Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Mayıs 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24745

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Recep ÖNAL’a, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülâkat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sivil Savunma Gelirlerinin Toplanması ve Özel Ödeneğin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-22)

 

DÜZELTME (28/4/2002 Tarihli ve 24739 Sayılı Resmî Gazete’nin “İçindekiler” Bölümünde yayımlanan Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

3 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-6704

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İslam Konferansı Örgütü (İKO) Vakıflar ve İslam İşleri Bakanları 7 nci Toplantısı’na katılmak üzere, 4 Mayıs 2002 tarihinde Malezya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

3 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-122-2002-296

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6704 sayılı yazınız.

İslam Konferansı Örgütü (İKO) Vakıflar ve İslam İşleri Bakanları 7 nci Toplantısı’na katılmak üzere, 4 Mayıs 2002 tarihinde Malezya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Recep ÖNAL’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2818

1 — Bu kararda ismi yazılı iki (2) kurmay subayın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

2 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

Kr. Harp Ak. Hrk. ve İsth. Anabilim Dalı Bşk.lığı Öğt. Elemanlığından İSTANBUL YENİ LEVENT, Top.Kur.Alb., Refik KUNT, ANKARA, 1981-11, 30.08.2001, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1 inci Daire Başkanlığı Üyeliğine ANKARA.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1 inci Daire Başkanlığı Üyeliğinden ANKARA, P.Kur.Kd.Alb., Tarık SEVİN,AYDIN, 1979-126, 30.08.1999, K.K.Per.Bşk.Emrine (AZERBAYCAN Askeri Lisesi K.Yrdc.) ANKARA.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2820

1 — Bu kararda kimliği yazılı on iki Hava Hakim Subayın hizasında belirtilen göreve atanması, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

2 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

Hv.Eğt.K.Adli Müş.liğinden Güzelyalı-İZMİR, Hv.Hak.Alb., A.Rıza ÜNLÜER, İZMİR, 1971-Y-01, 30.08.1994, M.S.B. Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. Kanun Tet. ve Başkanlıklar Arası Münasebetler Ş.Md.lüğüne ANKARA.

Hv.Eğt.K.Askeri Mahkeme As.Hak.liğinden Güzelyalı-İZMİR, Hv.Hak.Alb., Faik YILDIZ, BALIKESİR, 1973-Y-01, 30.08.1996, Hv.Eğt.K.Adli Müşavirliğine Güzelyalı-İZMİR.

Hv.Eğt.K.Askeri Mahkeme As.Hak.liğinden Güzelyalı-İZMİR, Hv.Hak.Alb., Selahattin ÖZTUNÇ, ANKARA, 1976-045, 30.08.2000, M.S.B.As.Adl.İşl.Bşk.Kar.ve İdd.Tet.Ş.Md.lüğüne ANKARA.

1 inci Tak.Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.liğinden ESKİŞEHİR, Hv.Hak.Yb., A.Zeki ÜÇOK, BURSA, 1981-148, 30.08.1999, 2 nci Tak.Hv.Kv.K. Adli Müşavir V.liğine DİYARBAKIR.

2 nci Tak.Hv.Kv.K.Askeri Savcılık As.Sav.lığından DİYARBAKIR, Hv.Hak.Yb., Ahmet ERDEM, SAMSUN, 1981-049, 30.08.2001, 1 inci Tak.Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.liğine ESKİŞEHİR.

2 nci Tak.Hv.Kv.K. Adli MüşavirV.liğinden DİYARBAKIR, Hv.Hak.Yzb., Mustafa AYDIN, AMASYA, 1987-Y-02, 30.08.1996, 1 inci Tak.Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.liğine ESKİŞEHİR.

2 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.liğinden DİYARBAKIR, Hv.Hak.Yzb., Oğuz PÜRTAŞ, KASTAMONU, 1988-Y-01, 30.08.1996, Hv.Eğt.K.As.Mah.As.Hak.liğine Güzelyalı-İZMİR.

1 inci Tak.Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.liğinden ESKİŞEHİR, Hv.Hak.Yzb., Yavuz ÇOLAK, KARS, 1990-Y-01, 30.08.1997, 2 nci Tak.Hv.Kv.K.Askeri Savcılık As.Sav.lığına DİYARBAKIR.

M.S.B.As.Yük.İd.Mah.Bşk.Raportörlüğünden ANKARA, Hv.Hak.Yzb., F. Gökay KAYA, KARAMAN, 1990-Y-02, 30.08.1997, 2 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.liğine DİYARBAKIR.

2 nci Tak.Hv.Kv.K.Askeri Savcılık Yrdc.As.Sav.lığından DİYARBAKIR, Hv. Hak. Yzb.,Murat YAMAN, İZMİR, 1993-Y-02, 30.08.2001, M.S.B.Yük.İd.Mah.Bşk.Raportörlüğüne ANKARA.

Gnkur.Askeri Mahkeme As.Hak.liğinden ANKARA, Hv.Hak.Yzb., Hakan ABBAN, DENİZLİ, 1993-Y-01, 30.08.2001, 2 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.liğine DİYARBAKIR.

2 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.liğinden DİYARBAKIR, Hv.Hak.Ütğm., Erdem ORDUOĞLU, KONYA, 1996-Y-03, 30.08.1998, Gnkur.As.Mah.As.Hak.liğine ANKARA.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2844

1 — Bu kararda ismi yazılı Yetmişdört Hakim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 11 ve 16 ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

2 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

BülentECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

M. S. B. Kan. ve Kar. D. Bşk. Tüz. ve Ynt. Ş. Md. lüğünden ANKARA, Hak. Kd. Alb., Ömer Faruk ÖZEROĞLU, SİVAS, 1975-Top. 71, 30.08.1998, A.Y.İ.M. Bşk. Sav. lığına-ANKARA.

K. K. As. Mah. As. Hak. liğinden ANKARA, Hak. Kd. Alb., İlyas AKTARAN, ESKİŞEHİR, 1976-Mu. 1, 30. 08. 1999, 15 inci Kor. K. Ad. Müş. liğine-KOCAELİ/İZMİT.

2 nci Or. K. Ad. Müş. liğinden MALATYA, Hak. Alb., Ahmet NeşetUNCU, ERZİNCAN, 1976-Mu. 7, 30. 08. 2000, 3 üncü Or. K. Ad. Müş. liğine-ERZİNCAN.

MSB. As. Adl. Tefş. Krl. Bşk. Baş Mftş. liğinden ANKARA, Hak. Kd. Alb., Kemal OYGUR, ESKİŞEHİR, 1976-Yd. 16, 30. 08. 1996, M. S. B. As. Adl. Tef. Krl. Bşk. lığına-ANKARA.

3 üncü Or. K. Ad. Müş. liğinden ERZİNCAN, Hak. Alb., Hacı Hasan MUTLU, AKSARAY, 1978-Mu. 17, 30. 08. 2001, K. K. As. Mah. As. Hak. liğine-ANKARA.

MSB. As. Adl. Tefş. Krl. Bşk. Mftş. liğinden ANKARA, Hak. Kd. Alb., Durmuş GÖKDERE, ANKARA, 1979-Yd. 2, 30. 08. 1999, MSB. As. Adl. Tefş. Krl. Bşk. Baş Mftş. liğine-ANKARA.

8 inci Kor. K. Ad. Müş. liğinden ELAZIĞ, Hak. Alb., Veysel DEMİROK, ELAZIĞ, 1979-Yd. 18, 30. 08. 2001, 2 nci Or. K. Ad. Müş. liğine-MALATYA.

9 uncu Kor. K. Ad. Müş. V. liğinden ERZURUM, Hak. Yb., Gazi KOÇER, AFYON, 1980-J. Per. 1, 30. 08. 1999, M. S. B. Kan. Ve Kar. D. Bşk. Tüz. ve Ynt. Ş. Md. V. liğine ANKARA.

9 uncu Kor. K. As. Sav. lığından ERZURUM, Hak. Yb., Adnan AKBAL, AKSARAY, 1981-Ord. 3, 30. 08. 2001, 9 uncu Kor. K. Ad. Müş. V. liğine-ERZURUM.

A. Y. İ. M. Bşk. 1 inci Daire Raportörlüğünden ANKARA, Hak. Yb., Veysi SAVAŞ, DİYARBAKIR, 1982-Mu. 7, 30. 08. 2001, 48 inci İç Güv. Tug. K. Ad. Müş. V. liğine-TRABZON.

Gnkur. Bşk. Ad. Müş. Huk. İşl.ve Mütalaaları Ş. Md. V. liğinden ANKARA, Hak. Kd. Bnb. , Kılıçaslan BAŞARAN, ANKARA, 1983-Lv. 3, 30. 08. 1997, MSB. As. Adl. Tefş.Krl. Bşk. Mftş. liğine-ANKARA.

7 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğinden DİYARBAKIR, Hak. Kd. Bnb. Semih PALAVAROĞLU, TRABZON, 1983-Yd. 5, 30. 08. 1997, MSB. As. Adl. Tefş. Krl. Bşk. Mftş. liğine-ANKARA.

2 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğinden ÇANAKKALE/GELİBOLU, Hak. Kd. Bnb., Kadri KAYGUSUZ, SİVAS, 1984-Mu. 21, 30. 08. 1998, 2 nci Kor. K. Ad. Müş. V. liğine-ÇANAKKALE/GELİBOLU.

3 üncü Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından İSTANBUL/HASDAL, Hak. Kd. Bnb., Mehmet ÇINGI, OSMANİYE, 1985-Yd. 1, 30. 08. 1997, 8 inci Kor. K. Ad. Müş. V. liğine-ELAZIĞ.

7 nci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından DİYARBAKIR, Hak. Kd. Bnb., Süalp TANYEL, KIRŞEHİR, 1985-Yd. 6, 30. 08. 1998, 7 nci Kor. K. Ad. Müş. V. liğine-DİYARBAKIR.

3 üncü Or. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından ERZİNCAN, Hak. Bnb., Hamdi SAR, KAYSERİ, 1985-Yd. 8, 30. 08. 1999, 4 üncü Kor. K. Disiplin Sb. lığına-ANKARA.

5 inci Zh. Tug. K. As. Mah. As. Hak. liğinden GAZİANTEP, Hak. Bnb., Yasin TEKAKÇA, ESKİŞEHİR, 1985-İs. 12, 30. 08. 2000, 5 inci Zh. Tug. K. Ad. Müş. V. liğine-GAZİANTEP.

9 uncu P. Tüm. K. As. Mah. As. Hak. liğinden KARS/SARIKAMIŞ, Hak. Kd. Bnb., Halil ÇOLAK, TRABZON, 1985-Mu. 47, 30. 08. 1998, Gnkur. Bşk. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-ANKARA.

J. Asyş. K. As. Sav. lığındanVAN, Hak. Bnb., Erol DURSUN, İZMİR, 1985-Top. 76, 30. 08. 1999, Askeri Yargıtay Bşk. Baş Savcı Yrd. lığına-ANKARA.

9 uncu Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından ERZURUM, Hak. Bnb., Süleyman KAYMAKÇI, ARDAHAN, 1986-Tnk. 3, 30. 08. 2000, 9 uncu Kor. K. As. Sav. lığına-ERZURUM.

DağKomd. Ok. ve Eğt. Mrk. K. As. Mah. As. Hak. liğinden ISPARTA, Hak. Bnb., Remzi İĞREK, EDİRNE, 1986-Yd. 5, 30. 08. 2000, K. T. B. K. K. As. Sav. lığına-KIBRIS.

J. Asyş. K. As. Mah. As. Hak. liğinden VAN, Hak. Bnb., Mustafa OKŞAR, SAMSUN, 1986-Mu. 10, 30. 08. 2000, A. Y. İ. M. Bşk. Sav. lığına-ANKARA.

6 ncı Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından ADANA, Hak. Bnb., Süleyman KOLCU, ANKARA, 1986-Top. 16, 30. 08. 2001, 6 ncı Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğine-ADANA.

J. Gn. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından ANKARA, Hak. Bnb., Ali ÇAKMAKKAYA, ÇORUM, 1986-J. 33, 30. 08. 2001, 5 inci P. Er Eğt. Tug. K. As. Mah. As. Hak. liğine-SİVAS.

5 inci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğinden TEKİRDAĞ/ÇORLU, Hak. Bnb., Ahmet ÇETİNDAĞ, YOZGAT, 1986-Top. 128, 30. 08. 2001, J. Asyş. K. As. Sav. lığına-VAN.

Askeri Yargıtay Bşk. Baş Savcı Yrd. lığından ANKARA, Hak. Bnb., İrfan YILMAZLAR, BURSA, 1987-Yd. 1, 30. 08. 2000, Dağ Komd. Ok. ve Eğt. Mrk. K. As. Mah. As. Hak. liğine-ISPARTA.

Gnkur. Bşk. Ad. Müş. Huk. İşl. ve Mütalaaları Ş. Proje Sb. lığından ANKARA, Hak. Kd. Yzb., Abdullah KAYA, ESKİŞEHİR, 1987-Ulş. 5, 30. 08. 1996, Gnkur. Bşk. Ad. Müş. Uluslararası Huk. İşl. ve Mütalaaları Ş. Proje Sb. lığına-ANKARA.

Dağ Komd. Ok. ve Eğt. Mrk. K. As. Sav. lığından ISPARTA, Hak. Bnb., Bülent MÜNGER, MANİSA, 1987-Yd. 5, 30. 08. 2001, 12 nci Mknz. P. Tug. K. As. Mah. As. Hak. liğine-AĞRI.

2 nci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından ÇANAKKALE/GELİBOLU, Hak. Bnb., Tamer USTAOĞLU, ÇANKIRI, 1987-Yd. 6, 30. 08. 2001, 9 uncu P. Tüm. K. Ad. Müş. V. liğine-KARS/SARIKAMIŞ.

K. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığından ANKARA, Hak. Bnb., Bülent ULAŞ, ANKARA, 1987-P. 7, 30. 08. 2001, K. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-ANKARA.

5 inci Zh. Tug. K. As. Sav. lığından GAZİANTEP, Hak. Kd. Yzb., Tamer ÖNER, ORDU, 1987-P. 31, 30. 08. 1996, 9 uncu P. Tüm. K. As. Mah. As. Hak. liğine-KARS/SARIKAMIŞ.

K. T. B. K. K. As. Sav. lığından KIBRIS, Hak. Kd. Yzb., Erhan EROĞLU, YOZGAT, 1988-Lv. 1, 30. 08. 1996, 48 inci İç Güv. Tug. K. As. Sav. lığına-TRABZON.

3 üncü Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından İSTANBUL/HASDAL, Hak. Kd. Yzb., Kemal ÖZCAN, ZONGULDAK, 1988-Top. 9, 30. 08. 1997, 7 nci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-DİYARBAKIR.

3 üncü Mknz. P. Tak. Tüm. K. As. Mah. As. Hak. liğinden EDİRNE, Hak. Kd. Yzb., Kamil Haluk YAVUZ, BAYBURT, 1988-Top. 10, 30. 08. 1996, 2 nci Or. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-MALATYA.

3 üncü Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından İSTANBUL/HASDAL, Hak. Kd. Yzb., Ahmet ALTINAY, MANİSA, 1988-Tnk. 10, 30. 08. 1997, 3 üncü Kor. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığına-İSTANBUL/HASDAL.

2 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından ÇANAKKALE/GELİBOLU, Hak. Kd. Yzb., Mehmet Fatih ÇINAR, BURDUR, 1988-Lv. 11, 30. 08. 1997, 2 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğine-ÇANAKKALE/GELİBOLU.

5 inci Kor. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığından TEKİRDAĞ/ÇORLU, Hak. Kd. Yzb., Erkan ÇATIKOĞLU, SAMSUN, 1988-Per. 17, 30. 08. 1996, 7 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğine- DİYARBAKIR.

4 üncü Kor. K. Disiplin Sb. lığından ANKARA, Hak. Kd. Yzb., Zekeriya DURAN, ANKARA, 1988-Top. 59, 30. 08. 1996, Gnkur.Bşk. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-ANKARA.

15 inci Kor. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığından KOCAELİ/İZMİT, Hak. Kd. Yzb. , Hakan İLERİ, NİĞDE, 1988-P. 107, 30. 08. 1997, 15 inci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-KOCAELİ/İZMİT.

9 uncu Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğinden ERZURUM, Hak. Kd. Yzb., Mehmet GÜLEÇ, KONYA, 1989-Ord. 1, 30. 08. 1998, A. Y. İ. M. Bşk. 1 inci Daire Raportörlüğüne-ANKARA.

3 üncü Mknz. P. Tak. Tüm. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından EDİRNE, Hak. Kd. Yzb., Namık ÖZTÜRK, YOZGAT, 1989-Top. 148, 30. 08. 1998, 3 üncü Mknz. P. Tak. Tüm. K. As. Mah. As. Hak. liğine-EDİRNE.

2 nci Or. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığından MALATYA, Hak. Yzb., Gökhan GÖKTAŞ, TUNCELİ, 1990-Per. 2, 30. 08. 1999, 2 nci Or. K. As. Mah. As. Hak. liğine-MALATYA.

M. S. B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak. Yzb., Özcan ERSAYIN, MANİSA, 1990-Mu. 15, 30. 08. 1999, 48 inci İç Güv. Tug. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığına-TRABZON.

M. S. B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak. Yzb., Zafer YAĞLIOĞLU, KARAMAN, 1990-Mu. 33, 30. 08. 1999, J. Gn. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığına-ANKARA.

12 nci Mknz. P. Tug. K. As. Sav. lığından AĞRI, Hak. Yzb., İsmail PAMUK, ÇANAKKALE, 1991-Ulş. 1, 30.08.1999, 3 üncü Kor. K. Ad. Müş. Yrd. lığına-İSTANBUL/HASDAL.

M. S. B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak. Yzb. ,Ender ANAKLI,ÇORUM, 1991-İs. 3, 30. 08. 2000, 5 inci Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığına-TEKİRDAĞ/ÇORLU.

5 inci P. Er. Eğt. Tug. K. As. Mah. As. Hak. liğinden SİVAS, Hak. Kd. Yzb., Naci AKDEMİR, ÇANAKKALE, 1991-Yd. 3, 30. 08. 1998, Gnkur. Bşk. Özel Kuv. K. Disiplin Sb. lığına-ANKARA.

9 uncu Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından ERZURUM, Hak. Yzb., Hakan KANDEMİR, ANKARA, 1991-Mu. 9, 30. 08. 2000, 9 uncu Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğine-ERZURUM.

15 inci Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından KOCAELİ/İZMİT, Hak. Yzb., Hamza İLBEĞİ, KIRŞEHİR, 1991-J. 12, 30. 08. 2000, 15 inci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğine-KOCAELİ/İZMİT.

M. S. B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak. Yzb., İhsan IŞIK, İZMİR, 1991-Top. 34, 30. 08. 2000, 2 nci Or. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığına-MALATYA.

M. S. B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak. Yzb.,Turgay ÖZTOPRAK, ANKARA, 1991-Top. 51, 30. 08. 2000, 3 üncü Mknz. P. Tak. Tüm. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığına-EDİRNE.

M. S. B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak. Yzb., Yusuf ŞEKER, ÇORUM, 1991-P. 115, 30. 08. 2000, 3 üncü Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığına-İSTANBUL/HASDAL.

8 inci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav lığından ELAZIĞ, Hak. Yzb., Engin AKBUĞDAY, BARTIN, 1992,Yd. 1, 30. 08. 2000, 2 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğine-ÇANAKKALE/GELİBOLU.

Askeri YargıtayBşk. Baş Savcı Yrd. lığından ANKARA, Hak. Yzb., Kıymet AYYILDIZ, NEVŞEHİR, 1992-2, 30. 08. 2000, 3 üncü Or. K. As. Mah. As. Hak. liğine-ERZİNCAN.

EGE Or. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından İZMİR, Hak. Yzb., İlker UÇDU, MANİSA, 1992-Ulş. 4, 30. 08. 2001, EGE Or. K. As. Mah. As. Hak. liğine-İZMİR.

5 inci P. Er Eğt. Tug. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından SİVAS, Hak. Yzb., Muharrem KÖSE, AMASYA, 1992-6, 30. 08. 2000, 3 üncü Or. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-ERZİNCAN.

48 inci İç Güv. Tug. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından TRABZON, Hak. Yzb., Şeref AYYILDIZ, AFYON, 1992-10, 30. 08. 2000, 12 nci Mknz. P. Tug. K. As. Mah. As. Hak. liğine-AĞRI.

5 inci Zh. Tug. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından GAZİANTEP, Hak. Yzb., Ercan ÇOBAN, ÇORUM, 1992-P. 173, 30. 08. 2001, 5 inci Zh. Tug. K. As. Mah. As. Hak. liğine-GAZİANTEP.

12 nci Mknz. P. Tug. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından AĞRI, Hak. Yzb., Arif Fikret ÖZEV, KONYA, 1993-1, 30. 08. 2001, 12 nci Mknz. P. Tug. K. As. Sav. lığına-AĞRI.

2 nci Or. K. As. Mah. As. Hak. liğinden MALATYA, Hak. Yzb., Cemil ÇELİK, ERZURUM, 1993-4, 30. 08. 2001, 3 üncü Or. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-ERZİNCAN.

12 nci Mknz. P. Tug. K. As. Mah. As. Hak. liğindenAĞRI, Hak. Yzb., Okşan ÇİDEM, İZMİR, 1993-5, 30. 08. 2001, Gnkur. Bşk. As. Mah. As. Hak. liğine-ANKARA.

M. S. B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak. Kd. Ütğm., Ertan AYDİL, BALIKESİR, 1993-Per. 30, 30. 08. 1996, 3 üncü Kor. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığına-İSTANBUL/HASDAL.

Dağ Komd. Ok. ve Eğt. Mrk. K. As. Mah. As. Hak. liğinden ISPARTA, Hak. Kd. Ütğm., Mustafa Kemal COŞAR, KONYA, 1994-Yd. 1, 30. 08. 1996, 9 uncu Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-ERZURUM.

7 nci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından DİYARBAKIR, Hak. Kd. Ütğm., Derya YAMAN, İZMİR, 1994-3, 30. 08. 1996, Askeri YargıtayBşk. Baş Savcı Yrd. lığına-ANKARA.

48 inci İç Güv. Tug. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından TRABZON, Hak. Kd. Ütğm., Ali Müjdat ESKİ, GİRESUN, 1994-11, 30. 08. 1997, 8 inci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-ELAZIĞ.

M. S. B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak. Kd. Ütğm., GökhanYILMAZ,ARTVİN, 1995-J. 2, 30. 08. 1998, 7 nci Kor. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığına DİYARBAKIR.

A. Y. İ. M. Bşk. Sav. lığından ANKARA, Hak. Kd. Ütğm., Esat Mahmut YILMAZ, SİVAS, 1995-3, 30. 08. 1998, Gnkur. Bşk. Ad. Müş. Huk. İşl. ve Mütalaaları Ş. Proje Sb. V. liğine-ANKARA.

M. S. B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak. Kd. Ütğm., HakanGÜNDÜZ, KARS, 1995-P. 5, 30. 08. 1998, J. Gn. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığına-ANKARA.

3 üncü Mknz. P. Tak. Tüm. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığından EDİRNE, Hak. Ütğm., Uğur AYDIN, AMASYA, 1997-1, 30. 08. 2000, J. Asyş. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına-VAN.

5 inci Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından TEKİRDAĞ/ÇORLU, Hak. Ütğm., Murat GÜNDOĞAN, ÇANAKKALE, 1997-2, 30. 08. 2000, 5 inci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğine-TEKİRDAĞ/ÇORLU.

48 inci İç Güv. Tug. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından TRABZON, Hak. Ütğm., Alp ARSLAN, AFYON, 1997-3, 30. 08. 2000, 48 inci İç Güv. Tug. K. As. Mah. As. Hak. liğine-TRABZON.

6 ncı Kor. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığındanADANA, Hak. Ütğm., Yavuz ERDOĞAN, ORDU, 1997-4, 30. 08. 1999, K. T. B. K. K. As. Mah. As. Hak. liğine-KIBRIS.

2 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığından ÇANAKKALE/GELİBOLU, Hak. Ütğm., Erol TURAN, KIRKLARELİ, 1997-5, 30. 08. 2000, 2 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğine-ÇANAKKALE/GELİBOLU.

M. S. B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Selahattin KARAKAYA, KAYSERİ, 2000-1, 30. 06. 2000, 7 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. lığına DİYARBAKIR.

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2821

1 — Ardahan İli Hanak İlçesine bağlı Avcılar Köyünün Hanak Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2822

1 — Ardahan İli Hanak İlçesine bağlı Alaçam Köyünün Hanak Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2 Mayıs 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Adalet Bakanlığından :

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 11/2/2000 tarihli ve 23961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) bendinde yer alan “Yönetmeliği ile 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülâkat, Atama ve Nakil” ibaresi, 5 inci maddesinin (c) bendi ve 6 ncı maddesinin (c) bendinde yer alan, “icra müdür yardımcılığından icra müdürlüğüne” ibareleri ile geçici 3 üncü maddesinde yer alan “ve icra müdür yardımcılığında” ve “icra müdür yardımcılığından icra müdürlüğüne” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülâkat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülâkat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan "En az lise veya dengi bir " ibaresi "En az 2 yıllık yüksek" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Asgarî hizmet süreleri 5 inci bölgede iki, 4 ve 3 üncü bölgelerde üçer, 2 nci bölgede dört, 1 inci bölgede beş yıldır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hukuk Fakültesi veya Adalet Yüksekokulu veya Meslek yüksekokullarının Adalet Bölümü mezunları mümkün olduğu takdirde üçüncü veya ikinci bölgelere kur’a ile icra müdürü veya yardımcısı olarak atanabilirler."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Mazeretleri nedeniyle atama talebinde bulunan icra müdürleri, muvafakatları hâlinde veya kadro durumu itibariyle icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler."

MADDE 5 —-Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Hizmet gereği atamaya tâbi tutulan icra müdürleri, eylemlerinin niteliğine göre icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere geçici 2 nci madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 2 — İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülâkat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, daha önce atanan icra müdür ve yardımcıları hakkında da uygulanır.

En az lise veya dengi bir okul mezunu olup, icra müdür yardımcılığında 6 yıl fiilen çalışan, amirlerinden olumlu sicil alan ve haklarında adalet müfettişlerince düzenlenen hâl kâğıtlarından en az son ikisi (İYİ) ya da (PEKİYİ) olan icra müdür yardımcıları, kadro durumu itibariyle ihtiyaç duyulduğunda başarı sıralamasına göre icra müdürü olarak atanabilirler."

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Sivil Savunma Gelirlerinin Toplanması ve Özel Ödeneğin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce sivil savunmanın gerektirdiği giderlerin karşılanmasında özel gelir ve özel ödenek kaydına imkan tanınan gelirlerin toplanması, özel gelir ve özel ödenek kaydı, harcanması, avans ve kredi verilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun, 20/6/2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile değiştirilen 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirlerin Toplanması, Bütçe ve Tahsisler

Gelirlerin Toplanması

Madde 3 — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun, 4684 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerine giren yükümlü kurum ve kuruluşların listesi, bakanlıklar, bankalar ve iktisadi devlet teşekkülleri ve meslek odaları kaynaklarından faydalanarak çıkartılır.

Sözkonusu 36 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ve sivil savunma gelirleri olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca Nisan ayı sonuna kadar İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılan bu tutarlar, Maliye Bakanlığınca bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer yandan sivil savunma hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. Özel gelir ve özel ödenek kaydedilen bu tutarlardan yılı içerisinde harcanmayan kısımlar Maliye Bakanlığınca ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydolunur.

Bütçe ve Tahsisler

Madde 4 — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun değişik 36 ve 38 inci maddeleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen sivil savunma hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği ihtiyaçlar ile Sivil Savunma Müdürlükleri, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri için Valiliklere yapılacak tahsisler, hazırlanan plan ve programlar gereğince yapılacak giderler, gelirlerle orantılı olarak tespit edilerek bir özel bütçe hazırlanır. Bu bütçe Aralık ayı içinde İçişleri Bakanının onayına sunulur.

Tahsis istekleri, kaydedilen özel ödenekler dahilinde değerlendirilerek, Valiliklere ödenek dağıtımı yapılır.

Özel ödenekler amacı dışında tahsis edilemez ve kullanılamaz, ödenek bulunmadıkça harcama yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giderler, Avans ve Kredi ile İlgili Esas ve Usuller

Giderler

Madde 5 — İçişleri Bakanlığı bütçesinde özel ödenek kaydedilen bu tutarlardan aşağıdaki iş ve hizmetler için harcama yapılabilir.

Sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili;

a) Arsa satınalma, kamulaştırma, bina yaptırma, bina satınalma, kiralama, tamir, tadilat ve bu işlerle ilgili etüt ve proje giderleri,

b) Döşeme, demirbaş, motorlu taşıt alım, bakım, onarımı ve işletilmesine yönelik her türlü giderler,

c) Bilgisayar alım, donanım, yazılım, bakım, onarımı ile sistemin kurulmasını gerektiren her türlü harcamalar,

d) Her çeşit makine, araç-gereç alınması, ulaştırma, haberleşme, ikaz alarm sistemleri yapımı, taşıma giderleri, 6/3150 Karar Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünde yer alan araç, teçhizat ile malzeme alımları ve bunlara ilişkin giderler,

e) Eğitim, kurs, seminer ve tatbikatlara ilişkin her türlü giderler ile eğitim tesisleri kurmak için gerekli harcamalar,

f) Tanıtma, yayın, teknik inceleme, danışmanlık, araştırma, etüt, proje, sigorta, basılı kağıt ve yayınlarla ilgili her türlü ödemeler ile ilân giderleri,

g) Sivil savunma hizmetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirme giderleri,

h) Sivil savunma ile ilgili yukarıda sayılan harcamaların dışında hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik cari giderler.

İhale Komisyonu

Madde 6 — Bedeli, İçişleri Bakanlığı bütçesine özel gelir ve özel ödenek kaydedilen tutarlardan karşılanacak 5 inci maddede belirtilen mal ve hizmetlerin satın alınması işlemleri, yürürlükte bulunan İhale Kanununa göre kurulacak ihale komisyonları tarafından yürütülür. Merkezde; Gelirler ve Özel Ödenek Şube Müdürü veya görevlendireceği memur bu komisyonun doğrudan üyesidir.

Avans ve Krediler

Madde 7 — Afet durumlarında, ilgili saymanlık hesaplarından acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerekli işlemler ve belgeler daha sonra tamamlanmak ve mahsubu özel ödenek kaydedilen tutarlardan yapılmak üzere, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca her yıl genel bütçe kanunu ile belirlenen tutarın iki katına kadar, gerekli sayıda personele (mutemete) ayrı ayrı olmak üzere avans verilir.

Avans alan her personel aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri afet durumunun sona ermesini müteakip 15 gün içinde saymana vermek, artan tutarı ise vezneye yatırmakla yükümlüdür. Avansın kapatılma işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez. Süresinde kapatılmayan avanslar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Avansların mahsubunda Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır.

Afet durumunun hangi tarihte bittiği idarece bir yazı ile ilgili saymanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki, Sorumluluk ve Denetim

Yetki ve Sorumluluk

Madde 8 — Sivil savunma gelirlerinin toplanması, takibi, özel ödeneğinin dağıtımı ve sarfına ait kayıt ve işlemlerin yürütülmesinden İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü yetkili ve sorumludur.

Denetim

Madde 9 — Sivil savunma özel ödeneğinin amacı doğrultusunda harcanıp, harcanmadığı; her üç ayda bir illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar veya görevlendirecekleri memurlar tarafından incelenir. Sonuca dair düzenlenecek raporlar Valiliklerce birleştirilerek, İçişleri Bakanlığına gönderilir.

Harcama Cetveli

Madde 10 — İl Sivil Savunma Müdürlükleri, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, İlçe Sivil Savunma Müdürlükleri/Memurlukları her ay sonunda "Özel Ödenek ve Harcamalar Durum Cetveli" düzenleyerek, İçişleri Bakanlığına gönderirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belgelerin Düzenlenmesi ve Tutulacak Defterler

Belgelerin Düzenlenmesi

Madde 11 — Sivil Savunma Genel Müdürlüğü özel ödeneğinden yapılacak harcamalara ilişkin belgeler ilgili şubelerce düzenlenir, tahakkuka esas olmak üzere Gelirler ve Özel Ödenek Şubesi Müdürlüğüne gönderilir.

Tutulacak Defterler

Madde 12 — Sivil savunma gelirlerinden yılı içinde gelir kaydedilecek paralar ve özel ödenekten tahsis edilecek ödenekler ile sivil savunma payı ödemekle yükümlü kurum ve kuruluşların takibi için aşağıdaki defterler tutulur.

a) Merkezde;

1 - Gelir Defteri (Örnek-1)

2 - Pay Vermekle Yükümlü Kurum ve Kuruluşlar Defteri (Örnek-2)

3 - Özel Ödenek Defteri (Örnek-3)

4 - Ödenek Tahsis, Takip Defteri (Örnek-4)(Örnek-4/A)

b) Taşrada;

1 - Taşra Ödenek Defteri (Örnek-5)

2 - Gelir Defteri (Örnek-1)

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Çeşitli Hükümler

Madde 13 — Sivil savunma özel ödeneğinden satın alınan arsa, bina, araç, malzeme ve teçhizat hakkında 20.1.1967 tarih ve 12506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — 4684 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile tasfiye edilen Sivil Savunma Fonundan alınan bina, mal, malzeme, teçhizat, araç-gereç ve saire. sivil savunma özel ödeneğinden alınmış gibi işlem görür.

Geçici Madde 2 — 4684 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile tasfiye edilen Sivil Savunma Fonundan finansmanı sağlamak üzere sözleşmelerde yer alan ve 31/12/2001 tarihinden sonraya kalan hak ve yükümlülükler Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nezdinde devam eder. Ancak, 01/01/2002 tarihinden itibaren bu çerçevede yapılacak ödemeler özel ödenek tertibinden yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 14 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 9/2/2001 tarihli ve 24313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üst hizmet bölgelerinde görev yapmakta iken 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgelerine nakil talebinde bulunanların talepleri, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, bulunduğu hizmet bölgesinde en az bir yıl çalışmış olması şartıyla, o bölgeye ait hizmet süresini tamamlama şartı aranmaksızın ve tayin dönemlerine bağlı kalmaksızın değerlendirilir ve nakil işlemi yapılır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9/2/2001 tarihli ve 24313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışındaki nakiller, her yıl iki dönem halinde Mayıs ve Eylül aylarında yapılır.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9/1/1997 tarihli ve 22872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt içinde dört veya daha fazla süreli herhangi bir yüksek öğrenime veya mesleği ile ilgili herhangi bir yüksekokula devam etme hakkı kazanan personel, münhal kadro bulunması ve bu durumu belgelendirmeleri halinde öğretim kurumunun bulunduğu yere tayin edilebilirler.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 9/2/2001 tarihli ve 24313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerle, herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye maruz kalması ve bu durumların il sağlık ve güvenlik teşkilatı ile hadise ile ilgili diğer resmi makamlarca verilmiş somut hadiseleri tevsik eden belgelerle müştereken doğrulanması ile nakil işleminin mağduriyet veya tehlikeyi önleyeceğine veya azaltacağına kanaat getirilmesi hallerinde nakil işlemleri herhangi bir başka şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9/2/2001 tarihli ve 24313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen nakil döneminin sonuna kadar hizmet bölgelerinde çalışma sürelerini tamamlamış veya tamamlayacak durumda olan personel Mayıs dönemi atamaları için, o yılın Ocak ayının başından Mart ayının sonuna kadar, Eylül dönemi atamaları içinse 15 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında, 7 nci maddedeki kriterlere göre atanacağı bölgeden en çok üç yer tercih ederek EK-2 sayılı Atama ve Nakil Talep Formunu doldurarak var ise ekleriyle birlikte Bakanlığa, sicil amirleri aracılığı ile intikal ettirirler.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 9/2/2001 tarihli ve 24313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değerlendirme Kurulu; atama dönemi itibarıyla bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve bununla ilgili esas ve usulleri belirler. Değerlendirme Kurulu, her yılın Mayıs ve Eylül aylarının ilk haftasında toplanır, çalışmalar sonuçlanıncaya kadar toplantısına devam eder.”

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/8/1999 tarihli ve 23790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği”nin değişik 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak 5 inci maddenin (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlara atamalarda Bakanlıkta 2 yıl çalışma şartı aranmaz.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Boğaziçi Üniversitesinden:

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/7/1994 tarihli ve 21981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin, 1/8/2001 tarihli ve 24480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 9 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bölümlerin ortalama dönem kredisi, mezuniyet kredisinin okunacak dönem sayısına bölünmesi ile bulunur ve öğrenci hangi dönem ve statüde (örn: repeating) olursa olsun, herhangi bir dönemdeki fazla ders yükü, en fazla bu kredinin 8 fazlası veya 2 ders olabilir.”

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ

(PİGM/AFİP 2002-22)

Madde 1 — 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 4/5/2002 tarihinden itibaren;

Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı alınır.

Madde 2 —1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


DÜZELTME

28/4/2002 tarihli ve 24739 sayılı Resmî Gazete’nin 96 ncı sayfasının İÇİNDEKİLER bölümünde sehven, “Prof. Dr. Abdülhaluk AKCAN” şeklinde yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanı’nın adı, “Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı