Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Temmuz 2003

CUMA

Sayı : 25172

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/5842 Türk-Makedon Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2003/5857 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Eğitim, Bilim, Kültür, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında 2002-2005 Yıllarına İlişkin Değişim Programının Onaylanmasına Dair Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Seçme Kararı

— Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Yalçın ACARGÜN’ün, Başkanın Mazereti Halinde ise Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Başkanlık Edecek Üye Olarak Samia AKBULUT’un Seçilmelerine Dair Karar

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Maliye, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait 11 Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/24/AT)

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2003/22)

— Antalya Valiliğine Ait Turizmi Olumsuz Etkileyen Faktörlerle Mücadeleye Kararlılık ve Süreklilik Kazandırmak Amacıyla Alınması Gereken Tedbirlere Dair Karar (No: 2003/5)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-10936

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Temmuz 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-149-2003-886

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10936 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Temmuz 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-10937

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Temmuz 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-150-2003-887

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10937 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Temmuz 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Seçme Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 158., Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 18. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddelerine göre; 09.07.2003 günü yapılan seçimde; Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Asıl Üyesi Yalçın ACARGÜN, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı’nın mazereti halinde, Uyuşmazlık Mahkemesine Başkanlık edecek üye olarak da Anayasa Mahkemesi Yedek Üyesi Samia AKBULUT seçilmiştir.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/4569

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Hazine Müsteşar Yardımcısı M.Ferhat EMİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/4570

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Hazine Müsteşar Yardımcısı R.Hakan ÖZYILDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/4571

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Hazine Müsteşar Yardımcısı M.Aydın KARAÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4573

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kayseri Defterdarlığına Yozgat Defterdarı Enver ÇOKYİĞİT’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4576

1 — Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Seyfi GÜLALİOĞLU’nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4577

1 — Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Paşa ERKOL’un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4578

1 — Sağlık Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı Fatma KARADUT CANDAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4579

1 — Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yaşar Naci UZ’un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4580

1 — Denizcilik Müsteşarlığında münhal bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne Ali KURUMAHMUT’un atanması,

657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B.YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4582

1 — Kırşehir İl Müdürü Turan ERDOĞDU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4583

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Budak DİLLİ’nin atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

17 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

 

—— • ——

 

—— • ——

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Antalya Valiliğinden:

Turizmi Olumsuz Etkileyen Faktörlerle Mücadeleye Kararlılık ve Süreklilik Kazandırmak Amacıyla Alınması Gereken Tedbirlere Dair Karar

Karar No : 2003/5

Karar Tarihi : 12/6/2003

Antalya turizminin son yıllarda dünya pazarında yakaladığı olumlu gelişmeleri sürdürebilmesi ve geliştirebilmesi için aşağıda belirlenen hususların daha etkin tedbirlerle izlenmesi uygun görülmektedir.

Antalya İli mülki hudutları dahilinde Turizmi olumsuz etkileyen faktörlerle mücadeleye kararlılık ve süreklilik kazandırmak amacıyla belirlenen tedbirler behemehal alınacak ve uygulamaya konulacaktır. Buna göre;

1 — 1174 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde her ne amaçla olursa olsun personel çalıştıran işletmeler kimlik bildiriminde bulunacaklar ve görevlerinin devamı süresince, personelin yakalarına personel tanıtım kartı takılmasını sağlayacaklardır.

2 — Her türlü konaklama ve yeme, içme tesisleriyle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, müşterilerine sunulacak mal ve hizmetlerin ücretlerini gösterir fiyat tarifelerini görünür bir şekilde asacaklardır.

3 — Turistlere mal ve hizmet satılması amacıyla faaliyette bulunan işletmeler ruhsatlarında belirtilen mahaller dışında sözlü ve fiili veya benzeri hareketlerle mal ve hizmet satmayacaklar ve buna yönelik faaliyetlerde bulunmayacaklardır.

4 —Otogarda faaliyet gösteren seyahat firmaları bürolarında, bilet satışı için gündüz ve gece vardiyaları dahil, bilet kesme ve kontrol görevlileri dışında her ne adla olursa olsun hiçbir şekilde başka personel çalıştırmayacaklardır.

Ayrıca yolcu ve müşterilerin yazıhane ve firma ile ilgili tercihlerine sözlü ve fiili davranışlarla müdahale edilmeyecek zorlama yapılmayacaktır.

5 — Seyahat firmaları ile otel, motel, pansiyon veya diğer işletmelere yönlendirme ve müşteri toplama gayesi ile hanutçu, ayakçı, değnekçi, çığırtkan ve benzeri tabir edilen kişilerin otogara girişleri kesinlikle önlenecektir.

6 — Taksi şoförleri ile özellikle otogarlarda hizmet veren ticari taksi sürücüleri; Müşterilerinin konaklayacakları ve alış veriş yapacakları iş yerlerinin seçiminde sadece müşteri taleplerine uygun hareket edecekler, yönlendirme ve zorlama yapmayacaklardır.

7 —Gezi teknelerinin bulunduğu iskeleler, liman, plaj, yollar ve tekne turu satılan diğer yerlerde, tekne sahipleri veya müşteri toplayan hanutçu veya çığırtkanlar turistlerin önüne geçmek suretiyle veya kolundan tutarak çekiştirmeyecekler ve sözlü tacizde bulunmayacaklardır.

8 —Otel,motel, tatil köyü, apart pansiyonu ve buna benzer işletmeler, her türlü tur organizasyonu faaliyetlerinin seyahat acentalarının asli işi olması sebebiyle, işletmelerinin içinde veya dışında turistlere sözlü ve fiili hareketlerle hizmet satmayacaklar, sattırmayacaklar ve seyahat acentaları dışında hiçbir şekilde tur organizasyonları düzenlemeyeceklerdir.

9 —Ülkemizin tanıtımında büyük önemi olan turist rehberleri belgesiz çalışmayacak ve çalıştırılmayacaktır. Belgesiz turist rehberi çalıştıran firmaların tespiti halinde rehberle birlikte firma da sorumlu tutulacaktır.

10 — Antalya Valiliğince 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı