumhuriyet Savcılığına, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı 41958 Pelin DAĞCI,

Şebinkarahisar Hâkimliğine, Araban Hâkimi 41961 Ayşe KÖSE GÜL,

Sason Hâkimliğine, Çanakkale Hâkimi 41962 Mehmet ÜNAL,

Çiftlik Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 41963 Mehmet ÇOBAN,

Saimbeyli Hâkimliğine, Serinhisar Hâkimi 41965 Semra ÖZDİNÇ,

Arpaçay Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 41967 Bayram TURGUT,

Gemerek Hâkimliğine, İnönü Hâkimi 41969 İlyas DEVELİ,

Hafik Hâkimliğine, Başyayla Hâkimi 41977 Mehmet Selçuk OĞUZMERT,

Lice Hâkimliğine, Kale (Denizli) Hâkimi 41979 Ümit DENİZ,

Varto Hâkimliğine, Yalova Hâkimi 41985 İlhami DEMİRKOPARAN,

Selim Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 41986 Feride KORKUT,

Korgan Cumhuriyet Savcılığına, Oltu Cumhuriyet Savcısı 41990 Olcay ÖZDEMİR,

Kelkit Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 41993 Güven ELÇİM,

Kemaliye Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 41998 Melek KARAKUŞ,

Malazgirt Hâkimliğine, Bolu Hâkimi 42002 Osman GÜNAD,

Hizan Hâkimliğine, Güney Hâkimi 42008 Kazım Menderes USLU,

Çatalzeytin Hâkimliğine, Sulusaray Hâkimi 42013 Ali YILDIRIM,

Çayırlı Hâkimliğine, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 42014 Mehmet YILDIZ,

Silvan Hâkimliğine, Lâçin Hâkimi 42019 Aslan ÖZDEMİR,

Mesudiye Hâkimliğine, Yedisu Hâkimi 42020 Özcan KUŞATAN,

Çaldıran Cumhuriyet Savcılığına, Kavaklıdere Cumhuriyet Savcısı 42022 Alpaslan KAPLAN,

Mecitözü Hâkimliğine, Hekimhan Hâkimi 42026 Deniz ÖZTOPRAK RAHİMİ,

Kargı Hâkimliğine, Bozdoğan Hâkimi 42028 Defne BÜLBÜL,

Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 42031 Raşit Emir DELLAL,

Gevaş Hâkimliğine, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 42033 Sonay DEMİRALP,

Selim Hâkimliğine, Hanönü Hâkimi 42045 Muhammet POLAT,

Samandağ Hâkimliğine, Kovancılar Hâkimi 42046 Meliha AŞKIN,

Posof Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 42049 Şükrü ÇAĞLAR,

Hakkâri Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 42056 Fahri TURAN,

Aralık Cumhuriyet Savcılığına, Baklan Cumhuriyet Savcısı 42066 Nihat ÖZTÜRK,

Sarıkamış Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 42071 Arzu YİĞİTSOY,

Bor Hâkimliğine, Arpaçay Hâkimi 42072 Ülkiye SEVİNÇ,

Hakkâri Hâkimliğine, Aşkale Hâkimi 42073 Uğur BAŞTUGAN,

Bigadiç Hâkimliğine, Hazro Hâkimi 42079 Özlem UĞUR EKİNCİ,

Başkale Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 42082 Metin SOYAL,

Gökçebey Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 42083 Hüseyin MECEK,

Siverek Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 42089 Özlem DELLAL,

Çiçekdağı Hâkimliğine, Akköy Hâkimi 42090 Neşe KARABULUT ERTEN,

Baykan Hâkimliğine, Muğla Hâkimi 42098 Hakan YİĞİT,

Gelendost Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 42099 Yasemin SARIGEDİK,

Çamlıdere Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Savcısı 42100 Alev ERSAN,

Tuzluca Cumhuriyet Savcılığına, Altınözü Cumhuriyet Savcısı 42103 Hayati YELESDAĞ,

Genç Cumhuriyet Savcılığına, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı 42106 Şenol TAŞKALE,

Hazro Hâkimliğine, İhsangazi Hâkimi 42107 Mustafa DEMİREL,

Gölova Hâkimliğine, Kocaali Hakimi 42108 Burhan BİNİCİ,

Yahyalı Hâkimliğine, Aralık Hâkimi 42114 Ahmet Cengiz SOYSAL,

Nurdağı Cumhuriyet Savcılığına, Mazgirt Cumhuriyet Savcısı 42115 Mahmut KALEMCİ,

Eşme Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 42116 Zeynep İÇER KURT,

İdil Hâkimliğine, Başçiftlik Hâkimi 42119 Nurullah BODUR,

Palu Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 42123 Zehra DÖNMEZ,

Nurhak Cumhuriyet Savcılığına, Güroymak Cumhuriyet Savcısı 42124 Mustafa BOLAT,

Yıldızeli Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 42136 Şengül AYGÜN,

Aşkale Hâkimliğine, Harmancık Hâkimi 42138 Mehmet Selim KARAKUZU,

Eskipazar Hâkimliğine, Yumurtalık Hâkimi 42144 Dicle TEKŞAL,

Yeşilyurt (Malatya) Hâkimliğine, Söke Hâkimi 42145 Fatma YILDIZ,

Taşlıçay Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 42146 Erhan ASİLSOY,

Nazımiye Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 42147 Raşit GÜRBÜZ,

Aladağ Cumhuriyet Savcılığına, Kağızman Cumhuriyet Savcısı 42153 Ramazan USLU,

Niksar Hâkimliğine, Gülnar Hâkimi 42154 Nalan CAN,

Çameli Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 42162 Ferhat GÖÇMEN,

Hanak Cumhuriyet Savcılığına, Hanönü Cumhuriyet Savcısı 42163 Fatih KARABACAK,

Sarız Cumhuriyet Savcılığına, Köprübaşı (Trabzon) Cumhuriyet Savcısı 42182 Mehmet SEZER,

Kiğı Cumhuriyet Savcılığına, Gürsu Cumhuriyet Savcısı 42183 Hacı Ali AÇIKGÜL,

Çamlıyayla Hâkimliğine, Lice Hâkimi 42184 Mehmet ARSLAN,

Gerger Hâkimliğine, Baklan Hâkimi 42186 Mustafa SAVAŞ,

Bozova Cumhuriyet Savcılığına, Bulancak Cumhuriyet Savcısı 42196 Cebrail Cem ALICI,

Araban Cumhuriyet Savcılığına, Gelendost Hâkimi 42258 Ferhat CELALOĞLU,

Tutak Cumhuriyet Savcılığına, Pazarlar Cumhuriyet Savcısı 42259 Murat ÇAĞLAK,

Lalapaşa Cumhuriyet Savcılığına, Taşova Cumhuriyet Savcısı 42262 Hasan ÖZÇELİK,

Selendi Cumhuriyet Savcılığına, Çaldıran Cumhuriyet Savcısı 42294 Barboros ARSLAN,

Akçakale Hâkimliğine, Sarıcakaya Cumhuriyet Savcısı 42356 Tülün ERDOĞDU,

Keles Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 42401 Bülent ALTUN,

rgentepe Cumhuriyet Savcılığına, Ahırlı Cumhuriyet Savcısı 42404 Halit TUNÇ,

Bulanık Cumhuriyet Savcılığına, Söğütlü Cumhuriyet Savcısı 42423 Hüseyin GÜNAY,

Bozcaada Cumhuriyet Savcılığına, Çavdarhisar Cumhuriyet Savcısı 42424 Nuri GÜL,

Enez Hâkimliğine, Boztepe Cumhuriyet Savcısı 42425 Hacer DAĞ,

Mihalgazi Hâkimliğine, Boyabat Hâkimi 42428 Ali Bekir EVİM,

Altınekin Hâkimliğine, Tuzlukçu Hâkimi 42429 Hülya AVCI DAĞ,

Azdavay Cumhuriyet Savcılığına, İnönü Cumhuriyet Savcısı 42433 Filiz ŞAHİN,

Meriç Cumhuriyet Savcılığına, Çarşıbaşı Cumhuriyet Savcısı 42438 Başak YÜKSEL KORKMAZ,

Divriği Hâkimliğine, Uğurludağ Hâkimi 42440 Muhammet Ali KAVAK,

Refahiye Hâkimliğine, Bayat (Afyon) Hâkimi 42446 Mehmet KAHRAMAN,

Digor Hâkimliğine, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 42454 Nihan ÇETİN,

Dereli Cumhuriyet Savcılığına, Pınarbaşı (Kastamonu) Cumhuriyet Savcısı 42458 Hüseyin BOZKURT,

Mesudiye Cumhuriyet Savcılığına, Derebucak Cumhuriyet Savcısı 42496 Ali ARSLAN,

Demirköy Cumhuriyet Savcılığına, Yeniçağa Cumhuriyet Savcısı 42501 Ali Çetin YILMAZ,

Derik Hâkimliğine, Ahırlı Hâkimi 42508 Selma SÜLE,

Hafik Cumhuriyet Savcılığına, Ağaçören Cumhuriyet Savcısı 42522 Hasan KIDIL,

Torul Cumhuriyet Savcılığına, Harmancık Cumhuriyet Savcısı 42523 Ömer YILMAZ,

Keban Hâkimliğine, Ayvacık (Samsun) Hâkimi 42539 Mahmut ARSLAN,

Eynesil Hâkimliğine, Ayvacık (Çanakkale) Hâkimi 42540 Aydın ŞİMŞEK,

Şarkışla Cumhuriyet Savcılığına, Karpuzlu Cumhuriyet Savcısı 42549 Özkan ÖZÇELİK,

Çekerek Cumhuriyet Savcılığına, Güneysınır Cumhuriyet Savcısı 42550 Oğuzhan DÖNMEZ,

Maden Hâkimliğine, Bekilli Hâkimi 42555 Asil AYDIN,

Yavuzeli Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı 42561 Mehmet AYAZ,

Alucra Cumhuriyet Savcılığına, Karaçoban Cumhuriyet Savcısı 42568 Hasan DEMİR,

İmranlı Cumhuriyet Savcılığına, Dumlupınar Cumhuriyet Savcısı 42589 Ümit Şafak KOÇAK,

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Gürün Cumhuriyet Savcısı 42604 Özlem Pınar AĞKOÇ,

Araç Cumhuriyet Savcılığına, Günyüzü Cumhuriyet Savcısı 42625 Hacı Mustafa AKBULUT,

Adilcevaz Hâkimliğine, Oğuzlar Hâkimi 42629 Mustafa Kemal KIZILELMA,

İmranlı Cumhuriyet Savcılığına, Hisarcık Cumhuriyet Savcısı 42634 Kadir TAHRAN,

Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına, Pazar (Tokat) Cumhuriyet Savcısı 42649 Cihan ŞAHİN,

Kızıltepe Hâkimliğine, Gemerek Cumhuriyet Savcısı 42655 Bülent AĞKOÇ,

Karayazı Cumhuriyet Savcılığına, Çamaş Cumhuriyet Savcısı 42664 Ramazan KEKLİK,

Şarkışla Hâkimliğine, Dumlupınar Hâkimi 42670 Fatma AYDEMİR,

Bozcaada Cumhuriyet Savcılığına, Battalgazi Cumhuriyet Savcısı 42676 Fatih KAYINGÜL,

Kangal Hâkimliğine, Karapürçek Hâkimi 42694 Ali Osman ZENGİN,

Kovancılar Hâkimliğine, Bekilli Hâkimi 42702 Uğur KAÇAK,

Perşembe Hâkimliğine, Gülyalı Hâkimi 42703 Menevşe UYAR,

Akçadağ Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 42709 Sevilay KILIÇ İLBAK,

Karakoçan Hâkimliğine, Hisarcık Hâkimi 42715 Erhan ÖZKAN,

Naklen atanmışlardır.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılarının, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

 

KARAR: 08.06.2004 /05

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı 29520 Kemal DEMİRDÖN,

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı 30669 Nuri YİĞİT,

Naklen atanmışlardır.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

 

İdarî Yargı hâkim ve savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

 

KARAR: 11.06.2004 / 06

 

İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 26721 Oktay SARAÇ,

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26759 Fehmi BELEK,

Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kırıkkale Vergi Mahkemesi Başkanı 26769 Hacı Hasan BEŞPINAR,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı 26784 Yaşar KÖSE,

Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya Vergi Mahkemesi Başkanı 26786 Battal ÖZBAY,

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26789 Mustafa Naci ECEVİT,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 26796 Ömer ERSOY,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27034 Serap ÜLGEN,

Afyon İdare Mahkemesi Başkanlığına, Afyon Vergi Mahkemesi Başkanı 27043 Itır Melis KAYA,

Danıştay Savcılığına, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27050 Kemal BİLECEN,

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 27055 Hatice Neşe SARI,

Erzurum Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27328 İrfan GEÇ,

Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı 27353 Suzan BAŞVER,

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Afyon Vergi Mahkemesi Üyesi 27378 Mustafa ÖZKAN,

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27381 Mehmet ÖZKAN,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Elazığ Vergi Mahkemesi Başkanı 27395 Necla ALTINÖZ,

Danıştay Savcılığına, Bursa İdare Mahkemesi Başkanı 27476 Metin ÇETİNKAYA,

Danıştay Savcılığına, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 27509 Gülen AYDINOĞLU,

Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Denizli İdare Mahkemesi Başkanı 27934 Mehmet ÖKTEM,

Danıştay Savcılığına, Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanı 28434 Ekrem ATICI,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32661 Şükran KILIÇ,

Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanlığına, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 32666 Neşe KURT,

Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanlığına, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32685 Metin Güven GÖKÇEK,

Kırıkkale Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32690 Hanifi DOĞAN,

Afyon İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi 32691 Cafer ERGEN,

Denizli İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sakarya İdare Mahkemesi Başkanı 32751 Mustafa DİNÇ,

Van Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32792 Sıtkı KELEŞ,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Anayasa Mahkemesi Raportörü 32816 Dr.Mehmet SAĞLAM,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32918 Ali Rıza YEĞENOĞLU,

Konya Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Van Vergi Mahkemesi Başkanı 33613 Haşim ŞAHİN,

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33772 İhsan ULUCA,

Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığına, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33780 Cevdet ERKAN,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33781 Dr.Selami DEMİRKOL,

Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi 33785 Kadir Coşkun KAYAALP,

Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Elazığ Vergi Mahkemesi Üyesi 33791 Recep TAŞ,

Çorum Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi 33804 Fatih TERZİ,

Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Başkanı 34658 Ahmet Cüneyt YILMAZ,

Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi 37749 Cemil Hulusi PARLAK,

Bursa İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 37750 Mahmut ŞEN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi 37759 Hüseyin OĞUZ,

Aydın İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi 37775 Yusuf ÖZDEMİR,

Elazığ İdare Mahkemesi Başkanlığına, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi 37777 Süleyman AYHAN,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 37779 Kenan BALAN,

Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa Vergi Mahkemesi Üyesi 37781 Merih DİNÇER,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi 37793 Saadettin KOCABAŞ,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 37832 Murat EREN,

Zonguldak İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi 37834 Hamdi ŞENLER,

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi 37835 Sevil KARAKAYA,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi 37837 Rabia BAŞER,

Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 37844 Gündüz AVCI,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 37855 Kemal TÜRK,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi 37858 Elmas BASAT ÇELİK,

Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi 37866 Mehmet Metin KAHRAMAN,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Danıştay Tetkik Hâkimi 37869 Evren ALTAY,

Mersin İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 37905 Mesut AKPINAR,

Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 37916 Salih BULDUK,

Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliğine, Elazığ Vergi Mahkemesi Üyesi 37920 Mehmet HASKALAYCI,

Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Adana İdare Mahkemesi Üyesi 37921 Beyhan TİRYAKİ,

Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliğine, Afyon Vergi Mahkemesi Üyesi 37926 Nafi ALANTAR,

Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyesi 37927 Ömer ŞAHİN,

Konya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi 37965 Mehmet TORUN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi 37971 Nihat BAYRAM,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 37990 Yunus BARAN,

Zonguldak İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyesi 37995 İlter EKŞİ,

Afyon İdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi 37998 Sedat KOÇ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana İdare Mahkemesi Üyesi 37999 Durmuş TAŞER,

Aydın Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 38005 Meriç ERDOĞAN,

Kırıkkale Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 38022 Fikret DELİKTAŞ,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 38345 Bülent KÜFÜDÜR,

Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 38439 Uğur ŞAHİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyesi 38447 Vecdi KARANFİL,

Muğla İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 38449 Aydın TUNCALI,

Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliğine, Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi 38451 Ali ÜN,

Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 38460 Vehbi KOZİK,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Üyesi 42958 Eyüp KILIÇ,

Naklen atanmışlardır.

Sayfa Başı


Vatandaşlık Kararı

    İçişleri Bakanlığından:

    403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığının 20/5/2004 gün ve 2004/08 sayılı kararı ile Türk Vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen 3161 kişi ile ilgili listedir.

VATANDAŞLIK KARARININ EKLİ CETVELLERİ.doc

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; kanatlı hayvanlara ait kuluçkahaneler ve damızlık işletmelerinin teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda kurulmalarını sağlamak, işletmenin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemek, biyogüvenlik tedbirlerinin alınmasını temin etmek, kanatlı hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bu tür işletmelerin yer seçim, kuruluş ve çalışma izinlerini vermek, Bakanlıkça belirlenen hastalıklardan ari olan kuluçkahane ve damızlık işletmelerini sertifikalandırmaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlar tarafından kurulmuş veya kurulacak olan kuluçkahaneler ve damızlık işletmelerinin sahip olması gerekli teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile bu yerlerin yer seçim, kurulma ve çalışma izinleri ile sağlık sertifikalarının verilmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

Enstitü Müdürlüğü: İllerin bağlı bulundukları Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri, Veteriner Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsü Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı il müdürlüklerini,

İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerine bağlı ilçe müdürlüklerini,

Komisyon: Kuluçkahane ve damızlık işletmesinin bulunduğu ilin bağlı olduğu enstitü müdürlüğünden 2 (iki) veteriner hekim ile kuluçkahane ve damızlık işletmesinin bulunduğu il hayvan sağlığı müdürlüğü ve/veya ilçe müdürlüklerinden görevlendirilen 1 (bir) veteriner hekimin katılımıyla oluşan çalışma grubunu,

Kuluçkahane: Damızlık ve ticari amaçla kanatlı yavrularını çıkaran işletmelerini,

Kuluçkalık Yumurta: Damızlık ve ticari amaçlı kuluçkalık özelliğe sahip yumurtaları,

Damızlık işletmesi: Ticari amaçla kurulmuş, damızlık ve ticari kanatlı hayvan ve kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri,

Damızlık Kanatlı: Yumurta veya et üretiminde kullanılacak kanatlı yavrularının üretimi için geliştirilmiş sürüyü oluşturan hayvanları,

Teknik Müdür: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden işverenle sorumlu olan veteriner hekimi veya zooteknisti,

Sorumlu Veteriner Hekim: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sağlıklı üretim göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimini,

Teknik Personel: Bu tür işletmelerde çalışacak olan sorumlu yönetici dışındaki veteriner hekimleri ve zooteknistlerini,

Teknisyen: Bu tür işletmelerde çalışacak olan veteriner sağlık teknisyenleri ile veteriner sağlık teknikerlerini,

Kuruluş İzni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda kuluçkahane ve damızlık işletmelerinin kurulması için verilen izin belgesini,

Çalışma İzni: Kuruluş izni verilmiş ve uygun görülen projelerine göre yapılmış kuluçkahane ve damızlık işletmelerinin faaliyete geçmesi için verilen izin belgesini,

Sağlık Sertifikası: Analizleri sonucunda kuluçkahane ve/veya damızlık işletmelerin hastalıktan ari olanlarına verilen sertifikayı

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Yer, Bölümleri ve Asgari Şartlar

 

Kuluçkahanenin Yeri ve Bölümleri

Madde 5- Kuluçkahanelerin; her türlü hayvan işletmelerine, tüm hayvan kesim ve et işleme yerlerine, pazar yerlerine, yumurta depolarına, et depolarına, yem fabrikalarına, yem ve hayvansal orijinli yem ham maddesi üreten işletmelere, hastalık etkenlerinin bulaşmasına sebep olabilecek benzeri tesislere ve iskan sahalarına uygun uzaklıkta izole bir yerde kurulması şarttır.

Kuluçkahanelerde aşağıdaki bölümler bulunmalıdır.

a) Kuluçkahane girişinde; motorlu araç veya diğer nakil araçlarının giriş ve çıkışlarında dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla araçların içinden geçirilebileceği dezenfektan havuzları ile alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunun yapılabileceği uygun bir sistem,

b) Kuluçkahanenin ilk girişinde bay ve bayanlar için ayrı ayrı duşların ve tuvaletlerin olduğu, giysilerini değiştirebilecekleri giyinme dolaplarının bulunduğu uygun bir bölüm,

c) İdari kısım ve bürolar,

d) Yumurta kabul, seçim ve tasnif ölümü,

e) Yumurta deposu,

f) Gelişim makinaları odası,

g) Çıkım makinaları odası,

h) Kanatlı yavru seleksiyon, aşılama, cinsiyet ayrımı ve kutulama bölümleri,

i) Ekipman ve malzeme temizleme, dezenfeksiyon bölümü,

j) Malzeme odası ve depo,

k) Jeneratör,

l) Devekuşu kuluçkahanesinde, ana odası, kuluçka yavru tasnif bölümünden sonra yavru geliştirme bölümü,

m) Yakma fırını veya özel imha çukuru,

Kuluçkahaneler kolayca yıkanabilir ve dezenfekte edebilir şekilde inşa edilmelidir. İşletmeler, çamaşır odası, transfer odası ve sterilizatör bulundurabilir.

Kuluçkahane Bölümlerindeki Gerekli Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlar

Madde 6- Çalışma izni verilmesi için kuluçkahanelerde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur:

1) İşletmenin ve kuluçkahane binasının girişinde el ve ayakların dezenfeksiyonunu sağlayacak ekipman bulundurulması zorunludur.

2) Kuluçkahanenin çevresi, en az 1.5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilecektir.

3) Kuluçkahane bina ve çevre zemini betonlanacak, işletme ara yolları beton veya buna benzer malzemeyle kaplanacaktır.

4) Kuluçkahanelerde mevcut olan oda ve koridorlarda zemin, su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılacaktır.

5) Kuluçkahane içindeki atık suyun; ızgaralı bir kanal veya bir boru sistemi ile tahliyesi sağlanacaktır. Kanallar temizlik ve dezenfeksiyona uygun, yuvarlak şekilli, yeterli derinlik ve büyüklükte, kanal kapak ve/veya ızgaraları kolay çıkabilen özellikte ve katı artıkların tutulması için bölümler arasındaki kanal bağlantılarında özel tertibatlara sahip yapıda olacaktır. Artık ve kirli suların çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde kanalizasyon veya bir foseptiğe bağlanması zorunludur.

6) Duvarlar; tabandan tavana kadar açık renkli, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanacaktır.

7) Duvarların birbiri ile birleşen kısımları ve duvar-zemin bağlantısı pislik tutmayacak yapıda olacaktır.

8) Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılacaktır. Eğer ahşap ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanacaktır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanacaktır. Kapı ve pencereler yeteri büyüklükte olacaktır.

9) Havalandırma ve buhar tahliyesini sağlayacak uygun bir sistem olacaktır. Kuluçkahanenin en az iki penceresine; iç-dış hava alışverişini kesintisiz olarak yapabilecek, havadaki virus, bakteri, polen, toz gibi askı maddeleri kendi bünyesinde tutabilecek sentetik filtreli sistemler kullanılacaktır.

10) Tavan, düzgün ve kolay temizlenebilir yapıda olacaktır.

11) İşletmenin banyo ve tuvaletinde mevcut olan lavabolarda sıvı temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi gerekli sıhhi malzeme bulundurulacaktır.

12) Çöplerin ve atıkların konulması için su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilebilir nitelikte taşınabilecek ekipmanlar bulundurulacaktır.

13) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden ilgili mevzuat hükümlerine göre izale, bertaraf ve tahliyesi yapılacaktır.

14) Kuluçkahanelerde çalışan personelin kullanımına mahsus, düzgün, su geçirmez, yıkanabilir duvar ve zemine sahip yeterli büyüklükte oda veya odalar bulunacaktır. Bu odalarda en fazla beş işçi için bir lavabo, duş ve tuvalet ve her işçi için elbiselerini koyabileceği bir dolap bulunacaktır. Tuvaletler, doğrudan çalışma bölümlerine açılmayacaktır.

15) Kuluçka amacıyla kullanılacak yumurtalar dezenfekte edilmiş tablalara yerleştirilecektir. Yumurtaların konulacağı depoların, uygun ısı ve nem oranları sağlanacaktır.

16) Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerinde devamlı içilebilir nitelikte yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkanı ile yeterli sayıda musluk bulunacaktır. Buralardaki lavabolarda sıvı temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi gerekli sıhhi malzeme bulundurulacaktır.

17) Kuluçkahanelerde kullanılacak sular; kaynağından itibaren steril ve yabancı maddelerden arındırılmış olacak, askı maddeleri ile klor gibi maddeleri ihtiva etmeyecektir. Bunu sağlayacak bir sistem yapılacaktır.

18) Kuluçkahanelerde saklanması gereken ekipman, alet ve malzemeler malzeme odası veya depo içinde bulundurulacaktır.

19) Sağlıklı kanatlı yavru üretimi için kuluçkahanede normal çalışma yerleri ile embriyonun geliştiği ve civcivin çıktığı hassas bölümlerin ayrılması, hassas bölüme geçecek personelin de gerekli hijyenik tedbirleri alıp usulüne uygun giyinmesi zorunludur.

20) Kuluçka artıkları, işletme içerisinde yakma fırınında, yakma fırını yoksa özel bir çukura gömülerek veya varsa rendering tesisinde imha edilecektir. İşletme, artıklarını bağlı bulunduğu belediye çöplüğüne götürecekse; işletme ile Belediye Başkanlığı arasında bu konu ile ilgili olarak yapılmış olan sözleşmenin bulunması şarttır. Bu durumda artıkların usulüne uygun bir şekilde bekletilmeksizin ilgili çöplüğe götürülerek işletmeden uzaklaştırılması şarttır. Kuluçka artıklarını taşımada kullanılan ekipman her kullanımdan sonra usulüne uygun bir şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

21) İşletme girişinde el ve ayakların dezenfeksiyonunun yapılabileceği, ekipman, alet ve malzemelerin temizlenip dezenfekte edilebileceği uygun bir yer ve yeterli imkanlar bulundurulacaktır.

22) Kuluçka amacı ile sadece temiz yumurtalar kullanılacaktır. Kullanılan yumurtalar tablalara yerleştirilmeden önce tercihen 24 saat içinde veya mümkün olan en erken zamanda sanitize edilecektir.

23) Kanatlı yavru nakillerinde dezenfekte edilmiş plastik kasalar veya hiç kullanılmamış özel kutular kullanılacaktır.

24) Kuluçka makineleri her çıkımdan sonra dezenfekte edilecektir.

25) Kuluçkahane işletmeleri, işletmenin girişine tabela bulundurarak o yerin hangi amaçla kullanıldığını ve kime ait olduğunu göstermek zorundadır.

26) Personelin tek kullanımlık elbise, bone, maske ve galoş kullanmaları zorunludur.

27) İşletmeler, yangın ve patlamalar için gerekli önlemleri almak zorundadır.

Damızlık İşletmelerinin Yeri ve Bölümleri

Madde 7- Damızlık işletmelerinin; her türlü hayvan işletmelerine, tüm hayvan kesim ve et işleme yerlerine, pazar yerlerine, yumurta depolarına, et depolarına, yem fabrikalarına, yem ve hayvansal orijinli yem ham maddesi üreten işletmelere, hastalık etkenlerinin bulaşmasına sebep olabilecek benzeri tesislere ve iskan sahalarına uygun uzaklıkta izole bir yerde kurulması şarttır.

Damızlık işletmelerinde aşağıdaki bölümlerin bulunması zorunludur.

a) Damızlık işletmeleri girişinde; motorlu araç veya diğer nakil araçlarının giriş ve çıkışlarında dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla araçların içinden geçirilebileceği dezenfektan havuzları ile alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunun yapılabileceği uygun bir sistem,

b) Damızlık işletmelerinin ilk girişinde bay ve bayanlar için ayrı ayrı duş yapabilecekleri, giysilerini değiştirebilecekleri giyinme dolapları ve tuvalet bulunan uygun bir bölüm,

c) İdari kısım ve bürolar,

d) Kümesler,

e) Yem depoları veya yem siloları,

f) Yumurta odası,

g) Malzeme odası,

h) Dezenfeksiyonu kolayca mümkün olan varsa otopsi odası,

i) Yakma fırını veya özel imha çukuru.

Devekuşu damızlık işletmelerinde, yetiştirme zorunlu olarak açık ortamda yapılmaktadır. Bu nedenle kapalı sistem kümeslerdeki şartlar aranmaz. Uygun malzemeden ve uygun yükseklikte padoklar bulundurulur.

Damızlık İşletmelerinin Bölümlerindeki Gerekli Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlar

Madde 8- Çalışma izni verilmesi için damızlık işletmelerinde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur:

1) İşletmeler kümeslerin girişinde el ve ayakların dezenfeksiyonunu sağlayacak ekipman bulundurulması zorunludur.

2) Damızlık işletmelerin çevresi, en az 1.5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilecektir.

3) Kümeslerin bina ve çevre zemini betonlanacak, işletme ara yolları beton veya buna benzer malzemeyle kaplanacaktır.

4) Damızlık işletmelerinin boşaltılmasından sonra yapılacak olan temizlik esnasında oluşacak olan atık suyun; ızgaralı bir kanal veya borulu bir sistem ile tahliyesi sağlanacaktır. Kanallar, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, yuvarlak şekilli, yeterli derinlik ve büyüklükte, kanal kapak ve/veya ızgaraları kolay çıkabilen özellikte ve katı artıkların tutulması için bölümler arasındaki kanal bağlantılarında özel tertibatlara sahip yapıda olacaktır. Artık ve kirli suların çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde kanalizasyon veya bir foseptiğe bağlanması zorunludur.

5) Damızlık işletmelerinde mevcut olan kümes, oda ve koridorlarda zemin, su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden usulüne uygun bir şekilde yapılacaktır.

6) Duvarlar; tabandan tavana kadar açık renkli, düzgün sıvalı ve dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanacaktır.

7) Duvarların birbiri ile birleşen kısımları ve duvar-zemin bağlantısı pislik tutmayacak yapıda olacaktır.

8) Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılacaktır. Eğer ahşap veya demir ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanacaktır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanacaktır. Kapı ve pencereler yeteri büyüklükte olacaktır.

9) Havalandırma ve buhar tahliyesini sağlayacak uygun bir sistem ve yeterli ışıklandırma olacaktır. Kümese ait en az iki pencereye; iç-dış hava alışverişini kesintisiz olarak yapabilecek, havadaki virus, bakteri, polen, toz gibi askı maddeleri kendi bünyesinde tutabilecek sentetik filtreli sistemler kullanılacaktır.

10) Tavan düzgün ve kolay temizlenebilir yapıda olacaktır.

11) Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerinde devamlı içilebilir nitelikte yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkanı ile yeterli sayıda musluk bulunacaktır. Buralardaki lavabolarda sıvı temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi gerekli sıhhi malzeme bulundurulacaktır.

12) Kümeslerde kullanılacak sular; kaynağından itibaren steril ve yabancı maddelerden arındırılmış olacak, askı maddeleri ile klor gibi maddeleri ihtiva etmeyecektir. Bunu sağlayacak bir sistem yapılacaktır.

13) Çöplerin ve atıkların konulması için su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilebilir nitelikte taşınabilecek ekipmanlar bulundurulacaktır.

14) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden ilgili mevzuat hükümlerine göre izale, bertaraf ve tahliyesi yapılacaktır.

15) Damızlık işletmelerinde çalışan personelin kullanımına mahsus, düzgün, su geçirmez, yıkanabilir duvar zemine sahip yeterli büyüklükte oda veya odalar bulunacaktır. Grand parent işletmelerde en fazla 5 (beş) işçi için bir lavabo, duş ve tuvalet ve her işçi için elbiselerini koyabileceği bir dolap; parent stock işletmelerde ise 7 (Yedi) işçiye bir lavabo, duş, tuvalet ve her işçi için elbiselerini koyabileceği bir dolap bulunacaktır. Tuvaletler, doğrudan çalışma bölümlerine açılmayacaktır.

16) İşletme artıkları işletme içerisinde yakma fırınında, yakma fırını yoksa özel bir çukura gömülerek veya varsa şirketin kesimhanesindeki rendering tesisinde imha edilecektir. İşletme, artıklarını bağlı bulunduğu belediye çöplüğüne götürecekse; işletme ile Belediye Başkanlığı arasında bu konu ile ilgili olarak yapılmış olan sözleşmenin bulunması şarttır. Bu durumda artıkların usulüne uygun bir şekilde bekletilmeksizin ilgili çöplüğe götürülerek işletmeden uzaklaştırılması şarttır. İşletme artıklarını taşımada kullanılan ekipman her kullanımdan sonra usulüne uygun bir şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

17) Damızlık işletmelerinde saklanması gereken ekipman, alet ve malzemeler malzeme odası veya depo içinde bulundurulacaktır.

18) Yemlik ve suluklar altlıkla bulaşmayacak şekilde yerleştirilecek ve sık sık temizlenecektir.

19) Yeni grup kanatlılar gelmeden önce kümesler ile alet ve ekipman temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

20) İçme suyu depoları ve sistemi dezenfekte edilebilir özellikte olacaktır.

21) Farklı yaş ve türdeki hayvanlar aynı kümeste bulundurulamayacaktır.

22) Kümeslere yabani kuşların girmesi engellenecektir.

23) İşletmeler içerisinde gübre, çöp ve benzeri atıklar bulundurulmayacaktır.

24) Yem depoları, hijyenik koşullarda depolamaya uygun olacaktır.

25) İşletmelerde insekt ve fare gibi zararlılara karşı mücadele edilecektir.

26) Damızlık işletmeleri, işletmenin girişine tabela bulundurarak o yerin hangi amaçla kullanıldığını ve kime ait olduğunu göstermek zorundadır. İşletmede yer alan her damızlık kümes için; kümesin no su, kapasite ve mevcut kapasite durumunu gösterir bilgileri taşıyan levhalar bulundurulacaktır.

27)Personelin tek kullanımlık elbise, bone, maske ve galoş kullanmaları zorunludur.

28) İşletmeler, yangın ve patlamalar için gerekli önlemleri almak zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müracaat ve İzin İşlemleri

 

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Yer Seçim ve Kuruluş İzni

Madde 9- Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kuluçkahane ve damızlık işletmesi yer seçim ve kuruluş izni almak için bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır:

a) İşletmenin kurulacağı yerin tapusu,

b) Kiralık ise kira sözleşmesi,

c) Plan krokisi ve çapı,

d) Bu Yönetmeliğin Ek-1 inde bulunan ve ilgililerce uygun bir şekilde düzenlenmiş beyanname,

e) İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresine ait üzerinde teknik, sosyal, otopark ve benzeri tesisleri gösteren ve ilgili imar kuruluşunun uygun görüşü alındıktan sonra hazırlanmış ve tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı,

f) İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli mimari proje.

Bu bilgi ve belgeler il müdürlüğü tarafından incelenir. Komisyon marifetiyle söz konusu yerin mahallinde denetimi yapılır. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 15/3/1989 tarihli ve 20109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası ve Yönetmeliği hükümlerine göre kanatlı hayvanların sağlıklı üretilmesi ve sağlıklı damızlık sürülerin yetiştirilmesi ile insan ve çevre sağlığına etki yapmayacak mesafelerde yer alması amacıyla, komisyonca sağlık koruma bandı için bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yer tespiti yapılır. Mesafenin ve firmaca hazırlanmış olan bilgi ve belgelerin yeterli görülmesi sonucu bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde bulunan yer seçim ve kuruluş raporu düzenlenir. Bu rapor Valilikçe de onaylanır.

Onaylanan işletmelere il müdürlüğünce kuruluş izni verilir. Kuruluş izni bir yıl için geçerlidir. Bu süre içinde kuluçkahane ve damızlık işletmelerini bitirmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlara gerekçeleri uygun görüldüğü taktirde il müdürlüğünce ek süre verilir. Tüm müracaatlar il müdürlüğünce en geç bir ay içerisinde cevaplandırılır. Gerekli hallerde Bakanlık, kurulma aşamasındaki işletmelerin kontrol ve incelemesini yapabilir.

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Madde 10- Kuruluş izni alarak işletmelerini onaylı projelerine göre yapmış olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlar çalışma izni için ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile Valiliğe müracaat etmek zorundadır:

a) Teknik Müdür ve sorumlu veteriner hekimin meslek odalarından almış oldukları üyelik belgesi,

b) Teknik Müdür ve sorumlu veteriner hekimin, işletme ile yapmış oldukları sözleşme,

c) İşletmede çalışacak olan personelin görevleri ve sayısını gösterir isim listesi,

d) Açılması istenilen işletme bir şirket ise şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, şayet şirket değil ise esnaf ve sanatkarlar odasından alınmış üyelik belgesi,

e) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden alınan belge.

Yukarıda belirtilen belgeler il müdürlüğünce tetkik edilir. Komisyon marifetiyle söz konusu yer mahallinde incelenir. Bu Yönetmeliğin Ek-3 ünde bulunan açılma raporu düzenlenir. .Bu rapor Valilikçe de onaylanır. Onaylanan işletmelere il müdürlüğünce çalışma izni verilir. Çalışma izni, işletme sahibinin adına ve işletmenin bulunduğu adrese göre düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hijyenik ve Sağlık Kontrolü

 

Sağlık Kontrolü

Madde 11- Kuluçkahane ve damızlık kümesler, Bakanlıkça uygulanacak olan sağlık kontrolü ve tarama programlarına katılmak ve etkili biyogüvenlik tedbirlerini almak zorundadır. Sağlık kontrolü ile ilgili hususlar talimatla belirlenir.

Kuluçkahanelerde Hijyenik ve Sağlık Kontrolü

Madde 12- Kuluçkahanelerin teknik, hijyenik ve sağlık kontrolleri her altı ayda bir veya Bakanlık, işletmenin bağlı bulunduğu enstitü müdürlükleri ve il müdürlüklerinin gerekli görmesi halinde süreye bakılmaksızın yapılır. Sağlık kontrolü için gerekli örnekler, bağlı bulunduğu enstitüden iki veteriner hekim, il ve/veya ilçe müdürlüğünde görevli bir veteriner hekim tarafından alınır. Kuluçkahaneye ait laboratuvar muayeneleri, Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarca yapılır.

Bakanlıkça belirlenen kontrol ücretleri, sağlık kontrolü yapılan kuluçkahane sahiplerince laboratuar tetkiklerini yapan ilgili enstitü döner sermaye işletmesine yatırılır.

Kuluçkahaneye girerek denetim yapacak olan elemanların ve işletmede çalışan personelin altı ayda bir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunda veya konu ile ilgili Bakanlığımıza bağlı enstitülerden salmonella portör testinden geçmeleri ve salmonella portörü olmadığını gösteren bir belge almaları zorunludur.

Damızlık İşletmelerinde Hijyenik ve Sağlık Kontrolü

Madde 13- Damızlık işletmelerin teknik, hijyenik ve sağlık kontrolleri her altı ayda bir veya Bakanlık, işletmenin bağlı bulunduğu enstitü müdürlükleri ve il müdürlüklerinin gerekli görmesi halinde süreye bakılmaksızın yapılır. Sağlık kontrolü için gerekli örnekler, bağlı bulunduğu enstitüden iki veteriner hekim, il ve/veya ilçe müdürlüğünde görevli bir veteriner hekim tarafından alınır. Kuluçkahaneye ait laboratuar muayeneleri, Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarca yapılır.

Bakanlıkça belirlenen kontrol ücretleri, sağlık kontrolü yapılan kuluçkahane sahiplerince laboratuar tetkiklerini yapan ilgili enstitü döner sermaye işletmesine yatırılır.

Damızlık işletmesine girerek denetim yapacak olan elemanların ve işletmede çalışan personelin altı ayda bir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunda veya konu ile ilgili Bakanlığımıza bağlı enstitülerden salmonella portör testinden geçmeleri ve salmonella portörü olmadığını gösteren bir belge almaları zorunludur.

Damızlık kanatlılar, Bakanlıkça belirlenen prensiplere uygun olarak muntazaman aşılanacaktır.

 

Kuluçkalık Yumurta Temini

Madde 14- Kuluçkahaneler, kanatlı yavru üretiminde kullanacakları yumurtaları yurtiçinde Bakanlıkça çalışma izni ve sağlık sertifikası verilmiş işletmelerden temin etmeleri zorunludur. Kuluçkalık yumurta ithal edecek olan işletmeler, bu Yönetmelik doğrultusunda çalışma izni almaları zorunludur. Yurt dışından ithal edilecek kuluçkalık yumurtalar da ise; ülkelerinde mevcut olan hükümler doğrultusunda ilgili resmi otoriteden çalışma izni ile sağlık sertifikası almış işletmelerden almaları gerekmektedir.

İthal esnasında ülkemize girecek olan yumurtalara ait sağlık belgesi ve yumurta üretimi yapan yurt dışındaki üretici firmanın çalışma izin belgesinin olup olmadığı aranacaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde

Çalışma Esnasında Uyulacak Hususlar

 

Personel, Bina ve Ekipman

Madde 15- Çalışma izni almış kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde personel, bina ve ekipman yönünden aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri zorunludur:

a) Personel, bina ve ekipman temizliğine azami itina gösterecektir.

b) Kuluçkahanede çalışacak personel açık renkli, kolayca temizlenebilir, temiz başlık, çizme veya özel ayakkabı, çalışma kıyafetleri ve koruyucu kıyafetler giyecek; damızlık işletmelerinde çalışacak personel kolayca temizlenebilir, temiz başlık, çizme veya özel ayakkabı, çalışma kıyafetleri ve koruyucu kıyafetler giyecektir. Çalışan personelin kıyafetleri yeterince temiz olacaktır.

c) Personelin gün boyunca birçok kez, özellikle işe ara verip tekrar başladığında ellerini iyice temizleyecek ve dezenfekte edecektir. Bunun için gerekli malzeme her an bulundurulacaktır.

d) İşletme içerisinde sigara içilmeyecektir.

e) Haşere, kemirici ve diğer zararlılara karşı bir program dahilinde periyodik olarak mücadele yapılacaktır. Bu amaçla kullanılan maddeler ile işletmede kullanılan temizlik ve dezenfektan benzeri maddeler bir oda veya dolapta, kilit altında muhafaza edilecektir.

f) Çalışma bölümlerine ilgili personel haricindeki kişilerin giriş çıkışı engel olunacaktır.

g) Kullanılan tüm alet ve ekipmanın düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılacaktır. Bunlar çalışma günü boyunca ve iş bitiminde dikkatlice temizlenip, dezenfekte edilecek, amacı dışında ve ilgili bulunduğu bölüm dışında kullanılmayacaktır.

h) Kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde çalışan personelin gerek hijyen ve gerekse sağlık açısından tek kullanımlık elbise, bone ve ağızlık kullanmaları şarttır.

i) İşletmeler, beyannamelerinde belirtmiş oldukları faaliyet alanından başka herhangi bir faaliyette bulunamazlar.

Teknik Müdürün Görev ve Sorumluluğu

Madde 16- Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerde teknik müdür çalıştırılması zorunludur. Teknik müdürün görevleri, sorumlulukları ve görevlendirilmeleri ile ilgili hususlar aşağıda çıkarılmıştır:

a) Teknik müdür işletmenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesinden ve çalışan personelin eğitiminin verilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

b) Kuluçkahane ve damızlık işletmenin sahibi, teknik müdürün görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkanı sağlamak zorundadır.

c) Teknik sorumlu yönetici ile firma arasında yapılacak olan sözleşme her yıl yenilenerek ilgili il müdürlüğüne verilecektir.

d) Teknik müdür işten ayrılmak istediği taktirde, bunu bir ay önceden çalıştığı kuluçkahane veya damızlık işletme idaresine ve işletmenin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne ve meslek odasına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Teknik müdürün işten çıkarılması halinde aynı işlemlerin işletme idaresince yapılması ve derhal yeni bir teknik müdür istihdamı zorunludur.

e) Teknik müdür çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

f) Teknik müdür, işletmelerinde elde edecekleri kanatlı hayvanları hangi kişi veya kuruluşlara verdiklerini gösterir bir liste tutacaktır. Teknik müdür, kişi ve kuruluşların adı, soyadı veya ticari ünvanı, adresi ve telefon numarasının bulunduğu liste ile sorumlu veteriner hekimin bahis konusu olan kanatlı hayvanların sağlıklı olduğunu dair düzenlemiş olduğu sağlık raporlarını saklamak zorundadır.

g) Kuluçkahaneye gelen yumurtaların orijini ve kaç günlük oldukları, kuluçka makinesine giren yumurtaların miktarı, ırkı ve konuluş tarihi ile çıkış makinelerine alınan yumurtaların aktarma tarihi, dölsüz yumurta ve embriyo ölümleri sayısı ve oranı gibi kayıtları tutmak ve istenildiği taktirde ilgililere göstermek ile yükümlüdür.

h) Teknik müdür, kuluçkahane ve damızlık işletmesinde çalışan tüm personelin (teknik müdür, sorumlu veteriner hekim ve teknik personel ve benzeri) isimlerini ve yaptığı görevleri gösterir listeyi, her yıl bağlı bulunduğu il müdürlüğüne bildirmesi zorunludur.

i)Teknik müdür, işletmeye ait denetim defterini hazırlayarak denetime gelen görevlilere sunmak ve işletmede görülebilecek tüm aksaklıkların giderilmesinden işletme sahibi ile birlikte sorumludur.

Sorumlu Veteriner Hekimin Görev ve Sorumluluğu

Madde 17- Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerde sorumlu veteriner hekim çalıştırılması zorunludur. Sorumlu veteriner hekimin görevleri, sorumlulukları ve görevlendirilmeleri ile ilgili hususlar aşağıda çıkarılmıştır:

a) Sorumlu veteriner hekim; işletmenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun sağlıklı üretim yapılmasından, çalışan personelin sağlık kontrolü ve kanatlı hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek doğru tedbirlerin alınmasından işverenle birlikte sorumludur.

b) İşletmede bulunan her kümes için ayrı ayrı olmak üzere üretim, ölüm, salgın hastalık vakalarını, otopsi bulgularını, performans bilgilerini gösterir kayıt cetvellerini, bulaşıcı hastalıklara karşı uygulanan aşılamaları, ilaçlama programlarını ve aşılama sonrası serolojik testlere ait sonuçları gösterir sağlık kontrol kartlarını tutmak ve istenildiği taktirde ilgililere göstermek ile yükümlüdür.

c) Kuluçkahane ve damızlık işletmenin sahibi, sorumlu veteriner hekimin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkanı sağlamak zorundadır.

d) Sorumlu veteriner hekim ile firma arasında yapılacak olan sözleşme her yıl yenilenerek ilgili il müdürlüğüne verilecektir.

e)Sorumlu veteriner hekim, işletmenin teknik müdür görevini de ifa edebilir. Bu durum işletme ile yapacakları sözleşmede belirtilmesi gerekir.

f) Sorumlu veteriner hekim işten ayrılmak istediği taktirde, bunu bir ay önceden çalıştığı kuluçkahane veya damızlık işletme idaresine ve işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne ve meslek odasına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu veteriner hekimin işten çıkarılması halinde aynı işlemlerin işletme idaresince yapılması ve derhal yeni bir sorumlu veteriner hekim istihdamı zorunludur.

g) Sorumlu veteriner hekim çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

h) Sorumlu veteriner hekim, çıkımdan sonra veya işletmenin kendi kümeslerinde mevcut olan damızlıkların aşılamaları ile sağlık muayenelerini bizzat kendisi veya yardımcı sağlık personeli ile yapacaktır. Yapılan sağlık muayenelerini sağlık raporu şeklinde düzenleyecek ve bu sağlık raporunu imzalayacaktır. İhbari mecburi hastalık vaka durumlarını zaman geçirmeden bağlı bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecektir.

i) Sorumlu veteriner hekim, işletmelerinde elde edecekleri kanatlı hayvanların sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu iki nüsha halinde düzenleyecektir. Düzenlemiş olduğu sağlık raporunun bir nüshasını, kanatlı hayvanları alacak olan kişi veya kuruluşlara verecek, diğer nüshasını ise dosyasında saklayacaktır. İşletme tarafından verilen ve sağlık raporunu alan kişi veya kuruluş, kanatlı hayvan nakilleri için bağlı bulundukları il veya ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimlere ellerindeki sağlık raporu ile ilgili yerden alacakları menşei şehadetnamesini vererek bunu yurtiçi veteriner sağlık raporuna dönüştürerek hayvan naklini gerçekleştireceklerdir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yükümlülükler

 

Personel Bildirimi

Madde 18- Kuluçkahane veya damızlık işletmelerinde çalışan teknik müdür, sorumlu veteriner hekim ve teknik personelin isimleri ve yaptığı görevler her yıl işletmelerce il müdürlüğüne bildirilmek zorundadır.

Personel Eğitimi

Madde 19- Kuluçkahane veya damızlık işletmelerinde çalışan personel yeni gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik bilgilerinin artırılması amacıyla çalıştığı işletmenin faaliyet gösterdiği konularda resmi veya mesleki kuruluşlarca açılacak kurs ve hizmet içi eğitim seminerlerine işletmedeki görevlerini aksatmayacak şekilde katılacaklardır. Oluşacak tüm masraflar işletme idaresince karşılanacaktır. Ayrıca teknik müdür tarafından ihtiyaç duyulan konularda düzenli olarak eğitimler yapılacaktır.

Laboratuvar Muayeneleri

Madde 20- Kuluçkahane veya damızlık işletmeleri, Bakanlıkça yapılan kontroller haricindeki diğer gerekli laboratuvar muayene ve analizlerini çalışma izni almış olan laboratuvarlarda yaptırmak zorundadır. Laboratuvar analiz sonuçları sorumlu veteriner hekim tarafından değerlendirilerek kayıt altına alınacaktır. Laboratuvarlarda yapılması gereken testler Bakanlıkça belirlenir.

Tutulması Zorunlu Kayıt ve İstatistikler

Madde 21- Kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde aşağıda belirtilen kayıt ve istatistiklerin tutulması ve en az 5 yıl süre ile saklanması zorunludur:

a) Kuluçkahaneye gelen yumurtaların orijini ve kaç günlük oldukları,

b) Kuluçkahane makinesine giren yumurtaların miktarı, ırkı ve konuluş tarihi,

c) Çıkım makinelerine alınan yumurtaların, aktarma tarihi, dölsüz yumurta ve embriyo ölümleri sayısı ve oranı,

d) Çıkım bölümünden sonra sağlam, sakat, kabuk altı ve ölü kanatlı yavru sayısı, kuluçka randıman grafiği,

e) Satılabilir kanatlı yavru sayısı,

f) Damızlık kümeslere ait üretim, ölüm, salgın hastalık vakaları, otopsi bulguları, performans bilgilerini gösterir kayıt cetvelleri,

g) Damızlık işletmelerinde bulaşıcı hastalıklara karşı uygulanan aşılama, ilaçlama programları,

h) Damızlık işletmelerinde aşılama sonrası serolojik testlere ait sonuçları gösterir sağlık kontrol kartları,

i) Sorumlu veteriner hekimin bizzat kendisi tarafından çıkımdan sonra veya işletmenin kendi kümeslerinde mevcut olan damızlıkların aşılamaları ile yapacakları sağlık muayene sonucunda düzenleyecekleri ve imza altına alacakları sağlık raporları.

j) İşletmede çıkacak olan hastalık kayıtlarının tutulması,

k) İşletmelerinde elde edecekleri kanatlı hayvanları hangi kişi veya kuruluşlara verdiklerini gösterir listenin tutulması.

Tanıtım ve Reklam

Madde 22- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan işletmeler, görsel ve yazılı tanıtım ve reklamlarını 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yapmaları zorunludur.

Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

Madde 23- Çalışma izni almış kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde il müdürlüğünün müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. İşletmeye yapılacak olan her türlü tadilat veya ilaveler işletme tarafından hazırlanacak olan tadilat projesinde belirtilerek il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğünden onay almaları zorunludur. Tadilat projelerinin uygun bulunması halinde bu tür değişiklikler işletmenin bağlı olduğu il hayvan sağlığı şube müdürlüğünün gözetiminde yapılacaktır. Verilen çalışma izni üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluş, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Çalışma izninde belirtilen sahip veya ünvanın değişmesi hallerinde, durum en geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile Valiliğe bildirilir. İl müdürlüğü, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri istemek kaydıyla çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden çalışma izni düzenler. Çalışma izni belgesinin kaybolması durumunda gazetede yayımlanmış kayıp ilanı veya okunmayacak şekilde tahrip olması halinde, tahrip olmuş çalışma izin belgesinin aslı bir dilekçeyle eklenerek Valiliğe müracaat edilir. İl müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama da yapılarak çalışma izin belgesi düzenlenir.

Kuluçkahane veya damızlık işletmesinin faaliyetinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde bu durum işletme sahibince yazı ile en geç bir ay içerisinde Valiliğe bildirmesi zorunludur.

Diğer Hükümler

Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunan kuluçkahane ve damızlık işletmelerine, kuruluş izni, çalışma izni ve sağlık sertifikaları bağlı bulundukları il müdürlüklerince verilir.

İşletmelerce alınan çalışma izinleri 5 (Beş) yıl geçerli olacaktır. Bu süre sonunda işletmeler, bağlı bulundukları il müdürlüklerine müracaat ederek yeniden çalışma izni almak zorundadır. Çalışma izni süresi biterek ikinci kez çalışma izni alma için müracaat eden işletmelerden il müdürlüğünün gerek görmesi halinde yeniden bilgi ve belgeler istenebilecektir. Bu tür işletmelerin mahallindeki kontrolü bizzat il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü başkanlığında, aynı şubede görevli veteriner hekimlerce yapılacaktır. İnceleme neticesinde uygun bulunan işletmelerin çalışma izinleri yenilenecektir.

27/7/2000 tarihli ve 24122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği ile 23/5/2001 tarihli ve 24410 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda il müdürlüğünce çalışma izni verilmiş olan işletmelerin 5 (beş) yıllık süreleri çalışma izinlerinde geçen tarih göz önüne alınarak hesaplanacaktır.

Denetim

Madde 25- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kuluçkahane ve damızlık işletmelerinin denetimleri yılda en az iki kez olmak kaydı ile süreye bakılmaksızın işletmenin bağlı bulunduğu enstitü ve il müdürlükleri ile Bakanlık yetkilisi veya yetkililerince denetlenmesi zorunludur. Enstitü ve il müdürlüklerinin denetimi esnasında tespit edilen eksiklikler makul bir süre verilerek işletme sahibince bunun giderilmesi istenir. Aksi durumda bu Yönetmelikte geçen cezai hükümler uygulanır. Bakanlık yetkilisi/yetkililerinin mahallinde yaptığı denetim sonucunda eksiklikler tespit edilmesi durumunda en fazla bir ay süre verilerek bu eksikliklerin giderilmesi istenir. Denetim esnasında düzenlenen tutanak; ilgili işletme sahibi ile il müdürlüğüne tebellüğ belgesi sayılır. Eksikliklerin giderilmemesi ve devamı halinde işletmeye bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde geçen hükümler uygulanır ve sorumlu görevliler hakkında idari soruşturma açılması için gerekli işlemler yapılır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezai İşlemler ve Diğer Hükümler

 

Cezai İşlemler

Madde 26- Kuluçkahane ve damızlık işletmelerinin, bu Yönetmelikte istenilen bilgi ve belgeler ile İl Müdürlüğüne müracaat ederek çalışma izni ve düzenli olarak sağlık sertifikası almaları zorunludur. Kuluçkahane ve damızlık işletmeleri çalışma izni olmadan faaliyetlerini sürdüremezler. Çalışma izni ve sağlık sertifikası bulunmayan işletmelerin tespiti halinde bu işletmeler Valilik Oluru ile faaliyetten men edilir. İçerisinde hayvan bulunması halinde bu hayvanların yaşına bakılmaksızın en kısa süre içerisinde çalışma izni almış bir işletmeye transferi yapılır veya kesime gönderilir.

Çalışma izni alan kuluçkahane ve damızlık işletmeleri düzenli olarak her kümes ve kuluçkahane için Bakanlıkça yapılan sağlık taramalarına katılmak zorundadır. Bu taramalara müteakip düzenlenen sağlık sertifikaları olmaksızın işletmelerce civciv ve yumurta satışı yapılamaz. Sağlık kontrolünde hastalıktan ari olmayan işletmelerin daha önceden almış oldukları sağlık sertifikaları iptal edilir. Mevcut olan hastalıktan ari olana kadar çalışma faaliyeti geçici olarak durdurulur.

Denetim esnasında belirlenen eksikliklerin verilen süreler zarfında tamamlanmaması durumunda söz konusu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulur. Eksikliklerin devamı halinde ise çalışma izini ve sağlık sertifikaları iptal edilir.

Çalışma izni alarak 5 (beş) yıl sonunda bu izinlerini yenilemeyen işletmelerinin faaliyetleri durdurularak çalışma izinleri ile sağlık sertifikaları iptal edilir.

Yukarıda belirtilen hususların teşekkülü ile bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyen işletmeler, bağlı bulundukları il müdürlüklerince ilk kez uyarılır. Tekerrürü halinde ise faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

Fiilin tekerrürünün yanı sıra eksikliklerinde devamı söz konusu olduğu durumlarda ilgili işletmenin faaliyetleri Valilik Oluru ile durdurularak çalışma izinleri iptal edilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 27- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 14/9/1998 tarihli ve 23463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliği ve değişikliği, 27/7/2000 tarihli ve 24122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği ve değişikliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-Çalışmakta olan kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde aşağıdaki husus uygulanır:

Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni almak üzere bağlı bulundukları il müdürlüğüne müracaat eden işletmeler ile hali hazırda Bakanlıkta işlemleri devam eden işletmelere ait dosyalar bağlı bulundukları il müdürlüklerine gönderilerek çalışma izinleri il müdürlüklerince verilecektir.

Bakanlıkta bulunan ve çalışma izini almış veya halihazırda işlemleri devam eden işletmelere ait tüm müracaat dosyaları işletmenin bağlı bulunduğu il müdürlüklerine 1 (bir) ay içerisinde gönderilecektir.

Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce çalışma izni almış olan işletmelerin izinleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 28- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 1 (bir) ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA VE SAĞLIK KONTROLU YÖNETMELİĞİ EKLERİ.doc

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından;

Türk Patent Enstitüsünde Yabancı Uzman İstihdamına

İlişkin Yönetmelik

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik; Türk Patent Enstitüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilecek yabancı uzmanların hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Patent Enstitüsünde istihdam edilecek yabancı uzman personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 06/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü : Türk Patent Enstitüsünü,

Başkan :Türk Patent Enstitüsü Başkanını,

Uzman Personel: Enstitüde, asli ve sürekli görevler dışındaki uzmanlık gerektiren görevlerde sözleşme ile istihdam edilen yabancı uzmanları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Koşulları ve İstihdam

 

Aranacak Nitelikler

Madde 5 - Uzman personelin, sözleşmelerinde belirtilecek göreve ilişkin koşulların yanı sıra;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 4, 5 ve 7 nolu alt bentlerinde yazılı şartları haiz olmaları,

b) En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte, yüksekokul veya dengi yerli ya da yabancı okullardan mezun olmaları,

c) Enstitünün görev alanıyla ilgili konularda yeterli derecede bilgi ve tecrübeye sahip olmaları,

d) Türkiye’de oturma ve çalışma iznine sahip olmaları,

gereklidir.

İstenecek Belgeler

Madde 6 - Ensitüde uzman olarak istihdam edilecek personelden aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a) İş talep formu,

b) Pasaport örneği,

c) Yükseköğretim Kurumundan alınmış Denklik Belgesi ile Diploma aslı veya noterden onaylı örnekleri, diplomanın düzenlenmemiş olması halinde ise, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden onaylı örneği,

d) 4,5x6 cm. ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) İkametgah belgesi ve tebligata esas adres beyanı,

f) İçişleri Bakanlığınca verilmiş oturma ve çalışma izin belgesi örneği,

g) Enstitü tarafından, hizmetin özelliğine göre gerekli görülmesi halinde istenebilecek sağlık raporu ve diğer belgeler.

İstihdama Yetkili Makam

Madde 7 - Uzman personel, Başkanın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile istihdam edilir. İlgililerle yapılacak sözleşme, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Enstitü adına Başkan tarafından imzalanır.

Tebligat ve Göreve Başlama

Madde 8 - Enstitüde görev alması uygun görülenlerin, kendileriyle sözleşme yapılmasını izleyen iş günü göreve başlamaları gerekir. Kendileriyle henüz sözleşme yapılmamış olmakla birlikte, Enstitüde görev almalarının uygun bulunduğu ve sözleşme yapılması için Enstitüye müracaatları hususunda kendilerine tebligatta bulunulanların ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Enstitüye başvuruda bulunmaları gerekir.

Enstitüde görev almaları uygun görülmekle birlikte, iş talep formundaki adreslerine yapılan bildirim neticesinde, belirttikleri adreste bulunmadıkları için kendilerine tebligat yapılamayanlar, 15 gün içerisinde başvuruda bulunmadıkları takdirde Enstitüde istihdam edilmezler.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel İşleri

 

Kişisel Dosya

Madde 9 - Enstitüde istihdam edilen uzman personeller için, Personel Dairesi Başkanlığınca birer kişisel dosya tutulur.

Kişisel dosyada uzman personele ilişkin bilgi ve belgeler yer alır.

İşyeri Kimlik Belgesi

Madde 10 - Uzman personele, Enstitüde görev yaptığını gösterir fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi verilir. Enstitüden ayrılanların bu belgeleri iptal edilir.

Kimlik belgesi üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Belgelerini kaybedenler bu hususu Personel Dairesi Başkanlığına derhal bildirirler.

Görev Birimleri

Madde 11 – Uzman personeller, doğrudan Başkana bağlı olarak görev yapabilecekleri gibi, Başkan tarafından ana hizmet birimlerinde de görevlendirilebilirler.

Çalışma Saatleri

Madde 12 – Uzman personel hakkında, Enstitüde görevli diğer personel için belirlenen çalışma saat ve süreleri uygulanır. Ancak, uzman personel o gün bitirilmesi gereken işler bitinceye kadar, çalışma saatleri dışında da çalışır.

Uzman personele, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.

Yıllık İzin

Madde 13 - Uzman personele, sözleşme dönemi içerisinde 20 gün ücretli yıllık izin verilir. Yıllık izin, iş durumu ve personelin isteği göz önüne alınarak izin vermeye yetkili makamlar tarafından kararlaştırılan tarihlerde, tam olarak ya da bölünerek kullanılabilir.

Kendileriyle ilk kez sözleşme yapılanların yıllık izne hak kazanabilmeleri için Enstitüde en az altı ay çalışmaları gerekir.

Yıllık izin kullanan uzman personel, gerek duyulması halinde kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgileri yazılı olarak bağlı olduğu birim amirine bildirir. Gerek görülmesi halinde izin veren amiri tarafından göreve çağrılabilir. Bu durumda uzman personel zorunlu haller dışında göreve dönmek zorundadır.

Enstitüde, doğrudan Başkana bağlı olan uzman personelin yıllık izinleri Başkan tarafından, diğer uzman personelin yıllık izinleri ise ilgili birim amirleri tarafından verilir.

Sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan yıllık izinler, bir sonraki sözleşme döneminde kullanılamaz.

Mazeret İzni

Madde 14 - Uzman personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde, her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

Kadın uzman personele, doğum öncesi ve sonrası için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri çerçevesinde izin verilir.

Hastalık İzni

Madde 15 - Uzman personele, resmi tabip raporuna dayanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş görmezlik tazminatı, ilgilinin ücretinden düşülür.

Sözleşmenin Sona Ermesi

Madde 16 - Sözleşme aşağıdaki hallerde sona erer.

a) Enstitüde istihdam edilen uzman personelin; bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarının tespit edilmesi, gerekli koşulları taşımadığı halde gerçek dışı beyanda bulunması, sözleşmeli personel olarak istihdam edilme şartlarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya sonradan bu şartlardan birini kaybetmeleri ile sözleşme süresi sonunda sözleşmelerinin yenilenmemesi, Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren fiil veya halleri işlemeleri ve ölümü hallerinde sözleşmeleri sona erer.

b) Enstitü, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

c) Enstitü ya da uzman personel, sözleşmenin bitiminden bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşme yenilemeyebilir. Aksi takdirde, sözleşme süresi aynı şartlarla bir bütçe yılı uzatılmış sayılır.

Sözleşmeleri sona eren ya da feshedilenlerin Enstitü ile ilişikleri kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak, Ödev ve Yükümlülükler

 

 Sosyal Güvenlik

Madde 17 - Uzman personel sosyal güvenlik açısından, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

Görevlerin Yerine Getirilmesi

Madde 18 - Uzman personel, kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdür.

Sır Saklama

Madde 19 - Uzman personel, Enstitü ile ilgili gizlilik taşıyan bilgiler ile Enstitüde yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

İkamet ve Adres Bildirme

Madde 20 - Uzman personelin Enstitünün bulunduğu yerleşim merkezinde ikamet etmesi esastır.

Görevini aksatmaması şartıyla, uzman personelin birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmesine Enstitü Başkanı tarafından izin verilebilir.

Uzman personel, tatillerde, görev yaptığı birim amirine bilgi vermek suretiyle ikamet ettiği il hudutlarını terk edebilir.

Uzman personel, sürekli ve geçici adresleri ile adres değişikliklerini Personel Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadır.

Bilgi ve Demeç Verme

Madde 21 - Uzman personel, Enstitü çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veya demeç veremez.

Grev ve Eylem

Madde 22 - Uzman personel grev yapamaz, tertipleyemez, ilan edemez ve bu yolda propaganda yapamaz, herhangi bir grev girişimine katılamaz, destekleyemez ve teşvik edemez.

Uzman personel, Enstitü iş ve hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetler

Madde 23 - Uzman personel, Enstitü dışında ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel herhangi bir iş göremez, ek görev alamaz, serbest meslek icra edemez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali ve Sosyal Haklar

 

Ücret

Madde 24 - Uzman personele, çalışmalarının karşılığı olarak, Enstitüde görevli 1’inci derece kariyer uzmanlarına ödenen aylık brüt sözleşme ücret miktarını aşmamak üzere, çalıştıkları günleri takip eden ayın onbeşinde ödenmek üzere, Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda net ücret ödenir.

Sözleşme süresi bir yıl olup bütçe yılı ile sınırlıdır.

Ay sonundan önce sözleşmenin feshi halinde, çalışılan günlere ait ücret tutarı uzman personele, uzman personelin ölümü halinde ise talep edilmesi durumunda kanuni mirasçılarına ödenir.

Uzman personele sözleşmelerinde belirtilen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulmaz.

Yolluk Giderleri ve Gündelikler

Madde 25 - Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen uzman personelin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Enstitüde görevli 1’inci derece kariyer uzmanlarına ödenen miktarları aşmamak üzere sözleşmelerinde belirtilir.

Sağlık Yardımı

Madde 26 - Uzman personelin sağlık yardımı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlanır.

Sözleşme Masrafları

Madde 27- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler uzman tarafından karşılanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 28 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enstitü Başkanı yürütür.

—— • ——

Mersin Üniversitesinden :

Mersin Üniversitesi Arşiv

Hizmetleri Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi ile ilerde arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı, bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının teminini ve milli menfaatlere uygun olarak devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam ve Dayanak

Madde 2 — Mersin Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerini kapsayan bu Yönetmelik, 16/05/1988 tarih ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “DevletArşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”in 45 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv Malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, üniversite birimlerinin işlemleri sonucunda teşekkül eden ve üniversite tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine, tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik ve teknik her hangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü kaseti, bilgisayar disketleri, cd’ler ile bunların kullanılabilirliğini sağlayan dokümantasyonu, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

b) Arşivlik Malzeme: Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Üniversitenin, gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar gibi belgeleri,

c) Birim Arşivi: Üniversitenin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve güncelliğini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içerisinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı;

Rektörlük’de; Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Daire Başkanlıkları ile diğer idari birimler ve Rektöre doğrudan bağlı bölüm başkanlıkları düzeyinde,

Akademik Teşkilat’ta; Dekanlıklar, Enstitü Müdürlükleri, Yüksekokul Müdürlükleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlükleri ve Konservatuar Müdürlüğü düzeyinde, ayrı ayrı teşkil olunan arşivleri,

d)  Üniversite Arşivi: Üniversitenin merkez teşkilatı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezi arşivi,

e) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

f) Rektörlük: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Merkez Teşkilatı: Rektörlük merkezinde bulunan hizmet birimleri ve akademik teşkilatını,

h) Taşra Teşkilatı: Rektörlük merkezi dışında bulunan hizmet birimleri ve akademik teşkilatını,

ı) Akademik Teşkilat: Dekanlıklar, Enstitü Müdürlükleri, Yüksekokul Müdürlükleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlükleri ve Konservatuar Müdürlüğünü

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması, Birim ve Üniversite

Arşivinde Saklanması ve Yararlanma

Koruma Yükümlülüğü

Madde 4 — Rektörlük, gerek birim arşivlerinde gerekse üniversite arşivinde bulunan arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından,

c) Arşivin her bölümünde rutubetin %50-60 arasında tutulmasından,

d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

g) Sıcaklığın mümkün olduğu kadar sabit (kağıt malzeme için 12-15 derece arasında) tutulmasından,

sorumludur.

Üniversite ve Birim Arşivleri

Madde 5 — Rektörlük merkezinde uzun bir süre saklanacak arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme için bir "Üniversite Arşivi",

Rektörlük merkez ve taşra birimlerinde ise, belirli bir süre saklanacak arşivlik malzeme için birer "Birim Arşivi" kurulur.

Arşiv Malzemesinin Gizliliği

Madde 6 — Birimler elinde bulunan ve işlem gördüğü dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliğini koruyan arşiv malzemesi, üniversite arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Bu tür arşiv malzemesinin gizliliğinin kaldırılmasına ilgili birimin görüşü alındıktan sonra Rektörlükçe karar verilir.

Arşivlerden Yararlanma

Madde 7 — Arşiv malzemesinin aslı hiçbir sebep ve suretle arşiv dışına çıkarılamaz. Ancak, Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir.

Yararlanma Usul ve Esasları

Madde 8 — Üniversite arşivindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda 31.01.2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Birim Arşivi İşlemleri

Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması

Madde 9 — Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tabi tutulur.

Ayırım işlemlerine müteakip, arşive devredilecek malzeme ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre;

a) Birimi,

b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl),

c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti,

d) Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe göre yapılır. Ekler için de, aynı usul uygulanır.) ve sıra numarası,

esas alınmak suretiyle hazırlanır.

Ancak, istisnai bir kaide olarak, sicil dosyaları, sicil numarası, emekli sicil numarası veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de, buna göre bir yerleştirme yapılır.

Ayrıca, özellik arz eden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme, dosya planı da dikkate alınarak, hizmetin şekline ve malzemenin türüne göre geliştirilecek geçerli bir sistem içerisinde –alfabetik, numerik, kronolojik, tematik, coğrafi ve benzeri- hazırlanır ve arşiv yerleştirmesi yapılır.

İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan kamu evrakının bulunduğu dosya gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile "Gizli" damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabi tutulur.

Gizliliği kaldırılan malzemeye, "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurularak, gizlilik damgası iptal edilir.

Uygunluk Kontrolü

Madde 10 — Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde;

a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus "Kayıt Defteri" veya "Föyleri" gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,

b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

d) Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,

f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,

g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

ı) Sayfalarının ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına,

bakılır, eksikler varsa tamamlanır.

Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır.

Malzemenin Birim Arşivine Devri

Madde 11 — İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde birim arşivine devredilir. Malzemenin belirtilen süre içinde devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır.

Teslim işlemleri birim arşiv personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme, birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile yapılır.

Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme

Madde 12 — Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzerleri, ilgili birimlerde muhafaza edilir.

Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 13 — Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Merkez teşkilatı birim arşivlerinde bekleme süresini tamamlayan arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme aynı düzende Üniversite arşivine teslim edilir.

Taşra teşkilatı birim arşivlerinde bulunan arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme üniversite arşivine devredilmez. Bu tür arşivlerdeki malzemenin, bu Yönetmeliğin 19 uncu madde hükümlerine göre ayıklama ve imha işlemleri yapıldıktan sonra tasnif ve yerleştirilmesi 21 inci madde hükümlerine göre yapılır.

Malzemenin Birim Arşivinde Saklanma Süresi

Madde 14 — Arşivlik malzemenin merkez teşkilatı birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1-5 yıldır.

Birim Arşivinden Yararlanma

Madde 15 — Birimlerce, gerektiğinde görülmek veya incelenmek üzere, ancak dışarıya çıkarılmamak kaydıyla, birim arşivinden dosya alınabilir. Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir.

Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 16 — Merkez birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri Üniversite arşivinde yapılır.

Ancak, taşra teşkilatı birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemleri, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yapılır.

Üniversite Arşivine Devredilecek Malzemenin Ayrılması

Madde 17 — Merkez teşkilatı birim arşivlerinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, "Üniversite Arşivine Devredilecek" olanlar şeklinde ayrılarak, bu Yönetmeliğin 10 uncu madde hükümlerine göre uygunluk kontrolünden geçirilir. Eksikleri varsa tamamlanır.

Üniversite Arşivine Devretme

Madde 18 — Merkez teşkilatı birim arşivlerinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri veya föyler ile birlikte üniversite arşivine devredilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Üniversite Arşivi İşlemleri

Üniversite Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 19 — Üniversite arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri bu Yönetmeliğin dört ve beşinci kısmındaki hükümlere göre yapılır.

Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde açıklandığı üzere Üniversite arşivinde yapılacak kesin tasnif, dosya ve kutu gruplarının hazırlanması, Üniversite arşivindeki muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayrılmasından sonra yapılır.

Damgalama

Madde 20 — Üniversite arşivine devredilen malzeme, siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla "Mersin Üniversitesi Arşivi" damgası ile damgalanır. Damga, evrakların, ön yüz sol üst köşesine, defterlerin ise, iç kapağının ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında kalan diğer tür arşiv malzemesine ise, yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.

Malzemenin Üniversite Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 21 — Arşivlik malzeme (ve arşiv malzemesi), işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metodla (Provenance Sistemi) tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları (malzeme grupları), bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır.

Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu birimler, hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

Tasnif işlemleri, şu sırayı takip eder:

a) Önce, her birime ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Birimlerin evrakı, işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir. Ayırma işlemi, üniversitenin genel idari yapı şeması tespit edildikten sonra yapılır. Kesin tasnif, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.

b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.

c) Ayırımı yapılan evraktan, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir. Evraka ekli olan harita, plan, proje ve benzerleri, asıl evraktan ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.

Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.

d) Daha sonra, birimleri tespit edilmiş olan evrak, kendi içerisinde "gün, ay ve yıl" sırasına göre, kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar göz önüne alınır:

(1) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrakın, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır.

(2) Üzerinde yalnızca "ay" olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak koyulur.

(3) Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna koyulur.

(4) Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evraklar da, ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına koyulur.

e) Ayırma neticesinde arşiv malzemesinin ait olduğu, daire başkanlığına kadar daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası"(Ek:1) evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

"Kutu Numarası" bölümünde, evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konulacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.

"Dosya Numarası" bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılır.

"Evrak Sıra Numarası" bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. "Arşiv Yer Damgası", aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından, evrakın eklerine de basılır.

Kodlamada, "Kutu Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri, kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.

f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir "Dosya Muhteviyatı Döküm Formu"(Ek:2) konacaktır.

g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin), sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın, "Evrak Sıra Numarası" hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (Ek:3),"Dosya Numarası" hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaraları ile, ayrıca "İşlem Yılı" yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın "Dosya Sıra Numarası" dahil, "İşlem Yılı" kaydedilir.

Ayrıca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsil numara almış olan evrak için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, "İşlem Yılı" hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrakın almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, "İşlem Yılı" hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.

h) Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.

ı) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

i) Bütün bu işlemler, daha sonra kataloglara geçirilir.

j) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (Ek:4) (veya klasörlere) koyulmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda, tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.

Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.

Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plak, ses ve görüntü kaseti, disket, cd vb.) tasnifi, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Madde 22 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle saklanır.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer malzemeler için uygulanan hükümler aynen geçerlidir.

Malzemenin Üniversite Arşivinde Saklanma Süresi

Madde 23 — Arşiv malzemesinin Üniversite Arşivinde bekletilme ve saklanma süreleri, merkez teşkilatı birim arşivlerindeki saklanma sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır.

Malzemenin Envanterlerinin Çıkarılması, Kataloglarının Hazırlanması

Madde 24 — Üniversite arşivindeki arşivlik malzemenin veya arşiv malzemesinin kullanılmasını kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri çıkarılır, katalogları hazırlanır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Malzemenin Ayrılması ve Teslimi

Madde 25 — Üniversite arşivi ve taşra teşkilatı birim arşivlerinde saklanma süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek:5) varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara uyulur.

Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi

Madde 26 — Aynı tür arşiv malzemesi, aynı forma kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde, her biri için ayrı form düzenlenir.

Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin;

a) "Birimi" bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,

b) "Türü" bölümüne, dosya, defter, form, plan, program, model, fotoğraf, resim, film, plak, görüntü kaseti, ses kaseti, damga vb. olduğu,

c) "İşlem yılı" bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl,

d) "Teşkilat kodu" bölümüne, her dikdörtgen içine sırasıyla kurum, birim, alt birim ve hizmet kodları yanındaki "kutu" ve "dosya" bölümüne de, kutu ve dosya numarası,

e) "Envanter sıra numarası" bölümüne, ekleri dışında, evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,

f) "İşlem Tarihi" bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,

g) "Sayı" bölümüne, evraka verilen sayı,

h) "Gizlilik Derecesi" bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı (gizli evrak "G" kısaltılması ile gösterilir.)

ı) "Konusu" bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,

i) "Adedi" bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tür belgeler için toplam adet,

j) "Açıklama" bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,

k) "Evrak sıra numarası" bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası yazılır.

BEŞİNCİ KISIM

Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme

Ayıklama ve İmha Komisyonları

İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 27 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

İmha Edilecek Malzeme

Madde 28 — İmha edilecek malzeme aşağıda gösterilmiştir.

1) Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları,

2) Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

3) Resmi veya özel her çeşit zarflar (Tarihi değeri olanlar hariç)

4) Adli ve idari yargı organları ile PTT ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, PTT’ye zimmet karşılığında verilen evrakın kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,

5) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dokümanları),

6) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

7) Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

8) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

9) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

10) Bir ünite, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, asıl ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

11) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

12) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,

13) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

14) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

15) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,

16) Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,

17) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,

18) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

19) Personel defter devam ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları,

20) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

21) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış başvurular ve yazılar,

22) Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

23) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

24) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

25) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

26) Her türlü cari işlemlerde güncelliğini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler ile,

Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenlerin, imhasına Üniversite bünyesinde kurulacak "Ayıklama ve İmha Komisyonları"nca karar verilir.

Üniversite Arşivinde Yapılacak Ayıklama ve İmha

Madde 29 — Merkez teşkilatı birim arşivlerinde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, üniversite arşivinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir.

Üniversite arşivi ayıklama ve imha komisyonları, çeşitli sebeplerle, zamanında üniversite arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi üniversite arşivine intikal ettirirler.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili

Madde 30 — Üniversite arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya üniversite arşiv sorumlusunun başkanlığında, üniversite arşivinden görevlendirilecek iki memur ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu birimin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden oluşacak 5 kişilik bir "Üniversite Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu" Rektör onayı ile kurulur. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı veya belirleyeceği kişi veya kişiler de bu komisyona asli üye olarak katılır.

Taşra teşkilatı birim arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin başkanlığında, varsa birim arşiv sorumlusu ve birim arşivinden görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş sorumlu kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 veya 4 kişilik bir "Ayıklama ve İmha Komisyonu" birim amiri onayı ile kurulur. Yeterli personelin olmaması halinde, bu komisyon en az 3 kişiden teşkil olunur.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları

Madde 31 — Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 35 inci madde hükümleri saklıdır.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları

Madde 32 — Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar. Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

ALTINCI KISIM

İmha İşlemleri

Ayıklama ve Tasnif

Madde 33 — Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

İmha Listelerinin Düzenlenmesi

Madde 34 — İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonunun başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listelerinin Kesinlik Kazanması

Madde 35 — Üniversite arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Rektör onayı ile kesinleşir.

Taşra teşkilatı birim arşivlerinde hazırlanan imha listeleri ise, rektörlüğün uygun görüşüyle fakültelerde Dekanın; enstitü, yüksekokul, konservatuar, hastane ile araştırma ve uygulama merkezlerinde ise Müdürün onayı ile kesinlik kazanır.

İmha Şekilleri

Madde 36 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması

Madde 37 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.

İmha Tutanağı

Madde 38 — İmha işlemi düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listeleri ve Tutanaklarının Saklanması ve Denetleme

Madde 39 — İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar, aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi üniversite arşivinde muhafaza edilir.

Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Faaliyet Raporu

Madde 40 — Rektörlük, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri, "08/08/2001 tarih ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekinde yer alan "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 41 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

Antalya Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Giriş ve

Çıkışların Yasaklandığı Orman Alanları

Hakkında Karar

Karar Tarihi : 30/04/2004

Karar No      : 2004/2

Antalya İli Orman yangınları ile Mücadele Komisyonu 01/06/2004 – 31/10/2004 tarihleri arasında aşağıda hudutları belirtilen ormanlara giriş-çıkışların yasaklanması 6831 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. Buna göre;

A- Giriş ve Çıkışların Yasaklandığı Alanlar:

 

 

1)

Orman Adı

: Kemer Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Merkez-Kemer

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Sarısu, Çakırlar

   

Batısı

: Adrasan Koyu

   

Kuzeyi

: Ulupınar, Eski köy, Beycik, Kuzdere, Göynük, Beldibi, Kemer İlçesi

   

Güneyi

: Akdeniz

   

İçindeki Köyler

: Ulupınar, Tekirova, Beycik, Aşağı Kuzdere, Göynük, Beldibi,

     

Kemer ilçesi

 

2)

Orman Adı

: Düzlerçamı, Asar Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Merkez

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Aksu Çayı

   

Batısı

: Güllük Dağı, Aşağı Karaman,Duraliler

   

Kuzeyi

: Yeşilbayır, Ekşili, Asar kulesi, Yeşil karaman

   

Güneyi

: Duraliler, Mazı dağı,Varsak

   

İçindeki Köyler

: Duraliler, Aşağı Karaman, Nebiler, Yukarıkaraman, Kızıllı, Duacılar, Kurşunlu, Topallı, Keşirler, Fettahlı,

 

3)

Orman Adı

: Güzeloba Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Merkez

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Aksu Çayı , Kum Köy, Acısu

   

Batısı

: Cihadiye, Yeşilköy, Güzeloba

   

Kuzeyi

: Antalya Manavgat Karayolu

   

Güneyi

: Akdeniz

 

4)

İçindeki Köyler

: Yeşilköy, Güzelbağ, Güzeloba, Kemerağzı, Çalkaya, Karaçallı, Kundu

   

Orman Adı

: Gebiz Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Serik

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Gebiz, Hacıosmanlar, Haskızılören Köyü yolu,

   

Batısı

: Aksu Çayı, Karadağ,

   

Kuzeyi

: Haskızılören Köy yolu, Bozdoğan Köyü, Karadağ

   

Güneyi

: Akçapınar, Dorumlar, Gebiz yolu,

   

İçindeki Köyler

: Akçapınar, Kayadibi, Dorumlar, Hasgebe, Haskızılören, Kozan, Bozdoğan, Çatallar, Gebiz Beldesi

 

5)

Orman Adı

: Karabük-Akbaş Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Serik

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Köprüçayı,

   

Batısı

: Ovacık Dağı, Etler, Gökçepınar, Alacami,

   

Kuzeyi

: Karabük, Güllüyurt, Ovacık Dağı

   

Güneyi

: Bilginler köyü , Akbaş yolu, Deniztepesi, Karataş, Bucak

   

İçindeki Köyler

: Karabük, Etler, Akbaş, Gökçepınar, Alacami, Bilginler, Deniztepesi, Bucak, Karataş

 

6)

Orman Adı

: İkizpınar ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Manavgat

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Dökük Dağı, Çürük Dağ

   

Batısı

: Değirmenözü, Köprü çayı, Çataltepe köyü

   

Kuzeyi

: Dökük dağı, Yeşilbağ köyü

   

Güneyi

: Gaziler, Çataltepe

   

İçindeki Köyler

: Değirmen özü, Gaziler, Çataltepe, Kırkkavak, Yarımkavak,

 

7)

Orman Adı

: Manavgat-Taşağıl Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Manavgat

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Oymapınar Baraj yolu, Tilkiler, Yaylaalan Köy yolu

   

Batısı

: Beşkonak, Köprüçayı, Taşağıl

   

Kuzeyi

: Burmahanyayla, Karadağ sırtı, Beşkonak

   

Güneyi

: Taşağıl, Göğü kule hattı, Yeşilköy, Şişeler, Evren Yahşi, Yukarı Işıklar

   

İçindeki Köyler

: Oymapınar, Şişeler, Tilkiler, Beydiğin, Kızıldağ, Sırtköy, Yukarı Işıklar,

     

Taşağıl, Çardak, Salur, Yeniköy, Kalemler, Evren Yahşi

 

8)

Orman Adı

: Gülen Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Manavgat

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Karpuzçayı

   

Batısı

: Ahmetler, Gebece, Saraçlı

   

Kuzeyi

: Gülendağı,

   

Güneyi

: Ahmetler köyü,

   

İçindeki Köyler

: Ahmetler, Gebece, Saraçlı

9)

Orman Adı

: Sazlıçeşme Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Manavgat

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Akseki yolu, Gençler köyü

   

Batısı

: Taşkesiği köyü

   

Kuzeyi

: Karpuz çayı,

   

Güneyi

: Taşkesiği köyü, Karpuz çayı köyü

   

İçindeki Köyler

: Gençler, Taşkesiği, Ahmetler

 

10)

Orman Adı

: Çürük Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Gündoğmuş

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Karabul, Kalecik köyleri,

   

Batısı

: Cenger deresi,

   

Kuzeyi

: Çiçekoluk

   

Güneyi

: Güneycik

   

İçindeki Köyler

: Serinyaka, Güneycik, Kalecik, Karabul

 

11)

Orman Adı

: Güzelbağ Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Gündoğmuş

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Kargı Çayı, Susuz dağı,

   

Batısı

: Karamanlar, Orhan Köyleri

   

Kuzeyi

: Bayır, Kemerköprü

   

Güneyi

: Alanya Orman İşletme Müdürlüğü sınırı

   

İçindeki Köyler

: Karamanlar, Bayır, Güzelbağ beldesi, Burçaklar, Yenice, Orhan,

     

Gümüşgöze, Gözübüyük

 

12)

Orman Adı

: Kargı Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Alanya

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Paşaköy, Elikesik köyleri,

   

Batısı

: Kargıçayı

   

Kuzeyi

: Türktaş köyünden, Kargı çayına

   

Güneyi

: Türkler, Toslak, Elikesik

   

İçindeki Köyler

: Türkler beldesi,Türktaş, Paşaköy, Yeniköy, Toslak, Elikesik

 

13)

Orman Adı

: Dim Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Alanya

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Uzunöz, Alanya- Hadim Yolu

   

Batısı

: Akçatı, Uğurlu

   

Kuzeyi

: Kuşyuvası, Gavurbağı

   

Güneyi

: Kuzeyyaka, Onikidelik mevkii,

   

İçindeki Köyler

: Kuzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak, Yalçı, Bucak, Öteköy, Taşbaşı, Üzümlü,

     

Uğurlu, Akçatı, Dim, Alacami, Bıçakcı

 

14)

Orman Adı

: Demirtaş Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Alanya

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Beldibi, Başköy

   

Batısı

: Gözüküçüklü, Yaylakavak, Şıhköy

   

Kuzeyi

: Sapadere, Koçdavut

   

Güneyi

: Demirtaş beldesi, Kocaoğlanlı, Ali Efendi, Kargıcak

   

İçindeki Köyler

: Demirtaş beldesi, Kocaoğlanlı, Ali Efendi, Kargıcak, Gözübüyüklü

 

15)

Orman Adı

: Gazipaşa Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Gazipaşa

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Kaldıran çayından kuzeye doğru Bozyaka, Doğanca

   

Batısı

: Gökçesarayın altından, Yeniköy, Turhandağı, İmamlı Kahyalar

   

Kuzeyi

: Üç Konak, Yenigüney üstü, Çörüş, Eğrikaya, Gençdağı, Yeniköy,

   

Güneyi

: İmamlı, İnceğiz, Hasdere, Çobanlar, Beyrebucak, Göcük, Gazipaşa,

     

Anamuryolu

   

İçindeki Köyler

: Kızılgüney, Karalar, İnceğiz, Çakmak, Çörüş, Hasdere, Karaçukur,

   

Ormanın İlçesi

: Kumluca

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

Akdeniz, Omurgadağı sırtını takiben Ortanca dağı

   

Batısı

: Alakırbarajı, Salur köyü

   

Kuzeyi

: Erentepe, Güzgören köyü

   

Güneyi

: Hacıveliler, Sarıcasu, Kumluca, Beykonak, Mavikent, Karaöz, Ad-

     

rasan

   

İçindeki Köyler

: Hacıveliler, Beykonak, Adrasan, Sarıcasu, Karaöz, Mavikent, Salur,

     

Beşikci, Sarıkavak

 

17)

Orman Adı

: Finike Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Finike

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Ortatepe, Sirkentepe,

   

Batısı

: Ömerova tepeden Pancarlı dağı

   

Kuzeyi

: Sirkentepeden Ömerova tepeye

   

Güneyi

: Pancarlı dağı, Koyucak dağı, Gökbük

   

İçindeki Köyler

: Yazı, Çamlıbel,Yeşiltepe, Arif, çayiçi, Yalnız, Yenikışla, Akcalan

 

18)

Orman Adı

: Su aldığı Ormanı

   

Ormanın İlçesi

: Kaş

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Karadağ

   

Batısı

: Dirgenler

   

Kuzeyi

: Doğantaş

   

Güneyi

: Okluca Çayı

   

İçindeki Köyler

: Kardağ, Dirgenler, Doğantaş

 

19)

Orman Adı

: Aykırıçay Ormanı

   

Ormanın İlçesi

: Kaş

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Ahatlı Köyünün batısından

   

Batısı

: Dere köyün doğusu

   

Kuzeyi

: Uğrar Köyünün güneyinden

   

Güneyi

: Ağıllı Köyü Sınırı

   

İçindeki Köyler

: Uğrar Köyü, Ahatlı Köyü Dereköy

 

20)

Orman Adı

: Lengüme Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Kaş

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Lengüme deresi

   

Batısı

: Dikmen Tepe

   

Kuzeyi

: Karaçay deresi

   

Güneyi

: Dumandağı Etekleri

   

İçindeki Köyler

: Çamlıova, Aklar

 

21)

Orman Adı

: Murt İçi Geriş ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Akseki

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Karpız deresi

   

Batısı

: Manavgat Çayı

   

Kuzeyi

: Murt içinden Oymapınar Barajına giden Dere ve Baraj

   

Güneyi

: Manavgat İşletme Müdürlüğü sınırı, Gülenden çaltı deresinden Gün doğmuş İşletme Müdürlüğü sınırı

   

İçindeki Köyler

: Kaşlıca, Güçlü köy, Hocaköy, Güneyyaka, Kepezbeleni

 

22)

Orman Adı

: Düzlerçamı Av Koruma Sahası

   

Ormanın İlçesi

: Antalya

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Nebiler, Yukarı Karaman, Yeşilbayır, Döşemealtı, Yeniköy, Kırkgöz kahveleri, Eğribük

   

Batısı

: Akkoç, Ovakuyu, Gölyeri, Kargınovası Bayatbağdemleri, Gedikardı,

     

Çamlıbelgediği, Maarif Orman deposu, Elmalı beli gediği, Cumalı

     

köy, Ahırtaş

   

Kuzeyi

: Çubuk Boğazı deresi, Ortaova mevkii, Beldibi deresi, Çubukboğazı, Gökkaya, Üç kapılı

   

Güneyi

: Yeşilarmut sırtı, Aslantaş yolu, Doyran, Aşağıkaraman

 

23)

Orman Adı

: Giden Gelmez Ormanları

   

Ormanın İlçesi

: Akseki

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Atışlı, Karakışla yaylası, kıble Oluğu yaylası, Keçili, El Mesut Yaylası

   

Batısı

: Koyun otlamaz yaylası, Küçük yayla, Elmalı yayla, Tingirtepe,

     

Çataltaş tepe, Erikli boğazı, Elmalı, Karaguz tepe

   

Kuzeyi

: El Mesut yaylası, Kıroluk, Gevur suyu, Ortataş, Cevizlitaş tepe,

     

Beşiroluğu tepe

   

Güneyi

: Kuşyuva tepe, Gülelinkuyu mevkii, Alacabel, Nodarhanı

 

24)

Orman Adı

: Üzümdere Av Koruma sahası

   

Ormanın İlçesi

: Akseki

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: İncirlik deresi

   

Kuzeyi

: Akgöbekbaşı tepe, Gülyaka, Çınardibi, Gümüşdamla

   

Güneyi

: İncirlik deresi, Akşahap, Kayabaşı tepe, Ulusivri tepe, İmrasan gediği

 

25)

Orman Adı

: Dim Çayı Av Koruma sahası

   

Ormanın İlçesi

: Alanya

   

Ormanın sınırları

 
   

Doğusu

: Hisardağı, sıralık Dağı, Küçükdağ, Küçük Akdağı

   

Batısı

: Çalılıca, Asmaca, Kızılcaşehir, Dimçayı

   

Kuzeyi

: Büyükak dağı, Akdağ, Delilik dağı, Çalılıca

   

Güneyi

: Dimçayı, Yaylacık, Cebelireğis dağı, Alanya- hadim yolu

B — Diğer Hükümler

1) Antalya Valiliğince yukarıda alınmış tertip ve tedbirlere tüm ilgililerin hassasiyetle uymalarını, İş bu karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66 ncı maddesi delaleti ile Türk Ceza Kanunun 526 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Yürürlük

2) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

3) Bu Kararı Antalya Valisi yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2002/29

Karar Sayısı : 2004/43

Karar Günü : 31.3.2004

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 510. maddesinin, Anayasa’nın 38. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçundan açılan kamu davasında, Türk Ceza Kanunu’nun 510. maddesini Anayasa’ya aykırı bulan mahkeme, iptali için re’sen başvurmuştur.

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

“Dosyanın incelenmesinden, davamız şikayetçisi ile, davamız sanığının küspe nakli konusunda bir anlaşma yaptıkları, davamız sanığının nakletmek için davamız müştekisinden teslim aldığı küspeleri yerine götürmeyerek sattığından dolayı kamu davasının açılmış olduğu görülmüştür.

Yukarıda özetlendiği üzere, davamız sanığının sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemiş olduğu açıktır.

4709 sayılı Yasa’nın 15. maddesi ile değiştirilen T.C. Anayasası’nın 38/son maddesi açıkça “Hiçkimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz.” denilmektedir.

TCK.nun 508. maddesinde ise “Her kim başkasına ait olup da iade veya muayyen bir surette istimal etmek üzere kendisine tevdi veya her ne namla olursa olsun teslim olunan bir şeyi kendisinin veya başkasının menfaatine olarak satar veya rehneder veya sarf ve istihlak eder yahut ketim veya inkar eyler veyahut tahvil ve tağyir ederse mutazarrır olan kimsenin şikayeti üzerine iki aydan iki seneye kadar hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır” denilmektedir.

TCK.nun 510. maddesi ise, aynı Yasa’nın 508. maddesini kastederek “Geçen iki maddede yazılı cürümler meslek ve sanat veya ticaret veya hizmet sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veyahut idare etmek için kendisine tevdi olunan veya teminat olarak teslim edilen şeyler üzerinde yapılırsa faili hakkında bir seneden beş seneye kadar hapis cezası tertip olunur ve şikayetname itasına hacet kalmaksızın, takibat yapılır” denilmektedir.

Bu davanın yargılamasının sürdürülerek, sanığa TCK.nun 510. maddesi gereğince hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi halinde T.C. Anayasası’nın 38/son maddesindeki “Hiçkimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmüne muhalefet edilmiş olunacaktır.

Yukarıda özetlenen gerekçeler karşısında bu davada uygulanması gereken TCK.nun 510. maddesinin T.C. Anayasası’nın 38/son fıkrasına aykırı hale geldiği düşünüldüğünden, dosyanın onaylı bir örneği ekte gönderilmiş olup, bu maddenin (TCK.nun 510. maddesinin) iptali konusunda gereğinin takdir ve ifası için dosya fotokopisinin onaylı bir örneği ekte gönderilmiştir.”

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu 510. maddesi şöyledir:

“Madde 510- Geçen iki maddede yazılı cürümler meslek ve sanat veya ticaret veya hizmet sebebiyle veya emanetçi sıfatiyle veyahut idare etmek için kendisine tevdi olunan veya teminat olarak teslim edilen şeyler üzerinde yapılırsa faili hakkında bir seneden beş seneye kadar hapis cezası tertip olunur ve şikayetname itasına hacet kalmaksızın takibat yapılır.”

B- Dayanılan Anayasa Kuralı

Başvuru kararında, itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 38. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

IV- İLK İNCELEME KARARI

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nın katılmalarıyla 13.2.2002 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralı ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Başvuru kararında, iddia ve yargılamaya konu edilen olayın sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi eylemi olduğu, bu eylem için ise Türk Ceza Kanunu’nun 510. maddesinde hürriyeti bağlayıcı ceza öngörüldüğü belirtilerek, bu durumun Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan “hiç kimsenin yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamayacağı"na ilişkin hükmüne aykırılık oluşturduğu, sözü edilen maddenin iptal edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür.

AİHS 4 Nolu Protokolden aynen alınarak 3.10.2001 gün ve 4709 sayılı Yasanın 15. maddesiyle Anayasa’nın 38. maddesine eklenen sekizinci fıkrada, hiç kimsenin, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı öngörülmüş, maddenin gerekçesinde de, “... 4 nolu protokol gereği sözleşmeden doğan bir yükümlülük nedeniyle hiç kimsenin özgürlüğünden alıkonulamayacağı hükmü eklenmiştir. Sözleşmeden doğan yükümlülük içinde borçlar da vardır ...” denilmiştir.

38. maddede geçen “yerine getirememe” sözcüğü bir kimsenin sözleşme karşındaki durumunu anlatmaktadır. Bu nedenle, sözleşmeden kaynaklanan bir borcu ödeyebilecek durumda olup da, ödemeyi reddeden kişiler bu madde hükmünden yararlanamaz. Nitekim, protokolün değişikliğe esas alınan 1. maddesi iradi olmayan ödeyememe durumuna ilişkindir.

İtiraz konusu kuralın Anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında değerlendirilebilmesi için ilişkinin yalnızca sözleşmeden doğması ve borcun yerine getirilememesi hali için hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüş olması gerekmektedir.

Yasakoyucunun Türk Ceza Kanunu’nun 510. maddesinde düzenleyerek yaptırıma bağladığı hizmet sebebiyle emniyeti suistimal suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için failde suç işleme kastının bulunması, başka bir ifadeyle failin kendisinin veya başkasının yararına olmak üzere maddede belirtilen eylemleri bilerek ve isteyerek gerçekleştirmiş olması gerekir.

Maddede suç olarak düzenlenen eylemler “yükümlülüğün yerine getirilememesi” durumu ile ilgili olmayıp, failin, suçun mağduru aleyhine hileli ve kötü niyete dayanan eylemler gerçekleştirmesi, kısaca, “yükümlülüğünü yerine getirmemesi” haline ilişkin bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Türk Ceza Kanunu’nun itiraza konu edilen 510. maddesinde düzenlenen hizmet sebebiyle emniyeti suistimal suçu Anayasa’nın 38. maddesine aykırı değildir.

İtirazın reddi gerekir.

VI- SONUÇ

1.3.1926 günlü, 765 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nun 510. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 31.3.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

 

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

 

 

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

Fazıl SAĞLAM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Sayfa Başı


DÜZELTME

11/6/2004 tarihli ve 25489 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, "Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)" nin 5 inci maddesinin (a) bendinin l inci alt bendinin ikinci satırının sonunda sehven "... edilir." şeklinde yer alan ibare (Resmî Gazete Sayfa: 30); Çevre ve Orman Bakanlığının 14.6.2004 tarihli ve B.18.0.APK.0.03-03/023.01-777-2215 sayılı yazısı üzerine, "... edilebilir." olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı