Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Aralık 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25320

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/6364 Türkiye-Cibuti Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu I. Dönem Toplantısı Tutanağı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/6409 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/6428 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 2003-2006 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/6454 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2003/6473 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

2003/6458 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Katılmamız Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/6406 Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2003/150)

Atama Kararları

— Devlet, Adalet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Karar

Tebliğler

— Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Belirli Ürünlere Ait 2004 Yılı Kotalarının Dağıtımına İlişkin Tebliğ (No: 2003/14)

— Kamu İhale Tebliği (No: 2003/14)

— İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 25)

Kurul Kararları

— Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 253 ve 254 Sayılı Kararlar

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/392 (4605 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/60 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


 Milletlerarası Sözleşme

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/6406

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 24/9/2003 tarihli ve 24400 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M. V.GÖNÜL

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-18739

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan’a gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06/A-22-2003-1433

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18739 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-18740

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-297-2003-1434

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18740 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-18741

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-298-2003-1435

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18741 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-18742

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-299-2003-1436

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18742 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2003/150

Prof. Dr. Köksal BALOŞ’un görev süresinin 14/11/2003 tarihinde sona ermesi nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU’nun, Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçim, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. ncı maddesinin b fıkrası gereğince onaylanmıştır.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5074

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7000 ek göstergeli Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hakan FİDAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 92 nci maddeleri ile 4668 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             Prof. Dr. B. ATALAY

           Başbakan                                                     Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5246

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İdris YEKELER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                      G. AKŞİT

             Başbakan                                                Devlet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5247

1 — Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (27749) Abdulkadir GÜNGÖREN’in,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (31557) Abdullah CEBECİ’nin,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (32703) Gürsel CEYLAN’ın,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                C. ÇİÇEK

               Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5249

1 — 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli;

— Kütahya Defterdarı Süleyman TOYAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması ve bu suretle boşalan Kütahya Defterdarlığına Denizli Defterdarı Necdet KAVİ’nin,

— Samsun Defterdarı Sungur Yalçın ÖZÇER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması ve bu suretle boşalan Samsun Defterdarlığına Muhasebat Başkontrolörü Mustafa GÖRMEZOĞLU’nun,

— Trabzon Defterdarı Alptekin YÜCEBAŞ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması ve bu suretle boşalan Trabzon Defterdarlığına Mersin Defterdarı Abdullah Kenan KARADENİZ’in,

— Muş Defterdarı Süreyya EREN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması ve bu suretle boşalan Muş Defterdarlığına Hatay Defterdarı Mehmet ÖZTÜRK’ün,

— Denizli Defterdarlığına Kocaeli Defterdarı Yücel DENİZHAN’ın,

— Kocaeli Defterdarlığına Baş Hesap Uzmanı Şükrü DİLAVER’in,

— Mersin Defterdarlığına Gelirler Başkontrolörü Erol ÇEMBER’in,

— Hatay Defterdarlığına Gaziantep Defterdarı İsmailÇELİK’in,

— Gaziantep Defterdarlığına Gelirler Başkontrolörü Recep KARAPINAR’ın,

— Niğde Defterdarlığına Karaman Defterdarı Ali ERDAL’ın,

— Bayburt Defterdarlığına Siirt Defterdar Yardımcısı Yaşar Ahmet ÖZKAN’ın,

atanmaları;

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             K. UNAKITAN

            Başbakan                                              Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5257

1 — Tekirdağ Bayındırlık ve İskan Müdürü Halit SÜNNETÇİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                              Z. ERGEZEN

               Başbakan                              Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5258

1 — Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ankara 4 üncü Bölge Müdürlüğüne aynı Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma Başmühendisi İbrahim AYKUT’un atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             Z. ERGEZEN

            Başbakan                                Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5259

1 — Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Samsun 7. Bölge Müdürlüğüne Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü Araştırma Başmühendisi Bilal DEMİRTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            Z. ERGEZEN

               Başbakan                             Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5263

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişliğine, Dr. Yaşar ERBİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             S. GÜÇLÜ

             Başbakan                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5264

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcılığına, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Tahsin YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           E. MUMCU

               Başbakan                             Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5265

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ahmet TABUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            E. MUMCU

         Başbakan                                     Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5266

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mürsel BOSTANCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            E. MUMCU

         Başbakan                                     Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5267

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Abdüssettar YARAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            E. MUMCU

         Başbakan                                     Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5268

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Hikmet TOSUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            E. MUMCU

         Başbakan                                     Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5270

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Siirt İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Vedat ERMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

             Başbakan                            Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5242

1 — Sivas İli Merkez İlçesine bağlı Uzuntepe Köyünün Sivas Belediyesi sınırları içine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

17 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                   A. AKSU

             Başbakan                             İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


 YARGI BÖLÜMÜ

 

 

Sayfa Başı