Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Haziran 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24790

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2002/4157     Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Hukuk, Adalet ve Şirket İşleri Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Konusunda Protokol’un Onaylanması Hakkında Karar

2002/4164     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Gümrük Alanında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması’nın, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Enformasyon Endüstrisi Bakanlığı Arasındaki Bilgi Teknolojisi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında İmzalanan Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2002/4173     Türk-Alman İşbirliği Konseyi 8 inci Toplantısı Sonucunda İmzalanan “OrtakProtokol”un Onaylanması Hakkında Karar

2002/4184     Türk Cumhuriyeti-Suriye Arap Cumhuriyeti Turizm İşbirliği Anlaşması Beşinci Yürütme Programı 2002-2003’ün Onaylanması Hakkında Karar

2002/4185     Türk-Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Ondördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Orman Bakanlığına,Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Tüzük

2002/4198     Tıpta Uzmanlık Tüzüğü

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4155    599 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2002/4206   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Terör Örgütlerinin ve Terörizmi Finanse Eden Kişi ve Kuruluşların Mal Varlıklarının Dondurulmasına İlişkin Kararlarının Uygulanması Hakkındaki 2001/3483 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Listeye Bazı Kişilerin İlave Edilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği

— Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

— Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Süleyman Demirel Üniversitesi Hazırlık Eğitimi-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği

— Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Genelge

— 2003 Yılı Bütçe Çağrısı

 

Tebliğler

— 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğretim Yapan Öğrencilere 2002 Malî Yılında Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslarla İlgili Tebliğ

— 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 9)

— Afyon İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-9142

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2002 tarihinde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-180-2002-431

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9142 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2002 tarihinde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-9143

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 7.6.2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305-8716 sayılı yazımız.

b) 7.6.2002 gün ve B.01.01.KKB.01-06-171-2002-399 sayılı yazınız.

Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Haziran 2002 tarihinden itibaren Gine ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ne giden Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın dönüşüne kadar; Orman Bakanlığına,Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

19 Haziran 2002 tarihinden itibaren Orman Bakanlığına,Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-181-2002-432

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 7 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8716 sayılı yazınız.

(b) 7 Haziran 2002 gün ve B.01.0.KKB.01-06-171-2002-399 sayılı yazımız.

(c) 16 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9143 sayılı yazınız.

Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısı’na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Haziran 2002 tarihinden itibaren Gine ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ne giden Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın dönüşüne kadar; Orman Bakanlığına,Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın 19 Haziran 2002 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olması nedeniyle, 19 Haziran 2002 tarihinden itibaren Orman Bakanlığına,Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-9144

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“TaşınmazKültürel Mirasın Korunması için 2002-2003 Yılı İşbirliği Programı”nı imzalamak üzere, 19 Haziran 2002 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-182-2002-433

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9144 sayılı yazınız.

“TaşınmazKültürel Mirasın Korunması için 2002-2003 Yılı İşbirliği Programı”nı imzalamak üzere, 19 Haziran 2002 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Tüzük, tıp veya diş hekimliği uzmanlık dallarını, bu dallarda uzman olabilmek için gerekli koşulları, tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenler.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Tüzükte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı,

b) YÖK: Yükseköğretim Kurulu,

c) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakülteleri,

d) Kurum: Bu Tüzük hükümleri uyarınca uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan tıp veya diş hekimliği fakülteleri ile resmi sağlık kurumları ve Adli Tıp Kurumu,

e) Birim: Kurumların belirli bir uzmanlık dalında tıpta uzmanlık eğitimi veren klinik ve laboratuvarları,

f) Uzmanlık eğitimi : Bu Tüzük hükümlerine göre uzman olabilmek için gereken tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ve öğretimi,

g) Asistan: Kurumlarındaki kadro unvanları ne olursa olsun bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık eğitimi görenler,

h) Uzman: Bu Tüzüğe ekli Çizelgede yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanlar,

i) TUS: Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı,

j) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Giriş Sınavı,

anlamında kullanılmıştır.

Eğitim sorumluları

Madde 3 — Uzmanlık eğitiminden, tıp veya diş hekimliği fakültelerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre profesör ve doçent olanlar ile en az 3 yıllık uzman olan yardımcı doçentler, uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan diğer kurumlarda ise yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre klinik veya laboratuvar şefi ya da şef yardımcısı olanlar sorumludur. Aynı dalda birden fazla şef bulunması halinde, şeflerden biri baştabip tarafından koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilir.

Uzmanlık yetkisinin kullanılması

Madde 4 — Bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar ve uzmanlıkla ilgili tıbbi faaliyette bulunamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Komisyonlar

Tıpta Uzmanlık Kurulu

Madde 5 — Tıpta Uzmanlık Kurulu;

a) Bakanlık Müsteşarı,

b) Eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği beş,

c) Beş tıp fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer,

d) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir,

e) Eğitim hastanelerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun seçeceği bir,

f) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir,

g) Dört diş hekimliği fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer,

h) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir,

üyeden oluşur. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

Diş hekimleri yalnızca kendilerine ait konuların görüşüleceği Kurul toplantılarına katılırlar.

Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık klinik veya laboratuvar şefi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Kurula Bakanlık Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilecek başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi ile olağanüstü toplanır.

Kurul, en az on bir üyenin katılımı ile toplanır. Diş hekimlerine ait konuların görüşüleceği Kurul toplantılarına en az üç diş hekiminin katılması zorunludur. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak, uzmanların veya kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin toplantılarda katılanların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınması şarttır.

Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

Kurulun çalışma usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Tıpta Uzmanlık Kurulunun görevleri

Madde 6 — Tıpta Uzmanlık Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonunun kurumlara eğitim yetkisi vermek ve eğitim yetkisini kaldırmak ile ilgili kararlarını görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul veya reddetmek,

b) Uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarının uzmanların eğitim yetkisini kaldırmasına ilişkin kararlarını görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul veya reddetmek,

c) Uzmanlık ana dallarının rotasyonları hakkında uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarının kararlarını görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul veya reddetmek,

d) Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu ile uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonları arasında veya uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarının kendi aralarındaki görüş ayrılıklarını inceleyerek karara bağlamak,

e) Yukarıdaki bentlerde belirtilen komisyonların kararlarına karşı yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

f) Uzmanlık sınavı jürilerini tespit etmek,

g) Yabancı ülkelerde asistanlık yapanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri belirlemek,

h) Uzun vadeli uzman ihtiyacını saptamaya yönelik çalışmalar yaptırmak ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermek, uzmanların tıbbi gelişmeleri izlemesini sağlayıcı inceleme, araştırmalar yapmak.

Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu

Madde 7 — Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu;

a) Eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği dört,

b) Beş tıp fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer,

c) Eğitim hastanelerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun seçeceği bir,

d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir,

e) Üç diş hekimliği fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer,

f) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir,

üyeden oluşur. Kurumlar, asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

Diş hekimleri yalnızca kendilerine ait konuların görüşüleceği Komisyon toplantılarına katılırlar.

Komisyona seçilmek için eğitim hastanelerinde en az üç yıllık şef, tıp veya diş hekimliği fakültelerinde ise profesör olmak gerekir. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Komisyon, en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır. Diş hekimlerine ait konuların görüşüleceği toplantılara en az üç diş hekiminin katılması zorunludur. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Komisyon toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

Komisyonun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonunun görevleri

Madde 8 — Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır;

a) Bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık eğitimi verecek sağlık kurumlarının fiziki yapısı, yatak sayısı, eğitim araç, gereç ve personel durumu yönünden sahip olmaları gereken asgari nitelik ve standartlarını yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit etmek,

b) Tıpta Uzmanlık Kurulunca verilecek kararlara esas olmak üzere, uzmanlık dallarında eğitim yetkisi verilmesi veya kaldırılması için sağlık kurumlarını yukarıda belirtilen nitelik ve standartlara uygunluğu yönünden incelemek, değerlendirmek ve bu konuda karar almak,

c) Eğitim yetkisi verilen kurumları, (a) bendinde belirtilen asgari nitelik ve standartlarını koruyup korumadığı yönünden periyodik olarak veya gerekli görülen hallerde incelemek, değerlendirmek ve varsa eksikliklerin giderilmesine ilişkin karar almak,

d) Tıpta uzmanlık eğitimi verecek kurumlarla ilgili görüş vermek.

Komisyon, fakültelerdeki incleme ve değerlendirme faaliyetlerini önceden YÖK’e bildirir ve YÖK’ün seçeceği üç temsilciyle birlikte yapar.

Kurum ve birimler hakkında yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tespit edilecek eksikliklerin giderilmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonları

Madde 9 — Tüzüğe ekli çizelgede gösterilen ana dalların her biri için uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonları oluşturulur.

Komisyonlar:

a) Eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği üç klinik veya laboratuvar şefi,

b) Tıp fakültelerinden YÖK’ün seçeceği üç profesör, bulunmaması halinde eğitim sorumlusu,

c) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir profesör, bulunmaması halinde eğitim sorumlusu,

d) Eğitim hastanelerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun seçeceği bir klinik veya laboratuvar şefi,

e) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir eğitim sorumlusu,

olmak üzere dokuz kişiden oluşur. Kurumlar asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

Diş hekimliği uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarına ise YÖK’ün diş hekimliği fakültelerinden seçeceği yedi profesör, bulunmaması halinde eğitim sorumlusu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir profesör, bulunmaması halinde eğitim sorumlusu, Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir eğitim sorumlusu katılır.

Komisyonlar ilk toplantılarında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Komisyonlar üyelerin en az yedisinin katılımı ile toplanır. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Komisyon üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Bakanlıkça gerek görülen yan dallar için de aynı usul ve esaslara göre eğitim ve müfredat komisyonları oluşturulabilir.

Komisyon toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

Komisyonların çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarının görevleri

Madde 10 — Uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarının görevleri şunlardır;

a) İlgili uzmanlık dalında eğitim verecek sağlık birimlerinin fiziki yapısı, yatak sayısı, eğitim araç, gereç ve personel durumu yönünden sahip olmaları gereken asgari nitelik ve standartlarını yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit etmek,

b) Tıbbi uygulama ve teknolojideki gelişmeleri de gözönünde bulundurarak ilgili uzmanlık dalının eğitim müfredat, plan, program ve uygulama esaslarını, uzmanlık eğitimi görenlerin ve eğitim sorumlulularının en az yapmaları gereken ameliyatlar ile mesleki uygulama ve bilimsel çalışmalarının kapsamını belirlemek,

c) Tıbbi uygulama ve teknolojideki gelişmeleri de gözönünde bulundurarak uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını belirlemek,

d) Eğitim birimlerini periyodik olarak veya gerekli görülen hallerde (a) bendinde belirtilen asgari nitelik ve standartların bulunup bulunmadığı ve (b) bendinde belirlenen eğitim müfredat, plan, program ve uygulamalarının izlenip izlenmediği yönlerinden incelemek ve değerlendirmek, elde edilen sonuçlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin görüşler bildirmek,

e) İlgili uzmanlık dalının eğitim müfredat, plan, program ve uygulamalarını, en az yapmaları gereken ameliyatlar ile mesleki uygulama ve bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmediği, tıbbi uygulama ve teknolojideki gelişmeleri izleyemediği, asistanlarını yeterli derecede yetiştiremediği belirlenen eğitim sorumlularının eğitim yetkisinin kaldırılması ile ilgili olarak yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görüş bildirmek,

f) Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili görüş vermek.

Eğitim yetkisinin verilmesi ve kaldırılması

Madde 11 — Uzmanlık eğitimi verecek olan veya veren kurum ve birimler ile eğitim sorumluları hakkında, yukarıdaki maddelere göre yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Tıpta Uzmanlık Kurulunca eğitim yetkisinin verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin kararlar Bakanlıkça yerine getirilir veya ilgili kurumdan yerine getirilmesi istenir. Fakültelerle ilgili kararlar uygulanmak üzere YÖK’e bildirilir. Eğitim yetkisi kaldırılan kurum veya birimdeki asistanlar durumu müsait olan diğer kurum ve birimlere mevzuatına uygun olarak nakledilebilirler.

Bu maddeye göre verilen kararlar ile yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonuçları Bakanlık tarafından her yıl periyodik olarak yayımlanır.

Sekreterya hizmetleri

Madde 12 — Bu Bölümde yer alan Kurul ve komisyonların sekreterya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.

Sekreterya hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Asistanlık

Asistan

Madde 13 — Asistan, kurumlarındaki kadro unvanları ne olursa olsun, tıp veya diş hekimliği uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, bu Tüzük ve özel mevzuat hükümleri çerçevesinde öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama yapmak üzere atanan tıp doktoru veya diş hekimidir.

Asistanların atanmalarında kurumlarının özel mevzuat hükümleri uygulanır.

Asistanlığa giriş sınavının şartları

Madde 14 — Asistanlık giriş sınavına (TUS), (DUS) başvurabilmek için;

a) Türkiye’de tıp doktoru veya diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4 ve 5 numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

c) Askerlikle ilgili bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yapmamış olanlar bakımından uzmanlık eğitimi yapacakları dal için Tüzüğe ekli Çizelgede öngörülen sürelerin sonuna kadar 34 yaşından gün almayacak durumda olmak,

d) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmadığını tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendirmiş olmak,

e) Devlet memurluğundan çıkarma cezası almamış olmak,

şarttır.

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olanlardan, bu hizmetlerini asistanlık giriş sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecekler ile görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlardan yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen yasal süresi asistanlık giriş sınav gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunanlar, asistanlık giriş sınavına başvurabilirler.

Asistanlık giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, başarılı olsalar bile uzmanlık egitimine başlatılmazlar. Bu şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile asistanlıkları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin asistanlıklarına son verilir.

Asistanlık giriş sınavı

Madde 15 — Asistanlık giriş sınavı (TUS), (DUS), tıp veya diş hekimliği mezunları için ayrı ayrı yapılır.

Bu sınavlar, yan dal asistanlıkları hariç olmak üzere, kurumların ihtiyaç duyduğu dallarda yılda en çok iki defa olmak üzere her yıl yapılır. Sınavların yeri, günü, şekli, sınava başvurmanın usulü ve sınavla ilgili diğer hususlar, Bakanlık ile YÖK arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde tespit edilir.

Sınavlar, protokolle belirlenecek sınav yerlerinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

Asistanlık giriş sınavlarının konusu ve kapsamı

Madde 16 — Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan asistanlık giriş sınavları, mesleki yabancı dil ve mesleki bilgi olmak üzere iki aşamada yapılır.

Mesleki yabancı dil sınavı, İngilizce, Fransızca, Almanca ile Tıpta Uzmanlık Kurulunun, Bakanlık ve YÖK’ün uygun görüşü alınmak kaydıyla belirleyeceği diğer yabancı dillerden; mesleki bilgi sınavı ise, genel tıp veya genel diş hekimliği konularından yapılır. Mesleki bilgi sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında yüz üzerinden en az altmış puan almış olmak şarttır.

Bir yabancı dil sınavında kazanılan başarı iki yıl süre ile geçerlidir. Bu sınavdan sonra iki yıl içinde açılacak asistanlık giriş sınavlarında yabancı dil sınavına girmek ve başarılı olmak şartı aranmaz.

Asistanlık giriş sınavlarının sonuçları ve asistanlığa başlama

Madde 17 — Bu Tüzükte belirtilen uzmanlık ana dallarında asistan olabilmek için asistanlık giriş sınavlarında başarılı olmak şarttır.Sınavlarda başarılı olanlar, mesleki bilgi sınavında aldıkları puanlara ve tercihlerine göre sıralanır. Mesleki bilgi puanının eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olanlara, yabancı dil puanında da eşitlik olması halinde fakülte başarı puanı yüksek olanlara öncelik tanınır.

Sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir ve ilgililere bildirilir.

Sınavda başarılı olanlar, listelerin ilanı tarihinden itibaren on beş gün içerisinde atamalarının yapılması için ilgili kuruma başvururlar.

Asistanlığa atama işlemi, kanuni bir engel bulunmadığı takdirde en geç altmış gün içinde ilgililere tebliğ edilir. İşlemin kendilerine tebliği tarihinden itibaren tabi olacakları personel kanununda öngörülen süreler içerisinde, mevzuatlarında belirtilen sebepler olmaksızın, göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

Asistanlığa başladıktan sonra kurum veya dal değişikliği için yeniden asistanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı % 3 oranında düşürülür.

Sınavda başarılı oldukları halde herhangi bir nedenle asistanlığa başlamayanlardan boş kalan kontenjanlara, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yeniden yerleştirme yapılır.

Uzman olduğu dala yakın ana dallardan birinde öngörülenden kısa sürede uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin, bu hakkı kullanabilmeleri için girecekleri asistanlık sınavında başarılı olmaları şarttır.

Yan dal asistanlığı

Madde 18 — Yan dal asistanlığı; Tüzüğe ekli Çizelgede belirtilen yan dallarda, yan dalın bağlı olduğu ana dalın uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir.

Yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyenlerin ana dallarda olduğu gibi eğitim gördükleri kurumların ilgili birimlerinin kadrolarında fiilen asistanlık yapmaları ve girecekleri seçme ve yeterlik sınavında başarılı olmaları zorunludur.

Bunlara uygulanacak seçme ve yeterlik sınavının usul ve esasları ile sınava giriş şartları yönetmelikle düzenlenir.

Yabancı uyrukluların asistanlıkları

Madde 19 — Yabancı uyruklular;

a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

b) Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olmaları veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları,

c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel halleri bulunmadığının yetkili mercilerce tespit edilmiş olması,

d) Türkiye’de ikametlerine yetkili mercilerce izin verilmiş olması,

e) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla yapılacak dil bilgisi sınavında başarılı olmaları,

f) Asistanlık süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belge vermeleri,

g) 15 inci maddede öngörülen sınavda başarılı olmaları,

koşulları ile aylıksız olarak asistanlığa kabul edilirler.

Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, kurumların asistanlık kadrolarının en çok % 10’u kadar kontenjan ayrılabilir.

Yabancı uyrukluların Türkçe dil bilgisi sınavı ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Asistanlık ile bağdaşmayan işler

Madde 20 — Asistanlar, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları dışında, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir görev alamazlar, muayenehane açamazlar, eğitim gördükleri uzmanlık dalının uygulamasından sayılamayacak işlerde görevlendirilemezler.

Asistanlık süresinden sayılmayacak haller

Madde 21 — Senelik izin ve bilimsel kongreler için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, asistanlıkta fiilen geçmeyen süreler, asistanlık eğitim ve rotasyon sürelerinden sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Sınavları

Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar

Madde 22 — Tıpta uzmanlık ana ve yan dalları ve bunlara ilişkin eğitim süreleri ekli Çizelgede gösterilmiştir.

Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen rotasyonların, kurumun bulunduğu yerleşim biriminde yaptırılması esastır. Ancak, aynı yerleşim birimindeki kurumlarda ilgili uzmanlık dalına ait eğitim biriminin bulunmaması veya bulunsa bile başka yerlerde rotasyon yaptırılmasında fayda görülmesi halinde, eğitim kurumunca uygun görülen yerlerde rotasyona tabi tutulabilir.

Asistanlara, eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, özel mevzuatına göre yetkili kılınan amir veya kurulların uygun görüş ve kararları üzerine, eğitime kabul belgesi sağlamaları koşuluyla yurt içinde başka kurumlarda en fazla bir yıla kadar asistanlık yaptırılabilir veya asistanlığın yurt dışında yapılmasına izin verilebilir.

Asistanlıkta devamlılık, kurum ve dal değiştirme

Madde 23 — Uzmanlık eğitiminin kesintisiz olması şarttır.

İlgili mevzuat ve Tüzükte belirtilen hükümler dışında, kendi ihmali sebebiyle sevk tehiri yaptırmadığı için muvazzaf askerliğe başlamak da dahil herhangi bir sebeple veya kendi isteğiyle uzmanlık eğitimi sona erenler ya da eğitime ara verenler uzmanlık eğitimine tekrar başlayamazlar.

Asistanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri asistanlık giriş sınavında başarılı olanlar ile asistanlıktan ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan asistanlardan;

a) Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki asistanlıkta geçen eğitim süreleri yeni başlayacakları asistanlığın eğitim süresinden sayılmaz.

b) Dalları değişen asistanların, önceki kurumlarınca verilen başarı belgeleri, yeni başladıkları kurumdaki eğitim sorumluları ve yetkili kurullarca kabul edildiği takdirde, bunların önceki asistanlıklarında geçen eğitim süreleri ve rotasyonları, var ise yeni asistanlık dallarında tekabül eden rotasyonlarından sayılır.

c) Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin önceki asistanlıklarında geçen eğitim süre ve rotasyonları ile önceki kurumlarınca verilmiş başarı belgeleri, yeni başlayacakları kurumların eğitim sorumluları ve yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde, asistanlığın eğitim süre ve rotasyonlarından sayılır.

Asistanların değerlendirilmesi

Madde 24 — Eğitim sorumluları altı ayda bir asistanların meslek bilgileri, mesleki uygulama, göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini asistan değerlendirme formuna yazıp gizli olarak fakültelerde dekanlığa, diğer kurumlarda kurum amirleri aracılığı ile Bakanlığa gönderirler.

Asistanlığın altı aylık değerlendirme devresinin birden fazla eğitim sorumlusu yanında geçmesi halinde, her bir eğitim sorumlusu tarafından asistan değerlendirme formu doldurulur ve değerlendirmede bunların ortalaması alınır. Bu değerlendirme formları üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda olumsuz not alan asistan yazı ile uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz not alan asistanın birimi, aynı kurumda başka birim yoksa kurumu mevzuatları çerçevesinde değiştirilir. Üçüncü kez olumsuz not alan asistanın hizmet süresi ne olursa olsun asistanlıkla ilişkisi kesilir. Bu suretle asistanlıkla ilişkisi kesilenler, aynı uzmanlık dalında bir daha asistan olamazlar.

Ayrıca asistanlığa başladıklarında her asistana bir karne verilir. Bu karneye asistanın yaptığı teorik ve pratik tüm etkinlikler yazılarak eğitim sorumlusu ve kurum amiri tarafından onanır. Asistanlar bu karneleri uzmanlık giriş sınavından önce uzmanlık sınav jürisine verirler. Karne sınavdan sonra asistana iade edilir.

Asistan değerlendirme formu ile asistan karnesinin şekli, kapsamı, kullanılması ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi

Madde 25 — Asistanların uzmanlık sınavına girebilmeleri için, uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur.

Tezin konusu, asistanın talebi ve birimdeki diğer eğitim sorumlularının da görüşü alınarak, asistanın eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için asistanlık süresinin yarısı tamamlandıktan sonra, yan dallar için ilk altı ay içinde asistana yazılı olarak bildirilir ve kendisine bir tez danışmanı tayin edilir.

Tez, uzmanlık dalı ile ilgili orijinalliği haiz, bilimsel ve yayınlanabilir bir inceleme ve araştırma niteliğinde olmalıdır. Tez, asistanlık süresinin son üç aylık devresinden önce, kurumu tarafından asistanın eğitim gördüğü dalın eğitim sorumlularından oluşturulan üç kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir.

Tez, jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir. Asistan, jüri tarafından belirlenen tarihte tezini jüri huzurunda savunur.

Tezi kabul edilen asistanlar, uzmanlık sınavına girmeye hak kazanırlar. Tezin kabul edilmemesi halinde sonuç, en geç 15 gün içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak asistana ve kurum amirine bildirilir.

Tezi kabul edilmeyen asistanlar, sonucun kendilerine tebliğinden itibaren en geç altı ay içinde jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri yaparak jüriye verirler.

İkinci defa tezi reddedilen asistanın asistanlıkla ilişkisi kesilir. Bunlar aynı dalda tekrar asistan olamazlar.

Yukarıdaki fıkraya göre asistanlıkla ilişiği kesilenlerin, başka bir dalda en geç bir yıl içerisinde asistanlık sınavına girip başarılı olmaları halinde, bunlara, önceki asistanlıklarında geçen eğitim süre ve rotasyonlarının yeni asistanlıklarının rotasyonundan sayılması konusunda 23 üncü maddenin (b) bendi hükümleri kıyasen uygulanır.

Yeterlik sınavı

Madde 26 — Yeterlik sınavı, asistanın eğitim süresinin son yılı içerisinde gireceği merkezi sınavdır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda en fazla üç kez ilgili uzmanlık dalı bilgilerini kapsayacak biçimde ve test usulü ile yapılır. Bu sınavda başarılı sayılmak için yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır.

Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler birbirini izleyen sonraki iki dönemde açılacak yeterlik sınavında da başarı gösteremezlerse, asistanlıkla ilişikleri kesilir. Bunlar, aynı dalda tekrar asistan olamazlar. Ancak, başka bir dalda en geç bir yıl içerisinde yeniden girecekleri asistanlık giriş sınavında başarılı olmaları halinde, bunlara, önceki asistanlıklarında geçen eğitim süre ve rotasyonlarının yeni asistanlıklarının rotasyonlarından sayılması konusunda 23 üncü maddenin (b) bendi hükümleri kıyasen uygulanır.

Yeterlik sınavının zamanı, usul ve esasları ve sınav ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Uzmanlık sınavına girebilmenin şartları

Madde 27 — Uzmanlık sınavına girebilmek için;

a) Asistanlık süresini ve rotasyonlarını tamamlamak,

b) 9 uncu maddeye göre kurulan komisyonların belirlediği asgari uygulamaları yapmış olmak,

c) Uzmanlık tezi kabul edilmiş bulunmak,

d) Yeterlik sınavında başarılı olmak,

şarttır.

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususların gerçekleşip gerçekleşmediğinin tesbitine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Uzmanlık sınavı jürileri

Madde 28 — Her uzmanlık dalı için bu daldan beş asıl, üç yedek üye olmak üzere bilgisayar yöntemi ile kura usulüne göre birden fazla karma sınav jürisi oluşturulur.

Jüriler, uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde en az üç araştırma makalesi yayınlanmış eğitim sorumluları arasından tercihen profesör, doçent, klinik veya laboratuvar şefi veya şef yardımcısından oluşturulur. Fakülte asistanlarından uzmanlık sınavına gireceklerin jürilerinin üçü eğitim sorumlusu olan fakülte öğretim üyelerinden, ikisi eğitim hastaneleri şeflerinden; eğitim hastaneleri asistanlarından sınava gireceklerin jürileri ise, üçü eğitim hastaneleri eğitim sorumlularından, ikisi fakülte eğitim sorumlusu olan öğretim üyelerinden oluşur. Jüriler, aynı dalda yeterli üye bulunmadığı takdirde rotasyon dallarından, yok ise bu dallara yakın dalların eğitim sorumlularından oluşturulur.

Uzmanlık sınav jürilerinin oluşumu ve sınavların yapılacağı yerler Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenir.

Uzmanlık sınavı

Madde 29 — Uzmanlık sınavı, yılda en az dört kez asistanların uzmanlık dalında uygulamalı olarak yapılır.

Asistanlar, mevzuatlarında belirtilen mazeretler hariç olmak üzere, uzmanlık eğitimi süresinin bitimini izleyen ilk sınava alınır. Uzmanlık sınavında iki kez başarısız olanların asistanlıkla ilişkileri kesilir. Bu suretle asistanlıkla ilişkisi kesilenler, altı ay içinde bir kez daha bu sınava alınırlar. Bunda da başarı gösteremeyenler, o dalda yeniden asistan olamazlar. Ancak, başka bir dalda en geç bir yıl içerisinde girecekleri asistanlık giriş sınavında başarılı olmaları halinde, bunlara, önceki asistanlıklarında geçen eğitim süre ve rotasyonlarının yeni asistanlıklarının rotasyonlarından sayılması konusunda 23 üncü maddenin (b) bendi hükümleri kıyasen uygulanır.

Uzmanlık sınavında başarılı olanların, sınav sonuçlarının Bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde asistanlıkla ilişkileri kesilir.

Uzmanlık sınavının ne şekilde yapılacağı, sınav jürilerinin çalışma, usul ve esasları, sınav sonuçlarının hangi ölçülere göre değerlendirileceği ve uzmanlık sınavı tutanağının düzenleniş şekli ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık

Uzmanlık eğitiminin ve uzmanlığın incelenmesi

Madde 30 — Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi yapan veya uzmanlık belgesi alan Türk vatandaşlarının talebi halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şeflikleri ile o ülkenin yetkili meslek kuruluşunca onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri ve eğitim süreleri Tüzük hükümlerine uygunluğu yönünden biçimsel olarak Bakanlıkça, bilimsel olarak Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenecek bir tıp veya diş hekimliği fakültesince incelenir.

Bakanlık ve fakülteler, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin bu Tüzükte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

Sürelerin eksikliği halinde yapılacak işlemler

Madde 31 — 30 uncu madde uyarınca yapılan inceleme sonucunda;

a) Uzmanlık belgesi almamış olanların asistanlıkta geçen süreleri Tüzüğe ekli Çizelgede öngörülen süreden az ise, asistanlık giriş sınavına tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin asistanlık süresinden sayılmasını isterlerse, asistanlığa başlamalarından sonra ilk açılacak yabancı dil sınavında eğitim gördükleri ülkenin dilinden sınava alınırlar. Bu dil sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alanların eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek uygun görülen süreler, Türkiye’de yapacakları asistanlığın süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitim sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki asistanlık giriş sınavında başarılı olmaları şarttır.

b) Uzmanlık belgesi almış olmakla beraber, eğitim sürelerinin eksik olduğu anlaşılanlardan, eğitim süreleri Tüzüğe ekli Çizelgede öngörülen sürenin en az dörtte üçü kadar olanların eksik süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği eğitim kurumunda tamamlattırılır. Yabancı ülkede tezi kabul edilmiş olanlar tez verme şartı aranmaksızın, tez vermemiş olanlar ise tez verdikten sonra yeterlik ve uzmanlık sınavına tabi tutulur.

Eğitim süreleri Tüzüğe ekli Çizelgede öngörülen sürelerin dörtte üçünden az olanlar hakkında (a) bendi hükümleri uygulanır.

Sürelerin uygunluğu halinde yapılacak işlemler

Madde 32 — 30 uncu madde uyarınca yapılan inceleme sonucunda;

a) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süre ve uygulamaları bu Tüzük hükümlerine uygun olmakla birlikte uzmanlık belgesi almamış olduğu anlaşılanlar, tez verme şartı da aranarak, üç defadan fazla olmamak kaydıyla yeterlik, yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde üç defadan fazla olmamak kaydıyla uzmanlık sınavına girebilirler.

b) Yabancı ülkede yaptıkları uzmanlık eğitiminin süre ve uygulamaları bu Tüzük hükümlerine uygun olanlardan uzmanlık belgesi almış olanlar, üç defadan fazla olmamak kaydıyla yeterlik, yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde üç defadan fazla olmamak kaydıyla uzmanlık sınavına girebilirler.

c) Yabancı ülkelerden aldıkları uzmanlık belgeleri bu Tüzük hükümlerine uygun olmakla birlikte gerekli becerilerin kazanılabilmesi için belirli uygulamaların yapılması öngörülen dallarda görülen uygulama eksiklikleri, kadroya atanma şartı aranmaksızın tamamlattırılır.

Eksikliklerin giderilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Türkiye’de başlanılan asistanlığın yurt dışında sürdürülmesi

Madde 33 — Bu Tüzük hükümlerine göre Türkiye’de başladıkları asistanlığı yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreleri, Türkiye’de asistanlıktan ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde asistanlıkta geçen önceki süreleri ile birleştirilir. Eksik olan süreler yeniden asistanlık geçiş sınavına girmeksizin bu Tüzük hükümlerine göre tamamlattırılır. Süreleri tam olanlar, tez verme şartı da aranarak, yeterlik ve uzmanlık sınavına alınırlar.

Türk uyruğuna geçen yabancıların durumu

Madde 34 — Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken asistanlık süresi içinde Türk uyruğuna geçenler, kadrosuz ve aylıksız olarak asistanlığa devam ederler.

ALTINCI BÖLÜM

Uzmanlık Belgesi

Uzmanlık belgesi

Madde 35 — Uzmanlık sınav sonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle birlikte en geç on beş gün içinde, il sağlık müdürlüğü, fakülteler ve ilgili kurumlar tarafından Bakanlığa gönderilir.

Uzmanlık sınavını kazananların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

Uzmanlık eğitiminin bu Tüzükte belirtilen kapsam, usul ve esaslara uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde tescil işlemini yapmamaya, yapılmış ise iptaline Bakanlık yetkilidir.

Bu Tüzük hükümlerine göre verilecek uzmanlık belgesinin şekli ve kapsamı Bakanlıkça tespit edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik çıkarılması

Madde 36 — Bu Tüzükte çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği adı altında, YÖK’ün uygun görüşü alınmak kaydıyla bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 37 — Bakanlar Kurulunun 5/4/1973 tarih ve 7/6229 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre kazanılmış bulunan uzmanlık ve eğitim yetkisi hakları saklıdır.

Bu Tüzük ile kaldırılan veya bir uzmanlık dalı iken ayrılan uzmanlık dallarında eğitim yetkisi bulunanlara, hangi dalda eğitim yetkisi verileceğine istekleri de dikkate alınarak Tıpta Uzmanlık Kurulunca karar verilir.

Geçici Madde 2 — Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte fiilen asistanlık yapmakta olanlar hakkında 5/4/1973 tarih ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğünün ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bunlar isterlerse, Tüzüğün yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurmaları kaydıyla bu Tüzük hükümlerine tabi olurlar.

Kaldırılan dallarda fiilen asistanlık yapmakta olanların en yakın hangi dalda eğitimlerine devam edeceklerine Tıpta Uzmanlık Kurulunca karar verilir. Bir uzmanlık dalı iken ayrılan uzmanlık dallarında fiilen asistanlık yapmakta olanların eğitimlerine hangi dalda devam edeceklerine istekleri de dikkate alınarak kurumlarınca karar verilir.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce asistanlık sınavını kazanıp da fiilen asistanlığa başlamamış olanlar, bu Tüzük hükümlerine tabidirler. Ancak, kaldırılan veya bir uzmanlık dalı iken ayrılan uzmanlık dallarında sınavı kazanıp da başlamamış olanlar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Geçici Madde 3 — 5, 7 ve 9 uncu maddelerde belirtilen Kurul ve komisyonlar, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde oluşturulur.

Geçici Madde 4 — Bu Tüzük ile öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girmesine ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun oluşumuna kadar, 5/4/1973 tarih ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük ile yürürlükteki Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin bu Tüzüğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 5 — 19.3.1927 günlü ve 992 sayılı Kanun ile 5/4/1973 tarih ve 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6 ncı maddesi hükümlerine göre uzman olma hakkı tanınanlar için kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar bu Tüzük hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 6 — Bu Tüzükle yeni ihdas edilen yan dalların bağlı bulunduğu ana dal uzmanlarından o yan dalda yurt içinde veya yurt dışında en az beş yıl süre ile yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeleri ile bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek yeni ihdas edilen yan dalda uzmanlık belgesi almak isteyenlerin, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde başvurmaları durumunda, bu belgeleri, Tıpta Uzmanlık Kurulunca altı ay içerisinde değerlendirilerek çalışmaları yeterli görülenlere, Bakanlıkça uzmanlık belgesi düzenlenerek verilir ve uzmanlıkları tescil edilir.

Geçici Madde 7 — Bu Tüzükte belirtilen diş hekimi uzmanlık dallarında daha önce doktora yaparak başarılı olanlardan bu Tüzüğün yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuranların durumları, Tıpta Uzmanlık Kurulunca altı ay içerisinde değerlendirilerek klinik çalışmaları, yayınları ve meslekteki deneyimleri yeterli görülenlere Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilir ve uzmanlıkları tescil edilir.

Geçici Madde 8 — Bu Tüzüğün yayımlandığı tarihte Tüzükte öngörülen diş hekimliği uzmanlık dallarında kadroya bağlı olarak fiilen doktora yapanlar, altı ay içinde başvurmaları halinde o uzmanlık dalına asistan olarak kabul edilirler. Bu durumda, doktora çalışmalarında geçen süre ve rotasyonları asistanlık eğitim süre ve rotasyonlarından sayılır.

Yürürlük

Madde 38 — 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

—— • ——

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Milli Savunma Bakanlığından :

Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (d) bendinin (2) ve (3) numaralı altbentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“(2) Deniz Kuvvetlerinde;

(a) Muharip Sınıflar: Topçu, Güdümlü Mermi, Uçak Bakım, Torpidocu, Mayın, Seyir, Porsun, Denizaltı, Savunma Aletleri (DSA), Radar, Telsiz, Çarkçı, Kazancı, Motorcu, Elektrikçi,Yara Savunma, Elektronik, Deniz Piyade, Deniz İstihkam, İstihbarat.

(b) Yardımcı Sınıflar: İkmal, Bando, Teknisyen,Sağlık, Sıhhîye Teknisyeni,İdarî.”

“(3)Hava Kuvvetlerinde;

(a) Muharip Sınıflar: Piyade, İstihkam, Muhabere,Hava Savunma, Uçak Bakım, Silah-Mühimmat, Radar, Hava Trafik, İstihbarat.

(b) Yardımcı Sınıflar: Ulaştırma, Levazım, İkmal, Personel,Maliye, Bando, Teknisyen, Sağlık.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Türkiye Barolar Birliğinden :

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Avukatlık Kanununun düzenlenmesini yönetmeliğe bıraktığı hususlardan; 4/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği, 25/11/2001 tarihli ve 24594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği, 30/11/2001 tarihli ve 24599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav Yönetmeliği, 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde düzenlenmeyen konuları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Avukatlık Kanununun 182 nci maddesi gereğince çıkarılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Avukatlık Mesleğine Kabul

Başvurma ve Eklenecek Belgeler

Madde 4 — Avukatlık sınavını başaran ya da Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz olanlar levhasına yazılmak üzere, diledikleri baroya başvurabilirler.

Başvurma dilekçe ile olur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler ikişer adet eklenir;

a) Nüfus cüzdanının onaylanmış örneği,

b) Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birinin bitirildiğini gösteren belge ya da lisans diplomasının aslı veya onaylanmış örneği,

Yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca Türkiye hukuk fakültelerinden herhangi birinin programına göre eksik kalan derslerden usulüne uygun başarılı sınav vermiş olduklarını belgelendirmek zorundadırlar.

c) Staj bitim belgesi,

d) Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında olmayanlar için avukatlık sınavının başarıldığına dair belge,

e) Levhasına yazılmak üzere başvurulan baro bölgesinde ikâmet edildiğine dair belge,

f) Avukat adayının Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel halleri bulunmadığına dair imzalı beyanı,

g) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yerden alınacak ve başvuranın Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmadığını gösteren arşivli adlî sicil belgesi,

h) Başvurunun yapıldığı baro levhasında kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, başvuranın ahlaki durumu hakkında tanıtma kağıdı,

ı) Başvuru sahibinin avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmasına engel vücut veya akılca malul olmadığına dair resmî tabipliklerin birinden alınacak rapor.

Baro yönetim kurulu sağlık incelemesinin baro merkezinin bulunduğu resmi bir hastanenin sağlık kurulu tarafından yapılmasını da isteyebilir.

İstisnalar

Madde 5 — a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı belgelerden, staj dosyasında bulunanların ayrıca başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmez.

b) Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesi yoluyla levhaya yazılma isteğinde bulunanlar için; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (f) bentlerinde yazılı belgeler aranır. Bu kişilerin sicil özetleri baro başkanlıklarınca ilgili dairelerden istenir.

c) Yabancı hukuk fakültesini bitiren yabancı avukatlardan Türk uyruğuna geçmiş olanlar için, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde yazılı belgeler aranmaz. Ancak bu kişiler başvuru dilekçelerine, ayrıca aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar.

(1) Yabancı ülkede yazılı bulunduğu baro veya benzeri kuruluş tarafından verilmiş, beş yıl süre ile mahkemelerin her derecesinde avukatlık yaptığını gösteren belge.

(2) Başvurduğu baro yönetim kurulu tarafından yapılmış; başvuru sahibinin avukatlık, mesleğini yürütmeye yeterli ölçüde Türkçe bildiğini kanıtlayan sınav başarı belgesi; bu sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

(3)Türkiye Hukuk Fakültelerinden herhangi birinin programına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavı başarı ile verdiğine dair resmi belge.

Adli Sicil Araştırması

Madde 6 — Avukatın levhasına yazılma isteğinde bulunduğu baro başkanlığınca Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile adlî sicil müdürlüğünden adlî sicil araştırması yapılır.

Staj Dosyasının Getirtilmesi

Madde 7 — Staj bitim belgesi aldığı barodan başka bir baro levhasına yazılma isteminde bulunanların staj dosyaları ilgili barodan getirtilerek incelenir ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre eksik olan belgeler tamamlattırılır.

Başvuru Dilekçesinin Kaydı

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddesine göre eklenmesi gereken belgelerde herhangi bir eksiklik bulunmadığı ve adlî sicil araştırması ile sağlık incelemesi sonucu alındığı takdirde, başvuru dilekçeleri baro başkanlığı tarafından kabul edilerek deftere yazılır.

Başvuru dilekçesinin kayıt tarihini ve numarasını tespit eden iki nüsha belge düzenlenir. Bu belgelerden biri adaya verilir, diğeri başvuru dilekçesine eklenir. Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinde yazılı bir aylık süre, bu tarihten itibaren işlemeye başlar.

Belgelerde eksiklik bulunması halinde başvuru dilekçesi, belgeler tamamlanıncaya kadar kabul edilmez.

İsteğin Kabulü

Madde 9 — Başvuruyu kabul eden baro yönetim kurulu, başvuranın avukatlık mesleğine kabul ile levhasına yazılması konusunda, başvurma dilekçesinin kabul edildiği tarihten itibaren bir ay içinde gerekçeli kararını verir. Karar ile kararın dayanağı dosya, karar tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca evvelce Türkiye Barolar Birliğine gönderilen evrakın, Birliğe gönderilen dosyaya konmasına lüzum yoktur. Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek Avukatlık ruhsatname bedeli ve ruhsat harcının ödendiğine ilişkin belgeler ile avukatın başı açık ve erkek avukatların kravatlı olarak çekilmiş (6x9) büyüklüğünde iki adet cübbeli fotoğrafı da Türkiye Barolar Birliğine gönderilen dosyaya eklenir.

Türkiye Barolar Birliği, kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma ya da bulmama konusunda bir karar verir ve bu kararını, dosya ile birlikte, onaylanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderir. Türkiye Barolar Birliğinin bu kararı, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet Bakanlığı, uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, uygun bulmama gerekçesi ile birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.

Adalet Bakanlığının ikinci fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilirler.

Baro kesinleşen kararı derhal uygulamak zorundadır.

İsteğin Reddi ve İtiraz

Madde 10 — Baro yönetim kurulunca, levhaya yazılma isteğinin reddedilmesine veya kovuşturma sonucuna kadar beklenmesine karar verilmesi halinde aday, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde kararı veren baro vasıtasıyla Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Adaya itiraz edildiğini belirten bir belge verilir.

Posta gideri itirazcıdan alınır.

İtirazın İncelenmesi

Madde 11— İtiraz, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, dosyanın geldiği tarihten itibaren bir ay içinde incelenerek, karara bağlanır. Türkiye Barolar Birliği tarafından, bu süre içinde karar verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yapılan incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin tamamlattırılması veya tamamlatılmak üzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu bir aylık süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya dosyanın Türkiye Barolar Birliğine intikal ettirildiği tarihten itibaren başlar.

Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet Bakanlığınca yapılan incelemede belgelerde eksiklik tespit edilerek, eksikliklerin tamamlattırılması veya tamamlatılmak üzere dosyanın iadesine karar verilmesi halinde bu iki aylık süre; eksik belgelerin tamamlandığı veya dosyanın Adalet Bakanlığına tekrar intikal ettirildiği tarihten itibaren başlar.

Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.

Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilirler.

İtirazın Sonuçları

Madde 12 — İtirazın kabulüne ilişkin kararın Adalet Bakanlığınca onaylanması veya onaylanmış sayılması yoluyla kesinleşmesi halinde bu Yönetmeliğin 9 uncu, 10 uncu ve 13 üncü maddeleri gereğince işlem yapılarak aday baro levhasına yazılır, ruhsatnamesi verilir.

İtirazın reddine ilişkin karar Adalet Bakanlığınca onaylanarak veya onaylanmış sayılarak kesinleştiği takdirde adayın kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından gereği yapılmak üzere tüm barolara duyurulur.

Adayın kimliği Türkiye Barolar Birliğinde bu iş için tutulan özel bir deftere yazılır.

Ret ve bekleme sebepleri kalkmadıkça hiç bir baro o kimseyi levhasına yazamaz.

Avukatlık Ruhsatnamesi, Ant ve Avukat Kimliği

Madde 13 — Avukatlık ruhsatnamesi ve avukat kimliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir.

Türkiye Barolar Birliği, mesleğe kabul edilen adayın dosyasındaki bilgilere göre ruhsatnameyi düzenleyerek, soğuk damga ile fotoğrafını mühürler ve ruhsatname defterine kaydeder. Türkiye Barolar Birliği Başkanınca imzalanan ruhsatname, baro başkanı tarafından imzalanmak üzere barosuna gönderilir ve imza tamamlandıktan sonra ilgilisine verilir. Mesleğe kabul edilen adayın avukat kimliği de, ruhsatname ile birlikte ilgilisine verilmek üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenerek barosuna gönderilir.

Adayın Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca "hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim" şeklinde ant içtiği ve ruhsatnamesinin verildiğine ilişkin bir tutanak düzenlenerek bu tutanak, baro yönetim kurulu üyeleri ve ant içen avukat tarafından imzalanır.

Ant içmeyen adaya ruhsatnamesi verilmez.

Aday, ruhsatnamesini aldıktan sonra, Avukat unvanını kazanır.

Durum ve ruhsatnamenin alındığına ilişkin belge, Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye Barolar Birliği arşiv kartı bu yazıya eklenir.

Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılan ve barolardan gelen bilgilere göre düzenlenen kimlikler ilgilisine verilmek üzere barosuna gönderilir.

Avukat kimliği resmi belge niteliğindedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler ve Kılık

Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler

Madde 14 — Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.

Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini taşıyan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek yalnız baroda kayıtlı avukatlar tarafından yapılabilir.

Yukarıda belirtilen konularda, avukatlar dışında hiç kimse evrak düzenleyemez ve takipte bulunamaz. Bu konularda iş takibi yapamaz.

Kooperatif ve Anonim Şirketler

Madde 15 — 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Birinci fıkrada sözü edilen kuruluşların sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna aykırı davrandıklarının ilgililerce mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilmesi üzerine, mahallin en büyük mülki idare amirliğince şikayet edilen kuruluşların şikayete konu dönem içerisinde sözleşmeli avukat çalıştırıp çalıştırmadıklarını ilgili kuruluş ile yapacakları yazışma veya görevlendirecekleri memur aracılığıyla mahallinde tespit ettikten sonra, sözleşmeli avukat çalıştırmadığı tespit edilen kuruluşların avukat çalıştırmadıkları her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçilerin suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretinin bir aylık brüt tutarı kadar para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilir. Verilen bu kararlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir.

Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından şikayet üzerine kesilen bu cezalara karşı, ilgili, tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir. Sulh ceza mahkemesinin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

Bu cezalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir ve hazineye gelir kaydedilir.

Uzlaşma Müzakereleri

Madde 16 — Avukatlık Kanununun 35/A maddesine göre avukatlar, dava açılmadan veya dava açılmış olup ta henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla müvekkilleriyle karşı tarafa ve karşı taraf vekiline yönelttikleri uzlaşma teklifinin kabulü halinde uzlaşma müzakerelerini yönetirler.

Uzlaşma müzakereleri sırasında avukatlar, taraflara hukuki durumları hakkında bilgi verir, çözüm önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda tarafları teşvik ederler.

Avukatlar, uzlaşma müzakereleri sırasında, uyuşmazlığın tarafları arasında yansız bir şekilde hareket etmeye ve taraflardan hiçbirinin etkisi altında kalmaksızın tarafları uzlaştırmaya özen gösterirler.

Uzlaşma önerisinde bulunan avukat, önerinin kabulü halinde, uzlaşma müzakerelerinin yapılacağı yeri ve zamanı karşı tarafa bildirir.

Uzlaştırma müzakereleri, aksi kararlaştırılmadıkça yalnızca uzlaşmazlığın taraflarının ve avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilir.

Uzlaşma müzakereleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar, uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayıp, uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve daha sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz. Uzlaşma müzakereleri esnasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.

Uzlaşma Tutanağının Şekli

Madde 17 — Uzlaşma müzakereleri sonunda anlaşma sağlanması halinde uzlaşma konusu ve uzlaşma sonucunda alınan kararlar, müzakerelere katılan avukatlar ve anlaşmazlığın taraflarınca en az iki nüsha olarak tanzim olunacak bir tutanakla tespit edilir ve imza altına alınır.

Bu tutanağın şu hususları içermesi gerekir:

a) Müzakerelere katılan avukatların adı, soyadı, adres ve bağlı oldukları Baro sicil numaraları,

b) Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,

c) Tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin, tercüman, tanık ve bilirkişilerin kimlik ve ikametgahları; alacaklı taraf yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgahı,

d) Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kısa ve özlü bir şekilde anlatılması ve uzlaşmanın konusu,

e) Uzlaşma sonunda varılan anlaşma,

f) Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatların imzaları.

Uzlaşma sonucu kısmında, uyuşmazlığın ne şekilde çözüldüğünün, uzlaşma giderlerinin, uzlaşma dava açıldıktan sonra yapılmışsa, yargılama harç ve giderlerinin paylaştırma şeklinin, tarafların talep sonuçlarından her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçların ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.

Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağının aslı, tutanağı düzenleyen avukat ya da avukatlarda kalır ve örneği taraflara verilir.

Vekaletname Örneği ve Yetki Belgesi

Madde 18 — Avukatın çıkaracağı vekaletname örneğinde; vekaletnameyi düzenleyen merciin adı, kayıt numarası, düzenleme tarihi ile avukatın adı, soyadı, vergi numarası, imzası ve ayrıca vekil edenin adı, soyadı, adresi ve yetki kapsamının ne olduğunun bulunması zorunludur.

Avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, başkasını tevkil etme yetkisini taşıdıkları tüm vekaletnameleri kapsayacak şekilde tek bir genel ya da ayrı ayrı özel yetki belgesi düzenleyerek; bir başka avukatı veya avukatlık ortaklığını müvekkilleri adına vekil tayin edebilirler. Vekaletname hükmünde olan bu yetki belgesi; tüm yargı mercileri ile resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar için hukuken vekaletname işlev ve etkisi taşır. Yetki belgesinde yetki verenin ve yetkilendirilenin adı, soyadı, barosu, sicil ve vergi numarası ve bu maddenin birinci fıkrasında yazılı hususların yer alması gereklidir.

Vekaletname ve yetki belgesinin asıl ve örnekleri ibraz edilirken, vekaletname pulu yapıştırılması zorunludur.

Baro tarafından 1/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve adli yardımdan görevlendirilen avukat, görevlendirildiği işle ilgili olarak başka bir avukata yetki veremez, bu konuda yetki ilgili baroya aittir.

Onaylama ve Tebligat Yapabilme Hakkı

Madde 19 — Vekaletname örneklerinin asıllarına uygunluğunu onaylama şekli, Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesine göre avukatların örneklerinin aslına uygunluğunu onaylamağa yetkili oldukları diğer belgelerde de uygulanır.

Avukat, usulüne uygun olarak düzenlenen ve kendisine verilmiş olan vekaletnamelerin örneklerini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Asıllarının verilmesi kanunda açıkça öngörülmeyen hallerde avukat, takip ettiği işlerde, aslı kendisinde olan her türlü kağıt ve belgenin örneğini de onaylayarak kullanabilir. Avukatın onayladığı bu örnekler ile vekaletname örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmündedir.

Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan ya da aslına aykırı örnek veren avukat, Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılır.

Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kağıt ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı merciinin dosyasına konur.

Kılık

Madde 20 — Avukatlar, mahkemelerde, Türkiye Barolar Birliği ve baro disiplin kurullarında görev yaparken ve avukatlık ant içme törenlerinde, Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği resmi kılığı giymek zorundadırlar.

Türkiye Barolar Birliğince belirlenen resmi kılık, Türkiye Barolar Birliği ve baro genel kurullarında ya da yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları resmi törenlerde de giyilebilir.

Avukatlar, mahkemelerde münhasıran vekalet görevi ifa ettikleri davalar dışında resmi kılık giyemezler.

Avukatlar,mesleki ve yargısal faaliyetleri sırasında meslek kurallarının 20 nci maddesine uygun davranmak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başka Baroya Nakil

Başvurma

Madde 21 — Nakil için başvuru, avukatın levhasına yazılmak istediği baro yönetim kuruluna yazı ile yapılır.

Başvuru yazısında, istekte bulunan avukatın levhasında kayıtlı olduğu baronun adı, baro sicil numarası, ruhsatname tarih ve numarası, sosyal güvenlik yönünden hangi statüye tabi bulunduğu, levhasına yazılmak istediği baro bölgesindeki tebligat adresini bildirmesi şarttır.

Başvuru yazısına; ikametgah belgesi, avukatların başı açık ve erkekler için kravatlı çekilmiş iki adet 6x9 büyüklüğünde cübbeli fotoğrafı eklenir.

İnceleme

Madde 22 — Başvurunun yapıldığı baro yönetim kurulu nakil istemi üzerine;

a) Avukatın levhasına yazılı olduğu barodan, avukatın nakil isteğinde bulunduğunu da bildirerek; baroya aidat borcu, yaşlılık sigortası prim borcu olup olmadığını, disiplin kovuşturması altında bulunup bulunmadığını ve gerekli gördüğü diğer hususları sorar.

b) Türkiye Barolar Birliğine avukatın nakil yoluyla levhasına yazılmak istediğini bildirir, ruhsatname tarih ve numarasını belirterek, avukatın bu konudaki bildirisini doğrular.

c) Gerekli gördüğü diğer incelemeleri yapar.

Karar

Madde 23 — Baro yönetim kurulu, avukatın, istek sırasında levhasına yazılı olduğu baroya yıllık kesenek borcu, Sosyal Sigortalar Kurumuna yaşlılık sigortası prim borcu olduğunu veya disiplin kovuşturması altında bulunduğunu tespit ederse, bu engeller ortadan kalkıncaya kadar işlem yapılmamasını kararlaştırır ve avukata, nakil isteği hakkında bir karar verilebilmesi için borçlarının ödenmesinin ve/veya disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasının gerektiğini tebliğ eder.

Avukatın; levhasına yazılı olduğu baroya yukarıda sözü edilen türde borçları yoksa ya da yapılan tebligat üzerine bu borçlarının ödendiği, avukatın borçlu olduğu baro tarafından düzenlenecek bir belge ile kanıtlanmışsa; avukat disiplin kovuşturması altında bulunmuyor ya da hakkındaki disiplin kovuşturmasının sonuçlandığı, kovuşturma yapan baronun bu konudaki yazısı ile kanıtlanmışsa; nakil isteminde bulunulan baro yönetim kurulu nakil istemini inceler ve istemin kabulü veya reddine dair bir karar verir.

İstemin Kabulü ve Reddi

Madde 24 — İstemin kabulü kararı ile birlikte avukat o baronun levhasına yazılmış olur. Baro levhasına yazılma günü, derhal Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın önceden yazılı olduğu baroya bildirilir. Avukatın nakil öncesi kayıtlı bulunduğu baro bu bildirim üzerine, naklin gerçekleştiği baro levhasına kayıt tarihi itibariyle avukatın adını kendi baro levhasından siler. Avukatın baro sicil ve sigorta dosyaları naklettiği baroya gönderilir. Avukatın naklettiği baronun adı, Türkiye Barolar Birliğine ve Adalet Bakanlığına bildirilir.

Avukattan, naklettiği baro levhasına kaydı yapılırken giriş keseneği alınır.

İsteğin reddi halinde Avukatlık Kanununun 8 inci maddesi ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme ve Yeniden Yazılma

Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme

Madde 25 — Avukatın baro ve Türkiye Barolar Birliği keseneklerini ödememekte direndiği ya da topluluk sigorta primlerini zamanında ödemediği veya Avukatlık Kanununun 72 nci maddesinde yazılı levhadan silinmeyi gerektiren nedenlerden birinin varlığının tespit edilmesi ya da avukatın yazılı istemi üzerine; levhasına yazılı olduğu baro yönetim kurulu tarafından, avukatın adının levhadan silinmesine karar verilir.

Baro yönetim kurulu levhadan silme kararı almadan önce avukata tebligat yaparak tebliğden itibaren on gün içinde cevap vermesini ister; bu tebligatta avukata ayrıca, gün ve saati yazılarak dinlenmek üzere yönetim kurulunda hazır bulunması da bildirilir.

Avukatın yazılı cevabı alındıktan, sözlü açıklamaları dinlendikten veya süresi içinde yazılı cevap vermediği ya da yapılan çağrıya uymadığı bir tutanakla tespit edildikten sonra, baro yönetim kurulu levhadan silme hakkında bir karar verir. Karar gerekçeli olur ve avukata tebliğ edilir. Bu karara karşı Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır.

Yeniden Yazılma

Madde 26 — Avukat, Avukatlık Kanununun 74 üncü ve bu Yönetmeliğin 27 nci maddelerine göre levhadan silinmiş olmadıkça, silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğini kanıtlayarak yeniden levhaya yazılma isteminde bulunabilir.

Baro yönetim kurulu başvuru üzerine, öncelikle avukatın bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı belgelerden hangilerini tekrar baroya vermesi gerektiğine karar verir. Tekrar yazılma isteminde bulunan avukat dilekçesine;

a) Levhadan silinmesine sebep olan olayın ortadan kalktığını kanıtlayan belgeyi,

b) Levhadan silinme kararının kesinleşme tarihi ile tekrar yazılma istemi tarihi arasında bir yıldan fazla bir süre geçmiş ise bu süre içinde meşgul olduğu işi kanıtlayan belge ile levhasına yazılmak istediği baro bölgesinde ikamet ettiğine ilişkin belgeyi eklemek zorundadır. Bu durumdakiler hakkında baro, ayrıca adli sicil incelemesi de yapar.

Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme

Madde 27 — Baro yönetim kurulu aşağıdaki durumların varlığı halinde avukatın bir daha yazılmamak üzere levhadan silinmesine karar verir.

a) Yargı organları tarafından verilen ceza kararı ile meslekten çıkarılanlar,

b) Haklarında Avukatlık Kanununun 135 inci maddesinin beş numaralı bendi uyarınca meslekten çıkarma cezası verilmiş olanlar,

c) Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılı olan suçlardan hüküm giyenler.

Adı levhadan silinen avukat, Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinde yazıldığı şekilde bu karara itiraz edebilir.

Avukatlık Kanununun 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları hükmü ile bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi bu konuda da kıyasen uygulanır.

Avukatlık Kanununun 74 üncü maddesine göre adları baro levhasından silinenlerin kimlikleri ruhsatnamenin geri alınıp alınmadığı da belirtilmek suretiyle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilir.

Durum Türkiye Barolar Birliğince Resmi Gazete’de yayımlanır ve ayrıca yargı organları ile adli teşkilata duyurulmak üzere ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve idari mercilere duyurulmak üzere valiliklere de bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Baroların Kuruluşu ve Baro Genel Kurulları

Kuruluş

Madde 28 — Avukatlık Kanununun 77 nci maddesine göre kurulmuş bulunan baroların kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı avukatların en yakın baroya bağlanmasına karar verir.

Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.

Yeni Baro Kurulması

Madde 29 — Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak çalıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir.

Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatların ad ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini belirten listeyi göndermelerini ister.

Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği, baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirir.

Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul, en geç altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirir.

Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını gerektiren koşulların mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından saptandığı hallerde de, bu madde hükmü uygulanır.

Baro Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 30 — Genel kurul baronun en yüksek organıdır.

Baro genel kurulu levhada yazılı bütün avukatlardan oluşur. Aşağıda yazılı kimseler genel kurula katılamaz.

a) Levhaya yazılmasına karar verilmiş olmakla birlikte, henüz mesleki andını içmemiş olanlar,

b) Avukatlık Kanununun 71 inci maddesinin son fıkrası gereğince işten yasaklanmış olanlar.

c) Baro ve Türkiye Barolar Birliğine kesenek borcu olanlar.

Toplantılar

Madde 31 — Baro genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

Baro levhasında yazılı avukat, gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro bütçesine gelir kaydedilir.

Toplantıyı terk edenlerle toplantıya katılmayanların, genel kurul toplantısı sona ermeden önce, özürlerini, baro başkanı veya başkanlık divanına bildirmeleri gereklidir.

Olağan Toplantılar

Madde 32 — Baro olağan toplantıları, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde yapılır. Bu toplantıların gündemini baro yönetim kurulu belirler.

Aşağıda yazılı hususların gündemde bulunması zorunludur;

a) Açılış ve genel kurul başkanlık divanının seçimi,

b) Yönetim kurulunun geçmiş dönem çalışmaları ve işlemleri hakkında hesap raporu ile denetleme kurulu raporlarının okunup görüşülmesi ve karara bağlanması,

c) Takip eden yıl bütçesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

d) Seçim süreleri sona eren baro başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri seçimlerinin yapılması,

Genel kurul, istek üzerine gündeme yeni bir madde eklenmesine karar veremez. Yeni bir toplantı yapılması kararı bu hükmün dışındadır.

Olağanüstü Toplantılar

Madde 33 — Baro genel kurulu;

a) Türkiye Barolar Birliği,

b) Baro başkanı,

c) Baro yönetim veya denetleme kurulları,

tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Ayrıca, levhada yazılı avukatların beşte birinin yazılı istemi ile de baro başkanı, genel kurulu onbeş gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır.

Avukatların olağanüstü toplantı isteğinin kabul ve uygulanabilmesi için görüşme konularının yazılı olarak belirtilmesi şarttır. Sebebi belirtilmemiş olağanüstü toplantı istekleri dikkate alınmaz.

Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri, olağanüstü toplantılarda da kıyasen uygulanır.

Toplantılara Çağrı ve Gündem

Madde 34 — Genel kurulun olağan toplantısının yapılacağı yer, toplantı saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri, günü ve saati, baro çevresi adalet dairelerinde ve baronun uygun bir yerinde en az otuz gün önceden başlamak üzere, genel kurulun toplanacağı tarihe kadar duyurulur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir.

Yönetim kurulu toplantı tutanaklarıyla çalışma raporunun, kesin hesap ve denetçi raporunun ve bütçenin, yeterli sayıda örneklerinin, olağan toplantı çağrısının yapılmasıyla birlikte, baroda avukatların incelemesine sunulması gereklidir.

Yoklama Cetveli

Madde 35 — Genel kurul toplantılarında, baro levhasında yazılı avukatların baro sicil numaraları sırasına uygun olarak ad ve soyadlarının yer aldığı bir yoklama cetveli düzenlenir.

Avukatın toplantıya katılabilmesi, yoklama cetvelinde adının karşısını imzalamasıyla mümkündür. Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinde yazılı toplantı yeter sayısı sağlanırsa, başkan genel kurul toplantısını açar.

İtiraz halinde, cetvele göre ad okumak suretiyle yoklama yapılır, sonuç kesindir.

Genel Kurul Başkanlık Divanı

Madde 36 — Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında; öncelikle bir başkan, bir başkan vekili ile iki üyeden oluşan bir başkanlık divanı seçilir. Seçim, her aday için ayrı ayrı ve genel kurulda aksine karar alınmamışsa işari oyla yapılır. Kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.

Baro başkanı ile yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, başkanlık divanına seçilemezler.

Söz Alma Sırası ve Süresi

Madde 37 — Başkan, söz isteyenlere sırası ile söz verir. Ancak, baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerine ve Türkiye Barolar Birliğini ilgilendiren konularda da Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna seçilmiş delegelere öncelik tanınır.

Başkanlık divanı, usul hakkında yapılacak konuşmalara öncelik verilmesine karar verebilir.

Önergelerin Görüşülmesi

Madde 38 — Gündem maddeleri ile ilgili önergelerin görüşülmesi sırasında, önerge sahibinin açıklaması dışında, önergenin lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere en az birer konuşmacıya da söz verilir.

Görüşme Sonucu Oylama

Madde 39 — Bir gündem maddesinin görüşülmesi; söz isteyenlerin konuşmalarının bitmesiyle veya yeterlik önergesinin kabul edilmesiyle tamamlanmış olur.

Başkan, görüşülmesi tamamlanan konuyu ve ileri sürülen görüşleri özetleyerek genel kurulun oyuna sunar. Avukatlık Kanununda ve bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmadıkça; kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin açık oylarıyla ve oyçokluğu ile alınır.

Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hakkında karar verilemez, yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır.

Toplantı Düzeni

Madde 40 — Genel kurul başkanlık divanı, toplantının ve görüşmelerin düzenini korumakla görevlidir. Toplantı ve görüşme düzenini bozan avukata ihtar verilebileceği gibi, oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, konuşulan hususun sonuna kadar toplantıdan çıkarılmasına da karar verilebilir.

Toplantıya Ara Verme ve Erteleme

Madde 41 — Toplantı, aşağıda yazılı durumlarda ertelenebilir.

a) Toplantıya devam edilemeyecek kadar düzenin bozulması,

b) Toplantıya katılan avukatların, üye sayısı altmışa kadar (altmış dahil) olan barolarda en az 1/3 ünün, dörtyüze kadar (dörtyüz dahil) olan barolarda 1/5 inin, dörtyüzden çok olanlarda 1/10 unun toplantı salonunda bulunmadığı yoklama sonucu anlaşılması.

Başkanlık divanı bu maddenin (a) bendindeki durumun tespiti halinde, toplantıya en fazla iki saat ara verir; bu maddenin (b) bendindeki durumun saptanması halinde ise başkanlık divanı toplantıyı onbeş günü geçmemek üzere başka bir güne erteler. Ertelenen toplantı önceki toplantının devamı niteliğindedir. Önceki toplantıda görevli bulunanlar bu toplantıda da görevlidirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Baro Yönetim Kurulları ve Baroların Çalışmaları

Yönetim Kurulu Toplantısı

Madde 42 — Yönetim kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.

Başkanın bulunmadığı toplantıya, başkan yardımcısı; yardımcının da bulunmadığı toplantıya, en kıdemli üye başkanlık eder.

Oylama Şekli ve Karar

Madde 43 — Yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, oylama açık olarak yapılır. Başkan, tartışılması biten konuyu, sicil numarası sırasına göre en kıdemsiz üyeden başlayarak oylar, en son kendi oyunu kullanır.

Toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Baro başkanı veya yönetim kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar ve oy kullanamazlar.

Tutanak

Madde 44 — Yönetim kurulu toplantı tutanakları, genel sekreterler tarafından tutulur. Tutanağa kurulun aldığı kararlar yazılır. Karar alınmadan önce yapılan tartışmaların tutanağa yazılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Tutanak, toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karara karşı olanlar karşı oy nedenlerini yazarak tutanağı imzalarlar.

İdari İşlemlerin Yürütülmesi

Madde 45 — Baro idari işlemleri, baro başkanı, başkanlık divanı ve görevli personel tarafından yürütülür.

Baro başkanı, aynı zamanda baro idari teşkilatının da başıdır.

Avukatların ve diğer kişilerin başvuru yeri baro başkanlığıdır.

Sayman; para alma ve verme işlemlerinde düzenlenen kağıtları; başkan ile birlikte, başkanın yokluğunda da başkan yardımcısı veya genel sekreter ile birlikte imzalar.

Baro başkanı veya yönetim kurulu, levhada yazılı avukatlara veya avukat stajyerlerine, geçici olmak kaydıyla idari işlerin yürütülmesinde görev verebilir.

Hizmetler ücretsizdir.

Sorumluluk

Madde 46 — Baro başkanı, başkanlık divanı ve üyeleri baro idari işlemlerinin yürütülmesinden dolayı öncelikle yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.

Genel kurul karşısında sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler

Madde 47 — Baro yönetim kurulu, bölgesindeki adliye merkezlerinde iki yıl için görev yapmak üzere, bir temsilci atar.

Temsil görevini üstlenen avukat kendisine, uygun göreceği en fazla iki yardımcı seçer ve yönetim kurulunun onayına sunar.

Temsilci, Avukatlık Kanunu ve baro yönetim kurulunun kararları doğrultusunda ve onların gözetiminde görev yapar. Baro yönetim kurulu, staj ve baroya ait diğer görev ve etkinlikleri düzenler ve gözetir. İlgili defter ve kayıtları tutarlar, üyeler, kurum, resmi daireler ve baro arasındaki koordinasyona yardımcı olurlar. Adli yardım ve CMUK temsilcilikleri baro temsilciliği ile birleşebilir.

Temsilcinin görevinin; sürenin dolması, istifa, göreve son verilme ve başka nedenlerle sona ermesi halinde, yerine baro yönetim kurulunca yeni temsilci atanır. Yeni atanan temsilci, eski temsilcinin süresini tamamlar.

Başvurma

Madde 48 — Herhangi bir idari işlemin yapılmasına ilişkin başvurular, yazılı olarak baroya yapılır.

Baro başkanı veya varsa görevlendirdiği başkanlık divanı üyesi tarafından görülüp ilgilisine havale edilmemiş başvurular, deftere kaydedilmez ve işlem görmez. Aynı kural resmi başvurularla ilgili evrak hakkında da uygulanır.

Yetkili İmzalar

Madde 49 — Baro başkanı, başkan yardımcısı ya da kıdemli üye veya başkanın görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmamış yazılar, baro adına düzenlenemez.

Görevlendirme

Madde 50 — Baro başkanı idari bir işlemin görülmesi için, varsa başkanlık divanından yoksa yönetim kurulundan bir üyeyi, ayrıca görevlendirebilir.

Tutulacak Defterler

Madde 51 — Başkanlık divanı ve yönetim kurulu, baro idari işlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır, tutulacak defterleri ve dosyaları belirler.

a) Genel kurul tutanak ve karar,

b) Yönetim kurulu karar,

c) Gelen ve giden evrak,

d) Disiplin kararları esas,

e) Soruşturma esas,

f) Baro gelir ve giderleri,

g) Adli yardım,

h) CMUK,

ı) Avukatlık ortaklığı sicil,

j) Vekalet pulu,

k) Hakem kurulu esas ve karar,

konularında defter tutulması zorunludur.

Defterlerin yönetim kurulu tarafından sayfa numaraları belli edilerek ve kaç sayfadan ibaret olduğu defterin başına ve sonuna yazılmak suretiyle mühür ve imza ile onaylanması şarttır. Gereken durumlarda bu defterlerin tamamı veya bir kısmı dosya şeklinde düzenlenebilir.

Başkanlık, defter kayıtları ve dayanağı belgelerin düzenli bir şekilde saklanması için gerekli tedbirleri alır.

Barolar, kayıtlarını, bu madde uyarınca tutmakla yükümlü oldukları defterler dışında, ayrıca bilgisayar ortamında da tutabilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Seçim

Seçim İşlerinin Yürütülmesi

Madde 52 — Üye sayısı 400’ü aşan barolarda görüşmeler Cumartesi günü sonuçlandırılır. Oy verme işlemi Pazar günü saat 9.00’da başlar saat 17.00’de sona erer.

Üye sayısı 400’den az (400 dahil) olan barolarda görüşmeler ve seçimler aynı gün yapılabilir. Gündemdeki konuların görüşülmesinden sonra seçim süresinin başlangıç ve bitiş saatini seçim sandık kurulu belirler.

Adayların Tespiti

Madde 53 — Organlara aday olanların isimleri seçim saatine kadar seçim sandık kuruluna ayrı ayrı veya liste halinde verilir.

Baro ve Türkiye Barolar Birliği kesenek borcu nedeniyle genel kurula katılma hakkı olmayanlar; seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar, aday olamazlar ve aday gösterilemezler.

Oy Pusulaları

Madde 54 — Oy verme zarflarının mühürlenmiş olması gerekir. Oy pusulalarının mühürlü olması gerekmez. Oy pusulası el ile yazılabileceği gibi basılmış veya çoğaltılmış olabilir. Oy pusulasında yazılı isim çizilip yerine başkası yazılabilir.

Oy Verme

Madde 55 — Oy verme gizli olur. İlçe seçim kurulu tarafından belirlenmiş seçim sandık kurulu, oy vermenin gizli ve her türlü etkiden uzak düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Oy Vermenin Bitimi ve Sayım

Madde 56 — Genel kurula katılan avukatların tümünün oyunu kullanması ya da oy verme süresinin dolmasından sonra oy verme işlemi sona erer. Durum bir tutanakla tespit edilir ve açık sayım yapılır.

a) Sandıktan çıkan oy zarfları sayılır.

b) Zarf sayısının verilen oy sayısından fazla olması halinde, fazla olan miktarda zarf rastgele alınarak açılmadan yok edilir.

c) Zarflar teker teker açılır ve oy pusulası çıkan zarflar ayrı ayrı olmak üzere sıralanır. Birden fazla oy pusulası çıkan zarflar sayıma katılmaz.

d) Üye tam sayısının yarısından en az bir fazla ad yazılı bulunmayan oy pusulası geçersizdir.

e) Seçilecek üye sayısından daha fazla ad yazılı bulunan oy pusulasında, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

f) Oyların sayımı yapılır ve sonuç en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralanarak bir tutanakla tespit ve ilan olunur.

Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde, meslek kıdemi fazla olan, kıdemlerin eşitliği halinde ise adayların en yaşlısı ön sırada yer alır.

Seçim sonuçlarını belirtir tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

Bu kurallar tüm organ seçimlerinde geçerlidir.

Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan seçime ilişkin hükümler ile Yönetmeliğin Altıncı Bölümündeki genel kurul toplantısına ilişkin hükümler; Türkiye Barolar Birliği için de kıyasen uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetleme Kurulu

Görevleri

Madde 57 — Denetleme kurulunun görevi baronun mali işlerini incelemektir.

Kurul, denetleme görevini en az iki ayda bir yapar. Bunun şeklini ve yöntemini kendisi kararlaştırır. Ancak, denetim sırasında aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur.

a) Baro gelir ve gider hesaplarının ve kayıtların dayanaklarının incelemesini yapmak,

b) Kayıtların usulüne göre yapılıp yapılmadığını tespit etmek,

c) Gider kayıtlarının; bütçeye, genel kurul ve yönetim kurulu kararı ile mevzuata uygunluğunu incelemek,

d) Baro yönetim kurulu tarafından kendilerine tevdi edilen hesap raporlarını incelemek ve varsa usulsüzlük ve hataları tespit etmek,

e) CMUK hesaplarının denetimini yapmak.

Denetçiler, inceleme sonunda üç nüsha rapor düzenlerler. Bu raporlardan biri denetleme kurulunun karar ve rapor dosyasına konur, biri yönetim kuruluna verilir, diğeri de dönem sonunda bu Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre hazırlanacak yıllık raporlara eklenir.

Baro yönetim kurulu; denetleme kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak ve istenilen belge ve kayıtları denetleme kurulunun incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.

Denetleme kurulunun görev süresi, baro genel kurulunun bir toplantı dönemidir.

Rapor Düzenlenmesi

Madde 58 — Baro denetleme kurulu, dönem sonunda genel kurula sunulmak üzere, baronun iki yıllık mali işlerini gösteren bir rapor düzenler.

Olağanüstü Toplantıya Çağrı

Madde 59 — Baro denetleme kurulu, incelemeleri sırasında baro mali işlerinde ve kayıtların tutulmasında düzensizlikler ve açıklar tespit eder ve bu düzensizliklerin devam ettiği sonucuna varırsa veya mevcut düzensizlikleri vahim görürse; bu konuda bir rapor düzenler ve baro genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verir. Genel kurul, Avukatlık Kanununun 84, 85 ve 87 nci maddelerine göre toplanarak karar verir.

ONUNCU BÖLÜM

Türkiye Barolar Birliğinin İşlemleri

İdari İşler

Madde 60 — Avukatlık Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince baro kararlarına karşı yapılan itirazlar, kararı veren baro aracılığıyla veya doğrudan Türkiye Barolar Birliğine yapılır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı protokolde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.

Denetleme Kurulu

Madde 61 — Bu Yönetmelikte yer alan baro denetleme kurullarının çalışma biçim ve yöntemleri, Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu hakkında da uygulanır.

İtirazlarla İlgili Dosyadaki Eksiklikler

Madde 62 — Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurulları, itirazen inceledikleri dosyada noksan gördükleri hususları tamamlatmak üzere dosyayı, kararı veren kurula iade edebilir. Böyle bir durumda noksan tamamlanıncaya kadar inceleme yapılmaz ve Türkiye Barolar Birliğinin karar verme süresi işlemez.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşlemleri

Genel Kural

Madde 63 — Disiplin kovuşturmalarında; isnat olunan hususların ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için en az on günlük bir süre tanınması şarttır. Disiplin işlemleri; soruşturma ve disiplin kovuşturması olmak üzere iki bölümden oluşur. Disiplin kovuşturmasının açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilebilmesi, soruşturmanın yapılmasına bağlıdır.

Avukatlık Kanununa ve Meslek Kurallarına aykırı davranışlar, disiplin kovuşturmasını gerektirir.

Soruşturma

Madde 64 — Avukat hakkında soruşturma;

a) İlgilinin ihbar veya şikayeti,

b) Cumhuriyet Savcısının isteği,

c) Baro yönetim kurulunca görülecek lüzum,

üzerine yapılır.

İhbar veya Şikayet

Madde 65 — İhbar veya şikayet, yazılı ya da sözlü olarak yapılır.

a) Sözlü ihbar veya şikayet, herhangi bir kişinin baroya başvurması ve hakkında ihbarda bulunduğu avukatı belirtip, iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.

b) Yazılı ihbar veya şikayet, bu konuda baroya verilecek yazı ile yapılır.

Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikayet olunan avukatın kimliği, ihbar veya şikayet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur. Sözlü ihbar veya şikayette bu hususlar, baro başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile ihbar veya şikayette bulunan kişi ve katip tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit edilir.

Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve genişliği göz önünde bulundurularak, baro başkanınca masraf avansı istenebilir. Talep edilen avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından ödenmedikçe, işlem yapılmayabilir.

İlk İnceleme

Madde 66 — Yönetim kurulu, acil durumlar dışında, ihbar veya şikayetin yapılmasından sonra yapacağı ilk toplantıda ihbar veya şikayeti inceler.

İhbar veya şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konamaz. Ancak yönetim kurulu lüzum gördüğü durumlarda ihbar veya şikayet konusu olay hakkında kendiliğinden soruşturma yapabilir.

Soruşturma Yapılması Görevi

Madde 67 — Şikayet veya ihbar ya da istek konusu olan husus, yönetim kurulunun üyeleri arasından görevlendireceği biri tarafından incelenir. Bu üye delilleri toplar, ihbar veya şikayette bulunanları dinleyebilir ve gerekli göreceği kimselerin ifadelerini yeminli olarak da alabilir. Dayanak olan veya lüzum görülen dava ve icra dosyaları görevli üye tarafından incelendikten ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan avukat dinlendikten veya dinlenmek üzere verilen süre dolduktan sonra düzenlenecek rapor yönetim kuruluna verilir.

Yönetim kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse daha önce görevlendirdiği üyeyi veya diğer bir üyeyi eksikliğin tamamlattırılması için görevlendirebilir.

Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikayet, ihbar veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır.

Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı

Madde 68 — Yönetim kurulu dosyayı ve raporu inceleyerek, aleyhinde şikayet veya ihbarda bulunulan avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir durumun mevcut olmadığını tespit ederse disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verir.

Bu kararda; ihbar veya şikayette bulunanın adı ve adresi, şikayet olunan avukatın kimliği, isnat olunan fiil, yapılan inceleme ve deliller ile gerekçe belirtilir.

Karar, ilgili dosya eklenerek Cumhuriyet Savcılığına resmi yazı ile bildirilir; hakkında soruşturma açılmış bulunan avukata ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur.

Şikayetçiye tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şu kadar ki, karar örneğinin elden verilerek tebliği de mümkündür. Bu takdirde tebligatın yapıldığı tarih, tebellüğ eden şikayetçinin adı ve soyadı bir tutanakla tespit edilerek şikayetçi ile baro adına başkatip ve ilgili memur tarafından imzalanır. Cumhuriyet Savcısına gönderilen resmi yazının bir örneği, yazıyı alan tarafından yazının alındığı tarih belirtilerek imzalanır. Tebligat parçaları veya tutanakla savcılık alındısı dosyaya konur.

İtirazlar

Madde 69 — Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde; ilgili Cumhuriyet Savcılığı ile şikayet eden tarafından, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Baro, itiraz dilekçesini, dosyayı da ekleyerek Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliğine gidiş dönüş posta gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde posta gideri ilgili baro tarafından ödenir.

Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir.

Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.

Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, şikayetçi ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, şikayetçi ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilirler.

Disiplin Kovuşturması Açılması

Madde 70 — Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına karar vermesi halinde; dosya derhal baro disiplin kuruluna gönderilir ve Avukatlık Kanununun 144 üncü ve sonraki maddeleri uyarınca işlem yapılır.

Disiplin kurulu kararı, ilgililer ile Cumhuriyet Savcısına bu Yönetmeliğin 68 inci maddesine göre tebliğ olunur.

Baro Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

Madde 71 — Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, disiplin kurulu kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.

İtiraz dilekçesi ilgili baroya verilir. Baro dosya ile birlikte itiraz dilekçesini Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna gidiş dönüş posta gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde gider baro tarafından ödenir.

Resmi ve Özel Kuruluşların İncelemeye İzin Vermeleri

Madde 72 — Resmi ve özel kuruluşlarla yargı mercileri, gerçek ve tüzel kişiler; baroların, yönetim kurulunca görevlendirilen üyelerinin, baro disiplin kurulunun ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurullarının isteği üzerine soruşturma, kovuşturma veya itiraz konusu ile ilgili dosya ve belgelerin incelenmesine izin verirler.

İncelemenin başka bir baro bölgesinde istinabe yoluyla yapılması gereken hallerde de bu madde hükümleri uygulanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Denetim

Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin Denetimi

Madde 73— Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin idari ve mali denetimi, hazırlanacak program dahilinde adalet müfettişlerince yapılır.

İdari denetim; barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını tespite yönelik olup, bu sebeple tüm kayıt, işlem, defter, her türlü evrak ve belgelerin incelenmesi suretiyle yapılır.

Mali denetim;

a) Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin gelir ve giderlerin incelenmesi,

b) Giderlerin amacına ve usulüne uygun olup olmadığı,

c) Gelirlerin yasal kaynaklara dayalı ve zamanında eksiksiz olarak kayıtlara intikal ettirilip ettirilmediği,

d) Üye keseneklerinin tahsil edilip edilmediği,

e) Türkiye Barolar Birliği keseneklerinin vaktinde ödenip ödenmediği,

f) Ölüm yardımı keseneklerinin hak sahiplerine ödenmek üzere Türkiye Barolar Birliğine vaktinde gönderilip gönderilmediği,

g) Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin, memur ve hizmetlilerin prim ve stopaj vergileri ile ücretlerini, baroların avukatlara ait Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarını zamanında ödeyip ödemedikleri,

h) Baro hesaplarında herhangi bir suiistimal bulunup bulunmadığı,

ı) CMUK hesaplarının denetimi,

hususlarını kapsar.

Denetimin amacına uygun ve sağlıklı yürütülebilmesi için, denetim süresince yetkililer müfettişlere yardımcı olur. İstenilen bilgi ve belgeler geciktirilmeden temin edilir.

Yapılan denetimde, mahallinde giderilmesi mümkün aksaklıklar dışında öneriye değer hususlar ilgili baroya ve Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. Müteakip denetimde bu hususlara uyulup uyulmadığı üzerinde durulur.

Denetim sırasında idari ve mali konularda tespit edilecek organların usulsüzlük ve yolsuzluklarından dolayı yapılan soruşturma sonunda düzenlenecek fezlekeli evrak Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Dava Vekilleri

Madde 74 — Avukatlık Kanununun Geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca dava vekilliği yapmaları kabul edilenler, barolarca düzenlenen listeye yazılmakla yükümlüdürler.

Dava vekilleri listesinde, dava vekillerinin adları ve soyadları dava vekilliği ruhsatnamelerinin tarihi, Bakanlık sicil ve baro listesinde kayıt sıra numarası gösterilir. Liste, isim alfabe sırasına göre düzenlenir. Her adli yılın başında 31 Aralık tarihine kadar, baro listesinde yazılı dava vekillerinin isimlerinin yer aldığı liste düzenlenerek avukatlar listesine eklenip Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği ile dava vekillerinin vekalet icra edebilecekleri yer Cumhuriyet Savcılıklarına, en büyük idare amirine, o yer yargı mercilerine, icra ve iflas dairelerine ve noterlerine gönderilir.

Dava vekillerinin listeye yazılmak için başvurmalarına, listeden silinmelerine ve istemlerinin reddine dair kararlara karşı itirazlar hakkında, avukatlarla ilgili hükümler kıyasen uygulanır.

Dava ve İş Takipçileri

Madde 75 — Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesi ile avukatlık mesleğine kabul, yalnız avukatların yapabileceği işler, başka baroya nakil, disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri dava ve iş takipçileri hakkında da kıyasen uygulanır.

Dava ve iş takipçileri, Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bulundukları yerdeki avukat veya dava vekilleri sayısı üçü bulmadıkça listesine yazılı oldukları baro veya başka bir baro bölgesindeki bir yere nakledilemezler.

Dava ve iş takipçilerine verilecek yetki belgesi Türkiye Barolar Birliğinin belirleyeceği örneğe göre düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 76— 20/2/1973 tarihli ve 14454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen avukat kimlikleri dışındaki kimlikler, 1/1/2003 tarihinden sonra avukat kimliği olarak kullanılamaz.

Yürürlük

Madde 77 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 78 — Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/1/2002 tarihli ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen ve 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına ilişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesinden :

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —25/7/1999 tarih ve 23766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretiminde ise, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimi yapılan dersler ile ortak zorunlu dersler hariç, en fazla 3 derse veya atölye, laboratuvar, pratik çalışma, klinik ve benzeri toplam 3 dersten fazla olmamak kaydıyla üniversite yönetim kurulunca belirlenecek toplam ders saati kadar derse kayıt yaptırabilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden :

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —1/3/2001 tarih ve 24333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 2 nci maddesinin (l), (m), (n) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (r) ve (s) bentleri eklenmiştir.

“l) Mazeret Sınavı : Ara sınavlara ve yarıyıl/yılsonu sınavlarına ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.”

“m) Ek Sınav : Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, verilen iki sınav hakkıdır.”

“n) Ek Tek Ders Sınavı : Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkıdır.”

“o) Muafiyet Sınavı : Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır.”

“r) AGNO : Ağırlıklı Genel Not Ortalamasıdır.”

“s) Mezuniyet AGNO Baraj sınavı : Son yarıyıl/yılda (F) notu almadıkları halde, AGNO'ları 2,00'ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyıl/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 —Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda ilgili yönetim kurulları yetkilidir.

Atatürk Üniversitesinde okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri merkezde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, merkez dışı birimlerde ise ilgili dekanlık veya müdürlüklerce yürütülür."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 3 üncü fırkası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili birimin yetkili kurullarının teklifi ve Üniversitenin yetkili kurullarının kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu açma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönetmelikle belirlenir."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Atatürk Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak.”

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 —Ders kayıtları, eğitim-öğretimin başlamasından önceki 5 iş günü içinde yapılır. Öğrenci, bu süre içerisinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak o yarıyıl veya yılda alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına ilgili yönetim kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur."

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğretim programlarında belirlenen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Yükseköğretim Kurulunca kredisi sıfır olarak belirlenmiş seçmeli dersler hariç her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında, yarıyıl sisteminde, teorik derslerde, haftalık ders sayısı kadar; yıl sisteminde, iki katı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmaları için yarıyıl sisteminde haftalık ders saatinin yarısı kadar, yıl sisteminde ise haftalık ders saati kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, yarıyıl sisteminde o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Yıl sisteminde ise o dersin haftalık teorik saatinin 2 katı ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamından oluşur."

MADDE 7 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine 1 inci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Madde 10 —Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır."

MADDE 8 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Madde 12 — Öğrenci: yarıyıl veya yıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrarı olmayan ağırlıklı genel ortalaması en az 2.50 olan arasınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı fakülte/yüksekokullar tarafından belirlenir."

"AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıl/yıllardan (DD) ve (DC) aldığı derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir."

MADDE 9 —Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 —Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre muaf (M) ile değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyıl/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır."

MADDE 10 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır."

MADDE 11 —Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2 nci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 3 üncü fıkra eklenmiş, 4 üncü fıkranın (c),(d),(e) ve (f) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendi eklenmiştir.

"Madde 15 —Sınavlar kısa süreli sınav, ara, yarıyıl/yıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bütünleme sınavı yapılmaz."

"Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir."

"c) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için, sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçe ile baş vurmaları halinde ilgili Dekanlık/Müdürlük kararı ile bu tek dersin ek tek ders sınavına, bu dersten başarısız oldukları yarıyıl/yıl sınav dönemi sonunda girerler. Ek tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir."

"d) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla, dilekçe ile baş vurmaları halinde, ilgili Dekanlık/Müdürlük kararı ile, bu Yönetmeliğin 25 inci madde kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler, ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı/yılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce uygun görülen tarihlerde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olmayan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulunca belirlenir."

"e) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler sınav haklarını ilgili yönetim kurullarınca belirlenen tarihler arasında kullanırlar."

"f) Muafiyet Sınavı: Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları bir yönerge ile belirlenir."

"g) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyıl/yılda (F) notu almadıkları halde, AGNO' ları 2,00'ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyıl/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır."

MADDE 12 —Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiştir.

"Madde 17 — Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl/yılsonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, ilgili birim başkanlığınca Dekanlığa veya Müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar Dekanlıkça veya Müdürlükçe duyurulur."

"Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO'su 3,00 - 3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl "Onur Öğrencisi" ; 3,50 - 4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda Dekanlık/Müdürlük tarafından ilan edilir."

MADDE 13 —Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 —Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Dekanlığa/Müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elamanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir."

MADDE 14 —Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya kopyaya yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır."

MADDE 15 —Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin, 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aşağıdaki 4 üncü fıkra eklenmiş, (c) ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendi eklenmiştir.

"Ayrıca, kesin kalma – koşullu geçme sınırı (F-DD Sınırı) için belirlenmiş Alt Limit (AL) de gözönüne alınır. Ham başarı puanları AL altında kalan öğrenciler F olarak değerlendirilerek başarısız sayılırlar. Ancak puanları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin puanları diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’ nin değeri 35 – 25 arasında olmak şartı ile Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenir."

"Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz."

"c) (M) Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri Yükseköğretim Programında almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara da M notu verilir.”

“(d) (G) Ortak zorunlu dersler için kullanılır.

Başarı notu (M) ve (G) ile takdir edilen dersler, ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.”

“(e) (D) notu, AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyıl/yılda tekrar alınır.”

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 —Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin fakülte/yüksekokulda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile - 22 nci maddede belirtildiği gibi - çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır."

MADDE 17 —Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 1 inci , 2 nci ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 —Atatürk Üniversitesine bağlı bu Yönetmeliği uygulayacak birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (Sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar."

"Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın baş vurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamazlar."

"Ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavı notuna göre belirlenir. Bu öğrencilerin başarı notlarının istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği bir yönerge ile belirlenir."

MADDE 18 —Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller."

MADDE 19 —Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (a), (b) ve (g) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrencinin Üniversite Hastaneleri veya (üniversite hastanelerince tasdik edilmiş) Devlet Hastanesi raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,"

"b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,"

"g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu Disiplin Yönetmeliği maddelerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması."

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (b) ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazereti (sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz."

"c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremezler, girenlerin sınavı geçersiz sayılır."

"d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir."

MADDE 21 —Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın (yılın) ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl (yıl sisteminde bir yıl) süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıl/yıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyıl/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır."

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki 3 üncü fıkra eklenmiştir.

" Öğrenciler, Fakülte/Yüksekokul Yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne uygun olarak yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer."

MADDE 23 —Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı

Madde 34 —Bir bölümün/programın öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına " Çift Ana Dal Programı " denir.

Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Programı" olarak adlandırılır.

Çift Ana Dal Programı ve Yan Dal Programı ile ilgili kurallar Çift Ana Dal Lisans Programı Yönergesi ve Yan Dal Programı Yönergesi ile belirlenir."

MADDE 24 —Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35 —Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler."

MADDE 25 —Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine 1 inci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Son yarıyıl/yılda (F) notu almadıkları halde, AGNO'ları 2,00'ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyıl/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl/yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz."

MADDE 26 —Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 —Atatürk Üniversitesinin Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri dışındaki tüm fakülte ve dört yıllık yüksekokulları, 2002-2003 eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar bu Yönetmelik çerçevesinde kendi Yönetmeliklerini hazırlayarak uygulamaya geçmiş olacaklardır. İki yıllık meslek yüksekokulları ise kendileriyle ilgili yeni düzenlemelerin tamamlanmasından sonra Yönetmeliklerini hazırlayarak uygulamaya geçeceklerdir."

MADDE 27 —Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 —Bu Yönetmeliğe tabi Fakülte ve Yüksekokullar yeni yönetmeliklerini yayınlayıncaya kadar geçen sürede; halen okuyan (önceki yönetmeliğe göre kayıt yaptırmış öğrenciler) ile yeni kaydolacak öğrenciler mezun oluncaya kadar yürürlükten kaldırılmış olan Yönetmeliğe tabi olacaklardır. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bir önceki yıl kayıt yaptırmış öğrencilerden :

a) Kayıt dondurmuş olanlar,

b) Hazırlık sınıfında okuyanlar,

c) Sınıf geçme sistemi ile öğretim veren birimlerde birinci sınıfta başarısız olanlar,

bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler.

Ayrıca herhangi bir sebeple birinci sınıfın derslerinin % 70’inden fazlasını tekrar etmek durumunda olan tüm öğrenciler de bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler."

MADDE 28 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir.

"Dışardan Ders İzleme

Ek Madde 1 —Fakülte/Yüksekokuldaki dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilebilir.

Diğer Üniversitelere Kayıtlı Öğrencilerin Üniversitemizde Ders Almaları

Ek Madde 2 —Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile gerekli koşulları yerine getirerek, Üniversitemizde ders alabilirler. Bu öğrenciler ders kaydı yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokulun Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Eğitim Fakültelerinin Beş Yıllık Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programları

Ek Madde 3 —Üniversitemize bağlı Eğitim Fakültelerinin beş yıllık Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programlarının (3,5+1,5), " Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans" öğrencileri de bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler. Eğitim Fakülteleri, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, kendi yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeleri yaparlar. "

Yürürlük

MADDE 29 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 —Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden :

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 14/7/1998 tarih ve 23402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30/5/1999 tarih ve 23710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik, 2 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), ve (h) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES), başvurduğu programın puan türünde en az 45 (Kırkbeş) standart puan almaları gerekir. Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde LES puanının % 50’si ile lisans not ortalamasının % 20’si Enstitü yönetimince kurulan jüri tarafından adayla yapılan mülakatta verilen notun % 30’u alınarak toplanır. Programa başvuran adayların hesaplanan notları, elliden (50) az olmamak koşulu ile en yüksekten başlanarak sıralanır ve Enstitü Anabilim Dallarınca ilan edilen kontenjan sayısı, en yüksek nottan başlanarak doldurulur.

Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans not ortalaması 100 (yüz) üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mülakat 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir.

Yüksek lisans eğitim ve öğretimi için ilan edilen kontenjan dahilinde Yüksek Lisans yapmaya hak kazanan adaylar İngilizce Yabancı Dil sınavına alınırlar. İngilizce Yabancı dil sınavında 100 (yüz) puan üzerinden 60 (Altmış) ve yukarı puan alanlar veya İngilizceden ÜDS’ den 50 (Elli) ve üstü puan almış olanlar veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarından, üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından alınacak 50 (Elli) ve üstü puana eşdeğer puan alanlar doğrudan Yüksek Lisans Programına alınırlar. Bu puanları alamayan başarısız öğrenciler 1 veya 2 yarıyıl süre ile İngilizce hazırlık sınıfına alınırlar.

Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar Yüksek Lisans Programına ders aşamasından başlayarak devam ederler. Hazırlık sınıfı ile ilgili esaslar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine KSÜ Senatosu tarafından belirlenir. Kesin kayıtlar Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.”

“b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları; Lisansüstü Eğitimi giriş sınavından (LES), başvurduğu programın puan türünde en az 45 (kırkbeş) standart puan almaları (LES standart puanı 45 (kırkbeş) puandan aşağı olmamak koşuluyla Yüksek Öğretim Kurumlarının belirlemiş olduğu puanı sağlayarak Yüksek Lisans Eğitimine başlayanlardan Eğitimini tamamladıktan sonra doktora Eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitemizde başlayanların yeniden Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (LES) girmelerine gerek yoktur.) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 (yüz) puan üzerinden en az 50 (Elli) puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından alınacak 50 (Elli) puana eşdeğer puanları; Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir. Adayların sahip olması gereken en az lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ilgili Enstitü tarafından belirlenir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması yüz puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve yüz puan üzerinden bir mülakat sınavı yapılır. Her aday için;

LES standart puanının % 50’si

Lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u

Mülakat sonucunun % 25’i

alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 50 (elli) puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.”

“c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES), başvurduğu programın türünde en az 45 (kırkbeş) standart puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 (yüz) üzerinden en az 50 (Elli) puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından alınacak 50 (Elli) puana eşdeğer puanları; Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir. Sanatta yeterlik programlarına yüksek lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması yüz puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve yüz puan üzerinden bir mülakat sınavı ve portfolyö incelenmesi yapılır.

Mülakat sınavında her bir aday için;

Lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u

Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i

LES standart puanının % 50’si

Mülakat ve portfolyö incelemesi sonucunun % 25’i

alınarak Sanatta Yeterlik Giriş Puanı hesaplanır. Sanatta Yeterlik Giriş Puanı elli (50) puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.”

“d) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunlarının, lisans diplomasına ve en az elli Temel Tıp Puanına veya LES’in sayısal kısmından en az 45 (kırkbeş) standart puana sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri I. Bölümünde elde edilen standart puanın 0.7; ve Temel Tıp Bilimleri II. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) sayısal kısmından 45 (kırkbeş) standart puandan az olmamak koşuluyla LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 50 (Elli) puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından alınacak 45 (kırkbeş) puana eşdeğer puanları; Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir. Adayların sahip olması gereken en az lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ilgili enstitü tarafından belirlenebilir. Her bir aday için;

Tıp Fakültesi mezunları için;

Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i

LES veya Temel Tıp Puanının % 50’si

Mülakat sonucunun % 25’i

Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları için;

Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i

LES standart puanının % 50’si

Mülakat sonucunun % 25’i

Dört Yıllık Fakülte mezunu olanların (Biyoloji vb.);

Lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u

LES standart puanının % 50’si

Yüksek Lisans not ortalamasının % 15’i

Mülakat sonucunun % 25’i

alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı elli (50) puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.”

“e) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlilik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul Kararı ile belirlenir ve belirlenen programlardan öğrenci kabul edilir; ancak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu, belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar verebilir.”

“h) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurul’un görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Lisansüstü programına yönelik dersler de alabilirler Ancak alınan lisans ve Yüksek lisans derslerinin toplamı bir yarıyılda 16 krediyi geçemez.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak belirlenir.

 

Ayrıca derse devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencinin sınav protokolünde (DS) notu belirtilir. Derse devamı olan ancak sınava giremeyen öğrencinin durumu (E) ile gösterilir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (i), (j), (k), (l) ve (m) bendleri eklenmiştir.

“f) ÜDS sınavında bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde en az 50 puan alamayan doktora öğrencilerinin,”

“i) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış öğrencilerin,

j) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş öğrencilerin,

k) Yasal süresi içerisinde üst üste 2 yarıyıl harcını yatırmamış ve kaydını yaptırmamış öğrencilerin,

l) Bilimsel hazırlık programında sorumlu olduğu derslerin herhangi birinden (DD) nin altında not alan veya genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrencilerin,

m) Yabancı Dil hazırlık sınıfını belirlenen süre içerisinde başarı ile bitiremeyen öğrencilerin,

kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 — Lisansüstü öğrenciler aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile izledikleri programdan mazeretli ve izinli sayılabilirler. Haklı ve geçerli bir nedenle kayıt, devam, uygulama ve ara sınav şartlarından birini yerine getiremeyen öğrencilerin kullanamadıkları süreler azami öğrenim süresine eklenir.

Haklı ve geçerli nedenler aşağıda sıralanmıştır:

a) Eğitim-öğretimin devam ettiği süre içerisinde, öğrencinin üniversite veya Devlet Hastaneleri tarafından verilen ve en az üç uzman tabip imzalı raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin bulunması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede kan bağı olan ve evlilikten doğan akrabaların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca geçerli sayılması,

d) Öğrencinin zorunlu ekonomik nedenlerle ilgili Yönetim Kurulunca izinli olarak eğitim ve öğretimine ara verilmiş olması,

e) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri bakımından, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracı gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk halinin olması,

h) Mesleki veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacı ile ilgili olarak yurtdışında veya aynı amaçlı süreli olarak yurtiçi kuruluşta görevlendirilmesi,

ı) Tekrar edilmesi gereken dersin veya derslerin izleyen yarıyılda açılmaması durumunda,

i) İlgili Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler,

Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan başlayarak öğrenciliğine devam eder.

Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla bir sınava katılamayan ve sınavdan sonra yedi gün içinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulları tarafından kabulü halinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar için Enstitü Müdürlüğünce tespit edilecek tarihte (yarı yılın son haftasında) mazeret sınavı yapılır.

Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavları için o sınavların yapıldığı sınav dönemi dışında bir mazeret sınavı yapılamaz. Ancak bu sınav hakları daha sondaki akademik yılda aynı yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavı döneminde kullanılmak üzere saklı tutulur.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek Lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam Yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ancak alınan lisans ve yüksek lisans derslerinin toplamı bir yarıyılda 16 krediyi geçemez. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci tez döneminde her yarı yıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesi 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini KSÜ Rektörü yürütür.

—— • ——

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Hazırlık Eğitimi-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen Yabancı Dil ve Türkçe hazırlık eğitimi ve sınavlarında uygulanacak kural ve esasları düzenlemektedir. Hazırlık Sınıflarında yabancı dil "İngilizce"dir. Gerektiğinde diğer yabancı dillerde de hazırlık sınıfı açılabilir.

Yasal Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 1 Nisan 1996 tarih ve 22598 sayılı Yükseköğretim Kurullarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Hazırlık Eğitimi Programları, ilgili birimlerin isteği üzerine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenir ve zorunlu veya isteğe bağlı olarak Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile açılır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte ifade edilen terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir:

a) "İlgili Birimler": Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı yabancı dil birimleri ile Türkçe birimi,

b) "Yüksekokul Kurulu": Yabancı Diller Yüksekokul Kurulu,

c) "Yüksekokul Yönetim Kurulu": Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu,

d) "Hazırlık Eğitimi": Yabancı dil ve Yabancı Uyruklu öğrenciler için Türkçe hazırlık eğitimi-öğretimi,

e) "Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları": Yabancı dil hazırlık eğitimine tâbi öğrencilerden oluşan ve Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yabancı dil hazırlık eğitimi yapılan sınıflar,

f) "Türkçe Hazırlık Sınıfları": Türkçe hazırlık eğitimine tâbi yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan ve Türkçe Birimi yönetiminde Türkçe hazırlık eğitimi yapılan sınıflar.

Hazırlık Eğitimi Kapsamına Giren Öğrenciler

Madde 4 — a) 1/4/1996 tarih ve 22598 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde hazırlık sınıfına kayıt yaptırmış öğrencilerdir. Yabancı dil hazırlık sınıflarına konuk veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.

b) Türkçe Hazırlık sınıfı öğrencileri, Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe olan bir programına kaydını yaptırmış yabancı uyruklu öğrencilerdir.

c) Üniversitenin "Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre bir yüksek lisans eğitim programına kabul edilen ancak yabancı dil hazırlık programına devamı uygun görülen öğrenciler veya yabancı uyruklu olup da Türkçe sınavında başarısız olan yüksek lisans öğrencileri ile ÜDS/KPDS sınavında başarısız olan Doktora / Sanatta Yeterlilik öğrencilerinden hazırlık programına kayıt yaptırmış öğrencilerdir.

Bu öğrenciler, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen yarıyıl başında hazırlık öğrenimine kabul edilirler ve diğer hazırlık öğrencileri gibi bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Eğitim-Öğretimin Amacı

Madde 5 — Hazırlık Eğitim-Öğretiminin amacı, öğrencilere kayıt oldukları Eğitim-Öğretim programlarının öngördüğü Yabancı Dilde kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yabancı dilde takip edebilme becerisini kazandırmaktır. Lisansüstü öğrencileri meslek derslerini takip edebilecek, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilecek ve kendi alanlarında yayınları izleyebilecek yeterlik düzeyine getirmektir.

Eğitimin Süresi

Madde 6 — Hazırlık Eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içinde kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarından ders alamazlar. Hazırlık Eğitim-Öğretimi süresi en çok bir eğitim-öğretim yılıdır. Hazırlık Eğitimi-Öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarı ile tamamlamış olan öğrencilerin diplomalarına " Yabancı Dil Hazırlık Eğitimini başarı ile tamamlamıştır. " ibaresi yazılır.

Hazırlık eğitimi süresince dersler, haftada en az 10 saati teorik olmak üzere öğrencilerin yabancı dil seviyelerine göre en az 20, en çok 30 saat olarak düzenlenir.

Hazırlık Eğitim-Öğretimi yarıyıl esasına göre yıllık olarak düzenlenir. Bir yarıyılda Eğitim-Öğretim süresi 70 (Yetmiş) işgününden az olamaz. Bu programların süresi Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine, Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılır ve Üniversite akademik Takviminde ayrıca belirtilir.

Hazırlık Eğitimi Programları

Madde 7 — Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi, Fakülte ve Yüksekokulların lisans programları ile Meslek Yüksekokullarının Turizm ve Otelcilik, Turizm Rehberliği, İthalat ve İhracat programlarında açılabilir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanan lisans programlarının 4 üncü yarıyılında "Mesleki yabancı dil I", 5 inci yarıyılında "Mesleki Yabancı Dil II", 6 ncı yarıyılında "İş Hayatı İçin Yabancı Dil" derslerinin okutulması zorunludur. Bu dersler birbirine ön şartlı derslerdir.

Sınavlar

Madde 8 — Hazırlık eğitim-öğretiminde, "Yeterlik Sınavı", "Seviye Tespit Sınavı", "Ara Sınavlar", "Sürpriz Küçük Sınavlar" ve "Yıl Sonu Sınavı" uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya yazılı - sözlü olarak yapılabilir. Bu sınavların uygulanış şekli Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır ve sınav hazırlıkları ve sınavların uygulanması "ilgili birimler" tarafından gerçekleştirilir. Yeterlik Sınavı, seviye tespit sınavı, ara sınavlar ve yıl sonu sınavı tarihleri Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Öğrenciler geçerli mazeretleri olmadıkça yapılan ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

a) Yeterlik Sınavı

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir ön lisans veya lisans programına ilk kez kaydını yaptıran ve bir yıl süreli hazırlık eğitim- öğretimi görecek olan öğrenciler o yabancı dilden, üniversitenin öğretim dili Türkçe olan bir programına kaydını yaptırmış ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı" nın Türkçe testi sonucuna göre Türkçe’si "C" düzeyinde olduğu belirlenmiş öğrenciler de Türkçe’den ders yılı başında yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Başka bir yüksek öğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerden yeterlik sınavında başarılı olanlar intibaklarının yapıldığı yarı yıldan itibaren ön lisans veya lisans programlarına devam ederler. Uluslar arası geçerliliği kabul edilen TOEFL, ELTS, Cambridge First Certificate gibi sınavlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen puanı alan öğrenciler de yeterlik sınavında başarılı olanlar ile birlikte kazandıkları esas programa başlayabilirler.

Yeterlik sınavı tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeterlik sınavı tek aşamalı olarak yapıldığı takdirde, başarı puanı 100 üzerinden en az 70 puandır. Sınavı iki aşamalı yapıldığı takdirde öğrencinin her iki aşamadan en az 60 puan alması ve başarılı sayılabilmesi için iki aşamadan sağladığı not ortalaması 100 puan üzerinden en az 70 puan olması zorunludur.

b) Seviye Tespit Sınavı

Seviye tespit sınavı hazırlık eğitim - öğretimine kayıt olan ve yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçen bir sınavdır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve öğrenciler başarı düzeylerine göre "Hazırlık Eğitimi Birimi" tarafından A (ileri), B (orta), ve C (başlangıç) olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Ayrıca bu gruplar kendi içlerinde farklı gruplara ayrılabilirler. Hazırlık eğitim - öğretimi süresince dersler A grubu için haftada 20 saat, B grubu için haftada 25 saat ve C grubu için haftada 30 saattir. Bunun amacı hazırlık eğitim - öğretimi sonunda A, B ve C gruplarını birbirine eşdeğer seviyeye ulaştırmaktır. Seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan programının C grubuna yapılır.

c) Yıl İçi Sınavları

Yıl içi sınav notunun tespitinde ara sınavlar, sürpriz küçük sınavlar ve öğretim elemanlarının öğrenci değerlendirme notu dikkate alınır. Yıl içi sınav notunun genel başarı notuna katkısı % 50 dir.

1. Ara Sınavlar ; Hazırlık eğitimi süresince uygulanan çalışmaların kapsamları ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az 2 (İki) ara sınav olmak üzere bir yılda toplam en az 4 (Dört) ara sınav yapılır. Yıl sonunda, öğrencinin yıl içinde aldığı ara sınav notları toplanıp sınav sayısına bölünerek ara sınav not ortalaması bulunur. Ara sınav not ortalamasının yıl içi sınav notuna katkısı % 80’dir. Sınavlara girmeyen öğrencinin sınav notu sıfırdır.

2. Sürpriz Küçük Sınavlar (Pop Quiz) ; Bu sınav, öğrencinin derslere karşı ilgisini artırabilmek ve her hafta boyunca öğrendiklerini test etmek amacı ile önceden ilan edilmeksizin sınav birimi (testing office) tarafından hazırlanıp dersin öğretim elemanlarınca yapılır. Yıl sonunda, öğrencinin yıl içinde aldığı sürpriz küçük sınav notları toplanıp sınav sayısına bölünerek sürpriz küçük sınav ortalaması bulunur. Sürpriz küçük sınav ortalamasının yıl içi sınav notuna katkısı % 10’dur. Sınavlara girmeyen öğrencinin sınav notu sıfırdır. Bu sınavlara katılmamanın mazereti yoktur.

3. Öğretim Elemanlarının Öğrenci Değerlendirme Notu; Hazırlık sınıfına giren öğretim elemanları, öğrencinin sınıf içi etkinliklere katılımı, sınıf içi davranışı, ders araçları ile birlikte derse hazırlıklı gelmesi ve verilen ödevleri yapma durumu göz önüne alınarak sınıfındaki her öğrenci hakkında bir değerlendirme notu verir. Bu not her yarıyılda verilir ve yıl sonunda değerlendirme notlarının ortalaması alınır. Öğretim elemanlarının öğrenci değerlendirme notu ortalamasının yıl içi sınav notuna katkısı % 10’dur.

d) Yıl Sonu Sınavı

Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi sınav notu en az 60 (altmış) puan olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilirler.

Yıl sonu sınavı iki aşamalıdır. Birinci aşama okuma, kelime bilgisi ve dil bilgisini, ikinci aşama yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kapsar. Yıl sonu sınavından başarılı olabilmek için, her iki sınav ortalamasının yüz tam puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir. Yıl sonu sınavının genel başarı notuna katkısı % 50’dir.

e) Bütünleme Sınavı

Genel başarı notlarının açıklanmasını takip eden on beş gün içinde Bütünleme Sınavı açılabilir. Genel başarı notu olarak 60-69 arasında puan alan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar.

Genel Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 9 — Genel başarı notu, yıl içi sınav notunun % 50’si ile yıl sonu / bütünleme sınav notunun % 50’si toplanarak bulunur. Genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

Hazırlık Eğitiminde Kullanılan Notlar

Madde 10 — Hazırlık Eğitiminin genel başarı notunun değerlendirilmesinde kullanılan notların puanları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir :

Puanlar

Notlar

Katsayılar

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

85-89

BA

3.50

Başarılı

80-84

BB

3.00

Başarılı

75-79

CB

2.50

Başarılı

70-74

CC

2.00

Başarılı

60-69

F3

 

Başarısız

0-59

F2

 

Başarısız

 

F1

 

Devamsız

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 11 — Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilânından itibaren bir hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilirler.

Başvuru üzerine, ilgili Birim başkanlığınca yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli düzeltme yapılarak Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 12 — Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için hazırlık eğitimi derslerine devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı, ilgili program için öngörülen toplam yıllık ders saatinin % 30’ unu geçtiği takdirde o öğrenci, genel sınava kabul edilemez ve F1 notu verilir.

Mazeretler

Madde 13 — Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir.

Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılmalıdır. Bu süre geçtikten sonra mazeret başvuruları işleme konulmaz.

Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığının Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinden, bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde Isparta İli dışındaki tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Tek sınav gününü kapsayan sağlık raporları kabul edilmez.

Mazeretleri nedeniyle, herhangi bir ara sınava katılmayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret ara sınavı açılır.

Öğrencilerin Mali Sorumlulukları

Madde 14 — Hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrenciler "Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İlgili Esaslar"a göre, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öğrenim harcının akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler.

Yetki

Madde 15 — Hazırlık eğitimine kayıtlı öğrencilerin yıl tekrarını gerektirecek mazeretleri ve izinli sayılmalarıyla ilgili işlemler, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/enstitüler tarafından yürütülür ve Yabancı Diller Yüksekokuluna bilgi verilir. Hazırlık eğitimi süresince disiplin ve eğitim-öğretim konularına ait işlemler ise Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve karara bağlanır. Hazırlık eğitimine ve sınavlara ilişkin olduğu halde bu Yönetmelikte yer almayan konular, Yüksekokul Kurulu veya Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile düzenlenir.

Madde 16 — Yükseköğretim Kurulu / Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğine ilişkin yapılacak değişikliklerden doğrudan uygulanabilir nitelikte olanlar, bu Yönetmelikte değişiklik yapılmadan uygulanır.

Madde 17 — ÜDS / KPDS sınavında başarısız olan yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrencileri için Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan "Yabancı Dil Öğretimi" programı, Üniversite Senatosunca kabul edilen Yönerge hükümlerine göre yürütülür.

Hazırlık sınıfına kaydolan öğrenciler 1 (bir) yıl boyunca hazırlık sınıfına devam etmeyi kabul etmiş sayılırlar ve ön lisans / lisans /doktora/sanatta yeterlik derslerini alamazlar.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümleri 2002-2003 eğitim-öğretim yılı başından itibaren tüm öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yıldız Teknik Üniversitesinden :

Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç

Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı; lisans programlarına yeni kaydolan öğrencilerin kendilerini bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini, bilimsel teknolojik ve sanatsal gelişmeleri bu dildeki yayınlarla izleyebilmelerini ve lisans öğrenimleri sırasında yabancı dilde verilecek dersleri anlayabilmelerini sağlamaya yönelik öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" ve "Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" çerçevesinde, Yıldız Teknik Üniversitesindeki zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimini kapsar.

Yeterlik Sınavı

Madde 3— Yıldız Teknik Üniversitesine yeni kaydolan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık öğretimine tabi, ikinci fıkra kapsamı dışında kalan, tüm öğrenciler, öğretim yılı başında, Üniversitece önceden ilan edilen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavına zorunlu olarak katılırlar. Bu sınavda başarı notu en az % 60 olan öğrenciler başarılı sayılarak doğrudan lisans öğrenimleri için kendi bölümlerine kaydolurlar.

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Üniversite Senatosunca belirlenen puanları almış olan öğrenciler de, başarılarını belgelemeleri durumunda, hazırlık öğretimi almaksızın doğrudan kendi bölümlerine kaydolurlar.

Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler Temel İngilizce Bölümünde zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimine alınırlar.

Hazırlık Öğretimi

Madde 4 — Hazırlık Sınıflarında öğrenim süresi en çok iki yarıyıldır. Hazırlık öğretimine devam eden öğrencilere Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yeterlik sınavı açılır. Güz Yarıyılı Yeterlik Sınavına girebilmenin koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Bu sınavlar sonunda başarılı olan öğrenciler kendi bölümlerine kaydolurlar. Başarısız olan öğrenciler isterlerse yaz öğretimine devam ederler ve yaz öğretimi sonunda yapılan yeterlik sınavına katılırlar. Başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılan yeterlik sınavına katılırlar. Bu sınavda da başarısız olanlardan;

a) Yabancı dil destekli öğretim yapan bölümlerin öğrencileri kendi bölümlerine kaydolurlar. Ancak bu öğrencilerin, lisans öğrenimleri sırasındaki yabancı dil derslerini alabilmeleri için hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmaları ön koşuldur. Bu öğrencilere yılda üç kez açılan yeterlik sınavlarına ve yaz öğretimine katılma hakkı tanınır.

b) Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen oranlarda yabancı dilde öğretim yapan bölümlerin öğrencilerine bir sonraki öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları sonunda açılan yeterlik sınavına ve yaz öğretimine katılma hakkı verilir. Bu haklardan yararlanmayan ya da yararlandığı halde başarısız olan öğrencilerin Yıldız Teknik Üniversitesi ile ilişkileri kesilir. Bu öğrenciler, isterlerse, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dilde Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili hükümlerinden yararlanabilirler.

Derslere Devam

Madde 5 — Hazırlık öğretiminde en az %80 oranında devam zorunluluğu vardır.

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 6 — Hazırlık öğretiminde başarı notu en az % 60 dır.

İzinli Sayılma

Madde 7 — Hazırlık öğretimi gören öğrencilere Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca izin verilebilir.

Yönerge

Madde 8 — Hazırlık öğretimine ilişkin ayrıntılar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan bir yönerge ile belirlenir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 9 — 21/12/1998 tarihli ve 23560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik 2002-2003 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Afyon Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Tebliğ No : 2002/01

Tebliğ Tarihi : 10/6/2002

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak;

2001 yılı baharının çok yağışlı geçmesi ve ormanların çok otlu olması ve kuruyan bu otların orman yangınları açısından çok büyük risk oluşturması nedeniyle,

a) 1 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında piknik yapmak amacıyla açılan 26 Ağustos Başkomutanlık Tanıtım Milli Parkı, Sincanlı Tazlar, Sincanlı Çataloluk, Bayat Köroğlubeli, DSİ. Seydiler Regilatörü (Gebeceler),Çay Kanlıharman, Sorkun Belediyesi Piknik ve mesire yerleri haricinde ormanlara ve tel örgüyle çevrili ağaçlandırma ve tensil sahalarına girmeleri, buralarda ateş yakmaları,

b) Piknik ve mesire yerlerinde tesis edilen ocak yerleri ve çevresinde tedbir almadan ateş yakmaları, ateşler söndürülmeden piknik yerlerini terk etmeleri, piknik ve mesire yerlerini yanıcı ve yakıcı maddelerle kirletmeleri,

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesinin (d) bendinin “Ormanlara 4 Km. mesafede veya bu Kanunun 31 ve 32 nci maddesi kapsamına giren köyler hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakılması yasaklandığından” tarlalarda anız ve yol kenarlarındaki boş alanlarda kuru ot yakmaları,

d)Ormanlık alanlardan geçen karayolu, köy yolu ve orman yollarında seyreden araçlardan sönmemiş sigara ve yanıcı madde atmaları,

Valiliğimizce yasaklanmıştır.

Yasaklama kararına uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı