Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Mayıs 2004

SALI

Sayı : 25466

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7306 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2004/7307 Tohumluk Olmayan Mısır (Patlatmalık Mısır Hariç) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Nuri YILMAZ’ın Seçilmesine Dair Karar

Atama Kararları

— Devlet, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi,Madalya ve Nişan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/24)

— Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 17)

— Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/2)

—  Uşak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/1)

DÜZELTME (10/5/2004 Tarihli ve 2004/7294 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7306

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 10/5/2004 tarihli ve 20919 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

O. PEPE

Z. ERGEZEN

A. ŞENER

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

E. MUMCU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7307

Ekli “Tohumluk Olmayan Mısır (Patlatmalık Mısır Hariç) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 13/5/2004 tarihli ve 26448 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

O. PEPE

Z. ERGEZEN

A. ŞENER

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

E. MUMCU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-6950

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Belçika ve Rusya Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-141-2004-564

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6950 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Belçika ve Rusya Federasyonu’na gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-6951

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mayıs 2004 tarihinden itibaren İngiltere ve İrlanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-142-2004-565

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6951 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mayıs 2004 tarihinden itibaren İngiltere ve İrlanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Üyeliğine Seçme Kararı

 

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/13

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 159. maddesi ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası’nın 5. ve 6. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından, Yargıtay Üyesi Nuri YILMAZ seçilmiştir.

17 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5885

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Nevşehir Bölge Müdürlüğüne, İstatistik Müşaviri Üzeyir KARAKUŞ’un atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          B. ATALAY

            Başbakan                                        Devlet Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5891

1 — Bakanlık Müşaviri Dr. Sait KARAGÜL’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

17 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    Prof. Dr. R. AKDAĞ

            Başbakan                                        Sağlık Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5894

1 — Muğla İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Haydar ÖKTEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

17 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. COŞKUN

             Başbakan                              Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5895

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konya IV üncü Bölge Müdürlüğüne, Ömer Faruk YİĞİTSOY’un atanması,

657 sayılı Kanunun 71. ve 76 ncı maddeleri ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Dr. M. H. GÜLER

               Başbakan                         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5825

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Nihat ÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

17 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                O. PEPE

            Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5896

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Enver KURGUN’un atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

17 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                O. PEPE

            Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5897

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mehmet Selim YAŞA’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

17 Mayıs 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                O. PEPE

            Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Savunma Bakanlığından:

Türk Silâhlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi,Madalya ve

Nişan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Savaşta ve barışta Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine uygun kahramanlık, fedakarlık, üstün başarı ve üstün hizmette bulunanlar; asgarî bölük (batarya), müstakil takım ve eşiti komutanlar ve kurum amirleri ile daha üst makam ve rütbe sahipleri veya en yakın görgü şahidi olarak bulunan üst ve amirlerce tespit edilir. Taltife esas olan olaya ait bir teklif sunuş yazısı, sıralı amirlerce, belirtilen esaslar dahilinde yapılan değerlendirmeyi müteakip uygun bulunanlar,EK-K’deki örneğe uygun olarak, sıralı üstler yolu ile Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Uygun olmayanlar ise birliğine iade edilir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2/a) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Türk Silâhlı Kuvvetleri Şeref Madalyası: Savaşta sevk ve idaresi ile savaşın kazanılmasını hazırladığı veya kolaylaştırdığı hâlde, başarısı Devlet Savaş Madalyası ile taltif edilemeyecek derecede olan Türk ve yabancı uyruklu asker ve sivil kişiler ile barışta bir yıl başarı ile kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı görevi yapanlara verilir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, diğer bent teselsül ettirilmiştir.

“d) Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle mahkûm olup, bu cezaları kesinleşen kişilerin madalya ve nişanları geri alınır.”

Yürürlük

MADDE 4 —Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 61 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel yat veya amatör balıkçı teknesi kullanan amatör denizciler ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamları, Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümleri dışındadır. Amatör denizciler ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarının tabi olacakları sağlık raporları, sürücü olur raporu düzenlemeye yetkili özel veya kamu sağlık kuruluşlarından alınacaktır. Bu sağlık raporları beş yıl geçerli olacak ve rapor düzenlenmesinde sürücü belgelerinin düzenlenmesinde esas alınan sağlık şartları geçerli olacaktır. Ancak, bu madde kapsamında olan gemiadamları ve amatör denizciler bu madde kapsamı dışındaki gemilerde çalışmaları halinde, Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre iki yıllık sağlık raporlarını almak zorundadırlar.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 —Balıkçı gemileri ve özel yatlar ile kabotaj hattında sefer yapan yatlar ve yolcu motorlarında çalışan gemiadamlarından; Yönetmeliğin Üçüncü Kısım Birinci Bölümünde belirtilen eğitimlerden, 19 uncu maddede belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimleri dışında kalan eğitimler aranmaz.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri,

Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; avcılığın düzenlenmesi, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hususlarında karar alacak Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları, üyelerinin belirlenmesi, çalışma usulleri, kararların alınması, kararların yayın ve yayım esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) Kanun: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

c) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

d) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

e) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

f) Mühendislik: Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğini veya bu görevi yürüten mühendisliği,

g) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

h) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ı) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

j) Genel avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

k) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

l) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

m) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,

n) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,

o) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

p) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

r) Av yılı: 1 Nisandan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

t) Avlanma izni: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri yatırarak alınan izni,

u) Aktif avcı: Avcılık belgesine sahip avlanma izni alan avcıyı,

v) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

y) Bağlı birim: Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve/veya Mühendisliği veya bu görevi yürüten şube müdürlüğü ve/veya mühendisliği

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Komisyonların Kuruluşu, Üyelerinin Belirlenmesi ve

Komisyonların Çalışma Şekli

BİRİNCİ BÖLÜM

Komisyonların Kuruluşu

İl ve İlçe Av Komisyonlarının Kuruluşu

Madde 4 — İl av komisyonu valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; biri il müdürü, diğeri Orman Genel Müdürlüğü’nün ilde bulunan kuruluşunu en üst düzeyde temsil eden birim amiri olmak üzere Bakanlıktan iki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, jandarma teşkilatı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eder.

Valilik gerekli hâllerde, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu kurabilir.

Merkez Av Komisyonunun Kuruluşu

Madde 5 — Merkez Av Komisyonu Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilatı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen dokuz coğrafik bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibir üyeden teşekkül eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sekreterya Hizmeti, Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi

Sekreterya Hizmeti

Madde 6 — İlçe av komisyonunun sekreterya hizmetleri mühendislik , il av komisyonunun sekreterya hizmetleri il müdürlüğü, Merkez Av Komisyonunun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

İl ve İlçe Av Komisyonlarının Kamu Kurum ve Kuruluş Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 7 — İl ve ilçe av komisyonuna kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak üyeler, ilde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın toplantı davet yazısı üzerine ilgili kurum veya kuruluşun en üst amiri veya yetki devri kapsamında görevlendirmeye yetkili amiri tarafından yazılı olarak görevlendirilir.

İl ve İlçe Av Komisyonlarının Gönüllü Kuruluş Üyesinin Belirlenmesi

Madde 8 — İl ve ilçelerde faaliyet gösteren gönüllü kuruluşların bulunması halinde; av komisyonlarına üye verecek gönüllü kuruluş, ilde il müdürlüğünün teklifi ve valinin onayı, ilçede il müdürlüğünün bağlı biriminin teklifi ve kaymakamın onayı ile belirlenir.

Belirlenen gönüllü kuruluş, ilde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın toplantı davet yazısı üzerine il veya ilçe av komisyonuna katılmasını uygun gördüğü üyesini yazılı olarak görevlendirir.

İlçe Av Komisyonunun Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 9 — İlçe av komisyonlarına, ilçede kurulu bulunan avcı derneği başkanı veya yönetim kurulunun bir üyesi avcı üye olarak kaymakamlıkça Ocak ayı içinde görevlendirilir.

İlçede birden fazla avcı derneği bulunması halinde; ilçe av komisyonunda görevlendirilecek avcı üyeler, üçten fazla olmamak üzere ilçede faaliyet gösteren ve en fazla aktif avcı üyeye sahip avcı derneklerinin başkan veya yönetim kurulunca yetki verilen üyeleri arasından Kaymakamlıkça belirlenir.

İlçede avcı kuruluşu bulunmadığı taktirde ilçede mukim avcılardan üç aktif avcı, il müdürlüğünün veya bağlı birimlerinin teklifi ve kaymakamlık makamının oluru ile ilçe av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir.

İlçe av komisyonuna birden fazla avcı üyenin katıldığı yerlerde komisyon, bir avcı üyeyi il av komisyonu avcı üye adayı olarak belirler ve karar altına alır. Kararda belirlenen avcı üye adayının adres bilgileri de belirtilir.

Merkez İlçesi Bulunmayan İllerde İl Av Komisyonunun Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 10 — İl av komisyonu avcı üyeleri ilçe av komisyonlarına katılan ve bu komisyonlarca belirlenen avcı üye adayları arasından il müdürlüğünce Şubat ayı içinde belirlenir.

İl av komisyonu avcı üyelerinin belirlenmesi için il müdürlüğünce ilçe av komisyonları tarafından belirlenen aday avcı üyelere, toplantı yeri, günü ve saati belirtilerek yazılı çağrı yapılır.

İl müdürlüğünün yazılı çağrısı ile il müdürü veya görevlendireceği ilgili şube müdürünün başkanlığında toplanan avcı üye adaylarının her biri, il av komisyonu avcı üyelerini belirlemek üzere kendi aralarından üç ismi teklif ederler. Yapılan tekliflerde en çok oy alan üç asil üç yedek avcı üye, il av komisyon üyesi olarak belirlenir ve tutanakla tespit edilir.

Merkez İlçesi Bulunan İllerde İl Av Komisyonunun Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 11 — İle bağlı merkez ilçe bulunması halinde merkez ilçe için ayrıca komisyon oluşturulmaz. Merkez ilçeye ait av komisyon kararları il av komisyonu toplantısında alınır. İl av komisyonunda merkez ilçeye ilişkin kararların alınması için ilçede faaliyet gösteren avcı derneklerinin başkanı veya yetki verilen bir üyesi toplantıya Merkez İlçe Av Komisyonu avcı üyesi olarak katılır.

Merkez ilçede kurulu bulunan avcı derneği sayısının üçten fazla olması halinde komisyonda avcı üye bulunduracak üç dernek, en fazla aktif avcıya sahip derneklerden il müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının oluru ile belirlenir.

Diğer ilçeleri temsilen il av komisyonuna katılacak üç avcı üye ise bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde tespit edilir.

Avcı Kuruluşu Bulunmaması Halinde İl Av Komisyonu Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 12 — İle bağlı ilçelerin hiç birinde avcı kuruluşu bulunmadığı taktirde il av komisyonunun üç avcı üyesi, ilçelerin av sahaları, ilçedeki avcılık belgesine sahip avcı sayıları göz önünde bulundurularak ili en iyi temsil edecek olan ilçe av komisyonlarına seçilmiş avcı üyeler arasından il müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının oluru ile belirlenir.

İl Dahilinde Faaliyet Gösteren Avcı Federasyonlarına Üye Olan Avcı Derneklerinin Bulunması Halinde İl Av Komisyonunun Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 13 — İl dahilinde faaliyet gösteren avcı derneklerinden avcı federasyonlarına üye derneklerin bulunması halinde;

a) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %25 i ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen bir adayı,

b) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %50 si ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen iki adayı,

c) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %75 i ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen üç adayı il av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir. Bu adayların il dahilinde faaliyet gösteren federasyona üye derneklerden olması şartı aranır.

İl dahilinde faaliyet gösteren birden fazla federasyona bağlı olan avcı derneklerinin bulunması halinde; federasyonlara bağlı avcı derneklerin aktif avcı sayılarının toplamının bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen oranlarda olması şartı aranır ve bu federasyonlardan en fazla aktif avcı üyeye sahip olan federasyonun adayı il av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir.

Federasyonlar il dahilinde faaliyet gösteren üye dernek listelerini ve en fazla üç asil üç yedek adayını en geç Ocak ayı sonuna kadar il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu tarihe kadar federasyonlarca üye dernek kayıtları ve aday listeleri il müdürlüğüne gönderilmediği taktirde il av komisyonu avcı üyeleri bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen esaslara göre tespit edilir. Posta ile yapılan bildirimlerdeki gecikmeler dikkate alınmaz.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlerin oluşması halinde il müdürlüğünce belirlenecek federasyon avcı üye sayısına göre, il av komisyonunun diğer avcı üyelerinin belirlenmesi, bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerine göre yapılacak avcı üyelerin belirlenmesinde federasyona üye dernekler teklifte bulunamazlar.

Federasyonlara üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %75 i olması halinde, il av komisyonunun avcı üyeleri federasyonların yönetim kurulunca seçilen üç aday olacağından ilçe av komisyonlarına katılan avcı üyeler arasından ayrıca il av komisyonu avcı üyesi belirlenmez.

İl av komisyonuna katılmak üzere bu Yönetmeliğin 10, 11, 12 nci maddeleri ile bu maddesi çerçevesinde belirlenen avcı üye listeleri valilik makamınca onaylandıktan sonra il müdürlüğü ilan panosunda bir hafta süre ile duyurulur.

İl ve İlçe Av Komisyonu Aday Üyelerine Yapılacak İtirazların Değerlendirilmesi

Madde 14 — Avcı üye aday listelerine, adayın dernek üyeliğinin geçersiz olduğu yönündeki avcı kuruluşları tarafından yapılacak itirazlar il müdürlüğünce değerlendirilir.

İtirazlar aday listelerinin ilandan kaldırılmasından itibaren bir hafta içerisinde sonuçlandırılır ve illerde valilik ve ilçelerde kaymakamlık makamının onayını müteakip ilgili avcı kuruluşuna yazılı olarak bildirilir. Adaylığın düşmesi halinde avcı kuruluşundan yeni aday ismi istenir. Yeni adayların belirlenmesi durumunda avcı kuruluşu aday olarak belirlediği üyesinin dernek üyesi olduğunu illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde kurulan derneklerle ilgili birimlerden alacağı yazı ile belgeler.

Merkez Av Komisyonu Kamu Kurum ve Kuruluş Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 15 — Merkez Av Komisyonuna kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak üyeler, Bakanlığın toplantı davet yazısı üzerine ilgili kurum veya kuruluşun en üst amiri veya yetki devri kapsamında görevlendirmeye yetkili amiri tarafından yazılı olarak görevlendirilir.

Merkez Av Komisyonunun Orman Fakültesi ve Gönüllü Kuruluş Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 16 — Merkez Av Komisyonuna üye verecek orman fakültesi ve gönüllü kuruluş Genel Müdürlüğün teklifi Bakan veya Müsteşarın onayı ile belirlenir.

Belirlenen orman fakültesi ve gönüllü kuruluşlar, Merkez Av Komisyonuna katılmasını uygun gördüğü öğretim görevlisini veya üyesini yazılı olarak görevlendirir.

Merkez Av Komisyonunun Bölgesel Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 17 — Merkez Av Komisyonuna katılacak dokuz coğrafik bölgenin avcı üyelerinin belirlenmesinde;

a) Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,

b) Batı Karadeniz Bölgesi: Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük,

c) Doğu Karadeniz Bölgesi: Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat,

d) Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale,

e) Batı Akdeniz Bölgesi: Antalya, Isparta, Burdur, Denizli,

f) Doğu Akdeniz Bölgesi: Adana, Osmaniye, Mersin, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Hatay,

g) İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Kayseri, Niğde, Nevşehir,

h) Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş,

ı) Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari illeri esas alınır.

Bölgesel Avcı Üye Seçimi Yapılacak İl Müdürlükleri

Madde 18 — Bölgesel avcı üyelerin belirlenmesi aşağıda belirtilen İl Müdürlüklerince yapılır.

a) Marmara Bölgesi: İstanbul,

b) Batı Karadeniz Bölgesi: Bolu,

c) Doğu Karadeniz Bölgesi: Trabzon,

d) Ege Bölgesi: İzmir,

e) Batı Akdeniz Bölgesi: Antalya,

f) Doğu Akdeniz Bölgesi: Adana,

g) İç Anadolu Bölgesi: Ankara,

h) Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum,

ı) Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya İl Müdürlüğünce yapılır.

Bölgesel Avcı Üye Adaylarının Belirlenmesi

Madde 19 — İl av komisyonuna katılan merkez ilçe avcı üyeleri ve il av komisyonu avcı üyeleri arasından, av ve yaban hayatı bilgisine sahip, avcılık konusunda bilgili ve bölgeyi iyi tanıyan ve bölge illerini en iyi temsil edecek bir asil, bir yedek avcı üye bölgesel avcı üye adayı olarak il av komisyonlarınca belirlenir ve il av komisyonunda karar altına alınır. Bölgesel avcı asil ve yedek üye aday isimlerinin adres bilgilerinin de yer aldığı il av komisyon kararları en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Ayrıca il av komisyonlarınca bölgesel avcı üye adayı olarak belirlenenlerin isim ve adresleri, bölgesel avcı üyelerinin belirleneceği bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen il müdürlüklerine ilgili illerin valilerince bildirilir.

Mart ayı sonuna kadar bölgesel avcı üyelerin belirleneceği il müdürlüklerine bildirilmeyen adaylar bölgesel avcı üye seçimine katılamazlar.

Bölgesel Avcı Üyelerin Belirlenmesi

Madde 20 — Bölgesel avcı üyenin belirleneceği bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen il müdürlüklerince, toplantı günü, yeri ve saati belirtilerek toplantı tarihinden onbeş gün önce bölgesel avcı üye adaylarına yazılı çağrı yapılır. Asil üyelerin mazeret belirterek toplantıya katılamayacaklarını bildirmeleri halinde yedek üyelere yazılı çağrı yapılır.

Toplantıya il müdürü veya görevlendireceği ilgili şube müdürü başkanlık eder.

Toplantıya katılan bölgesel asil avcı üye adaylarının her biri, il av komisyonlarınca belirlenen ve il müdürlüğüne gönderilen bölgesel avcı üye adayları arasından üç ismi bölgesel avcı üyesi olarak teklif eder.

Adaylardan alınan oy sayısına göre birinci sırada yer alan aday asil, ikinci sırada yer alan aday ise yedek bölgesel avcı üye olarak belirlenir. Durum tutanakla tespit edilerek bölgesel avcı üye asil ve yedek isimleri tebligat adresi bilgileri ile birlikte bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen il müdürlüklerince Genel Müdürlüğe bildirilir.

Federasyonlara Üye Avcı Derneklerinin Bulunduğu İllerde Bölgesel Avcı Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 21 — Bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren avcı derneklerinden avcı federasyonlarına üye derneklerin bulunması halinde; o bölge illerindeki federasyona üye avcı derneklerin aktif avcı sayısı, o bölge illerindeki toplam aktif avcı sayısının %50 si ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen adayı o bölgenin bölgesel avcı üyesi olarak görevlendirilir.

İlgili bölgenin illeri dahilindeki avcı derneklerinin üye olduğu birden fazla federasyon bulunması halinde; o bölge illerindeki federasyonlara bağlı avcı derneklerin aktif avcı sayılarının toplamı, o bölge illerindeki aktif avcı sayısı toplamının %50 si olması şartı aranır. Bu federasyonlardan o bölge illeri dahilinde en fazla aktif avcıya sahip olanın adayı o bölge için bölgesel avcı üyesi olarak görevlendirilir.

Bu adayların bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren federasyona üye derneklerden olması şartı aranır.

Federasyonlar bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren üye dernek listelerini ve bir asil bir yedek adayını en geç Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu tarihe kadar federasyonlarca üye dernek kayıtları ve bölgesel avcı üye aday listeleri Genel Müdürlüğe gönderilmediği taktirde bölgesel avcı üyeler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilir. Posta ile yapılan bildirimlerdeki gecikmeler dikkate alınmaz.

Bölgesel avcı üye belirlenmesinde federasyonların teklif edeceği avcı üyelerin bölgesel avcı üye olabilme şartlarını taşıdığının Genel Müdürlükçe tespit edilmesinden sonra bölgesel avcı üyelerin belirleneceği il müdürlüklerine durum Genel Müdürlükçe bildirilir.

Merkez Av Komisyonuna katılacak ve bu madde çerçevesinde belirlenen federasyonlarca teklif edilen bölgesel avcı üyeler veya bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgesel avcı üyeler Genel Müdürlükçe Bakanlığın onayına sunulur.

Bölgesel Aktif Avcı Sayısının Belirlenmesi

Madde 22 — İl aktif avcı sayısı; o ile ait bir önceki av yılının il müdürlüğü kayıtları esas alınarak il müdürlüğünce, bölgesel aktif avcı sayısı ise o bölge illerine ait bir önceki av yılının Genel Müdürlük kayıtları esas alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir ve tutanakla tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonların Çalışma Şekli

İl ve İlçe Av Komisyonlarının Toplanması, Karar Alması ve Çalışma Şekli

Madde 23 — İl av komisyonu valilik makamının, ilçe av komisyonu kaymakamlık makamının yazılı daveti ile komisyon üye sayılarının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üye sayılarının salt çoğunluğu ile karar alırlar. Oylamada eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

İl av komisyonu toplantısına vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçe av komisyonu toplantısına kaymakam başkanlık eder.

İlçe av komisyonunun toplantı günü, yeri ve saati ise kaymakamlıkça, il av komisyonunun toplantı günü, yeri ve saati valilikçe belirlenir.

İl av komisyonunda varsa ilçe av komisyonu kararları değerlendirilir. Komisyon, gerekçe göstererek ilçe av komisyonunun görüşünden farklı karar alabilir.

İlçe av komisyonları her yılın Ocak ayı içinde toplanır. İlçe av komisyonu kararları, il av komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürüten il müdürlüğüne en geç 15 Şubat tarihine kadar gönderilir.

İl av komisyonu ise Şubat ayı içinde toplanır. İli bölgesel avcı üye olarak temsil edecek bir asil bir yedek avcı üye adayının isminin de karar altına alındığı il av komisyon kararları en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkez Av Komisyonunun Toplanması, Karar Alması ve Çalışma Şekli

Madde 24 — Merkez Av Komisyonu toplantısına Bakan veya Müsteşar başkanlık eder.

Merkez Av Komisyonunun olağan toplantısı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve bu Yönetmelik doğrultusunda seçilen komisyon üyelerine toplantı tarihinden en az onbeş gün önceden komisyon başkanınca yazılı tebligatla bildirilir. Komisyon üyelerinin mazeret belirterek toplantıya katılamayacağını bildirmesi halinde yedek üyeler Merkez Av Komisyonu toplantısına aynı usulle davet edilir.

Merkez Av Komisyonu yılda en az bir kez ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar komisyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon toplantısında kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Toplantı gündemi ve il av komisyonlarından gelen kararların değerlendirildiği taslak karar metni toplantı gününden en az bir hafta önce komisyon üyelerine Bakanlıkça gönderilir.

Toplantı görüşmeleri gündem çerçevesinde taslak metin üzerinden yapılır. Toplantının aynı gün bitmemesi halinde, başkanın belirleyeceği program dahilinde komisyon çalışmalarına devam edilir.

Merkez Av Komisyonu il av komisyonu kararlarını bilimsel raporlar ve çalışmalar ile taraf olunan uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde değerlendirir. Komisyon, gerekçe göstererek il av komisyonu görüşünden farklı karar alabilir.

Komisyon olağanüstü durumlarda Bakanın veya komisyon üyelerinin en az 2/3 ünün talebi ile de toplanabilir. Toplantı günü, yeri ve saati Bakanlıkça belirlenir ve komisyon üyelerine tebliğ edilir.

Merkez Av Komisyonu Kanunla Bakanlığa verilen yetkiler haricinde ve bu Yönetmeliğin 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen görev ve yetkilerinin dışında, avcılığın düzenlenmesi ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi yönünde gerekli gördüğü kararları alabilir. Merkez Av Komisyonunun aldığı kararlar kesindir.

Merkez Av Komisyonu bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her yıl yeniden oluşturulur ve aldığı kararlar bir sonraki Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete’de yayımına kadar geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Komisyonların Görev ve Yetkileri

Korunacak Av Hayvanlarının Belirlenmesi

Madde 25 — İl ve ilçe av komisyonları Bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan av hayvanlarından; il veya ilçe mülki sınırları içindeki Devlet avlağı ve genel avlaklarda sayıca azalan ve populasyonlarındaki birey sayıları azalan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan av hayvanı türlerinin belli bir süre korunması veya bunların bir av yılı avlanmasının yasaklanması için bir üst komisyona teklifte bulunabilir.

İl ve ilçe av komisyonlarınca korunması amacı ile teklifte bulunulan av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca değerlendirilerek uygun görüldüğünde kararın geçerli olduğu o av yılı için koruma altına alınır.

Merkez Av Komisyonu, korunacak av hayvanı türlerinin avını, sayılarının ve populasyonlarındaki birey sayılarının azaldığı avlakları göz önünde bulundurarak bölgesel olarak da yasaklayabilir.

Avlanmasına İzin Verilecek Av Hayvanlarının Avlanma Süreleri, Zamanı ve Günlerinin Tespiti

Madde 26 — İl ve ilçe av komisyonları Bakanlıkça tespit ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri ve populasyon durumları göz önünde bulundurularak avlanmasına izin verilecek av hayvanlarını ve avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerini ve zamanını tespit ederek bir üst komisyona teklifte bulunur.

Avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerinin ve zamanının tespitinde il veya ilçelerde veya üniversitelerde yapılmış ve Genel Müdürlüğe intikal ettirilmiş varsa bilimsel veriler ve araştırmalar da göz önünde bulundurulur.

Merkez Av Komisyonu il av komisyonlarının tekliflerini de dikkate alarak Bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri ve populasyon durumları göz önünde bulundurularak avlanmasına izin verilecek av hayvanlarını ve avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerini ve zamanını, tespit eder.

Merkez Av Komisyonu avlanmasına izin verilecek av hayvanları ve avlanma sürelerini bölgesel olarak belirleyebilir.

Avlanma Miktarlarının Tespiti

Madde 27 — İl ve ilçe av komisyonları, avlanma sürelerini tespit ettiği av hayvanlarının populasyon durumuna göre bir av günü için avcı başına avlanma miktarlarını ve bir günden fazla süren avlanmalarda nakil vasıtalarında bulunan avcı başına taşınabilecek avlanma miktarlarını tespit edip bir üst komisyona teklif eder.

Merkez Av Komisyonu il av komisyonu kararlarını da göz önünde bulundurarak avlanma sürelerini tespit ettiği av hayvanlarının populasyon durumuna göre bir av günü için avcı başına avlanma miktarlarını ve bir günden fazla süren avlanmalarda nakil vasıtalarında bulunan avcı başına taşınabilecek avlanma miktarlarını tespit eder.

Merkez Av Komisyonu avlanmasına izin verilecek av hayvanlarının avlanma miktarlarını bölgesel olarak belirleyebilir.

Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçlerinin Tespiti

Madde 28 — İl ve ilçe av komisyonları; avlanma vasıtalarından olan ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler ile her türlü tuzak veya kapanlar, gümeler, kara, hava araçları ve tekneler ile benzeri araç ve gereçlerden avlanmada kullanılmasının yasaklanması gerekenlerin özelliklerini belirler ve bir üst komisyona teklif eder.

Özelliklerini belirleyerek yasaklanmasını istediklerinin dışında kalan ve avlanmada kullanılmasına izin verilecek araç ve gereçlerin ise avlanmada kullanılmasına ve araçlarda bulundurulmasına, avlanan hayvanların taşınmasına ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanma zamanı dışında avlanmalarına, yasalarla izin verilen ve avlanmada kullanılan silâhları ve araçları avlaklarda taşımalarına ve mücadele maksatlı kullanmalarına veya köpek bulundurmalarına ve eğitilmiş hayvanlarla avlanmalarına ilişkin esas ve usullerle ilgili bir üst komisyona teklifte bulunur.

Merkez Av Komisyonu; il av komisyonlarının tekliflerini de göz önünde bulundurarak, avlanma vasıtalarından olan ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler ile her türlü tuzak veya kapanlar, gümeler, kara, hava araçları ve tekneler ile benzeri araç ve gereçlerden avlanmada kullanılmasının yasaklanması gerekenlerin özelliklerini belirler.

Özelliklerini belirleyerek yasaklanmasını istediği araç ve gereçlerin dışında kalan ve avlanmada kullanılmasına izin verileceklerin ise avlanmada kullanılmasına ve araçlarda bulundurulmasına ilişkin esas ve usulleri tespit eder.

Yasaklanan Avlanma Sahalarının Tespiti

Madde 29 — İl ve ilçe av komisyonları mülki sınırları dahilinde bulunan Devlet avlakları ve genel avlaklarda orman yangını, olumsuz hava koşulları, aşırı avlanma gibi nedenlerle av hayvanlarının populasyonlarının azalması ve nesillerinin tehlike altına düşmesinin söz konusu olduğu hallerde belli edeceği sahalarda avlanmanın bir av yılı yasaklanmasını bir üst komisyona teklif eder.

İl ve ilçe av komisyonları, yaban hayvanı populasyonlarının olumsuz hava koşulları ve aşırı avlanma nedeni ile azaldığı sahaları üst üste iki av yılı, orman yangını nedeni ile azaldığı sahaları ise beş av yılına kadar gerekçelerini belirtmek şartı ile avlanmaya yasaklanmasını teklif edebilir.

Merkez Av Komisyonu; il av komisyonlarının bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki tekliflerini değerlendirerek belli edeceği sahalarda avlanmayı bir av yılı, ikinci fıkrası kapsamındaki, yaban hayvanı populasyonlarının olumsuz hava koşulları ve aşırı avlanma nedeni ile azaldığı sahaları gerekçelerini belirterek üst üste iki av yılı ve orman yangını nedeni ile yaban hayvanı popülasyonunun azaldığı sahaları doğal yaşam dengesinin yeniden kurulduğu bilimsel olarak tespit edilinceye kadar yasaklayabilir.

İl av komisyonlarınca teklif edilen sahalarda avlanmanın yasaklanmasında Merkez Av Komisyonu kararı geçerlidir.

Mücadele Maksatlı Avlanma Esas ve Usulleri

Madde 30 — Merkez Av Komisyonu avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanma zamanı dışında avlanmalarına, yasalarla izin verilen ve avlanmada kullanılan silâhları ve araçları avlaklarda taşımalarına ve mücadele maksatlı kullanmalarına veya köpek bulundurmalarına ve eğitilmiş hayvanlarla avlanmalarına ilişkin esas ve usulleri tespit eder.

Merkez Av Komisyonu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ile mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan tüketim yerlerine taşınması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.

Av hayvanlarının nakli ile ilgili olarak 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümleri saklıdır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Talimat Hazırlanması

Madde 31 — Genel Müdürlük bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak, kolaylaştırmak, tamamlamak yada açıklamak maksadıyla talimat çıkarmaya yetkilidir.

Komisyon Üyelerinin Yollukları

Madde 32 — Merkez Av Komisyonuna seçilen avcı üyelerin yollukları Genel Müdürlükçe ödenir.

Merkez Av Komisyonu Kararının Yayımı

Madde 33 — Merkez Av Komisyonu Kararı komisyonun karar almasını müteakip Resmî Gazete’de ilan edilir.

Komisyon kararının Resmî Gazete’de ilan edilmesi kararın tüm avcılara tebliği sayılır.

Merkez Av Komisyonun almış olduğu kararlar bir sonraki av yılı ile ilgili aldığı kararlarının Resmî Gazete’de ilan edilmesine kadar geçerlidir.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

(Seri: VI, No: 17)

 

Madde 1- 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin (f) ve (ı) bentlerindeki tanımlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Ekspertiz şirketi : Ortaklıkla yaptığı bir sözleşme çerçevesinde, ortaklık portföyünde yer alan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hakların rayiç değerlerini ve kira rayiçlerini tespit etmek konusunda hizmet veren ve 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde faaliyet gösteren gayrimenkul değerleme şirketleridir.

ı) Portföy değeri : Ortaklığın aktifinde yatırım amacıyla bulundurulan gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, haklar, sermaye piyasası araçları, borsa para piyasası ve ters repo işlemleri, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadeli mevduat, yabancı para cinsinden vadesiz mevduatın rayiç değerleri ile iştiraklerin toplamıdır.”

Madde 2- Aynı Tebliğin, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (h) alt bendi ve (B) bendinin (h) alt bendi ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“h) Kurucu gerçek kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiler dışındaki kurucu tüzel kişilerin yönetim kurulu üyelerinin 7 nci maddede belirtilen şartları haiz olması,”

“h) Ortaklıkta % 10 veya üzerinde paya sahip gerçek kişi ortaklar ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiler dışındaki tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyelerinin 7 nci maddede belirtilen şartları haiz olması,”

“Ani usulde kuruluş için gerekli olan asgari başlangıç sermayesi ile dönüşümün uygun görülebilmesi için gereken asgari ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarı, her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir.”

“Ortaklıklarca 10 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde yapılacak halka arzlar sonucu asgari % 49’luk halka açıklık oranına ulaşıldıktan sonra da, çıkarılmış sermayenin asgari % 49’u oranındaki hisse senetlerinin halka arz edilmiş olması şartının sağlanması zorunludur.”

Madde 3- Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7- Ortaklıklarda;

a) Kurucular ile sermayedeki doğrudan veya dolaylı pay sahipliği % 10 veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması,

b) Sermayede % 10 ve daha fazla paya sahip olacak kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları,

c) Gerçek kişi ortakların;

1- Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

2- 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartları taşıması,

şarttır.

Kurul, haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmamakla birlikte, kuruculardan birisi veya birkaçı aleyhinde bu maddede sayılan fiillerden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş olması halinde, ortaklığın kuruluş veya dönüşüm talebini yargılama sonuçlanıncaya kadar erteleyebilir.”

Madde 4- Aynı Tebliğin, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son paragrafı ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Kamu kurum ve tüzel kişileri ile kamu yararına faaliyet gösteren tüzel kişilerde kendi özel mevzuatlarında aranan şartlar dışında lider girişimciye ilişkin mali yeterlilik şartları aranmayabilir. Birden fazla gerçek ve tüzel kişinin lider girişimci olarak belirlenmesi halinde yukarıdaki şartlar her bir gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı aranır.”

“Bu maddenin (A) ve (B) bentlerinde yer alan asgari tutarlar, her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir.”

Madde 5- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Ani usulde kurulacak veya dönüşecek olan ortaklıkların, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek kuruluş/dönüşüm başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Kurula başvurmaları zorunludur.”

Madde 6- Aynı Tebliğin 9/A maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ayni sermaye olarak ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ile gayrimenkuller üzerindeki sair ayni haklar konabilir, bunlar dışında kalan maddi ve gayri maddi varlıklar ayni sermaye olarak konulamaz.”

“Ayni sermaye olarak konulacak gayrimenkuller ile gayrimenkuller üzerindeki sair ayni hakların değer tespitinde, TTK uyarınca mahkemece yapılan görevlendirme neticesinde hazırlanacak bilirkişi raporuna ek olarak, Kurul tarafından listeye alınmış ve 39 uncu maddede sayılan nitelikleri haiz bir ekspertiz şirketinden ayrıca ekspertiz raporu alınması şarttır. Hazırlanan raporlarda gayrimenkulün veya gayrimenkul üzerindeki sair ayni hakların değerine ilişkin olarak ulaşılan tutarlardan düşük olanı ayni sermaye olarak esas alınır.”

“Sermaye olarak konulacak gayrimenkuller ile gayrimenkuller üzerindeki sair ayni haklar, ortaklığın tüzel kişilik kazanması veya sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç on gün içerisinde tapu sicilinde ortaklık adına tescil ettirilir.”

Madde 7- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10- Ani usulde kurulan veya esas sözleşme tadili yoluyla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşen ortaklıklardan;

a) Ödenmiş sermayeleri 50 trilyon Türk lirasından az olanların, kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip eden bir yıl içinde,

b) Ödenmiş sermayeleri 50 trilyon Türk lirası ve üzerinde olup 100 trilyon Türk lirasından az olanların, kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip eden üç yıl içinde,

c) Ödenmiş sermayeleri 100 trilyon Türk lirası ve daha fazla olanların, kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip eden beş yıl içinde,

faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekan, donanım ve personeli temin etmeleri ve organizasyonu kurmaları, kaynaklarının zorunlu giderler dışında kalan kısmı ile varlık portföyünü oluşturmaları, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak ödenmiş sermayelerinin asgari % 49’unu temsil eden halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur. Asgari % 49’luk halka açıklık oranına, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreler içinde yapılacak bir veya birden fazla halka arz sonucu ulaşılması mümkündür.

Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak Kurula başvurmayan veya gerekli şartları sağlamadığı için başvurusu Kurulca uygun görülmeyen ortaklıkların, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden veya Kurulun olumsuz görüşünün kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri yapmadıkları takdirde, TTK’nın 434 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (6) numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur. Ancak Kurul, hisse senetlerinin ihraç edileceği piyasalarda önemli olumsuzlukların ortaya çıkması halinde ortaklığın başvurusu üzerine ilgili süreleri uzatabilir.

Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan tutarlar Kurulca yeniden belirlenebilir.”

Madde 8- Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Ortaklık hisse senetlerinin halka arzında, bu Tebliğde düzenlenen hususlar dışında, Kurulun hisse senetlerinin halka arzına ve satış yöntemlerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.”

Madde 9- Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12- Kurul, ortaklığın portföy işletmeciliği faaliyet izni başvurusu ile hisse senetlerinin kayda alınması başvurusunu birlikte değerlendirir. Portföy işletmeciliği faaliyet izni verilmesinde Kurul esas olarak, ortaklığın faaliyetlerini yürütmeye elverişli bir mekana, donanıma, personele, organizasyona, yöneticilere sahip olup olmadığını inceler ve inceleme sonucunda ortaklığın portföy işletmeciliği faaliyetini yürütebileceği sonucuna varırsa bu konuda yetki belgesi verir. Yetki belgelerinin, verildiği tarihi izleyen onbeş gün içinde ticaret siciline tescili ve TTSG’de ilanı zorunludur. Bu belgeye ilişkin her türlü değişiklik aynı şekilde tescil ve ilan olunur.

Kurul, kayda alma başvurularını izahname ve sirkülerin ortaklık ve halka arz olunacak hisse senetlerine ilişkin mevzuatta öngörülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması esasları çerçevesinde inceler. Kurul, incelemeleri sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varırsa, gerekçe göstererek başvuru konusu hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasından imtina edebilir. İncelemeler sonucunda uygun görülen hisse senetleri Kurul kaydına alınır. Kurul kaydına alınma, ihraç edilen hisse senetlerinin ve ilgili ortaklıkların, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz.”

Madde 10- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortaklıklarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin, 7 nci maddenin (a) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, ayrıca dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları ve ortaklığın faaliyet konusunu yakından ilgilendiren hukuk, inşaat, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az üç yıllık tecrübeye sahip olmaları zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.”

Madde 11- Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir

“ h) Ortaklığın iştiraklerinden,”

Madde 12- Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19- Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişilerin dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları, 7 nci maddenin (c) bendinde yer alan şartları taşımaları ve gayrimenkul yatırımları ile yakından ilgili olan hukuk, inşaat, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satımı işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.”

Madde 13- Aynı Tebliğin, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (A) bendine aşağıdaki (f) alt bendi eklenmiştir.

“Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.”

“f) Ortaklığın iştirakleri ”

Madde 14- Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22- Ortaklıklar, yeterli sayıda yönetici ve personeli istihdam etmek kaydıyla kendi portföylerini yönetebilecekleri gibi, proje geliştirme ve kontrol hizmetleri de dahil olmak üzere ortaklık portföyünün geliştirilmesi ve alternatif imkanların araştırılmasına yönelik hizmetleri ortaklık dışından, bu işlerde uzmanlaşmış şirketlerden alabilirler.

Ortaklık; portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmını, bünyesinde Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde, lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmek suretiyle kendisi yönetebileceği gibi, Kuruldan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir kuruluştan imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi kapsamında danışmanlık hizmeti almak suretiyle de yönetebilir. Bunlara ilaveten, portföyün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının yönetiminin, imzalanacak bir portföy yönetimi sözleşmesi kapsamında Kuruldan portföy yönetimi yetki belgesi almış bir kuruluşa bırakılması da mümkündür. Ortaklıklar tarafından para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyün yönetimine ilişkin olarak bu üç yöntemden birinin kullanılması ve bu durumlarda Kurulun portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemelerine uyulması zorunludur.

Ortaklık portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarının imzalanacak bir saklama sözleşmesi çerçevesinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nde saklanması zorunludur.

Ortaklık ile gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verecek kuruluş arasında düzenlenecek sözleşme, ortaklık yönetim kurulunca onaylanarak feshi ihbara gerek kalmaksızın bir yıl sonunda sona erer. Tarafların yazılı mutabakatı ile sözleşme aynı süre için yenilenebilir. Ancak bu sürenin sona ermesi beklenmeden ortaklık yönetim kurulunun kararı ile otuz gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşme sona erdirilebilir.

Bu hizmetler karşılığında ödenecek komisyonların ve yapılacak harcamaların belgeye dayandırılması ve piyasa rayicinden bariz farklılık göstermemesi zorunludur.”

Madde 15- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Portföy dışardan danışmanlık ve/veya portföy yönetimi hizmeti alınması suretiyle yönetiliyorsa ilgili kuruluşların faaliyetlerinin mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu izlemek üzere gerekli organizasyonu oluşturmak

Madde 16- Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ e) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler. Ancak, 32 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetler nedeniyle istihdam edilen personel bu bent kapsamında değerlendirilmez.”

Madde 17- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin (b), (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) (a) bendinde sayılanların yanı sıra diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, borsa para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı açtırabilirler.

f) İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış, hasılat paylaşımlı projeler dahil gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme karı veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilirler,

j) Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilirler, faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olmak kaydıyla yurt dışında kurulu şirketlere ve gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.”

Madde 18- Aynı Tebliğin, 26 ncı maddesinin (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ g) Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin %ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar.

h) Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara yatırım yapamazlar.

ı) Sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar.”

Madde 19- Aynı Tebliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Madde 27 - Ortaklıklar,

a) Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine portföy değerlerinin en az % 50’si oranında yatırım yapmak zorundadırlar.

b) 25 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı varlıklar ile azami sınırı 32/A maddesinde belirtilen iştiraklerin tamamına en fazla portföy değerlerinin % 50’si oranında, bu varlıklar içerisinde yer alan yatırım amaçlı Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduata ise en fazla portföy değerlerinin % 10’u oranında yatırım yapabilirler. Portföye alınan varlıkların veya projelerin maliyetlerine ilişkin bedel ödemeleri belirli hakedişler karşılığında veya taksitler halinde yapılıyorsa, bunlara karşılık gelen nakit fazlaları da 25 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı varlıklar aracılığıyla değerlendirilebilir. Portföy tablosunun hazırlandığı yıl ve takip eden iki yıl içerisinde bu kapsamda yapılacak harcamaların tutarı, % 50 oranının hesaplanmasında portföyde yer alan 25 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı varlıkların toplam tutarından indirilir. Ancak, bu harcamalara karşılık gelen tutarın değerlendirildiği varlıklara ilişkin değer artışları ile portföy tablosunun hazırlandığı tarihten önceki dönemlere ilişkin planlanan harcamalardan gerçekleştirilmemiş olanlar, indirim konusu yapılamaz. Belirtilen indirimin yapılabilmesi için projenin portföy tablosuna dahil edilmesinden önce, projenin tamamlanmasına kadar olan süre için planlanan yıllık harcama tutarları Kurula bildirilir. Harcamalara ilişkin planlarda yapılan değişiklikler nedeniyle, % 50 oranının hesaplanmasında dikkate alınmak üzere önceden Kurula bildirilmiş olan tutarın değiştirilmesi Kurul iznine tabidir.

c) 25 inci maddenin (j) bendinde belirtilen yabancı gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına portföy değerinin en çok % 10’u oranında yatırım yapabilirler.

d) Portföyünde bulunan ve alımından itibaren üç yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı portföy değerinin % 10’unu aşamaz.

e) Hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları son üç aylık portföy tablosuna göre (a) bendinde tanımlanan asgari % 50 oranını sağlayamazlarsa Kurula başvuruda bulunurlar. Kurul yapacağı değerlendirmede bir defaya mahsus olmak üzere ortaklığa bir yıl süre tanıyabilir. Ancak, ortaklıklar Kurul tarafından verilen bu süre sonunda da asgari % 50 oranını sağlayamazlarsa, sürenin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde esas sözleşme hükümlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri yapmadıkları takdirde, TTK'nın 434 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (6) numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur.”

Madde 20- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerini sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirmeleri ve uzun vadeli yönetmeleri esastır.”

Madde 21- Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Ortaklık portföyünde kira geliri elde etme amacına yönelik gayrimenkuller olması halinde, söz konusu gayrimenkullere veya onların bağımsız bölümlerine ilişkin olarak güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer nitelikteki temel hizmetler kiracılara ortaklık tarafından sunulabileceği gibi, ortaklık ile bir işletmeci şirket arasında bu tür hizmetlerin sunulması amacına yönelik bir sözleşme yapılması da mümkündür. Ortaklık portföyünde yer alan gayrimenkuller ve gayrimenkul projelerinin pazarlanmasına ve değerinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak reklam ve promosyon faaliyetleri temel hizmet kapsamındadır. ”

Madde 22- Aynı Tebliğin 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 32/A maddesi eklenmiştir.

“ İştirak

Madde 32/A- Ortaklıklar sadece işletmeci şirketlere, diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, belirli bir gayrimenkulün portföye alınması amacıyla sınırlı olarak faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere ve iktisap tarihinde portföye alınması planlanan gayrimenkulün ekspertiz değeri bilanço aktifinin en az % 75’ini oluşturan Türkiye’de kurulu şirketlere toplam olarak, hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları son üç aylık portföy tablosunda yer alan portföy değerlerinin en fazla % 10’u oranında iştirak edebilirler. Bu iştiraklerde 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri uygulanmaz.”

Madde 23- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 33- Ortaklık portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her tür hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalanması zorunludur. Ayrıca portföydeki projelerin tamamlanamama veya varlıkların değer kaybına ilişkin sigorta yapılması mümkündür.”

Madde 24- Aynı Tebliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 34- Kat karşılığı yapılan projelerde, projenin gerçekleştirileceği arazilerin sahiplerince ortaklığa bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık lehine üst hakkı tesis edilmesi halinde, projenin teminatı olarak arazi sahibi lehine ipotek veya sınırlı ayni haklar tesis edilmesi mümkündür. Ayrıca gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hakların satın alınması sırasında yalnızca bu işlemlerin finansmanına ilişkin olarak ya da yatırımlar için kredi temini amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir. Portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar dışında hiçbir suretle üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunulamaz. Bu şekilde doğacak toplam yükümlülüklerin değeri ortaklık portföyündeki varlıkların rayiç değerleri toplamını aşamaz. Bu madde kapsamında temin edilecek krediler de 35 inci madde kapsamında değerlendirilir.”

Madde 25- Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Ortaklıklar, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetlerini karşılamak amacıyla hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları son üç aylık portföy tablosunda yer alan net aktif değerlerinin üç katı kadar kredi kullanabilirler. Söz konusu kredilerin üst sınırının hesaplanmasında ortaklığın finansal kiralama işlemlerinden doğan borçları ve gayrinakdi kredileri de dikkate alınır.”

Madde 26- Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Ortaklıklar; portföylerinde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile iştiraklerin değerlemesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyarlar. Ayrıca aşağıda sayılan işlemler için belirtilen sürelerde, Kurulca listeye alınmış ve 39 uncu maddede sayılan nitelikleri haiz bir ekspertiz şirketine, işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdürler.”

Madde 27- Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortaklıklar, aynı ekspertiz şirketinden üst üste en fazla beş yıl hizmet alabilirler. Beş yıllık sürenin dolmasından sonra ortaklığın aynı ekspertiz şirketinden tekrar hizmet alabilmesi için en az iki yılın geçmesi zorunludur. Yurt dışında gayrimenkul alım satım işlemlerinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.”

Madde 28- Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 40- Ekspertiz şirketlerince hazırlanacak rayiç değer raporlarında Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen esaslar uygulanır.”

Madde 29- Aynı Tebliğin 41 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurul düzenlemeleri çerçevesinde düzenlenecek mali tablolarda Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur.”

“Ortaklık portföyündeki varlıklar uzun süreli olarak kiralama anlaşmasına konu edilebilir. Ancak bu durumda sözleşmede yazılı kira bedellerinin en geç beş yılda bir ekspertiz değerleri dikkate alınarak yenilenmesi zorunludur.”

“Ortaklığın yapacağı portföye alım işlemleri, portföyden satış işlemleri ve kiralamalar tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerinden daha düşük değerler esas alınırsa, bu durumun Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur.”

Madde 30- Aynı Tebliğin 42 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Periyodik Tablo ve Raporlara İlişkin Esaslar

Madde 42 - Ortaklıklar, üç aylık dönemler itibariyle portföylerindeki varlıklara ve bunların maliyet bedelleri ile en son tarihli ekspertiz raporunda belirtilen rayiç değerlerine ilişkin olarak, esasları Kurulca belirlenen portföy tablosunu düzenlemek ve üç aylık dönem sonunu takip eden altı iş günü içerisinde Kurula ve ortaklık hisse senetlerinin işlem gördüğü Borsa’ya göndermek zorundadırlar.

Buna ilaveten ortaklıklar, esasları Kurulca belirlenen üç aylık rapor düzenlerler. Üç aylık rapor asgari olarak, son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, ortaklığın ilgili döneme ait portföy tablosunu, portföyde yer alan varlıklara ilişkin bilgileri, varsa projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleşme durumu, sorunlar gibi bilgileri, ortaklığın bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış üç aylık bilanço ve gelir tablolarını içeren rapordur. Üç aylık rapor, ilgili dönemin bitimini takip eden altı hafta içinde Kurula iletilir. Söz konusu rapor aynı zamanda ortaklık merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. Ayrıca talep etmeleri halinde ortaklara da gönderilir. Üç aylık rapor Kurulca belirlenen esaslara göre hazırlanır ve en az on yıl süreyle ortaklık nezdinde saklanır. ”

Madde 31- Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Madde 43 - Ortaklıklar,

a) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca veya ihtiyari olarak hazırlanan ekspertiz raporlarını, kendilerine teslimini,

b) Portföyün % 10’unu aşan alım satımları, kararın alınmasını,

c) 42 nci madde uyarınca hazırlanacak portföy tablosunu, üç aylık dönem sonunu,

d) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetim raporu ve mali tabloları, hazırlanmasını,

e) Yıllık faaliyet raporunu, hazırlanmasını,

f) Her tür ilan ve reklamın yayınlandığı gazetelerin birer nüshasını, yayımını,

g) Portföyde yer alan veya yer alması kesinleşen projelere ilişkin asgari olarak ekspertiz raporunu ve yasal izinlerin alındığını gösterir belgeleri, kendilerine teslimini; fizibilite raporunu, planlanan harcama tutarları ile ödeme planlarını ise, kesinleşmesini,

takip eden altı iş günü içinde Kurula göndermek zorundadırlar.

Birinci fıkrada yer alan (c), (d), (e) bentleri ile fizibilite raporu hariç (g) bendinde sayılan belgelerin birer örnekleri ortaklık merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur, talep etmeleri halinde ortaklara da gönderilir.

Ortaklık yönetim kurulu, kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası hazırlayarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmak ve kamuya açıklamak zorundadır. Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkta görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkta toplantılar düzenleneceğini, ortaklığa yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içerir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurmakla yükümlü oldukları hususlara ek olarak ortaklıklar; portföyde yer alan veya yer alması kesinleşen projelere ilişkin olarak hazırlanan ekspertiz raporlarının ve yasal izinlerin alındığını gösterir belgelerin kendilerine teslimini, planlanan harcama tutarları ile ödeme planlarının kesinleşmesini, 27 nci maddenin (e) bendi kapsamına girip asgari % 50 oranını tutturamamaları halinde bu durumun gerekçelerini ve bu durumun düzeltilmesi için uygulayacakları planları yine Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurmakla yükümlüdürler.

Ayrıca, ortaklığın gözetim ve denetimi ile kamunun etkin bir şekilde aydınlatılmasına yönelik olarak Kurulca talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin Kurulca belirlenecek süre ve esaslar çerçevesinde gönderilmesi ve Kurulca gerekli görülen hususların kamuya duyurulması zorunludur.”

Madde 32- Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

“ Geçici Madde 3 – Bu Tebliğ değişikliğinin yayımından önce kurulmuş ortaklıklar, Tebliğ değişikliğinin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde bu Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile 23 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan hükümlere uymak zorundadırlar.”

Madde 33- Aynı Tebliğin, 31 inci maddesi ile Tebliğin ekinde yer alan 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 34- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 35- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Kütahya Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 12/03/2004

Karar No      : 2004/2

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı M. Mesut KIRCALI başkanlığında, 12/3/2004 tarihinde toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

İlimizdeki Tıbbi Atık üreticileri ürettikleri atıkların bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşlara ödemelerine, 2004 yılı Tıbbi Atık Bertaraf ücretinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

     

2003 Yılı Tıbbi Atık

 

S.No

Tıbbi Atık Üreticileri

Bertaraf Ücreti TL.

 

1.

Sağlık Ocakları

12.000.000.-TL.

 

2.

Özel Tıp Merkezleri

350.000.000.-TL.

 

3.

Özel Muayenehaneler

90.000.000.-TL.

 

4.

01-50 Yataklı Hastaneler

500.000.000.-TL.

 

5.

51-200 Yataklı Hastaneler

750.000.000.-TL.

 

6.

200 üzeri Yataklı Hastaneler

900.000.000.-TL.

oybirliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Uşak Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 09/03/2004

Karar No      : 2004/01

İlimiz,Mahalli Çevre Kurulu 09/03/2004 tarihinde Vali Yardımcısı Mehmet Türk başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

20/05/1993 tarih ve 21586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince,Tıbbi Atık Üreticileri ürettikleri atıkların bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kuruluşa ödemekle yükümlü olduğundan, İlimizde 2004 yılında uygulanacak Tıbbi Atık bertaraf ücreti aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Tıbbi AtıkÜreticisi:

2004 Yılı Bertaraf Ücreti:

 

Hastaneler

1.000.000.000 TL

 

Özel Hastaneler

750.000.000 TL

 

Özel Tıp Merkezleri

500.000.000

 

Tıbbi Tahlil Laboratuvarları

250.000.000

 

Özel Muayenehaneler

100.000.000 TL

 

Sağlık Ocakları

25.000.000 TL

 

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 
 

Tebliğ olunur.

 

Sayfa Başı


DÜZELTME

15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü sayfasında yayımlanan,10/5/2004 tarihli ve 2004/7294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci satırında sehven “...Bayrampaşa Belediye Başkanlığı’nın, ...” şeklinde yer alan ibare, “Bayrambaşı Belediye Başkanlığı’nın, ...” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı