Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Ekim 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25265

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Sözleşme

2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/24)

— Kahramanmaraş Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/5)

 

Kurul Kararları

— Kamu İhale Kuruluna Ait 26 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15562

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ekim 2003 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-229-2003-1220

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15562 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ekim 2003 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15563

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ekim 2003 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-230-2003-1221

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15563 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ekim 2003 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Kocaeli Üniversitesinden:

Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/4/2002 tarihli ve 24721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “Devam Koşulu” başlıklı 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 — Öğrenci, ilk kez yazıldığı derslerin teorik kısmının en az % 70’ine, diğer öğretim türlerinin de en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Daha sonraki ders tekrarlarında devam zorunluluğu yoktur. Bir dersin teorik kısmı ile buna bağlı olan laboratuvar veya uygulamasının birinden devamsız olan öğrenci, dersin tümünden devamsız sayılır. Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalarla imza karşılığı tespit edilir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi : 13/10/2003

Karar No : 2003/24

İşyeri : Temsa Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kısıklı Cd. Şehit Teğmen İsmail Moray Sk. No: 2/1

Altunizade – İSTANBUL

Tespiti İsteyen : Çelik-İş Sendikası

İnceleme : Temsa Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin ADANA ilinde faaliyet gösteren fabrika işyerinde otobüs, minibüs, Canter marka kamyon ve kamyonet üretildiği, yurtiçinden ve yurtdışından temin edilen parçalar ile fabrikada üretilen bazı parçaların montajının yapıldığı, İSTANBUL, ADANA, İZMİT, ADAPAZARI, ANKARA VE İZMİR illerinde faaliyet gösteren bağlı işyerlerinde; fabrikada üretilen otobüs ve iş makinalarının satışı, depolanması, yedek parça satışı ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütüldüğü ve asıl işe yardımcı işlerden olduğu, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Temsa Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Kahramanmaraş Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 9/5/2003

Karar No : 2003/05

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 9/5/2003 tarihinde, Vali Vekili Yakup VATAN Başkanlığında toplanarak, hava kirliliği ile mücadele amacıyla kış döneminde uygulanacak yakıt programı çerçevesinde, ilimiz dahilinde kullanılacak yakıtların (katı-sıvı) özellikleri ve satış şartları hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, 17/5/1999 tarihli ve 320-6260 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve (2001/22) numaralı Çevre Bakanlığı Genelgesine istinaden aşağıdaki esasları karar altına almıştır.

A. GENEL ESASLAR

1 – Kahramanmaraş İli Sınırları İçerisinde Isınma ve Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli ve İthal Kömürler ile Kömür Briketlerinin Özellikleri Aşağıda Belirtilmiştir:

Kahramanmaraş İl sınırları içerisinde ısınma amaçlı yerli, ithal ve briket kömür kullanılan konutlar ile işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan kömürlerin kullanılmasına,

a) Isınmada Kullanılacak Yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler:

Alt Isıl Değer

4000 Kcal/Kg (- 200 tolerans) en az (satışa sunulan)

Yanar Kükürt

% 1 Max (satışa sunulan)

Boyut

18-200 mm 18 mm altı max % 10 tolerans 200 mm üstü

 

% 10 tolerans

(daha üst kalori için her 1000 Kcal/Kg başına yanar kükürt oranı %0,25 (satışa sunulan) değerini geçmeyecektir.)

b) Isınma Amaçlı İthal Edilecek Kömürlerde Aranacak Özellikler:

(1 Eylül 2003 den itibaren)

Kükürt (kuru bazda)

% 0.9 (max)

Alt Isıl Değer (orijinalde)

6200 Kcal/Kg (min)

Uçucu Madde (kuru bazda)

% 10 – 28 (+/- 2 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde)

% 10 (max)

Kül (kuru bazda)

% 14 (max) (+ % 1 tolerans)

Boyut

18 – 150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max

 

% 10 tolerans)

c) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerde Aranacak Özellikler:

Alt Isıl Değer

6000 Kcal/Kg (Satışa sunulan) (- 500 Kcal/Kg Tolerans)

Toplam Kükürt

Max % 1 (Kuru bazda) + (% 0,1 Tolerans)

Uçucu Madde

% 36 (Kuru bazda) + (% 1 Tolerans)

Toplam Nem

% 10 (Satışa sunulan) + (% 1 Tolerans)

Boyut

0-50 mm

d) Isınmada Kullanılacak Briket Kömürlerin Özellikleri:

TSE 12055 no’lu "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uygun briket kömürlerin kullanılmasına,

2 – Kahramanmaraş Merkez ve mücavir alan sınırları içerisinde, ısınma amaçlı olarak pazarlanan kömürlerin, ocak işletmelerinde veya torbalama tesislerinde torbalandıktan sonra nihai satış noktalarında satışa sunulmasına,

Resmi dairelerin kömürlerinin de, Valilikçe görevlendirilecek mutemetler vasıtasıyla satın alınmasına,

3 – Kahramanmaraş Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından, İl Merkezinde Mahrukatçılar Sitesi içerisinde toptan veya perakende kömür satacak olan kişi/ kurum/ kuruluşlara Genel Esaslar dahilinde "Kömür Satış İzin Belgesi" verilmesine,

4 – İlimiz Merkez İlçe Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde toptan veya perakende kömür satışlarının Mahrukatçılar Sitesi dışında yapılmasının yasaklanmasına,

Mahrukatçılar Sitesi bulunmayan diğer Belediye sınırları dahilinde, ilgili Belediye Başkanlığının belirleyeceği noktalarda toptan veya perakende kömür satışı yapılmasına,

5 – Şehir içerisinde, Mahrukatçılar Odası ısınma döneminde gelen her türlü kömür talebini karşılamakla yükümlü olup, aksaklık halinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün sorunun çözümünde koordinasyonu sağlamakla sorumlu olmasına, mesai saatleri dışında Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü adına soruna müdahale ve çözümünde yetkili olmasına,

6 – Merkez İlçe Belediye sınırları içerisinde yapılan satışlarda, vatandaşın satın alacağı kömür için ilave ücret (nakliye ve benzeri) talep edilmemesine, bu doğrultudaki ihtilafların çözümünden Mahrukatçılar Odasının sorumlu tutulmasına,

7 – Kömürlerin siparişinden teslimine kadarki sürecin esaslarının Mahrukatçılar Odası tarafından İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecek taahhütname ile belirlenmesine,

8 – Dış ortam sıcaklığı gece, gündüz +15 C0 nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına, kalorifer ve sobaların, iç ortam sıcaklığı; iş yerlerinde +18 C0 nin, konutlar, hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarının ise +20 C0 nin üzerinde olmayacak şekilde yakılmasına,

9 – Kalorifer kazanlarının mutlaka ateşçi ehliyet belgesine sahip olan ateşçiler tarafından, Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesine uygun ateşlenmesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün işbirliği ile belirli periyotlarda "Ateşçi Eğitim Kursu" düzenlenmesine,

10 – Kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesine, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılmasına, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesine, bacaların periyodik temizliğinin yapılmasına,

11 – Satışa sunulan kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda pazarlama zincirinde yer alan üretici, torbalayıcı ve satıcı firmaların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

12 – Sıvı yakıtlar ile ilgili düzenlemeler

a) Meskûn mahal içerisinde, sanayi tesislerinde, resmi daireler, hastaneler, işyerleri ve konutlarda sıvı yakıt olarak 5 ve 6 numaralı fuel-oil kullanımının yasaklanmasına,

Sıvı yakıt olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen % 1.5 oranında kükürt içeren TÜPRAŞ 615 Kalorifer Yakıtı (bu özelliklere sahip Fuel-Oil) kullanılmasına; ancak baca gazı arıtma tesisi kurarak, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki sıvı yakıtlar için emisyon sınır değerlerinin sağlanması ve Valiliğimizden izin alınması kaydıyla 6 numaralı fuel-oil sıvı yakıtının kullanılmasına izin verilmesine, bu karar çerçevesinde sıvı yakıt alınmasından kurum amirlerinin birinci derecede sorumlu olmalarına,

b) Gazyağı için kükürt ve su miktarının TS 3355’e ve motorin (Mazot) için ise kükürt ve su miktarının TS 3082’ye uygun olmasına ve bu özelliklere uymayan sıvı yakıtların temin, satış, dağıtım ve kullanımının yasaklanmasına,

c) İlimizde kullanılmasına müsaade edilen sıvı yakıtların tespit, temin, dağıtım ve satışında denetimde bulunmak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Başkanlığında, Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşan bir komisyon oluşturulmasına,

d) Perakende akaryakıt satıcılarının, bayisi olmadığı firmanın yakıtını satmasının yasaklanmasına, denetimin Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce yapılmasına,

13 – Yeni kurulacak toplu konut alanlarında ve büyük sitelerde merkezi ısıtma sistemlerinin kullanılmasına, kullanılacak sıvı yakıtların ve kömürlerin daha verimli yakılması için soba ve kalorifer kazanlarının TSE standartlarına uygun olmasına,

14 – Yeni inşa edilecek binalara Belediye sınırları içinde Belediye Başkanlıklarınca, Belediye sınırları dışında ise İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verilirken;

a) 14/6/1999 tarihli ve 23725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardı,

b) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği",

c) 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerinin göz önüne alınarak Ruhsatlandırılmalarına,

15 – İthal edilen kömürlerle ilgili olarak 27/12/2002 tarihli ve 24976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/3 sayılı "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğ" de geçen esaslara uyulmasına,

16 – Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyon Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esaslar:

a) İl sınırları dahilinde motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümlerinin kontrol altına alınması ve daha etkin bir denetim sağlanması amacıyla; Trafik ekiplerince yapılacak denetimlerde Motorlu Taşıtların Egzoz Emisyon Belgesinin de kontrol edilmesine ve İl Merkezinde, İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenecek güzergahlar üzerinde, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı işbirliği ile motorlu araçların egzoz gazı emisyonu ve egzoz gazı emisyon ölçüm belgesi kontrolünün yapılmasına,

Yapılacak denetimlerde egzoz gazı emisyon belgesi bulunmayan motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılması ile birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yasal işlem uygulanmasına,

b) Otobüs, minibüs ve nakliye araçları gibi motorlu taşıtlarda Özel Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak) kullanılmasının yasaklanmasına, uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda yasal işlem yapılmasına, pompadan motorlu taşıtlara Kal-Yak satışlarından satıcılarında sorumlu tutularak uymayanlar hakkında adli işlem yapılmasına,

17 – Çöp, yanık yağ, lastik ve diğer atıkların bahçe, sokak, cadde ve benzeri gibi yerlerde ve bu gibi atıkların uygun donanıma haiz yakma tesisleri dışında yakılmasının yasaklanmasına,

(Çevre Bakanlığının 16/4/2003 tarihli ve 2003/4 Genelgesi gereği Prina’nın ısınma amaçlı kullanımı yasaktır.)

18 – İlimiz sınırları dahilinde petrokok satış ve kullanılmasının yasaklanmasına, Çimento fabrikaları ve üstün teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarının, sanayi amaçlı olarak petrokok kullanabilmelerine,

B. SATIŞ İZNİ VE BAYİLİK İLE İLGİLİ ESASLAR

1 – 2002-2003 ısınma dönemi için Valiliğimizce verilen "Kömür Satış İzin Belgeleri" nin 2003-2004 ısınma dönemi için, 30/9/2003 tarihine kadar yenilenmesine, belgelerini bu tarihe kadar yenilemeyenlerin eski belgelerinin geçersiz sayılarak, hakkında yasal işlem yapılmasına,

2 – İlimize toptan kömür satışı yapmak isteyen firmalar tarafından "Kömür Satış İzin Belgesi" almak için aşağıdaki belgelerin Valilik Makamına (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) sunulmasına,

a) "Kömür Satış İzin Belgesi" almak isteyen toptan satıcılar için hazırlanmış olan, Noter tasdikli taahhütname,

b) Satmak istediği kömüre ait; Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarı veya Bakanlığın yetki verdiği laboratuvarlardan herhangi birisinde son bir yıl içerisinde yapılmış analiz raporu, (Aslı veya Noter tasdikli sureti)

c) TSE uygunluk belgesi,

d) Satışa sunulan kömür ithal kömür ise, Çevre ve Orman Bakanlığından İthalat İzin Belgesi ve Gümrük Giriş Beyannamesi,

e) Ticaret Sicil Gazetesi örneği.

3 – İlimizde perakende kömür satışı yapmak isteyen işyeri sahipleri tarafından "Kömür Satış İzin Belgesi" almak için aşağıdaki belgelerin Valilik Makamına (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) sunulmasına,

a) Firma bayilik belgesi,

b) İlgili meslek kuruluşlarına üyelik belgesi,

c) İşyeri açma ve çalıştırma izni,

d) "Kömür Satış İzin Belgesi" almak isteyen perakende satıcılar için hazırlanmış olan Noter tasdikli taahhütname,

4 – Perakende kömür satıcılarının, yetkili ve sorumlu olmadığı firmanın kömürünü satmasının yasaklanmasına,

5 – Resmi kurumlarca kullanılacak yakıtların, mutlaka Valilik Makamından (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) "Kömür Satış Uygunluk Belgesi" alan firmalardan veya bayilerinden alınmasına, bunun dışındaki firmalardan veya bayilerinden satın alınmamasına, ihale şartnamesinin bu hususu içerecek şekilde düzenlenmesine,

6 – Toptan kömür satışı yapan firmaların, ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösterecek bayilerini tespit ederek bu bayilerin listesini (İsim, adres, telefon ve saire) Valilik Makamına (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bildirmelerine,

7 – Kömürlerin doldurulduğu torbalar üzerinde; TSE 4331’e uygun olarak; kömürün cinsi, üretici firmanın adı veya tescilli markası, ağırlığı, kükürt ve kalori değerleri, briket kömür için bağlayıcı cinsinin yazılmasına,

8 – Satılacak kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede kömürün menşeinin açıkça belirtilmesine,

9 – Tüzük ve ana sözleşmesinde, üyelerine kömür temin etme mükellefiyeti olan dernek, sendika, vakıf ve saire gibi kuruluşların sadece üyelerinin ihtiyacı kadar kömürü; Valilik Makamından (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) "Kömür Satış Uygunluk Belgesi" alan firmalardan veya bayilerinden satın almalarına, ayrıca söz konusu kuruluşların üyelerine tahsis edeceği kömür miktarını ve üye adreslerini gösteren listeleri Valilik Makamına ( İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) vermelerine,

10 – Tüzük ve ana sözleşmelerinde, üyeleri dışındaki tüketicilere de kömür satışı yapabilme hükmü yer alan dernek, sendika, vakıf ve saire gibi kuruluşların da kömür ticareti yapan diğer firmalar gibi, Valilik Makamından ( İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) "Kömür Satış Uygunluk Belgesi" almalarına,

11 – İlimiz sınırları dahilinde torbalama tesisi kurmak isteyen faaliyet sahibinin Valilik Makamına bir dilekçe ve ekinde gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmasına,

C. DENETİM

1 – Denetimlerin, İl Merkezinde Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşacak bir komisyon tarafından, İlçe Merkezlerinde Kaymakamlığın koordinasyonu ile Sağlık Grup Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı personelinden oluşacak komisyon tarafından yapılmasına, gerektiğinde Emniyet Müdürlüğü ve/veya Jandarma Komutanlığının da komisyona dahil edilmesine, Yasal işlemlerin ilçelerde ilgili Kaymakamlık tarafından uygulanmasına,

2 – Denetimlerde yakalanan veya şüphelenilen kömürlerin analizlerinin Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuarı veya Bakanlığın yetki verdiği laboratuarlara yaptırılmasına, sıvı yakıt analizlerinin ise bu yakıtları analiz etme yeterliliğine sahip kurum veya kuruluş laboratuvarında yapılmasına,

3 – Numunelerin bayilerden veya gerekli hallerde üretim yerinden alınmasına, analiz ve kargo ücretlerinin numunenin alındığı perakende satıcı veya toptancı firma tarafından karşılanmasına,

D. TAAHHÜTNAME

1 – "Kömür Satış İzin Belgesi" almak isteyen toptan satıcı firmalar aşağıdaki esasları belirtir taahhütnameyi Noter tasdikli olarak Valilik Makamına (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) vermek zorundadır.

"a) Kahramanmaraş Mahalli Çevre Kurulunun 9/5/2003 tarihli ve 2003/5 numaralı kararında belirtilen özelliklerde kömür satacağımı ve aynı kararda belirtilen bütün hususlara uyacağımı, uymadığım takdirde hakkımda yapılacak olan yasal işlemleri kabul edeceğimi,

b) Kararda belirtilen özelliklerde olmayan kömür sattığımın tespiti halinde, bayilerimin ve tüketicilerin bütün zararını kabul edeceğimi,

c) Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi yönünde, idarenin alacağı yeni kararları kabul edeceğimi,

d) Değişik tarihlerde sattığım kömürlerin üç defa bozuk çıkması durumunda "Kömür Satış İzin Belgesi" nin iptalini kabul edeceğimi,

e) Bayilerimin sattığı firmamıza ait kömürlerden, üretimden tüketime kadar her aşamada bayilerim ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımı taahhüt ederim."

2 – "Kömür Satış İzin Belgesi" almak isteyen perakende satıcılar, aşağıdaki esasları belirtir taahhütnameyi Noter tasdikli olarak Valilik Makamına (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) vermek zorundadır.

"a) Kahramanmaraş Mahalli Çevre Kurulunun 9/5/2003 tarihli ve 2003/5 numaralı kararında belirtilen özelliklerde ve Valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) "Kömür Satış İzin Belgesi" alınmış olan kömür satacağımı, aynı kararda belirtilen bütün hususlara uyacağımı, uymadığım takdirde hakkımda yapılacak olan yasal işlemleri kabul edeceğimi,

b) Yetkili ve sorumlu olmadığım hiçbir firmanın kömürünü satmayacağımı,

c) Denetim ekiplerine kolaylık sağlayacağımı ve denetimlerde bayilik belgemi göstereceğimi,

d) Sattığım kömürün satış aşamasından tüketimine kadar, üretici firma ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımı,

e) Faturasız satış yapmayacağımı,

f) Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen şartlara uymadığımın tespiti halinde "Kömür Satış İzin Belgesi" nin iptalini kabul edeceğimi taahhüt ederim."

E. UYGULANACAK CEZALAR

Yukarıda belirtilen, Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde satılması ve kullanılması uygun görülen standartlar dışında kömür satışı ve / veya kullanıldığının tespiti halinde; Çevre ve Orman Bakanlığının 8/1/2003 tarihli ve 24987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Para Cezalarına İlişkin Genelge"si (2003/1) doğrultusunda,

Çevre Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan " Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler."hükmü gereğince

satıcı ve kullanıcılardan;

(1) Gerçek Kişilere 5.678.589.600.- TL

(2) Kuruluş ve İşletmelere 17.035.784.700.- TL

(3) Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlara 28.393.027.500.- TL

İdari para cezasının uygulanmasına,

F. DİĞER HUSUSLAR

Yukarıda belirtilen genel tedbirlere ek olarak, aşağıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değere ulaşması halinde aşağıdaki uyarı kademeleri için alınan tedbirlerin yürürlüğe konulmasına,

                                              Uyarı Kademeleri ve Kirlilik Dereceleri

 

SO2 (µg/m3)

Havadaki Asılı Partikül Madde µg/m3

1. Kademe

700

400

2. Kademe

1000

600

3. Kademe

1500

800

4. Kademe

2000

1000

(Nispi nem miktarının % 90 ın üstüne çıkması halinde, yukarıdaki bütün değerler % 10 eksiği ile uygulanacaktır.)

1. Kademe Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması mikrogram / metreküp olarak SO2 700 ve Partikül Madde 400 ise, genel tedbirlere ek olarak;

a) Isınma amaçlı kullanılan tüm kalorifer kazanları ve sobaların günde 2 defa 4 er saat olmak üzere 8 saati geçmeyecek şekilde yakılmasına,

b) Resmi kurumların tatil günleri ve 24 saat hizmet görmek durumunda olan servisleri için kalorifer ve sobaların % 50 kapasite ile yakılmasına,

2. Kademe Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması mikrogram / metreküp olarak SO2 1000 ve Partikül Madde 600 ise, 1. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) 2. ve 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselerin emisyonlarını %50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlamasına,

b) Isınma amaçlı kullanılan tüm kalorifer kazanları ve sobaların günde 2 defa 3 er saat olmak üzere 6 saati geçmeyecek şekilde yakılmasına,

3. Kademe Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması mikrogram/metreküp olarak SO2 1500 ve Partikül Madde 800 ise, 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) 1. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselerin emisyonlarını % 50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlamasına,

b) Motorlu taşıtlarda tek / çift plaka uygulamasına geçilmesine,

c) İlk ve Orta dereceli okulların tatil edilmesine,

d) Isınma amaçlı kullanılan tüm kalorifer kazanları ve sobaların günde 1 defa 3 saati geçmeyecek şekilde yakılmasına,

4. Kademe Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması mikrogram / metreküp olarak SO2 2000 ve Partikül Madde 1000 ise, 3. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Tüm okul, resmi daire ve işyerlerinin tatil edilmesine,

b) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren işyerleri dışındaki 1.,2. ve 3. sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselerin tatil edilmesine,

c) Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye, ambulans ve zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar hariç olmak üzere, tüm motorlu araçların trafikten men edilmesine,

d) Kalorifer ve sobaların tamamen söndürülmesine, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi bünyelerinde gerekli önlemleri alarak elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanmasına,

e) Tüm kamu ve özel hastaneler ile diğer tedavi kurumlarının ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, ilaç ve malzemeleri hazır bulundurmasına,

f) Özel ve resmi ambulansların en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmesine,

g) Zorunlu olmadıkça pencerelerin açılmamasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı