Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Mart 2004

PAZAR

Sayı : 25395

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği

— Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmelik, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli kılık ve kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, renk, cins ve biçimiyle teçhizatını belirlemek için hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinde görev yapan ve resmi kıyafet giyme zorunda olan Bölge Amiri, Kısım Amiri ile Muhafaza Memurlarının kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 223 üncü maddesi, 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin 116 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen,

a) Müsteşarlık : Gümrük Müsteşarlığını,

b) Genel Müdürlük : Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü,

c) Teşkilat : Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kılık ve Kıyafete İlişkin Kurallar

Kılık ve Kıyafete İlişkin Kurallar

Madde 5 —Giyim ve kullanma süresi bakımından birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla;

a) Her yıl Mayıs ayında yazlık, Ekim ayında kışlık resmi kıyafetler giyilir. Ancak, mevsim itibarıyla istisnai durumlar gösteren yıl ve bölgelerde giyeceklerin giyilme zamanları Genel Müdürlük müsaadesine bağlıdır,

b) Resmi kıyafet ile şeref ve itibarı zedeleyici yerlere girilmez,

c) Resmi elbise sırma, isimlik ve armalar ile teçhiz edilmiştir,

d) Kıyafet temiz ve bakımlı olarak giyilir. Sökük, yırtık ve yama bulunmaz,

e) Resmi elbise ile görev yapan personelin, her türlü biçimde sakal bırakması yasaktır. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz, bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur. Bıyık uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasında kesilir,

f) Gömlek üzerine montun yaka aralarından ve önden görülecek şekilde kazak, yelek ve benzerleri giyilmez,

g) Resmi üniforma ile bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, madalyon, rozet ve benzeri şeyler takılmaz,

h) Bayan amir ve memurlar dikkat çekecek şekilde makyaj ve saç tuvaleti yapamaz ve ziynet eşyası takamazlar,

ı) Gümrük Muhafaza Bölge Amiri, Gümrük Muhafaza Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru görev sırasında resmi kıyafet giymek zorundadırlar,

k) Verilen giyecek eşyasının ve teçhizatın titizlikle kullanılması, bakımlı sağlam ve noksansız bulundurulması zorunludur,

l) Teşkilatımıza mensup bütün amirler ve üstler, astlarının kılık ve kıyafetlerini, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak giymelerini sağlamaları hususunda yetkili ve sorumludurlar,

m) Resmi amblem, sembol ile işaret ve kokartların sökülmek suretiyle, resmi kıyafetlerin sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılması, resmi pantolonun, sivil gömlek, kazak gibi şeylerle birlikte giyilmesi veya resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, parka, pardösü ve benzerlerinin giyilmesi yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verilecek Giyim Eşyası ve Kullanma Süresi

Verilecek Giyim Eşyası

Madde 6 —Gümrük Muhafaza Bölge Amiri, Gümrük Muhafaza Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memurlarına verilecek giyim eşyaları; Mont, Pantolon veya Etek, Ayakkabı, Gömlek, Kep, Palto veya Manto veya Pardösü, Yağmurluktan oluşur. Palto veya Manto veya Pardösüden birisi verilir.

Kullanma Süresi

Madde 7 —Giyim eşyalarının kullanma süresi ve miktarı aşağıda gösterilmiştir.

Eşyanın Cinsi

Adedi

Süresi

Takım Elbise veya Tayyör yerine

 

 

Mont - Pantolon veya Etek

1 Adet

2 Yıl

Pantolon veya Etek

1 Adet

2 Yıl

Ayakkabı

2 Çift

1 Yıl

Gömlek (2 yazlık, 2 kışlık)

4 Adet

1 Yıl

Kep

1 Adet

2 Yıl

Palto veya Manto veya Pardösü

1 Adet

3 Yıl

Yağmurluk

1 Adet

2 Yıl

Giyim Eşyasının Renk, Cins ve Biçimleri ile Kıyafet Şekilleri

Madde 8 —Kıyafetler ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Mont Erkek Şekil-1

Genel Görünüm

Önü fermuarlı olup, yaka ve manşet içi pantolon renginde ribana olacaktır. Ön bedenlerde fleto cep vardır. Arka robada üçgen kuplar olup, pervazla alt bedene dikilecektir. Kol kesim şekli raglan olup arka kolda kup dikişi mevcuttur. Arka kol ağzında yırtmaç vardır. Kol ağzındaki manşet çalışmasında üst kolda üçgen çıkıntı vardır. Yaka hakim yaka olup, sağ sol önde 3 cm lik dil payı vardır. Yaka uçlarının iç kısmında 7.5 cm lik pervaz vardır. Sol iç klapa içinde fleto cep mevcuttur. Yanlarda etek ucundan 5.5 cm yukarıya arka bedene doğru 1 adet apolet vardır. Cep torbalarının içte kalan kısımları % 100 polyester astar olacaktır. Ön pat kenarında kırma içerisinde 0.3 cm kalınlığında pamuk kordon geçmelidir.

Kumaş Rengi ve Karışımı

 

- Kumaş Rengi

: Bej

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 200 -/+ 10 Gr/m2

- Ceplik Kumaş Rengi

: Beyaz

- Ceplik Kumaş Karışımı

: % 100 Polyester

Ölçüler

 

- Yaka Kalınlığı

: 5 cm

- Ön Fleto Cep Boyu ve Eni

: 17.5 / 18 X 1.5 cm

- İç Fleto Cep Boyu ve Eni

: 12.5 / 13 X 1.5 cm

- Apolet Boyu En ve Boy

: 9 X 3.5 cm

Dikiş Özellikleri

- Etek ucu 1 X 3 temiz 3 cm üst dikiş

- Manşet bedene dikim yeri çıma

- Arka apolet–arka pervaz-ön ve arka kolevi arka kol kup dikişi-yaka-manşet etrafı-ön kenar kibrit çıma

- İç ve dış fleto etrafı çıma

İlik Düğme toplam 6 adet ilik + düğme

- Yakaya 2 adet enine

- Manşete 1’er adet enine

- Arka apoletlerde 1’er adet enine

Harekat Timi Mont Erkek Şekil-2

Genel Görünüm

Önden fermuarlı olup yaka manşet ve bel kemeri ribana olacaktır. Ön kup üzerinde fermuarlı cep çalışması vardır. Ön ve arka robalıdır. Arka roba içerisinden reflektörlü parça çıkmaktadır. Kolda arka kol dikişi vardır. Kolda dirseklik çalışılmıştır. Önde körüklü cep bulunmaktadır. Model içerisi astarla temizlenmiştir.

Kumaş Rengi ve Karışımı

 

- Kumaş Rengi

: Siyah

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 320 -/+ 10 Gr/m2

- Ceplik Kumaş Rengi

: Siyah

- Ceplik Kumaş Karışımı

: % 100 Polyester

- Ribana

: % 100 Pamuk

Ölçüler

 

- Ön Cep En

: 9.5 / 10.5 boy 12.5 / 13.5 cm

- Ön Cep Ağzı

: 15.5 / 16.5 cm

- Arka Roba Cep Ağzı

: 24.5 / 25.5 cm

Dikiş Özellikleri

 

- Ön roba-omuz-arka kol dikişi-ön kup-arka roba-ön pat gaze

- Ön cep-dirseklik çıma

 

- Ön üst cep ağzı 2.5 cm overloklu

 

Mont Bayan Şekil-3

Genel Görünüm

Önü fermuarlı olup, yaka ve manşet içi kontras renk ribana olacaktır. Ön bedenlerde üstten cep ve cep kapağı vardır. Kol kesim şekli raglan olup, arka kolda kup dikişi mevcuttur. Arka kol ağzında yırtmaç vardır. Kol ağzındaki manşet çalışmasında üst kolda üçgen çıkıntı vardır. Yaka hakim yaka olup sağ ve sol önde 3 cm lik dil payı vardır. Yaka uçlarının iç kısmında 7.5 cm lik pervaz vardır. Sol iç klapa içinde fleto cep mevcuttur. Yanlarda etek ucundan 5.5 cm yukarıya arka bedene doğru 1 adet apolet vardır. Cep torbalarının içte kalan kısımları % 100 polyester astar olacaktır. Ön pat kenarında kırma içerisinde 0.3 cm kalınlığında pamuk kordon geçmelidir.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Bej

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 200 -/+ 10 Gr/m2

- Ceplik Kumaş Rengi

: Beyaz

- Ceplik Kumaş Karışımı

: % 100 Polyester

- Şerit

: % 100 Polyester

- Ribana

: % 100 Ribana

Ölçüler

 

- Yaka Kalınlığı

: 5 cm

- Ön Fleto Cep Eni

: 16.5 / 18 cm

- Ön Fleto Cep Boyu

: 21 / 22 cm

- Ön Cep Kapak Eni

: 17 / 18.5 cm

- Ön Cep Kapak Boyu

: 6 / 6.5 cm

- İç Fleto Cep Boyu ve Eni

: 12 / 13 boyu 1.5 cm

- Apolet Boyu En ve Boy

: 9 X 3.5 cm

Dikiş Özellikleri

- Etek ucu 1 X 3 temiz 3 cm üst dikiş

- Manşet bedene dikim yeri çıma

- Arka apolet–arka pervaz-ön ve arka kolevi arka kol kup dikişi- yaka-manşet etrafı-ön kenar kibrit çıma

- Ön cep ve ön cep kapak etrafı çift iğne

İlik Düğme toplam 6 adet ilik + düğme

- Yakaya 2 adet enine

- Manşete 1’er adet enine

- Arka apoletlerde 1’er adet enine

Kışlık Pantolon Erkek Şekil-4

Genel Görünüm

Ön beden boydan boya ütü izinden çıma dikişli olup, ön belde dikiş altlarında 1’er adet pili vardır. Ön bedenin yanlarında 1’er adet cep – arka bedende ise her iki tarafta çift tarafta fleto cep mevcuttur. Paça boyları istenilen boyda ayarlanabilmesi için overloklu olarak bırakılacaktır. Paça dublesizdir. Kemer üstünde 8 adet köprü vardır. Cep torbasında ceplik kullanılmaktadır. Arka orta dikiş payı 3 cm dir.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Haki

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 260 -/+ 10 Gr/m2

- Ceplik Kumaş Rengi

: Siyah

- Ceplik Kumaş Karışımı

: % 100 Polyester

Ölçüler

 

- Kemer Kalınlığı

: 5 cm

- Köprü Boyutu En

: 1.5 cm

- Köprü Boyutu Boy

: 6.5 cm

- Köprü Adedi

: 6 adet

- Ön Cep Bel Açıklığı

: 4 cm

- Ön Cep Yan Dikiş Boyu

: 17.5 cm

- Arka Cep Eni

: 13.5 cm

- Arka Cep Boyu

: 1 cm

- Paça Genişliği

: 22-24 cm

Dikiş Özellikleri

- Ön ütü hattında çıma

- Kemer ve köprü dikişleri çıma

- Patlet üst dikişi çıma-gaze

- Ön cep ağzı ve yan dikiş gaze

İlik Düğme toplam 3 adet ilik + düğme

- Ön kemerde 1 adet enine

- Arka ceplerde 1’er adet boyuna

Pontrez toplam 10 adet

- Arka cep kenarında 1’er adet

- Ön cep alt ve üst kenarında 1’er adet

- Patlet ucunda 2 adet

Harekat Timi Pantolon Erkek Şekil-5

Genel Görünüm

Pat düğmeli olup, ön bedenin her iki bel yanında 1’er adet alt yanlarda ise altlı ve üstü 2’şer adet yan cep bulunmaktadır. Arka beden her iki tarafta ise cep kapaklı cep vardır. Ön yan üst cep pilikaşeli, cep kapaklı ve fermuarlıdır. Alt yan cep ise fleto cep çalışmalıdır. Bel yanlarındaki ceplerde ceplik kullanılmaktadır. Paça boyları istenilen boyda ayarlanabilmesi için overloklu bırakılmıştır. Paça dublesizdir.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Siyah

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 320 -/+ 10 Gr/m2

- Ceplik Kumaş Rengi

: Siyah

- Ceplik Kumaş Karışımı

: % 100 Polyester

Ölçüler

 

- Kemer Kalınlığı

: 5 cm

- Köprü Adedi

: 4 adet

- Ön Cep Bel Açıklığı

: 3 cm

- Ön Cep Yan Dikiş Boyu

: 17.5 cm

- Yan Üst Cep En

: 18.5 / 19.5 Boy 16.5 / 17.5 cm

- Yan Alt Cep En

: 18.5 / 19.5 Boy 21 / 22 cm

- Yan Üst Cep Kapak En

: 18.5 / 19.5 boy önde 3.5 / 4.5 boy arkada 7 / 8

- Arka Cep En

: 15 / 16 Boy 15 / 16 cm

- Arka Cep Kapak En

: 16.5 / 17.5 Boy 6.5 / 7.5 cm

- Paça

: 22-24 cm

Dikiş Özellikleri

- Kemer-köprü-yan alt ve üst cep- fleto çevresi çıma

- Pat-ön bel yan cep-yan cep kapak-arka cep kapak-yan dikiş gaze

- Pat üzeri arka cep çevresi çift iğne

- Arka cep ağzı 2 cm 1 X 1 temiz çalışılacaktır.

İlik Düğme toplam 3 adet ilik + düğme

- Ön kemer üzerinde 1 adet enine

- Arka cep kapaklarında 1’er adet boyuna

Pontrez toplam 13 adet

- Pat üzerinde 1 adet

- Köprü alt ve üstlerinde 8’er adet

- Ön bel yan cep ağzında 2’er adet

- Arka cep ağzında 2’er adet

Kışlık Pantolon Bayan Şekil-6

Genel Görünüm

Ön beden boydan boya ütü izinden çıma dikişlidir. Ön bedenin yanlarında 1’er adet cep vardır. Arka bedenler pensle daraltılmıştır. Paça boyları istenilen boyda ayarlanabilmesi için overloklu olarak bırakılacaktır. Paça dublesizdir. Sağ ön kemer sol ön kenardaki tokadan geçerek geriye katlanıp çıt çıt ile sabitlenecektir. Kemer üstünde alt ve üst kenardaki çıma çıma dahil 5 adet dikiş vardır. Kemer üstünde 4 adet köprü vardır.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Haki

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 260 -/+ 10 Gr/m2

- Ceplik Kumaş Rengi

: Siyah

- Ceplik Kumaş Karışımı

: % 100 Polyester

Ölçüler

 

- Kemer Kalınlığı

: 5 cm

- Köprü Boyutu En

: 1.5 cm

- Köprü Boyutu Boy

: 6.5 cm

- Köprü Adedi

: 4 adet

- Ön Cep Bel Açıklığı

: 8.5 cm

- Ön Cep Yan Dikiş Boyu

: 11 cm

- Paça Genişliği

: 22-24 cm

Dikiş Özellikleri

- Ön ütü hattında çıma

- Kemer ve köprü dikişleri çıma

- Patlet üst dikişi çıma-gaze

- Ön cep ağzı gaze

Yazlık Pantolon Erkek Şekil-4

Genel Görünüm

Ön beden boydan boya ütü izinden çıma dikişli olup, ön belde dikiş altlarında 1’er adet pili vardır. Ön bedenin yanlarında 1’er adet cep – arka bedende ise her iki tarafta çift tarafta çift taraflı fleto cep mevcuttur. Paça boyları istenilen boyda ayarlanabilmesi için overloklu olarak bırakılacaktır. Paça dublesizdir. Kemer üstünde 8 adet köprü vardır. Cep torbasında ceplik kullanılmaktadır. Arka orta dikiş payı 3 cm dir.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Bej

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 200 -/+ 10 Gr/m2

- Ceplik Kumaş Rengi

: Beyaz

- Ceplik Kumaş Karışımı

: % 100 Polyester

Ölçüler

 

- Kemer Kalınlığı

: 5 cm

- Köprü Boyutu En

: 1.5 cm

- Köprü Boyutu Boy

: 6.5 cm

- Köprü Adedi

: 6 adet

- Ön Cep Bel Açıklığı

: 4 cm

- Ön Cep Yan Dikiş Boyu

: 17.5 cm

- Arka Cep Eni

: 13.5 cm

- Arka Cep Boyu

: 1 cm

- Paça Genişliği

: 22-24 cm

Dikiş Özellikleri

- Ön ütü hattında çıma

- Kemer ve köprü dikişleri çıma

- Patlet üst dikişi çıma-gaze

- Ön cep ağzı ve yan dikiş gaze

İlik Düğme toplam 3 adet ilik + düğme

- Ön kemerde 1 adet enine

- Arka ceplerde 1’er adet boyuna

Pontrez toplam 10 adet

- Arka cep kenarında 1’er adet

- Ön cep alt ve üst kenarında 1’er adet

- Patlet ucunda 2 adet

Yazlık Pantolon Bayan Şekil-6

Genel Görünüm

Ön beden boydan boya ütü izinden çıma dikişlidir. Ön bedenin yanlarında 1’er adet cep vardır. Arka bedenler pensle daraltılmıştır. Paça boyları istenilen boyda ayarlanabilmesi için overloklu olarak bırakılacaktır. Paça dublesizdir. Sağ ön kemer sol ön kenardaki tokadan geçerek geriye katlanıp çıt çıt ile sabitlenecektir. Kemer üstünde alt ve üst kenardaki çıma çıma dahil 5 adet dikiş vardır. Kemer üstünde 4 adet köprü vardır.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Bej

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 200 -/+ 10 Gr/m2

- Ceplik Kumaş Rengi

: Beyaz

- Ceplik Kumaş Karışımı

: % 100 Polyester

Ölçüler

 

- Kemer Kalınlığı

: 5 cm

- Köprü Boyutu En

: 1.5 cm

- Köprü Boyutu Boy

: 6.5 cm

- Köprü Adedi

: 4 adet

- Ön Cep Bel Açıklığı

: 8.5 cm

- Ön Cep Yan Dikiş Boyu

: 11 cm

- Paça Genişliği

: 22-24 cm

Dikiş Özellikleri

- Ön ütü hattında çıma

- Kemer ve köprü dikişleri çıma

- Patlet üst dikişi çıma-gaze

- Ön cep ağzı gaze

Kışlık Etek Bayan Şekil-7

Genel Görünüm

Sol yanda üstten cep ve cep kapaklı olup, arka ortası yırtmaçlıdır. Sağ ön kemer sol ön kenardaki tokadan geçerek geriye katlanıp çıt çıt ile sabitlenecektir. Kemer üstünde alt ve üst kenarlardaki çıma dahil 5 adet dikiş vardır. Kemer üstünde 4 adet köprü vardır.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Haki

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 260 -/+ 10 Gr/m2

Ölçüler

 

- Kemer Kalınlığı

: 5 cm

- Köprü Boyutu En

: 1.5 cm

- Köprü Boyutu Boy

: 6.5 cm

- Köprü Adedi

: 4 adet

- Cep Eni

: 15 / 16.5 cm

- Cep Boyu

: 17.5 / 18.5 cm

- Cep Kapak Eni

: 15.5 /17 cm

- Cep Kapak Boyu

: 5 / 5.5 cm

- Yırtmaç

: 16.5 / 17.5 cm

Dikiş Özellikleri

- Etek ucu 1 x 2.5 temiz çalışılacaktır.

- Kemer kenarı-köprü-cep kenarı-yan dikiş çıma

- Cep kapağı bedene dikim yeri gaze

- Cep kapak etrafı ön ve arka orta çift iğne

İlik Düğme toplam 1 adet ilik + düğme

Ön kemere iç kısıma 1 adet ilik + düğme

Yazlık Etek Bayan Şekil-7

Genel Görünüm

Sol yanda üstten cep ve cep kapaklı olup, arka ortası yırtmaçlıdır. Sağ ön kemer sol ön kenardaki tokadan geçerek geriye katlanıp çıt çıt ile sabitlenecektir. Kemer üstünde alt ve üst kenarlardaki çıma dahil 5 adet dikiş vardır. Kemer üstünde 4 adet köprü vardır.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Bej

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 200 -/+ 10 Gr/m2

Ölçüler

 

- Kemer Kalınlığı

: 5 cm

- Köprü Boyutu En

: 1.5 cm

- Köprü Boyutu Boy

: 6.5 cm

- Köprü Adedi

: 4 adet

- Cep Eni

: 15 / 16.5 cm

- Cep Boyu

: 17.5 / 18.5 cm

- Cep Kapak Eni

: 15.5 / 17 cm

- Cep Kapak Boyu

: 5 / 5.5 cm

- Yırtmaç

: 16.5 / 17.5 cm

Dikiş Özellikleri

- Etek ucu 1 x 2.5 temiz çalışılacaktır.

- Kemer kenarı-köprü-cep kenarı-yan dikiş çıma

- Cep kapağı bedene dikim yeri gaze

- Cep kapak etrafı ön ve arka orta çift iğne

İlik Düğme toplam 1 adet ilik + düğme

Ön kemere iç kısıma 1 adet

Kışlık Gömlek Erkek Şekil-8

Genel Görünüm

Ön ve arka beden robalı olup, yaka ve yaka ayaklıdır. Kollar uzun olup kol ağzı manşetlidir. Omuzlarda apolet bulunmaktadır. Apoletlerde Bölge Amirinde 2, Kısım Amirinde 1 Sarı Sırma bulunur. Roba altında sol bedende çevresi ve ortası körüklü cep ile ortasında 2 cm boyunda 1.5 cm eninde ekstrafor bulunan cep kapağı, sağ bedende ise üst tarafında çırt bant bulunan cep vardır. Sol roba dikişlinin 1 cm üstünde 8 cm eninde 2.5 cm boyunda isimlik sabitlenmesi için çırt bant dikilir. (Şekil-a) Sağ roba dikişinin 1 cm üstüne 12 cm eninde 2 cm boyunda kalemlik dikilir. Sağ roba üstüne nakıştan yapılmış Gümrük Arması dikilir. (Şekil-b) Arka bedende roba dikişi vardır. Sol kola omuzdan 8.5 cm aşağıya nakıştan yapılmış Bayraklı Arma dikilir. (Şekil-c) Yanlarda yırtmaç mevcuttur. Yaka ayağının ve manşetin iç gemi kumaşı pantolon ve mont kumaşının renginde ve cinsinde olacaktır.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Haki

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 260 -/+ 10 Gr/m2

Ölçüler

 

- Yaka Ayağı Arka Orta

: 3.5 cm

- Yaka Arka Orta

: 4.5 cm

- Yaka Ucu

: 7 cm

- Ön Pat

: 3 cm

- Kol Dublesi

: 3.5 cm

- Sağ Cep En - Boy

: 13 / 14 - 14.5 / 16 cm

- Sol Cep En - Boy

: 13 / 14 - 13 / 14.5 cm

- Sol Cep Kapak En - Boy

: 14 / 15 - 5.5 cm

Dikiş Özellikleri

- Etek ucu 1 X 1 temiz çalışılacaktır.

- Yırtmaç gaze

- Yaka-yaka ayağı-omuz-roba dikişleri-ön pat-cep ve cep kapak dikişleri-kolevi çıma

İlik Düğme toplam 9 adet ilik + düğme

- Yakada 1 adet enine

- Ön patta 6 adet boyuna

- Manşetlerde 1’er adet

Kışlık Gömlek Bayan Şekil-9

Genel Görünüm

Ön ve arka beden robalı olup, yaka ve yaka ayaklıdır. Kollar uzun olup kol ağzı manşetlidir. Omuzlarda apolet bulunmaktadır. Apoletlerde Bölge Amirinde 2, Kısım Amirinde 1 Sarı Sırma bulunur. Roba altında sol bedende sol roba dikişinin 1.5 cm üstünde 8 cm eninde 2.5 cm boyunda isimlik sabitlenmesi için çırt bant dikilir. (Şekil-a) Sağ roba dikişinin 1 cm üstüne 12 cm eninde 2 cm boyunda kalemlik dikilir. Sağ roba üstüne nakıştan yapılmış Gümrük Arması dikilir. (Şekil-b) Arka bedende roba dikişi vardır. Sol kola omuzdan 8.5 cm aşağıya nakıştan yapılmış Bayraklı Arma dikilir. (Şekil-c) Kol apoletleri "d" toka ile sabitlenecektir. Yaka ayağının ve manşetin iç garni kumaşı pantolon ve mont kumaşının renginde ve cinsinde olacaktır. Yanlarda yırtmaç mevcuttur.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Haki

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 260 -/+ 10 Gr/m2

- Ceplik Kumaş Rengi

: Siyah

- Ceplik Kumaş Karışımı

: % 100 Polyester

Ölçüler

 

- Yaka Ayağı Arka Orta

: 3 cm

- Yaka Arka Orta

: 5.5 cm

- Yaka Ucu

: 8 cm

- Ön Pat

: 3 cm

- Sağ Cep En - Boy

: 11.5 / 12.5 - 14 / 15 cm

- Sol Cep En - Boy

: 11.5 / 12.5 - 12.5 / 13.5 cm

- Sol Cep Kapak En - Boy

: 12.5 / 13 - 5.5 cm

Dikiş Özellikleri

- Etek ucu 1 X overloklu

- Yaka ayağı-cep kenarları-ön pat bedene dikim yeri-omuz ve apolet kenarları çıma

- Yaka-ön pat dış kenarı-cep kapağı-ön ve arka roba-omuz gaze

İlik Düğme toplam 11 adet ilik + düğme

- Yakada 1 adet enine

- Ön patta 6 adet boyuna

- Omuz apoletlerinde 1’er adet

- Kol ağızlarında 1’er adet

Yazlık Gömlek Erkek Şekil-10

Genel Görünüm

Ön ve arka beden robalı olup, yaka ve yaka ayaklıdır. Kollar kısa kol olup, kol uçları dublelidir. Omuzlarda apolet bulunmaktadır. Apoletlerde Bölge Amirinde 2, Kısım Amirinde 1 Sarı Sırma bulunur. Roba altında sol bedende çevresi ve ortası körüklü cep ile ortasında 2 cm boyunda 1.5 cm eninde ekstrafor bulunan cep kapağı, sağ bedende ise üst tarafında çırt bant bulunan cep vardır. Sol roba dikişlinin 1 cm üstünde 8 cm eninde 2.5 cm boyunda isimlik sabitlenmesi için çırt bant dikilir. (Şekil-a) Sağ roba dikişinin 1 cm üstüne 12 cm eninde 2 cm boyunda kalemlik dikilir. Sağ roba üstüne nakıştan yapılmış Gümrük Arması dikilir. (Şekil-b) Arka bedende roba dikişi vardır. Sol kola omuzdan 8.5 cm aşağıya nakıştan yapılmış Bayraklı Arma dikilir. (Şekil-c) Yanlarda yırtmaç mevcuttur. Yaka ayağının ve manşetin iç garni kumaşı pantolon ve mont kumaşının renginde ve cinsinde olacaktır.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Bej

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 200 -/+ 10 Gr/m2

Ölçüler

 

- Yaka Ayağı Arka Orta

: 3.5 cm

- Yaka Arka Orta

: 4.5 cm

- Yaka Ucu

: 7 cm

- Ön Pat

: 3 cm

- Kol Dublesi

: 3.5 cm

- Sağ Cep En - Boy

: 13 / 14 - 14.5 / 16 cm

- Sol Cep En - Boy

: 13 / 14 - 13 / 14.5 cm

- Sol Cep Kapak En - Boy

: 14 / 15 - 5.5 cm

Dikiş Özellikleri

- Etek ucu 1 X 1 temiz çalışılacaktır.

- Kol ağzı duble gaze

- Yırtmaç gaze

- Yaka-yaka ayağı-omuz-roba dikişleri-ön pat-cep ve cep kapak dikişleri-kolevi çıma

İlik Düğme toplam 7 adet ilik + düğme

- Yakada 1 adet enine

- Ön patta 6 adet boyuna

Yazlık Gömlek Bayan Şekil-11

Genel Görünüm

Ön ve arka beden robalı olup, yaka ve yaka ayaklıdır. Kollar kısa olup apoletle toplanmaktadır. Omuzlarda apolet bulunmaktadır. Apoletlerde Bölge Amirinde 2, Kısım Amirinde 1 Sarı Sırma bulunur. Roba altında sol bedende sol roba dikişinin 1.5 cm üstünde 8 cm eninde 2.5 cm boyunda isimlik sabitlenmesi için çırt bant dikilir. (Şekil-a) Sağ roba dikişinin 1 cm üstüne 12 cm eninde 2 cm boyunda kalemlik dikilir. Sağ roba üstüne nakıştan yapılmış Gümrük Arması dikilir. (Şekil-b) Arka bedende roba dikişi vardır. Sol kola omuzdan 4 cm aşağıya nakıştan yapılmış Bayraklı Arma dikilir. (Şekil-c) Kol apoletleri "d" toka ile sabitlenecektir. Yaka ayağının ve manşetin iç garni kumaşı pantolon ve mont kumaşının renginde ve cinsinde olacaktır.

Kumaş Rengi ve Karışımı

- Kumaş Rengi

: Bej

- Kumaş Karışımı

: % 100 Pamuk

- Kumaş Gramajı

: 200 -/+ 10 Gr/m2

- Ceplik Kumaş Rengi

: Siyah

- Ceplik Kumaş Karışımı

: % 100 Polyester

Ölçüler

 

- Yaka Ayağı Arka Orta

: 3 cm

- Yaka Arka Orta

: 5.5 cm

- Yaka Ucu

: 8 cm

- Ön Pat

: 3 cm

- Sağ Cep En - Boy

: 11.5 / 12.5 - 14 / 15 cm

- Sol Cep En - Boy

: 11.5 / 12.5 - 12.5 / 13.5 cm

- Sol Cep Kapak En - Boy

: 12.5 / 13 - 5.5 cm

Dikiş Özellikleri

- Etek ucu 1 x overloklu

- Kolağzı 1 x 2 temiz

- Yaka ayağı-cep kenarları-ön pat bedene dikim yeri-omuz ve apolet kenarları çıma

- Yaka-ön pat dış kenarı-cep kapağı-ön ve arka roba-omuz gaze

İlik Düğme toplam 9 adet ilik + düğme

- Yakada 1 adet enine

- Ön patta 6 adet boyuna

- Omuz apoletlerinde 1’er adet

Palto-Pardösü Erkek-Bayan Şekil-12

Genel Görünüm

İçi seyyar palto. Seyyar iç çıkarılınca radüse vazifesi görmektedir. Ön bedende 3.5 cm eninde fleto cep vazifesi görmektedir. Her iki yan dikiş etek ucundan başlayarak 35 cm‘lik fermuar dikilmektedir. Ön pat ilik düğme ile kapanmaktadır. Yakası yarım ay ve yakadan oluşmaktadır. İç mont ise önde fermuar kolda ve yakada çıt çıt ile dış kumaşa sabitlenmektedir. İç montun dış yüzünde sağ ve sol bedende 3 cm fleto cep vardır. Sağ ön iç kısımda etek tarafından fermuarlı fleto cep mevcuttur. İç mont elyaflı çalışılmaktadır. Hakim yaka içerisinde kapişon mevcuttur. Kol ağzı lastikle büzdürülmüştür. Etek ucunda ve kapişon kenarında kordon vardır ve stopherle sabitlenmiştir.

Kumaş Rengi ve Karışımı

 

- Kumaş Rengi

: Yeşil

- Kumaş Karışımı

: Bonded pes su geçirmez

- Astar Rengi

: Lacivert

- Astar Kumaş Karışımı

: % 100 Nylon su itici

Ölçüler

 

- Yaka Ayağı Arka Orta

: 4 cm

- Yaka Arka Orta

: 7.5 cm

- Yaka Ucu

: 9 cm

- Ön Fleto Cep Boyu

: 17 / 18 cm

- İç Mont Ön Fleto Cep Boyu

: 17 / 18 cm

Dikiş Özellikleri

- Dış mont yaka gaze yaka ayağı çıma

- İç mont yaka ayağı çıma

- Dış mont omuz-kolevi-arka kol dikişi-ön kenar gaze

- Kolağzı ve etek ucu 3 X 1 temiz

- Kapişon kenarı 1.5 cm X 1 cm dir.

İlik Düğme toplam 4 adet ilik + düğme

- Dış mont pat üzerine 4 adet enine

Ayakkabı Erkek Şekil-13

Kışlık ve yazlık olarak yılda iki çift verilir. Siyah deriden mamul bağcıklı normal topuklu klasik tiptedir.

Ayakkabı Bayan Şekil-14

Kışlık ve yazlık olarak yılda iki çift verilir. Siyah deriden mamul normal topuktadır.

Kep Erkek-Bayan Şekil-15

Haki renk % 100 pamuklu kumaştan yapılacak olup, içerisinde astar bulunacaktır.

Yağmurluk Erkek-Bayan Şekil-16

Polyester tekstil PVC kaplı birinci sınıf haki renk kumaştan yapılacaktır. Arkası tek yırtmaçlıdır. Dış yanlarda iki cep bulunur. Önü beş düğmeli ve patlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Giyecek Yardımından Yararlanma Şekli ve Kullanma Süresi

Giyecek Yardımından Yararlanma Şekli

Madde 9 —Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli 1 sayılı cetvele göre resmi kıyafetli Gümrük Muhafaza Personeline giyecek yardımı, görevleri esnasında giyilmek üzere hak sahibi personele ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında, çek, kupon veya benzeri ayrıca nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz. Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre kurumca diktirilir.

Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar.

Giyecek Yardımından Yararlanma Süresi

Madde 10 —Göreve ilk başlayışta, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4 ünden az ise ilk giyim eşyası verilmez. Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası, sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte verilemez.

Giyecek Eşyalarının Kullanma Süreleri

Madde 11 —Giyim eşyalarının kullanma süreleri, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Giyim eşyalarının kullanım süreleri, eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır. Bir giyim eşyası belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilemez. Ancak, giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse, yetkili kurum amirinin onayı alınmak suretiyle genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilir. Bu takdirde, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince işlem yapılır.

Görevden Ayrılma

Madde 12 —Emeklilik, ölüm, istifa, memuriyetten ihraç ve benzeri bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.

Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar, önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez.

Başka Bir Kurumda Çalışma

Madde 13 —Giyecek yardımından yararlanan bir memurun, aynı görevi yapmak üzere Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin uygulandığı başka bir kuruma geçmesi ve orada aynı eşyayı kullanmasının mümkün olması halinde, o kişiye verilmiş eşyaların neler olduğu ve veriliş tarihi, ayrıldığı kurumca gittiği kuruma bildirilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından her birinin kullanma süresi doluncaya kadar, yeni kurumca ilgiliye o cins eşya verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giyeceklerin Kullanma Esasları

Madde 14 —Giyeceklerin kullanma esasları aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının tamiri ve bakımı kullanana aittir,

b) Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile görev esnasında kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, bu eşyaların bedeli kendilerinden alınır,

c) Yapılan tetkik, inceleme ve denetleme sonucunda, bu Yönetmeliğe aykırı uygulama yapılmasına sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen giyim eşyalarının bedeli tahsil edilir ve haklarında disiplin hükümleri uygulanır,

d) Kurum tarafından temin edilen giyim eşyalarının istihkak sahibi personele verilmesinde ve bu Yönetmelikte düzenlenmemiş konularda, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 15 —21/2/2000 tarihli ve 23971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Muhafaza Sınıfı Mensupları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16 —Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31.10.2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin “Uzman Yardımcılığına Giriş” başlıklı 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — Uzman Yardımcılığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşıyan, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıl süreyle örgün eğitim veren Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakülteleri ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği onaylanmış yabancı öğretim kurumlarından mezun ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde (A) grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olanlar arasından her sınav döneminde Bakanlıkça tespit edilen puan türünde asgari puanı almış olanlar arasından, giriş sınavında başarılı bulunanlar atanır. Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazlası çağırılamaz.

Uzman Yardımcılığına giriş sınavları, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulurlar ve bu sınavda da başarılı olanlar giriş sınavını kazanmış sayılır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin “Sınava Başvuru Şartları” başlıklı 7 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olanlar arasından Bakanlıkça tespit edilecek puan türünde asgari puanı almış olmak,”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin "Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler" başlıklı 8 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuç belgesi,”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/5/2003 tarih ve 25097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 — Hastane Danışma Kurulu; Tıp Fakültesi Dekanının Başkanlığında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Rektörlükte görevli yöneticiler arasından Rektörce belirlenecek bir elemandan oluşur. Hastane Danışma Kurulu Ekim ve Mayıs aylarında yılda en az iki defa toplanır. Toplantı Tıp Fakültesi Dekanının çağrısı ile yapılır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı