Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Kasım 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25285

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/6266 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Uygulaması Hakkında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6259 Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2003/6270 Türkiye’de İlmi Araştırma,İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Adalet Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Eğitim Bakanlığına,Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ınVekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Vatandaşlık Kararları

— 283 Kişiyle İlgili Hükmün İptal Edilmesi Hakkında Karar

— 24 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

 

Tebliğler

— 13 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

— 16 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

— 18 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 19)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/6266

8 Eylül 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Uygulaması Hakkında Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2003 tarihli ve KOVD/373295 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

M. H. GÜLER

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6259

Ekli “Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması;İçişleri Bakanlığı’nın 18/9/2003 tarihli ve 2244 sayılı yazısı üzerine,Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V.GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M.A. ŞAHİN

G. AKŞİT

A. BABACAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B.ATALAY

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 — 2/4/1986 tarihli ve 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Taksi, dolmuş ve minibüslerde; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak,

2)Umum servis araçlarında; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde şoförler odasına üye olmak veya ticaret odalarına kayıtlı taşımacı şirketlerce şehir içinde taşımacılık yapmak,”

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6270

Ekli “Türkiye’de İlmi Araştırma,İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığı’nın 4/9/2003 tarihli ve İKGY/348787 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 6/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkiye’de İlmi Araştırma,İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Madde 1 — 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’de İlmi Araştırma,İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar’ın 2 nci maddesinin (b) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(a) fıkrasında belirtilen konular dışındaki tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel film çekimleri ile ticari film çekim müracaatları hakkında Sinema Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılar ve Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Madde 2 — Aynı Esaslar’ın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına ilişkin müracaatlar; yurt içinde kendi büyükelçiliği vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına, yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapılır. Dışişleri Bakanlığı yapılan müracaatı değerlendirir, konunun özelliğine göre ilgili bakanlık ve kuruluşların da görüşlerini alır ve sonucunu ilgiliye bildirir.”

“Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları dışındaki müracaatlar, doğrudan araştırma, inceleme, çekim ve benzeri çalışmanın yapılacağı mahaldeki birime veya bu birimin bağlı olduğu idareye bizzat veya posta (fax, e-mail v.b.) yoluyla yapılabilir. Müracaatlar en geç beş gün içinde sonuçlandırılır. Müracaatlar ve sonuçları hakkında ilgili diğer makamlara bilgi verilir.”

Madde 3 —Aynı Esaslar’ın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — İzin alarak araştırma ve inceleme yapanlar, hazırladıkları ilmi rapor ve yayınladıkları eserin bir örneğini, izni aldıkları makama verirler.”

Madde 4 —Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 —Bu Esasları Dışişleri Bakanlığı yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16859

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06-256-2003-1297

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Kasım 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16859 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16860

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2003 tarihinden itibaren Yunanistan ve Almanya’ya gidecek olan Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06-257-2003-1298

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Kasım 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16860 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2003 tarihinden itibaren Yunanistan ve Almanya’ya gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16861

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2003 tarihinde itibaren Yunanistan'a gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına,Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06-258-2003-1299

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Kasım 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16861 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2003 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına,Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelik

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesinde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 214 üncü maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51 inci maddesi ve 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

Rektörlük: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

Yönetmelik: Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğini,

ifade eder.

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

Madde 5 —Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, kalkınma planlarında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;

a) Personelin; bilgisini ve verimliliğini arttırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek,

b) Devlet Memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve

yasaklar hakkında bilgi vermek,

c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak,

d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,

e) Rektörlüğü bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,

f) Mal ve hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek,

g) Yurtdışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı alanlara yönlendirmek,

h) Personel planlamasının uygulanmasına hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmaktır.

Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

Madde 6 —Hizmet içi eğitim hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;

a) Eğitimin; verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,

b) Eğitimin; Üniversitenin amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,

d) Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

e) Eğitime tabi tutulan Rektörlük personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,

f) Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,

g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

h) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin saptanan hizmet içi eğitim ihtiyacına göre yararlandırılması,

ı) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

Eğitim Teşkilatı

Madde 7 —Rektörlüğün eğitim faaliyetleri;

a) Eğitim Kurulu,

b) Personel Daire Başkanlığı,

tarafından yürütülür.

Eğitim Kurulu

Madde 8 —Eğitim Kurulu, Rektörün veya görevlendireceği, yardımcısının başkanlığında, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, Personel Daire Başkanı ve diğer Daire Başkanları ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterlerinden oluşur. Eğitim Kurulu hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere her yıl Haziran ayında toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Eğitim Kurulu’nun kararları öneri niteliğindedir. Eğitim Kurulu’nun kararları Rektörün onayı ile kesinleşir.

Kurulun sekreterya görevleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülür.

Eğitim Kurulunun Görevleri

Madde 9 —Eğitim Kurulu hizmet içi eğitim konularına ilişkin olarak;

a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını saptamak,

b) Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasından idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,

c) Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli saptamak,

d) Eğitim ile ilgili yönetmelikleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri saptamak,

e) Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek yeni programda aksayan hususları göz önünde bulundurmak,

f) Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile kurs yöneticilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak,

g) Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Rektörlüğe yararlı olabilecek olanak ve kaynakları saptamak,

h) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapmak,

ı) Yabancı dil eğitimi alacak personeli saptamak,

i) Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, okutulacak dersler, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlerini saptamak,

j) Kurslarda okutulacak ders notlarının hazırlanmasını sağlamak,

k) Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak,

l) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarının değerlendirmesini yapmak.

Personel Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 10 — Personel Daire Başkanlığı;

a) Eğitimle ilgili olarak, Üniversitenin hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

b) Yıllık eğitim planı ile hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak,

c) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

d) Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı tedbir ve önerileri ile iş programları ışığı altında; Rektörlüğün eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, Daire Başkanlıklarının önerilerini dikkate alarak, yıllık eğitim plan taslağını ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamalarını saptayarak Eğitim Kuruluna sunmak,

e) Eğitim Kurulunun görüşü ve Rektörün onayından sonra yıllık eğitim planına göre programlar hazırlamak,

f) Hazırlanan eğitim programı göz önünde bulundurularak Rektörlük personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlayarak, organize etmek ve izlemek,

g) Eğitim Kurulunca saptanan; okutulacak derslere, seçilecek öğretim görevlileri ve haftalık ders programları ile ilgili yazıları Rektörün onayına sunmak,

h) Eğitim görevlileri ile kursiyerlerin devam durumlarını kontrol edip, bunlarla ilgili ders ücreti ve kurs gündelikleri puantajlarını tutmak,

ı) Kurslarla ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,

i) Görevde Yükselme Eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,

j) Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirmek,

k) Hizmet içi eğitime katılanların bitirme belgeleri, katılım belgeleri ve puantajlarını, disiplin ve sicil belgelerini arşivlemek,

l) Rektörlük personelinin eğitim ve öğretim durumlarına ait kayıtlarını tutmak,

m) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri saptayarak eksikliklerin giderilmesi için plan ve program hazırlamak,

n) Eğitim ile ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alarak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak gidermek,

o) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlamak,

ö) Her yıl sonunda hizmet içi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde Rektöre sunmak,

p) Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak,

r) Hizmet içi eğitim başlamasından sonra en geç bir hafta içinde ilk, kapanışını izleyen iki hafta içerisinde de son raporu düzenleyerek ilgililere sunmak,

s) Her eğitim programı için Rektörün onayı ile program yöneticisini tespit etmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Görevlileri, Program Yöneticisi

Eğitim Görevlilerinin Seçimi ve Nitelikleri

Madde 11 —Her düzeydeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinde, eğitim görevlisi olarak öncelikle Rektörlük bünyesinde görevli personelden yararlanılır. Eğitim faaliyetinde Rektörlük içerisinden görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Rektörlük dışından yetkili kişiler tarafından işlenmesinde yarar görülmesi halinde, Rektör onayı ile kurum dışından da eğitim görevlisi görevlendirilebilir.

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görev alacakların yüksek öğrenimli olmaları yanında, kurum personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel ile üzerinde resmi görevi bulunmayanların, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması gereklidir.

Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12 —Hizmet içi eğitimde görev verilenler;

a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

b) Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde, eğitim notları hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,

c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,

d) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

e) Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle,

f) Sağlık, olağanüstü durum gibi geçerli sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle,

Yükümlüdürler.

Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar.

Program Yöneticisinin Görevleri

Madde 13 —Program yöneticisi;

a) Eğitim programının gerekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak,

b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğaltarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla,

c) Lüzumlu araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmakla,

d) Eğitim görevlilerinin acil durumlarda eğitime katılmamaları halinde yedek eğitim görevlisi bulmak, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumları varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmek,

e) Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, hizmet içi eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamakla,

f) Hizmet içi eğitim sonunda, eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla,

g) Hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla,

Yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

Hizmet İçi Eğitim Planı ve Programları

Madde 14 —Personel Daire Başkanlığı, diğer daire başkanlıkları ile işbirliği yaparak, en geç mayıs ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programlarını hazırlar. Bu programlar haziran ayında Eğitim Kurulu'nda görüşüldükten sonra Rektörün onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları Rektörün onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur.

Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 15 —Hizmet içi eğitim;

a) Asli memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme konuları ile ilgili gelişmeleri izleme ve intibak etme eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi ve unvan, sınıf değişikliğine hazırlama eğitimi olarak bu Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumları Personeli ile Üniversitelerde Görevde Yükselme Yönetmelik esaslarına göre,

b) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde,

yapılır.

Eğitim Programları

Madde 16 —Hizmet içi eğitim programları;

a) Adaylık Eğitimi (Temel ve Hazırlayıcı Eğitim veya Staj)

b) İntibak Eğitimi,

c) Bilgi Tazeleme Eğitimi,

d) Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi,

e) Sınıf ve Unvan Değişikliğine Hazırlama Eğitimi,

olmak üzere,

Kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma, yurt içi, yurt dışı incelemeler gibi metotlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

Eğitim Konuları ve Süresi

Madde 17 —Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.

Programların süreleri; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi

Madde 18 —Hizmet içi eğitimin Üniversitede uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir.

Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

Yurt Dışında Eğitim

Madde 19 —Personelin yurt dışında yetiştirilmesi "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

Eğitime Katılma

Madde 20 —Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, o hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları kurum amiri bunu sağlamakla yükümlüdür.

Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir.

Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin 1/8'ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınabilirler.

Kanuni mazeretleri olanlar dışında, eğitim faaliyetine katılmayanlar hakkında "Yüksek Öğretim Kurumları Yöneticisi, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin" ile ilgili hükümleri uygulanır.

Eğitime katılan personel eğitim süresince idari yönden program yöneticisine bağlıdır.

Rektörlük dışında hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime katılanlar, incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususları içine alan bir raporu bir ay içinde Rektörlük Makamına vermekle yükümlüdürler.

Sınavlar

Madde 21 —Eğitime katılan personelin başarısı, yazılı, sözlü, uygulamalı olarak ayrı ayrı veya birlikte yapılacak sınavlarla tespit edilir. Sınavlar eğitimin özelliğine göre her konunun işlenişi sırasında olabileceği gibi eğitimin sonunda da yapılabilir.

Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi yapar.

Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur ve sınavlarda kağıtların isim yazan bölümü kapatılır. Çoktan seçmeli test usulü uygulanan sınavlarda optik okuyucu tarafından değerlendirilen cevap kağıtlarında bu husus uygulanmaz.

Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir sınav komisyonu kurulur. Yazılı sınav süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce Sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini gösteren bir tutanak düzenlenir.

Sınavlarda kopya çeken veya disiplini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlemler yapılır.

Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında "Yükseköğretim Kurumları Yöneticisi, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yazılı sınav kağıtları Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir. Sonuçlar, her sınav için bir liste düzenlenerek üç gün içinde ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca sınavlarda alınan notların ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar, Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgililere bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

Sınav kağıtları ilgili birimce;

a) Soruların cevap anahtarı, cevap kağıtları bir yıl,

b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl,

kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuranlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşa da bildirirler.

Değerlendirme ve Başarı

Madde 22 —Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde başarı notu 60 puandır.

0-59 Başarısız

60-70 Orta

71-89 iyi

90-100 Pekiyi

Olarak değerlendirilir, kesirli puanlar tam puana tamamlanır.

Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanılması halinde puanların ortalaması alınır.

Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda eğitimin türüne göre "Başarı Belgesi" veya "Katılma Belgesi" verilir. Belgenin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulur.

Değerlendirme

Madde 23 —Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya sonunda, eğitim faaliyetine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere anketler düzenlenebilir.

Disiplin

Madde 24 —Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetini düzenli bir şekilde izlemek zorundadır.

Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

İzinler

Madde 25 —Hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde yıllık izin kullanılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Eğitim Giderleri

Madde 26 —Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar Rektörlük bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır.

Eğitim Görevlilerinin ve Eğitime Katılanların Giderleri

Madde 27 —Eğitim görevlilerine ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanununun ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Saklı Hükümler

Madde 28 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitim Genel Planı, Yetiştirmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" ve "Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumları Personeli ile Üniversitelerde Görevde Yükselme Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 29 —Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

13 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Gider İndirimine ilişkin 13 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin "II- Diğer Hususlar" bölümünün (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"l- Özel gider indirimine konu harcama belgelerinin ilgili personel tarafından süresi içinde işverene (kurumuna) verilmiş olmasına rağmen, bordroların tahakkuk dairelerince düzenlenerek zamanında saymanlıklara intikal ettirilmemesi ya da bordroların hiç düzenlenmemiş olması nedeniyle nakden veya mahsuben yapılamayan özel gider indiriminden doğan vergi iadesi, özel gider indirimine ait bildirimin süresi içinde işverene verilip verilmediğini belirleyen inceleme raporuna dayanılarak yapılacaktır."

Tebliğ olunur.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

16 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişi Borçlarına ilişkin 16 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği eki "Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi"nin "Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefiller" başlıklı bölümünde yer alan "Damga Pulu" ibaresi altındaki parantez içi hükmü ile söz konusu ekin düzenlenmesine ilişkin açıklama bölümünün 28/4/2003 tarihli ve 25092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğle değişik (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"(İstisna ve muafiyetler dikkate alınarak, Damga Vergisi Kanununa bağlı 1 sayılı Tablonun l/4.a bendine göre pul yapıştırılacak ve üzeri kefiller tarafından imzalanacaktır.)"

"8 numaralı bölüme; 6 ncı maddenin (a) ve (b) fıkraları uyarınca hesaplanacak tutarlar döviz ve Türk Lirası cinsinden ayrı ayrı yazılacaktır. (Örneğin, 1 yıl süreyle yurt dışına gönderilen bir personele döviz cinsinden toplam 13.000 USD ve Türk Lirası cinsinden de 12.000.000.000.- TL. harcama yapılacağı varsayılırsa ve yurt dışına gönderilme Kanununda iki kat cezai şart öngörülmüşse, bu bölüme "13.000 USD ve 24.000.000.000.-TL." yazılacaktır.)"

Tebliğ olunur.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

18 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

21/10/2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 89 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 14/1/2003 tarih ve 24993 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hakedişlerden Yapılacak Kesintilere ilişkin 18 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin "GİRİŞ" ve "II- DİĞER HUSUSLAR" kısmı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, "I-HAKEDİŞLERDEN YAPILACAK KESİNTİLER" kısmının sonuna "C-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE YAPILACAK TEVKİFATLAR" bölümü eklenmiştir.

"GİRİŞ

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 94 üncü maddesinde, kamu idare ve müesseselerince ödemelerde yapılacak vergi tevkifatına ilişkin hükümler yer almıştır. Söz konusu vergi tevkifatları üzerinden 3824 sayılı Kanunun 18 ve 21 inci maddeleri gereğince Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda fon payı kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 1/11/2003 tarihinden itibaren aynı idarelerce yapılan bazı alımlara ilişkin hakediş ödemelerinden katma değer vergisi tevkifatı uygulamasına başlanacaktır."

"II- DİĞER HUSUSLAR

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 100 üncü maddesi ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, genel bütçeli daireler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname vermeyeceklerdir. Katma bütçeli idareler ve döner sermayeli kuruluşlar ise yaptıkları tevkifatları beyanname düzenlemek suretiyle ilgili vergi dairelerine yatıracaklardır."

"C- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE YAPILACAK TEVKİFATLAR

21/10/2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 89 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca; 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan genel ve katma bütçeli daireler ile döner sermayeli kuruluşların inşaat taahhüt işleri, temizlik hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine teçhizat ve demirbaşlara ait bakım ve onarım hizmetleri, personele verilen yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 1/11/2003 tarihinden itibaren, sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi ve ödemek üzere tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Tevkifat oranı, temizlik, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde %50 si, diğer işlerde ve hizmetlerde 1/3 üdür.

Genel bütçeli kuruluş saymanlıklarınca, yapılacak tevkifatlar, doğrudan bütçe gelirleri hesabına gelir kaydedilerek, "1313- Katma Değer Vergisi Tevkifatı" gelir türünde gösterilecektir.

Fatura veya benzeri belgesi 1/11/ 2003 tarihinden önce düzenlenmiş alımlara ait bedellerin bu tarihten sonra ödenmesi halinde, tevkifat yapılmayacaktır."

Tebliğ olunur.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

(Sıra No: 19)

 

Dış Proje Kredileri Avans ve Akreditifleri Mahsup İşlemleri

GİRİŞ

28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre dış finansman kaynaklarından sağlanan dış proje kredileri ve bunlardan yapılan kullanımların Devlet hesaplarına kaydedilerek izlenebilmesi için, 16/6/2003 tarihli ve 25140 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan "Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinde yeni hesaplar ihdas edilmiş ve bu hesapların tanım ve işleyişi düzenlenmiştir,

4749 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan "Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre dış proje kredilerinin kullanılabilmesi için bütçeleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kullanıcı kuruluşlarca 1/1/2003 tarihinden önce tahsis edilerek müteahhidin çekişi için hazır tutulan krediler ile bunlardan yaptırılan çekişler ve avans verilmek suretiyle yapılan kullanımlardan henüz mahsubu yapılamamış olanların saymanlık hesaplarına alınarak, ödeneklerinin temin edilmesini müteakip mahsup edilmeleri zorunludur.

Önceki yıllarda verilen avanslar ile açılan akreditiflerin kayıtlara alınması ve dış proje kredisi avans ve akreditiflerinde mahsup süresine ilişkin işlemler aşağıda açıklanmıştır.

l- ÖNCEKİ YILLARDA VERİLEN AVANSLAR İLE AÇILAN AKREDİTİFLERİN KAYITLARA ALINMASI

A- KULLANICI KURUM VE KURULUŞLARCA YAPILACAK İŞLEMLER

l- Kullanıcı kurum ve kuruluşlarca; dış proje kredileri ile yurtdışından sağlanacak bazı mal ve hizmetler için 1/1/2003 tarihinden önce müteahhidin çekişine hazır tutmak amacıyla tahsis edilen krediler (akreditif), bunlardan yaptırdıkları çekişler ve avans verilmek suretiyle yapılan ön ödemelerden henüz mahsubu yapılamamış olanlar, bu Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden bir ay içinde ve her bir proje bazında tespit edilerek ilgili tahakkuk memuru ve ita amirince onaylanacak liste ile kurum merkez saymanlığına bildirilecektir.

Hazırlanan listelerde; dış finansman numarası, dış finansman kodu, kreditör ve ülkesi, kredi miktarı gibi bilgilere ayrıntılı olarak yer verilecektir.

B- KURUM MERKEZ SAYMANLIKLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER

1- Müteahhidin çekişi için tahsis edilen kredi tutan, her bir proje bazında ayrı ayrı olmak üzere Doğrudan Dış Proje Kredilerinden Açılan Akreditifler Hesabına borç, Doğrudan Dış Proje Kredilerinden Açılan Akreditifler Karşılığı Hesabına alacak,

2- Tahsis edilen kredilerden müteahhide yaptırılan çekişler ile avans şeklinde kullandırılan tutar, her bir proje bazında ayrı ayrı olmak üzere Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifler Hesabına borç, Genel Merkez Hesabına alacak,

3- Proje özel hesabından verilen avans ve açılan akreditifler, Proje Özel Hesabından Avans ve Akreditifler Hesabına borç, Genel Merkez Hesabına alacak,

kaydedilerek saymanlık kayıtlarına alınacaktır.

Bu şekilde saymanlık kayıtlarına alınan akreditifler ile avanslar hakkındaki işlemler Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

II- DIŞ PROJE KREDİSİ AVANS VE AKREDİTİFLERİNDE MAHSUP SÜRESİ

Bilindiği gibi dış finansman kaynağından sağlanan dış proje kredileri ile alınacak mal veya hizmeti sağlayacak kişi veya kuruluşa avans verilmek veya açılan akreditiften çekiş yaptırılmak suretiyle ön ödeme şeklinde kullanım gerçekleştirilmektedir. Bu kullanımların ilgili hesapta izlenmesi ve karşılığı ödeneklerin saklı tutulması, mal ve hizmetin sağlanmasından sonra da bütçeye gider kaydedilmek suretiyle mahsubunun yapılarak avans ve akreditif hesabının kapatılması gerekmektedir.

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 108 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin Ek-20 nci maddesinde; dış proje kredilerinden verilen avans ve çekilen akreditiflerden mali yıl sonuna kadar mahsubu yapılamayanlar ile çeşitli nedenlerle bütçeleştirme işlemleri mali yıl sonuna kadar sonuçlandırılamayan işler karşılığı ödeneklerin mahsup işlemleri ile dış borç kayıt işlemlerine, ilgili olduğu yılı takip eden yılın üçüncü ayı sonuna kadar devam edilebilme imkanı getirilmiştir. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahsup işlemlerinin ilgili olduğu yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Mal veya hizmet sağlanmasına rağmen mali yıl sonuna kadar mahsubu yapılamayan avans (müteahhide sözleşme gereği verilen avans hariç) ve akreditif çekişleri ile karşılığında saklı tutulan ödenekler de, diğer bütçe içi avans ve kredilerde olduğu gibi ödenekleri ile birlikte mahsup dönemine devredilecektir. Mahsup dönemine aktarılan avans ve akreditiflerden yapılan mahsuplar da "Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı"na kaydedilecek ve söz konusu tutarlar "Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Cetveli"nde gösterilecektir. Mahsup dönemine devredilen ödeneklerle ilgili olarak, mahsup dönemi sonunda, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır.

Mal ve hizmet alınmadan verilen avans ve açılan akreditiflerden yapılan çekişler karşılığı mal ve hizmetlerin yıl sonuna kadar sağlanamaması durumunda, saklı tutulan ödenekler yıl sonunda "Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Açılan Akreditifler / Doğrudan Dış Proje Kredisinden Verilen Avans ve Açılan Akreditifler karşılığı ödenek olup, yeni yılda ayrı bir tertipte aynı miktar ödeneğin tertiplenmesi gerekir." şerhi verilmek suretiyle tenkis işlemine tabi tutulacaktır. Ayrıca, hakediş hesaplarındaki ihtilaflar veya işlemlerin yılın son günlerinde talep edilmesi gibi nedenlerle, mali yıl sonuna kadar tahakkuk işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle harcanamayan tutara ilişkin ödenekler, DPT tarafından yıllık yatırım programları ile ilişkilendirilmiş olması kaydıyla gelecek yıla devredilebilecektir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı