Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Temmuz 2003

SALI

Sayı : 25162

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Başbakanlık ile Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

— Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Kararı

— Mecburi Standard : ÖSG-2003/59 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard : ÖSG-2003/60 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/61)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/62)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-203/63)

— Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ

— İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat : 2003/8)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2003/20) 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-10431

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Temmuz 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-140-2003-844

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10431 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Temmuz 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-10280

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avrupa e-Devlet Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere, 6 Temmuz 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan              

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-136-2003-834

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10280 sayılı yazınız.

Avrupa e-Devlet Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere, 6 Temmuz 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/4506

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğüne, İzmir Vali Yardımcısı Hasan İPEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4509

1 — Milli Eğitim Bakanlığı TeftişKurulu Başkanlığında açık bulunan;

1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Hüseyin ACIR, Hüseyin TOPRAK, M. Ali SOYTÜRK, Mehmet Sami ÖCAL, Bekir KARAKÖSE, Nusret ADIGÜZEL ve Tevfik YAZAR’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                           Doç. Dr. H. ÇELİK

           Başbakan                                         Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4525

1 — Açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Osman KESER’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

           Başbakan                                    Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4526

1 — Açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yunus KALDIRIM’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

           Başbakan                                    Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4528

1 — Ordu İl Müdürü Muammer SANCAR’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

           Başbakan                                    Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4510

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğüne Mülkiye Başmüfettişi Dr. Atilla ŞAHİN’in atanması; 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. COŞKUN

           Başbakan                                  Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4531

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Zülküf KANAT’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. COŞKUN

           Başbakan                                  Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4532

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adıyaman İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Mehmet Sadi ÜNSAL’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                            A. COŞKUN

           Başbakan                                  Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4512

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına Recep YAZICI’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

           Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4534

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Abdullah KÖKTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

           Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4535

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Fikret ELÇİ’nin atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN O. PEPE

Başbakan Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4536

1 — Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başmüfettişliğe, aynı yer Müfettişi Süleyman DEĞERLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

4 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

           Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak

Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin eki bölgeleri gösterir değişik Alfabetik Adlî Yargı Adalet Teşkilâtı listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Mahalli

Bölgesi

Teşkilâtı

Ağır Ceza Mahkemesi

İli

 

Ayaş

3

Tek Hâkimli

Sincan

Ankara

 

Beypazarı

3

Çift Hâkimli

Sincan

Ankara

 

Güdül

4

Tek Hâkimli

Sincan

Ankara

 

Nallıhan

3

Tek Hâkimli

Sincan

 Ankara”

 

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon

Kurulu Kararı

Bilindiği üzere Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Yükümlüler ve bunların Türkiye’deki şube, acente temsilcileri ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri; taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı 2 milyar Türk Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, mevduat, kar-zarara katılma veya cari hesaplardan para çekme veya bu hesaplara para yatırma, çek ve senet tahsili ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin veya müşterileri adına haraket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.

4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde kimlik tespit zorunluluğuna ilişkin olarak 02.07.1997 tarihinde belirlenen 2 milyar Türk Lirası sınırının 12.000.000.000.– (Onikimilyar) Türk Lirasına yükseltilmesi Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunca 02.07.2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

Sayfa Başı