Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

5 Mayıs 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25453

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’e, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Motorlu Araçların ve Römorklarının Bazı Sınıflarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2003/19/AT ile Değişik 97/27/AT)

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

Genelge

— Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmelikleri Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2004/16)

 

Tebliğler

— Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 12)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 334)

— Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

— 2003 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği Tebliğ No: 2004/18

— 2003 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri İle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği Tebliğ No: 2004/19

— 2003 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği Tebliğ No: 2004/20

— İstanbul İli Sınırları İçerisinde,Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/237 (Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile İlgili) K: 2004/16 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-6226

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-120-2004-502

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6226 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-6227

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-121-2004-503

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6227 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-6228

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güldal Akşit’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-122-2004-504

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6228 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-6229

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2004 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-123-2004-505

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6229 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2004 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Motorlu Araçların ve Römorklarının Bazı Sınıflarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2003/19/AT ile değişik 97/27/AT)

MADDE 1 — 18/4/2003 tarihli ve 25083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Bazı Sınıflarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (97/27/AT) Ek I’den Ek IV’e kadar olan eklerinde 2003/19/AT Yönetmeliğine uygun olarak bu Yönetmeliğin Ek I’inde yer alan değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin (97/27/AT) Ek I’inin madde 2.1.2.1’den madde 2.1.2.4 ’e kadar olan maddeleri 2001/85/AT Yönetmeliği ile kaldırılmış ve yerine aşağıdaki maddeler ilave edilmiştir.

"2.1.2.1 - "Otobüs ", 2001/85/AT Yönetmeliğinin Ek I madde1’de tanımlanan araçtır.

2.1.2.2 - Otobüs "sınıfı", 2001/85/AT Yönetmeliğinin Ek I madde 2.1.1 ve madde 2.1.2’de tanımlanan araç sınıfıdır.

2.1.2.3 - "Mafsallı (Körüklü) otobüs ", 2001/85/AT Yönetmeliğinin Ek I madde 2.1.3’te tanımlanan araçtır.

2.1.2.4- "Çift katlı otobüs ", 2001/85/AT Yönetmeliğinin Ek I madde 2.1.6’da tanımlanan araçtır."

MADDE 3 — Bu Yönetmelik (2003/19/AT), aynı Yönetmeliğe (97/27/AT) göre verilen onayları geçersiz kılmaz ve 97/27/AT Yönetmeliğine uygun olarak verilen bu tür onayların kapsam genişletmesini engellemez.

MADDE 4 — Bu Yönetmeliğin (2003/19/AT) yayımı tarihinden itibaren, 2003/19/AT seviyesi ile değişik şekilde 97/27/AT Yönetmeliğinin şartlarına uyan araçlarda, kütleler ve boyutlardan dolayı;

a) Onay Kuruluşu, M2, M3, N veya O sınıfındaki araçların tipi konusunda AT tip onayını veya ulusal tip onayını vermeyi reddetmez.

b) Onay Kuruluşu veya yetkili merciler, M2, M3, N veya O sınıfındaki araçların tipi konusunda Ek IV’e uygun olarak tescil/kullanımdaki kütleleri vermeyi reddetmez.

c) Onay Kuruluşu veya yetkili merciler, bu tür araçların tescilini, satışını veya hizmete girmesini yasaklamaz.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin (97/27/AT) 10 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Araçların kütleleri ve boyutları ile ilgili 2003/19 ve 2001/85/EC direktifleri ile değişik 97/27/EC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir."

Geçici Madde 1 — 1/10/2004 tarihinden sonra MARTOY’a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak yeni bir tip araç, bu Yönetmeliğe uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

A. 97/27/AT Yönetmeliğinin Ek I’inde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Madde 2’nin başlığı altına aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

“70/156/AT Yönetmeliğinin Ek I ve Ek II’de belirtilen tarifler (dip notlar dahil) bu yönetmeliğe uygulanmalıdır.”

2. Madde 2.4.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(a) Altıncı ve yedinci satır aşağıdakiler ile değiştirilmiştir.

“- Dolaylı görüş için aynalar ve diğer tertibatlar,

- İzleme destekleri,”

(b) Onuncu, onbirinci ve onikinci satırlar aşağıdakilerle yer değiştirmiştir:

“- Giriş merdivenleri ve el tutamakları,

- Dövme kauçuğu ve benzer teçhizat,

- Aracın yükleme kapasitesinin artmaması kaydıyla, 300 mm’yi geçmeyen, çalışır durumdaki kaldırma platformları, giriş rampaları ve benzeri teçhizat.”

(c) Ondördüncü ve onbeşinci satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiştir:

“- Elektirikle hareket eden araçların enerji bağlantı çubukları,

- Dış güneş siperleri,”

3. Madde 2.4.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(a) Yedinci satır aşağıdaki satırla değiştirilmiştir:

“- Aynalar ve dolaylı görüş için diğer tertibatlar,”

(b) On birinci ve on ikinci satırlar aşağıdaki şekilde eklenmiştir:

“- İzleme destekleri,

- Geri çekilme yok ise, otobüslerde ve kılavuz otobüs sistemlerinde kullanım için tasarlanan otobüslerde geri çekilebilen yan kılavuz tertibatları,”

4. Madde 2.4.3’teki ikinci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“- Yükselmiş pozisyonlarındaki pantograflar veya enerji bağlantı çubukları,”

5. Madde 2.4.4’teki ikinci satır aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“- Madde 2.4.1’de belirtilen tertibatlar,”

6. Madde 2.5 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“2.5- Çalışır durumdaki aracın kütlesi”, 70/156/AT Yönetmeliği Ek I, madde 2.6’da tanımlanan kütledir.”

7. Madde 2.6’daki ikinci cümle aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“Aracın sınıfı 70/156/AT Yönetmeliği Ek II’ye uygun olarak belirlenir.”

8. Madde 2.7, madde 2.8 ve madde 2.9 aşağıdakiler ile değiştirilmiştir:

“2.7- “Teknik olarak izin verilen araç dingili üzerine düşen azami kütle (m)’’; araç imalatçısı tarafından belirtildiği şekilde ve aracın ve dingil grubunun yapısı esas alınarak, karayolu yüzeyine araç dingili tarafından uygulanan izin verilen azami düşey statik yüke karşılık gelen kütledir.

N1 sınıfı araçlarda arka dingile(lere) düşen teknik olarak izin verilen azami kütle %15’i ve hangisi daha küçük ise, aracın teknik olarak izin verilen azami yüklü kütlesi ise %10’u veya 100 kg’ı geçmemelidir. Sadece araç çeken çekici araçlarda uygulanmak üzere, çalışma hızı 80 km/saat veya daha az olacak şekilde sınırlanmalıdır.

Araç imalatçısı, bu tür hız sınırlamasını veya diğer çalışma koşullarını kullanıcı el kitabında belirtmelidir.”

“2.8- “Bir dingil grubu üzerine düşen teknik olarak izin verilen azami kütle (m )”; araç imalatçısı tarafından belirtildiği şekilde ve hem aracın hem de dingil grubunun yapısı esas alınarak, dingil grubu tarafından karayolu yüzeyine uygulanan izin verilen azami statik düşey yüke karşılık gelen kütledir.”

“2.9- “Çekilebilir Kütle” çekilen araçların dingil(leri) tarafından yol yüzeyine uygulanan toplam yükü ifade eder.”

9. Madde 2.11 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

‘2.11- “Motorlu aracın bağlantı noktası üzerinde teknik olarak izin verilen azami kütle”, aracın imalatçısı tarafından belirtildiği şekilde ve aracın ve/veya bağlantı teçhizatlarının yapısını esas alınarak, izin verilen azami düşey statik yüke karşılık gelen kütledir. Bu kütle, motorlu aracın bağlantı tertibatının kütlesini içermez.”

10. Madde 2.13 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

‘2.13- “Katarın teknik olarak izin verilen azami yüklü kütlesi (MC)”, imalatçı tarafından belirlenen, motorlu araç ve römork (lar) katar toplam kütlesidir. Yarı-römorklu veya merkez-dingilli römorklu katarlarda, teknik olarak izin verilen azami yüklü kütle M yerine, çekici dingili üzerindeki teknik olarak izin verilen azami kütle kullanılmalıdır.”

11. Madde 2.19 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

‘2.19- “Araç tipi” aşağıda belirtilen gerekli hususlar bakımından farklılık göstermeyen araçlardır:

- İmalatçı

Aşağıda belirtilen yapı ve tasarıma ait gerekli durumları:

- M2 ve M3 sınıfı araçlarda:

- Şasi/kendinden destekli gövde, tek/çift katlı, rijit/mafsallı (açık ve temel farklılıklar)

- Dingil sayısı

- N sınıfı araçlarda:

- Şasi/taban paneli (açık ve temel farklılıklar)

- Dingil sayısı

- O sınıfı araçlarda:

- Şasi/ kendinden destekli gövde (açık ve temel farklılıklar), çekme çubuklu römork/yarı-römorkmerkez-dingilli römork

- Fren sistemi:frenlenmemiş/atalet/sürekli

- Dingil sayısı

Bu maddenin amaçları bakımından; dingil açıklığı, dingil tasarımı, süspansiyon, direksiyon, lastikler gibi yapı ve tasarım durumları ve dingiller için fren düzeltme tertibatına ilişkin değişiklikler veya yarı-römork çekicisi veya kamyon konfigürasyonları ile ilgili indirgeme valflerinin ilavesi veya hareket durdurucusu ve şasi ile ilgili teçhizatın (örneğin; motor, yakıt tankı, aktarma vb.) gerekli olduğu düşünülmez.”

12. Madde 7.2 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“7.2- Boyutların ölçülmesi

Tüm uzunluk, genişlik ve yüksekliğin ölçümü madde 3.3’e uygun olarak sunulan çalışır durumdaki araç (lar) üzerinde madde 2.4’ün hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Ölçülen boyutların imalatçı tarafından tip dahilinde ilgili teknik konfigürasyonlar için beyan edilen ölçülerden %1’den daha farklı olması durumunda, aşağıdaki şartların amaçları bakımından ölçülen boyutlar kullanılır ve bu durumda teknik servis gerekirse, araç üzerinde madde 3.3’e uygun olarak sunulan ölçümlerden başka ölçümler de yapabilir. Bununla birlikte, 96/53/AT Yönetmeliğinin Ek I’inde belirtilen sınır değerler aşılamaz.”

13. Madde 7.4.2.5 ve madde 7.4.2.5.1 aşağıdakilerle değiştirilmiştir:

‘7.4.2.5- Madde 7.4.2.5.1 ya da madde 7.4.2.5.2’de açıklanan ilgili durumlardan herhangi birine göre araç M kütlesine kadar yüklendiği zaman “i” dingili üzerindeki yüke karşılık gelen kütle, bu dingil üzerindeki M1 kütlesini ve tek (solo) dingil üzerindeki veya “j” dingil grubu üzerindeki yüke karşılık gelen kütle de m j kütlesini geçmemelidir.”

“7.4.2.5.1- Kütlenin eşit dağılımı, her yolcu koltuğunda 75 kg kütle bulunan çalışır durumdaki aracın eşya taşımak için tasarlanmış alan üzerinde eşit olarak dağıtılmış toplam ağırlık olan M kütlesine kadar yüklenmesini ifade eder.”

14. Madde 7.4.2.5.1.1 ve madde 7.4.2.5.1.2 çıkartılmıştır.

15. Madde 7.4.2.5.2 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“7.4.2.5.2- Kütlenin eşit dağılmaması durumunda, imalatçı yükün ve/veya gövdenin ve/veya teçhizatın ve/veya iç donanımın ağırlık merkezinin araç çalışır durumda iken ve her yolcu koltuğunda 75 kg yük bulunmak üzere M kütlesine yüklenmiş olarak, izin verilen muhtemel uç konumlarını bildirmelidir.(Örnek: Öndeki arka dingilin önünden 0.5 metreden 1,5 metreye kadar ).”

16. Madde 7.4.2.5.2.1 ve madde 7.4.2.5.3.2 çıkartılmıştır.

17. Madde 7.4.3.2 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“7.4.3.2- Çalışır durumdaki aracın kütlesi, oturan ve ayakta duran yolcu sayısının Q kütlesi ile çarpımı, madde 7.4.3.3.1’de tanımlanan WP, B ve BX kütleleri ve imalatçı tarafından bağlantı yerleştirilmiş ise bağlantı noktasındaki teknik olarak izin verilen azami kütlenin toplamı M kütlesini geçmeyecektir.”

18. Madde 7.4.3.3.1 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“7.4.3.3.1- Çalışır durumdaki araç: Q kütlesindeki oturan yolcu sayısına (P) karşılık gelen bir kütle ile; ayakta duran yolcular için ayrılmış yüzeye (S1) eşit dağılmış Q kütlesindeki ayakta duran yolcu sayısına (SP) karşılık gelen bir kütle ile; uygun olduğunda, her tekerlekli sandalye alanına eşit dağılmış WP kütlesi ile; bagaj bölmelerinde eşit dağılmış B’ye (kg) eşit kütle ile; bagaj taşıyacak şekilde teçhiz edilmiş çatı yüzey alanına eşit dağılmış BX’e (kg) eşit kütle ile yüklenir. Burada;

P, oturma yerlerinin sayısıdır.

S1, ayakta duran yolcu alanıdır. Sınıf III veya Sınıf B araçlarda S1 = 0’dır.

İmalatçı tarafından beyan edilen SP S1/Ssp değerini aşmamalıdır, burada Ssp aşağıdaki tabloda belirtilen bir adet ayakta yolcu için ayrılan konvansiyonel alandır.

WP (kg), tekerlekli sandalye alanı sayısının bir tekerlekli sandalye ile kullanıcısının kütlesini ifade eden 250 kg ile çarpımıdır.

İmalatçı tarafından beyan edilen B’nin (kg) 100 x V’den az olmayan sayısal bir değeri olmalıdır. Bu değer, aracın dışına takılabilecek bagaj bölmelerini ya da bagaj raflarını içermelidir.

V, bagaj bölmelerinin m3 cinsinden toplam hacmidir. Sınıf I ya da Sınıf A bir aracı onaylarken, sadece aracın dışından ulaşılabilen bagaj bölmelerinin hacmi dikkate alınmamalıdır.

İmalatçı tarafından beyan edilen BX’in 75 kg/m2’den az olmayan sayısal bir değeri olmalıdır. Çift katlı araçlar çatıda bagaj taşımaya yönelik olarak teçhiz edilmemeli ve dolayısıyla çift katlı araçların BX değeri sıfır olmamalıdır.

Q ve Ssp değerleri aşağıdaki çizelgede belirtildiği şekilde olmalıdır:

 

Araç Sınıfı

Bir yolcunun kütlesi Q (kg)

Ayakta duran bir yolcu için konvansiyonel alan Ssp (m2/yolcu)

Sınıf I ve A

68

0,125

Sınıf II

71 (*)

0,15

Sınıf III ve B

71 (*)

Yok

(*) El bagajı için 3 kg dahil”

 

19. Aşağıdaki madde 7.4.3.3.2’den madde 7.4.3.3.2.3’e kadar maddeler ilave edilmiştir:

“7.4.3.3.2- Değişken oturma kapasitesine sahip bir araç için, yolcuların ayakta durması için ayrılan alan (S1) ve/veya tekerlekli sandalye taşıyacak şekilde teçhiz edilmiş bir araç için Madde 7.4.3.2 ve Madde 7.4.3.3 şartları aşağıdaki koşulların her birinin uygulanabilirliğiyle belirlenir.”

“7.4.3.3.2.1- Kullanılabilecek tüm koltuklar dolu ve bundan sonra ayakta yolcular için kalan alan (ulaşılmış ise, imalatçı tarafından beyan edilen ayakta yolcu kapasitesi sınırına kadar) ve eğer yer kalırsa, tekerlekli sandalye alanları dolu olarak,”

“7.4.3.3.2.2- Kullanılabilecek tüm ayakta durma alanları (imalatçı tarafından beyan edilen ayakta yolcu kapasitesi sınırına kadar) dolu ve bunun arkasından oturan yolcular için ayrılan kalan koltuklar ve eğer yer kalırsa, tekerlekli sandalye alanları dolu olarak,”

“7.4.3.3.2.3- Kullanılabilecek tüm tekerlekli sandalye alanları dolu ve bunun arkasından ayakta yolcular için kalan alan (ulaşılmış ise, imalatçı tarafından beyan edilen ayakta yolcu kapasitesi sınırına kadar) ve daha sonra kullanılabilecek kalan koltuklar dolu olarak.”

20. Madde 7.4.3.4 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“7.4.3.4- Araç çalışır durumda ya da madde 7.4.3.3.1’de belirtildiği şekilde yüklü iken, ön dingil ya da dingil grubundaki yüke karşılık gelen kütle çalışır durumdaki aracın kütle yüzdesinden ya da aşağıdaki tabloda verilen teknik olarak izin verilen azami yüklü kütle “M” yüzdesinden az olmamalıdır:

 

Sınıf I ve A

Sınıf II

Sınıf III ve B

Rijit

Mafsallı

Rijit

Mafsallı

Rijit

Mafsallı

20

20

25 (1)

20

25 (1)

20

(1) Bu rakam, Sınıf II ve Sınıf III üç dingilli ve iki dümenli dingili bulunan araçlar için %20’ye düşürülür.”

 

21. Aşağıdaki madde 7.4.3.5 ilave edilmiştir:

“7.4.3.5- Bir araç birden fazla sınıfa göre onaylanacağı zaman, her sınıf için madde 7.4.3.2 ve madde 7.4.3.3 geçerli olacaktır.”

22. Madde 7.4.4’de başlık aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

‘7.4.4. Römork karavanlarla ilgili şartlar”.

23. Madde 7.6.1’de ikinci cümle aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“Motorlu araçlar ve dingil kaldırma tertibatlı (bkz. madde 2.14) yarı römorklar için, bu şart geri çekilebilen dingil(ler) kalkık konumda iken ya da yüklenebilen dingil(ler) yüksüz durumda iken de geçerlidir. Ek IV madde 3.5’in şartlarını karşılayan geri çekilebilen dingiller gibi başlangıç destekleri bu şarttan muaftır.”

24. Madde 7.6.2, madde 7.6.3 ve madde 7.6.4 aşağıdakilerle değiştirilmiştir:

“7.6.2- N sınıfı araçlarla ilgili ilave şartlar

Araç sabitken ve dümenlenen tekerlekleri araç hareket ettirildiğinde ileri en dış noktası 12.50 m yarıçapında bir daire çizecek şekilde yönlendirildiğinde, yere bir çizgi çizildiğinde aracın dairenin dışına bakan yanına teğet düşey bir düzlem oluşmalıdır.

Araç herhangi bir taraftan 12,50 m yarıçapındaki daireyi izleyerek ileri hareket ettiğinde, aracın hiç bir parçası düşey düzlemin dışına 0,80 m’den fazla çıkamaz (bkz. Şekil B).

Dingil kaldırma tertibatlı araçlar için bu şart, dingil (ler) kalkık konumda iken de geçerlidir (madde 2.14’ün anlamı dahilinde). Geri çekilebilen dingilleri kalkık konumdaki ya da yüklenebilen dingilleri yüksüz durumdaki N sınıfı araçlar için, 0,80 m değerinin yerine 1,00 m değeri konur.”

“7.6.3- M2 ya da M3 sınıfı araçlarla ilgili ilave şartlar

Araç sabitken, yere bir çizgi çizildiğinde aracın dairenin dışına bakan yanına teğet düşey bir düzlem oluşacaktır. Mafsallı bir araç için, iki rijit kısım düzlemle aynı hizada olmalıdır. Araç düz bir çizgiden madde 7.6.1’de açıklanan dairesel alana hareket ettiğinde, aracın hiç bir parçası düşey düzlemin dışına 0.60 m’den fazla çıkmamalıdır (bkz. Şekil C ve Şekil D)”.

“7.6.4- Madde 7.6.1’den madde 7.6.3’e kadar maddelerin şartları, imalatçının talebi üzerine, uygun bir eşdeğer hesaplama ya da geometrik gösterim ile de doğrulanabilir.”

İmalatçının talebi üzerine, dümenlenen arka dingilleri olmayan N sınıfı araçların geometrik özelliklerine uygun olarak doğrulanması halinde: Arka uzunluk araç dingil açıklığının %60’ından fazla değilse, aracın yukarıdaki madde 7.6.2’nin şartlarına uygun olduğu kabul edilir.”

25. Madde 7.6.3’de Şekil C aşağıdaki ile değiştirilmiştir.

“

R= 12,5 m

R= 5,3 m

U = Azami 0,6

Şekil C”

26. Madde 7.6.3’de aşağıdaki Şekil D ilave edilmiştir.

“

R= 12,5 m

R= 5,3 m

U = Azami 0,6

Şekil D”

27. Aşağıdaki madde 7.6.5 ilave edilmiştir.

“7.6.5- Tamamlanmamış araçlarda imalatçı, madde 7.6.1’den madde 7.6.3’e kadar olan maddelerin şartlarına karşı kontrol edilecek aracın azami izin verilen boyutlarını beyan etmelidir.”

28. Madde 7.8.1 ve madde 7.8.2 aşağıdakiler ile değiştirilmiştir.

“7.8.1- Merkez dingilli bir römorku çekmek için tasarımlanan ve teknik olarak izin verilen azami çekilebilir kütlesi 3,5 tonu aşan bir motorlu aracın bağlantı noktası üzerindeki teknik olarak izin verilen azami kütlesi, hangisi daha küçük ise, teknik olarak izin verilen azami çekilebilir kütlenin en az %10’una eşit veya 1000 kg olmalıdır.”

“7.8.2- “Merkez dingilli bir römorku çekmek için tasarımlanan ve teknik olarak izin verilen azami çekilebilir kütlesi 3,5 tonu aşmayan bir motorlu aracın bağlantı noktası üzerindeki teknik olarak izin verilen azami kütlesi, hangisi daha büyük ise, teknik olarak izin verilen azami çekilebilir kütlenin en az %4’üne eşit veya 25 kg olmalıdır.”

29. Madde 7.10 aşağıdaki ile değiştirilmiştir.

“7.10- Motor güç/azami kütle oranı

Motorlu araçlar, katarın teknik olarak izin verilen yüklü kütlenin en az 5 kW/t motor güç çıkışını sağlamalıdır. Karayolu çekicisinde, motor güç çıkışı en az 2,2 kW/t olmalıdır. Motor güç çıkışı 80/1269/AT Yönetmeliğinin (*) hükümlerine uygun olarak ölçülür.”

 


(*) RG (OJ) L 375, 31.12.1980 s. 45”

 

B. 97/27/AT Yönetmeliğinin Ek II’sinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Madde 0.2 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“0.2- Tip.”

2. Madde 13 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“13. SÜRÜCÜ KOLTUĞUNA İLAVETEN SEKİZ KOLTUĞU BULUNAN, YOLCU TAŞIMADA KULLANILAN ARAÇLARLA İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER

13.1- Araç sınıfı (Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf A, Sınıf B):

13.2- Yolcu alanı (m2): ..........................................................................................

13.2.1- Toplam (S0): .............................................................................................

13.2.2- Üst kat (Soa): ............................................................................................

13.2.3- Alt kat (Sob): ............................................................................................

13.2.4- Ayakta yolcular için (S1): ..........................................................................

13.3- Yolcu sayısı (oturan ve ayakta)

13.3.1- Toplam (N): .................................................................................................

13.3.2- Üst kat (Na): .................................................................................................

13.3.3- Alt kat (Nb): ..................................................................................................

13.3.4- Oturan yolcu sayısı

13.4- M2 ve M3 sınıfı araçlar için tekerlekli sandalye yer sayısı

13.4.1- Toplam (A): ...................................................................................................

13.4.2- Üst kat (Aa): ....................................................................................................

13.4.3- Alt kat (Ab): .....................................................................................................

13.7- Bagaj bölmelerinin hacmi (m3): ...........................................................................

13.8- Çatıda bagaj taşıma alanı (m2): .............................................................................”

C. 97/27/AT Yönetmeliğinin Ek III’ünde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

İlave’de, aşağıdaki madde 1.24.3 ilave edilmiştir:

“1.24.3- M2 ve M3 sınıfı araçlar için tekerlekli sandalye yer sayısı:”

D. 97/27/AT Yönetmeliğinin Ek IV’ünde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

1. Madde 1.3.3 çıkartılmıştır.

2. Madde 2.2.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

a. (c) bendi aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“c) Azami kütlesi 3,5 t’u aşmayan ve sadece atalet fren sistemli römorkları çekmek için tasarlanmış araçlar: aracın tescil / kullanımda izin verilen azami yüklü kütlesi ya da arazi araçları için (bkz. Ek I Madde 7.5), azami 3,5 t olmak üzere bu kütlenin 1,5 katı.”

b. (e) bendi aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“e) Sürekli fren sistemine sahip, yarı römorklardan ayrı römorkları çekmek için tasarlanmış araçlar: aracın tescil / kullanımda izin verilen azami yüklü kütlesinin 1,5 katı.”

3. Madde 2.2.1’de, birinci paragrafın ‘96/53/AT Yönetmeliğinin ilgili tüm teknik hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla’ şeklindeki son satırı çıkartılmıştır.,

4. Madde 3.2’de, ikinci cümle aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“Bu amaçla, grubun en yakın dingil(ler)i ya da motorlu aracın (araçların) ön dingili tescil / kullanımda izin verilen azami kütlesine (kütlelerine) kadar yüklenirse, geri çekilebilen ya da yüklenebilen dingil otomatik olarak zemine kadar alçalmalı ya da yüklenmelidir.

5. Madde 3.3 çıkartılmıştır.

6. Madde 3.5.1’de dördüncü satır başı aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“- Motorlu araç hareket ettirildikten sonra ve 30 km/s hızı aşmadan önce, dingil otomatik olarak tekrar alçalmalı ya da yeniden yüklenmelidir.”

—— • ——

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 30/3/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine 49 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Ek Madde 1 — 27/6/1992 tarih ve 21267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 30/4/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

Başbakanlıktan:

Konu: Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmelikleri

Genelge

2004/16

5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler ilde devletin ve hükümetin temsilcisi, ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtası, kaymakamlar ise ilçede hükümetin temsilcisi konumundadır. Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 27.09.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ile de Bakanlıkların taşra teşkilatını oluşturan il kuruluşlarının valilere, ilçe kuruluşlarının ise kaymakamlara bağlı olması hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemelere paralel olarak, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ve Disiplin Kurulları ile Disiplin Amirleri Yönetmeliklerinde, il ve ilçelerde vali ve kaymakamların sicil ve disiplin amiri olmalarını sağlayan hükümlere yer verilmiştir.

Ancak; bazı bakanlıklar ve kamu kuruluşlarınca yürürlüğe konulan özel sicil ve disiplin amirleri yönetmeliklerinde; yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak, vali ve kaymakamların sicil ve disiplin amiri olarak belirlenmediği veya sicil ve disiplin amirliği yetkisi doğrultusunda hiyerarşik kademe ve unvan sıralamasına (birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirinin tespiti) dikkat edilmediği görülmektedir.

Bu itibarla; bakanlıklar ve kamu kuruluşlarınca halen uygulanmakta olan özel sicil ve disiplin amirleri yönetmeliklerindeki mevzuata aykırı bu ve benzeri düzenlemelerin en kısa sürede kaldırılarak, mezkur mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve yeni hazırlanacak yönetmeliklerde de bu hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 12)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun' 175 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan l sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile bu Tebliğ ekinde yer alan Muhasebe Usul ve Esasları, 1/1/l994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere, 26/12/1992 tarihli ve 21447 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanunun2 amacı; mali tabloların enflasyonun etkisinden arındırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesidir. Enflasyon düzeltme işlemi ile ilgili olarak 5024 sayılı Kanun ikili bir yaklaşım getirmiş ve süreklilik arz eden ve düzeltme işlemine ilişkin ana esasların belirlendiği hükümler Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde; 31/12/2003 tarihli mali tabloların düzeltme işlemine ilişkin hükümler ise geçici 25 inci maddesinde yer almaktadır. Geçici 25 inci maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 328 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

5024 sayılı Kanunla yapılan bu değişikliklere paralel olarak tekdüzen hesap planında aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

A- VERGİ USUL KANUNUNUN MÜKERRER 298 İNCİ MADDESİ İLE SÜREKLİLİK ARZ EDEN DÜZELTME İŞLEMİNE İLİŞKİN MUHASEBE HESAPLARI:

1- " 17- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ" hesap grubunda "178-
Y1LLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI" açılmıştır.

178- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI

Bu hesap, "697- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı"nın borç kalanının aktarılarak proje bazında açılacak tali hesaplar düzeyinde izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

"697- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı"nın borç kalanı dönem sonlarında söz konusu hesabın alacağına karşılık bu hesabın borcuna alınarak geçici kabule kadar bu hesapta bekletilir. Geçici kabul yapıldığında o projeye ilişkin tutar bu hesaptan "658- Enflasyon Düzeltmesi Zararları" hesabına aktarılır.

2- " 35- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ" hesap grubunda "358- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI" açılmıştır.

358-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI

Bu hesap, "697- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı" nın alacak kalanının aktarılarak proje bazında açılacak tali hesaplar düzeyinde izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

"697- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı" nın alacak kalanı dönem sonlarında söz konusu hesabın borcuna karşılık bu hesabın alacağına alınarak geçici kabule kadar bu hesapta bekletilir. Geçici kabul yapıldığında o projeye ilişkin tutar bu hesaptan "648- Enflasyon Düzeltmesi Karları" hesabına aktarılır.

3- "50-ÖDENMİŞ SERMAYE" hesap grubunda enflasyon düzeltmesinin yarattığı farkları izlemek üzere
"502- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI" hesabı ile "503- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)" hesabı açılmıştır.

502- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI

Bu hesap ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumlu farkların izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Ödenmiş sermaye tutarının enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması sonucunda ödenmiş sermaye (ularında meydana gelen artışlar bu hesabın alacağına, "698- Enflasyon Düzeltme Hesabı" nın borcuna kaydedilir, izleyen dönemde enflasyon oranının düşmesi sonucu taşıma işleminden ortaya çıkan azalışlar bu hesabın borcuna "698-Enflasyon Düzeltme Hesabı" nın alacağına kaydedilir.

Bu farkların sermayeye eklenmesi durumunda "500- Sermaye Hesabı" nın alacağına karşılık bu hesap borçlandırılır.

503- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)

Bu hesap ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz farkların izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Ödenmiş sermaye tutarının ilk kez enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması sonucu ödenmiş sermaye tutarında azalış meydana gelmesi durumunda bu hesabın borcuna, "698- Enflasyon Düzeltme Hesabı" nın alacağına kaydedilir, izleyen dönemlerde düzeltme sonucunda ortaya çıkan olumlu farklar önce bu hesaptaki tutardan mahsup edilir, varsa kalanı "502- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar" hesabına alacak yazılır.

4- " 64- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR"hesap grubumla "648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI" hesabı açılmıştır.

648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI

Bu hesap mali tabloların enflasyon düzeltmesinden ortaya çıkan net olumlu farkların "698- Enflasyon Düzeltme Hesabından" ve yıllara yaygın inşaat işinde "358- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabından" aktarılarak izlendiği hesaptır.

İşleyişi

"698- Enflasyon Düzeltme Hesabından" ve yıllara yaygın inşaat işinde geçici kabulde "358- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltine Hesabından" bu hesaba aktarılan tutarlar söz konusu hesapların borcuna karşılık bu hesaba alacak yazılır.

5- " 65- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)" hesap grubunda "658- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)" hesabı açılmıştır.

658- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)

Bu hesap mali tabloların enflasyon düzeltmesinden ortaya çıkan net olumsuz farkların "698- Enflasyon Düzeltme Hesabından" ve yıllara yaygın inşaat işinde "178- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabından" aktarılarak izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

"698- Enflasyon Düzeltme Hesabından" ve yıllara yaygın inşaat işinde geçici kabulde "178- Yıllara Yaygın inşaat-Enflasyon Düzeltine Hesabından" bu hesaba aktarılan tutarlar söz konusu hesapların alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır.

6- "69-DÖNEM NET KARI VE ZARARI" hesap grubunda "697- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI" ile "698- ENFLASYON DÜZELTME HESABI" açılmıştır.

697- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI

Bu hesap yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait maliyet ve hakedişlere ilişkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluşan farkların izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ail maliyetlere ilişkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluşan artışlar 17 nci gruptaki ilgili defter-i kebir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı faiklar için açılacak tali hesapların) borcuna karşılık bu hesabın alacağına kaydedilir.

Hakedişlere ilişkin düzeltmeler sonucu oluşan artışlar da 35 inci gruptaki ilgili defler-i kebir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların) alacağına karşılık bu hesabın borcuna kaydedilir.

Bu hesap alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre "178- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı" veya "358- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı" na devredilerek kapatılır.

inşaat ve onarım işlerinde birden fazla proje olması durumunda bu hesapta her bir proje için bir tali hesap açılarak farklar projeler itibariyle izlenir.

698-ENFLASYON DÜZELTME HESABI

Bu hesap parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan faikların izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Parasal olmayan bilanço kalemlerinin düzeltilmesi sonucu oluşan farklar, ilgili varlık ve kaynaklara ilişkin defler-i kebir hesaplarına (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesaplara) karşılık bu hesaba kaydedilir. Parasal olmayan varlık kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan artışlar bu hesabın alacağına, parasal olmayan kaynak kalemlerindeki artışlar ise borcuna yazılır.

Bu hesap, alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre, "648- Enflasyon Düzeltmesi Karları" veya "658-Enflasyon Düzeltmesi Zararları" hesabına devredilerek kapatılır.

Bilanço kalemleri yanında gelir tablosunu da düzelten işletmeler parasal olmayan varlık ve kaynakların, düzeltme farklarına ilave olarak gelir tablosu kalemlerinin düzeltilmesinden ortaya çıkan farktan da bu hesaba kaydederler. Gelir hesaplarının düzeltilmesinden ortaya çıkan farklar ilgili gelir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı faiklar için açılacak tali hesapların) alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır. Gider hesaplarının düzeltilmesinden ortaya çıkan faiklar da ilgili gider hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların) borcuna karşılık bu hesaba alacak yazılır. Hesabın alacak kalanı "648-Enflasyon Düzeltmesi Karları" hesabına, borç kalanı ise "658- Enflasyon Düzeltmesi Zararları" hesabına devredilerek kapatılır.

B- VERGİ USUL KANUNUNUN GEÇİCİ 25 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA DÜZELTME İŞLEMİNE İLİŞKİN MUHASEBE HESAPLARI:

5024 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 25 inci madde ve bu maddeye ilişkin olarak yayımlanan 328 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 31/12/2003 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesinde, parasal olmayan kalemlerin düzeltilmesinden ortaya çıkan düzeltme farkları ve sıfırlanması gereken özkaynak kalemleri "698- Enflasyon Düzeltme Hesabı" na aktarılır. "698- Enflasyon Düzeltme Hesabı"nın kalanı gelir yada gider unsuru olarak dikkate alınmayıp "570- Geçmiş Yıllar Karları" hesabına veya "580- Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılarak kapatılır.

"17- Yıllara Yaygın inşaat ve Onanın Maliyetleri" hesap grubundaki yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin maliyetlerin ve "35- Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri" hesap grubundaki hakediş bedellerinin düzeltmesinden ortaya çıkan farklar, "697- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabında" izlenir. Bu hesap alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre "178- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı" veya "358- Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı" na devredilerek kapatılır.

Tebliğ olunur.

 

1 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2 30/12/2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

3 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 334)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I. HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN YOLCU BİLETLERİ

Bilindiği üzere, uluslararası tarifeli hava yolu taşımacılığı yapan IATA (Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği) üyesi hava yolu şirketleri tarafından, IATA standartlarına göre yolcu taşıma biletleri düzenlenmekte ve havacılıkla ilgili uluslararası mevzuata uygun olarak, bilet üzerinde bulunması zorunlu bilgileri içeren ve IATA standartlarına göre basımı gerçekleştirilen yolcu biletleri kullanılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecbur olduğu; dördüncü fıkrasında, Maliye Bakanlığının, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirleyebileceği, 233 üncü maddesinde de birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları veya hizmet bedellerini perakende satış fişi, makineli kasaların kayıl ruloları veya giriş ve yolcu taşıma biletleri ile tevsik edecekleri belirtilmiştir.

Anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin l numaralı bendinde; "Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; ...", 3 numaralı bendinde ise "Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, ..." Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükümleri bulunmakladır.

Söz konusu maddelerin Bakanlığımıza verdiği yetkilere dayanılarak hava yolu taşımacılığı yapanların, gerek yurt dışı gerekse de yurt içi uçuşlarına ilişkin IATA kuralları çerçevesinde satış işlemlerine ait kayıtlarının dayanağı olarak tanzim edilen yolcu taşıma biletlerim aşağıdaki esaslara uygun olarak düzenlemeleri gerekli görülmüştür.

1.1. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri

Hava yolu taşımacılığı yapan IATA üyesi şirketler tarafından, aşağıdaki asgari bilgileri içeren ve fatura yerine geçen "Elektronik Yolcu Bileti" düzenlenebilecektir.

Bu biletlerde;

a) - Düzenleyenin adı-soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası,

- Yolcunun adı-soyadı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, T.C. Kimlik numarası,

- Düzenlenme tarihi,

- Seri ve sıra numarası (seri no olarak bileli düzenleyen her müstakil şube veya acentenin harf veya rakamlardan oluşan kod numarası, sıra numarası olarak da havayolu şirketinin LATA nezdindeki kod numarası ile başlayan toplam 13 haneli bilet numarası)

- Yapılan hizmetin nevi ve tutarı yer alacaktır.

b. Havayolu şirketleri yukarıdaki bilgileri içerir basılı kağıt kullanmak veya kaşe ya da damga tatbik etmek, acenteler de kaşe basmak ve imza atrnak suretiyle bilet düzenleyeceklerdir.

c. Seri ve sıra numaralarının matbaa baskılı olması zorunlu olmayıp, bu numaralar bilgisayar kullanılarak biletin düzenlenmesi esnasında kaydedilebilecektir.

d) Biletler bir örnek düzenlenebilecek, bilet bilgileri elektronik ortamda saklanacaktır.

1.2. Elektronik Ortam Dışında Düzenlenecek Yolcu Biletleri

IATA üyesi olup hava yolu taşımacılığı yapan mükellefler, elektronik ortamda bilet düzenleyebilecekleri gibi mevcut uygulamada düzenlenen, IATA kuralları çerçevesinde tanzim edilen yolcu biletlerini de kullanabileceklerdir.

Vergi Usul Kanununun 227 ve mükerrer 257 nci maddelerinin vermiş olduğu yetkilere istinaden bu biletlerin fatura yerine geçen belge olabilmesi için, biletlerde düzenleyenin adı- soyadı/unvanı, yolcunun adı-soyadı, düzenlenme tarihi,, seri ve sıra numarası (seri no olarak bileti düzenleyen her müstakil şube veya acentenin harf veya rakamlardan oluşan kod numarası, sıra numarası olarak da havayolu şirketinin IATA nezdindeki kod numarası ile başlayan toplam 13 haneli bilet numarası), yapılan hizmetin nevi ve tutarının bulunması zorunludur. Söz konusu biletler en az iki örnek olarak düzenlenecek, ikinci örnekleri saklanacaktır.

1.3.Düzenlenecek Yolcu Biletlerinde Kalma Değer Vergisi Uygulaması

Hava yolu taşımacılığı yapan IATA üyesi şirketler ile ilgili katma değer vergisi, bu faaliyetleri yürütenler tarafından bilette gösterilen vergi dahil tutar üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplanıp beyan edilecektir. Yurt dışı taşımalarda katma değer vergisi hesaplanıp beyan edilmeyeceği tabiidir.

Hava yolu taşımacılığı hizmetinden yararlanan katma değer vergisi mükellefleri, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve müteakip maddelerinde düzenlenen vergi indirimine ilişkin hükümlere bağlı kalmak şartıyla, bilette gösterilen vergi dahil tular üzerinden iç yüzde yoluyla hesapladıkları vergiyi indirim konusu yapabileceklerdir.

1.4. Yolcu Biletlerine İlişkin Bilgi Verme

IATA üyesi olup hava yolu taşımacılığı yapan mükellefler tarafından düzenlenecek biletlerin, anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu olmayıp, acenteleri tarafından düzenlenenler de dahil olacak şekilde aylık dönemler itibariyle fatura yerine geçmek üzere düzenledikleri yolcu biletlerinin seri ve sıra numaralan ile yurtiçi ve yurtdışı hasılat miktarlarım içeren bilgileri değiştirilemez, silinemez, dışarıdan müdahale edilemez biçimde ve manyetik ortamda (aylık dönemin bitimini izleyen ayın son günü mesai saati bitimine kadar) Bakanlığımıza göndereceklerdir.

II. ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMA İŞİYLE UĞRAŞANLARIN DÜZENLEYECEKLERİ YOLCU LİSTELERİ

173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin1 (C) bölümünün 5 inci maddesinde, şehirler arası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin, kendi otobüsleri ile yaptıkları veya otobüs acenteleri (komisyoncuları) aracılığıyla bağımsız otobüs sahiplerine yaptırdıkları yolcu taşıttırma hizmeti karşılığında düzenlenecek yolcu listelerinin nasıl ve kimler tarafından düzenlenmesi gerekliği hususları örnekleri ile açıklanmıştır.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bazı olaylardan, aynı şehir içinde birden fazla terminal veya yazıhaneden çıkış olması durumunda yolcu listesinin nasıl düzenleneceği hususunda tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır.

Aynı şehir içinde birden fazla terminalden veya yazıhaneden yolcu alınmasının söz konusu olduğu durumlarda, taşıtın ilk hareket merkezinden çıktığı noktada taşıtta bulunan yolcular için yolcu taşıma bileti düzenlenmiş olması şartıyla yolcuların alındığı en son hareket noktası çıkışına kadar yolcu listesi düzenlenmemesi, en son çıkıştan itibaren otobüste bulunan tüm yolcuları gösteren yolcu listesi düzenlenmesi gerekmekledir.

III. KUR FARKLARI

163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme tarihine kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmek sureliyle amortismana tabi tutulması gerektiği açıklanmış bulunmaktadır.

Lehe oluşan kur farklarının da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi) aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekecektir. Ayrıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam edilecektir.

İV. FİNANSAL KİRALAMA

Vergi Usul Kanununa 4842 sayılı Kanunla3 eklenen ve finansal kiralama işlemlerinde değerleme hükümlerini düzenleyen mükerrer 290, inci maddeye ilişkin açıklamalara 319 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

319 sıra numaralı Genel Tebliğin (I) Tanımlar bölümünün 5 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan parantez içi büküm bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

V. KATMA DEĞER VERGİSİ İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
AYRILMASI

Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, kredili mal veya hizmet satışları üzerinden hesaplanan katına değer vergisinin tahsilinin şüpheli hale geldiği durumda karşılık ayrılıp ayrılamayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü görülmüştür.

Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesinde bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilmesinde aranılan şartlar gösterilmiştir.

Katma değer vergisi, ekonomik faaliyetlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ve işletmenin alışları sırasında ödediği, işletme alacaklarının bir unsurunu teşkil eden ve doğrudan doğruya mal (veya hizmet) tesliminden (veya ifasından) kaynaklanan bir alacaktır.

Bu itibarla, katma değer vergisinden kaynaklanan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi; yukarıdaki madde hükmünde yer alan şartların mevcut olması, alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve katma değer vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde mümkün olacaktır.

VI. 2004 YILI İLK GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde yer alan geçici vergi dönemleri Uç ay, beyan süresi de üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamı olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 5024 sayılı Kanunun geçici I inci maddesinde, dileyen mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmayacakları belirtilmiştir. Bu. hükme göre, dileyen mükellefler 2004 yılı ilk geçici vergilendirme dönemine münhasır olarak eski hükümlere göre işlem yapabileceklerdir.

Bu nedenle, 2004 yılı ilk geçici vergi döneminde 5024 sayılı Kanundan önceki hükümlere göre işlem yapmak isteyen mükellefler için, üç aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oram % 3,4 (yüzde üç virgül dört) olarak tespit edilmiş lir.

Tebliğ olunur.

 

1 3/4/1986 tarihli ve 19067 sayılı Resmi Gazele'de yayımlanmıştır.

2 27/1/1985 tarihli ve 18648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

3 24/4/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4 1/7/2003 tarihli ve 25155 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

Amaç

Madde 1 — Bu düzenlemenin amacı; lüzumu halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alımı yapılacak olan sağlık hizmetlerinin, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine eklenen hüküm uyarınca, Bakanlığa tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla satın alınma yoluyla gördürülmesine daîr esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu esas ve usuller; Bakanlığa bağlı olarak sağlık hizmeti sunan bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile tüm yataklı tedavi kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu esas ve usuller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin III. SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bendine, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 11 inci maddesi ile eklenen hüküm uyarınca Bakanlığa verilen düzenleme yetkisine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu esas ve usullerde geçen;

Bakanlık; Sağlık Bakanlığını,

Bakan; Sağlık Bakanını,

İdare; Hizmet satın alacak yataklı tedavi kurumları için ilgili hastane idaresini, diğerleri için il sağlık müdürlüğünü,

Hizmet satın alma yetkilisi; Yataklı tedavi kurumları için hastane başhekimini, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için il sağlık müdürünü,

Hizmet; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken sağlık hizmetlerini,

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Tespit edilen yaklaşık maliyet ile teklif edilen tutarın çarpımının, isteklinin teknik puanına bölünmesi ile elde edilen katsayılardan en düşük olanını,

İfade eder.

Temel ilkeler

Madde 5 — İdareler, sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesi işlemlerinde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

İdareler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesine, ancak lüzumu halinde ve döner sermaye gelirleri elverdiği ölçüde karar verebilirler.

Sağlık hizmetinin satın alınması işlemlerinde, açık teklif usulü hizmet satın alınması esas olup, hizmetin pazarlık usulü ile veya doğrudan temin usulüyle satın alınması, ancak bu düzenlemede belirtilen özel hallerde mümkündür.

Sağlık hizmeti, içinde bulunulan mali yıl ile sınırlı olmak ve takip eden mali yıla sarkmamak üzere kısmi süreli veya tam süreli olarak satın alınabilir.

Döner sermaye bütçesinde yer almayan hiçbir iş için hizmet satın alma yoluna gidilemez. Ancak, yılı döner sermaye bütçesinde yer verilmek suretiyle ertesi malî yılda gerçekleştirilecek hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden hizmet satın alma işlemleri ikmal edilebilir.

Satın alımı yapılacak olan hizmetin toplam yaklaşık maliyeti, sağlık kurum ve kuruluşunun bir önceki yıl tahsil edilmiş olan döner sermaye gelirlerinden Hazine payı düşüldükten sonra arta kalan tutarın %10’undan fazla olamaz.

Bu düzenleme kapsamında satın alımı yapılacak olan hizmet bedelleri, döner sermaye gelirlerinden sağlık kurum ve kuruluşları tarafından personele yapılabilecek azami ek ödeme oranları içerisinde kalmak suretiyle tespit edilir ve her iki ödemenin toplamı, sağlık kurum ve kuruluşunun döner sermaye gelirlerinin %50’sinden fazla olamaz.

İstekli

Madde 6 — İstekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

İstekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, hizmet sunumuna ilişkin başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

a) Şirketlerde; şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

b) Derneklerde; ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

c) Vakıflarda; Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmî Gazete,

d) Diğer tüzel kişiliklerde; ilgili mercilerce düzenlenecek belge,

İle tevsik edilir.

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık maliyet

Madde 7 — Hizmet satın alma işlemlerine başlanılmadan önce idare tarafından, bu düzenlemede belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

İdare, satın alımı yapılacak hizmetin yaklaşık maliyetini dikkate alarak, verilecek teklifin, yaklaşık maliyetin altında kalıp kalmadığını belirler.

Yaklaşık maliyet, bu düzenlemede belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

İdarelerce satın alma işlemleri öncesinde tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye, onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. Belirlenen yaklaşık maliyetin, satın alma işlemleri sonuçlanıncaya kadar gizliliğinin korunması zorunludur.

Birim fiyat üzerinden teklif alınacak işlerde yaklaşık maliyet

Madde 8 — Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez. Şu kadar ki; hizmetin temini için bir kısım cihazların kurum içinde yapılandırılmasının öngörüldüğü durumlarda, işletme için gerekli elektrik ve su gibi giderler kurum tarafından karşılanır ve bu giderler, teknik şartnamede gösterilmek suretiyle yaklaşık maliyetin hesabında gider olarak dikkate alınmaz.

Götürü bedel üzerinden teklif alınacak işlerde yaklaşık maliyet

Madde 9 — Hizmet satın alınmasında esas olan teklif, götürü bedel üzerinden alınacak olan teklif olup; bu suretle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde, satın alınacak olan hizmetin 10 uncu madde çerçevesinde hesaplanacak yaklaşık maliyeti gösterilir.

Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar

Madde 10 — Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) Hizmeti satın alan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) Hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

Hizmetin doğrudan doğruya gerçek kişi yüklenici eliyle gördürülmesi ya da gerçek kişi istihdamının zorunlu olduğu durumlarda tüzelkişi yükleniciler eliyle gördürülmesi hallerinde tespit edilecek olan yaklaşık maliyet; hesap edilecek olan taban maliyete, %25’e kadar yüklenici kâr payının ilave edilmesiyle bulunacak olan miktardan; taban maliyet ise; her bir gerçek kişi için, yaklaşık maliyetin hesap tarihinde geçerli olan asgari ücretin, her türlü yasal işveren katkı payı tutarları da dahil brüt tutarının (asgari ücretin işverene toplam maliyetinin); orta öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için %75, ön lisans dahil yüksek öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için %100, pratisyen hekim ve diş hekimleri için %150 ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık belgesi almış olan hekim ve diğer sağlık personeli için %200 fazlası ile tespit edilecek olan tutarlar toplamından oluşur.

Tespit edilecek olan taban maliyet, Bakanlıkça belirlenecek hizmet bölgeleri için %50 fazlasına kadar uygulanabilir.

Personel giderleri dışında, satın alınacak sağlık hizmetinin bütünlüğü içerisinde yer alan ve bu hizmetten bağımsız olmayan ilaç, tıbbî cihaz, tıbbi sarf malzemesi, elektrik, su gibi diğer giderlerin de yüklenici tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu kalemlere ait giderler yaklaşık maliyetin hesaplanmasında, genel giderler olarak göz önüne alınır.

Hizmetin gerçek kişi yüklenicilerden doğrudan doğruya satın alınması ya da gerçek kişi istihdamının zorunlu olduğu durumlarda tüzelkişi yükleniciler aracılığıyla satın alınması hallerinde, kişiye ödenecek miktar, o hizmet alanına ilişkin olarak hesap edilmiş olan taban maliyetin, yasal işveren katkı payı tutarları çıkartıldıktan sonra geri kalan miktarının altında olmamak üzere idari şartnamede açıkça gösterilir.

İdareler, idari şartnamede gösterilmiş olan asgari miktarın yüklenici tarafından personele ödenip ödenmediğini araştırmak ve sözleşmelere, bu asgari miktarların altında ödeme yapıldığının tespiti halinde, sözleşmenin feshedileceğine dair hüküm koymak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak Usulün Tespit Edilmesi

Açık teklif usulü

Madde 11 — Hizmet satın alınmasında, açık teklif usulü hizmet satın alınması esastır. Bu düzenlemede belirtilen hallerde, idarelerce hizmetin pazarlık usulü ile ya da doğrudan temin yoluyla da gördürülmesi mümkündür.

Pazarlık usulü

Madde 12 — Aşağıda belirtilen hallerde hizmet, pazarlık usulü ile satın alınır.

a) Satın alımı yapılacak hizmetin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine hizmetin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) Hizmetin gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik satın alma işlemleri hariç olmak üzere, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen tutara kadar olan hizmet alımları,

(b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak hizmet alımlarında en az üç istekli davet edilmelidir.

(a) bendine göre yapılacak hizmet alımlarında iş ilan edilir ve ilânda hizmet konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliliği tespit edilen istekliler ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından belirlenen ve yeterlik dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

Bu görüşmede istekliler, öncelikle hizmet konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine hizmet satın alma komisyonu her bir istekli ile görüşür. Bu görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir ve verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak hizmet satın alma işi sonuçlandırılır.

Doğrudan temin

Madde 13 — Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a) 11 veya 12 nci maddelerde belirtilen hizmet satın alma usulünün uygulanması sonucunda, ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) 4734 sayılı Kanun’un 22 nci maddesinin (d) bendinde öngörülen tutarları aşmayan ve hizmetin doğrudan doğruya gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik olmayan hizmet satın alımları.

(b) bendine göre yapılacak alımlarda, hizmet satın alma komisyonu kurma zorunluluğu bulunmaksızın, hizmet satın alma yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından fiyat araştırması yapılarak hizmet satın alınması yoluna gidilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Satın Alma İşlemleri ve Fiyat Dışı Unsurlar

Hizmet satın alma işlemleri ve fiyat dışı unsurların içeriği

Madde 14 — İdareler tarafından hazırlanacak olan satın alma dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

Açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile satın alınacak hizmet alımlarına ilişkin dokümanda, fiyat dışı unsurların ortaya konulması bakımından, isteklilerin teknik puanının tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir.

Hizmet satın alma ve teknik puan dokümanının hazırlanması

Madde 15 — İdare, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının yapılabilmesi için gerekli dokümanı, Bakanlık tarafından çıkarılacak olan talimatları esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. İdarelerce satın alma dokümanının hazırlanmasında, belirlenen satın alma usulüne göre Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulan;

a) Açık Teklif Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Teknik Puan ve Yeterlik Şartnamesi,

b) Açık Teklif Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak İdari Şartname,

c) Pazarlık Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Yeterlik Şartnamesi,

d) Pazarlık Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak İdari Şartname,

e) Hizmet Alımları Sözleşmesi,

f) Hizmet Alım İşleri Teknik Şartnamesi,

ve Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatları esas alınır.

İdare, hizmet satın alma dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir. Hizmetin, bu düzenlemenin 11 ve 12 nci maddesinin (a) bendine göre satın alınacak olması halinde, teknik puan ve yeterlik dokümanı ile satın alma dokümanı, ilan tarihine kadar hazırlanır.

İdari şartnameler

Madde 16 — İdareler, idari şartnameyi, bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapacakları hizmet alımında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alarak hazırlar.

İdari şartnamelere, hakediş ödemeleri yapılmadan önce gerçek kişiler ile alakalı olarak sosyal güvenlik kurumlarına olan yükümlülüklerin yerine getirilmiş olduğuna dair belgelerin ibraz edilmesinin mecburi olduğuna dair hükümlerin konulması zorunludur.

Yeterlik ve teknik puan şartnameleri

Madde 17 — İdareler, teknik puan ve yeterlik şartnamesini, bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapacakları hizmet alımında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alarak hazırlar.

Hazırlanacak olan teknik puan ve yeterlik şartnamelerinde; bu düzenlemenin 29 uncu maddesinde yer alan ağırlık oranlarını değiştirmemek koşuluyla ve kendi ağırlık oranları içerisinde kalmak üzere, farklı kriterlere yer verilebilir.

Teknik şartnameler

Madde 18 — Alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak hizmet satın alma dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sınrlayıcı olmaması esastır.

Teknik şartnamede yer verilecek hususlar

Madde 19 — İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur;

a) Satın alınacak olan hizmetin genel nitelikleri ve hizmet sağlama koşulları,

b) Hizmetin özellikleri dikkate alınmak suretiyle, hizmetin devamı esnasında kullanılması zorunlu olan tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin idare tarafından mı yoksa yüklenici tarafından mı temin edileceği,

c) Yüklenicinin temin edeceğinin öngörülmesi halinde, kullanılacak tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kapasite ve teknik özellikleri ile bu tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin beş yaşından büyük olamayacağı, imal tarihinin, seri numaralarının ve teknik özellikleri ile kapasitelerinin belgelendirilmesinin zorunlu bulunduğu,

d) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kullanımı ve bakımı için istihdamı zorunlu çekirdek personelin sayısı ve nitelikleri,

e) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kurum içinde ya da hizmeti aksatmayacak şekilde kurum dışında kurulup kurulamayacağı,

f) Kurum içinde kurulması halinde, montaj yerinin hazırlanması ve tefrişi gibi hizmet sunabilir duruma getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yüklenici tarafından yerine getirileceği,

g) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin periyodik ve periyodik olmayan tüm bakım ve onarımlarının yüklenici tarafından yaptırılacağı ve bu işler için gerekli her türlü yedek parça ve sarf malzemelerinin yüklenici tarafından sağlanacağı,

h) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin, teknik şartnamede öngörülen şekilde çalışmamasından kaynaklanabilecek hizmet aksamalarında uygulanacak müeyyide.

Hizmet verecek isteklinin nitelikleri ile hizmet sunumu esnasında kullanılacak olan tıbbi cihaz, araç, gereç ve sarf malzemelerinin özellikleri konusunda idareler, işin özelliklerini de dikkate alarak, rekabeti önleyici nitelikte olmamak şartıyla ilave teknik şartların sağlanmasını isteyebilirler.

Sözleşme

Madde 20 — İdareler, hizmet satın alma dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alır.

Sözleşmeler, işin özelliği ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

Sözleşmeler, bir mali yılın ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 100 ve 101 inci maddelerinde öngörülen çalışma zamanının tamamını kapsayacak şekilde akdedilebileceği gibi, buna uygun teklif alınmak şartıyla mali yılın ya da çalışma zamanının belirli sürelerini kapsayacak şekilde de akdedilebilinir.

Yaklaşık maliyetin hesabında ortaya çıkan taban maliyetin altında sözleşme imzalanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Satın Alma Onayının Alınması, Hizmet Satın Alma Komisyonu ve Satın Alma İşlem Dosyası

Hizmet satın alma onayının alınması

Madde 21 — Satın alınacak hizmet ile ilgili olarak idarece düzenlenen yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman, hizmet satın alma onay belgesine eklenir ve bu onay belgesi satın alma yetkilisince onaylanır.

Hizmet satın alma komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

Madde 22 — Hizmet satın alma yetkilisi, hizmet satın alma işini gerçekleştirmek üzere bir satın alma komisyonu oluşturur. Satın alma komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin satın alınacak hizmet konusu işin uzmanı olması şartıyla idare personelinden en az dört kişinin ve döner sermaye saymanının katılımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. Satın alma işini yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu düzenleme kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Satın alma komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Satın alma komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Satın alma işlem dosyası

Madde 23 — İdare, satın alımı yapılacak her hizmet işi için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, satın alma dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, istekli veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile istekli ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri ile satın alma komisyonu tutanak ve kararları gibi satın alma süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla satın alma işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde idare tarafından satın alma komisyonu üyelerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM

İlana İlişkin Hususlar

Satın alma ilanı

Madde 24 — Hizmetin ilan edilmek suretiyle satın alınmasının gerektiği hallerde satın alma ilanları, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan satın alma işlemlerinden;

1) Açık teklif usulü ile yapılacak olanların ilânları, satın alma tarihinden en az kırk gün önce,

2) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, satın alma tarihinden en az yirmibeş gün önce,

Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

b) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlerin altında kalan satın alma işlemlerinden;

1) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az yedi gün önce satın alma işleminin veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

3) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

Hizmetin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanak ile belgelenir.

Satın alınacak olan hizmetin gerçek kişiler eliyle gördürülmesinin öngörülmesi halinde buna ilişkin duyurular, herhangi bir yaklaşık maliyet kısıtlaması olmaksızın, satın alma tarihinden en az yirmi gün önce, hizmetin satın alınacağı yerde veya Ülke’nin tamamında yayınlanan en az bir gazete ile Bakanlık Web sayfasında ilan edilerek ayrıca duyurulur.

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilana ilişkin hükümleri uygulanır.

İlanın uygun olmaması

Madde 25 — Bu düzenlemenin 24 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe hizmet satın alma işlemleri yapılamaz.

Ancak, gerektiği halde ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle satın alma işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayım organında aynı formatta yayımlanması sağlanır.

Hizmet satın alma ve teknik puan ile yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması

Madde 26 — İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan teknik puan ve yeterlik dokümanı ile satın alma dokümanı istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, yeterliliğe veya hizmet satın alma işlemlerine katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur. Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle idarelerce satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, satın alma doküman bedelinin, bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

Hizmet satın alma ve yeterlilik veya teknik puan dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

Madde 27 — İlan yapıldıktan sonra satın alma ve yeterlik veya teknik puanlama dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle satın alma ve/veya yeterlik ile teknik puanlama dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on (10) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde satın alma veya yeterlik dokümanı ile teknik puanlama dokümanı alanların tümüne duyurulur ve son teklif verme veya yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya yeterlilik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan isteklilere teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

Yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, satın alma ve yeterlik veya teknik puanlama dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar satın alma veya yeterlilik dokümanı alan tüm isteklilere duyurulur. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on (10) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

Tekliflerin açılma saatinden önce hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi

Madde 28 — İdarenin gerekli gördüğü veya satın alma dokümanında yer alan belgelerde hizmet satın alma işleminin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde tekliflerin açılması saatinden önce satın alma işlemleri iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle işlemlerin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. İşlemlerin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İşlemlerin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden satın alma işlemlerine başlanılabilir.

İKİNCİ KISIM

Hizmet Sunumuna Teklif Vermede Yeterlilik ve Fiyat Dışı Unsurlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yeterliğin ve fiyat dışı unsurların belirlenmesinde uyulacak ilkeler

Madde 29 — Gerçek kişi isteklilerin, satın alınmasına karar verilen hizmet için gerekli eğitim ve diplomaya sahip olması zorunludur.

İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik puanlarının değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca teknik puan değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, satın alınacak hizmet konusu işin özelliğine göre, söz konusu hizmetin en yeterlikli istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

Gerçek kişiler eliyle hizmetin gördürülmesi hallerinde isteklinin, eğitim durumu, en son bitirdiği sağlık ile ilgili öğrenime ait diploma notu, evvelce hizmet konusu iş ile alakalı olarak, kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda bir fiil çalışılarak geçirilen süre, mesleği ile ilgili olarak gördüğü kurslar ile aldığı sertifikalara ilişkin puanlar, belirlenecek ağırlık katsayısı ile çarpılarak toplanır ve isteklinin teknik puanı bulunur.

Belirtilen kriterlerin toplam teknik puan içerisindeki ağırlık oranı; isteklinin, diploma notu için 10, iş tecrübesi için 25 (hizmeti satın alacak olan kurumda fiilen ve herhangi bir statüde en az bir yıldır başarı ile çalışmakta olanlar için ilave 20 olmak üzere), eğitim durumu için ise 40 (orta öğretim, sağlık ile ilgili ön lisans ve lisans eğitimleri için 40, orta öğretim üstü sağlık ile ilgili ön lisans için ilave 5, lisans için ilave 5 olmak üzere) ve gördüğü kurslar, yabancı dil düzeyi ile aldığı sertifikalar için 25 puandan daha aşağı miktarlarda ve bu düzenlemeye ilişkin olarak Bakanlıkça çıkarılacak uygulama talimatında belirlenecek olan kendi içindeki alt kriterlerin ağırlık katsayılarına aykırı olarak belirlenemez.

Hizmetin, gerçek ya da tüzelkişi yükleniciler eliyle gördürülmesinin öngörüldüğü hallerde de, benzer nitelikte olmak ve Bakanlıkça çıkarılacak uygulama talimatları ile belirlenen kriterlere uygun olmak üzere, iş tecrübesi, çekirdek personel, bu personelin bireysel hizmet alımlarında aranması gereken nitelikleri, mali durumu gibi kriterler belirlenerek isteklilerin teknik puanları bulunur.

Gerçek kişi istekliler ile tüzelkişi isteklilerin istihdam edeceği gerçek kişilerin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer verilen genel ve özel şartları taşımaları zorunludur.

İstenecek belgeler

Madde 30 — Bu esas ve usuller gereğince yapılacak hizmet satın alımlarında; fiyat dışı unsurlar olarak, isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik puanlarının belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

1) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

2) İsteklinin organizasyon yapısına ve satın alma konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin belgelerin,

3) İsteklinin satın alma konusu iş veya benzer işteki deneyimini gösteren belgelerin,

4) Görülen kurslara ve alınan sertifikalara ilişkin belgelerin

İdarelerce istenilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan belgelerin dışında, diğer belgelerden hangilerinin isteneceği satın alma konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu düzenlemede yer alan esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

Belgelerin sunuluş şekli ve taahhüde aykırılık

Madde 31 — Bu esas ve usullerin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler.

Noter onaylı belgelerin "aslına uygundur" şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Ayrıca istekliler, istenen belgelerin aslı yerine yeterlik veya satın alma işlemlerinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilirler.

Gerçek kişi isteklilerde aranacak belgeler, bu niteliklere haiz olduklarına dair alınacak taahhüt üzerine, hizmet satın alma işlemleri esnasında istenmez. Bu kişilerden, teklifi uygun görülen ve sözleşme imzalamaya davet edilenler, sözleşme öncesi, bu esas ve usuller ile işin niteliğine göre isteneceği önceden belirtilmiş olan belgeleri bu maddede belirtilen şekilde ibraz etmek zorundadırlar.

Aranan nitelikleri taahhüd eden, fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri taşımadığı anlaşılan kişilere ait geçici teminatlar Hazine’ye gelir kaydedilir ve bu kişiler, bir daha bu nevi hizmet satın alma işlemlerine teklif vermekten yasaklanırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

Madde 32 — İdarelerce bu düzenleme kapsamında yapılacak hizmet alımı işlemlerinde isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, hizmet sunumuna yetkili olduğunu teşvik eder nitelikte diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, satın alma işine ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

e) İsteklinin vergi sicil numarasının,

f) İdarelerce uygun görülen diğer belgelerin,

İstenilmesi zorunludur.

İstekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, hizmet sunumuna ilişkin başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

Hizmet satın alma işlemlerinde, gerçek kişi adına vekaleten teklifte bulunulamaz.

İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

Madde 33 — İsteklinin mesleki yeterliğinin ve teknik puanlarının belirlenebilmesi için; isteklinin organizasyon yapısına ve satın alma konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgelerin ve personele ilişkin, bu esas ve usullerin 29 uncu maddesinde belirtilen teknik puanlama kriterlerine dair belgelerin istenilmesi zorunludur.

Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Madde 34 — İdare, satın alma konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.

Bu bilgi ve belgelerin hangilerinin isteneceği ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri, işin niteliğine göre idarece belirlenir.

Teknik değerlendirme esası

Madde 35 — Teknik değerlendirme puanlama usulü ile yapılır. Evvelce belirlenmiş ve isteklilerin incelemesine sunulmuş olan kriterler ve bu kriterlerin toplam teknik puan içindeki payları çerçevesinde, herbir isteklinin puanı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespit edilmesi için belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Satın Alma İşlemlerine Katılamayacak Olanlar

Hizmet satın alma işlemlerine iştirak edemeyecek olanlar

Madde 36 — Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde hizmet satın alma işlemlerine katılamazlar:

a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Hizmet satın alma işlemlerini yapan idarenin satın alma yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

d) Satın alma işlemlerini yapan idarenin satın alma konusu işle ilgili her türlü işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşımayan gerçek kişiler,

h) Bu esas ve usullerin 43 üncü maddesine ve ilgili diğer hükümlerine göre, sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesine dair iş ve işlemlere iştirak etmekten yasaklı bulunanlar,

ı) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince kamu ihalelerine katılamayacak olanlar ile bu ihalelere katılmaktan yasaklı bulunanlar,

i) Satın alma işini yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

Bu yasaklara ve engellere rağmen satın alma işlemlerine katılan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri ile hizmet sözleşmesi akdedilmiş ise sözleşme derhal fesh edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Teklif Mektupları ve Teminatlar, Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve Satın Alma İşlemlerinin Sonuçlandırılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Teklif Mektupları ve Teminatlar

Teklif mektuplarının şekli

Madde 37 — Teklif mektupları idarelerce hazırlanacak standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır.

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) Satın alma dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.

Teminatlar

Madde 38 — İsteklilerden, 4734 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak geçici ve kat’î teminat istenir.

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen standart formlara uygun olması zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi

Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması

Madde 39 — Bu düzenlemedeki esaslara göre hazırlanan yeterlik veya teknik puanlama dokümanı ile satın alma dokümanı, yeterliliğe veya satın alma işlemlerine katılmak isteyen isteklilere bedeli karşılığında verilir.

Başvuru veya tekliflerin, başvuru veya satın alma saatine kadar idareye verilmesi zorunlu olup; belli edilen gün ve saate kadar başvuruda bulunmayan veya teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınamaz.

Tekliflerin değerlendirilmesi

Madde 40 — İsteklilerce verilen teklif belgeleri, bu düzenleme ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve Satın Alma İşlemlerinin Sonuçlandırılması

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Madde 41 — Hizmet alımı işlemlerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, en yüksek teknik puana sahip isteklilerden fiyatı en uygun olanın tespit edilmesi esastır.

Bu tespitin yapılabilmesi için, işin yaklaşık maliyeti ile isteklinin teklif bedeli çarpılarak, almış olduğu teknik puana bölünür ve teklife esas katsayı bulunur.

Teklif katsayısı en düşük olan isteklinin teklifi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir.

Hizmetin birden fazla gerçek kişi eliyle gördürülmesi halinde, en düşük katsayıdan başlanılarak, satın alınacak hizmet sayısı kadar uygun teklifler belirlenir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı tekliften sonra gelen diğer teklifler, tutar olarak ekonomik olarak en avantajlı tekliften daha yüksek ise, bu teklif sahiplerinin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif bedeli üzerinden sözleşme imzalamak istemeleri halinde, bu teklifler de ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir ve kendileri ile sözleşme imzalanır. Aksi takdirde, bu isteklilerin teklifleri ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.

Teklif katsayısı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine yönelik açıklayıcı talimatlar ve hesaplama yöntemleri, Bakanlıkça hazırlanarak ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulur.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve hizmet satın alma işleminin iptali

Madde 42 — Hizmet satın alma komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın alma işlemlerini iptal etmekte serbesttir. Hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal duyurulur. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak idare, isteklilerin talepte bulunması halinde, satın alma işlemlerinin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

Satın alma işlemlerinin karara bağlanması, onaylanması ve sözleşmenin imzalanması

Madde 43 — Yapılan değerlendirme sonucu satın alma işlemi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veya teklifleri veren istekli yada isteklilerin üzerinde bırakılır ve hizmet satın alma komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar satın alma yetkilisinin onayına sunulur.

Hizmet satın alma yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde satın alma kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

Satın alma kararları hizmet satın alma yetkilisince onaylanmadan önce idareler, kendisi ile sözleşme akdedilecek olan gerçek veya tüzelkişinin, bu düzenlemenin 36 ncı maddesinde yer alan yasaklayıcı hallerin olup olmadığını, genel usuller yoluyla ve Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek, buna ilişkin belgeyi satın alma kararına eklemek zorundadır.

Kesinleşen satın alma kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri ile sözleşmelerin feshi, tasfiyesi ve yasak fiil ve davranışlar ile uygulanacak müeyyideler hakkında, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu esas ve usuller çerçevesinde yasaklanan gerçek ve tüzel kişilere ait kayıt ve sicillerin tutulması, Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi, bunların muhafazası, gerektiğinde terkini, bu kayıtlar ile alakalı olarak sağlık kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve bu konu ile ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak uygulamaya yönelik talimatlar ile belirlenir.

İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması

Madde 44 — Kesinleşen satın alma kararı üzerine sözleşme imzalamak üzere davet edilen isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde, istekli hakkında bu düzenlemenin 43 üncü maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, satın alma yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

Bu esas ve usuller gereğince yapılacak olan sözleşmelerin noterlikçe onaylanması zorunlu değildir.

Sözleşmenin imzalanmasından doğacak her türlü vergi, resim ve harç istekli tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

Sağlık hizmetlerinin merkezi sistemle satın alınması

Madde 45 — Sağlık hizmetlerinin doğrudan doğruya gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik satın alma iş ve işlemleri, bu düzenlemede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerektiğinde Bakanlık tarafından merkezi sistemle yapılabilir.

Bu hallerde Bakanlık tarafından, hizmet satın alma işlemlerinden önce belirlenmiş kriterler çerçevesinde her bir hizmet alanı ile alakalı olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir ve diğer bütün teklifler, ekonomik açıdan en avantajlı teklife ait katsayıdan başlayarak sıralanır.

Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmetinin gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik ihtiyaçlarını, en uygun teklif katsayısı çerçevesinde Bakanlıkça oluşturulacak olan sıralamaya uygun olarak karşılamaları esastır.

Bakanlık tarafından merkezi sistemle hizmet satın alma işlemlerinin yapılması halinde sağlık kurum ve kuruluşları, Bakanlıktan izin almaksızın bireysel sağlık hizmeti satın alma yoluna gidemezler.

Sağlık hizmetlerinin merkezi sistemle satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının, bu düzenleme hükümleri çerçevesinde tabi olacakları kurallar, Bakanlıkça hazırlanacak uygulama talimatları ile belirlenir.

Bakanlığın düzenleme yetkisi

Madde 46 — Bakanlık, bu esas ve usuller kapsamında düzenlenen hizmet satın alma işlemlerinde; satın alınacak olan sağlık hizmetinin niteliğini, nev’ini, miktarını, süresini, yaklaşık ve taban maliyetlerini, hizmeti satın alacak olan kurum ve kuruluşu belirlemeye, bu düzenleme kapsamındaki iş ve işlemleri izne bağlamaya, gerekli izinleri vermeye, verilmiş izinleri geri almaya, hizmet satın alma işlemlerini tamamen ya da kısmen durdurmaya yetkilidir.

Bakanlık bu yetkisini, kurum ve kuruluş bazında kullanabileceği gibi, düzenleme kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde ve Genelgeler ile duyurmak suretiyle de kullanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 47 — Bu esas ve usullerde yer verilen düzenlemeler dışında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 - Bu esas ve usullerin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesi, 2004 Malî Yılı için yapılacak hizmet satın alma işlemlerinde uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 48 — Sayıştay’ın da görüşü alınmış bu esas ve usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49 — Bu esas ve usulleri Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:

2003 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

Tebliğ No: 2004/18

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2003 yılı ürünü zeytinyağının satışı karşılığında, üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ, 01/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003 yılı ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2003/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 12/03/2004 tarih ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/6945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kararname: 2003 yılı ürünü zeytinyağı üreticisine destekleme primi ödenmesine ilişkin 29/09/2003 tarihli ve 2003/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 03/03/2004 tarihli ve 2004/6945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’dır.

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’dır.

c) Kooperatifler ve Birlikler : 16/06/2000 tarihli ve 24081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a göre faaliyette bulunan “Tarım Satış Kooperatifleri ile Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” dir.

d) Banka : T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi’dir.

e) Borsa: 15/03/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”, “Sanayi Odaları”, “Deniz Ticaret Odaları”, “Ticaret Borsaları” ve “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği”Kanunu’nda yazılı esaslar dahilinde borsaya dahil maddelerin alım satım ve fiyatlarının tespit ve ilanı işlevi ile meşgul olmak üzere, anılan Kanun’a göre kurulan ticaret borsalarıdır.

f) Destekleme primi veya prim : Zeytinyağı üreticilerine kararname uyarınca Hazine’ce Banka aracılığıyla yapılacak ödemedir.

g) İlgili merci : Zeytinyağı Prim Uygulaması İl ve İlçe Komisyonudur.

h) Tasiriye faturası : Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince gerçek kişi üreticiden teslim alınan yağlık zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı, açık adresi (bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde), üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturadır.

ı) Prim Uygulama Sistemi (PUS): Prime esas ürünlere ait tüm bilgilerin toplandığı elektronik ortamda hazırlanan veri tabanı çalışmasıdır.

j) Üretici: Prime esas ürünleri üreten gerçek kişilerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Yer ve Zamanı Destekleme Primi Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler

Uygulama Alanı

Madde 4- Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kooperatif ve birlikler ile diğer alıcılara yapılan ham rafinajlık veya natürel zeytinyağı satışları karşılığında üreticiler prim ödemelerinden yararlanır. Rafine edilmiş zeytinyağlarına prim ödemesi yapılamaz.

Destekleme Primi Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı

Madde 5- Kararnamenin Eki Karar’ın 1 inci maddesi ile; 2003 yılı ürünü zeytinyağının satışı sonucunda üreticilere verilecek prim tutarının tespitine, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müştereken yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde; 2003 yılı ürünü zeytinyağı destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutarı kilogram başına 200.000.-TL olarak belirlenmiştir.

Kararname uyarınca, destekleme primi, 2004 Mali Yılı Bütçesi’ne konulan ödenekten karşılanacak, gerekli belgelere istinaden üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesinden doğrudan üreticiye nakden veya hesaben ödenecektir. Üreticilere ödemeler, ilgili mercilerce kendilerine ibraz edilen prime esas belgelerin incelenmesinin sonuçlanmasından sonra yapılır.

Üretici, istenilen belgelerle en geç 30/06/2004 tarihine kadar ilgili mercilere başvurur, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve prim ödenmez. Ancak, zeytinyağı alım satım belgesinin son veriliş tarihi 01/10/2004 tarihi olup, bu tarihten sonraki satışlar için prim ödenmez.

Alım-satım işlemi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesi uyarınca müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapılmışsa; bu makbuzun taşıdığı tarih, satıcının gerçek usulde vergilendirilen çiftçi olması nedeniyle alım satım işlemi karşılığında fatura veya irsaliyeli fatura düzenlenmiş olması halinde ise; aynı Kanunun 230 uncu maddesi gereğince fatura tarihi, satışın yapıldığı tarih olarak dikkate alınır.

Mücbir sebepler dışında vekaleten ödeme yapılamaz.

Çiftçi Belgesi Düzenlenmesi

Madde 6- Bu belge, Maliye Bakanlığınca 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:237’de tanımlanan Çiftçi Belgesi’dir.

Bu tebliğ tarihinden önce verilen Çiftçi Belgeleri Ziraat Odalarınca ücretsiz değiştirilir.

Ayrıca,Komisyonlara verilecek Çiftçi Belgesinin onaylı nüshasına “2003 yılı ürünü zeytinyağı destekleme primi ödemeleri içindir” şerhi konulur.

Birden fazla il ya da ilçede üretim yapılması halinde, Çiftçi Belgesi çiftçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Ziraat Odası ya da Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünce düzenlenecektir. Bu durumda; Çiftçi Belgesini düzenleyecek olan birim çiftçinin söz konusu müracaatı sırasında zirai işletmelerine ilişkin verdiği bilgiler hakkında ilgili Ziraat Odaları veya Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerinden yazılı teyit almak zorundadır.

Ziraat Odaları ile Bakanlık İl veya İlçe Müdürlükleri, Çiftçi Belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Borsaca Yapılacak İşlemler, Borsa Alım Satım Beyannamesinin Düzenlenmesi

Madde 7- 07/06/1983 tarihli ve 18070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliği”nin 50 nci maddesinde, alıcının aynı kişi, satıcının ise farklı kişiler olması halinde, alım satım işleminin bu amaçlar için hazırlanmış özel beyannamelerle topluca tescil ettirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu bakımdan, destekleme primi ödemelerine konu zeytinyağı alımlarının, zeytin sıkma tesisleri veya diğer alıcılar tarafından tek bir alım satım beyannamesi veya beyannameye ekli dökümlü föylerle topluca tescil ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, alım satım beyannamesi, tescili yaptıran alıcı tarafından fotokopi yoluyla çoğaltılıp, aslına uygunluğu onaylandıktan sonra satıcıya (üreticiye) verilir.

Bu tür toplu tescillerde, alım satım beyannamesi üzerinde veya beyannameye ekli föylerde satıcı (üretici) ve satışla ilgili diğer bilgilerin eksiksiz bulunması koşuluyla, tescil beyannamelerinin onaylı fotokopileri ilgili mercilerce geçerli sayılır.

Zeytin Sıkma Tesisinin Yükümlülükleri, Tasiriye Faturalarının Düzenlenmesi

Madde 8-Üreticilerin prim ödemesinden yararlanabilmesi için; üreticinin adı soyadı, bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde açık adresi, üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını içerir tasiriye faturası tek nüsha olarak Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince üreticiye teslim edilir. Üreticiye yağ karşılığı tasiriye hizmeti verilmişse, bu husus ayrıca faturada belirtilir.

Zeytin sıkma tesislerince düzenlenen tasiriye faturalarının bir dökümü Ek 1’de örneği gösterildiği şekilde tanzim edilerek ay sonu itibariyle bir hafta içinde ilişkilendirilen Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir.

Zeytin sıkma tesislerince prina (küspe) satışlarına ait faturaların birer örneği ay sonu itibariyle bir hafta içinde Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir. Ayrıca ilgilideki nüshası istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurulur.

Zeytinyağı Satışında Yapılacak İşlemler, Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi

Madde 9 Kooperatifler ve birliklerin, zeytin sıkma tesislerinin, tüccarın veya benzeri kuruluşların yapacağı alımlarda;

a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca müstahsil makbuzu veya fatura düzenlenerek ilgilisine verilir.

b) Alım satım işlemi, alıcı tarafından 08/03/1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün 03/11/1987 tarihli ve 19623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticaret Borsalarına Dahil Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirilememesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde zeytinyağı bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir. Alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir.

Üreticinin Yükümlülükleri

Madde 10- Üreticilerce; örneği ekte gösterilen şekilde (Ek:2) Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge 2 nüsha olarak düzenlenir. Söz konusu belge ekinde, sıktırılan zeytinyağına ait tüm Tasiriye Faturalarının ve o zamana kadar yapılan satışlara ait Müstahsil Makbuzlarının (gerçek usulde vergilendirilenlerde faturaların üreticide kalan nüshası) birer fotokopisi ile çiftçi belgesi, borsa alım satım beyannamesi ve vergi kimlik numarasını gösterir belge bir dosyada birleştirilerek çiftçi belgesindeki zeytinliğin bulunduğu yerdeki Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu’na ibraz edilir. Birden fazla ilçe hududu içinde zeytinliği bulunan üreticilerin hazırlayacakları dosyaları ibraz edecekleri Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu, Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonunca belirlenir. Fotokopisi sunulan belgelerin asılları da, dosya ile birlikte ayrıca komisyona ibraz edilir. Aranılan belgelerin asıllarının kaybolması veya zayii olması durumunda, belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, Birlikler ve Borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayii olması durumunda; üreticinin bu belgeyi düzenleyen kuruma dilekçe ile müracaat ederek alacağı belge, kurum tarafından “Bu belge, aslının kaybı/zayii olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, Komisyonlarca geçerli sayılacaktır.

Mahalli Ziraat Odaları söz konusu dosyanın hazırlanmasında üreticilere yardımcı olur.

Üreticinin, ürettiği tüm zeytinyağının belirlenebilmesi için bu başvuru sıkma işlemi tamamlandıktan sonra yapılır. Prim ödemelerinde dikkate alınacak tasiriye faturalarının başlangıç tarihi 01/10/2003 ve bitiş tarihi 30/06/2004 olmalıdır.Bu dönemin dışındaki tarihleri taşıyan tasiriye faturaları prim ödemelerinde dikkate alınmaz. Tasiriye faturaları ile yapılacak başvurunun en geç 30/06/2004 tarihine kadar yapılması ve bu tarihten sonraki tarihlerde satılan zeytinyağlarına ait satış belgeleri (Müstahsil Makbuzu veya Fatura) ile fotokopilerinin, borsa tescil beyannamelerinin ilgili mercilere en geç 01/10/2004 tarihinde teslim edilmesi zorunludur.

Hasadı üretim üzerinden belli bir pay alarak yapan kişilerin destekleme priminden yararlanabilmeleri, ancak üretici ile yarıcılık ve ortakçılık sözleşmesi yapmaları ve ayrıca Ziraat Odasına üye olmaları ile mümkündür.

Diğer taraftan, zeytinliği kiralayan kişilerin destekleme priminden yararlanabilmeleri için aynı şekilde arazi sahibi ile kira sözleşmesi yapmaları ve Ziraat Odasına üye olmaları gerekmektedir.

Ürünü ağaçta satın alan kişiler destekleme priminden faydalanamazlar.

Prim uygulamasına müracaat eden arazi sahibi,Doğrudan Gelir Desteği için arazisinin kiraya verdiği bölümüne tekabül eden ürünü için prim uygulamasından yararlanamaz.

Ödemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler

Madde 11- Kararnamede, destekleme prim ödemelerinin denetimini sağlayacak her türlü tedbirleri almaya Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığının yetkili olduğu ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kuruluşları ile Kooperatifler ve Birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla iki komisyon oluşturulmuştur.

a) Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonu

- Zeytinyağı üretimi yapılan illerde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Kooperatifler, Birlikler, Sanayi Odalarının İldeki temsilcilerinin katılımıyla Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonu oluşturulur.

- İl Komisyonları merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yaparlar.

- İl Komisyonlarınca her sıkma tesisine ait tasiriye faturaları listelerindeki zeytin ve zeytinyağı miktarı ile prina satışına ait faturalardan satılan prina miktarı toplamı tespit edilir. Bu sonuçlar ilçe bazında randımanlar dikkate alınarak karşılaştırılmak ve sapmalar belirtilmek suretiyle rapor hazırlanır. Gerektiğinde prina alıcısı firmaların kayıtlarından yararlanılarak prina satışları kontrol edilir. Zeytin sıkma tesisinin sıktığı zeytin toplamı ile prina satışları toplamı arasında uyumsuzluk olması halinde, durum Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerine bildirilir.

- İl Komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışarak karar alır. Kararlar oy birliği ile alınır.

- Haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

- Sahtecilik ve/veya kamu kurumlarını dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın fazla destekleme prim ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme primi ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

b) Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu

- İlçelerde ise Kaymakam başkanlığında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, bulunan yerlerde Kooperatifler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odaları temsilcilerinden oluşacak bir Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyonu kurulur.

- Üreticilerce komisyona ibraz edilen belgelerden, müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura ve tasiriye faturalarının fotokopilerinin üzerine “Aslına uygundur” ibaresi yazılıp imzalanarak alınır, asıl nüsha üzerine de görünür şekilde “Prime esas alınmıştır” ibaresi konularak üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve faturaların asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

- Üreticilerin başvuruları kayda alınarak sırasıyla incelenir. Komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucunda; belge ve bilgilerde eksiklik ve usulsüzlük tespit edilmemesi halinde “Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge” üzerine “Uygundur” kaşesi vurularak komisyon üyelerince imzalanır. Söz konusu belgenin bir nüshası talep edilmesi halinde üreticiye verilir, diğer nüshası ise üretici tarafından getirilen dosyaya konulmak üzere Komisyon tarafından alınır.

- Komisyonca örneği ekte gösterilen şekilde (Ek-3) “Zeytinyağı Primi Hakediş Belgesi” düzenlenir. Bu belge üreticilerin sattığı zeytinyağına ait müstahsil makbuzu veya faturalar ile borsa tescil belgeleri üzerinde belirtilen zeytinyağı miktarlarına göre tanzim edilerek Komisyon üyelerince imzalanır. Komisyonca “Zeytinyağı Primi Hakediş Belgesi” nin bir fotokopisi üreticinin dosyasında saklanmak üzere alınır ve aslının üzerine “Çiftçi Belgesi Alınmıştır” ibaresi yazılarak, ödemelerin yapılmasına esas olmak üzere üretimin yapıldığı yerin bağlı bulunduğu Banka şubesine gönderilir. Üreticinin daha sonra yaptığı satışlara ilişkin olarak Komisyona getirilecek müstahsil makbuzu veya faturalar ile borsa tescil belgeleri hakkında da Komisyonca aynı işlemler yapılır.

- Düzenlenen formlar; oluşturulacak veri tabanı çalışması için PUS adı altında elektronik ortama aktarılacaktır. PUS ile elde edilen verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, analizi, kontrolü ve raporların oluşturulması hedeflenmektedir.

- Komisyonca, üreticinin adı soyadı, ilçe ve köyü ile ürettiği zeytinyağı miktarını gösterir listeler hazırlanarak, herkes tarafından görülebilecek uygun bir yere asılır. Asılan listeler müracaat tarihinin bitiminden itibaren 15 gün süreyle askıda kalır. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde düzeltilen listeler imzalanarak bağlı bulunduğu illerdeki Zeytinyağı Prim Uygulama İl Komisyonuna gönderilir.

- İlçe Komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışarak karar alır. Kararlar oy birliği ile alınır.

- Haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

- Sahtecilik ve/veya kamu kurumlarını dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın fazla destekleme prim ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme primi ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

Prim Ödemesi İçin Zeytinyağı Üretimi Yapan Gerçek Kişilerden Komisyonlarca İstenilen Belgeler

Madde 12- Bu belgeler:

Prime Esas Toplam Zeytinyağını Gösterir Belge(3 nüsha) ekinde;

a) Çiftçi belgesi (Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerden kayıt yaptırdığı araziler için istenmez),

b) T.C. Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Cüzdanının İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi, (Başvuru sırasında T.C. Nüfus Cüzdanının aslının gösterilmesi zorunludur. Nüfus Cüzdanlarında kimlik numarası olmayan çiftçiler, Nüfus Müdürlüğünden onaylı kimlik numarasını gösteren belge getireceklerdir.)

c) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura),

d) Tasiriye faturası,

e) Borsa alım satım beyannamesi,

f) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

g) Primin mevcut veya adlarına açılacak Banka hesabına aktarılmak üzere ödeneceğine ilişkin dilekçe,

h) Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise; tarım arazisini tapu hissedarlarından birinin kullanması durumunda tapudan onaylı tapu sureti veya tapunun aslı ile birlikte,

- Diğer hissedarlarla yapılmış sözleşme veya muvafakatname,

- Tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu sözleşme veya muvafakatnameye sahip olmaması durumunda, vereceği tek taraflı taahhütname (EK 4) (Haklarında tek taraflı taahhütname verilenlerin sağ olduklarına ilişkin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenir. Ayrıca, rıza-i taksim yapıldığı ilgili Tapu Müdürlüğünce belgelenen arazilerde, üretim yapılan alana ilişkin olarak da, bu alanı kapsayacak şekilde tek taraflı taahhütname alınır.) ,

ı) Tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge,

- Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise: Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti veya tapunun aslı,

- Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise (kiracılık, ortakçılık ve benzer tarımsal üretimle iştigal eden çiftçilerden istenir): Kira Sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti veya tapunun aslı istenir (Ürün karşılığı kiralamalarda, bahçe sahibi ve kiracının arazi ve ürün beyanları dikkate alınır,kira kontratı ve beyanları karşılaştırıldıktan sonra bahçe sahibi kiralama bedeli olan ürün karşılığı primden yararlanır. Kiracı hissesine düşen ürünün primini alabilir. Bu durumda bahçe sahibinden söz konusu bahçe için çiftçilik belgesi istenmez.),

- Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise: Bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlık / Mal Müdürlükleri veya Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi (ecr-i misil kabul edilmeyecektir),

- Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise: Bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlık / Mal Müdürlükleri veya Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

- Tarım arazisinin mülkiyeti Vakıflara ait ise:  İlgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi,

- Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise: Muhtar ve ihtiyar heyetinden alınacak köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,

- Tarım arazisinin mülkiyeti ihtilaflı ya da dava konusu ise:

● Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki ve mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise bu malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu ile belgelenmesi gerekir.

● Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise bu malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu ile belgelenmesi gerekir.

- Taşınmaz malın maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikali yaptırılmamış durumlarda;

● Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise; taşınmaz malı kullanan şahsın mirasçı olduğunun Veraset Belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir.

● Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; malın zeminde mevcut olduğuna ve halen tapuya kayıtlı malın mirasçı tarafından kullanıldığına ilişkin muhtar ve ihtiyar heyetince imzalanmış ilmühaber ile mirasçı olduğunu belirtir Veraset Belgesinin ibrazı şarttır.

- Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamıyor ise: İl/İlçe Tarım Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Ziraat Odaları görevlileri ve Köy İhtiyar Heyetince hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri tarım arazisini ektiğini, arazinin mahallinde ikamet ettiğini ve tarım arazisinde tarımsal üretimle iştigal ettiğini gösterir İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

- Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise; Kadastro Geçmemiş Birimlerde İl/İlçe komisyonlarınca hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri tarım arazisinde fiilen tarımsal faaliyette bulunduğunu gösterir, Komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

j) Üreticilerin mal sattığı tüccarın iflas etmesi veya bulunamaması halinde; ilgili prim uygulama komisyonları tarafından, tüccarın iflas ettiğinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca kurulan Ticaret Sicil Memurluğundan ve/veya Vergi Dairelerinden tespit edilmesi veya tüccarın bulunamadığının Emniyet Teşkilatının ilgili birimlerince belgelenmesi koşuluyla, üreticilerden Borsa Alım Satım Beyannamesi istenmez.

k) Farklı yerlerde üretim yapan ancak ürününü tek bir yere satan üreticilerin elinde tek bir müstahsil makbuzu olması durumunda; Üreticiler tarafından müstahsil makbuzunun aslı ve bir fotokopisi ilgili komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine “aslı görülmüştür”, asıl nüsha üzerine de görünür şekilde “Prime esas alınmıştır” ibaresi yazılarak fotokopisi alınır ve asıl nüsha üreticiye iade edilir. Belge sahibi üreticinin her Komisyona ayrı ayrı beyan etmiş olduğu ürün miktarı, diğer üretim yerlerine ilişkin teyitler alındıktan sonra prime esas ürün miktarı olarak işleme konur.

l) Aile içerisinde anne, baba, eş ve çocuklardan herhangi birisine ait bir arazide üretilen prime esas ürün için; arazi sahibi tarafından başkasına kiraya verilmemiş olması ve arazi sahibinden muvafakatname alınması kaydıyla, aile içindeki belirtilen bireylerden herhangi biri tarafından satılan ürün satış belgeleri o şahıs üzerine tekamül ettirilmiş olması halinde, arazi sahibinin muvafakat belgesi ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ile primden yararlandırılır.

m) Komisyonlarca; çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden daha önce alınmış olan tasdikli tapu suretleri ile prime esas ürünün yetiştirildiği yere ait tapu aslı karşılaştırılarak uyumlu olması halinde tapunun bir fotokopisi alınır ve kişinin prim dosyasına eklenir. Bu durumda olan kişilerden ayrıca onaylı tapu sureti istenmez. Çiftçi kayıt sistemine kaydı yapılmamış arazilere ait müracaatlar, tapuların aslı veya Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylı sureti ile yapılır.İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tapu aslının fotokopisi alınarak Tapu Sicil Müdürlüğünden resmi yazı ile toplu olarak onayları istenir. Toplu onay listesinde doğruluğu tasdik edilen tapu suretleri İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tasdik edilerek şahsın prim dosyasına konur.

Tebliğin Yayımından Önce Gerçekleşen İşlemlerde Yapılacak Uygulama

Madde 13- Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, zeytin sıkma tesisleri tarafından düzenlenerek üreticilere verilmiş olan tasiriye faturalarının arkasına, Tebliğ gereği istenilen bilgilerden eksik olanlar işlenir ve fabrika yetkilileri tarafından imzalanıp, onaylandıktan sonra üreticiye iade edilir. Asıl (1. nüsha) olmayan tasiriye faturası üzerine işlem yapılmaz.

Zeytin Sıkma Tesislerince, bu Tebliğin yayımından önce düzenlenmiş olan tasiriye faturaları, ilk defa bildirilecek olan fatura dökümü ile birlikte toplu olarak tanzim edilerek, Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir.

Zeytin Sıkma Tesislerince, bu Tebliğin yayımından önce satışı yapılan prinalara ait fatura örnekleri, ilk defa bildirilecek olan fatura örnekleri ile birlikte topluca Zeytinyağı Prim Uygulaması İl Komisyonuna teslim edilir.

Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Madde 14- Haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden kooperatifler, birlikler, zeytin sıkma tesisleri ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.

Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler prim uygulamasından yararlandırılmazlar.

Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değiştirilen 53 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan ve ziraat odasından, bulunmayan yerlerde Tarım il veya ilçe müdürlüklerinden çiftçi belgesini almayan çiftçiler çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar.” hükmünün göz önünde tutulması, özellikle satışların müstahsil makbuzu ve fatura ile belgelendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Yürürlük

Madde 15- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

(Ek-1)

TASİRİYE FATURALARIN DÖKÜMÜNÜ GÖSTERİR LİSTEDİR

Zeytin Sıkma Tesisinin Ticaret Unvanı :

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :

Faaliyet Merkezinin Adresi ve Telefon Numarası :

Listenin Düzenleme Tarihi ve Ait Olduğu Ay :

 

Sıra

No

Fatura Tarihi/ Numarası

Teslim Edilen

Zeytin Miktarı (Kg)

Elde Edilen

Zeytinyağı Miktarı (Kg)

Zeytin Sıkma Tesisince Alınan Hamyağ Miktarı

(Kg)

Üreticinin Adı Soyadı

Üreticinin Vergi Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ek-2)

PRİME ESAS TOPLAM ZEYTİNYAĞINI GÖSTERİR BELGE

Tasiriye Faturalarının Dökümü

Zeytin Sıkma Fatura Elde Edilen

Sıra No Tesisinin Unvanı Tarih ve No’su Zeytinyağı Miktarı (Ton)

1

2

3

 

Elde Edilen (Prime Esas Alınacak) Toplam Zeytinyağı Miktarı :

Üreticinin Adı ve Soyadı :

Baba Adı :

Ana Adı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe/Köyü :

Belgenin Düzenlenme Tarihi :

Bu belge ile ekindeki evrakların doğruluğunu, gerçeğe uygunluğunu kabul ve beyan ederim.

Üreticinin İmzası :

Komisyon Üyelerinin Adı Soyadı ve Unvanları ile İmzaları

 

(Ek-3)

 

 

ZEYTİNYAĞI PRİMİ HAKEDİŞ BELGESİ

 

Hakediş No

Tarihi

T.C Kimlik No

Üreticinin Adı-Soyadı

Baba Adı

Ana Adı

 

Doğum Yeri ve Tarihi

 

Vergi Kimlik No

Ürettiği Toplam Zeytinyağı Miktarı (Kg)

Fatura/Müstahsil Makbuzunun

Prime esas Zeytinyağı Miktarı (Kg)

 

Ödenecek Prim Miktarı (TL)

 

Tarihi

No

Zeytinyağı Miktarı (Kg)

   

    

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyon Başkanı

Adı Soyadı

Unvanı

(İmza)

Üye

Adı Soyadı

Unvanı

(İmza)

Üye

Adı Soyadı

Unvanı

(İmza)

Üye

Adı Soyadı

Unvanı

(İmza)

Üye

Adı Soyadı

Unvanı

(İmza)

Üye

Adı Soyadı

Unvanı

(İmza)

 

(Ek-4)

TAAHHÜTNAME

.....................İlçesi....................................Köyü...................................Mevkii’nde bulunan hissedarı olduğum tapunun .................ada. ................. parsel numarasında zeytinlikten aldığım ürünün zeytin yağına işlenmesi nedeniyle aldığım zeytinyağı primi desteği olan meblağı hissedarlarca yapılacak bir itiraz vukuunda, gayrikabil-i rucu, hiçbir itiraz beyan etmeden ilk talepte ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

Tarih :

Adı Soyadı :

İmza :

Adres :

Telefon :

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından :

2003 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri İle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

Tebliğ No: 2004/19

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolanın satışı karşılığında üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ 01/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2003/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 12/03/2004 tarih ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/6945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kararname: 2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola üreticilerine destekleme primi ödenmesine ilişkin 29/09/2003 tarihli ve 2003/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 03/03/2004 tarih ve 2004/6945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır.

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’dır.

c) Kooperatifler ve Birlikler: 16/06/2000 tarihli ve 24081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a göre faaliyette bulunan “Tarım Satış Kooperatifleri ile Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” dir.

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi’dir.

e) Borsa: 15/03/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”, “Sanayi Odaları”, “Deniz Ticaret Odaları”, “Ticaret Borsaları” ve “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” Kanunu’nda yazılı esaslar dahilinde borsaya dahil maddelerin alım satım ve fiyatlarının tespit ve ilanı işlevi ile meşgul olmak üzere, anılan Kanun’a göre kurulan ticaret borsalarıdır.

f) Destekleme Primi veya Prim: Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola üreticilerine kararname uyarınca Hazine tarafından Banka aracılığıyla yapılacak ödemedir.

g) İlgili Merci: Yağlık Ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola Prim Uygulaması İl ve İlçe Komisyonu’dur.

h) Prim Uygulama Sistemi (PUS): Prime esas ürünlere ait tüm bilgilerin toplandığı elektronik ortamda hazırlanan veri tabanı çalışmasıdır.

ı) Üretici: 2003 yılında prime esas ürünleri İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tespiti yapılan arazilerde üreten gerçek kişilerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı, Destekleme Primi Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler

Uygulama Alanı

Madde 4- Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kooperatif ve birlikler ile diğer alıcılara yapılan yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola satışları karşılığında, üreticiler prim ödemelerinden yararlanır.

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı

Madde 5- Kararname’nin Eki Karar’ın 1inci maddesi ile 2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolanın satışı sonucunda üreticilere verilecek prim tutarının tespitine, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müştereken yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde; 2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolanın destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutarı kilogram başına yağlık ayçiçeği için 110.000.- TL, soya fasulyesi için 115.000.- TL, kanola için 120.000.- TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, sertifikalı sınıfta tohumluk kullanmak suretiyle soya fasulyesi üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarının % 10’u fazla ödeme yapılacaktır.

Kararname uyarınca destekleme primi, 2004 Mali Yılı Bütçesi’ne konulan ödenekten karşılanacak, gerekli belgelere istinaden üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesinden doğrudan üreticiye nakden veya hesaben ödenecektir. Üreticilere ödemeler, ilgili mercilerce kendilerine ibraz edilen prime esas belgelerin incelenmesinin sonuçlanmasından sonra yapılır.

Üretici, istenilen belgelerle en geç 30/06/2004 tarihine kadar ilgili mercilere başvurur, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve prim ödenmez .

Mücbir sebepler dışında vekaleten ödeme yapılamaz.

Çiftçi Belgesi Düzenlenmesi

Madde 6- Bu belge, Maliye Bakanlığı’nca 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:237’de tanımlanan Çiftçi Belgesi’dir.

Bu tebliğ tarihinden önce verilen Çiftçi Belgeleri Ziraat Odalarınca ücretsiz değiştirilir.

Ayrıca, Komisyonlara verilecek Çiftçi Belgesinin onaylı nüshasına “2003 yılı ürünü yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola destekleme primi ödemeleri içindir” şerhi konulur.

Birden fazla il ya da ilçede üretim yapılması halinde; Çiftçi Belgesi, çiftçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Ziraat Odası ya da Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünce düzenlenecektir. Bu durumda; Çiftçi Belgesini düzenleyecek olan birim, çiftçinin söz konusu müracaatı sırasında zirai işletmelerine ilişkin verdiği bilgiler hakkında ilgili Ziraat Odaları veya Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerinden yazılı teyit almak zorundadır.

Ziraat Odaları ile Bakanlık İl veya İlçe Müdürlükleri Çiftçi Belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Alım Satım İşlemlerinin Borsaca Toplu Olarak Tescil Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

Madde 7- 07/06/1983 tarihli ve 18070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliği”nin 50 nci maddesinde, alıcının aynı kişi, satıcının ise farklı kişiler olması halinde, alım satım işleminin bu amaçlar için hazırlanmış özel beyannamelerle topluca tescil ettirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu bakımdan, destekleme primi ödemelerine konu yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola alımlarının, yağ sanayi işletmeleri veya diğer alıcılar tarafından tek bir alım satım beyannamesi ile veya beyannameye ekli dökümlü föylerle topluca tescil ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, alım satım beyannamesi, tescili yaptıran alıcı tarafından fotokopi yoluyla çoğaltılıp, aslına uygunluğu onaylandıktan sonra satıcıya (üreticiye) verilir.

Bu tür toplu tescillerde, alım satım beyannamesi üzerinde veya beyannameye ekli föylerde satıcı (üretici) ve satışla ilgili diğer bilgilerin eksiksiz bulunması koşuluyla, tescil beyannamelerinin onaylı fotokopileri ilgili mercilerce geçerli sayılır.

Prim Uygulamasına Konu Ürün Alımlarında Alıcının Yükümlülükleri

Madde 8- Prim uygulamasına konu ürün alımlarında:

a) Yağ sanayi işletmesinin üreticiden alım yapması;

Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola teslim ve satışlarında, alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı (gerçek usulde vergilendirilen üreticilerde ise kendilerinde kalan fatura nüshası) ve aslının bir fotokopisi ile birlikte komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine aslının görüldüğüne dair “Görülmüştür” ibaresi konularak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve fatura asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. Aranılan belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda, belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, Birlikler ve Borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; üreticinin bu belgeyi düzenleyen kuruma dilekçe ile müracaat ederek alacağı belge, kurum tarafından “Bu belge, aslının kaybı/zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir.” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, Komisyonlarca geçerli sayılacaktır.

Ayrıca; alım satım işlemi, alıcı tarafından 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün 15/07/1982 tarihli ve 17755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Ticaret Borsalarında Yapılan Alım Satımların Tesciline İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirilmemesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir.

b) Yağlık ayçiçeğinde yağ sanayi işletmeleri dışında kalan tüccarın alım yapması;

Yağ sanayi işletmelerine satış yapılması veya ham yağ olarak işletilmesi koşuluyla tüccar alımları da destekleme primi uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu tür alım satımlarda alıcı ve satıcı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

- Tüccara yapılan satışlarda üreticinin prim ödemelerinden yararlanabilmesi için; tüccar tarafından alınan yağlık ayçiçeğinin yağ sanayi işletmelerine satışına ait belge, satışı yapılmayıp sadece ham yağ olarak işlenmesi halinde yağ işleme sözleşme belgesi ile tüccarın alım yaptığı üreticilerin isim listesi (Ek-2) yağ sanayi işletmesi tarafından bulunduğu ildeki İl Komisyonu’na gönderilir.

- Üreticiden ürün alımında bulunan tüccarın usulüne uygun olarak düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca üreticiye teslim edilir.

- Alım satım işlemi, alıcı tüccar tarafından borsada tescil ettirilir ve alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir.

c) Soya fasulyesi/kanolada yem ve gıda sanayi işletmesinin üreticiden alım yapması;

Soya fasulyesi/kanola teslim ve satışlarında, alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı (gerçek usulde vergilendirilen üreticilerde ise kendilerinde kalan fatura nüshası) ve aslının bir fotokopisi ile birlikte komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine aslının görüldüğüne dair “Görülmüştür” ibaresi konularak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve fatura asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. Aranılan belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda, belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır.

Ayrıca, alım satım işlemi, alıcı tarafından 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün 15/07/1982 tarihli ve 17755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticaret Borsalarında yapılan Alım Satım Tesciline İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirilmemesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde soya fasulyesi/kanola bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir.

d) Soya fasulyesi/kanolada yem sanayi, yağ sanayi ve gıda sanayi işletmeleri dışında kalan tüccarın alım yapması:

Yem sanayi, yağ sanayi ve gıda sanayi işletmelerine satış yapılması koşuluyla tüccar alımları da destekleme primi uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu tür alım satımlarda alıcı ve satıcı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

- Tüccara yapılan satışlarda üreticinin prim ödemelerinden yararlanabilmesi için; tüccar tarafından alınan soya fasulyesinin/kanolanın yem sanayi/yağ sanayi veya gıda sanayi işletmelerine satışına ait belge ile tüccarın alım yaptığı üreticilerin isim listesi (Ek-2) yem sanayi/yağ sanayi veya gıda sanayi işletmesi tarafından bulunduğu ildeki İl Komisyonu’na gönderilir.

- Üreticiden ürün alımında bulunan tüccarın usulüne uygun olarak düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca üreticiye teslim edilir.

- Alım satım işlemi, alıcı tüccar tarafından borsada tescil ettirilir ve alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir.

Ödemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler

Madde 9- Kararnamede, destekleme prim ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nın yetkili olduğu ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kuruluşları, Kooperatifler ve Birlikler ile Sulama Birlikleri gibi diğer ilgili birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla İl ve İlçe Komisyonları oluşturulmuştur.

a) Yağlık Ayçiçeği/Soya Fasulyesi/Kanola Prim Uygulaması İl Komisyonu;

Ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretimi yapılan illerde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Kooperatifler, Birlikler, Sanayi Odalarının İldeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Ticaret Borsası temsilcisinin katılımıyla “Yağlık Ayçiçeği/Soya Fasulyesi/Kanola Prim Uygulaması İl Komisyonu” oluşturulur.

İl Komisyonları;

- İl komisyonları merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

- İldeki toplam yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola ekim alanları, verimleri ve üretim miktarlarını Ek-1/C’deki forma göre tespit ederek, mevcut bilgileri İlçe Komisyonlarından intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır.

- İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve doğrudan üreticiden alım yapan yem/yağ/gıda sanayi işletmelerinden ve tüccarın üreticiden alım yapması halinde de tüccardan ürününü aldıkları üreticilerin isim listesini (Ek-2) ister.

- İl sınırları içinde faaliyette bulunan tohum satış firmalarından tohumluk satışlarını alarak, bu tohumluk satış miktarlarına göre tahmini ekim alanlarını ve üretim miktarlarını hesaplar, bu verilerle Ek-1/C’deki verilerin uyumluluğunu kontrol eder.

- Üretimin yapıldığı yerdeki İl Komisyonu; diğer illere olan satışları kontrol etmek amacıyla, satışın gerçekleştiği İl Komisyonlarından bilgi ister. Ayrıca, satışın yapıldığı yerdeki İl Komisyonu; diğer illerden gelen ürünün üretiminin kontrol edilmesi amacıyla üretimin gerçekleştiği İl Komisyonlarından bilgi ister.

- Düzenlenen formlar; oluşturulacak veri tabanı çalışması için Prim Uygulama Sistemi (PUS) adı altında elektronik ortama aktarılacaktır. PUS ile elde edilen verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, analizi, kontrolü ve raporların oluşturulması hedeflenmektedir.

- Yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola verimlerinin ve elde edilen ürün miktarlarının kontrolünde;

Çiftçinin arazisi, kullandığı tohumluk miktarı, kullandığı sulama suyu ve elektrik miktarı ile ilgili Sulama Birliklerinden ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinden (TEDAŞ, ÇEAŞ vb.) alınan işletmelere ait enerji tüketim miktarları ile bu işletmelerden kaçak elektrik kullanmadıklarına dair belgeler ve alınacak bilgilerden, bu İl/İlçenin önceki yıllardaki verim ortalamasından ve çeşit özelliklerinden de yararlanır.

Sertifikalı soya fasulyesi tohumluk üreticisi kuruluşlar ile bu tohumlukları satın alıp kullanan üreticilere ait kayıt ve satış faturaları, primden yararlanacak üreticilerin Komisyona ibraz edeceği satış faturaları ile karşılaştırılır. 2003 yılı sertifikalı soya fasulyesi tohumluk üretim, dağıtım ve stok miktarlarını gösteren tohumluk program çizelgelerinden de yararlanır.

- Sertifikalı soya fasulyesi tohumluğu ile üretim yapan üreticilere destekleme prim ödemesi yapılırken, üreticinin hem sertifikalı hem de sertifikasız tohumluk kullandığı durumlarda kullanılan tohumluk miktarına paralel olarak üretim hesaplanır, bu durumda sadece sertifikalı tohumluk kullanılarak gerçekleştirilen üretime ilave destekleme primi verilir. Kanola da ise sertifikalı tohumluk kullanım şartını arar.

- Yağ sanayi, yem sanayi ve gıda sanayi işletmeleri hakkındaki tespitler ile ilçelerden gelen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, belge ve bilgilerde eksiklik ve usulsüzlük tespit edilmemesi halinde; yağ sanayi, yem sanayi ve gıda sanayi işletmeleri veya Birlikler bazında ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshası İlçe Komisyonlarına gönderilir.

- Komisyonca merkeze bağlı köylerde tespit edilen ekim alanları ve üretici bazında sağlanan bilgiler ile Alıcı Bazında Üretici İcmali (Ek-2) karşılaştırılır. Uyumlu olduğu tespit edilen bilgilere istinaden her üretici bazında bir dosya açılır. Her bir ürün için ayrı ayrı Ek-3’te yer alan formatta “Prim Hakediş Belgesi” düzenlenir. Düzenlenen bu belge üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesine gönderilir. Ayrıca, Komisyonca Prim Hakediş Belgesi üzerine “Çiftçi Belgesi Alınmıştır” ibaresi yazılır.

- İl Komisyonu, mevcut bilgi ve belgeler ışığında usulsüzlük olduğunun tespit edilmesi halinde durumu Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı’na, kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde ise durumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirir.

- İl Komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışarak karar alır. Kararlar oy birliği ile alınır.

- Haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

- Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla destekleme prim ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme primi ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

b) Yağlık Ayçiçeği/Soya Fasulyesi/Kanola Prim Uygulaması İlçe Komisyonu

Ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretimi yapılan ilçelerde Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, bulunan yerlerde Kooperatifler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odaları temsilcilerinden oluşacak bir “Yağlık Ayçiçeği/Soya Fasulyesi/Kanola Prim Uygulaması İlçe Komisyonu” kurulur.

İlçe Komisyonları;

- İlçedeki yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola ekim alanları, verimleri ve üretim miktarları Ek-1/A ile Ek-1/B’deki formlara göre tespit edilir. Ek-1/B formunu İl komisyonuna gönderir.

- İlçe sınırları içinde faaliyette bulunan ve doğrudan üreticiden alım yapan yem/yağ/gıda sanayi işletmelerinden ve tüccarın üreticiden alım yapması halinde de tüccardan ürününü aldıkları üreticilerin isim listesini (Ek-2) ister.

- Üreticilerce komisyona ibraz edilen, alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) ve çiftçi belgesi fotokopileri üzerine “Aslına Uygundur” ibaresini yazarak alır; asıl nüshaları üzerine görünür şekilde “2003 yılı yağlık ayçiçeği / soya fasulyesi / kanola prim ödemesinde esas alınmıştır” ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Çiftçi Belgesinin ve alım satım belgesinin (veya faturanın) asıllarının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

- Yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola verimlerinin ve elde edilen ürün miktarının kontrolünde; çiftçinin arazisi, kullandığı tohumluk miktarı, kullandığı sulama suyu ve elektrik miktarı ile ilgili Sulama Birliklerinden ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinden (TEDAŞ, ÇEAŞ vb.) alınacak bilgilerden, bu İl/İlçenin önceki yıllardaki verim ortalamasından ve çeşit özelliklerinden de yararlanır.

Sertifikalı soya fasulyesi tohumluk üreticisi kuruluşlar ile bu tohumlukları satın alıp kullanan üreticilere ait kayıt ve satış faturaları, primden yararlanacak üreticilerin Komisyona ibraz edeceği satış faturaları ile karşılaştırılır. 2003 yılı sertifikalı soya fasulyesi tohumluk üretim, dağıtım ve stok miktarlarını gösteren tohumluk program çizelgelerinden de yararlanır.

- Sertifikalı soya fasulyesi tohumluğu ile üretim yapan üreticilere destekleme prim ödemesi yapılırken, üreticinin hem sertifikalı hem de sertifikasız tohumluk kullandığı durumlarda kullanılan tohumluk miktarına paralel olarak üretim hesaplanır, bu durumda sadece sertifikalı tohumluk kullanılarak gerçekleştirilen üretime ilave destekleme primi verilir. Kanola da ise sertifikalı tohumluk kullanım şartını arar.

- Üreticilerle ilgili bilgilerin icmalini Ek-1/A’da gösterilen şekilde yaparak, ilçelerde ve köylerde 15 gün süreyle askıda bırakır. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde düzeltilen icmalleri imzalayarak bağlı bulundukları illerdeki “Yağlık Ayçiçeği / Soya Fasulyesi / Kanola Prim Uygulaması İl Komisyonu”na gönderir.

- Komisyonun mahallinde tespit ettiği ekim alanları ile üretici bazında sağlanan bilgileri Alıcı Bazında Üretici İcmali (Ek-2) ile karşılaştırır ve Ek-2’yi İl Komisyonu’na gönderir. Uyumlu olduğu tespit edilen bilgilere istinaden, her üretici bazında bir dosya açar. Her bir ürün için ayrı ayrı Ek-3’te yer alan formatta “Prim Hakediş Belgesi” düzenler. Ayrıca, komisyonca prim hakediş belgesi üzerine “Çiftçi Belgesi Alınmıştır” ibaresini yazar. Düzenlenen bu belgeyi üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesine gönderir.

- Düzenlenen formlar; oluşturulacak veri tabanı çalışması için Prim Uygulama Sistemi (PUS) adı altında elektronik ortama aktarılacaktır. PUS ile elde edilen verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, analizi, kontrolü ve raporların oluşturulması hedeflenmektedir.

- İlçe Komisyonu, mevcut bilgi ve belgeler ışığında usulsüzlük olması ve kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde durumu İl Komisyonuna bildirir.

- İlçe Komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışarak karar alır. Kararlar oy birliği ile alınır.

- Haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

- Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla destekleme prim ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme primi ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

Prim Ödemesi İçin Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola Üretimi Yapan Gerçek Kişilerden Komisyonlarca İstenen Belgeler ve Yapılacak İşlemler

Madde 10– Üretim yapacak gerçek kişilerden istenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Çiftçi belgesi (Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerden kayıt yaptırdığı araziler için istenmez),

b) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi (Başvuru sırasında T.C. Nüfus cüzdanının aslının gösterilmesi zorunludur. Nüfus cüzdanlarında kimlik numarası olmayan çiftçiler Nüfus Müdürlüğünden onaylı kimlik numarasını gösterir belge getireceklerdir.),

c) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura),

d) Sertifikalı soya fasulyesi tohumluk kullanımına dayalı olarak yapılacak ilave prime esas olmak üzere; usulüne uygun olarak tohumluk üreticisi kuruluşlar ve bayileri tarafından üretici çiftçi adına düzenlenmiş 2003 yılına ait sertifikalı tohumluk faturasının aslı,

e) Borsa alım satım beyannamesi, f) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

g) Primin mevcut veya adlarına açılacak Banka hesabına aktarılmak üzere ödeneceğine ilişkin dilekçe,

h) Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini tapu hissedarlarından birinin kullanması durumunda tapudan onaylı tapu sureti veya tapunun aslı ile birlikte,

-Diğer hissedarlarla yapılmış sözleşme veya muvafakatname,

-Tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu sözleşme veya muvafakatnameye sahip olmaması durumunda, vereceği tek taraflı taahhütname (Ek-4),

Haklarında tek taraflı taahhütname verilenlerin sağ olduklarına ilişkin Nüfus Kayıt Örneği istenir. Ayrıca, rıza-i taksim yapıldığı ilgili Tapu Müdürlüğünce belgelenen arazilerde, üretim yapılan alana ilişkin olarak da, bu alanı kapsayacak şekilde tek taraflı taahhütname alınır.

ı)Tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge,

-Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti veya tapunun aslı,

-Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise (kiracılık, ortakçılık ve benzeri tarımsal üretimle iştigal eden çiftçilerden istenir); kira sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti veya tapunun aslı istenir (Ürün karşılığı kiralamalarda, tarla sahibi ve kiracının arazi ve ürün beyanları dikkate alınır, kira kontratı ve beyanları karşılaştırıldıktan sonra tarla sahibi kiralama bedeli olan ürün karşılığı primden yararlanır. Kiracı hissesine düşen ürünün primini alabilir. Bu durumda tarla sahibinden söz konusu tarla için çiftçilik belgesi istenmez.).

-Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise; bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlık / Mal Müdürlükleri veya Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi (ecr-i misil kabul edilmeyecektir),

-Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise; bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlık / Mal Müdürlükleri veya Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

-Tarım arazisinin mülkiyeti Vakıflara ait ise;  ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi,

-Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise; muhtar ve ihtiyar heyetinden alınacak köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,

-Tarım arazisinin mülkiyeti ihtilaflı ya da dava konusu ise;

· Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki ve mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise bu malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu ile belgelenmesi gerekir.

· Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle, vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise, bu malların kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu ile belgelenmesi gerekir.

-Taşınmaz malın maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikali yaptırılmamış durumlarda;

· Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise; taşınmaz malı kullanan şahsın mirasçı olduğunun Veraset Belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir.

· Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; malın zeminde mevcut olduğuna ve halen tapuya kayıtlı malın mirasçı tarafından kullanıldığına ilişkin muhtar ve ihtiyar heyetince imzalanmış ilmuhaber ile mirasçı olduğunu belirtir Veraset Belgesinin ibrazı şarttır.

-Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamıyor ise; İl/İlçe Tarım Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Ziraat Odaları görevlileri ve Köy İhtiyar Heyetince hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri tarım arazisini ektiğini, arazinin mahallinde ikamet ettiğini ve tarım arazisinde tarımsal üretimle iştigal ettiğini gösterir İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

-Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise; kadastro geçmemiş birimlerde İl/İlçe Komisyonlarınca hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri tarım arazisinde fiilen tarımsal faaliyette bulunduğunu gösterir, Komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

j) Tapunun niteliği bölümünde bağ ve benzeri bir ibare bulunan yerlerde; ilgili Komisyonlar tarafından üretimin yapıldığı mahalde inceleme yapılarak, söz konusu arazide yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretiminin yapıldığının tespit edilmesi halinde bu üreticiler primden yararlanabileceklerdir.

k) Üreticilerin mal sattığı tüccarın iflas etmesi veya bulunamaması halinde; ilgili prim uygulama komisyonları tarafından, tüccarın iflas ettiğinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26 ncı maddesi uyarınca kurulan Ticaret Sicil Memurluğu’ndan ve/veya Vergi Dairelerinden tespit edilmesi veya tüccarın bulunamadığının Emniyet Teşkilatının ilgili birimlerince belgelenmesi koşuluyla, üreticilerden Borsa Alım Satım Beyannamesi istenmez..

ı) Farklı yerlerde üretim yapan ancak ürününü tek bir yere satan üreticilerin elinde tek bir müstahsil makbuzu olması durumunda; üreticiler tarafından müstahsil makbuzunun aslı, aslının bir fotokopisi ile birlikte ilgili komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi konulur. Ayrıca, belge sahibi üreticinin her Komisyona ayrı ayrı beyan etmiş olduğu ürün miktarı, ilgili Komisyonlarca hem belgenin aslına hem de fotokopisi üzerine yazılarak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir.

m) Aile içerisinde anne, baba, eş ve çocuklardan herhangi birisine ait bir arazide üretilen prime esas ürün için; arazi sahibi tarafından başkasına kiraya verilmemiş olması ve arazi sahibinden muvafakatname alınması kaydıyla, aile içindeki belirtilen bireylerden herhangi biri tarafından satılan ürün satış belgeleri o şahıs üzerine tekamül ettirilmiş olması halinde, arazi sahibinin muvafakat belgesi ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ile primden yararlandırılır.

n) Komisyonlarca; çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden daha önce alınmış olan tasdikli tapu suretleri ile prime esas ürünün yetiştirildiği yere ait tapu aslı karşılaştırılarak uyumlu olması halinde tapunun bir fotokopisi alınır ve kişinin prim dosyasına eklenir. Bu durumda olan kişilerden ayrıca onaylı tapu sureti istenmez. Çiftçi kayıt sistemine kaydı yapılmamış arazilere ait müracaatlar, tapuların aslı veya Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylı sureti ile yapılır. İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tapu aslının fotokopisi alınarak Tapu Sicil Müdürlüğü’ nden resmi yazı ile toplu olarak onayları istenir. Toplu onay listesinde doğruluğu tasdik edilen tapu suretleri İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tasdik edilerek şahsın prim dosyasına konur.

Prim Uygulaması Dışında Kalan Haller

Madde 11- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan arazilerde; Medeni Kanunun 708 inci, 715 inci ve 999 uncu maddeleri, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/B maddesi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca özel mülkiyet konusu olamayacağından bu taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanlar prim ödemesinden yararlandırılmazlar.Bu mallar;

a) Kadastro çalışmaları sırasında, kamu yararına tahsis edilmiş bulunan kamu ortak malı niteliği (mera, yaylak ve kışlak gibi) tespit edilen taşınmaz mallar,

b) Kadastro çalışmaları henüz yapılmamış yerlerde ise, muhtar ve köy ihtiyar heyetince kamu ortak malı niteliğinde olduğu belirtilen taşınmaz mallardır.

Kamulaştırılan yerlerde yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretimi yapan üreticilere bu Tebliğ esaslarına göre prim ödemesi yapılmaz.

Prim uygulamasına müracaat eden arazi sahibi, Doğrudan Gelir Desteği için arazisinin kiraya verdiği bölümüne tekabül eden ürünü için prim uygulamasından yararlanamaz.

Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Madde 12- Haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden, kooperatifler, birlikler, yağ fabrikaları, yem fabrikaları, gıda fabrikaları ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.

Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler prim uygulamasından yararlandırılmazlar.

Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değiştirilen 53 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan ve Ziraat Odasından, bulunmayan yerlerde Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden Çiftçi Belgesini almayan çiftçiler çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar.” Hükmünün göz önünde tutulması, özellikle satışların müstahsil makbuzu ve fatura ile belgelendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Yürürlük

Madde 13- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

Ek-1/A

2003 YILI YAĞLIK AYÇİÇEĞİ/SOYA FASULYESİ/ KANOLA EKİM ALANLARI VE ÜRETİM TESPİT FORMU

İLİ:

İLÇESİ:

KÖYÜ:

ÜRÜN CİNSİ : (BU FORM HER ÜRÜN İÇİN AYRI AYRI DÜZENLENECEKTİR.)

Sıra No

Yağlık Ayçiçeği /Soya/Kanola Ekicisinin

Adı Soyadı

T.C.

Kimlik

No

Vergi Kimlik

No

Ektiği Yağlık Ayçiçeği/

Soya/Kanola Çeşidinin Adı

Tohumluk

Miktarı

(Kg)

Sertifikalı tohumluk

fatura

tarih ve no’su

Yağlık

Ayçiçeği/ Soya /Kanola Ekim

Alanı

(Da)

Verim

(Kg/da)

Sertifikalı

Tohumla Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Sertifikasız

Tohumla Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Toplam Üretim

Miktarı

(Kg)

Sertifikalı

Sertifikasız

Sertifikalı

Sertifikasız

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖY TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolduran

Köy Muhtarı

İlçe Teknik Elemanı

Adı Soyadı - İmza

Onaylayan

Adı Soyadı

Mühür – İmza

 

 

 

NOT: Bu form her köy için ayrı ayrı doldurulacaktır. Aynı üreticinin farklı köylerde ekilişinin olması durumunda köy muhtarları sadece kendi köy sınırları içerisindeki ekim alanı ve üretim tespitlerini onaylayacaktır.

Ek-1/B İLÇE FORMU

2003 YILI YAĞLIK AYÇİÇEĞİ/SOYA FASULYESİ/ KANOLA EKİM ALANLARI VE ÜRETİM TESPİT FORMU

İLİ:

İLÇESİ:

ÜRÜN CİNSİ : (BU FORM HER ÜRÜN İÇİN AYRI AYRI DÜZENLENECEKTİR.)

Köy adı

Yağlık Ayçiçeği/

Soya /Kanola

Ekici Sayısı

Yağlık Ayçiçeği/

Soya/ Kanola

Ekim Alanı

(Da)

Ortalama Verim

(Kg/Da)

Kullanılan Sertifikalı

Tohumluk

Miktarı

(Kg)

Kullanılan

Sertifikasız

Tohumluk

Miktarı

(Kg)

Sertifikalı

Tohumla

Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Sertifikasız

Tohumla Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Toplam

Üretim

Miktarı

(Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLÇE TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Formu Dolduran

Teknik Eleman

Onaylayan

İlçe Müdürü

 

 

Not: Her ilçe için Ek-1/A’ların toplamları alınarak doldurulacaktır.

Ek-1/C

2003 YILI YAĞLIK AYÇİÇEĞİ/SOYA FASULYESİ/ KANOLA EKİM ALANLARI VE ÜRETİM TESPİT FORMU

İLİ:

ÜRÜN CİNSİ : (BU FORM HER ÜRÜN İÇİN AYRI AYRI DÜZENLENECEKTİR.)

İlçe Adı

Yağlık Ayçiçeği/ Soya/ Kanola

Ekici Sayısı

Yağlık Ayçiçeği, Soya / Kanola

Ekim Alanı

(Da)

Kullanılan Sertifikalı Tohumluk

Miktarı

(Kg)

Kullanılan

Sertifikasız

Tohumluk

Miktarı

(Kg)

Sertifikalı

Tohumla

Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Sertifikasız

Tohumla

Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Toplam Üretim Miktarı

(Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İL TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

Formu Dolduran

Onaylayan

İl Müdürü

 

 

Not: Her il için Ek-1/B’lerın toplamları alınarak doldurulacaktır.

 

Ek-2

ALICI BAZINDA ÜRETİCİ İCMALİ

Alıcının Adı/Ticaret Unvanı /Kod No:

 

Üreticinin

İli/İlçesi/Köyü

Üreticinin Adı ve Soyadı

Satılan/Teslim Edilen

Yağlık Ayçiçeği / Soya / Kanola Miktarı (Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onay

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı İmza - Kaşe

Ek-3

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ/SOYA/KANOLA PRİMİ HAKEDİŞ BELGESİ

(NOT : HAKEDİŞ BELGELERİ HER ÜRÜN İÇİN AYRI AYRI DÜZENLENECEKTİR.)

 

Hakediş No

Tarihi

Üreticinin Adı -Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba Adı

Ana Adı

Doğum Yeri

ve

Tarihi

Vergi

Kimlik

No

Ürettiği Toplam

Yağlık Ayçiçeği/Soya/

Kanola Miktarı

Sertifikalı tohumluk

fatura

tarih ve

no

Fatura/Müstahsil

Makbuzunun

Prime Esas Toplam

Yağlık Ayçiçeği

/Soya/

Kanola

Miktarı

(Kg)

Ödenecek Toplam Prim Miktarı (TL)

Sertifikasız tohumluktan

elde edilen

(Kg)

Sertifikalı tohumluktan

elde edilen

(Kg)

Tarih

No

Yağlık Ayçiç.

/Soya/

Kanola Miktarı

(Kg)

Yağlık Ayçiçeği

/Soya/

Kanolanın Teslim Edildiği

Alıcı Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyon Başkanı

Adı Soyadı-Unvanı

(İmza)

Üye

Adı Soyadı-Unvanı

(İmza)

Üye

Adı Soyadı-Unvanı

(İmza)

Üye

Adı Soyadı-Unvanı

(İmza)

Üye

Adı Soyadı-Unvanı

(İmza)

 

 

 

Ek-4

TAAHHÜTNAME

....................... İlçesi ...................... Köyü ....................... Mevkii’nde bulunan hissedarı olduğum tapunun .................ada ...................parsel numarasında kayıtlı tarım arazisinde yetiştirdiğim Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanola ürünü için aldığım prim tutarını hissedarlarca yapılacak bir itiraz vukuunda, gayrikabil-i rücu, hiçbir itiraz beyan etmeden ilk talepte ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile 6183 sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

Tarih:

Adı - Soyadı:

İmza

Adres :

Telefon:

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından:

2003 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

Tebliğ No: 2004/20

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2003 yılı ürünü kütlü pamuğun satışı karşılığında, üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ, 01/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2003/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar’da Değişiklik yapılmasına ilişkin 12/03/2004 tarih ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/6945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kararname: 2003 yılı ürünü kütlü pamuk üreticisine destekleme primi ödenmesine ilişkin 29/09/2003 tarihli ve 2003/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 03/03/2004 tarih ve 2004/6945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’dır.

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’dır.

c) Kooperatifler ve Birlikler: 16/06/2000 tarihli ve 24081 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a göre faaliyette bulunan “Tarım Satış Kooperatifleri ile Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri” dir.

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi’dir.

e) Borsa: 15/03/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları”, “Ticaret Odaları”, “Sanayi Odaları”, “Deniz Ticaret Odaları”, “Ticaret Borsaları” ve “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” Kanunu’nda yazılı esaslar dahilinde borsaya dahil maddelerin alım satım ve fiyatlarının tespit ve ilanı işlevi ile meşgul olmak üzere, anılan Kanun’a göre kurulan ticaret borsalarıdır.

f) Destekleme Primi veya Prim: Kütlü pamuk üreticilerine kararname uyarınca Hazine’ce Banka aracılığıyla yapılacak

ödemedir.

g) İlgili Mercii: Kütlü Pamuk Prim Uygulaması İl ve İlçe Komisyonu’dur.

h) Prim Uygulama Sistemi (PUS): Prime esas ürünlere ait tüm bilgilerin toplandığı elektronik ortamda hazırlanan veri tabanı çalışmasıdır.

ı) Üretici: 2003 yılında prime esas ürünleri İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tespiti yapılan arazilerde üreten gerçek kişilerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı, Destekleme Primi Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler

Uygulama Alanı

Madde 4- Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kooperatif ve birlikler ile diğer alıcılara yapılan kütlü pamuk satışları karşılığında, üreticiler prim ödemelerinden yararlanır. Mahlıç (lif) haline getirilmiş ve/veya daha ileri derecede işlenmiş pamuk satışları prim uygulamasının kapsamı dışındadır. Ancak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve üretme istasyonlarıyla sözleşme yaparak pamuk tohumu üreten ve bu kuruluşlara kütlü pamuğunu çırçırlattığını belgeleyen üreticiler primden yararlandırılır. Sözleşme belgesi ile lif ( Mahlıç ) haline getirilmiş pamuk satışını belgelemek ve müracaata esas diğer belgelerle birlikte müracaat etmek zorundadırlar. Borsa alım satım beyannamesi istenmez.

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı

Madde 5- Kararname’nin Eki Karar’ın 1 inci maddesi ile 2003 yılı ürünü kütlü pamuğun satışı sonucunda üreticilere verilecek prim tutarının tespitine, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müştereken yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde; 2003 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutarı kilogram başına 90.000-TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, sertifikalı sınıfta delinte (havsız) tohumluk kullanmak suretiyle kütlü pamuk üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarının %10’u fazla ödeme yapılacaktır.

Kararname uyarınca, destekleme primi, 2004 Mali Yılı Bütçesi’ne konulan ödenekten karşılanacak, gerekli belgelere istinaden üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesinden doğrudan üreticiye nakden veya hesaben ödenecektir. Üreticilere ödemeler, ilgili mercilerce kendilerine ibraz edilen prime esas belgelerin incelenmesinin sonuçlanmasından sonra yapılır.

Üretici, istenilen belgelerle en geç 30/06/2004 tarihine kadar ilgili mercilere başvurur, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve prim ödenmez .

Mücbir sebepler dışında vekaleten ödeme yapılamaz.

Çiftçi Belgesi Düzenlenmesi

Madde 6- Bu belge, Maliye Bakanlığınca 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:237’de tanımlanan Çiftçi Belgesi’dir.

Bu tebliğ tarihinden önce verilen Çiftçi Belgeleri Ziraat Odalarınca ücretsiz değiştirilir.

Ayrıca, Komisyonlara verilecek Çiftçi Belgesinin onaylı nüshasına “2003 yılı ürünü kütlü pamuk destekleme primi ödemeleri içindir” şerhi konulur.

Birden fazla il ya da ilçede üretim yapılması halinde, Çiftçi Belgesi çiftçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Ziraat Odası ya da Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünce düzenlenecektir. Bu durumda; Çiftçi Belgesini düzenleyecek olan birim çiftçinin söz konusu müracaatı sırasında zirai işletmelerine ilişkin verdiği bilgiler hakkında ilgili Ziraat Odaları veya Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerinden yazılı teyit almak zorundadır.

Ziraat Odaları ile Bakanlık İl veya İlçe Müdürlükleri, Çiftçi Belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Alım Satım İşlemlerinin Borsaca Toplu Olarak Tescil Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

Madde 7- 07/06/1983 tarihli ve 18070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliği”nin 50 nci maddesinde, alıcının aynı kişi, satıcının ise farklı kişiler olması halinde, alım satım işleminin bu amaçlar için hazırlanmış özel beyannamelerle topluca tescil ettirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu bakımdan, destekleme primi ödemelerine konu kütlü pamuk alımlarının, çırçır işletmeleri veya diğer alıcılar tarafından tek bir alım satım beyannamesi ile veya beyannameye ekli dökümlü föylerle topluca tescil ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, alım satım beyannamesi, tescili yaptıran alıcı tarafından fotokopi yoluyla çoğaltılıp, aslına uygunluğu onaylandıktan sonra satıcıya (üreticiye) verilir.

Bu tür toplu tescillerde, alım satım beyannamesi üzerinde veya beyannameye ekli föylerde satıcı (üretici) ve satışla ilgili diğer bilgilerin eksiksiz bulunması koşuluyla, tescil beyannamelerinin onaylı fotokopileri ilgili mercilerce geçerli sayılır.

Prim Uygulamasına Konu Ürün Alımlarında Alıcının Yükümlülükleri

Madde 8- Prim uygulamasına konu ürün alımlarında;

a) Çırçır işletmesinin üreticiden alım yapması;

Kütlü pamuk teslim ve satışlarında; alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı (gerçek usulde vergilendirilen üreticilerde ise kendilerinde kalan fatura nüshası) ve aslının bir fotokopisi ile birlikte komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine aslının görüldüğüne dair “Görülmüştür” ibaresi konularak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve fatura asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. Aranılan belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda, belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, Birlikler ve Borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayii olması durumunda; üreticinin bu belgeyi düzenleyen kuruma dilekçe ile müracaat ederek alacağı belge, kurum tarafından “Bu belge, aslının kaybı/zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir.” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, Komisyonlarca geçerli sayılacaktır.

Ayrıca; alım satım işlemi, alıcı tarafından 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanun’la değişik 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün 15/07/1982 tarihli ve 17755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Ticaret Borsalarında Yapılan Alım Satımların Tesciline İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirilmemesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde kütlü pamuk bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın Borsaya tescil ettirilir.

Ayrıca, çırçır işletmeleri tarafından işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren her 15 günde bir üretici bazında işlediği kütlü pamuk miktarını gösterir belge İl/İlçe Komisyonuna gönderilir. Bu belge, Komisyonlarca İl/İlçe sınırları içinde faaliyette bulunan çırçır işletmelerinden bir yazı ile istenecektir.

b) Çırçır işletmeleri dışında kalan tüccarın alım yapması:

Çırçır işletmelerine satış yapılması veya fason işletilmesi koşuluyla tüccar alımları da destekleme primi uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu tür alım satımlarda alıcı ve satıcı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

- Tüccara yapılan satışlarda üreticinin prim ödemelerinden yararlanabilmesi için; tüccar tarafından alınan kütlü pamuğun çırçır işletmelerine satışı yapılması halinde çırçır işletmelerinden alınan alım satım belgesi, satışı yapılmayıp sadece fason işletilmesi halinde fason işleme sözleşme belgesi ile tüccarın alım yaptığı üreticilerin isim listesi (Ek-2) çırçır işletmesi tarafından bulunduğu ildeki İl Komisyonu’na gönderilir.

- Üreticiden ürün alımında bulunan tüccarın usulüne uygun olarak düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca üreticiye teslim edilir.

- Alım satım işlemi, alıcı tüccar tarafından borsada tescil ettirilir ve alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir.

c) Kamu kuruluşlarına yapılan kütlü pamuk teslimatları:

Çiftçiler tarafından üretilen ve kamu kuruluşlarına yapılan kütlü pamuk teslimatları için de 10 uncu maddede belirtilen belgelerin düzenlenmesi kaydıyla çiftçilere prim ödenir. Kamu kuruluşlarına tüccar tarafından yapılan satış ve teslimatlarda kütlü pamuk teslimat belgesi, tüccarın üreticiden yaptığı alım miktarları ile uyumlu bir şekilde her bir üretici adına ayrı ayrı düzenlenir. Bu belge tüccar tarafından üreticiye teslim edilir.

Ödemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler

Madde 9- Kararnamede, destekleme prim ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nın yetkili olduğu ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kuruluşları, Kooperatifler ve Birlikler ile Sulama Birlikleri gibi diğer ilgili birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla İl ve İlçe Komisyonları oluşturulmuştur.

a) Kütlü Pamuk Prim Uygulaması İl Komisyonu;

Pamuk üretimi yapılan illerde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Kooperatifler, Birlikler, Sanayi Odalarının İldeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ticaret Borsası temsilcisinin katılımıyla “Kütlü Pamuk Prim Uygulaması İl Komisyonu” oluşturulur.

İl Komisyonları;

- İl komisyonları merkez ilçe ve bağlı köylerde İlçe Komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

- İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve doğrudan üreticiden alım yapması durumunda çırçır işletmelerinden ve tüccarın üreticiden alım yapması halinde de tüccardan ürününü aldıkları üreticilerin isim listesini (Ek-2) ister.

- İl sınırları içinde faaliyette bulunan tohum satış firmalarından tohumluk satışlarını alarak, bu tohumluk satış miktarlarına göre tahmini ekim alanlarını ve üretim miktarlarını hesaplar, bu verilerle Ek-1/C’deki verilerin uyumluluğunu kontrol eder.

- İldeki toplam pamuk ekim alanları, verim ve üretim miktarlarını Ek-1/C’deki forma göre tespit ederek, mevcut bilgileri İlçe Komisyonlarından intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır.

- İl sınırları içinde faaliyette bulunan çırçır işletmeleri nezdinde; çırçır firmalarının bulundukları il ve diğer illerdeki üreticilerden teslim aldıkları kütlü pamuk ve stok miktarları, Elektrik Dağıtım Şirketlerinden (TEDAŞ, ÇEAŞ vb.) alınan işletmelere ait enerji tüketim miktarları ile bu işletmelerden kaçak elektrik kullanmadıklarına dair belgeler ve Sanayi Odalarından alınan kapasite oranlarıyla ilgili alınacak bilgiler ışığında işleyebilecekleri kütlü pamuk miktarlarını tespit eder. Gerektiğinde kütlü pamuk randımanını belirlemek üzere çırçır randımanından yararlanır.

- Üretimin yapıldığı yerdeki İl Komisyonu; diğer illere olan satışları kontrol etmek amacıyla, satışın gerçekleştiği İl Komisyonlarından bilgi ister. Ayrıca, satışın yapıldığı yerdeki İl Komisyonu; diğer illerden gelen ürünün üretiminin kontrol edilmesi amacıyla üretimin gerçekleştiği İl Komisyonlarından bilgi ister.

- Çırçır işletmeleri hakkındaki tespitler ile ilçelerden gelen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, belge ve bilgilerde eksiklik ve usulsüzlük tespit edilmemesi halinde; çırçır işletmeleri veya Birlikler bazında ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshası İlçe Komisyonlarına gönderilir.

-Komisyonca, merkeze bağlı köylerde tespit ettiği ekim alanları ve üretici bazında sağlanan bilgiler ile Alıcı Bazında Üretici İcmali (Ek-2) karşılaştırılır. Uyumlu olduğu tespit edilen bilgilere istinaden her üretici bazında bir dosya açılır. Ek-3’te yer alan formatta “Prim Hakediş Belgesi”düzenlenir. Düzenlenen bu belgeyi üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesine gönderir. Ayrıca, Komisyonca Prim Hakediş Belgesi üzerine “Çiftçi Belgesi Alınmıştır” ibaresini yazar.

- Kütlü pamuk verimlerinin ve elde edilen ürün miktarının kontrolünde; çiftçinin arazisi, kullandığı tohumluk miktarı, kullandığı sulama suyu ve elektrik miktarı ile ilgili Sulama Birliklerinden ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinden (TEDAŞ, ÇEAŞ vb.) alınacak bilgilerden, bu İl/İlçenin önceki yıllardaki verim ortalamasından ve çeşit özelliklerinden de yararlanır.

- Sertifikalı delinte edilmiş pamuk tohumluğu üreticisi kuruluşlar ile bu tohumlukları satın alıp kullanan üreticilere ait kayıt ve satış faturaları, primden yararlanacak üreticilerin Komisyona ibraz edeceği satış faturaları ile karşılaştırılır. 2003 yılının sertifikalı delinte edilmiş pamuk tohumluk üretim, dağıtım ve stok miktarlarını gösteren tohumluk program çizelgelerinden de yararlanır.

- Sertifikalı tohumluk ile üretim yapan üreticilere destekleme prim ödemesi yapılırken, üreticinin hem sertifikalı hem de sertifikasız tohumluk kullandığı durumlarda kullanılan tohumluk miktarına paralel olarak üretimi hesaplar, bu durumda sadece sertifikalı tohumluk kullanılarak gerçekleştirilen üretime ilave destekleme primi verir.

-Düzenlenen formlar; oluşturulacak veri tabanı çalışması için Prim Uygulama Sistemi (PUS) adı altında elektronik ortama aktarılacaktır. PUS ile elde edilen verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, analizi, kontrolü ve raporların oluşturulması hedeflenmektedir.

-İl Komisyonu, mevcut bilgi ve belgeler ışığında usulsüzlük olduğunun tespit edilmesi halinde durumu Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı’na, kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde ise durumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirir.

-İl Komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışarak karar alır. Kararlar oy birliği ile alınır.

-Sahtecilik ve/veya kamu kurumlarını dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın fazla destekleme prim ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme primi ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

-Haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

b) Kütlü Pamuk Prim Uygulaması İlçe Komisyonu;

İlçelerde Kaymakam başkanlığında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, bulunan yerlerde Kooperatifler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odaları temsilcilerinden oluşacak bir “Kütlü Pamuk Prim Uygulaması İlçe Komisyonu” kurulur.

İlçe Komisyonları;

- İlçedeki pamuk ekim alanları, verim ve üretim miktarları Ek.1/A ile Ek.1/B’deki formlara göre tespit edilir. Ek.1/B formunu İl Komisyonuna gönderir.

- Üreticilerce komisyona ibraz edilen, alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) ve çiftçi belgesi fotokopileri üzerine “Aslına Uygundur” ibaresini yazarak alır; asıl nüshaları üzerine görünür şekilde “2003 yılı pamuk prim ödemesinde esas alınmıştır” ibaresi konularak üreticiye iade eder. Çiftçi belgesinin ve alım satım belgesinin asıllarının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

- İlçe sınırları içinde faaliyette bulunan ve doğrudan üreticiden alım yapması durumunda çırçır işletmelerinden ve tüccarın üreticiden alım yapması halinde de tüccardan ürününü aldıkları üreticilerin isim listesini (Ek-2) ister.

- Kütlü pamuk verimlerinin ve elde edilen ürün miktarının kontrolünde; çiftçinin arazisi, kullandığı tohumluk miktarı, kullandığı sulama suyu ve elektrik miktarı ile ilgili Sulama Birliklerinden ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinden (TEDAŞ, ÇEAŞ vb.) alınacak bilgilerden, bu İl/İlçenin önceki yıllardaki verim ortalamasından ve çeşit özelliklerinden de yararlanır.

- Sertifikalı delinte edilmiş pamuk tohumluğu üreticisi kuruluşlar ile bu tohumlukları satın alıp kullanan üreticilere ait kayıt ve satış faturaları, primden yararlanacak üreticilerin Komisyona ibraz edeceği satış faturaları ile karşılaştırılır. 2003 yılının sertifikalı delinte edilmiş pamuk tohumluk üretim, dağıtım ve stok miktarlarını gösteren tohumluk program çizelgelerinden de yararlanır.

- Sertifikalı tohumluk ile üretim yapan üreticilere destekleme prim ödemesi yapılırken, üreticinin hem sertifikalı hem de sertifikasız tohumluk kullandığı durumlarda kullanılan tohumluk miktarına paralel olarak üretim hesaplanır, bu durumda sadece sertifikalı tohumluk kullanılarak gerçekleştirilen üretime ilave destekleme primi verilir.

- Üreticilerle ile ilgili bilgilerin icmalini Ek-1/A’da gösterilen şekilde yaparak, ilçelerde ve köylerde 15 gün süreyle askıda bırakır. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde düzeltilen icmalleri imzalayarak bağlı bulundukları illerdeki “Kütlü Pamuk Prim Uygulaması İl Komisyonu”na gönderir.

-Komisyonun mahallinde tespit ettiği ekim alanları ile üretici bazında sağlanan bilgileri (Ek-1/A) ve Alıcı Bazında Üretici İcmali (Ek-2) karşılaştırır ve Ek-2’yi İl Komisyonuna gönderir. Uyumlu olduğu tespit edilen bilgilere ve ilçe komisyonunca çırçır işletmeleri bazında yapılan inceleme sonuçlarına istinaden, her üretici bazında bir dosya açar. Her üretici için Ek-3’de yer alan formatta “Prim Hakediş Belgesi” düzenler. Düzenlenen bu belgeyi üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu Banka şubesine gönderir.

-Düzenlenen formlar; oluşturulacak veri tabanı çalışması için Prim Uygulama Sistemi (PUS) adı altında elektronik ortama aktarılacaktır. PUS ile elde edilen verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, analizi, kontrolü ve raporların oluşturulması hedeflenmektedir.

- İlçe Komisyonu, mevcut bilgi ve belgeler ışığında usulsüzlük olması ve kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde durumu İl Komisyonuna bildirir.

- İlçe Komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışarak karar alır. Kararlar oy birliği ile alınır. -Sahtecilik ve/veya kamu kurumlarını dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın fazla destekleme prim ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, destekleme primi ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

-Haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

Prim Ödemesi İçin Kütlü Pamuk Üretimi Yapan Gerçek Kişilerden Komisyonlarca İstenen Belgeler ve Yapılacak İşlemler

Madde 10 – Üretim yapacak gerçek kişilerden Komisyonlarca istenen belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Çiftçi belgesi (Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerden kayıt yaptırdığı araziler için istenmez),

b) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi, (Başvuru sırasında T.C. Nüfus cüzdanının aslının gösterilmesi zorunludur. Nüfus cüzdanlarında kimlik numarası olmayan çiftçiler Nüfus Müdürlüğünden onaylı kimlik numarasını gösterir belge getireceklerdir.),

c) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura),

d) Sertifikalı delinte tohumluk kullanımına dayalı olarak yapılacak ilave prime esas olmak üzere; usulüne uygun olarak

tohumluk üreticisi kuruluşlar ve bayileri tarafından üretici çiftçi adına düzenlenmiş 2003 yılına ait sertifikalı tohumluk faturasının aslı,

e) Borsa alım satım beyannamesi,

f) Komisyonun gerekli görmesi halinde; Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından hazırlanan “Pamuk Kontrol Belgesi” istenir,

g) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

h) Primin mevcut veya adlarına açılacak Banka hesabına aktarılmak üzere ödeneceğine ilişkin dilekçe,

ı)Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise; tarım arazisini tapu hissedarlarından birinin kullanması durumunda tapudan onaylı tapu sureti veya tapunun aslı ile birlikte,

-Diğer hissedarlarla yapılmış sözleşme veya muvafakatname,

-Tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu sözleşme veya muvafakatnameye sahip olmaması durumunda, vereceği tek taraflı taahhütname (Ek-4) ,

Haklarında tek taraflı taahhütname verilenlerin sağ olduklarına ilişkin Nüfus Kayıt Örneği istenir. Ayrıca, rıza-i taksim yapıldığı ilgili Tapu Müdürlüğünce belgelenen arazilerde, üretim yapılan alana ilişkin olarak da, bu alanı kapsayacak şekilde tek taraflı taahhütname alınır.

j)Tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge,

-Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti veya tapunun aslı,

-Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise (kiracılık, ortakçılık v.b. tarımsal üretimle iştigal eden çiftçilerden istenir); kira sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti veya tapunun aslı istenir (Ürün karşılığı kiralamalarda, tarla sahibi ve kiracının arazi ve ürün beyanları dikkate alınır, kira kontratı ve beyanları karşılaştırıldıktan sonra tarla sahibi kiralama bedeli olan ürün karşılığı primden yararlanır. Kiracı hissesine düşen ürünün primini alabilir. Bu durumda tarla sahibinden söz konusu tarla için çiftçilik belgesi istenmez.).

-Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise; bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlık / Mal Müdürlükleri veya Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi, (ecr-i misil kabul edilmeyecektir)

-Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise; bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlık / Mal Müdürlükleri veya Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

-Tarım arazisinin mülkiyeti Vakıflara ait ise; ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi,

-Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise; muhtar ve ihtiyar heyetinden alınacak köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,

-Tarım arazisinin mülkiyeti ihtilaflı ya da dava konusu ise;

· Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki ve mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise bu malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu ile belgelenmesi gerekir.

· Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle, vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise, bu malların kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığının İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu ile belgelenmesi gerekir.

-Taşınmaz malın maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikali yaptırılmamış durumlarda;

· Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise; taşınmaz malı kullanan şahsın mirasçı olduğunun Veraset Belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir.

· Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; malın zeminde mevcut olduğuna ve halen tapuya kayıtlı malın mirasçı tarafından kullanıldığına ilişkin muhtar ve ihtiyar heyetince imzalanmış ilmuhaber ile mirasçı olduğunu belirtir Veraset Belgesinin ibrazı şarttır.

-Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamıyor ise; İl/İlçe Tarım Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Ziraat Odaları görevlileri ve Köy İhtiyar Heyetince hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri tarım arazisini ektiğini, arazinin mahallinde ikamet ettiğini ve tarım arazisinde tarımsal üretimle iştigal ettiğini gösterir İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

- Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise; kadastro geçmemiş birimlerde İl/İlçe Komisyonlarınca hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri tarım arazisinde fiilen tarımsal faaliyette bulunduğunu gösterir, Komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

k) Tapunun niteliği tahsis bölümünde bağ ve benzeri bir ibare bulunan yerlerde; ilgili Komisyonlar tarafından üretimin yapıldığı mahalde inceleme yapılarak, söz konusu arazide kütlü pamuk üretiminin yapıldığının tespit edilmesi halinde bu üreticiler primden yararlanabileceklerdir.

l) Üreticilerin mal sattığı tüccarın iflas etmesi veya bulunamaması halinde; ilgili prim uygulama komisyonları tarafından, tüccarın iflas ettiğinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26 ncı maddesi uyarınca kurulan Ticaret Sicil Memurluğu’ndan ve/veya Vergi Dairelerinden tespit edilmesi veya tüccarın bulunamadığının Emniyet Teşkilatının ilgili birimlerince belgelenmesi koşuluyla, üreticilerden Borsa Alım Satım Beyannamesi istenmez.

m) Farklı yerlerde üretim yapan ancak ürününü tek bir yere satan üreticilerin elinde tek bir müstahsil makbuzu olması durumunda; üreticiler tarafından müstahsil makbuzunun aslı, aslının bir fotokopisi ile birlikte ilgili komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi konulur. Ayrıca, belge sahibi üreticinin her Komisyona ayrı ayrı beyan etmiş olduğu ürün miktarı, ilgili Komisyonlarca hem belgenin aslına hem de fotokopisi üzerine yazılarak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir.

n) Aile içerisinde anne, baba, eş ve çocuklardan herhangi birisine ait bir arazide üretilen prime esas ürün için; arazi sahibi tarafından başkasına kiraya verilmemiş olması ve arazi sahibinden muvafakatname alınması kaydıyla, aile içindeki belirtilen bireylerden herhangi biri tarafından satılan ürün satış belgeleri o şahıs üzerine tekamül ettirilmiş olması halinde, arazi sahibinin muvafakat belgesi ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ile primden yararlandırılır.

o) Komisyonlarca; çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden daha önce alınmış olan tasdikli tapu suretleri ile prime esas ürünün yetiştirildiği yere ait tapu aslı karşılaştırılarak uyumlu olması halinde tapunun bir fotokopisi alınır ve kişinin prim dosyasına eklenir. Bu durumda olan kişilerden ayrıca onaylı tapu sureti istenmez.Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı yapılmamış arazilere ait müracaatlar, tapuların aslı veya Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylı sureti ile yapılır. İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tapu aslının fotokopisi alınarak Tapu Sicil Müdürlüğü’ nden resmi yazı ile toplu olarak onayları istenir. Toplu onay listesinde doğruluğu tasdik edilen tapu suretleri İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce tasdik edilerek şahsın prim dosyasına konur.

Prim Uygulaması Dışında Kalan Haller

Madde 11- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan arazilerde; Medeni Kanun’un 708 inci, 715 inci ve 999 uncu maddeleri, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/B maddesi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca özel mülkiyet konusu olamayacağından bu taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanlar prim ödemesinden yararlandırılmazlar. Bu mallar;

a) Kadastro çalışmaları sırasında, kamu yararına tahsis edilmiş bulunan kamu ortak malı niteliği (mera, yaylak ve kışlak gibi) tespit edilen taşınmaz mallar,

b) Kadastro çalışmaları henüz yapılmamış yerlerde ise, muhtar ve köy ihtiyar heyetince kamu ortak malı niteliğinde olduğu belirtilen taşınmaz mallardır.

Kamulaştırılan yerlerde pamuk üretimi yapan üreticilere bu Tebliğ esaslarına göre prim ödemesi yapılmaz.

Prim uygulamasına müracaat eden arazi sahibi, Doğrudan Gelir Desteği için arazisinin kiraya verdiği bölümüne tekabül eden ürünü için prim uygulamasından yararlanamaz.

Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Madde 12- Haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden, kooperatifler, birlikler, çırçır işletmeleri ve diğer ilgililerden geri alınır.

Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler prim uygulamasından yararlandırılmazlar.

Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değiştirilen 53 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan ve Ziraat Odasından, bulunmayan yerlerde Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden Çiftçi Belgesini almayan çiftçiler çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar.” Hükmünün göz önünde tutulması, özellikle satışların müstahsil makbuzu ve fatura ile belgelendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Yürürlük

Madde 13- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Ek-1/A

2003 YILI PAMUK EKİM ALANLARI VE ÜRETİM TESPİT FORMU

 

İLİ:

İLÇESİ:

KÖYÜ:

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Pamuk Ekicisinin

Adı Soyadı

T.C

Kimlik

No

Vergi Kimlik No

Ektiği Pamuk

Çeşidinin

Adı

Tohumluk

Miktarı

(Kg)

Sertifikalı tohumluk

fatura

Tarih / No’su

Pamuk Ekim

Alanı

(Da)

Verim (Kg/da)

Sertifikalı

Tohumla Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Sertifikasız

Tohumla Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Toplam Üretim

Miktarı

(Kg)

Sertifikalı

Sertifikasız

Sertifikalı

Sertifikasız

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

KÖY TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onaylayan

Köy Muhtarı

Adı Soyadı

Dolduran

İlçe Teknik Elemanın

 

 

Adı Soyadı - İmza

Mühür – İmza

 

NOT: Bu form her köy için ayrı ayrı doldurulacaktır. Aynı üreticinin farklı köylerde ekilişinin olması durumunda köy muhtarları sadece kendi köyündeki ekim alanı ve üretim tespitlerini onaylayacaktır.

Ek-1/B İLÇE FORMU

2003 YILI PAMUK EKİM ALANLARI VE ÜRETİM TESPİT FORMU

 

İLİ:

İLÇESİ:

Köy adı

Pamuk Ekici Sayısı

Pamuk Ekim Alanı

(Da)

Ortalama Verim

(Kg/Da)

Kullanılan Sertifikalı

tohumluk

miktarı

(Kg)

Kullanılan

Sertifikasız

tohumluk

Miktarı

(Kg)

Sertifikalı

Tohumla

Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Sertifikasız

Tohumla Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Toplam

Üretim

Miktarı

(Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLÇE TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formu Dolduran

Onaylayan

Teknik Eleman

İlçe Müdürü

 

 

Not: Her ilçe için Ek-1/A’ların toplamları alınarak doldurulacaktır.

 

 

Ek-1/C

2003 YILI PAMUK EKİM ALANLARI VE ÜRETİM TESPİT FORMU

 

İLİ:

 

İlçe adı

Pamuk

Ekici

Sayısı

Pamuk Ekim

Alanı

(Da)

Kullanılan Sertifikalı Tohumluk

Miktarı

(Kg)

Kullanılan

Sertifikasız

Tohumluk

Miktarı

(Kg)

Sertifikalı

Tohumla

Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Sertifikasız

Tohumla

Yapılan

Üretim

Miktarı

(Kg)

Toplam Üretim Miktarı

(Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İL TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

Formu Dolduran

Onaylayan

 

İl Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Her İl için Ek-1/B’lerin toplamları alınarak doldurulacaktır.

 

 

 

Ek-2

 

 

ALICI BAZINDA ÜRETİCİ İCMALİ

 

 

Alıcının Adı/Ticaret Ünvanı/Kod No(*):

 

 

 

Üreticinin

İli/İlçesi/Köyü

Üreticinin Adı ve Soyadı

Satılan/Teslim Edilen

Kütlü Pamuk Miktarı (Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Yetkilisi

Onay

Adı Soyadı

İmza - Kaşe

 

 

 

(*): Pamuğun işlendiği çırçır işletmesinin kod numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜTLÜ PAMUK PRİMİ HAKEDİŞ BELGESİ

 

Ek-3

 

Hakediş No

Tarihi

Üreticinin Adı -Soyadı

T.C.

Kimlik No

Baba Adı

Ana Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Vergi Kimlik No

Ürettiği Toplam Kütlü Pamuk Miktarı

Sertifikalı tohumluk

fatura

tarih ve no

Fatura/Müstahsil

Makbuzunun

Prime Esas Toplam

Kütlü Pamuk Miktarı

(Kg)

Ödenecek Toplam Prim Miktarı (TL)

Sertifikasız tohumluktan

elde edilen

(Kg)

Sertifikalı tohumluktan

elde edilen

(Kg)

Kütlü Pamuğun Teslim Edildiği

Alıcı Adı

No

Tarih

Kütlü Pamuk Miktarı

(Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

Adı Soyadı-Unvanı

Adı Soyadı-Unvanı

Adı Soyadı-Unvanı

Adı Soyadı-Unvanı

Adı Soyadı-Unvanı

(İmza)

(İmza)

(İmza)

(İmza)

(İmza)

 

 

 

 

Ek-4

 

TAAHHÜTNAME

 

 

 

 

....................... İlçesi ...................... Köyü ....................... Mevkii’nde bulunan hissedarı olduğum tapunun .................ada ...................parsel numarasında kayıtlı tarım arazisinde yetiştirdiğim kütlü pamuk ürünü için aldığım prim tutarını hissedarlarca yapılacak bir itiraz vukuunda, gayrikabil-i rücu, hiçbir itiraz beyan etmeden ilk talepte ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile 6183 sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

 

 

Tarih:

Adı Soyadı:

İmza:

Adres :

Telefon:

—— • ——

İstanbul Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2004/1

Karar Tarihi : 15/4/2004

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66’ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden orman yangınlarının en yoğun olduğu mevsimde 1/6/2004 – 31/10/2004 tarihleri arasında aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — Koruma altına alınan ve herkesin görebileceği şekilde tabela ve levhalarla işaretlenmiş, etrafı dikenli tel ile ihata edilmiş orman ve ağaçlandırma sahalarına ne maksatla olursa olsun hiçbir şekilde giriş-çıkış yapılmayacak, ateş yakılmayacak, ateşli maddeler ile dolaşılmayacaktır.

Madde 2 — Orman sınırları içinden geçen Devlet karayolu, köy yolu ve orman yolları kenarlarında piknik yapılması yasaklanmıştır.

Madde 3 — Vatandaşlar yalnızca kendilerine tahsis edilmiş piknik alanlarından gerekli tedbirleri alarak faydalanacaklar, bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve yaratılan çevre kirliliği ortadan kaldırılıp, kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir.

Madde 4 — Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamında kalan orman içi köyler ile orman bitişiği köyler ve orman ile ilişiği bulunmayan diğer köylerde anız ve her türlü bitki örtüsü yakılması yasaklanmıştır.

Madde 5 — Piknik yerleri ve orman alanı civarındaki konaklama yerleri ve sanayi tesisleri ormanı da etkileyebilecek yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alacak, kendi söndürme ve koruma ekiplerini kuracak, orman ile aralarında koruma bandı oluşturacaklardır.

Madde 6 — Yüksek gerilim hatlarının bakım ve yapımı ile mükellef kuruluşlar (TEDAŞ, BEDAŞ) tarafından sürekli kontrol edilerek gerekli bakımları yapılacak ve nakil hattı altının ölü ve diri örtü (bitki) temizliği gerçekleştirilecektir.

Madde 7 — Belediyeler ve köy tüzel kişilikleri orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı iş makinesi (dozer, loder, lastik tekerlekli kepçe gibi) hazır bulunduracaklardır.

Madde 8 — Orman yangını tehlikesi ile karşı karşıya olan orman içi ve bitişiği orman köylerinde vatandaşlarımız, muhtarlıkça düzenlenecek nöbet çizelgesine göre en az 3 kişi olarak gözetim ve devriye hizmeti yürüteceklerdir. Görevlendirilecek kişilerce, orman sürekli kontrol altında tutulacak ve yabancı kişilerin kimlikleri tespit edilerek ormandan çıkarılacaktır. Muhtarlık veya görevlilerin talebi halinde 0 212 285 21 04 no.lu telefondan ulaşılabilecek Jandarma Doğal Hayatı Koruma Timleri, Jandarma Çevre Koruma Timleri ve Jandarma Devriyeleri görev yapacaklardır.

Madde 9 — Orman İşletme Müdürlükleri, Şeflikleri, polis ve jandarma işbirliğiyle yangın mevsimi süresince kontrol ve devriye hizmetlerini aralıksız gerçekleştireceklerdir. İhtiyaca göre İlçe Kaymakamlıklarının talimatı doğrultusunda tüm kamu personel ve imkanlarından önleyici hizmetlerde (devriye, kontrol, müdahale ve benzeri) orman yangınlarına karşı istifade edilebilecektir.

Madde 10 — Yangını gören veya yangın haberini alan herkes, resmi ve özel kuruluşlar, en yakın orman teşkilatına, güvenlik kuvvetlerine ve 177 no.lu Alo Yangın ücretsiz telefona bildireceklerdir. 177 no.lu telefona ulaşılamayan kör noktalardan 112 Hızır Acil, 155 Polis, 156 Jandarma telefonları aranarak orman yangını bildirilecektir.

Madde 11 — Orman İşletme Müdürlükleri tüm imkanları ile orman yangınlarına müdahale edecekler, gerekirse kamu kuruluşları, özel sektör imkanları seferber edilecek, yangının büyüklüğüne göre askeri birliklerden yardım istenecektir.

Madde 12 — Yangın mıntıkalarında yer alan enerji nakil hatları orman, jandarma ve emniyet ekiplerince talep edilmesi halinde BEDAŞ ve TEDAŞ yetkililerince enerjiye kapatılacaktır.

Madde 13 — Gönüllü kuruluşlarca orman yangınları ile mücadele konusunda yardımlaşma ve işbirliği en geniş ölçüde sağlanacaktır.

Madde 14 — Orman yangınlarının çıkmaması, çıktığında da en kısa zamanda söndürülmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kararlaştırılan bu önlem ve düzenlemelere uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526’ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Madde 15 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16 — Bu Kararı İstanbul Valisi yürütür. 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2001/237

Karar Sayısı : 2004/16

Karar Günü : 17.2.2004

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEMELER :

1- Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi (Esas:2001/237)

2- Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi (Esas:2002/129)

İTİRAZLARIN KONUSU : 25.10.1963 günlü, 353 sayılı “Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu”nun 20. maddesinin Anayasa’nın 2., 10., 36. ve 141. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Bakılmakta olan davalarda, 353 sayılı “Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu”nun 20. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler iptali istemiyle başvurmuşlardır.

II- İTİRAZLARIN GEREKÇELERİ

- Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi’nin başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

“Sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20.09.1999 tarihli iddianamesi ile 09.09.1999 tarihli işlediği iddia edilen ölümle tehdit, kesici aletle müessir ve saldırgan sarhoşluk suçlarından dolayı Mahkememize kamu davası açılmıştır.

Türk Ceza Kanunu da 191/ilk maddede sanık için öngörülen cezanın yukarı haddi 6 ay, 456/4. maddesinde yukarı had 6 ay, 572/1. maddesinde yukarı had hafif hapis şeklindedir.

Yargılamanın devamı sırasında Bursa Osmangazi Askerlik Şubesi Başkanlığından gönderilen 28 Şubat 2001 tarihli yazıda sanık Mehmet oğlu 1979 doğumlu Onur Özkan’ın halen Patnos’ta asker olduğu ceza ve firar durumu olmadığı takdirde 26 Mayıs 2001 tarihinde normal terhise tabi olduğu bildirilmiştir.

Mahkememizin 23.03.2001 tarihli oturumunda bu dosyada uygulanması gereken kural olan 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’un 20. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu görüşüne varılarak Anayasa Mahkemesi’ne itirazen iptal talebinde bulunulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece uygulanan kural olan 353 sayılı Yasa’nın 20. maddesi muvazzaf ve yedek er ve erbaşların ve yedek subay ve yedek askeri memurların askere girmeden önce veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi 1 yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ait davalarda ilk ve son soruşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır şeklindedir.

Dosyamızın sanığı Onur Özkan’da askere gitmeden 9.9.1999 tarihinde bu suçu işlemiş ve yargılamanın devamı sırasında asker olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklandığı gibi 353 sayılı Yasa’nın 20. maddesi mahkemece uygulanacak kanun niteliğindedir.

Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti toplumunun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Anayasa’nın 10. maddesine göre de herkes, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.

Hiç bir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları, idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadır.

Yine Anayasa’nın 141. maddesinin son fıkrasında davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir, şeklindedir.

Millet adına egemenliği kullanan kişi ve kuruluşlar Anayasa’da belirtilen hukuk düzeni dışına çıkamazlar.

Hukuk devleti ilkesi devletin bütün organları üstünde hukukun mutlak egemenliğinin bulunması ve yasakoyucunun da her zaman Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile kendisini bağlı saymasını gerektirir.

Anayasa’da yerini bulan eşitlik aynı hukuksal durumunda bulunanlara aynı kuralların uygulanmasını gerektirir.

353 sayılı Yasa’nın 20. maddesinde eşitsizlik sadece asker ve siviller arasında değil asker kişiler arasında da mevcuttur. Asker kavramı içinde düşünülen muvazzaf subaylar ile astsubaylar ile yedek subay ve astsubaylar arasında eşitsizlik mevcuttur. Aynı eşitsizlik aynı davada yargılanan asker ve sivil kişiler yönünden de mevcut olup bu husus Anayasa’mızın eşitlik ilkesine aykırıdır.

Yine yukarıda belirtilen husus hukuk devleti ilkelerine de aykırı olup Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen adil yargılama hakkı da 20. madde gereği ortadan kalkmaktadır.

Davaların asker kişinin terhisine kadar geri bırakılması hususu sadece kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yönünden gerekli ise de bu davaların tamamına yakını Sulh Ceza Mahkemesinde görülmekte olup mahkemenin görevi gereği bu davaları en kısa zamanda ve en adil şekilde sonuçlandırılmasını gerektirir.

Bu erteleme ile basit bir dava 3 yılı geçen bir süre sonunda sonuçlanmakta olup bu da yukarıda belirtilen Anayasa’nın 141. maddesine aykırı bir durum yaratmaktadır.

SONUÇ

Yukarıda açıklandığı gibi 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunun 20. maddesinin Anayasa’nın 2., 10. ve 141. maddelerine aykırı görüldüğünden Anayasa’nın 152. maddesi gereğince itirazen iptaline dair talebin kabulüne karar verilmesi saygı ile arz olunur.”

- Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi’nin başvuru kararının gerekçe bölümü ise şu şekildedir:

“Sanıklar hakkında Mahkememizce görevli memura hakaret suçundan dolayı kamu davası açılmıştır. Sanık Devrim Eroğlu hakkında TCK 266/1. maddenin uygulanması istenmektedir. Ancak sanık Devrim Eroğlu askerde bulunmaktadır. TCK 266/1. maddeye göre eylem 2 aydan 8 aya kadar hapis cezasını gerektirmektedir. 353 sayılı Yasa’nın 20/1. maddesine göre sanığın asker dönüşünün beklenmesi gerekmektedir. 20/1. maddeye göre silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi 1 yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ait davalarda son soruşturma işlemleri askerlik bitirmelerine kadar geri bırakılır.

Anayasa’nın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasa’nın 10/1 maddesine göre, herkes kanun önünde eşittir. Yine 36/1. maddeye göre herkes savunma hakkına sahiptir. Yargıtay içtihatlarına göre başka suçtan tutuklu olmayan bir kişi tutuklu bulunduğu suçtan dolayı mutlaka Mahkemeye getirilerek savunması alınmalıdır. Bu içtihat ile dolaylı olarak savunma hakkının özgürlüğü kısıtlanmış kişiler hakkında daha da önemli olduğu vurgulanmıştır.

353 sayılı Yasa’nın 20/1. maddesi oluşturulurken gözetilen amaç basit suçlardan dolayı askeri birlikteki düzenin ve disiplinin bozulmasını önlemektir. Bu düzenleme ile sanığın savunma hakkı esas alınmıştır. Aksi halde 1 yılı aşan cezayı gerektiren suçlardan dolayı da asker dönüşünün beklenmesi gerekirdi. Bu düzenleme sebebi ile basit etkili eylemden yargılanan kişinin asker dönüşü beklenecek, ancak nitelikli eylemden yargılanan kişinin asker dönüşü beklenmeyecektir. Sanık hakları açısından bu düzenlemenin eşitsizlik meydana getirdiği açıktır. Diğer yandan ağır suçu işleyen kişinin ağır bir hukuki yararı ihlal ettiği, bu sebeple bozulan kamu düzeninin yeniden kurulmasında aciliyet olduğu, bu nedenle ağır suçlarda sanığın asker dönüşünün beklenmemesi gerektiği ileri sürülebilir. Ancak bozulan kamu düzeni ihlal edilen haklar iade edilecekse, bu yargılama sonucunda olacaktır.

Yargılama hukukunun maddi hukuktan ayrı ilkeleri vardır. Maddi hukukun amaca ulaşmasını sağlayan bu ilkeler gereğince her sanık savunma imkanlarından azami derecede faydalanmak hakkına sahiptir. Bir kişinin işlediği ağır bir suç nedeni ile savunma hakkını lâyıkıyla kullanmadan asker dönüşünde bir mahkumiyet ilamıyla karşılaşması, öte yandan basit suçlarda, sanığın beklenmesi, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Ayrıca kişi haklarının hukuk teminatı altında bulunması ilkesine de aykırıdır. 353 sayılı Yasa 26.10.1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihte teknik araç ve gereçlerin yetersiz olduğu, ulaşım imkanlarının bugünkü kadar gelişmemiş olduğu açıktır. Ancak bugün teknolojideki gelişme sayesinde ulaşım vasıtaları artmış ve intikal süreleri kısalmıştır. Ülkemizin her yerinde bir asker kişinin en yakın mahkemeye sevki bir saatten fazla sürmemektedir. Sadece seyyar askeri birlikler için sorunun devam ettiği düşünülebilir. Ancak bir müddet sonra seyyar birlikler de daimi yerlerine dönmektedirler. Bu sebeple ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu dönemlere mahsus bu kuralların realite ile alakası kalmamıştır. Yargının yavaş işlediği devamlı dile getirilen hususlardandır. Bu sebeple Mahkemelerde davaların sürümcemede kalmasına neden olan bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Hukuksal yapı, sosyal ve ekonomik yapının paralelinde olmak zorundadır. Kaldı ki, modernleşme sonucunda askeri yaşam ile sivil yaşam arasındaki keskin çizgide ortadan kalkmış bulunmaktadır. Şu halde yasağın askeri mecburiyetlerle bir ilgisi kalmamıştır.

Bu sebeple Yasa maddesinin Anayasa’nın 2., 10. ve 36. maddelerine aykırı olduğu, iptal edilmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

Hüküm: Açıklanan nedenlerle;

1- Sanık hakkında uygulanması sözkonusu olan 353 sayılı Yasa’nın 20/1. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu anlaşıldığından iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmasına,

2- Dosyadan tasdikli bir suret oluşturulmasına ve Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine,

3- 353 sayılı Yasa’nın 20/1. maddesi gereğince sanık Devrim Eroğlu’nun asker dönüşünün beklenmesine,

Dair, C. Savcısının varlığında, sanıkların yokluğunda verilen karar okundu ve anlatıldı.”

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

25.10.1963 günlü, 353 sayılı “Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu”nun itiraz konusu 20. maddesi şöyledir:

“MADDE 20 - Muvazzaf ve yedek er ve erbaşların ve yedek subay ve yedek askeri memurların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi bir yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ait davalarda ilk ve son soruşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren suçlardan sanık yedeksubay, yedek askeri memur ve yedek astsubaylar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Yedek asker kişiler askeri hizmet esnasında sadece Türk Ceza Kanununa veya diğer ceza kanunlarına aykırı eylemlerinden dolayı askerliklerini bitirmelerinden sonra adliye mahkemelerine verilebilirler.

Savaş halinde, silah altında bulunan veya silah altına çağrılan bütün asker kişiler aleyhine adliye mahkemelerinde kovuşturma yapılacak suçlardan ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve daha ziyade hapis cezasını gerektirenler müstesna olmak üzere, sanık bulundukları diğer suçlara ait davalarda ilk ve son soruşturma işlemleri barışa veya askerliklerinin bitimine kadar geri bırakılır.

Savaş halinde bütün asker kişilerin askeri mahkemeye tabi suçları için yapılacak soruşturmada yazılı suçlar hariç olmak üzere hazırlık soruşturması ve duruşma işlemleri barışa veya askerliklerinin bitimine kadar geri bırakılır. Ancak nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amiri askeri menfaat ve zorunluklar karşısında geri bırakma hükümlerinin uygulanmamasını askeri savcıdan istiyebilir.

A) Ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve daha ziyade hapis cezasını gerektiren suçlar,

B) Askeri Ceza Kanununun 3 üncü babının birinci, üçüncü (63/1, 76, 77 nci maddeleri hariç), dördüncü, beşinci (82, 83, 84, 95 inci maddeleri hariç), yedinci fasıllarında yazılı suçlar,

C) Askeri Ceza Kanununun 130, 131, 137 ve 152 nci maddelerinde yazılı suçlar.

Geri bırakma süresi içinde zamanaşımı işlemez.”

B- Dayanılan Anayasa Kuralları

Başvuru kararlarında itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2., 10., 36. ve 141. maddelerine aykırılığı ileri sürülmüştür.

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 8. maddesi gereğince, birleştirilen dosyalarda 1.5.2001 ve 11.9.2002 tarihlerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda, dosyalarda eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine karar verilmiştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararları ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kural, dayanılan Anayasa kurallarıyla bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Birleştirme Kararı

25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 20. maddesinin birinci fıkrasının iptali istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin 2002/129 esas sayılı dosyanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2001/237 esas sayılı dava dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, 2002/129 sayılı dosyanın esasının kapatılmasına, incelemenin 2001/237 esas sayılı dava dosya üzerinden yürütülmesine, 17.2.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

B- Uygulanacak Kural Sorunu

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddî olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve Mahkeme’nin görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardır.

25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 20. maddesinin birinci fıkrası dışında kalan bölümü, ilgililerin silah altına alınmadan önce işledikleri yukarı haddi bir yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ilişkin olmadığından bakılmakta olan davada uygulanma olanağı bulunmayan, bu bölüme ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 17.2.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

C- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

Başvuru kararlarında; itiraz konusu kuralın hem asker ve sivil kişiler, hem de asker kişiler arasında eşitsizliğe yol açtığı, daha hafif bir cezayı gerektiren suçu işlediği iddia olunan kişinin yargılanmasının askerliğinin bitimine kadar geri bırakılmasına karşın, daha ağır bir cezayı gerektiren suçla yargılanan kişiye böyle bir hak tanınmaması suretiyle, savunma hakkından da tam olarak yararlandırılmadığı, bu durumun “...davaların en az giderle ve mümkün olan sürede sonuçlandırılması...” kuralı ile de bağdaşmadığı, bu nedenlerle kuralın, Anayasa’nın 2, 10, 36 ve 141. maddelerine aykırılığı ileri sürülmüştür.

Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasakoyucunun da uyması gereken temel hukuk ilkeleri ve Anayasa’nın bulunduğu bilincinde olan devlettir. Bu bağlamda hukuk devletinde yasakoyucu, sadece yasaların Anayasa’ya değil, Anayasa’nın da hukukun evrensel ilkelerine uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Anayasa’nın 10. maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” denilmektedir. Bu kural birbiri ile aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını, ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılmasını engellemektedir. Aynı durumda olanlar için farklı düzenlemeler getirmek hem eşitlik ilkesine hemde hukukun temel kurallarına aykırılık oluşturur. Anayasa’nın amaçladığı eşitlik, mutlak ve eylemli eşitlik olmayıp hukuksal eşitliktir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamaları gerekli kılabilir.

353 sayılı Yasa’nın “Davaların geri bırakılması” başlıklı 20. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrasında, muvazzaf ve yedek er ve erbaşların ve yedek subay ve yedek askeri memurların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi bir yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ait davalarda ilk ve son soruşturma işlemlerinin askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılacağı öngörülmektedir.

Aynı suçu işlediği iddia olunan sivil kişilerden yargılama sürecinde asker olduğu tespit edilenler, asker olmayanlarla aynı hukuksal konumda değildir. Bu bakımdan, aynı suçu sivil konumda iken işleyen ancak daha sonra, vatan hizmeti ödevini yerine getirmek amacıyla “asker kişi” sıfatını kazanarak farklı bir hukuksal konuma geçen ve bu durumu devam eden kişilerin, aynı suçu işleyen sivil kişilerle ayrı kurallara bağlı tutulması eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.

İtiraz konusu kuralda, sadece muvazzaf ve yedek er ve erbaşların ve yedek subay ve askeri memurların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri bir yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ait davalarının askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılması, bunun dışında kalan asker kişilerin aynı türden suçlarına ait davaların geri bırakılmaması bu kişilerin farklı konumda olmaları nedeniyledir.

Öte yandan, bir yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlar ile bir yılı aşan şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlar aynı nitelikte değildir. Yasakoyucu, bu suçlar bakımından Anayasa’nın 72. maddesinde öngörülen vatan hizmetinin aksatılmamasını, suçun koruduğu değere göre daha önemli saymış ve değerler tartısında ona öncelik vermiş, buna karşılık daha ağır suçların koruduğu değer karşısında böyle bir öncelik düzenlemesine gerek görmemiştir.

Anayasa’nın 141. maddesinin son fıkrasında, “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” denilmektedir. Tüm hak arayanlar için geçerli olan bu hükmün amacı, bu kişileri yargılama işlemlerinin sürüncemede kalmasına karşı korumak, özellikle ceza davalarında, suçlanan veya herhangi bir nedenle mahkeme kararı bekleyen kişinin, uzun süre, davasının nasıl sonuçlanacağı endişesi ile yaşamasını önlemektir. Adil yargılamanın bir gereği olarak, yargı organı kadar, yasakoyucu da yargının kuruluş ve işleyişine ilişkin yasaları düzenlerken bu ilkeye uymak, gereksiz yere yargılamanın uzamasına neden olacak düzenlemelerden kaçınmak zorundadır.

Anayasa’nın 72. maddesinde “Vatan hizmeti, her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya yerine getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir” denilmektedir. Bu kuralla, vatan hizmeti, yalnız hak değil aynı zamanda ödev olarak tanımlanmış ve vatan hizmetinin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağını düzenleme işi, yasakoyucunun takdirine bırakılmıştır.

Askerlik hizmetinin aksamadan ve kesintiye uğramadan yürütülmesi amacıyla, hafif nitelikte olan bir yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ait davaların geri bırakılacağına ilişkin itiraz konusu kuralla devlet, cezalandırma hakkından feragat etmediği gibi davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkı da engellenmemektedir.

Anayasa’nın ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla cezalandırmada güdülen amacı da gözeterek hangi eylemlerin suç sayılacağını ve bunlara verilecek cezanın türü ve miktarı ile artırım ve indirim nedenlerini saptayabilen ve Anayasa’nın 72. maddesine göre, askerlik hizmetinin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağını belirlemeye yetkili olan yasakoyucu, askerlik hizmetinin kesintiye uğramasını engellemek amacıyla hafif nitelikte sayılabilecek bir yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ait davaları askerlik süresinin sonuna bırakmak suretiyle askerlik hizmetinin aksamadan, sağlıklı biçimde yürütülmesi ve askeri disiplinin sağlanması ve korunmasıyla elde edilebilecek kamu yararının önemini gözetmiştir. Bu bakımdan hafif nitelikte sayılabilecek suçlara ait davaların ilk ve son soruşturma işlemlerinin askerlik bitimine kadar geri bırakılmasını öngören yasa kuralı Anayasa’nın 141. maddesine aykırı değildir.

Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde, herkesin meşru vasıta ve yollardan yararlanarak yargı organları önünde davacı ya da davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu hükme bağlanmıştır. Evrensel konumu nedeniyle insanlığın ortak değerlerinden sayılan savunma hakkı, bir sanığın, hak arama hürriyeti içinde yer alan iddia ve adil yargılama haklarıyla birlikte en önemli haklardan birini oluşturmaktadır. Yasa kuralı, başta savunma hakkı olmak üzere yargılama sürecindeki diğer hak ve güvencelerden yararlanılmasına engel değildir. Her ne kadar daha fazla cezayı gerektiren bir suçu için davası geri bırakılmayan asker kişinin savunma hakkını, davası ertelenecek olana göre daha sınırlı kullanacağı söylenebilirse de bunu savunma hakkının 13. maddede öngörülen ilke ve ölçütlere aykırı bir sınırlanması olarak görmek mümkün değildir. Çünkü somut olaylarda yargıçlar sanıkların savunma haklarını gereği gibi kullanabilmeleri için yeterli olanakları sağlamak zorundadır.

Açıklanan nedenlerle Yasa kuralı Anayasa’nın 2., 10., 36. ve 141. maddelerine aykırı değildir. İstemin reddi gerekir.

VI- SONUÇ

25.10.1963 günlü, 353 sayılı “Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu”nun 20. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 17.2.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

Cafer ŞAT

Üye

Fazıl SAĞLAM

 

 

Sayfa Başı